Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ağrı-2010. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ağrı-2010. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin,"— Sunum transkripti:

1 Ağrı-2010

2 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

3

4

5

6

7

8 Yrd. Doç. Dr. İbrahim HAN Atom ve Molekül Fiziği alanında uzmandır. X-ışını Flüoresans Spektroskopisi alanında 19 adeti uluslar arası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış olmak üzere toplam 43 bilimsel çalışması bulunmaktadır. Çalışmaları 40 atıf almıştır. Üniversite destekli bir projede yürütücü ve 6 projede araştırmacı olarak görev almıştır. Devam etmekte olan lisansüstü danışmanlıkları vardır. Yrd. Doç. Dr. Hatun KORKUT Katıhal Fiziği alanında uzmandır. Uluslar arası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış olan 7 adet bilimsel çalışması bulunmaktadır ve bu çalışmaları 9 atıf almıştır. Biri TUBİTAK diğeri Üniversite destekli sonuçlandırılmış iki projede araştırmacı ve devam etmekte olan üniversite destekli projede yürütücü olarak görev almıştır. Devam etmekte olan lisansüstü danışmanlıkları vardır. Yrd. Doç. Dr. Raşit ÇAKIR Genel Fizik alanında uzmandır. Uluslar arası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış olan 2 adet bilimsel çalışması bulunmaktadır ve bu çalışmaları 2 atıf almıştır. Devam etmekte olan lisansüstü danışmanlıkları vardır.

9

10

11 KİMYA BÖLÜMÜ GENEL BİLGİLERİ Kimya çok geniş bir çalışma alanına sahip olan bu nedenle de kendi içerisinde de çeşitli bilim dallarına ayrılan Temel Bilim Dallarından biridir. Temel kimya bilgisinin gerekliliğinin yanı sıra mikroskobik ve makroskobik âlemdeki olayların anlaşılması, teknolojik uygulamalar için malzemelerin üretilmesi, nükleer reaktör ve proseslerin anlaşılması, sağlık kimyasının uygulamaları, nanomalzemeler, elektronik cihazların çalışma prensipleri v.b birçok alanda kimya bilgisi birikimine gerek duyulmaktadır. Temel bilimler içerisinde önceliğini ve gerekliliğini her zaman koruyan Kimya Bilimi geniş bir araştırma alanına sahip olduğu için kendi içinde Biyokimya, Analitik Kimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya ve Polimer Kimyası vb bilim dallarına ayrılmaktadır. Kimya Bölümü, geçmiş bilgi birikimini de dikkate alarak kendi çağın problemlerine çözüm getirebilmek için, günümüz teknolojilerini kullanarak yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulaması üzerine çalışır. Bölümün yapmış olduğu çalışmaların yeni teknolojilerin üretilmesine zemin hazırlayacak niteliktedir. Bunun yanında özellikle son yıllarda temel bilimlerde elde edilen bulguların uygulamaya aktarılması ve ülkesel ekonomiye kazandırılması için gerek diğer temel bilim dallarıyla gerek sanayi ve mühendislik dallarıyla ortak çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle Nanokimya, Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyoloji ve matematik bilim dalları ile ortak yapılan çalışmalar ile sonuçların uygulamaya aktarılmasında kayda değer bir ilerleme sağlanmıştır. İŞ OLANAKLARI Kimyagerler geniş bir alanda çalışma olanağına ve iş bulabilme imkanına sahiptir. - Kimyagerler TUS`a girebilmekte böylece Tıp Sektöründe de değişik alanlarda uzmanlaşabilmekte bu alanda ileri düzeyde çalışmalar ve araştırmalar yapabilmektedirler. - Üniversitelerin akademik kadrolarına başvurabilir - Hastanelerin ve özel kurumların Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Tahlil laboratuarları, - İlaç-Gıda-Ziraat sektörlerindeki Ar-Ge departmanlarında araştırmacı, uzman veya yönetici olarak çalışabilmektedirler.Bu alanlardaki Fabrikalarda yönetici olarak veya pazarlama-satış departmanında pazarlama sorumlusu-satış sorumlusu yada müdürü olarak veya yine Ar-ge departmanında araştırmacı ve kalite-kontrol departmanında uzman olarak çalışabilir., - Biyoteknoloji Enstitüleri Ar-Ge yapabilir, gerek uzman gerekse yönetici olarak istihdam edilebilirler. - Nanoteknoloji sektöründe kimya-biyoloji-fizik gibi temel bilimlerin birleşerek nano boyutlardaki çalışmalarıyla üretilen gelişmiş ürünlerin tasarımların araştırılması ve geliştirilmesi yönünde disiplinler arası çalışmalar yapabilirler bu bölümlerde birer uzman olarak çalışabilirler. - Kozmetik Sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışabilirler, - Adli Tıp, Tüp Bebek ile ilgili kuruluşlarda istihdam edilebilirler, - Tezsiz yüksek lisans yapanlar öğretmenlik yapabilirler.

12

13

14 Yrd.Doç. Dr. Akif Arslan Yeni Türk Dili ve Türkçe Eğitimi konularında uzmandır.Araştırıcı 6 adet bilimsel makaleye, 2 adet uluslar arası sempozyum bildirisine sahip olup, çok sayıda bilimsel dergide hakemlik yapmaktadır. Yrd.Doç. Dr. Mehrali Calp Eski Türk Edebiyatı ve Türkçe Eğitimi konularında uzmandır. Araştırıcı bir çok bilimsel makale ve bilimsel kitap sahibidir. Yrd.Doç. Dr. Metin Erkal Yeni Türk Edebiyatı ve Türkçe Eğitimi konularında uzmandır. Araştırıcı bir çok bilimsel yayına sahiptir. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda uzman ve yönetici olarak çalışmıştır.

15 Temel bilim dallarından biri olan Türk Dili ve Edebiyatı geniş bir araştırma alanına sahip olduğu için kendi içinde pek çok dala ayrılır: Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Yeni Türk Dili vb. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, günümüz teknolojilerini kullanarak ve yeni yöntemler geliştirerek Türk dilini, edebiyatını ve folklorunu öğretmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Bölümün yapmış olduğu çalışmaların büyük bir kısmı sosyal hayata aktarılabilecek nitelikte olan teorik bilgilerdir. Bunun yanında özellikle son yıllarda Türk dilini, folklorunu ve edebiyatını uluslararası düzeyde tanıtmak ve yaygınlaştırmak da bölümün önemli görevleri arasına girmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sosyoloji gibi bilim dalları ile ortak çalışan, tecrübeleri ile bu bilim dallarına ve millî kültüre katkıda bulunan önemli bir yer edinmiştir. İŞ OLANAKLARI Türkologlar geniş bir alanda çalışma olanağına ve iş bulabilme imkânına sahiptir: - Üniversitelerin akademik kadrolarına başvurabilir. - Türkçe Öğretim Merkezlerinde yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedirler. - Dershanelerde ve özel okullarda çalışabilmektedirler. - Türk Dil Kurumu ve Başbakanlık arşivlerinde araştırmacı, uzman veya yönetici olarak çalışabilmektedirler. - NLP merkezlerinde diksiyon ve hızlı okuma uzmanı olarak çalışabilmektedirler. -Görsel ve işitsel medyada spiker vb. kadrolarda çalışabilmektedirler. - 2009 yılından itibaren doğrudan öğretmen olabilirler.

16

17

18

19

20

21 Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri bilimsel çalışmalar ile belirlenen normlara uygun olarak dizayn edilmiş olan sınıflarımızda derslerini görürler. Tüm dersler aktif katılımlı olarak işlenmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi sınıf eğitiminde ileri teknoloji imkanlarından yararlanmaktadır. Akıllı sınıf bugün için dünyada kullanılan en teknolojik sınıflardan biridir. Fen Edebiyat fakültesi öğrencileri bu sınıf ile ülkemizin çeşitli araştırma kurumlarında verilen bazı derslere aktif olarak katılabilmektedirler. Bunlara ilaveten her sınıfta internete bağlı bilgisayarlar ve projeksiyon sistemi de bulunmaktadır. Öğrenciler aktif katılımlı olan derslerinde hazırladıkları sunumları sınıfta diğer arkadaşları ile paylaşmakta, böylece kendini ifade etme yeteneği ve sunum yeteneklerini geliştirmektedirler.

22 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencileri bilgisayar kullanımı ve ileri düzeyde bilişim teknolojileri kullanımı ile ilgili derslerini sürekli yenilenen üst sınıf bilgisayarlardan kurulu bilgisayar laboratuvarında işlerler. Fakülteden mezun olan her öğrenci, word, exel, powerpoint, linux ve bölümlere özel istatistik ve çizim programlarını ileri düzeyde kullanabilecek ve kendisine ait web sayfası yapabilecek bir donanımla mezun olur.

23 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümlerini tercih eden öğrenciler teorik derslerinin yanında, yoğun bir uygulamalı eğitim de almaktadırlar. Günümüzde bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin özellikle iş dünyasında kendilerine yer edinmeleri için en önemli faktörün derslerde öğrendikleri teorik bilgileri kullanma yeteneği olduğu bir gerçektir. Bu kapsamda müfredat oluşturulurken bu durum göz önüne alınmış ve öğrencilerin meslek derslerinin hepsinde, bilgilerin pratikte uygulanışını öğrenebilecekleri uygulama ve laboratuvar dersleri konulmuştur. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi, öğrenci aldığı ilk yılda öncelikle bu laboratuvarları ve laboratuvarların teknik alt yapılarını oluşturmuştur. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümlerini tercih eden öğrenciler pek çok üniversitede ile yarışabilecek teknik donanım ve kalite alt yapısına sahip bu laboratuvarlarda eğitim görmektedir. Böylece hayata atıldıklarında emsallerinin bir adım önüne geçmiş olmaktadırlar.

24 Fen Edebiyat Fakültesi dünyada halen yapılmakta olan en ileri araştırmaların yapılabileceği alet, ekipman ve teknik donanıma sahip bir araştırma laboratuvarına sahiptir. Bu laboratuvar olanakları ile yapılan çalışmalarda bir yıl içerisinde SCI indekslerde taranan seçkin bilim dergilerinde 17 adet bilimsel çalışma yayınlanmıştır. Halen Atom ve Molekül Fiziği, Moleküler Genetik, Bitki Fizyolojisi, Biyokimya ve Organik Kimya konularında 9 proje araştırma laboratuvarında yürütülmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri gönüllü olarak bu projelere katılabilmekte ve bilimsel alt yapılarını geliştirebilmektedirler. Ayrıca bilimsel çalışmalarını ileri düzeye taşımak isteyen öğrenciler proje hazırlayarak Bilimsel Araştırma Projeleri birimine sunabilmektedirler.

25 Fakültemiz’ de öğrenciler boş zamanlarında internet salonumuzda ücretsiz olarak sunulan internet hizmetlerinden yararlanabilmekte, araştırma ve sunu hazırlama çalışmalarını bu bilgisayarlar ile yapabilmektedir. Ayrıca Fakülte kütüphanemizin olanlarından faydalanabilmekte, ve rahat bir ortamda çalışabilmektedir.

26 Fakültemizin öğrencilerinin boş zamanlarında ve ders aralarında oturabilecekleri, geniş ve modern bir kafeterya ile yemek ihtiyaçlarının karşılandığı yemekhane imkanları fakülte binamız içerisinde bulunmaktadır.

27 Fakültemizin öğrencileri, dersleri ve araştırmalarından arta kalan zamanlarda, fakültemizde bulunan seminer salonunda çeşitli bilimsel seminerler, şiir ve müzik dinletileri yapabilmekte, ayrıca yapılan bu etkinliklere katılabilmektedir. Ayrıca fakültemizce geleneksel olarak düzenlenen ödüllü masa tenisi ve satranç turnuvalarında yeteneklerini gösterebilmektedir. Bunun yanında öğrenciler çeşitli zamanlarda düzenlenen doğa yürüyüşleri, İshak Paşa Sarayı gezileri, ayrıca Kösedağ Tırmanışları’na katılabilmektedir. Bunlara ilaveten 2010 yılında tamamlanacak olan spor kompleksi ile, yüzme havuzu, fitness salonu ve diğer sprotif olanaklara kavuşmuş olacaklardır.

28


"Ağrı-2010. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları