Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İYİ HEKİM KİMDİR? Tıp Fakültesi Dönem 1’ A1 Grubu:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İYİ HEKİM KİMDİR? Tıp Fakültesi Dönem 1’ A1 Grubu:"— Sunum transkripti:

1 İYİ HEKİM KİMDİR? Tıp Fakültesi Dönem 1’ A1 Grubu:
Gizem Kuru, Selen Ala, Alper Yarımbaş, Anıl Alp Emre, Yasemin Metin, Gülser Değirmencioğlu, Taha Aksu, Adnan Çetin, Osama Ali Quasım Dawood, Ömer Barak Danışman: Prof. Dr. Nermin Ersoy

2 Değerler Değerli bulduklarımızdır.
Özel ve mesleki bazı kararlarımızda doğrunun, adilin, yanlışın ne olduğu konusunda yol göstericilerdir. Değerler bizim önemsediğimiz oranda karalarımızı/ seçimlerimizi etkilerler.

3 Değerler(etik değerler)
Kişiler arası ilişkilerde temel rol oynarlar, Bize nasıl bir insan olmak istediğimize yön verdikleri gibi, Nasıl bir profesyonel olmak istediğimize de rehberlik ederler.

4 Tıbbın Değerleri Bu nedenle ahlaki bir toplum olan tıbbın kendine özgü değerleri bulunmakta ve Hekimden yüksek ya da ideal insani/etik değerler beklenmektedir.

5 Hekimin değerleri İyi bir hekimin değerleri konusunda görüşler toplumlara, kültürlere, hatta coğrafi yapıya göre değişiklik göstermekle birlikte, Hekimin sahip olması gerektiğine inanılan temel erdemler konusunda görüş birliği bulunmaktadır

6 İyi Hekimin Değerleri Sevecenlik, Sebat, Şefkat, Bütünlük ve Sağduyu,
Bunlar; Sevecenlik, Şefkat, Sağduyu, Adalet, Ölçülülük, Sebat, Bütünlük ve Kendi çıkarlarını hastanın çıkarlarından üstün tutmamaktır.

7 Çalışmanın amaç ve gerekçesi
Toplumumuzun nasıl bir hekim beklentisi içinde oluduğunu, iyi hekim kavramıyla ne kast edildiği hakkında bilgiler yol denilecek kadar azdır. Bu gerekçeden yola çıkarak ülkemizin her bir bölgesinden göç almış olan, dolayısıyla farklı kültürleri barındıran Kocaeli’de böyle bir çalışma yapmayı planladık.

8 Yöntem  Çalışmanın Yeri : KÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Dermatoloji, Göz Hastalıkları, Endokrinoloji, Ortopedi, Fizik Tedavi, Sigarayı bırakma, KBB, Kadın Doğum ve Beslenme-Diyet Poliklinikleri.  Çalışmanın Katılımcıları: Polikliniklerden sağlık hizmeti almak üzere gelmiş olan ağrısı, acısı bulunmayan ve çalışmaya gönüllülükle katılmayı kabul eden hastalardır.  Çalışmanın Zamanı: 3-4 Kasım 2010 tarihleri arasında yürütüldü. .

9 Yöntem Çalışmanın Yöntemi: Hastaların sosyodemografik özelliklerinden başka sadece “iyi bir hekimin “ özelliklerini sorgulayan tek sorudan oluşan çalışma formu yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulandı. Çalışmanın Yürütücüleri: Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinden A1 Grubu Çalışmanın Değerlendirilmesi: SPSS 10.1 version kullanılarak veriler bilgisayara girildi. Tüm veriler sıklıklarına göre listelendi

10 Bulgular Çalışmaya katılan hastaların demografik özellikleri Yaş Grubu
Sayı (N:139 ) Yüzde yaş 10 7,2 21-30 38 27,3 31-40 24 17,3 41-50 28 20,1 51 ve üstü 39 28,2

11 EĞİTİM CİNSİYET Eğitim Düzeyi Sayı(N:139 ) % Okur-yazar Değil 11 7.9 İlkokul(5 yıl) 42 30.2 Ortaokul Lise 39 28.1 Üniversite 36 25.9 Cins Sayı N:139 % Kadın 80 57.6 Erkek 59 42.4

12 ÇALIŞMA İş Sayı (N.139) % Çalışıyor 38 27.3 Çalışmıyor 74 53.2 Emekli
19.4 ÇOCUK Çocuk Sayı % Var 98 70.5 Yok 41 29.5

13 Tablo 1 – Hastaların İyi Hekim Özelliklerine İlişkin Tercihleri (N: 139)
Değerler Sayı % Şefkatli (İnsancıl, Sevecen) 116 83.4 Yeterli (Mesleki bilgi ve deneyim) 113 81.3 Saygılı (Kararlarına saygılı) 105 75.5 Duyarlı (İlgili, özenli, dikkatli, olumlu) 70 50.3 Güler yüzlü 59 42.4

14 İyi iletişim (İyi dinleyebilen, empati kurabilen) 43 31 Dürüst 37 26.6
Tablo 1 – Hastaların İyi Hekim Özelliklerine İlişkin Tercihleri (N: 139) Değerler Sayı % Adil (Eşitlikçi) 51 36.7 İyi iletişim (İyi dinleyebilen, empati kurabilen) 43 31 Dürüst 37 26.6 Olası zararı önleyen (Yaşamı ve sağlığı koruyan) 32 23 Maddiyata önem vermeyen 22.3 Bilgilendirici (Hastanın anlayacağı dilde) 29 21 Güvenilir Mahremiyete saygı 28 20.1 Hoşgörülü (Anlayışlı) 25 18

15 Kibar/Bakımlı (İyi görünümlü, yakışıklı, güzel ve özenli) 22 16
Tablo 1 – Hastaların İyi Hekim Özelliklerine İlişkin Tercihleri (N: 139) Değerler Sayı % Kibar/Bakımlı (İyi görünümlü, yakışıklı, güzel ve özenli) 22 16 Fedakar 18 13 Yardımsever 9.3 Sabırlı 12 8.6 Cesur (Hastalıklardan korkmamalı) Mütevazı 6 4.3 Onurlu 3 2.1 Laik

16 Tartışma Amerika’da yapılan çalışmada “hekimin değerlerinin tanı ve tedavideki yeterliliği ve yeteneğini etkilediği, bu nedenle hekimin kendi değerlerinin farkına varması gerektiği ve kişisel değerlerinin mesleki kararlarını etkilememesine özen göstermesi gerektiği” ileri sürülmektedir. (Journal of Adolescent Health Volume 9 , Issue 1 pages   J Dennis Fortenberry).

17 Aile hekimleriyle ilgili İngiltere’de yapılmış olan çalışmada ise önemli olanın hekimin kişisel değerlerinin farkına varması ve daha insancıl davranması, böylece hasta-hekim arasındaki memnuniyetsizliğin ortadan kaldırılmasının mümkün olduğu iddia edilmiştir. (B Clair Eliason, David B. Schubot).

18 klinik, eğitim ve yönetime ilişkin kararlarda
Kanada Tıp Fakültesinin çalışması nda hekimin etik açıdan duyarlı kararlar verebilmesi için kişi olarak kendini bilmesi, kendi değerlerini fark etmiş olması, klinik, eğitim ve yönetime ilişkin kararlarda değerlerinin rol oynadığını bilmesinin önemi vurgulanmıştır . (Neumann Joseph       Olive, Kenneth E. Quillen College of Medicine Southern Medical Journal Volume 97 Issue 8 August 2004).

19 Fransız nörolog John F. Peppin ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada
hasta- hekim ilişkisi içinde; empati, profesyonellik, gerçekçilik, adalet ve dürüstlük, yararlılık, kötü davranmama ve özerklik gibi değerlerin daha önemli olduğu bulunmuştur. (Journal of Religion and Helat - Volume 34  Number ).

20 ebeveynleri ve hekimler ile yapılan bir çalışmada temel değer olarak
Kanada’da hasta çocuklar, ebeveynleri ve hekimler ile yapılan bir çalışmada temel değer olarak hekimin tedavi de ki yeterliliği bulunmuştur. (McGill Univercity Faculty of Medicine, Montreal  1994 May 93 (5)  page Pediatrics. Kramer MS).

21 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA, “İyi doktor sizden bir dizi kan tahlili, endoskopi, tomografi gibi incelemeler isteyen değil, sizi dikkatle dinleyen, sorgulayan ve muayene eden doktordur” diyerek çalışmamıza katılmış olan hastaların beklentilerini doğrulamaktadır.

22 Yönlendirici olmalıdır demekte ve ardından
Ülkemizde iletişimin öncülerinden olan Perihan Maden de hekimin özellikleri hakkında beklentilerini şu şekilde dile getirmektedir. İyi bir kekim; Güler yüzlü, Ulaşılabilir, Açıklayıcı, Dürüst, Yardımsever, Yönlendirici olmalıdır demekte ve ardından Temiz ve iyi giyimli olması, Deneyimli olması ve mesleki gelişmeleri takip etmesi gerektiğini bildirmektedir.

23 SONUÇ Hastaların çoğu iyi bir hekim kavramı ile; Şefkatli,
Kendi çıkarlarını hastanın çıkarlarından üstün tutmayan Hastayı bir bütün olarak ele alan, Hastalarına karşı adil olan, Kararlarında ve eylemlerinde ölçülü olan, Sağduyulu, Hastasına sadık, Sebatlı ve cesur olan bir hekimi kast etmektedir.

24 Çalışmamıza katılan hastalara, danışmanımız Prof. Dr
Çalışmamıza katılan hastalara, danışmanımız Prof. Dr. Nermin Ersoy’a ve dinleyenlere TEŞEKKÜR EDERİZ. Grup A1

25 Grup A1

26

27


"İYİ HEKİM KİMDİR? Tıp Fakültesi Dönem 1’ A1 Grubu:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları