Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi İletişim Teknolojileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi İletişim Teknolojileri"— Sunum transkripti:

1 Bilgi İletişim Teknolojileri
T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri 24-26 Aralık 2009 ANTALYA

2 Mersin Orman Bölge Müdürlüğü
Bölge Müdürlüğümüz 8 adet orman işletme müdürlüğü ve 44 adet orman işletme şefliğinden oluşmaktadır.

3 K-Q TSE-İSO-EN-9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ TARİHİNDE ALINDI ve TARİHİNDE DIŞ TETKİK SONUCUNDA BELGENİN SÜRESİ 3 YIL UZATILDI

4 Bilgi İletişim Teknolojisi Altyapımız
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde ve işletme müdürlüklerinde, toplam 256 adet bilgisayar mevcut olup, merkez ve tüm işletmelerde yerel ağ sistemi mevcuttur.

5 Bilgi İletişim Teknolojisi Altyapımız
Bilgisayarlarımız, Pentium 4 ve üzeri işlemci hızları ile mevcut ihtiyacı karşılamaktadır.

6 Bilgi İletişim Teknolojisi Altyapımız
Yerel ağ sistemimiz üzerinde ; Bölge Müdürlüğü ağ sistemi ile Merkez İşletme Müdürlüğü, 12 adet switch ile ana switch’e bağlı olup, genel ağ sistemimizin ADSL internet hızı, Telekomun sunduğu yüksek hız olan 4096/1024 Kb/s dir. 1 adet ana server (trafiği ve güvenliği sağlayan) 1 adet evrak takip ana server 1 adet Kibs otomasyon server

7 Coğrafi Bilgi Sistemimiz
Bölge Müdürlüğümüzde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışmalarına 2005 yılının Mart ayında başlanmıştır. Öncelikle, 2002 yılında yenilenen amenajman planları verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması hedeflenmiştir.

8 Coğrafi Bilgi Sistemimiz
2006 Nisan ayına kadar geçen dönemde; 1/25000 ölçekli askeri paftaların register işlemleri, Amenajman planı haritalarının register işlemleri, Bölge müdürlüğü sınırı, işletme müdürlükleri sınırı ve işletme şeflikleri sınırlarının çizim işlemleri yapılmıştır.

9 Coğrafi Bilgi Sistemimiz
44 Orman İşletme Şefliğinin Amenajman Planındaki bölme ve bölmeciklerinin sayısallaştırılması, saha döküm bilgi kayıtlarının girilmesi yapılmıştır.

10 Coğrafi Bilgi Sistemimiz
20. Orman Amenajman Başmühendisliği, yukarıda açıklanan sayısallaştırma işlemlerini her bir işletme müdürlüğü için paket program olarak düzenlenmiştir.

11 Coğrafi Bilgi Sistemimiz
Hazırlanan sayısal veriler, 2006 Haziran ayında tüm işletme şefliklerinde bilgisayarlara yüklenerek, şefliklerde yapılan çalışmalarda bu verilerden yararlanma ve yapılan uygulamalara göre verileri güncelleme olanağı yaratılmıştır.

12 Coğrafi Bilgi Sistemimiz
2007 yılı başlarında her işletme müdürlüğüne lisanslı CBS yazılımı alınmış teknik elemanlara 2007 Mayıs ayında 5 gün süre ile 55 personele CBS ve ArcGIS kullanma eğitimi verilmiştir.

13 Coğrafi Bilgi Sistemimiz
Diğer taraftan bölge müdürlüğü bazında hazırlanan CBS verileri GPS aletlerinde kullanılabilecek formata dönüştürülerek, mevcut bulunan GPS aletlerine yüklenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Süreç içerisinde, bölge müdürlüğü bazında tüm işletme şefliklerinin GPS aleti ihtiyacı karşılanarak, sayısal verilerin GPS aleti aracılığıyla kullanımı konusunda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.

14 Coğrafi Bilgi Sistemimiz
2007 yılın sonundan itibaren maden izinleri, yangın verileri, koruma, ekipman ve tesis bilgileri, tali ürünler verileri, köy sınırları, yerleşim yerleri bilgileri, dere, tepe gibi detay bilgiler, piknik ve mesire yerleri bilgileri ve kent ormanı bilgileri sayısal ortama aktarılarak bölge müdürlüğü CBS veritabanı daha da zenginleştirilmiştir.

15 Coğrafi Bilgi Sistemimiz
Hedefimiz, Önümüzdeki süreçte, verilerin 3 boyutlu ortama aktarılmasıyla eğim, bakı gibi bilgilerin de elde edilebilmesi, yapılan uygulamaların veritabanına işlenerek verilerin daima güncel kalmasının sağlanması, CBS eğitimlerine devam edilerek verilerin daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması, çeşitli ortamlardan elde edilen hava fotoğrafı ve uydu görüntülerinin de kullanılmasının yaygınlaştırılması başlıca hedeflerimiz arasındadır.

16 İzin Bilgi Sistemi 6831 Sayılı Orman Kanunun 16,17 ve 18. maddeleri kapsamında 2313 adet izin verilmiş olup, bunların 1560 adetinin izin bilgi sistemine girişleri yapılmıştır.(%67) Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren araçlarda (Hizmet araçları, arazözler ve dozerler) toplam 179 adet araç takip sistemi mevcut olup, Araçlar yangın hareket merkezince sürekli takip edilmekte ve gerektiğinde yönlendirilmektedir.

17 Bölge Müdürlüğü Web Sitemiz
Web Sitemizin Tarihçesi -1 Web sitemiz 1999 yılında adı altında yayına başlamıştır. İçerik olarak ilk yıllar tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olarak kurulmuştur.

18 Bölge Müdürlüğü Web Sitemiz
Web Sitemizin Tarihçesi -2 Gelişen süreç ile birlikte bilgi ve birikimimiz arttıkça web sitemizin içeriği ; Kamuoyuna dönük haber, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı, Kurum içinde ise bilgi paylaşımı amacına dönüşmüştür.

19 Bölge Müdürlüğü web Sitemiz
Web Sitemizin Tarihçesi -3 2003 yılından itibaren Sitemizde; Mal ve Hizmet Alımı Yapım İşleri İhale ilanlarımız Açık Artırmalı Emval Satış İlanlarımız yeni adıyla (gov.tr) yayınlanmaktaydı…

20 Bölge Müdürlüğü web Sitemiz
Web Sitemizin Tarihçesi -4 Yapılan Çalışmalarımızın Kamuoyu ile paylaşılması yapılamakta ve haber arşivimiz mevcuttur. 2009 Kasım itibariyle yeni web sitemiz yayına girdiğinden eski web alanımızdan yeni sitemize link verilmiştir. (Eski Site Ziyaretçilerimizi Yeni Sitemize Çekebilmek) 6 Yıllık Haber Arşivi

21 Bölge Müdürlüğü Yeni Web Sitemiz
Web Sitemizin Tarihçesi -5 Yeni adresimiz:

22 Bölge Müdürlüğümüzde E-posta Kullanımı
Genel Müdürlüğümüzce hizmete sokulan uzantılı elektronik posta adreslerinin tüm Bölge Müdürlüğümüz personelince aktif olarak kullanılması hususu gün ve 2711 sayılı yazıyla emirlenmiştir.

23 Kurumsal Yazılımlarımız
Yerel ağ sistemimiz üzerinde; Bölge Müdürlüğümüz bünyesindeki şube müdürlükleri ve tüm birimlerin kalem servislerinde evrak takibi ve yazışma programı yüklü olup, mevcut ağ üzerinden veri akışı sağlanmaktadır.

24 Yangın Önleme ve Uyarı SMS Sistemi
Hava Şartlarının olumsuz seyretmesi ve yangın çıkma riskinin yüksek olduğu durumlarda gerekli tedbirlerin alınması ve hedef kitlenin (İdari Kadro, Belediye Başkanları, Muhtarlar, Köy İmamları vb.) uyarılması amacıyla toplu SMS gönderilmektedir. Bölge müdürlüğümüz işletmeleri arasında hava şartları açısından farklılık olduğundan değişik gruplar oluşturulmuş, bu şekilde sadece gerekli görülen gruplara toplu mesaj gönderilmektedir.İşletme müdürleri, işl.müdür yardımcıları ve işletme şefleri tüm bölge müdürlüğündeki hava şartlarından bilgilendirilmek amacıyla tüm gruplara dahil edilmiştir.

25 Kurum İçi Bilgilendirme Sistemi (KİBS)
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün kalite politikasında yer alan “Kurum içinde iletimin sürekli sağlanması” ilkesinden yola çıkılarak Bölge ve bağlı işletmelerdeki tüm personellerin basit ve hızlı bir şekilde birbirleriyle haberleşmesi için “Kurum İçi Bilgilendirme Sistemi Otomasyonu” Projesi gerçekleştirilmiştir. KİBS adını verdiğimiz sistem, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde – Bilgi İşlem Merkezinde tasarlanıp üretildi. Tüm personelin (işletmelerdeki ve bölgedeki) bilgisayarlarına kurulan sistem, Bölgede bulunan merkezi otomasyona otomatik bir şekilde bağlanıp bir haberleşme ağı oluşturmaktadır.Bu sistemle bilgi amaçlı yazışmalar (mesajlaşmalar), duyuru niteliğindeki metinler, elektronik belgeler, normal mesajlar,video mesaj, acil cevap gerektiren mesajlar gibi imkanları tüm personellere sunulmaktadır.

26 Kurum İçi Bilgilendirme Sistemi (KİBS)
Örnek: Koruma Şube Müdürü hava şartlarının olumsuz seyretmesi, yangın riskinin en üst seviyede olması durumunda, işletme müdürlerini bilgilendirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla tüm işletme müdürlüklerine bu sistem üzerinden basit ve hızlı şekilde mesaj geçebilmekte, mesaj karşı tarafın ekranında, herhangi bir işleme gerek duyulmadan görülmektedir.Bu şekilde hızlı ve etkin bir haberleşme sağlanmaktadır.

27 KİBS – MESAJ ALMA OTOMASYONU

28 KİBS – MESAJ GÖNDERME OTOMASYONU

29 Eksiklerimiz - Önerilerimiz
Altyapı sorumlusu olarak görevlendirilecek personelin ağ güvenliği, ağ kurulumu, gibi konularda gerek donanımsal gerekse yazılım programları alanlarında dönem dönem eğitime tabi tutulmaları, Genel Müdürlük ve taşrada kullanılan yada kullanılacak olan ağ güvenliği programları tek tip olmalı, merkez ve taşrada bilgi birikimi sağlanmalı, eksik olan birimlere bilgi aktarımı yapılmalıdır.

30 Eksiklerimiz - Önerilerimiz
İnternet üzerinde yaygınlaşan internet suçlarının önüne geçilebilmesi için tarihli 5651 Sayılı kanun gereğince Çoklu bilgisayar ortamlarında internet üzerinde ziyaret edilen sitelerin ve kullanıcılarının arşiv edilmesi zorunluluğu vardır. Bu nedenle internet güvenliğinin sağlanması ile verimli kullanılması noktasında, güvenlik sağlayıcı arşiv yapabilme özelikli donanım ve yazılımların sağlanması ve kurulması gerekmektedir.

31 Eksiklerimiz - Önerilerimiz
Kurumsal yazılımlar desteklenmelidir. Tüm İşletme Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüğü yerel ağ sistemleri güçlü server makinalar ile desteklenmeli ve ağ güvenliği oluşturulmalıdır. ( Yeni site adresimizin subdomain olmasından dolayı sitemize ulaşılamaması,site adının akılda kalıcı olmaması, veya alınıp siteye yönlendirilmesi yeni siteye eklenen dökümanları indirmek isteyen ziyaretçiden şifre istenmekte ve iki kere iptal’den sonra ancak döküman açılabilmektedir. Bu da ziyaretçilere ihale ilanlarını takipleri konusunda sıkıntı vermektedir.

32 Teşekkür Ederiz Salim KARABULUT Mersin Orman Bölge Müd. Yard.


"Bilgi İletişim Teknolojileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları