Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE."— Sunum transkripti:

1 MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak 2012

2 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 04/07/2011 tarih ve 644 ve 17/08/2011 tarih ve 648 sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şube Müdürlüğümüzün Personel Listesi : Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü2 Adı Soyadı Ünvanı Ercan ATEŞŞube Müdürü İsmail GÜNEŞHarita Mühendisi Sezgin GÜMÜŞERHarita Mühendisi Özhan ARAZHarita Mühendisi Yalçın ESENJeoloji Yüksek Mühendisi Ali MORALJeoloji Mühendisi Nurgül Kurt KUBLAYTeknisyen (Kooperatiften Sorumlu) A.Hıdır KIRMIZIDAĞSürveyan

3 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1- 5543 Sayılı İskan Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak. Yurt dışından gelen göçmenlerin, yerleri kamulaştırılanların, göçebelerin iskânı ile köylerin toplulaştırılmasına ve fiziksel yerleşimin düzenlenmesi iş ve işlemlerini 5543 sayılı Kanun çerçevesinde yapmak. A-Devlet Eliyle İskan Çalışması. İlimiz, Gördes İlçesine bağlı Karayakup Köyü; Gördes Çayı üzerine sulama ve içme suyu amaçlı olarak kaya ve gövde dolgu tipi olarak yapılan Gördes Barajının mutlak koruma alanı içerisinde kalmaktadır. Karayakup Köyü ve arazilerinin kamulaştırma çalışmalarına İZSU tarafından başlanılmıştır. Söz konusu köyün Devlet Eliyle İskan Çalışmaları 22.06.2010 günü Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü elemanlarınca, DSİ, İZSU, Gördes Kaymakamlığı, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzün konu ile ilgili personelinin ve halkın katılımı ile Karayakup köyünde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü3

4 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 22.06.2010 tarihinde Karayakup Köyünde yapılan bilgilendirme toplantısından bir görünüm. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü4

5 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Gördes barajının özellikleri Yılda barajdan çekilebilecek ortalama potansiyel su miktarı :129,6 milyon m3 Yılda barajdan çekilebilecek ortalama potansiyel içme suyu miktarı :58,9 milyon m3 Yılda barajdan çekilebilecek ortalama potansiyel sulama suyu miktarı.:71,1 milyon m3 Barajın tipi : Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu Baraj yerinde dere tabanı yükseltisi (talveg kotu) :182 m Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü5

6 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İskan duyurusu 01.07.2010 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Gördes İlçesi Karayakup Köyünde askıya çıkarılmış ve 01.08.2010 tarihinde askıdan indirilmiştir. Son iskan başvurusu 28.10.2010 tarihinde sona ermiştir. İlimiz Gördes İlçesine bağlı Karayakup Köyünde, Gördes Barajından dolayı yerleri kamulaştırılan ailelerden yasal süresi içerisinde Kaymakamlığa başvuranların evrakları köy sakinlerinin huzurunda incelenmiş ve hak sahibi olacak veya olamayacakların durumları inceleme tutanağına bağlanmıştır. Gördes ilçesine bağlı Karayakup köyü haksahipleri aileler için Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Belediye sınırları içerisinde maliye hazinesine ait 902 nolu mera (35.100 m 2 ) ve 898 nolu harman yeri ( 6180m 2 ) vasıflı parseller yerleşime uygun arazi olarak tespit edilmiştir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü6

7 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Bu parsellerle ilgili olarak ilgili kurumlara görüş sunulmuştur. Kurumlardan görüşlerin bir kısmı gelmiştir. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) 28.11.2011 tarih ve 7782 sayılı yazısına istinaden, 07.11.2011 tarih ve 3881 sayılı yazımızla Gördes Barajında yapılması gereken ile ilgili olarak Bakanlığımıza görüş sorulmuştur. Bakanlığımızın 27.12.2011 tarih ve 2431 sayılı yazısında; Kamulaştırmayı yapan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile sıkı iletişime girilerek kamulaştırma alanlarının netleştirilmesi gerektiğini yapılan iskan işinin de bu doğrultuda revize edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü7

8 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI. Bakanlığımızca yeni yayınlanacak olan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen Mutlak koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 50 metre genişliğinde olması durumunda İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) kamulaştırılacak alanların parselleri tekrar istenerek hak sahibi olacak veya olamayacakların durumları tekrar belirlenecektir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü8

9 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Gördes İlçesi Karayakup Köyün 1/25.000 ölçekli Köyünden bir görünüm. topoğrafik haritadaki yeri. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü9

10 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI B-Fiziksel İskan Çalışması Köysel Alanda İç İskanın Düzenlenmesi Projesi kapsamında yer alan uygulamalardan İlimiz, Alaşehir İlçesine bağlı Ilgın Köyü, Demirci İlçesine bağlı Gömeçler Köyü ve Selendi İlçesine bağlı Havaoğlu Köyündeki konut inşaatları 2005 yılında mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünden Müdürlüğümüze devredilmiştir. Aşağıdaki tablolarda uygulamaların son durumları belirtilmektedir: Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü10

11 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü11 Sıra No Hak Sahibinin Adı ve SoyadıBaba Adı Fiziki Seviyesi (%)Açıklama 1Nurullah AYDINAhmet-Başlamadı. Kredi talebi yok 2Arif GEZERMehmet-Başlamadı. Kredi talebi yok 3Mehmet GİRGİNVeysel-Başlamadı. Kredi talebi yok 4Necati GÜRBÜZMustafa-Başlamadı. Kredi talebi yok 5Ömer GÜRBÜZNiyazi15Subasman tamamlanmış. Kredi talebi yok 6Kamil GÜRBÜZAli15Subasman tamamlanmış. Kredi talebi yok 7İhsan GÜRBÜZHüseyin15Subasman tamamlanmış. Kredi talebi yok 8Lütfi GÜRBÜZYakup15Subasman tamamlanmış. Kredi talebi yok MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, HAVAOĞLU KÖYÜNDEKİ KEYY KONUTLARI

12 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü12 9Fevzi GÜRBÜZHüseyinBaşlamadı. Kredi talebi yok 10 Muammer GÜRBÜZ H. İbrahim15 Subasmanı tamamlanmış, kolon demirleri dikilmiş, inşaat yarım bırakılmış. Kredi talebi yok 11 Süleyman ÖNALAN NurullahBaşlamadı. Kredi talebi yok 12Munise ÖZDEMİRHüseyinBaşlamadı. Kredi talebi yok 13Cemil ÖZDEMİRSüleymanBaşlamadı. Kredi talebi yok 14 Muzaffer TAŞDELEN Ahmet15 Subasman tamamlanmış, kolonları dikilmiş, inşaat yarım bırakılmış. Kredi talebi yok 15 Zülfükar TAŞDELEN ŞükrüBaşlamadı. Kredi talebi yok 16Mustafa TEMELAhmetBaşlamadı. Kredi talebi yok 17Musa YAĞCINurullahBaşlamadı. Kredi talebi yok MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, HAVAOĞLU KÖYÜNDEKİ KEYY KONUTLARI

13 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü13 18Ersoy YILDIZMustafaBaşlamadı. Kredi talebi yok 19Ferhat YILDIZBeytullah15 Subasman tamamlanmış, zemin katın kabası bitmiş, inşaat yarım bırakılmış. Kredi talebi yok 20Abdullah YILDIZHüseyinBaşlamadı. Kredi talebi yok 21Asım YILMAZArifBaşlamadı. Kredi talebi yok 22Ertuğrul YILMAZHalilBaşlamadı. Kredi talebi yok MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, HAVAOĞLU KÖYÜNDEKİ KEYY KONUTLARI

14 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü14 Sıra No Hak Sahibinin Adı ve Soyadı Baba Adı Fiziki Seviyesi (%) Açıklama 1 Nurullah AKDEMİR Mehmet Ali-Bitti 2İsmail AKDEMİRMehmet15 Vefat etti. Subasmanı bitmiş. Hakedişle aldığı krediyi bankaya geri ödemiş. Varislerinin kredi talebi yok 3Ali AKDEMİREmin-Bitti 4Emin AKDEMİRAli-Vefat Etti. Başlamadı. Varislerinin kredi talebi yok 5İbrahim AYTENNurullah-Başlamadı. Kredi talebi yok 6Cemil AYTENNurullah-Başlamadı. Kredi talebi yok 7Nurettin AYTENCemil- Proje dışı. Hakedişlerle ödenen kredi yasal faiziyle geri alındı 8Mehmet AYTENNurullah-Bitti. 9Ramazan AYTENMehmet15Zemin katın kabası bitti. 2012 yılı için kredi talebi var. MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, GÖMEÇLER KÖYÜNDEKİ KEYY KONUTLARI

15 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü15 10Şerif DEMİRŞerif-Bitti 11Halil DEMİRŞerif-Bitti 12Mustafa KAYASüleymanBaşlamadı. Kredi talebi yok 13Zekeriya KAYASüleyman-Bitti 14 Nurullah KORKMAZ Kerim-Bitti 15 Bayram KORKMAZ Selim-Bitti 16Bayram KOZAKMehmet- Proje dışı. Hakedişlerle ödenen kredi yasal faiziyle geri alındı 17Nevzat KOZAKMustafa-Bitti 18Ali KURKMAZMehmet-Bitti. 19Kerim KURKMAZSelim-Bitti 20Cemal KURKMAZMehmet-Bitti. MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, GÖMEÇLER KÖYÜNDEKİ KEYY KONUTLARI

16 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü16 21 Mehmet ÖZDEMİR Ali-Bitti 22 Nurullah ÖZDEMİR Hasan-Bitti. 23Veli SAÇLINurullah-Bitti 24Mustafa SAÇLINurullah-Bitti. 25İbrahim ŞENMehmet-Bitti. 26Ali ÜLKERAli- Proje dışı. Hakedişlerle ödenen kredi yasal faiziyle geri alındı 27Mehmet ÜNLÜAli15Zemin katın kabası bitmiş. Kredi talebi yok 28Ali Osman ÜNLÜKadir15Subasman tamamlanmış. Kredi talebi yok 29 Ali İrfan YILDIRIM İbrahim- Proje dışı. Hakedişlerle ödenen kredi yasal faiziyle geri alındı 30Bayram YILMAZAbdurrahman-Bitti MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, GÖMEÇLER KÖYÜNDEKİ KEYY KONUTLARI

17 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü17 Sıra No Hak Sahibinin Adı ve Soyadı Baba Adı Fiziki Seviyesi (%) Açıklama 1 Ahmet AKBULUTMustafa%100Bitti 2 Şevket ASLANMehmet-Vazgeçtiğine dair noter feragatnamesi verdi 3 Mehmet ASLANTAŞ Yaşar- Proje dışı. Hakedişlerle ödenen kredi yasal faiziyle geri alındı 4 Hüseyin ASLANTAŞ Ahmet%100Bitti 5 Mehmet ASLANTAŞ Ahmet%100Bitti 6 Ali ASLANTAŞHasan- Proje dışı. Hakedişlerle ödenen kredi yasal faiziyle geri alındı. Vefat etti. 7 Recep AVŞARHasan-Vazgeçtiğine dair noter feragatnamesi verdi 8 Bekir AYNURSami%100Bitti MANİSA İLİ, ALAŞEHİR İLÇESİ, ILGIN KÖYÜNDEKİ KEYY KONUTLARI

18 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü18 9 Kazım BAYERMehmetBaşlamadı2012 yılında kredi talebinde bulunmadı. 10 Ali CANHüseyin-Vazgeçtiğine dair noter feragatnamesi verdi 11Ramazan CANKamil-Vazgeçtiğine dair noter feragatnamesi verdi 12Ahmet DÖNMEZRamazan-Vazgeçtiğine dair noter feragatnamesi verdi 13Recep ERDOĞANAhmet-Vazgeçtiğine dair noter feragatnamesi verdi 14Ali GÜLMEZNecati-Vazgeçtiğine dair noter feragatnamesi verdi 15İsmet KESKİNSüleyman%152012 yılında kredi talebinde bulunmadı. 16Ahmet KESKİNKazım-Vazgeçtiğine dair noter feragatnamesi verdi 17Ali TÜRKMENYaşar%100Bitti MANİSA İLİ, ALAŞEHİR İLÇESİ, ILGIN KÖYÜNDEKİ KEYY KONUTLARI

19 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü19 18İbrahim TÜRKMENMehmet-Vazgeçtiğine dair noter feragatnamesi verdi 19Emine TÜRKMENMustafa%100Bitti 20Hasan YAMANRamazanBaşlamadı2012 yılında kredi talebinde bulunmadı. 21Şevket YAVUZHalil-Vazgeçtiğine dair noter feragatnamesi verdi 22Mustafa YAVUZHalil%100Bitti. 23Ayşe ZEYBEKAhmet-Vazgeçtiğine dair noter feragatnamesi verdi 24Ali ZEYBEKNiyazi%100Bitti. MANİSA İLİ, ALAŞEHİR İLÇESİ, ILGIN KÖYÜNDEKİ KEYY KONUTLARI

20 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 2. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile belirlenen görevleri yapmak. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na intikal ettirilen ve Müdürlüğümüze iletilen gerekse de doğrudan Müdürlüğümüze iletilen şikayet konularının 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında gerek ilgili Belediyesinde gerekse mahallinde incelenerek sonuçlandırılmasına yönelik hizmetleri yapmak. 3. Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili görevleri yapmak. Coğrafi Bilgi Sistemi Genel Müdürlüğü görevleri kapsamında iş ve işlemleri yürütmek. İl Müdürlüğü düzeyinde Coğrafi Bilgi Teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen tüm çalışmaları izlemek ve eşgüdüm sağlamak, coğrafi ve mekânsal bilgilerin İl Müdürlüğü birimlerince etkin kullanımı için strateji ve politikalar belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, İl Müdürlüğü coğrafi veri altyapısı kapsamında bulunan tüm sistemleri Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine (TUCBS) entegre olabilmesi için gerekli tedbirleri almak, İl Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasına, iyileştirilmesine ve işletilmesine dair iş ve işlemleri yürütmek, yerel yönetimlerce de bu sistemin kullanılmasını teşvik etmek ve izlemek. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü20

21 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 4. 1663 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.06.2010 tarihli ve 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. Maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 1. maddesinde değişiklik yapılarak, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlar için ilgili Bakanlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlendirilmiştir. Yapı Kooperatifleri ile ilgili tüm iş ve işlemler 13.12.2010 tarihinden itibaren müdürlüğümüz tarafından İmar, İskân ve Kooperatifler Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü21

22 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü22 MANİSA73MANİSA56MANİSA85 SALİHLİ13SALİHLİ24SALİHLİ74 TURGUTLU6 17AKHİSAR32 AKHİSAR14AKHİSAR10SOMA25 ALAŞEHİR4 3TURGUTLU16 SOMA7 7ALAŞEHİR2 KULA6 7SARIGÖL5 1 4KULA4 DEMİRCİ2KIRKAĞAÇ1 5 SARUHANLI1KÖPRÜBAŞI1DEMİRCİ3 1- FAAL KOOPERATİFLER 2- TAS.HAL.OLAN KOOP.3-FESİH OLAN KOOP.

23 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü23 KIRKAĞAÇ2AHMETLİ1GÖLMARMARA2 4SELENDİ1KÖPRÜBAŞI2 GÖRDES2 2SARUHANLI1 AHMETLİ2GÖLMARMARASELENDİ2 KÖPRÜBAŞIDEMİRCİAHMETLİ1 SELENDİSARUHANLIGÖRDES TOPLAM137TOPLAM135TOPLAM262 1- FAAL KOOPERATİFLER 2- TAS.HAL.OLAN KOOP.3-FESİH OLAN KOOP.

24 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 5. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ile ilgili görevleri yapmak. Kıyı Kanunu Uygulamaları; Kıyı Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde oluşturulan Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu marifetiyle deniz, tabii ve suni göl ile akarsuların(kanunda belirtilenler) kıyı kenar çizgisi tespitinin yapılarak onaylanmak üzere Bakanlığa sunulması. İlimiz sınırları içerisinde kıyı kanunu hükümlerine tabi deniz ve akarsu bulunmamaktadır. İlimizde 4 adet baraj gölü, 1 adet rezervuar gölet, 3 adet sulama amaçlı suni gölet bulunmaktadır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü24

25 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü25 Baraj GölleriRezervuar Gölet:Göletler: Gördes Baraj GölüGölmarmara GölüKula Göleti Demirköprü Baraj GölüYuntdağı Köseler Göleti Afşar Baraj GölüKırkağaç Bakır Göleti Sevişler Baraj Gölü

26 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Gölmarmara Gölü Demirköprü Baraj Gölü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü26

27 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Afşar Baraj Gölü Sevişler Baraj Gölü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü27

28 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa İl Özel İdaresine, İzsu, Demirci Borlu Belediye Başkanlığına ve Köprübaşı Belediye Başkanlığına yazmış olduğumuz 05/05/2011 tarih ve 1427 sayılı yazımızda; Bölgeniz sınırları içerisinde kalan baraj ve göletlerin 1/1000 ölçekli onaylı halihazır haritaların temin edilerek gönderilmesi istenmiştir. Gelen yazılarda; 1/1000 ölçekli halihazır haritaların temin edilmesi olanaklarının olmadığından bahsetmişlerdir. Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’ ne 30.12.2011 tarih ve 4510 sayılı yazımız ile bilgi verilmiştir. Yukarıda belirtilen baraj,göl ve göletlere ait halihazır haritaların temini 05/01/2012 tarih ve 98 sayılı Valilik oluru ile 2012 yılı kıyı kenar çizgisi tespit programına alınmıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü28

29 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 6. Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Turizm öncelikli Belediyelere Bakanlığımızca yapılacak yardımları 2006/7 Sayılı Genelge kapsamında müracaatların incelenerek Bakanlığımıza gönderilmesi, tahsis edilen yardımlardan kullanılan miktar ve yapılan işlerin uygunluğunun Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yerinde en az üç teknik eleman ile denetlenmesi ve ilgili yardımın ödenmesi. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü29

30 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İlimiz, Alaşehir İlçesine bağlı Kavaklıdere Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi muhtelif cadde ve sokakların düzenlenmesi işi için Bakanlığımız Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 13.08.2010 tarih ve 7934 sayılı dağıtımlı yazısı ile Bakanlığımız Turizm Ödeneğinden gönderilen 30.000,00TL ödeneğe ek olarak Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 05.11.2010 tarih ve 2617/10606 sayılı dağıtımlı yazısı ile 30.000,00TL ek ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödeneklerin mali yılı içinde kullanılmasının zorunlu olduğu, mali yılı içinde kullanılmayan ödeneklerin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce tenkis edileceği hususunda Alaşehir Kaymakamlığına (Kavaklıdere Belediye Başkanlığı) 18.10.2010 tarih ve 3310 sayılı ve 24.11.2010 tarih ve 3664 sayılı yazılarımız gönderilmiştir. Söz konusu ödenekler 2010 mali yılı içinde kullanılmıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü30

31 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 7. Mücavir Alan İş ve İşlemleri Mücavir alandan çıkma ya da mücavir alana dahil olma taleplerinin ilgili Kanun, yönetmelik ve genelgeler kapsamında incelenmesi, Valilik görüşü ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi, Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde İl İdare Kuruluna sunularak alınacak karar ile birlikte Bakanlığımıza onaya sunulması. 3194 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmek üzere Belediye Mücavir Alanlarında genişleme amacıyla yeni sınır tespitinin yapılması, sınır tespiti yapılırken belediyenin istediği alana hizmet götürüp götüremeyeceğinin, istenilen alana yönelik belediyenin projesinin bulunup bulunmadığının araştırılmasından sonra 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 45. maddesi gereğince belediyelerin mücavir alan teklifi uygun bulunması durumunda Bakanlığımız tarafından onaylanmaktadır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü31

32 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İlimizde halihazırda Bakanlığımıza Soma Belediyesinin Hatunköy sınırları içerisinde kalan ve OSB Bölgesi ilan edilen alanın Soma Belediyesi Mücavir Alanına dahil edilmesi teklifi iletilmiş olup, Bakanlığımız Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 17.02.2011 tarih ve 1931 sayılı yazısında söz konusu mücavir alan teklifinin Bakanlık Makamının 11.02.2011 tarih ve 2/1646 sayılı Oluru ile onaylandığı belirtilmiştir. Ayracı İlimiz Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Belediyesi nin Mücavir alan teklifi ön görüşmeleri ve ön incelemesi yapılmış olup, Belediyeden teknik dosya ve resmi yazışmalar beklenmektedir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü32

33 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Soma Belediyesi Hatun köy ( Kadın Köy ) Onaylı mücavir alan sınırı Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü33

34 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 8. Jeolojik etüt raporlarını değerlendirmek ve onaylamak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 28/09/2011 tarih ve 102732 sayılı 2011/9 nolu Genelgesinde Mikrobölgeleme Etüt raporları ile plana esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarından; 1. Uygun alan ve/veya önlemli alan değerlendirmesi yapılan sahalar için hazırlanacak İmar Planı tadilatına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporları, 2. İlk defa İmara açılacak alanların İmar Planına esas Etüt raporlarından sadece uygun alan ve/veya önlemli alan değerlendirmesi yapılan sahalar için hazırlanacak raporlar Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanacaktır.” denilmekte dir. Valiliğimizce oluşturulan İnceleme Komisyonu, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Raporlarını yerinde inceleyerek onay işlemlerini gerçekleştirmektedir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü34

35 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü35

36 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü36

37 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü37 PLANA ESAS JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI S NO İLÇEKÖYÜ İLGİLİ KURUM HAZIRLAYANPAFTA AD A PARSEL YERLEŞİME UYGUNLUK ONAY TARİHİ 1SELENDİÇİNAN ÖZEL İDARE ZAFER JEOLOJİK21B314018UAÖA2.103.11.2011 2KIRKAĞAÇ SAYALAR MEVKİİ ÖZEL İDARE İSTANBUL MÜHENDİSLİK GELENBE UA2ÖA2.122.11.2011 3AKHİSARKAPAKLI ÖZEL İDARE BAYRAKTAR JEOTEKNİK K19B4-1A 4159UA1ÖA2.122.11.2011 4 MANİSA MERKEZ KALEMLİ ÖZEL İDARE BAYRAKTAR JEOTEKNİK K18-B-25-A- 3-B K19B4-1A 108UA1 22.11.2011 5TURGUTLU ÇAMPINA R ÖZEL İDARE SAKARYA MÜHENDİSLİK K19C4-4A 624 ÖA312.12.2011 6 MANİSA MERKEZ HALİTLİ ÖZEL İDARE BAYRAKTAR JEOTEKNİK K18B-24D- 2-C 586UA1 27.12.2011

38 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü38 7AKHİSARSEYİRDİM ÖZEL İDARE SAKARYA MÜHENDİSLİK K19B3 269UA1ÖA2.129.12.2011 8SALİHLİHASALAN ÖZEL İDARE ZAFER JEOLOJİ K20D4 1037 ÖA5 30.12.2011 9SALİHLİÇÖKELEK ÖZEL İDARE ZAFER JEOLOJİ K20D4 1001 ÖA1.130.12.2011 10SELENDİKINIK ÖZEL İDARE CEREN MÜHENDİSLİK K21C11345UA1ÖA2.104.01.2012 11DEMİRCİ YEŞİLDER E ÖZEL İDARE CEREN MÜHENDİSLİK K21A110123 ÖA2.105.01.2012 12KULAKÖREZ ÖZEL İDARE ZAFER JEOLOJİ K21D3 472UA1 05.01.2012

39 İMAR İSKAN VE KOPERATİFLER ŞUBESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 9- Kentsel Dönüşüm Projeleri 644 Sayılı K.H.K. ile Bakanlığımıza depreme karşı dayanıksız yapılar ile bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak görevinin verilmiş olup bu işlerin sekretaryası Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. 10-Başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek. 11-Define arama ruhsatının verilmesi için halihazır haritalarının onaylanması. 12- Kamu kurum ve kuruluşların komisyonlarına teknik eleman desteği sağlamak. 13- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü39

40 ARZ EDERİZ. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü40


"MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları