Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ. Organizasyon TTB-UDEK 60 uzmanlık dalı / 67 uzmanlık derneği Yeterlik Kurulu (46 uzmanlık dalı) Yeterlik sınavı (s = 17) Çekirdek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ. Organizasyon TTB-UDEK 60 uzmanlık dalı / 67 uzmanlık derneği Yeterlik Kurulu (46 uzmanlık dalı) Yeterlik sınavı (s = 17) Çekirdek."— Sunum transkripti:

1 TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ

2 Organizasyon

3 TTB-UDEK 60 uzmanlık dalı / 67 uzmanlık derneği Yeterlik Kurulu (46 uzmanlık dalı) Yeterlik sınavı (s = 17) Çekirdek eğitim programı (s = 27) Kurum ziyareti (s=1) Asistan karnesi (s=26)

4 Türk Radyoloji Derneği Yürütme Kurulu Türk Radyoloji Yeterlilik Yürütme Kurulu Eğitim Programı ve Değerlendirme KomisyonuSınavKomisyonu TRD TTB UDEK UYEKUEMSRadyolojiSection Education Committee EAR Sağlık Bakanlığı Standartlar ve Komisyonu Akreditasyon Komisyonu Eğitim Üst Kurulu

5 ÜYE SAYILARI

6 Türk Radyoloji Derneği Merkez Yürütme Kurulu-9 ÜYE Türk Radyoloji Yeterlilik Yürütme Kurulu-9 ÜYE Eğitim Programı ve Değerlendirme Komisyonu- 5 ÜYE SınavKomisyonu 5 ÜYE TRD TTB UDEK UYEK- 1ÜYE Education Committee 1 ÜYE EAR Sağlık Bakanlığı Standartlar ve rehberler Komis. 3ÜYE Akreditasyon Komisyonu Henüz Aktif Değil Eğitim Üst Kurulu-57 ÜYE

7 ETKİNLİKLER

8 2002 yılında kuruldu Çalışma Yönergesi var Yılda en az 1 kez toplanıyor Komisyonlarda yapılacak çalışmaları planlıyor Eğitim Kurumları Anketi Yaptı Standart ve Rehber Geliştirme Çalışmalarını yürütüyor Yeterlilik Yürütme Kurulu

9 Eğitici Eğitimleri yaptı –Ölçme Değerlendirme Kursu, 4-5 Nisan 2003 İzmir –Ölçme Değerlendirme Kursu, 6-7 EKim 2003 Ankara –Beceri Değerlendirme Kursu, 26 Nisan 2004 İzmir –Ölçme Değerlendirme Kursu, 24-25 Haziran 2006 Ankara Kurumsal ve Beceri alanında Deneme sınavları gerçekleştirdi 4 Kuramsal sınav, 3 Beceri Sınavı Gerçekleştirdi Sınav Komisyonu

10 Sorular kurs alan eğiticilerden sağlanıyor Sınav sonuçları analiz edilerek eğiticilere geri bildirim veriliyor Beceri sınavları 10 durak halinde CORE, NÖKS ve Uygulama sorularından oluşuyor. Core ve NÖKS Durakları için özel bilgisayar programları hazırlandı Sınav Komisyonu

11 TRD-YS Kuramsal Aşama TRD-YS Kuramsal Aşama 2004-2006 –Toplam 3 sınav 30-10-2004, Antalya: 43 katılımcı 29-10-2005, Antalya: 16 katılımcı 19-11-2006, Ankara: 45 katılımcı 18.11.2007, Ankara: 43 Katılımcı –180 dakika- tek oturum –140 Sistem + 60 Fizik sorusu

12 TRD Yeterlilik Sınavı Beceri Aşamaları 1.TRD-YS Beceri Aşaması –15 / 5 / 2005 –11 katılımcı (18 hak kazanan) –Baraj = Ortalama = 56,55 / 100 –8 aday başarılı 2.TRD-YS Beceri Aşaması –28 / 5 / 2006 –4 katılımcı (16 olası aday- 3 katılımcı geçen yıldan) –Baraj = 55 / 100 –4 aday başarılı 3.TRD-YS Beceri Aşaması –3 / 6 / 2007 –16 katılımcı –Baraj = 55.35 / 100 –10 aday başarılı

13 Eğitim Kurslarından

14 Kuramsal Sınavlardan bir örnek

15 Kuramsal Sınav Soru Dağılımı Abdomen20 Nöro20 Başboyun10 Pediatri20 KIS20 Toraks20 Meme10 Girişimsel10 Fizik60 Diğer; Etik,İstatistik,Adli Rad, Yönetim 10 200

16 Beceri Sınavı Durakları 1Normal bir özafagus mide duodenum radyografik tetkiki grafilerine yaklaşım becerisi NÖKS 2Normal anatomi ve varyasyonları ayırt edebilme becerisiBilgisayar ortamı 3Toraks (erişkin) radyolojisinde ayırıcı tanı becerisiCORE 4Nöroradyolojide patolojik bulgu değerlendirme becerisiCORE 5 Abdomen radyolojisinde ayırıcı tanı becerisi CORE 6Fizik: Artefakt tanıma ve sorun çözme becerisiCORE 7Pediatrik kas- iskelet sistemi radyolojisinde ayırıcı tanı becerisiCORE 8Kas- iskelet sistemi radyolojisinde patolojik bulgu değerlendirme becerisi CORE 9Hepatobilier sistem ultrasonografisi gerçekleştirme becerisi- : Gönüllü olgu üzerinde SP 10Radyoloji raporlama becerisi-“Short essay” tekniği

17 Beceri Sınavlarından

18

19 TRD-YS Deneyim ve Sonuçlar 22 Radyolog ‘a TRD Yeterlilik Belgesi Olası tüzel değişiklikleri uygulama ve yön verme konusunda hazırlık Radyoloji uzmanlık eğitiminde standardizasyon çalışmalarına destek –Müfredat çalışmalarına geriye dönük destek –Rad.Eğiticilerine, sınav hazırlama teknikleri eğitimi –Mesleksel beceri uygulama kılavuzları oluşturulması için motivasyon Yeterlilik Kurulu TRD

20

21 Tüzel durum Katılım –Belgenin kullanılabilirliği Sınavlar Akademik yükseltmeler Soru hazırlanması Kurumsallaşma TRD-YS Sorunlar - Hedefler Yeterlilik Kurulu TRD

22 Eğitim Programları ve Değerlendirme Komisyonu Çekirdek Eğitim Programı Hazırladı Envanter çalışması yaptı Asistan Karnesini Hazırladı Program Kitapçığı Hazırladı

23 Eğitim Üst Kurulu İki yıldır genel kongre öncesi 1 günlük sempozyum yapıyor Bu yıl 50 kişilik katılımla toplanıldı Yeterlilik kurulu çalışmaları sunuluyor Kurumlar çalışmalarını sunuyor Asistan temsilcisi de dinlendi

24 Standarlar ve Rehberler Kurulu 2007 de çalışmaya başladı Çalışma yönergesi bulunuyor Bu yıl 24 inceleme için standart hazırlandı

25 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komisyonu Çalışma Yönergesi 1.Bu yönerge Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu koordinatörlüğünde yürütülecek rehber ve standart hazırlama çalışmalarının ilkelerini tanımlar. 2.TRD Yeterlilik Kurulu Rehber ve Standartlar Komisyonunun amacı mesleki uygulamalarımıza esas olacak ve bu uygulamaların yüksek kalitede, standartlara uygun ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak, rehber niteliğinde, ilke, yöntem ve teknik parametrelerin belirlenmesidir. 3.Organlar: 1.Rehber ve Standartlar Komitesi (RSK) 2.Rehber ve Standartlar Grup Başkanları Komisyonu (RSGBK) 3.Rehber ve Standartlar Alt Çalışma Grubu (RSAÇG) 4.Rehber ve Standartlar Komitesi, TRD Yeterlilik Yürütme Kurulunca belirlenecek 3 üyeden oluşur. Rehber ya da Standardı hazırlanacak konular “Rehber ve Standartlar Komitesi” tarafından belirlenir. Yan dal dernekleri, Modalite dernekleri ya da serbest çalışan radyologlar bu komiteye konu önerisinde bulunabilir. Komite ayrıca hazırlanacak rehber ya da standartlarda kullanılacak ortak dil, biçem vb. konularda öneriler geliştirir (örnek ektedir) 5.Rehber ve Standartlar Grup Başkanları Komisyonu, uzmanlık alanımızın gerektirdiği alt konu başlıklarında oluşturulacak grupların başkanlarından oluşur. Rehber ve Standartlar Komitesinin TRD Yeterlilik Yürütme Kurulunca belirlenecek bir üyesi bu komisyona başkanlık eder. 6.Rehber ve Standartlar Alt Çalışma Grupları, Yeterlilik Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Bu gruplarda biri yeterlilik yürütme kurulu üyesi olacak şekilde yandal ve modalite dernekleri ile TRD Alt Çalışma gruplarından yeterli sayıda üye yer alır. 7.İşleyiş: 8.Rehber ya da Standardı hazırlanacak konular “Rehber ve Standartlar Komitesi” tarafından ya da Yan dal dernekleri, Modalite dernekleri ve ya serbest çalışan radyologların bu komiteye konu önerisinde bulunması ile oluşturulur. Komitede belirlenen konular, TRD Yeterlilik Yürütme Kurulunca onaylandıktan sonra, Rehber ve Standartlar Alt Çalışma Grupları başkanlarına iletilir. 9.Rehber ve Standartlar Alt Çalışma Grupları 4 aylık bir çalışma süresi sonunda hazırlanan taslağı Rehber ve Standartlar Komisyonu üyelerine iletir. Taslak aynı zamanda TRD web sitesinden yayınlanır. 2 aylık bir süre sonunda Rehber ve Standartlar Grup Başkanları Komisyonu üyelerinin geribildirimleri ve alınan diğer geribildirimler doğrultusunda taslak revize edilerek son şekline kavuşturulur. 10.Hazırlanan rehber ya da standart Rehber ve Standartlar Grup Başkanları Komisyonu tarafından onaylanarak Rehber ve Standartlar Komitesi’ne sunulur. Komite dokümanı geliştireceği bir kodlama sistemi doğrultusunda numaralandırarak Yeterlilik Yürütme Kuruluna iletir. 11.Yeterlilik Yürütme Kurulu dokümanları TRD Merkez Yürütme Kuruluna sunmak, web sitesi aracılığı ile üyelere duyurmakla yükümlüdür. 12.Düzeltilmesi, ortadan kaldırılması ve değiştirilmesi gereken dokümanlar için yukarıda tanımlanan işleyiş geçerlidir. 13.Bu yönerge hükümlerini TRD Merkez Yönetim Kurulu yürütmeye yetkilidir.

26 TRD Yeterlilik Kurulu Rehberler ve Standartlar Komitesi Nöroradyoloji Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.Tan Cİmilli Kas-İsklet Sistemi Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.Baki Hekimoğlku Abdominal Radyoloji Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.S.Süreyya Özbek Pediatrik Radyoloji Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.Erkin Uğur Meme Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.İbrahin Somuncu Toraks Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.Srdar Akyar Baş Boyun Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.Enis Yüksel Girişimsel Radyoloji Çalışma Grubu Koordinatörü Dr.Ahmet Memiş TRD Dr.Oğuz Dicle, Dr.Uğur Koşar, Dr.Tamer Kaya Nöroradyoloji Çalşma Alt Grubu 1 Nöroradyoloji Çalşma Alt Grubu 2 Nöroradyoloji Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 1 ….. Çalşma Alt Grubu 2 …… Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 1 ….. Çalşma Alt Grubu 2 …… Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 1 ….. Çalşma Alt Grubu 2 …… Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 1 ….. Çalşma Alt Grubu 2 …… Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 1 ….. Çalşma Alt Grubu 2 …… Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 1 ….. Çalşma Alt Grubu 2 …… Çalşma Alt Grubu 3 …… Çalşma Alt Grubu 1 ….. Çalşma Alt Grubu 2 …… Çalşma Alt Grubu 3

27 Öneriler TRD Standartlar ve Rehberler Komitesi İlgili Koordinatör Çalışma Grubu Redaksiyon Web Yayını Basılı Materyal TRD Yeterlik Yürütme Kurulu 2 Ay 6 Ay

28 Gündem ve Vizyon Çekirdek Eğitim programının kurumlarda yaygınlaştırılması Rehber çalışmalarının sürdürülmesi İnsan Kaynakları Çalışması Eğitim Kurumları Ziyaretleri Sürekli Eğitim Modülleri Hazırlanması


"TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ. Organizasyon TTB-UDEK 60 uzmanlık dalı / 67 uzmanlık derneği Yeterlik Kurulu (46 uzmanlık dalı) Yeterlik sınavı (s = 17) Çekirdek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları