Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ

2 Organizasyon

3 TTB-UDEK Yeterlik Kurulu (46 uzmanlık dalı)
60 uzmanlık dalı / 67 uzmanlık derneği Yeterlik Kurulu (46 uzmanlık dalı) Çekirdek eğitim programı (s = 27) Asistan karnesi (s=26) Yeterlik sınavı (s = 17) Kurum ziyareti (s=1)

4 TRD UEMS TTB Sağlık Bakanlığı EAR Eğitim Üst Kurulu
UDEK Radyoloji Section UYEK EAR TRD Türk Radyoloji Derneği Yürütme Kurulu Education Committee Türk Radyoloji Yeterlilik Yürütme Kurulu Eğitim Üst Kurulu Standartlar ve Komisyonu Eğitim Programı ve Değerlendirme Komisyonu Sınav Komisyonu Akreditasyon Komisyonu

5 ÜYE SAYILARI

6 TRD TTB Sağlık Bakanlığı EAR Eğitim Üst Kurulu-57 ÜYE
UDEK UYEK-1ÜYE EAR TRD Türk Radyoloji Derneği Merkez Yürütme Kurulu-9 ÜYE Education Committee 1 ÜYE Türk Radyoloji Yeterlilik Yürütme Kurulu-9 ÜYE Eğitim Üst Kurulu-57 ÜYE Standartlar ve rehberler Komis. 3ÜYE Eğitim Programı ve Değerlendirme Komisyonu- 5 ÜYE Sınav Komisyonu 5 ÜYE Akreditasyon Komisyonu Henüz Aktif Değil

7 ETKİNLİKLER

8 Yeterlilik Yürütme Kurulu
2002 yılında kuruldu Çalışma Yönergesi var Yılda en az 1 kez toplanıyor Komisyonlarda yapılacak çalışmaları planlıyor Eğitim Kurumları Anketi Yaptı Standart ve Rehber Geliştirme Çalışmalarını yürütüyor

9 Sınav Komisyonu Eğitici Eğitimleri yaptı
Ölçme Değerlendirme Kursu, 4-5 Nisan 2003 İzmir Ölçme Değerlendirme Kursu, 6-7 EKim 2003 Ankara Beceri Değerlendirme Kursu, 26 Nisan 2004 İzmir Ölçme Değerlendirme Kursu, Haziran 2006 Ankara Kurumsal ve Beceri alanında Deneme sınavları gerçekleştirdi 4 Kuramsal sınav, 3 Beceri Sınavı Gerçekleştirdi

10 Sınav Komisyonu Sorular kurs alan eğiticilerden sağlanıyor
Sınav sonuçları analiz edilerek eğiticilere geri bildirim veriliyor Beceri sınavları 10 durak halinde CORE, NÖKS ve Uygulama sorularından oluşuyor. Core ve NÖKS Durakları için özel bilgisayar programları hazırlandı

11 TRD-YS Kuramsal Aşama TRD-YS Kuramsal Aşama 2004-2006 Toplam 3 sınav
, Antalya: 43 katılımcı , Antalya: 16 katılımcı , Ankara: 45 katılımcı , Ankara: 43 Katılımcı 180 dakika- tek oturum 140 Sistem + 60 Fizik sorusu

12 TRD Yeterlilik Sınavı Beceri Aşamaları
1.TRD-YS Beceri Aşaması 15 / 5 / 2005 11 katılımcı (18 hak kazanan) Baraj = Ortalama = 56,55 / 100 8 aday başarılı 2.TRD-YS Beceri Aşaması 28 / 5 / 2006 4 katılımcı (16 olası aday- 3 katılımcı geçen yıldan) Baraj = 55 / 100 4 aday başarılı 3.TRD-YS Beceri Aşaması 3 / 6 / 2007 16 katılımcı Baraj = / 100 10 aday başarılı

13 Eğitim Kurslarından

14 Kuramsal Sınavlardan bir örnek

15 Kuramsal Sınav Soru Dağılımı
Abdomen 20 Nöro Başboyun 10 Pediatri KIS Toraks Meme Girişimsel Fizik 60 Diğer; Etik,İstatistik,Adli Rad, Yönetim 200

16 Beceri Sınavı Durakları
1 Normal bir özafagus mide duodenum radyografik tetkiki grafilerine yaklaşım becerisi NÖKS 2 Normal anatomi ve varyasyonları ayırt edebilme becerisi Bilgisayar ortamı 3 Toraks (erişkin) radyolojisinde ayırıcı tanı becerisi CORE 4 Nöroradyolojide patolojik bulgu değerlendirme becerisi 5 Abdomen radyolojisinde ayırıcı tanı becerisi 6 Fizik: Artefakt tanıma ve sorun çözme becerisi 7 Pediatrik kas- iskelet sistemi radyolojisinde ayırıcı tanı becerisi 8 Kas- iskelet sistemi radyolojisinde patolojik bulgu değerlendirme becerisi 9 Hepatobilier sistem ultrasonografisi gerçekleştirme becerisi- : Gönüllü olgu üzerinde SP 10 Radyoloji raporlama becerisi- “Short essay” tekniği

17 Beceri Sınavlarından

18 Beceri Sınavlarından

19 TRD-YS Deneyim ve Sonuçlar
Yeterlilik Kurulu 22 Radyolog ‘a TRD Yeterlilik Belgesi Olası tüzel değişiklikleri uygulama ve yön verme konusunda hazırlık Radyoloji uzmanlık eğitiminde standardizasyon çalışmalarına destek Müfredat çalışmalarına geriye dönük destek Rad.Eğiticilerine, sınav hazırlama teknikleri eğitimi Mesleksel beceri uygulama kılavuzları oluşturulması için motivasyon

20

21 TRD-YS Sorunlar - Hedefler
Yeterlilik Kurulu TRD-YS Sorunlar - Hedefler Tüzel durum Katılım Belgenin kullanılabilirliği Sınavlar Akademik yükseltmeler Soru hazırlanması Kurumsallaşma

22 Eğitim Programları ve Değerlendirme Komisyonu
Çekirdek Eğitim Programı Hazırladı Envanter çalışması yaptı Asistan Karnesini Hazırladı Program Kitapçığı Hazırladı

23 Eğitim Üst Kurulu İki yıldır genel kongre öncesi 1 günlük sempozyum yapıyor Bu yıl 50 kişilik katılımla toplanıldı Yeterlilik kurulu çalışmaları sunuluyor Kurumlar çalışmalarını sunuyor Asistan temsilcisi de dinlendi

24 Standarlar ve Rehberler Kurulu
2007 de çalışmaya başladı Çalışma yönergesi bulunuyor Bu yıl 24 inceleme için standart hazırlandı

25 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komisyonu Çalışma Yönergesi
Bu yönerge Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu koordinatörlüğünde yürütülecek rehber ve standart hazırlama çalışmalarının ilkelerini tanımlar. TRD Yeterlilik Kurulu Rehber ve Standartlar Komisyonunun amacı mesleki uygulamalarımıza esas olacak ve bu uygulamaların yüksek kalitede, standartlara uygun ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak, rehber niteliğinde, ilke, yöntem ve teknik parametrelerin belirlenmesidir. Organlar: Rehber ve Standartlar Komitesi (RSK) Rehber ve Standartlar Grup Başkanları Komisyonu (RSGBK) Rehber ve Standartlar Alt Çalışma Grubu (RSAÇG) Rehber ve Standartlar Komitesi , TRD Yeterlilik Yürütme Kurulunca belirlenecek 3 üyeden oluşur. Rehber ya da Standardı hazırlanacak konular “Rehber ve Standartlar Komitesi” tarafından belirlenir. Yan dal dernekleri, Modalite dernekleri ya da serbest çalışan radyologlar bu komiteye konu önerisinde bulunabilir. Komite ayrıca hazırlanacak rehber ya da standartlarda kullanılacak ortak dil, biçem vb. konularda öneriler geliştirir (örnek ektedir) Rehber ve Standartlar Grup Başkanları Komisyonu, uzmanlık alanımızın gerektirdiği alt konu başlıklarında oluşturulacak grupların başkanlarından oluşur. Rehber ve Standartlar Komitesinin TRD Yeterlilik Yürütme Kurulunca belirlenecek bir üyesi bu komisyona başkanlık eder. Rehber ve Standartlar Alt Çalışma Grupları, Yeterlilik Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Bu gruplarda biri yeterlilik yürütme kurulu üyesi olacak şekilde yandal ve modalite dernekleri ile TRD Alt Çalışma gruplarından yeterli sayıda üye yer alır. İşleyiş: Rehber ya da Standardı hazırlanacak konular “Rehber ve Standartlar Komitesi” tarafından ya da Yan dal dernekleri, Modalite dernekleri ve ya serbest çalışan radyologların bu komiteye konu önerisinde bulunması ile oluşturulur. Komitede belirlenen konular, TRD Yeterlilik Yürütme Kurulunca onaylandıktan sonra, Rehber ve Standartlar Alt Çalışma Grupları başkanlarına iletilir. Rehber ve Standartlar Alt Çalışma Grupları 4 aylık bir çalışma süresi sonunda hazırlanan taslağı Rehber ve Standartlar Komisyonu üyelerine iletir. Taslak aynı zamanda TRD web sitesinden yayınlanır. 2 aylık bir süre sonunda Rehber ve Standartlar Grup Başkanları Komisyonu üyelerinin geribildirimleri ve alınan diğer geribildirimler doğrultusunda taslak revize edilerek son şekline kavuşturulur. Hazırlanan rehber ya da standart Rehber ve Standartlar Grup Başkanları Komisyonu tarafından onaylanarak Rehber ve Standartlar Komitesi’ne sunulur. Komite dokümanı geliştireceği bir kodlama sistemi doğrultusunda numaralandırarak Yeterlilik Yürütme Kuruluna iletir. Yeterlilik Yürütme Kurulu dokümanları TRD Merkez Yürütme Kuruluna sunmak, web sitesi aracılığı ile üyelere duyurmakla yükümlüdür. Düzeltilmesi, ortadan kaldırılması ve değiştirilmesi gereken dokümanlar için yukarıda tanımlanan işleyiş geçerlidir. Bu yönerge hükümlerini TRD Merkez Yönetim Kurulu yürütmeye yetkilidir.

26 Rehberler ve Standartlar Komitesi
TRD Yeterlilik Kurulu Rehberler ve Standartlar Komitesi TRD Dr.Oğuz Dicle, Dr.Uğur Koşar, Dr.Tamer Kaya Nöroradyoloji Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.Tan Cİmilli Kas-İsklet Sistemi Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.Baki Hekimoğlku Abdominal Radyoloji Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.S.Süreyya Özbek Pediatrik Radyoloji Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.Erkin Uğur Meme Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.İbrahin Somuncu Toraks Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.Srdar Akyar Baş Boyun Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.Enis Yüksel Girişimsel Radyoloji Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.Ahmet Memiş Nöroradyoloji Çalşma Alt Grubu 1 …… Çalşma Alt Grubu 1 …… Çalşma Alt Grubu 1 …… Çalşma Alt Grubu 1 …… Çalşma Alt Grubu 1 …… Çalşma Alt Grubu 1 …… Çalşma Alt Grubu 1 …… Çalşma Alt Grubu 1 Nöroradyoloji Çalşma Alt Grubu 2 ….. Çalşma Alt Grubu 2 ….. Çalşma Alt Grubu 2 ….. Çalşma Alt Grubu 2 ….. Çalşma Alt Grubu 2 ….. Çalşma Alt Grubu 2 ….. Çalşma Alt Grubu 2 ….. Çalşma Alt Grubu 2 Nöroradyoloji Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 3

27 Yeterlik Yürütme Kurulu
TRD Yeterlik Yürütme Kurulu TRD Standartlar ve Rehberler Komitesi İlgili Koordinatör Çalışma Grubu Öneriler 6 Ay Basılı Materyal Redaksiyon 2 Ay Web Yayını

28 Gündem ve Vizyon Çekirdek Eğitim programının kurumlarda yaygınlaştırılması Rehber çalışmalarının sürdürülmesi İnsan Kaynakları Çalışması Eğitim Kurumları Ziyaretleri Sürekli Eğitim Modülleri Hazırlanması


"TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları