Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKRARLAYAN SELLÜLİT DR.YUSUF DURMAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKRARLAYAN SELLÜLİT DR.YUSUF DURMAZ."— Sunum transkripti:

1 TEKRARLAYAN SELLÜLİT DR.YUSUF DURMAZ

2 Sellülit Deri ve deri altı dokunun
eritem,ödem ve ısı artışı ile karakterize cilt enfeksiyonudur.

3 Tekrarlayan sellülit Etyoloji: 1-lenfödem (OR:71,2)
2-cilt bütünlüğünün bozulması (OR:23,8) (sıyrık,ülser,intertrigo,dermatit…) 3-venöz yetmezlik (OR:2,9) 4-bacak ödemi (OR:2,5) 5-obezite (OR:2,0) Dupuy A, Benchikhi H, Roujeau JC, et al. Risk factors for erysipelas of the leg (cellulitis): case-control study. BMJ 1999; 318:1591.

4 Pelvik LN diseksiyonu 270 hasta
pelvik LN diseksiyonu+radikal histerektomi %4 sellülit 9 hasta 17 atak geçirmiş. İlk atak 29 ay(4-52 ay) Dankert J, Bouma J. Recurrent acute leg cellulitis after hysterectomy with pelvic lymphadenectomy. Br J Obstet Gynaecol 1987; 94:788. 1

5 Pelvik LN diseksiyonu 126 hasta
Radikal vulvektomi+inguinal LN diseksiyonu %26 sellülit Postop RT alanlarda risk yüksek (%33-%16) Bouma J, Dankert J. Recurrent acute leg cellulitis in patients after radical vulvectomy. Gynecol Oncol 1988; 29:50.

6 Safenöz venektomi sonrası
CABG sonrası sellülit seyrek görülen bir komplikasyon iken önemli bir morbidite sorunudur. 1987 yılında ; CABG/venektomi yapılan 302 hasta %7 sellülit rapor edilmiş. Binnick AN, Klein RB, Baughman RD. Recurrent erysipelas caused by group B streptococcus organisms. Arch Dermatol 1980; 116:798. Chmel H, Hamdy M. Recurrent streptococcal cellulitis complicating radical hysterectomy and radiation therapy. Obstet Gynecol 1984; 63:862.

7 Fizik muayene Hastalar sıklıkla yüksek ateş,sistemik toksisite,eritem ve alt ext şişlik ile başvurur. Bulgular ani geliştiği için; üsye,sepsis ile karışabilir. FM dikkatle yapılmalıdır.

8 postvenektomi sonrası sellülitte; Titreme (dakikalar-saat)
Halsizlik,myalji Alt ext ağrı Hipotansiyon görülebilir. Baddour LM, Bisno AL. Recurrent cellulitis after saphenous venectomy for coronary bypass surgery. Ann Intern Med 1982; 97:493.

9 Mikrobiyolojik tanı KK:genellikle üreme yok
Deri aspirat kültürü ve deri biyopsi:çok az Deride düşük miktarda bakteri olması, Ekzotoksin ve sitokin salınımı Duvanel T, Auckenthaler R, Rohner P, et al. Quantitative cultures of biopsy specimens from cutaneous cellulitis. Arch Intern Med 1989; 149:293. Baddour LM. Primary skin infections in primary care: An update. Infect Med 1993; 10:42.

10 t.pedis+venektomi İnterdijital aralıktan alınan kültürlerde
atak sellülit geçirdiği gözlenmiş. beta hemolitik strep%85 S.aureus %40 Hilmarsdóttir I, Valsdóttir F. Molecular typing of Beta-hemolytic streptococci from two patients with lower-limb cellulitis: identical isolates from toe web and blood specimens. J Clin Microbiol 2007; 45:3131.

11 tedavi IV AB  ilk 2-3 gün (ateş ve sistemik belirtiler kayboluncaya kadar) PO AB 10-12 gün TOPLAM  GÜN

12

13

14

15

16 Kronik Supresif tedavi
Kronik supresif tedavi kararı verirken düşünülmesi gerekenler; 1-Atak sıklığı ve sayısı ( >2 son 6 ay/1 atak uzun sürmesi) 2-daha önceki atakların şiddetli olması 3- hastanın kondisyonu

17 Tedavi En az 12 Ay ilaç doz Benzatin penisilin 1,2 mü (aylık/ 2aylık)
Penisilin v 2x250 /500 mg tb Klindamisin (MRSA /penisilin alerjisi ) 1x150mg tb

18 antifungal durum Terbinafin krem/oksikonazol krem Hafif vaka Terbinafin tb/itrakonazol tb Ciddi onikomikoz


"TEKRARLAYAN SELLÜLİT DR.YUSUF DURMAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları