Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

QMANAGEMENT Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı www.artikalite.com.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "QMANAGEMENT Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı www.artikalite.com.tr."— Sunum transkripti:

1 QMANAGEMENT Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı

2 QMANAGEMENT ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI MODÜLLERİ
1 Yönetim Modülü 2 Dosya , Doküman ve Arşiv Yönetimi 3 Süreç Yönetimi 2 4 Denetim Yönetimi 5 Düzeltici  / Önleyici / İyileştirici Faaliyet ( DÖFİ ) Yönetimi 6 Kalibrasyonlu Cihazlar Yönetimi 7 Müşteri & Tedarikçi Şikayetleri Yönetimi 2 8 Eğitim Yönetimi 9 Aksiyon Planı Yönetimi 10 Anket Yönetimi 11 Yapıcı Öneri Sistemi Yönetimi 2 12 Toplantı Yönetimi

3 QMANAGEMENT ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI MODÜLLERİ
13 MSA Yönetimi 14 8D Yönetimi 15 Proses (İPK) ve Makine (CMK) Yeterlilik Analizleri 2 16 FMEA Yönetimi 17 Kontrol Planı Yönetimi 18 APQP Yönetimi 19 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Türü ve Etkileri Analizi 2 20 Yardımcı Elektronik Formlar 21 Bekleyen Görevlerim

4 YÖNETİM MODÜLÜ Yönetim modülü yazılımımızın kurumunuza uyarlanmasındaki alt yapının oluşturulmasına kişilerin tanımlanıp, kullanıcı yetkilerinin verilmesine olanak sağlayan baz modüldür.. Bu modül içerisinde yapılacak tanımlamalar yönetim sistemlerinizin yazılım üzerine aktarılmasını ve işletilmesini sağlayacaktır.

5 DOKÜMAN VE ARŞİV YÖNETİMİ MODÜLÜ
Sınırsız dosya sistematiği oluşturabilir, oluşturulan klasörler için yönetici atayabilirsiniz, kullanıcı bazında klasörleri yetkilendirebilirsiniz. Kontrollü doküman dağıtımı yapabilir, kontrollü doküman dağıtımını takip edebilir ve konu ile ilgili anlık raporlar alabilirsiniz. Farklı kullanıcı grupları oluşturarak ta bu kullanıcı gruplarının hangi dokümanlara giriş izni olup, olmadığını belirleyebilir ve bu sayede tüm dokümanların güvenliğini en üst düzeye taşıyabilirsiniz. Yeni doküman isteğinde bulunabilir, yeni doküman isteklerini takip edebilir, revizyon ve arşiv işlemlerini yapabilirsiniz. Yeni doküman ve revizyon talebinde bulunabilir, revizyon talebinde bulunduğunuz dokümanın geçmiş revizyon isteklerini inceleyebilir ve tüm revizyon talebinde bulunulan dokümanların takibini yapabilirsiniz. Yeni doküman yayınlandığında, ilgili kişilere düz ve kademeli olarak onaya sunabilir ve sonuçlarını takip edebilirsiniz. Yeni yayınlanmış taslak dokümanları sorgulayabilir ve onay takibini de yapabilirsiniz. Dokümanların içeriğini okuyabilir aynı zamanda bu dokümanların ek formlarını, bağlantılı dokümanlarını ve revizyon geçmişini inceleyebilirsiniz. Arama Motoru sayesinde kalite doküman adları arasında arama yaparak ilgili dokümanlara kolay ulaşabilirsiniz. Doküman yönetimi bölümünde; dosya arşivini, kalite doküman arşivini ve revizyon arşivini ayrı ayrı takip edebilir, arşivdeki dokümanların nerede saklandıklarını, ne zaman imha edileceklerini, imha şekillerini ve bu dokümanların ayrıntılı raporlamalarını yapabilirsiniz.

6 SÜREÇ YÖNETİMİ Ana ve alt süreç tanımlarını yaparak takiplerini sistem üzerinden yapabilirsiniz. Süreçlerin sorumlularını ve ekibini tanımlayabilir ve bu sürece yapılabilecek kayıt girdi ve çıktılarında yetkilendirme yapabilirsiniz. Süreçlerin aktif ve pasifliğini tanımlayarak kullanılan süreçleri belirtebilirsiniz. Tanımladığınız süreçlerle ilgili olarak süreç girdilerini, süreç çıktılarını, kaynaklarını ve etkileştiği süreçleri takip edebilirsiniz ve süreç planlarını anlık olarak alabilirsiniz. Tüm süreç haritalarını, süreçlere ait süreç kriterlerinizi ve süreç raporlarınızı sisteme kayıt edebilir süreç haritalarını ve süreç planlarını güvenli bir şekilde yayınlayabilirsiniz. Süreçlerde çıkabilecek uygunsuzluklara DÖFİ açabilir, ve açılan Döfileri sistemden takip edebilirsiniz. Süreçler ile ilgili olan dokümanları belirleyebilir. İlgili kişilerin ulaşımını kolaylaştırabilirsiniz. Belirtilen kriterler için performans takibini grafiksel olarak yapabilir ve ilgili birimlere raporlayabilirsiniz. Süreçler için aylık veri girişlerindeki değişkenlikleri açıklama olarak kayıt edebilir. Gerektiğinde Rapor olarak alabilirsiniz.

7 DENETİM YÖNETİMİ Denetim modülü, çeşitli peridolarda uyguladığımız iç denetimlerinizin planlanmasını, uygulamasını ve sonuçlarının değerlendirilerek raporlanmasını sağlamaktadır. Yönetim Sistemleri ve bunlara ait soru kılavuzlarının oluşturulması ve soruların bölüm veya süreçlerle ilişkilendirilmesi yapılarak, planlanan denetimlerde hazır olarak kullanılması sağlanır. Denetçi havuzları oluşturularak aktif denetçiler takip edilebilir. Denetimlerin bölüm veya süreç bazında yapılmasını sağlayabilirsiniz. Taslak denetim planı hazırlayarak, denetlenecek kısımların sorumluları tarafından incelenmesi için mesajlar ile uyarı göndererek denetim planının kesinleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Kesinleşen denetimlerin soruları sistem tarafından hazırlanır. Hazırlanan denetim raporunda denetlenecek kısımlar, denetçiler, denetleme zamanları ve soru listeleri görüntülenebilir. Sistem üzerinden takip edilebildiği gibi ilgili bölümlere mail ile de gönderilebilir. Belirlenen denetçilerin kısım bazında soru listelerini dökmesi sağlanarak denetçilerin ön hazırlık zamanlarının kısaltılması sağlanabilir. Denetlenen kısımlardaki sonuçlar denetçiler tarafından sisteme girilerek, uygunsuz olan sorulara DÖFİ açılması sağlanır. Açılan DÖFİ’ler sistem tarafından ilgili bölümlere ulaştırılır. Belirlenmiş renk kombinasyonları ile Denetimlerin takip edildiği Yıllık Denetim planları oluşturulabilir ve detay raporlamalar alabilirsiniz.

8 DÜZELTİCİ – ÖNLEYİCİ İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET
DÖFİ tip ve sonuç tanımı yapılabilir, DÖFİ grub ve alt grubu tanımlayabilirsiniz. DÖFİ yazma ekrnında açılış, kapanış tarihini belirleyebilir, termin tarihi belirleyerek DÖFİ sorumlusu olarak tanımladığınız kişi adına faaliyeti başlatabilirsiniz. Başlattığınız faaliyetle ilgili istediğiniz kullanıcılara bilgi mesajı gönderebilirsiniz. DÖFİ sorumlusu adına açılan faaliyetle ilgili her adım için ekibini belirleyebilir, ekibine termin atayabilir ve yapılan faaliyetlerle ilgili bilgileri yazılıma girebilir. Faaliyetin sorumlusu faaliyeti tamamladığında DÖFİ başlatan kişiye bilgi verir, faaliyetin etkinliğini kontrol ederek etkin olan faaliyeti kapatır. Açılışında belirlenen termin zamanında DÖFİ tamamlanamaz ise ek süre istenebilir, yeni DÖFİ açılabilir veya DÖFİ başlatan kişi DÖFİ iptal edebilir. DÖFİ raporu, açılan faaliyetlerin birbirine oranı, faaliyetlerin başlatıldığı bölümler, faaliyeti başlatan bölümler, faaliyetin konusu vb bir çok raporlama ve istatistiklerle faaliyetlerini takip edebilirsiz.

9 KALİBRAYONLU CİHAZ YÖNETİMİ
Kalibrasyonlu cihazla ilgili detaylı tanımlamalar yapılabilir, kalibrasyon tarihi öncesine uyarı zamanı belirlenebilirsiniz. Cihaz kalibrasyon sertifikaları ve doğrulama formları kaydedilebilir, cihaz masraf yerleri tanımlayabilir, cihaz durum tanımları yapılabilir ve cihazlar kişilere zimmetleyebilirisiniz.. Kalibrasyon günü yaklaşan cihazlarla ilgili sistem otomatik olarak uyarı verecek aynı zamanda ilgili kişilere mail yoluyla bilgilendirme yaparak cihazların zamanında kalibre edilmesine yardımcı olacaktır. Kalibrasyon zamanı geçmesine rağmen kalibre edilmeyen cihazlar hakkında sistem tüm kullanıcılara açılış ekranında uyarı verecektir. Bu modül içerisinde Kalibrasyon maliyetleri, kalibrasyon günü yaklaşan ve günü geçen cihazlar, cihaz durumları, masraf yerleri ve zimmet raporlarına ulaşılabilirsiniz.

10 MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİ ŞİKAYET YÖNETİMİ MODÜLÜ
Tüm müşteri ve tedarikçi şikayetlerini kaydedebilir, takibini yapabilir, müşteri şikayet formlarını orijinal haliyle saklayabilir, müşteri 8D raporu hazırlayabilir, şikayete karşı anında DÖFİ kaydı açabilir ve bunlara ait detaylı raporlamalar alabilirsiniz. Müşteri ve Tedarikçi şikayetlerini farklı kriterlere göre kombine ederek sorgulayabilir, bu sorgulama kriterlerine ait raporları anlık ve güncel bir şekilde alabilirsiniz. Şikayetleri Müşteri / Tedarikçi adına, malzeme adına veya hata nedenine göre arayabilir, ayrıca uyarı sistemleri sayesinde de şikayet yazışmalarınızın zamanında yapılmasını sağlayabilirsiniz. Müşteri ve Tedarikçilerle yapılan faks yazışmalarınızı da bu bölümde hazırlayabilir ve yapılan yazışmaların arşivlenmesi işlemiyle geçmişte yapılmış olan yazışmalara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her Müşteri/Tedarikçi şikayetine ait ayrı ayrı PPM değerlerini alabildiğiniz gibi satış/alış miktarlarını girerek de yıllık PPM hesaplamalarını yapabilir ve tüm verilerle ilgili grafiksel raporlamalar oluşturabilirsiniz. İstenilen tarih aralığında veya Yıllık olarak Müşteri/Tedarikçi, Şikayet tanımı, İlgili Bölümler, Sorumlular, Hatalı ürünler, Hata Nedenleri vb. gibi bir çok kombinasyonda rapor oluşturabilirsiniz.

11 EĞİTİM YÖNETİMİ Personel tanımlarını yapabilir, özlük bilgilerini sisteme kaydedebilirsiniz. Çalışanlarınızın eğitim talep ve takiplerini yapabilir, planlı veya plan dışı gerçekleşen eğitimler için eğitim planlarını ve eğitim takvimlerini oluşturabilirsiniz. Eğitim takvimi sayesinde planlanan eğitimleri kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Eğitim planlamasını ve takibini personele göre veya eğitime göre gerçekleştirebilirsiniz.Verilen eğitimler için çalışanların eğitim pasaportlarını ve eğitim listelerini dökebilir ve alınan eğitimler için sertifika basabilirsiniz. Gerçekleşen eğitimler sonrası, Eğitim katılım belgesi oluşturabilirsiniz. Eğitim etkinlik testlerini yapabilir, eğitim etkinlik formu hazırlayabilirsiniz. Eğitim bütçelerini ve gerçekleşen maliyeti anlık olarak raporlayabilirsiniz. Hazırlanmış eğitim notlarına sistem üzerinden ulaşılmasını sağlayabilirsiniz. Yıllık eğitimlerin, planlanan ve gerçekleşen adetlerini, gerçekleşme yüzdesini, eğitim planını, test adetleri, min max ve ortalama puanlarını vb bilgileri raporlarla takip edebilirsiniz.

12 AKSİYON PLANI YÖNETİMİ
Aksiyon konusu belirlenerek adımları tanımlanabilir, her tanımlanan adım için sorumlu atanabilir, açılan her aksiyon adımı için yapılacak iş tanımlanabilir ve termin belirlenebilir, askiyon adımı sorumlusu ekibini belirleyebilir. Aksiyon adımları yetkilendirilebilir, açılan adımların sadece ilgili sorumlu tarafından görüntülenmesi sağlanabilir. Aksiyon adımları ile ilgili tamamlanan işler hakkında, aksiyonu başlatan kişi mesaj ile bilgilendirilebilir. Aksiyon planı anlık raporlanabilir.Aksiyonların açık - kapalı durumları takip edilebilir ve aksiyon raporları alınabilir.

13 ANKET YÖNETİMİ Çoktan seçmeli ve / veya yorum sorularıyla anket oluşturulabilir, Hazırlanan anketi kurum içi ve kurum dışı katılımcılara gönderilebilir, süre tanımlanarak cevaplamaları istenebilir, cevaplar otomatik olarak ankete yansıtılarak anlık sonuç rapor ve istatistiklerle takip edilebilir. Fiziki doküman olarak dağıtılan anketler, sonuçları manuel olarak sisteme girilerek sonuçları raporlanabilir.

14 YAPICI ÖNERİ SİSTEMİ ( 3İ )
Çalışanlar tarafından verilen önerilerin saklanabildiği, verilen önerilerin kişi veya grup önerisi şeklinde ayrılarak farklı prim hesaplamalarının uygulanabildiği, önerilerin ofis veya direkt öneri adı altında gruplandırılabildiği, verilen öneriler arasında açıklamalarına göre aramaların yapılabildiği, en çok öneri veren, önerisi en çok kabul edilen gibi farklı kriterlerde raporlamaların alınabildiği bir öneri takip ve değerlendirme sistemidir. Verilen önerilerin hangi uzmanlarda değerlendirilmek üzere beklediği, önerilerin olumlu, olumsuz, beklemede veya inceleniyor durumlarına göre farklı kriterlerde raporlamaların alınabildiği bir platform sağlamaktadır. İstenilen tarih aralığı veya yıllık raporlamaların yanı sıra panolara asılmak üzere afiş olarak tasarlanmış raporlamalar da alınabilirsiniz. Bu bölüm sayesinde firma içinde verilen önerilerin takibi, sağlanan tasarrufların hesaplanması, primlerin doğru şekilde ödenmesi veya verilen bir önerinin daha önceden verilip verilmediğinin tespiti gibi konular kolaylıkla yapılabilir.

15 TOPLANTI YÖNETİMİ Firmaların dahili veya harici, farklı bölümlerde, kademelerde ve zamanlarda gerçekleştirmeyi düşündükleri toplantıları belirleyebildiği, planladığı ve bu plan üzerinden takip edebildiği bir bölümdür. Yapılması planlanan toplantıların tipi, tanımı, Tarihi, saatleri, yeri, katılımcıları gibi tanımları yapılarak çok kolay bir şekilde Yıllık, Aylık, Haftalık, Günlük planlar oluşturulabilmektedir. Plan raporlarında, belirlenmiş renk kombinasyonları ile görsel olarak toplantının durumunu görülebilmektedir. Plan doğrultusunda gerçekleşen toplantıların tutanakları program üzerinden hazırlanabilmekte ve gerçekleştirilmiş tüm toplantılarında tutanaklarına ulaşılabilmektedir. Tutanakların okuma hakları sistemdeki gruplara veya toplantı katılımcılarına göre belirlenebilmektedir. Hazırlanan tutanaklar toplantı katılımcılarına veya seçenekli olarak istenilen kişilere otomatik olarak mail yolu ile iletilebilir. Kullanıcıların toplantıları takip edebilmesi için kişiye özel istenilen tarih aralıklarında veya günlük, haftalık, aylık, yıllık planların raporları oluşturulabilmektedir. Hazırlanan planlar doğrultusunda toplantı odalarının yönetimi de kolaylaştırılmaktadır. Değişik şekildeki raporlamalar sayesinde odaların kullanım zamanları takip edilebilmektedir.

16 MSA YÖNETİMİ Kalibrasyonlu cihaz ölçüm sistem analizleri 1. ve 2. MSA metoduna göre yapılabilir. Varyans – Tolerans’a göre MSA hesaplamaları yapılabilir ve X-R grafiği sonuç raporlaması ve yorumu görülebilir.

17 8D YÖNETİMİ Kuruma gelen şikayet sekiz adımda incelenerek kök nedenlerine inilebilir, hatanın tekrarlanmaması için faaliyet başlatılabilir ve müşteriye hata ile ilgili detaylı rapor gönderilebilir. Açılan 8D lerle ilgili takipleri yapabilir raporlarını anlık görüntüleyerek gerçekleşen faaliyetlerin hangi aşamada olduğunu takip edebilirsiniz.

18 PROSES (İPK) VE MAKİNA (CMK) YETERLİLİK ANALİZLERİ
Ölçüm sonuçları sisteme girilerek o prosesin yeterli olup olmadığı veya oluşan grafikler yardımı ile hata nedenlerinin tahmin edilmesi kolaylaştırabilirsiniz. Tüm sisteme kayıtlı İPK lar içinde makinelere, karakteristiklerin tipine ve tanımına göre gruplamalar yapabilirsiniz. Sonuçların X-R, değer ve histogram grafikleri oluşturulabilir ve bu grafiklerin formatlarında her türlü değişiklik yapabilirsiniz. İPK ve CMK hesaplamalarına ait Analiz sonuç raporunu, değer grafiğini, XR grafiğini, histogram grafiğini, hesaplama sonuçlarını ve ölçüm değerlerini otomatik olarak rapor halinde alabilirsiniz.İstenilen grafikleri kayıt edebilirsiniz. Oluşturulan Raporları kayıt ederek ile gönderebilirsiniz.

19 FMEA YÖNETİMİ Firma içi potansiyel hata, hatanın potansiyel etkileri, mevcut potansiyel sebepleri ve bu hatanın nasıl önlenebileceği belirlenebilir, yazılan hata ve etkiler hakkında puanlama yapılabilir. Puanlama sonucu standart kabul edilen değerlerin üzerinde ise aksiyon belirlenebilir, sorumlu ve termin atanarak aksiyon başlatılabilir.

20 KONTROL PLANI YÖNETİMİ
Kontrol planları, proses tipine göre gruplanarak girişleri yapılabilir. Oluşturulan kontrol planları raporlanabilir ve kontrol planlarındaki değişiklikler düzenlenebilir.

21 İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)
PPAP - Ürün Onay Süreci. MSA - Olcüm Sistemleri Analizi. FMEA - Hata Türü ve Etkileri Analizi. SPC - İstatistiksel Proses Kontrol. temel araçlarından ( Core Tool ) oluşur.

22 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Türü ve Etkileri Analizi ISO 1050
ISO 1050 Standardı maddeleri sistem üzerinden girilebilir, girilen veriler hakkında puanlama yapılabilir, belirlenen puan değeri üzerindeki adımlar için faaliyet başlatılabilir, raporları alınabilir.

23 YARDIMCI ELEKTRONİK FORMLAR
Kurum içi günlük kullanılan formlar sisteme aktarılabilir ve formların sistem üzerinden işletilmesi ile aktif kullanımları sağlanabilir.

24 BEKLEYEN GÖREVLERİM www.artikalite.com.tr
Bekleyen görevlerim modülü sayesinde kişilerin tüm modüllerle ilgili yapması gereken işlemlerin tek bir ekranda takip edilmesini ve görevlerinin rapor üzerinde görüntülenmesini sağlayabildiğiniz bir modüldür.

25 Teşekkürler


"QMANAGEMENT Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı www.artikalite.com.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları