Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİTABANI ve YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİTABANI ve YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 VERİTABANI ve YÖNETİMİ
Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
BÖLÜM -2- VARLIK İLİŞKİ MODELİ

3 Genel Bakış… Varlık ve ilişki kavramları,
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi Genel Bakış… Varlık ve ilişki kavramları, Varlık-ilişki modelinin temel kavramları, Varlıkların eşlendirilmesi ve türleri, Varoluş koşulu kavramı, Anahtar ve süper anahtar ile bunların görevleri, Varlık-ilişki şemalarının görevleri, Varlık-ilişki şemalarının düzenlenmesi, Varlık-ilişki şemalarının veri tabanı tablolarına dönüştürülmesi.

4 2.1. Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship Model)
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.1. Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship Model) Varlık-ilişki modeli, Türkçe kelimelerinin baş harflerinden türetilerek Vİ veya İngilizce kelimelerinin baş harflerinden türetilerek ER modeli olarak kısaca isimlendirilir. Varlık-ilişki modeli herhangi bir VTYS’nde kullanılmasa bile, veri çözümlemede, modellemede ve ilişkilerin ortaya konulması açısından çok kullanılan bir araçtır. GİRİŞ: Zaman içinde, her bir veri modeli için birçok VTYS üretilmiştir. Ancak şu ana kadar hiçbir VTYS içinde kullanılmamış bir veri modeli daha bulunmaktadır. Bu veri modeli Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship Model) adıyla bilinmektedir. EN SON SÖYLE: Bu modelin kullanımı ile VTYS’’den bağımsız olarak veri çözümlenir, modellemesi ve ilişkileri tamamlandıktan sonra herhangi bir VTYS veritabanı şemasına dönüştürülür. Name Account_ID Cus_Acc Identity_ID Customer Account Address Balance

5 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
2.2. Varlık Varlık (entity), var olan ve diğer varlıklardan ayırt edilebilen bir nesnedir. Örneğin; Bir bilgisayar, Bir tavşan, Bir araba, Bir kız çocuğu birer varlık olarak değerlendirilir. Bu kavram, aslında dünyamızdaki var olan nesneleri, olayları ve kavramları tanımlamaktadır.

6 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
2.3. Varlık Dizisi Aynı türdeki varlıklar bir varlık dizisi ya da bir başka deyişle varlık kümesi oluşturur. Örneğin; bir okuldaki tüm öğrenciler «öğrenci», bu okuldaki tüm dersler ise «ders» isimli bir varlık olarak değerlendirilebilir. Çok sayıdaki öğrenci topluluğu da bir varlık oluşturur. Aynı türdeki varlıklar bir araya gelerek bir varlık dizisi oluşturuyorlar. Örneğin; “Cumhur” bir varlık olmasına karşılık; onun yer aldığı “öğrenci” tanımı da bir varlık olarak değerlendirilir.

7 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri Varlıklar arasındaki bağlantıya ilişki adı verilir. Örneğin, “Cumhur” varlığı ile “Dersler” varlığı arasında bir ilişki vardır. Çünkü, “Cumhur” bir öğrencidir ve aldığı dersler “Dersler” varlığı ile gösterilmektedir. Aynı tür ilişkilerin oluşturduğu kümeye ilişki kümesi denir ve bu ilişki kümeleri R ile gösterilir.

8 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri (devam…)
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri (devam…) E1, E2,.... En varlık kümeleri ise, bu kümeler arasındaki R ilişkisi şu şekilde tanımlanır: Aynı tür ilişkilerin oluşturduğu kümeye ilişki kümesi denir ve bu ilişki kümeleri R ile gösterilir. Örneğin n≥2 olmak üzere E1,E2,...,En ilişkileri için R ilişki kümesi; {(e1,e2,...,en) | e1€E1, e2€E2,...,en€En)}’in bir alt kümesidir. Buradaki (e1,e2,...,en)’e ilişki kümesi denir.

9 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri (devam…)
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri (devam…) Örnek: Aşağıdaki iki varlık kümesini göz önüne alalım. Bu varlık kümelerinden birincisi öğrencileri, ikincisi ise bu öğrencilerin aldıkları dersleri içermektedir. E1={Burak, Begüm} E2={Matematik, Fizik} Bu iki küme arasındaki ilişki, öğrencilerle dersler arasında olan ilişkidir. Bu ilişkileri, öğrenci – ders çiftleri biçiminde ifade edebiliriz.

10 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri (devam…)
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri (devam…) Tüm öğrencilerle tüm dersler arasındaki ilişki ise kartezyen çarpım yapılarak ortaya konulur. Kartezyen çarpım, iki küme arasında olası tüm çiftleri ifade etmektedir. İki varlık kümesi için kartezyen çarpım şu şekildedir: E1 x E2={(Burak, Matematik), (Burak, Fizik), (Begüm, Matematik), (Begüm, Fizik)}

11 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri (devam…)
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri (devam…) Aşağıda gösterildiği biçimde üç ilişki kümesi tanımlayalım: R1={(Burak, Matematik)} R2={(Burak, Fizik)} R3={(Burak, Matematik), (Begüm, Matematik)} Bu ilişki kümeleri için aşağıdaki bağıntıların doğru olduğu görülür: R1 ≤ E1 x E2 R2 ≤ E1 x E2 R3 ≤ E1 x E2 İKİNCİ MADDEDEN SONRA SÖYLE: Bu örnek bize, iki veri kümesi arasında geçerli tüm ilişki kümelerinin, R ilişki kümesinin bir alt kümesi olduğunu göstermektedir.

12 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri (devam…)
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri (devam…) Örnek: Bir bankanın müşterileri ve bu müşteriler için bankanın düzenlediği hesaplar birer varlık olarak kabul edilir. Bu iki varlık arasında müşteri-hesap no biçiminde ifade edilen bir ilişki bulunmaktadır. Müşteri No Müşteri Adı 101 Burak 215 Begüm 328 Selin 134 Sezin 145 Deniz Hesap No Bakiye 1350 100 1400 125 1525 1150 1111 120 1200 230 1500 300 1750 400

13 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri (devam…)
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.4. Varlık ve İlişki Kümeleri (devam…) “Müşteri” ve “Hesaplar” varlıkları arasında ikili ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki kümeleri şu şekilde ifade edilebilir: R1 = {(Burak, 1350), (Burak, 1400)} R2 = {(Begüm, 1525)} R3 = {(Selin,1111)} R4 = {(Sezin, 1200)} R5 = {(Deniz, 1500), (Deniz, 1750)}

14 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
2.5. Nitelikler Personel No Adı ve Soyadı Adresi SSK No Geliri Bir varlık, çok sayıda nitelik yardımıyla tanımlanabilir. Örneğin, “PERSONEL” varlığının nitelikleri yandaki gibi olabilir: PERSONEL

15 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
Etki Alanı Niteliğin aldığı değerlere etki alanı (domain) adı verilir. Örneğin, “PERSONEL” varlığının “adı ve soyadı” niteliği, birçok PERSONEL adını ve soyadını içeren bir dizidir. Adı ve Soyadı Derya Büyükuncu Neslihan Darnel Semih Erden Nitelik Etki Alanı EN SON SÖYLE: O halde nitelik, matematiksel anlamda bir fonksiyon olarak da değerlendirilebilir. Bir varlık kümesinden bir etki alanına eşlendirmeyi sağlar. Bu sayede her varlık, nitelik ve veri değeri olarak veri çiftleri biçiminde gösterilebilir.

16 2.5.1. Etki Alanı (devam…) Örneğin bir “PERSONEL” varlığı;
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi Etki Alanı (devam…) Örneğin bir “PERSONEL” varlığı; (nitelik, etki alanı) Personel No, 100 Adı, Semih Adresi, Maltepe SSK No, Geliri, 2300 “PERSONEL” varlığının bir elemanı için veri çiftleri yandaki şekildeki gibi ifade edilebilir. PERSONEL VARLIĞI

17 Günün Tarihi – Doğum Tarihi = Yaş
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi Türetilen Nitelik Bir nitelik kullanılarak, bir başka varlık niteliği elde edilebiliyorsa, bu yeni niteliğe türetilen nitelik adı verilir. Örneğin; “PERSONEL” varlığının “doğum tarihi” niteliğinden yararlanılarak, “yaş” niteliği elde edilebilir. Günün Tarihi – Doğum Tarihi = Yaş Nitelik Türetilen Nitelik ÖRNEK: Bir PERSONEL’in doğum tarihi 1961 ise, içinde bulunduğumuz yıldan yararlanılarak, bu tarih çıkarılır ve bu PERSONEL’in yaşı bulunur. O halde, PERSONEL’in “doğum tarihi” niteliği belirli ise, “yaş” isimli bir nitelik tanımlamaya gerek yoktur. “Yaş” niteliği bir türetilen nitelik olarak değerlendirilir.

18 2.5.3. Çok Değere Sahip Nitelikler
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi Çok Değere Sahip Nitelikler Bir nitelik birden fazla değer ile eşlenebiliyorsa, çok değere sahip nitelik adı verilen bir kavramdan söz edilir. Örnek: Bir kişinin “beğendiği araba markaları” isimli nitelik, birden çok arabayı kapsayacağı için bu niteliğin çok değere sahip bir nitelik olduğu kabul edilir. Araba Markaları Niteliği: Renault, Ford, Wolksvagen, Toyota, Nissan, Opel …vs.

19 2.5.4. Birleşik Nitelik Semih Erden
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi Birleşik Nitelik Birden fazla nitelik birleştirilerek yeni bir nitelik oluşturulabilir. Bu tür niteliklere birleşik nitelik adı verilir. Adı Soyadı Semih Erden Tam Adı Örnek: PERSONEL’in “cadde” ve “şehir” nitelikleri birleştirilerek “adres” isimli yeni bir nitelik oluşturulabilir. Yalı Mah. Ziya Gökalp Cad. İstanbul Adres

20 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
Rol Bir ilişki varlığın bir fonksiyonu ise, buna rol adı verilir. Örneğin, “PERSONEL” varlığı hem yöneticileri hem de işçileri kapsayacaktır. Bu varlıklar arasında bazıları diğerlerinin yöneticisidir. “Kim kimin yöneticisidir?” biçimindeki bir ilişkiyi göz önüne alalım. Bu ilişki; (Yönetici, İşçi) çiftleriyle karakterize edilir. Ancak bu çiftler arasında, (İşçi, Yönetici) çiftleri göz ardı edilir. Personel Adı Bölümü Görevi Derya Muhasebe İşçi Neslihan Yönetici Semih İsçi Serkan Satış Mehmet

21 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
Rol (devam…) Örnek: “PERSONEL” varlığı ile niteliklerini göz önüne alalım. Bu varlığın nitelikleri ve etki alanı, yani içerdiği değerler gösterilmiştir. Buna hangi PERSONEL’in, diğerinin yöneticisi olduğunu belirleyen “çalıştığı kişi” ilişkisini göz önüne alarak rol çiftlerini belirlersek; (Neslihan, Derya) (Neslihan, Semih) (Serkan, Mehmet)

22 2.6. Varlıkların Eşlendirilmesi
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.6. Varlıkların Eşlendirilmesi Bir varlıkla ilişkiye girebilecek varlıkların sayısına eşleme sayısı denir. Eşleme sayıları n>2 varlık için söz konusudur ve ikili ilişkilerin ortaya konulması açısından yararlıdır. A ve B gibi iki varlık kümesi arasındaki R ilişki kümesi için dört farklı eşleme durumları olabilir. : Birden – Bire, Birden – Çoğa, Çoktan – Bire, Çoktan – Çoğa.

23 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
Birden–Bire İlişki A varlık kümesi içindeki bir varlık, B varlık kümesi içindeki sadece bir varlık ile ilişkili ve B varlık kümesi içindeki bir varlık, A varlık kümesi içinde sadece bir varlık ile ilişkili ise birden-bire ilişki söz konusudur. A ve B kümelerinin, A = {a1, a2, …,an} B = {b1, b2, …,bm} A B a1 a2 . an b1 b2 . bm biçiminde olduğunu varsayalım. A kümesinin her bir elemanının, B kümesindeki bir elemanla ilişkide olması bire-bir ilişkiyi ifade etmektedir.

24 2.6.1. Birden–Bire İlişki (devam…)
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi Birden–Bire İlişki (devam…) Örnek: Müşteri-Hesaplar ilişkisini göz önüne alalım. Her müşteri için sadece bir hesap açtırılabildiğini ve birden fazla kişi için ortak hesap açılmasına izin verilmediğini varsayalım. Müşteri No Müşteri Adı 101 Burak 215 Begüm 328 Selin 134 Sezin 145 Deniz Hesap No Bakiye 1350 100 1400 125 1525 1150 1111 120 1200 230 1500 300 1750 400 ÖRNEK AÇIKLAMA: Şekil üzerinde gösterildiği gibi, her bir müşteri sadece bir hesap numarası ile eşlenebilmektedir. Aynı biçimde bir hesap numarası sadece bir müşteriye verilebilmektedir. O halde bu birden-bire ilişkidir.

25 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
Birden–Çoğa İlişki A kümesi içindeki bir varlık, B kümesi içindeki birden fazla varlık ile ilişkili ise, bu eşlemeye birden-çoğa ilişki adı verilir. Bu durumun tersi geçerli değildir. Yani B kümesindeki bir varlık, A kümesindeki sadece bir varlık ile eşleşebilir. A B a1 a2 . an b1 b2 . bm

26 2.6.2. Birden–Çoğa İlişki (devam…)
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi Birden–Çoğa İlişki (devam…) Örnek: A varlık kümesi anne isimlerinden oluşmaktadır. B varlık kümesi ise bu anne varlıklarının çocuklarından oluşmaktadır. A B Ayşe Fatma Ali Burak Seçkin Canan Berk A = {Anneler} B = {Çocuklar} küme elemanlarını daha açıkça yazabiliriz: A = {Ayşe, Fatma} B = {Ali, Burak, Seçkin, Canan, Berk} Bu iki küme arasındaki ilişki, doğal olarak birden-çoğa biçiminde olacaktır. Çünkü bir annenin bir veya daha fazla çocuğu olabilir. Ancak bir çocuğun sadece bir annesi olacaktır. O halde iki küme arasındaki R ilişki kümesi şu şekilde ifade edilebilir: R={(Ayşe, Ali), (Ayşe, Seçkin), (Ayşe, Canan), (Fatma, Burak), (Fatma, Berk)}

27 2.6.3. Çoktan–Bire İlişki A B Ali Burak Ayşe Seçkin Canan Fatma Berk
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi Çoktan–Bire İlişki A varlık kümesindeki birden fazla varlık, B kümesindeki bir varlık ile ilişkili ise, bu eşlemeye çoktan-bire ilişki adı verilir. Örnek: A kümesi çocukları; B kümesi ise bu çocukların annelerini içermektedir. A B Ali Burak Seçkin Canan Berk Ayşe Fatma A = {Çocuklar} B = {Anneler} küme elemanlarını daha açıkça yazabiliriz: A = {Ali, Burak, Seçkin, Canan, Berk} B = {Ayşe, Fatma} Bu iki varlık kümesi arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilebilir: R={(Ali, Ayşe), (Seçkin, Ayşe), (Canan, Ayşe), (Burak, Fatma), (Berk, Fatma)}

28 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
Çoktan–Çoğa İlişki A varlık kümesi içindeki bir varlık, B varlık kümesi içindeki birden fazla varlık ile ilişkili ise ve B kümesindeki bir varlık A kümesindeki birden fazla varlık ile eşleniyorsa çoktan-çoğa ilişki vardır. Örnek: Müşteri-hesap ilişkilerinde, aile üyelerinin ortak hesap açabilmesi durumunda çoktan-çoğa ilişki söz konusu olmaktadır. Müşteri No Müşteri Adı 101 Burak 215 Begüm 328 Selin 134 Sezin 145 Deniz Hesap No Bakiye 4500 9000 2310 340 7300 500 3456 1000 2100 3410 4120 1500 8023 ÖRNEK AÇIKLAMA: Bu şekil, müşteri-hesap ilişkisinin çoktan-çoğa biçiminde olduğunu göstermektedir. Müşteriler birden fazla hesaba sahip olabilmekte ve birden fazla müşteri aynı hesabı açabilmektedir. Örneğin, “Burak” isimli kullanıcı 4500 ve 2310 numaralı iki hesaba sahiptir. Buna karşılık, 4500 numaralı hesabın aynı aileye üye “Burak” dışında “Begüm” isimli bir başka müşterisi bulunmaktadır.

29 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
2.7. Varoluş Koşulu Eğer X varlığının bulunması, Y varlığının bulunmasına bağlı ise, X’in Y’ye bağlı olduğundan söz edilir. Bir başka deyişle, Y silinirse X’in bir anlamı kalmayacaktır. O halde X’de silinmelidir sonucuna ulaşılır. Böyle bir durumda; Y’ye baskın varlık (dominant entity), X’e bağımlı varlık (subordinate entity) adı verilir.

30 2.7. Varoluş Koşulu (devam…)
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.7. Varoluş Koşulu (devam…) Örnek: Bir işletmede «ürün» ve «stok hareket» varlıklarının mevcut olduğunu varsayalım. ürün={ürün isimleri} stok hareket={günlük ürün giriş ve çıkış miktarları} Burada varlıklar arasındaki ilişki birden çoğa doğrudur. Her ürün birden fazla stok hareketi ile ilişkilidir. Bu durumda, stok hareket varlık kümesinden bir varlığın silinmesi durumunda, ürün varlık kümesinden bir varlık silinmesi söz konusu olmaz. Çünkü bu varlık stok hareket kümesindeki başka varlıklarla da ilişkilidir. A B a1 a2 a3 100 adet giriş 50 adet giriş 5 adet giriş Yukarıda söylenenin aksine ürün kümesinden bir varlık silinmesi söz konusu ise, bu varlıkla ilişkili olan tüm stok hareket varlıklarının da silinmesi gerekecektir. Bu durumda ürün varlığı baskın varlık, stok hareket varlığı ise bağımlı varlık olarak değerlendirilir.

31 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
2.8. Anahtarlar Varlık kümesi içindeki varlıkları birbirinden ayırt etmek için kullanılan niteliklere varlık kümesinin anahtarı denir. "Süper Anahtar" ve "Aday Anahtar" olmak üzere iki tür anahtar vardır. GİRİŞ: Varlıkları ve ilişkileri tanımlamış bulunuyoruz. Ancak, bir varlık kümesi veya bir ilişki kümesi içinde yer alan varlıkları birbirinden nasıl ayırt edebileceğiz sorunu karşımıza çıkmaktadır. Örneğin öğrenci” varlık kümesi içinde her bir öğrenciyi diğerinden ayırt eden nitelikler neler olabilir? Öğrencileri birbirinden ayırt etmek için, öğrenci numarasını kullanabileceğimizi söyleyebiliriz.

32 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
Süper Anahtar Varlık kümesi içinde yer alan bir varlığı kesin olarak tanımlamaya yarayan anahtara süper anahtar denir. Bu anahtar sadece bir nitelikten oluşabileceği gibi, birden fazla niteliğin birleşiminden de oluşabilir. Süper anahtarlar süper küme oluşturur. Bir süper anahtarın herhangi bir süper kümesi daima bir süper anahtar olarak kabul edilir.

33 2.8.1. Süper Anahtar (devam…)
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi Süper Anahtar (devam…) Örnek: SSK numarası bir PERSONEL’i diğerinden ayırt etmek için yeterlidir. Çünkü bir ülkedeki tüm çalışanların sadece bir SSK numarası vardır. İki farklı kişinin aynı SSK numarasına sahip olması olanaksızdır. Süper Anahtar Süper Anahtar Süper Anahtar SSK No Personel Adı Bölümü 101 Derya Muhasebe 215 Neslihan Satış 328 Semih 134 Serkan 146 Mehmet PERSONEL’in “adı” süper anahtar olarak tanımlanamaz. Çünkü aynı isme sahip birçok PERSONEL var olabilir. Ancak, “SSK numarası” bir süper anahtar olması nedeniyle, "SSK numarası" ve "PERSONEL’in adı" birlikte süper anahtar olarak değerlendirilebilir. Hatta “SSK Numarası, Adı, Bölümü” nitelikleri birlikte bir süper anahtar olarak kabul edilebilir.

34 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
Aday Anahtar Varlık kümesi içinde yer alan bir varlığı kesin olarak tanımlamaya yarayan bir başka anahtar da aday anahtar olarak bilinmektedir. Bir varlık kümesinin süper anahtarı bir veya daha fazla niteliğin birleşiminden oluşabiliyordu. Bu tür bir süper anahtarın herhangi bir alt kümesi aynı zamanda bir süper anahtar değil ise, bu anahtara aday anahtar ya da kısaca anahtar adı verilir. Bazı durumlarda; varlıklara ilişkin birkaç nitelik, birlikte bir anahtar olarak tanımlanabilir.

35 BİL 301 - Veri Tabanı ve Yönetimi
Aday Anahtar (devam…) Örnek: Aşağıda görüldüğü üzere, “SSK No” niteliği süper anahtarın bir parçası olmasına karşılık, tek başına varlıkları birbirinden kesin olarak ayırt etmekte kullanılabilir. O halde “SSK No” niteliği bir anahtardır. Anahtar SSK No Personel Adı Bölümü 101 Derya Muhasebe 215 Neslihan Satış 328 Semih 134 Serkan 146 Mehmet Personel için; “SSK No, Adı, Bölümü” nitelikleri, birlikte "PERSONEL" varlığı içindeki her bir varlığı diğerinden ayırt etmek için kullanılabilir. Süper anahtar, varlıkları kesin olarak birbirinden ayırt etme özelliğine sahip olmasına karşılık, bu özelliği kazanmak için gerekenden fazla niteliği içerebilir. Anahtar ise, aynı tanıma uygundur. Ancak gerekenden fazla nitelik içermeme özelliğine sahiptir.

36 2.8.3. Zayıf ve Kuvvetli Varlıklar
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi Zayıf ve Kuvvetli Varlıklar Bazı durumlarda varlık kümesi içinde bir anahtar bulmak mümkün olmayabilir. Hatta niteliklerinin tümü bir araya getirildiğinde yine bir anahtar elde edilemeyebilir. Böyle varlık kümelerine zayıf varlık kümesi adı verilir. Buna karşılık, varlık kümesinin içerdiği niteliklerden en az biri bir anahtar oluşturabiliyorsa bu varlık kümesine kuvvetli varlık kümesi adı verilir.

37 2.8.3. Zayıf ve Kuvvetli Varlıklar
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi Zayıf ve Kuvvetli Varlıklar Örnek: Bir “PERSONEL” varlığının aşağıda belirtilen niteliklere sahip olduğunu varsayalım. “Adı ve Soyadı” “Doğduğu İl” “Eğitim Düzeyi” Bu üç nitelikten oluşan varlık kümesi, bir zayıf varlık kümesi olarak değerlendirilir. Çünkü, bu küme içinde aynı isim ve soyadına sahip çok sayıda PERSONEL olabilir. O halde bir anahtar olarak kabul edilemez. Benzer biçimde “doğduğu il” ve “eğitim düzeyi” nitelikleri de aynı nedenlerden ötürü birer anahtar olamaz. Bu niteliklerin tümünün birleşimi bile bir anahtar olamaz.

38 2.9. Varlık-İlişki Şemaları
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.9. Varlık-İlişki Şemaları Varlık-ilişki modelinde varlıklar ve ilişkileri tanımlamak için aşağıda belirtilen şema öğeleri kullanılır.

39 2.9.1. İlişki Türlerinin Gösterilmesi
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi İlişki Türlerinin Gösterilmesi İlişki türleri; Birden-bire Birden-çoğa Çoktan-bire Çoktan-çoğa biçiminde tanımlanmıştı. Bu ilişkiler, varlık-ilişki yani ER şemaları ile yandaki şekilde gösterilebilir.

40 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması Bir veritabanı, tablolardan oluşur. Varlık-ilişki şemaları biçiminde çizilen bir veritabanı tablolar halinde gösterilebilir. Veritabanının her varlık kümesi ve her ilişki kümesi için, bu isimlerle simgelenen birer tablo düzenlenir.

41 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması Örnek-1: Aşağıdaki varlık-ilişki şemasını göz önüne alalım. SSK No ve Hesap No alanları anahtar alanlardır. Bu varlık-ilişki diyagramı aynı zamanda dış model (external model) olarakta adlandırılır.

42 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması Varlık-ilişki şemasının tablo haline dönüştürülmüş şekli aşağıdadır. Müşteri varlığı için tablo: Müşteri ={SSK No, Adı, Adres} Hesap varlığı için tablo: Hesap ={Hesap No, Bakiye} musHes ilişkisi için tablo: musHes ={SSK No, Hesap No, Tarih} Adı SSK No Adres Hesap No Bakiye SSK No Hesap No Tarih

43 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması Örnek-2: Bir müşteri birden fazla otomobile sahip ve her otomobil modeline birden fazla müşteri sahip olabilir. Bu durumda otomobiller ile müşteriler arasındaki ilişki çoktan-çoğa biçimindedir. Bu ilişkinin ER şeması aşağıdaki şekilde çizilebilir.

44 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması ER şemasına uygun olarak aşağıdaki ifadeler yazılabilir: Müşteri ={Müşteri No, Adı} Otomobil ={Oto Model, Renk} Sahip ={Müşteri No, Oto Model, Tarih} Sahip isimli ilişkiye dayanılarak aşağıdaki tablo oluşturulabilir. Müşteri No Oto Model Tarih A1 Opel B2 Renault C3 Toyota Mercedes Bu tablonun, şekil üzerinde belirtilen verilere sahip olduğunu varsayıyoruz.

45 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması Örnek-3: Bir müşteri birden fazla otomobile sahip olabilir. Ancak tersi doğru değildir. Yani bir otomobil modeli iki farklı müşteriye ait olamaz. Bu durumda ER şeması aşağıdaki şekilde çizilebilir.

46 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması “Sahip” tablosu ile “Otomobil” tablosu aynı tablo içine birleştirilir. Müşteri = {Müşteri No, Adı} Otomobil = {Oto Model, Renk, Müşteri No, Tarih} Bu durumda “Otomobil” tablosunun görünümü şu şekilde olacaktır: Oto Model Renk Müşteri No Tarih Opel Kırmızı A1 Renault Siyah B2 Toyota Beyaz C3 Mercedes Gümüş

47 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması Örnek-4: Bir müşteri sadece bir otomobil modeli satın alabilmektedir. Aynı biçimde, bir model otomobil sadece bir müşteriye satılabilmektedir. Böyle bir durumda varlık-ilişki modeli aşağıdaki şekilde olabilir: Adı Müşteri No Tarih Oto Model Tarih Sahip Müşteri Otomobil

48 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması Yöntem-1: Müşteri varlığı ile otomobil ve sahip ilişki şu şekilde ifade edilebilir: Müşteri = {Müşteri No, Adı} Otomobil = {Oto Model, Renk} Sahip = {Müşteri No, Oto Model, Tarih} Burada Sahip ilişkisine Müşteri No niteliği anahtar olarak düşünülmüştür.

49 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması Bunun yerine Oto Model varlığı da bir anahtar olarak tasarlanabilir: Sahip = {Müşteri No, Oto Model, Tarih} Oto Model niteliği anahtar kabul edilerek Sahip isimli ilişki şu şekilde tabloya dönüştürülebilir. Müşteri No Oto Model Tarih A1 Opel B2 Renault C3 Toyota Mercedes

50 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması Yöntem-2: Sahip ile Otomobil varlıkları birleştirilerek Otomobil ya da Müşteri tablosu elde edilir. Sahip ile Otomobil varlıkları birleştirilerek Otomobil tablosu elde edilir. Müşteri = {Müşteri No, Adı} Otomobil = {Oto Model, Renk, Müşteri No, Tarih} Sahip ile Müşteri varlıkları birleştirilerek Müşteri tablosu elde edilir. Müşteri = {Müşteri No, Adı, Oto Model, Tarih} Otomobil = {Oto Model, Renk} Oto Model Renk Müşteri No Tarih Opel Kırmızı A1 Renault Siyah B2 Toyota Beyaz C3 Mercedes Gümüş Müşteri No Adı Oto Model Tarih A1 Ahmet Opel B2 Mehmet Renault C3 Cumhur Toyota Mercedes

51 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması
BİL Veri Tabanı ve Yönetimi 2.10. Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması Yöntem-3: Sahip ile Otomobil ve Müşteri varlıkları bir tablo üzerinde birleştiriliyor. Bu tablonun adı Satış olsun. Bu tablo, Müşteri = {Müşteri No, Adı, Oto Model, Renk, Tarih} veya Müşteri = {Müşteri No, Adı, Oto Model, Renk, Tarih} biçiminde olabilir. Müşteri No niteliğinin anahtar olarak kabul edildiği birinci durum için tablo şu şekilde düzenlenebilir: Müşteri No Adı Oto Model Renk Tarih A1 Ahmet Opel Kırmızı B2 Mehmet Renault Siyah C3 Cumhur Toyota Beyaz Mercedes Gümüş


"VERİTABANI ve YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları