Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

2 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz
Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

3 Fen Edebiyat Fakültesi, 2008 yılında kurulan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ikinci fakültesi olarak 3 profesör ve 1 doçent kurucu öğretim elemanı ile hizmete açılmıştır.

4 Fakültemiz: - Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş insan gücünü dünya standartlarında teorik ve pratik bilgilerle donatarak yetiştirmeyi, - Kobiler, sanayi kuruluşları ve kamunun ihtiyaç duyduğu konularda Ar-Ge çalışmalarını yapmayı, - Ülkemizin en güzel fakat geri kalmış illerinden birinde kurulmuş bir eğitim ve araştırma kurumu olduğunun bilinciyle bölgesel kalkınma stratejileri oluşturup, kalkınma hedeflerinde bilimsel ve teknolojik gereksinimleri karşılayacak bir alt yapı oluşturmayı, - Temel bilimler ve uygulamalı bilimlerde ülkemizin önde gelen kurumları ile yarışacak düzeyde araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır.

5 İddalı hedeflerle yola çıkan fakültemiz, bu hedeflerini gerçekleştirmek için öncelikle bilimsel alt yapısını kurmuş ve ülkemizin önde gelen üniversitelerinden nitelikli öğretim elemanlarını kendi bünyesinde istihdam ederek bölümlerini oluşturmuştur.

6 Prof. Dr. İrfan ASLAN, Entomoloji konusunda uzmandır
Prof.Dr. İrfan ASLAN, Entomoloji konusunda uzmandır. 34 adedi uluslar arası indekslerde taranan toplam 82 adet bilimsel araştırması mevcuttur. Çok sayıda ulusal ve üniversite destekli projede yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Doç.Dr. Yücel Ünal, Zooloji konusunda uzmandır. Araştırıcı 3 adet ulusal ve 1 adet uluslar arası projede araştırıcı ve 4 adet projede yürütücü olarak görev yapmıştır. Yapmış olduğu projelerden 15 adeti SCI’de taranan dergilerde olmak üzere 25 adet bilimsel çalışma yayınlamıştır. Toplam 44 adet bilimsel çalışması bulunmaktadır Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Doğanlar, Moleküler Biyoloji ve Genetik konusunda uzmandır. Araştırıcı 9 adet ulusal ve 1 adet uluslar arası projede araştırıcı ve 2 adet projede yürütücü olarak görev yapmıştır. Yapmış olduğu projelerden 9 adeti SCI’de taranan dergilerde olmak üzere 32 adet bilimsel çalışma yayınlamıştır. Yrd.Doç.Dr. Zeynep Banu Doğanlar, Botanik ve Bitki Fizyolojisi konusunda uzmandır. 7 adeti SCI’de taranan dergilerde olmak üzere 19 adet bilimsel çalışma yayınlamıştır. Araştırmacının SCI kapsamındaki makalelerine 10 kez atıf yapılmıştır.

7 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL BİLGİLER Temel Bilim Dallarından biri olan araştırma destek programlarından da birinci derecede önceliği olan Biyoloji Bilimi geniş bir araştırma alanına sahip olduğu için kendi içinde pek çok dala ayrılır. Moleküler Biyoloji, Zooloji, Botanik, Mikrobiyoloji, Genetik, Biyokimya, Histoloji, Fizyoloji, Embriyoloji vb; ileri düzeyde araştırma yapılan alanlarda faaliyet gösteren Biyoloji Bölümü, kendi alanlarında, çağın problemlerine çözüm getirebilmek için, günümüz teknolojilerini kullanarak yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulaması üzerine çalışan bir bölümdür. Bölümün yapmış olduğu çalışmaların büyük bir kısmı uygulamaya aktarılacak niteliktedir. Bunun yanında özellikle son yıllarda temel bilimlerde elde edilen bulguların uygulamaya aktarılması ve ülkesel ekonomiye kazandırılması için ortak çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle Biyoteknoloji, Ziraat, Fizik, Kimya bilim dalları ile ortak yapılan çalışmalar ile sonuçların uygulamaya aktarılmasında önemli bir aşama kat edilmiştir. Bu tip çalışmalarla Biyoloji Bölümü kendisi için, birçok bilim dalı ile ortak çalışan, tecrübeleri ile bu bilim dallarına ve ülkesel ekonomiye katkıda bulunan önemli bir yer edinmiştir. İŞ OLANAKLARI Biyologlar geniş bir alanda çalışma olanağına ve iş bulabilme imkanına sahiptir. -  Biyologlar TUS`a girebilmekte böylece Tıp Sektöründe de değişik alanlarda uzmanlaşabilmekte bu alanda ileri düzeyde çalışmalar ve araştırmalar yapabilmektedirler. -  Üniversitelerin akademik kadrolarına başvurabilir -  Hastanelerin ve özel kurumların Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Tahlil laboratuarları, -  İlaç-Gıda-Ziraat sektörlerindeki Ar-Ge departmanlarında araştırmacı, uzman veya yönetici olarak çalışabilmektedirler.Bu alanlardaki Fabrikalarda yönetici olarak veya pazarlama-satış departmanında pazarlama sorumlusu-satış sorumlusu yada müdürü olarak veya yine Ar-ge departmanında araştırmacı ve kalite-kontrol departmanında uzman olarak çalışabilir., -  Biyoteknoloji Enstitüleri Ar-Ge yapabilir, gerek uzman gerekse yönetici olarak istihdam edebilebilirler. -  Nanoteknoloji sektöründe kimya-biyoloji-fizik gibi temel bilimlerin birleşerek nano boyutlardaki çalışmalarıyla üretilen gelişmiş ürünlerin tasarımların araştırılması ve geliştirilmesi yönünde displinler arası çalışmalar yapabilirler bu bölümlerde birer uzman olarak çalışabilirler. -  Kozmetik Sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışabilirler., -  Adli Tıp, Tüp Bebek ile ilgili kuruluşlarda istihdam edilebilirler, -  Ayrıca 2009 yılı itibariyle doğrudan öğretmenlik yapabilirler.

8 Yrd. Doç. Dr. İbrahim HAN Atom ve Molekül Fiziği alanında uzmandır. X-ışını Flüoresans Spektroskopisi alanında 19 adeti uluslar arası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış olmak üzere toplam 43 bilimsel çalışması bulunmaktadır. Çalışmaları 40 atıf almıştır. Üniversite destekli bir projede yürütücü ve 6 projede araştırmacı olarak görev almıştır. Devam etmekte olan lisansüstü danışmanlıkları vardır . Yrd. Doç. Dr. Hatun KORKUT Katıhal Fiziği alanında uzmandır. Uluslar arası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış olan 7 adet bilimsel çalışması bulunmaktadır ve bu çalışmaları 9 atıf almıştır. Biri TUBİTAK diğeri Üniversite destekli sonuçlandırılmış iki projede araştırmacı ve devam etmekte olan üniversite destekli projede yürütücü olarak görev almıştır. Devam etmekte olan lisansüstü danışmanlıkları vardır . Yrd. Doç. Dr. Raşit ÇAKIR Genel Fizik alanında uzmandır. Uluslar arası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış olan 2 adet bilimsel çalışması bulunmaktadır ve bu çalışmaları 2 atıf almıştır. Devam etmekte olan lisansüstü danışmanlıkları vardır .

9 FİZİK BÖLÜMÜ GENEL BİLGİLER
Fizik çok geniş bir çalışma alanına sahip olan bu nedenle de kendi içerisinde de çeşitli bilim dallarına ayrılan Temel Bilim Dallarından biridir. Temel fizik bilgisinin gerekliliğinin yanı sıra mikroskobik ve makroskobik âlemdeki olayların anlaşılması, teknolojik uygulamalar için malzemelerin üretilmesi, nükleer reaktör ve proseslerin anlaşılması, sağlık fiziği uygulamaları, nanomalzemeler, elektronik cihazların çalışma prensipleri v.b bir çok alanda fizik bilgisi birikimine gerek duyulmaktadır. Temel bilimler içerisinde önceliğini ve gerekliliğini her zaman koruyan Fizik Bilimi geniş bir araştırma alanına sahip olduğu için kendi içinde Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, İstatistik Fizik, Nükleer Fizik, Yükek Enerji ve Plazma Fiziği, Matematiksel Fizik vb bilim dallarına ayrılmaktadır. Fizik Bölümü, geçmiş bilgi birikimini de dikkate alarak kendi çağın problemlerine çözüm getirebilmek için, günümüz teknolojilerini kullanarak yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulaması üzerine çalışır. Bölümün yapmış olduğu çalışmaların yeni teknolojilerin üretilmesine zemin hazırlayacak niteliktedir. Bunun yanında özellikle son yıllarda temel bilimlerde elde edilen bulguların uygulamaya aktarılması ve ülkesel ekonomiye kazandırılması için gerek diğer temel bilim dallarıyla gerek sanayi ve mühendislik dallarıyla ortak çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle Nanofizik, biyofizik, Biyoteknoloji, Kimya ve Matematik bilim dalları ile ortak yapılan çalışmalar ile sonuçların uygulamaya aktarılmasında kayda değer bir ilerleme sağlanmıştır. Günümüzde fizik bölümü mezunları sahip oldukları bilimsel altyapıya sürekli gelişen ve yenilenen bilimsel çalışmalar, teknoloji, sanayi, tıp v.b. alanlarda ihtiyaç duyulduğundan bir çok alanda çalışmaktadırlar. Fizik mezunları Üniversitelerin akademik kadrolarına çalışabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Hastanelerin ve özel kurumların Adli Tıp, Nükleer Fizik ve Sağlık Fiziği kadrolarında çalışabilmektedirler. Çeşitli sektörlerin Ar-Ge departmanlarında araştırmacı, uzman veya yönetici olarak çalışabilmektedirler. Nükleer enerji santrallerinin tasarlanmasında , kurulmasında ve işleyişinde aktif olarak görev almaktadırlar. TUBİTAK, Atom Enerji Kurumu, Maden Teknik Arama v.b. üst düzey kuruluşlarda araştırmacı, uzman veya yönetici olarak çalışabilmektedirler Nanoteknoloji sektöründe fizik-kimya-biyoloji gibi temel bilimlerin birleşerek nano boyutlardaki çalışmalarıyla üretilen gelişmiş ürünlerin tasarımların araştırılması ve geliştirilmesi yönünde disiplinler arası çalışmalar yapabilirler bu bölümlerde birer uzman olarak çalışabilirler. İlk ve ortaöğretim kurumlarında veya dershanelerde öğretmenlik yapabilirler.

10

11 - Üniversitelerin akademik kadrolarına başvurabilir
KİMYA BÖLÜMÜ GENEL BİLGİLERİ Kimya çok geniş bir çalışma alanına sahip olan bu nedenle de kendi içerisinde de çeşitli bilim dallarına ayrılan Temel Bilim Dallarından biridir. Temel kimya bilgisinin gerekliliğinin yanı sıra mikroskobik ve makroskobik âlemdeki olayların anlaşılması, teknolojik uygulamalar için malzemelerin üretilmesi, nükleer reaktör ve proseslerin anlaşılması, sağlık kimyasının uygulamaları, nanomalzemeler, elektronik cihazların çalışma prensipleri v.b birçok alanda kimya bilgisi birikimine gerek duyulmaktadır. Temel bilimler içerisinde önceliğini ve gerekliliğini her zaman koruyan Kimya Bilimi geniş bir araştırma alanına sahip olduğu için kendi içinde Biyokimya, Analitik Kimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya ve Polimer Kimyası vb bilim dallarına ayrılmaktadır. Kimya Bölümü, geçmiş bilgi birikimini de dikkate alarak kendi çağın problemlerine çözüm getirebilmek için, günümüz teknolojilerini kullanarak yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulaması üzerine çalışır. Bölümün yapmış olduğu çalışmaların yeni teknolojilerin üretilmesine zemin hazırlayacak niteliktedir. Bunun yanında özellikle son yıllarda temel bilimlerde elde edilen bulguların uygulamaya aktarılması ve ülkesel ekonomiye kazandırılması için gerek diğer temel bilim dallarıyla gerek sanayi ve mühendislik dallarıyla ortak çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle Nanokimya, Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyoloji ve matematik bilim dalları ile ortak yapılan çalışmalar ile sonuçların uygulamaya aktarılmasında kayda değer bir ilerleme sağlanmıştır. İŞ OLANAKLARI Kimyagerler geniş bir alanda çalışma olanağına ve iş bulabilme imkanına sahiptir. - Kimyagerler TUS`a girebilmekte böylece Tıp Sektöründe de değişik alanlarda uzmanlaşabilmekte bu alanda ileri düzeyde çalışmalar ve araştırmalar yapabilmektedirler. - Üniversitelerin akademik kadrolarına başvurabilir - Hastanelerin ve özel kurumların Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Tahlil laboratuarları, - İlaç-Gıda-Ziraat sektörlerindeki Ar-Ge departmanlarında araştırmacı, uzman veya yönetici olarak çalışabilmektedirler.Bu alanlardaki Fabrikalarda yönetici olarak veya pazarlama-satış departmanında pazarlama sorumlusu-satış sorumlusu yada müdürü olarak veya yine Ar-ge departmanında araştırmacı ve kalite-kontrol departmanında uzman olarak çalışabilir., - Biyoteknoloji Enstitüleri Ar-Ge yapabilir, gerek uzman gerekse yönetici olarak istihdam edilebilirler. - Nanoteknoloji sektöründe kimya-biyoloji-fizik gibi temel bilimlerin birleşerek nano boyutlardaki çalışmalarıyla üretilen gelişmiş ürünlerin tasarımların araştırılması ve geliştirilmesi yönünde disiplinler arası çalışmalar yapabilirler bu bölümlerde birer uzman olarak çalışabilirler. - Kozmetik Sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışabilirler, - Adli Tıp, Tüp Bebek ile ilgili kuruluşlarda istihdam edilebilirler, - Tezsiz yüksek lisans yapanlar öğretmenlik yapabilirler.

12

13 MATEMATİK BÖLÜMÜ GENEL BİLGİLER Temel Bilim Dallarından biri olan Matematik Bilimi geniş bir araştırma alanına sahip olduğu için kendi içinde pek çok dala ayrılır. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Uygulamalı Matematik, Geometri, Topoloji. Matematik bölümünün amacı, temel matematik bilgisine ve bağımsız düşünme yeteneğine sahip, problemleri tahmin edebilen, karşılaştığı problemleri farklı bakış açılarından ele alıp potansiyel çözümler üretebilen, kapsamlı ve soyut düşünebilen, çalışma hayatında ihtiyaç duyabileceği seviyede yazılım bilgisine de sahip mezunlar yetiştirmektir. Ayrıca, Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, matematik ve matematik ile ilgili alanlarda daha ileri düzeyde çalışma yapmak isteyenlere temel bilgileri vermek, öğrencilerin eğilim ve yeteneklerine ve mezuniyet sonrası iş sahibi olabilecekleri programları uygulamak, profesyonel iş ve araştırma sürecinde çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip, lisans düzeyinde matematikçi yetiştirmektir. Matematik bölümünün amacı temel matematik anlayışına sahip, güncel sorunlara çözümler getirebilen, sürekli gelişime açık mezunlar yetiştirmek; yaptığı araştırmalarla bilim dünyasının günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği problemleri çözebilmelerine imkan verecek altyapıyı hazırlamak ve sunduğu program ile dünya çapında tercih edilen bir bölüm olmaktır. İŞ OLANAKLARI Matematikçiler geniş bir alanda çalışma olanağına ve iş bulabilme imkânına sahiptir. - Üniversitede kalarak veya yurt dışına giderek öğretim üyesi olabilmek için master veya doktora gibi eğitime devam edebilirler. - Milli eğitim bünyesinde açılan yurt dışı araştırma projelerine katılabilir veya bu alanda burslu olarak yurt dışı eğitim imkanı alabilmektedirler. -Bankacılık sektöründe üst düzey görevlerde bulunup çalışmalar yapabilirler. - Bilgi işlem merkezlerinde bilgisayar uzmanı olarak çalışabilirler. - Devlet planlama teşkilatı, TSK, TÜİK ve buna benzer devlet ve özel kurumlarda çalışabilmektedirler. - Öğretmen olarak kolej veya dershanede çalışabilirler. - Öğretmenlik yapabilirler.

14 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yrd.Doç. Dr. Akif Arslan Yeni Türk Dili ve Türkçe Eğitimi konularında uzmandır.Araştırıcı 6 adet bilimsel makaleye, 2 adet uluslar arası sempozyum bildirisine sahip olup, çok sayıda bilimsel dergide hakemlik yapmaktadır. Yrd.Doç. Dr. Mehrali Calp Eski Türk Edebiyatı ve Türkçe Eğitimi konularında uzmandır. Araştırıcı bir çok bilimsel makale ve bilimsel kitap sahibidir. Yrd.Doç. Dr. Metin Erkal Yeni Türk Edebiyatı ve Türkçe Eğitimi konularında uzmandır. Araştırıcı bir çok bilimsel yayına sahiptir. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda uzman ve yönetici olarak çalışmıştır.

15 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Temel bilim dallarından biri olan Türk Dili ve Edebiyatı geniş bir araştırma alanına sahip olduğu için kendi içinde pek çok dala ayrılır: Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Yeni Türk Dili vb. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, günümüz teknolojilerini kullanarak ve yeni yöntemler geliştirerek Türk dilini, edebiyatını ve folklorunu öğretmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Bölümün yapmış olduğu çalışmaların büyük bir kısmı sosyal hayata aktarılabilecek nitelikte olan teorik bilgilerdir. Bunun yanında özellikle son yıllarda Türk dilini, folklorunu ve edebiyatını uluslararası düzeyde tanıtmak ve yaygınlaştırmak da bölümün önemli görevleri arasına girmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sosyoloji gibi bilim dalları ile ortak çalışan, tecrübeleri ile bu bilim dallarına ve millî kültüre katkıda bulunan önemli bir yer edinmiştir. İŞ OLANAKLARI Türkologlar geniş bir alanda çalışma olanağına ve iş bulabilme imkânına sahiptir: - Üniversitelerin akademik kadrolarına başvurabilir. - Türkçe Öğretim Merkezlerinde yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedirler. - Dershanelerde ve özel okullarda çalışabilmektedirler. - Türk Dil Kurumu ve Başbakanlık arşivlerinde araştırmacı, uzman veya yönetici olarak çalışabilmektedirler. - NLP merkezlerinde diksiyon ve hızlı okuma uzmanı olarak çalışabilmektedirler. -Görsel ve işitsel medyada spiker vb. kadrolarda çalışabilmektedirler yılından itibaren doğrudan öğretmen olabilirler.

16

17 TARİH BÖLÜMÜ GENEL BİLGİLER Tarih bilimi, insanın yaşadığı doğal ve sosyal çevrenin tarih içerisinde geçirmiş olduğu değişim ve dönüşüm süreçlerini, yenileşmeleri, savaşları konu alan bir bilim dalıdır. Geçmişte meydana gelen değişim ve dönüşümlerden dersler çıkarılması ve yeni nesillerin daha verimli bir ortamda hayatlarını idame edebilmeleri, tarihin iyi okunup yorumlanmasına bağlıdır. Dilin ve kültürün tarihsel gelişmesi, yabancı kültürlerle kurulan münasebetler, toprak kazanımları ve kazanılan toprakların yurt olarak nitelendirilebilmesi için aynı coğrafyada yaşayan insanların içine girdiği kader birliği, aynı tarihi geçmişten gelmenin verdiği birlik ve beraberlik duyguları, tarih bilimini sosyal faydalar konusunda besleyen fenomenler olarak iyi incelenip değerlendirilmelidir. Bu özellikleri dolayısıyla geniş bir araştırma alanına sahip olan Tarih, kendi içinde de pek çok dala ayrılmaktadır: İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihleri ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. Tarih, aynı zamanda Coğrafya, Ekonomi, Sosyoloji, Felsefe, Edebiyat, Siyaset Bilimi gibi bilim dalları ile ortak çalışan, tecrübeleri ile bu bilim dallarına ve literatüre önemli katkılar sağlayan bir bilimdir. İŞ OLANAKLARI Tarihçiler geniş bir alanda çalışma ve iş bulma imkanına sahiptirler; özel ve resmi eğitim kurumlarının yanı sıra, bütün bakanlıkların araştırma ve planlamayla ilgili dairelerinde, özellikle Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ta, Devlet Planlama Teşkilâtı'nda, Devlet İstatistik Enstitüsü'nde, T.R.T. Genel Müdürlüklerinde; bu genel müdürlüklerin İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Başbakanlığa bağlı Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinde, Kütüphanelerde, Tapu Kadastro Genel müdürlüğü gibi büyük arşivi olan birimler ve bunların taşra teşkilatlarında ve müzelerde görev alabilmektedirler itibariyle doğrudan öğretmenlik yapabilmektedir.

18 Fen Edebiyat Fakültesi olarak öncelikli amacımız bölümlerimizi tercih ederek gelen öğrencilerin, farklı disiplinlerdeki bilimsel faaliyetleri, bu disiplinlerin ortak özelliklerini, bilim dallarının güncel uygulama alanlarını tanımlarını sağlamak, öğrendikleri bu bilgileri ileri düzeyde bilişim uygulamaları ile birleştirerek, bilgi üretmekte olan yeteneklerini projeye dönüştürme becerisi kazandırmak, böylece öğrencilerin yaratıcı zekalarını, bilgiyi uygulama yeteneklerini ve araştırma ufuklarını geliştirmektir. Öğrenciler, aldıkları derslerde öğrendikleri bilgileri yaptıkları uygulama çalışmalarında öğrendikleri bilgilerle birleştirebilecek, bu sayede çok yönlü düşünme ve düşündüklerini uygulamaya aktarabilecek proje hazırlığı yapabilecek, iletişim, bilişim yetenekleri ile özgür, eleştirel, çok yönlü bir bakış açısı kazanabilecektir.

19 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine gelen öğrenciler, hayatlarına yön verecek ve bundan sonraki yaşamlarında kendilerine bambaşka bir hayat sunacak olan bu kapıdan giriş yaparlar.

20 Bu kapıdan giren her öğrenci artık Fen Edebiyat Fakültesinin bir üyesi ve geleceğimizi emanet edeceğimiz öğretmen,teknik eleman ya da bilim adamlarımızdır. Her öğrenci fikirlerini özgürce ifade edebilir, istediği kulübe veya fikir topluluğuna üye olabilir özgürce giyinir ve özgürce yaşar. En önemlisi bir bilim yuvasının sıcaklığını içinde hisseder.

21 Derslikler Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri bilimsel çalışmalar ile belirlenen normlara uygun olarak dizayn edilmiş olan sınıflarımızda derslerini görürler. Tüm dersler aktif katılımlı olarak işlenmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi sınıf eğitiminde ileri teknoloji imkanlarından yararlanmaktadır. Akıllı sınıf bugün için dünyada kullanılan en teknolojik sınıflardan biridir. Fen Edebiyat fakültesi öğrencileri bu sınıf ile ülkemizin çeşitli araştırma kurumlarında verilen bazı derslere aktif olarak katılabilmektedirler. Bunlara ilaveten her sınıfta internete bağlı bilgisayarlar ve projeksiyon sistemi de bulunmaktadır. Öğrenciler aktif katılımlı olan derslerinde hazırladıkları sunumları sınıfta diğer arkadaşları ile paylaşmakta, böylece kendini ifade etme yeteneği ve sunum yeteneklerini geliştirmektedirler.

22 Bilgisayar laboratuvarı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencileri bilgisayar kullanımı ve ileri düzeyde bilişim teknolojileri kullanımı ile ilgili derslerini sürekli yenilenen üst sınıf bilgisayarlardan kurulu bilgisayar laboratuvarında işlerler. Fakülteden mezun olan her öğrenci, word, exel, powerpoint, linux ve bölümlere özel istatistik ve çizim programlarını ileri düzeyde kullanabilecek ve kendisine ait web sayfası yapabilecek bir donanımla mezun olur.

23 Uygulama Laboratuvarları
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümlerini tercih eden öğrenciler teorik derslerinin yanında, yoğun bir uygulamalı eğitim de almaktadırlar. Günümüzde bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin özellikle iş dünyasında kendilerine yer edinmeleri için en önemli faktörün derslerde öğrendikleri teorik bilgileri kullanma yeteneği olduğu bir gerçektir. Bu kapsamda müfredat oluşturulurken bu durum göz önüne alınmış ve öğrencilerin meslek derslerinin hepsinde, bilgilerin pratikte uygulanışını öğrenebilecekleri uygulama ve laboratuvar dersleri konulmuştur. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi, öğrenci aldığı ilk yılda öncelikle bu laboratuvarları ve laboratuvarların teknik alt yapılarını oluşturmuştur. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümlerini tercih eden öğrenciler pek çok üniversitede ile yarışabilecek teknik donanım ve kalite alt yapısına sahip bu laboratuvarlarda eğitim görmektedir. Böylece hayata atıldıklarında emsallerinin bir adım önüne geçmiş olmaktadırlar.

24 Araştırma Laboratuvarı
Fen Edebiyat Fakültesi dünyada halen yapılmakta olan en ileri araştırmaların yapılabileceği alet, ekipman ve teknik donanıma sahip bir araştırma laboratuvarına sahiptir. Bu laboratuvar olanakları ile yapılan çalışmalarda bir yıl içerisinde SCI indekslerde taranan seçkin bilim dergilerinde 17 adet bilimsel çalışma yayınlanmıştır. Halen Atom ve Molekül Fiziği, Moleküler Genetik, Bitki Fizyolojisi, Biyokimya ve Organik Kimya konularında 9 proje araştırma laboratuvarında yürütülmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri gönüllü olarak bu projelere katılabilmekte ve bilimsel alt yapılarını geliştirebilmektedirler. Ayrıca bilimsel çalışmalarını ileri düzeye taşımak isteyen öğrenciler proje hazırlayarak Bilimsel Araştırma Projeleri birimine sunabilmektedirler.

25 İnternet Salonu Kütüphane
Fakültemiz’ de öğrenciler boş zamanlarında internet salonumuzda ücretsiz olarak sunulan internet hizmetlerinden yararlanabilmekte, araştırma ve sunu hazırlama çalışmalarını bu bilgisayarlar ile yapabilmektedir. Ayrıca Fakülte kütüphanemizin olanlarından faydalanabilmekte, ve rahat bir ortamda çalışabilmektedir. Kütüphane

26 Kafeterya Fakültemizin öğrencilerinin boş zamanlarında ve ders aralarında oturabilecekleri, geniş ve modern bir kafeterya ile yemek ihtiyaçlarının karşılandığı yemekhane imkanları fakülte binamız içerisinde bulunmaktadır. Yemekhane

27 Sosyal etkinlikler Fakültemizin öğrencileri, dersleri ve araştırmalarından arta kalan zamanlarda, fakültemizde bulunan seminer salonunda çeşitli bilimsel seminerler, şiir ve müzik dinletileri yapabilmekte, ayrıca yapılan bu etkinliklere katılabilmektedir. Ayrıca fakültemizce geleneksel olarak düzenlenen ödüllü masa tenisi ve satranç turnuvalarında yeteneklerini gösterebilmektedir. Bunun yanında öğrenciler çeşitli zamanlarda düzenlenen doğa yürüyüşleri, İshak Paşa Sarayı gezileri, ayrıca Kösedağ Tırmanışları’na katılabilmektedir. Bunlara ilaveten 2010 yılında tamamlanacak olan spor kompleksi ile, yüzme havuzu, fitness salonu ve diğer sprotif olanaklara kavuşmuş olacaklardır.

28 İletişim Bilgileri Adres: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Erzurum Yolu, 04100, Ağrı, TÜRKİYE Tel : Faks : Web :


"T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları