Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUTASYON Prof. Dr. Hilâl Özdağ Hafta VI PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUTASYON Prof. Dr. Hilâl Özdağ Hafta VI PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları."— Sunum transkripti:

1 MUTASYON Prof. Dr. Hilâl Özdağ Hafta VI PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları

2 Mutasyon Tipleri

3 Baz düzeyinde mutasyon Tek nükleotid etkilenir: UV’nin neden olduğu timin dimerleri replikasyon sırasında tek bazın delesyonuna neden olabilir. Tekrar eden diziler delesyon veya insersiyona neden olabilir. Metilli sitozinlar deamine olarak Timin dönüşebilir.

4 Gen düzeyinde mutasyon Eşit olmayan crossing over nedeniyle gen duplikasyonu. Bütün bir geni etkiler:

5 Kromozom düzeyinde mutasyon Delesyon Translokasyon İnversiyon Kopya sayısı değişimi Kromozomun bir kısmını etkiler:

6 Mutasyonlar-Hastalıklar Hemoglobinin Beta zincirindeki bir tek nükleotid değişimi amino asit değişimi nedeniyle orak hücreli anemi hastalığına neden olur. Kanser: mutasyonlar hücrenin kontrolsüz çoğalmasına ve ölümsüzleşmesine yolaçtığında ortaya çıkar. Down sendromu 21 kromozomun 3. bir kopyasının varlığı nedeniyle açığa çıkar.

7 Val Mutant  -globin H2NH2N OH C O H2CH2C H C CH 2 C O Asit Glu Normal  -globin TCT Normal b-globin DNA H2NH2N OH C O H3CH3C H C CH CH 3 Nötral Non-polar AGA mRNA TCA Mutant b-globin DNA AGU mRNA Orak Hücreli Anemi Mutasyonu

8 Mutasyonlar-Evrim Mutasyonların sonucu hep kötü değildir. Hücrelerimizde mutasyon gerçekleşir ve sonucu her zaman kötü değildir. Mutasyon yok ise popülasyonlar değişip yeni koşullara adapte olamaz. DNA dizilimindeki tesadüfi değişimler Fenotipte yararlı değişiklikler Doğal seçilim Popülasyonların evrimi

9 1.Baz değişimleri (substitutions) 1.Geçiş (Transition) Bir pürini diğer bir pürine veya bir pirimidini diğer bir pirimidine değiştirir. Toplam 4 çeşit; A  G ve T  C NOKTA MUTASYONLARI

10 2. Değişim (Transversion) Bir pürini bir pirimidine veya bir pirimidini bir pürine değiştirir Toplam 8 çeşit; A  T, G  C, A  C, G  T

11 Yanlış anlam mutasyonu (Missense mutation) Baz değişikliği aminoasidin değişimine neden olur. Okuma çerçevesindeki mutasyonlar

12 Anlamsız mutasyon (Nonsense mutation) Baz değişikliği DUR kodonunun oluşumuna neden olur ve protein kısa kalır. Okuma çerçevesindeki mutasyonlar

13 Anlamsız mutasyonun translasyon üzerindeki etkisi

14 Sessiz mutasyon (Silent mutation) Baz değişikliği kodonun 3. bazında gerçekleşir ve aminoasit değişikliğine yol açmaz. Okuma çerçevesindeki mutasyonlar

15 Çerçeve kayması mutasyonu (Frameshift mutation): 3’ün katları olmaya delesyon veya insersiyon okuma çerçevesini kaydırır, bu mutasyonun ardından gelen aminoasitler değişir ve protein ya olması gerekenden önce veya sonra sonlanır. Okuma çerçevesindeki mutasyonlar

16 Depürinasyon A veya G kaybedilip rasgele bir bazla değişir. Deaminasyon C’nin amino grubu kaybedilince U haline gelir. U eğer düzeltilmezse bir sonraki döngüde A ile eşleşeceği için (CG  TA) şeklinde değişir. 5 M C (Metilli sitozinler) mutasyonlar için “hot spot”turlar. SPONTAN MUTASYONLAR

17 Deaminasyon.

18 Radyasyon (X ışınımı, UV) İonize edici radyasyon DNA’dakiler de dahil olmak üzere kovalent bağları kırar böylece kromozom mutasyonlarına yolaçar. İonize edici radyasyonun etkisi kümülatiftir ve yüksek dozda hücrelerin ölümüne sebep olur. UV (254-260 nm) pürin ve pirimidinlerin anormal dimer bağları yapmasına neden olur. UV’nin neden olduğu timin dimeri İNDÜKLENMİŞ MUTASYONLAR

19 Makromutasyonlar 1Delesyon – Kromozomun bir kısmının kaybı. 2Duplikasyon – Kromozomun bir kısmının duplikasyonu. 3Inversiyon – Kromozomun bir kısmının dönmesi 4Translokasyon – Kromozomun bir kısmının başka bir kromozoma eklenmesi

20 Delesyon Kromozom Sentromer A B C D E F G H Genler E F A B C D G H

21 Duplikasyon A B C D E F E F G H Kromozom Sentromer A B C D E F G H Genler E F Duplikasyon

22 Inversiyon Kromozom Sentromer A B C D F E G H Genler A B C D E F G H Inversiyon

23 Translokasyon A B E F C D G H Kromozom Sentromer Genler A B C D E F G H

24 İKİNCİ BAZ A GGU GGC GGA GGG Gly* AGU AGC AGA AGG Arg G CGU CGC CGA CGG Arg G UGU UGC UGA UGG C GAU GAC GAA GAG AAU AAC AAA AAG Glu CAU CAC CAA CAG A UAU UAC UAA UAG Stop Tyr GUU GUC GUA GUG Val AUU AUC AUA AUG start Ile CUU CUC CUA CUG Leu U UUU UUC UUA UUG Leu Phe Met/ GCU GCC GCA GCG Ala ACU ACC ACA ACG Thr CCU CCC CCA CCG Pro C UCU UCC UCA UCG Ser UCAGUCAG U UCAGUCAG UCAGUCAG UCAGUCAG Gln † His Trp Cys ÜÇÜNCÜBAZÜÇÜNCÜBAZ B İ R İ N C İ B A Z Genetik Kod Asp Lys Asn † Stop Ser Nötral Non Polar Polar Bazik Asidik †Amin grubu taşır *Bazı metinlerde Nonpolar olarak geçer.

25 Mutasyon, mutasyon, mutasyon… David W. Stockton1,2*, Parimal Das3*, Monica Goldenberg4, Rena N. D’Souza4 & Pragna I. Patel1,3 Mutation of PAX9 is associated with oligodontia, 2000, Nat. Genet, 24, 18-19


"MUTASYON Prof. Dr. Hilâl Özdağ Hafta VI PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları