Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA TANI ve TEDAVİDE YAPILAN YANLIŞLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA TANI ve TEDAVİDE YAPILAN YANLIŞLAR."— Sunum transkripti:

1

2 Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA TANI ve TEDAVİDE YAPILAN YANLIŞLAR

3 “Ne gelir elimizden insan olmaktan başka?” Edip Cansever EDİP CANSEVER GİRİŞ Unutulmayan Sözler EDİP CANSEVER 1986

4 Virüsler Bakteriler Mantarlar Parazitler ETKENLER İNSAN ve ÇEVRE Bulaş ETKENLER

5 İNSAN ve ÇEVRE Bulaş Virüsler Bakteriler Mantarlar Parazitler BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

6 ENFEKSİYON Trakea Bronş Bronşiyol Alveol SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

7 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni PNÖMONİ

8 Gelişmiş bir ülkede pnömoniden ölen bir çocuğa karşın düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde daha fazla sayıda çocuk kaybedilmektedir. Sizce bu sayı kaçtır? A.2 B.20 C.200 D.2 000 E.20 000 SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

9 Gelişmiş bir ülkede pnömoniden ölen bir çocuğa karşın düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde daha fazla sayıda çocuk kaybedilmektedir. Sizce bu sayı kaçtır? A.2 B.20 C.200 D.2 000 E.20 000 SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

10 EPİDEMİYOLOJİ Gelişmekte olan ülkelerde, her yıl 150 milyondan daha fazla çocuk pnömoni tanısı almaktadır. Dünya genelinde yeni pnömoni tanısı alan tüm olguların %95’inden fazlası gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Her yıl 11-20 milyon çocuğun pnömoni nedeni ile hastaneye yatırılıyor. Her yıl 2 milyondan fazla çocuğun yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. Lancet 2010; 375(9730): 1969-87. ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

11 SIKLIKMORTALİTE Bulletin of the World Health Organization 2008; 86: 408-416. Ülke düzeyinde çocukluk çağı klinik pnömoni insidansı Beş yaşından küçük çocuklarda pnömoni ve diğer nedenlerden ölümlerin dağılımı ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

12 TÜRKİYE’DE PNÖMONİDEN ÖLÜM TUİK, Türkiye İstatistik Yıllığı, 2010 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

13 ENFEKSİYON Trakea Bronş Bronşiyol Alveol SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

14 6 Yaşında kız 5 gün önce burun akıntısı, öksürük, hafif ateş ÜSYE Ateşi 39°C, öksürük, nefes darlığı yakınmasıyla getiriliyor Stridoru var, solunum sesleri normalAkciğer grafisi normal BK: 22 000/mm 3 CRP: 230 mg/dL Krub Otit Deksametazon, Adrenalin, Ampisilin-sulbaktam Acil serviste solunumu duruyor. En olası tanı nedir? A.Larenjit B.Trakeit C.Bronşit D.Bronşiyolit E.Pnömoni SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

15 6 Yaşında kız 5 gün önce burun akıntısı, öksürük, hafif ateş ÜSYE Ateşi 39°C, öksürük, nefes darlığı yakınmasıyla getiriliyor Stridoru var, solunum sesleri normalAkciğer grafisi normal BK: 22 000/mm 3 CRP: 230 mg/dL Krub Otit Deksametazon, Adrenalin, Ampisilin-sulbaktam Acil serviste solunumu duruyor. En olası tanı nedir? A.Larenjit B.Trakeit C.Bronşit D.Bronşiyolit E.Pnömoni SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

16 HAVAYOLU TIKANIKLIĞI SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

17 REYNOLDS SAYISI Re Reynolds sayısı v Velosite dDansite η Viskozite rYarıçap POİSEUİLLE KANUNU R Rezistans l Uzunluk η Viskozite rYarıçap REZİSTANSTÜRBÜLANS Loftis L. Acute infectious upper airway obstructions in children. Semin Pediatr Infect Dis 2006; 17:5-10. SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

18 HAVAYOLU TIKANIKLIĞI FARENGEAL TIKANIKLIK Peritonsiller apse Retrofarengeal apse LARENGEAL TIKANIKLIK Epiglottit Larenjit Larengotrakeit-bronşit TRAKEAL TIKANIKLIK Bakteriyel trakeit ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Bakteriyel Trakeit

19 BAKTERİYEL TRAKEİT Yutma güçlüğü, salya akması bulunmaz Hasta sırtüstü yatabilir Adrenalinden fayda görmez Genelde entubasyon gerekir Genellikle 5-7 yaş çocuklarda görülür Viral enfeksiyonu takiben görülür Arada kısa bir iyileşme dönemi bulunabilir Yüksek ateş Boğuk öksürük Toksik görünüm Solunum sıkıntısı Salamone FN, Bobbitt DB, Myer Cmet al. Bacterial tracheitis reexamined: is there a less severe manifestation? Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 131: 871-876. ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Bakteriyel Trakeit

20 BAKTERİYEL TRAKEİT Salamone FN, Bobbitt DB, Myer Cmet al. Bacterial tracheitis reexamined: is there a less severe manifestation? Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 131: 871-876. ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Bakteriyel Trakeit

21 ETKENLER Staphylococcus aureus Moraxella catarrhalis Haemophilus influenzae NT Anaerob bakteriler BAKTERİYEL TRAKEİT Salamone FN, Bobbitt DB, Myer Cmet al. Bacterial tracheitis reexamined: is there a less severe manifestation? Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 131: 871-876. TEDAVİ Vankomisin + Beta-laktam antibiyotik ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Bakteriyel Trakeit

22 ÜST SOLUNUM YOLU TIKANIKLIĞI YAPAN ENFEKSİYONLAR Doğru Ü, İnce E, Çiftçi E. Epiglottit, larenjit, laringotrakeobronşit. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, 2008: 749-754. EPİGLOTTİTKRUPBAKTERİYEL TRAKEİT Yaş2-10 yaş6 ay-3 yaş3-10 yaş EtiyolojiBakteriyelViralBakteriyel Ön hastalıkYokÜSYE Boyun filmi Epiglotun büyümesi Vallekula kapanması Subglottik daralma Trakea içinde çizgisel, noktalı dansiteler Entübasyon gereksinimi%100%1-6%50 Diğer tedavilerAntibiyotikSoğuk buhar Adrenalin Deksametazon/budesonid Helyum-oksijen Antibiyotik ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Bakteriyel Trakeit

23 Viral enfeksiyonun 5-7. gününde ateş yükselirse bakteriyel enfeksiyon geliştiğini düşün! EVE GİDERKEN… SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

24 2 Aylık kız Bir haftadır burun akıntısı, nadir öksürük ÜSYE Öksürük giderek artmış Ateşi 36.7°C, Solunum sayısı: 40/dk Solunum sesleri normalAkciğer grafisi normal ÜSYE Aynı gün acil servise apne ile getiriliyor. En olası tanı nedir? A.Larenjit B.Trakeit C.Bronşit D.Bronşiyolit E.Pnömoni SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

25 2 Aylık kız Bir haftadır burun akıntısı, nadir öksürük ÜSYE Öksürük giderek artmış Ateşi 36.7°C, Solunum sayısı: 40/dk Solunum sesleri normalAkciğer grafisi normal ÜSYE Aynı gün acil servise apne ile getiriliyor. En olası tanı nedir? A.Larenjit B.Trakeit C.Bronşit D.Bronşiyolit E.Pnömoni SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

26 ENFEKSİYON Trakea Bronş Bronşiyol Alveol SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

27 BOĞMACA İnsan B. pertussis’in bilinen tek konağı. Bulaşma, enfekte bireylerin solunum sistemi salgılarının damlacık yoluyla yayılması sonucu oluşur. Hasta ile ev içinde temas edenlerden bağışık olmayanların %90 kadarı hastalık etkenini almaktadır. Kuluçka süresi 4-21 gün (7-10 gün) Paroksismal dönem İyileşme dönemi Kataral dönem ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Boğmaca

28 BOĞMACA KATARAL DÖNEM Burun akıntısı Göz yaşarması Hafif konjunktival hiperemi Kırıklık Hafif derecede ateş Kuru öksürük Paroksismal dönem İyileşme dönemi Kataral dönem ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Boğmaca

29 BOĞMACA PAROKSİSMAL DÖNEM Öksürük Kısa ekspriatuvar patlama ve iç çeker tarzda nefes alma Günde > 30 kez sıklığında olabilir Gece daha sıktır Kendiliğinden başlayabilir Gürültü, soğuk hava, beslenme başlatabilir Siyanoza neden olabilecek kadar şiddetli olabilir Kusma ile sonlanabilir Yüzde kızarma, terleme, senkop görülebilir Yapışkan balgam çıkartılabilir Öksürük nöbetleri arasında hasta iyi görünür ve genellikle uyur Paroksismal dönem İyileşme dönemi Kataral dönem ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Boğmaca

30 BOĞMACA Paroksismal dönem İyileşme dönemi Kataral dönem ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Boğmaca BOĞMACA

31 PAROKSİSMAL DÖNEM Öksürük Altı aydan küçük bebeklerde Tipik boğmaca öksürüğü görülmeyebilir Apne Büyük çocuklar ve erişkinlerde İnatçı kuru öksürük Paroksismal dönem İyileşme dönemi Kataral dönem ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Boğmaca

32 4 aylık erkek Paroksismal öksürük, morarma yakınmaları ile getiriliyor. Boğmaca düşünerek yatırarak Eritromisin ile 14 gün tedavi verildi. Taburcu olduktan 3 gün sonra yine öncekine benzer öksürük atakları ile başvuruyor. Tedavide hangisi en uygundur. A.Eritromisin tedavisini yinelerim B.Klaritromisin 7 gün veririm C.TMP-SMX 14 gün veririm D.Kültürü yineler sonucu pozitifse yenden bir makrolid veririm E.Antibiyotik tedavisi vermem SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

33 4 aylık erkek Paroksismal öksürük, morarma yakınmaları ile getiriliyor. Boğmaca düşünerek yatırarak Eritromisin ile 14 gün tedavi verildi. Taburcu olduktan 3 gün sonra yine öncekine benzer öksürük atakları ile başvuruyor. Tedavide hangisi en uygundur. A.Eritromisin tedavisini yinelerim B.Klaritromisin 7 gün veririm C.TMP-SMX 14 gün veririm D.Kültürü yineler sonucu pozitifse yenden bir makrolid veririm E.Antibiyotik tedavisi vermem SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

34 BOĞMACA İYİLEŞME DÖNEMİ Öksürük şiddeti ve sıklığı azalır Öksürüğün tamamen kesilmesi haftalar alabilir Viral enfeksiyon veya solunum irritanları paroksismal öksürük yapabilir Paroksismal dönem İyileşme dönemi Kataral dönem ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Boğmaca

35 BOĞMACA KOMPLİKASYONLAR Konjunktiva kanaması Peteşi Epistaksis SSS kanaması Ensefalopati Konvülsiyon Pnömotoraks Umblikal ve İnguinal fıtık Rektal prolapsus Pnömoni Otit ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Boğmaca

36 2 aylık hastaya boğmaca tanısı koydunuz Hastada hangi laboratuvar bulgusunu beklemezsiniz? A.Trombositoz B.Lökositoz C.Lenfositoz D.ESH normal olması E.Atipik lenfosit görülmesi SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

37 2 aylık hastaya boğmaca tanısı koydunuz Hastada hangi laboratuvar bulgusunu beklemezsiniz? A.Trombositoz B.Lökositoz C.Lenfositoz D.ESH normal olması E.Atipik lenfosit görülmesi SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

38 BOĞMACA LABORATUVAR Lökosit sayısı 15 000-100 000/mm 3 Lenfositoz vardır Lenfositler T ve B hücre kökenli Normal küçük hücreler Atipik lenfosit görülmez Erişkinlerde ve kısmen bağışıklığı olan çocuklarda belirgin değildir Trombositoz görülebilir Lökositoz ve trombositoz ağır klinik tablo ve mortalite ile ilişkilidir CRP ve ESH normaldir BOĞMACA ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Boğmaca

39 BOĞMACA AKCİĞER GRAFİSİ Genellikle normaldir Perihiler infiltrasyon Atelektazi Pnömotoraks Pnömomediastinum Cilt altı amfizemi Eğer parankimal konsolidasyon varsa sekonder bakteriyel enfeksiyon düşünülür LABORATUVAR Kültürde B. pertussis üremesi kesin tanı koydurucudur. PCR ile etken gösterilebilir. BOĞMACA ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Boğmaca

40 BOĞMACA HASTANEYE YATIRILMASI GEREKEN HASTALAR < 6 aylık bebekler Altta yatan bir durum/hastalığı olanlar Prematür doğmuş bebekler Kardiyak sorunu olanlar Kas hastalığı olanlar Nörolojik hastalığı olanlar Akciğer hastalığı olanlar HASTANEDE İZLEM Gerektiğinde derhal canlandırma yapılabilmeli Kalp hızı, solunum sayısı ve oksijen saturasyonu Ağızdan beslenmeye devam edebilir İnhalasyon yoluyla ilaç verilmemeli Hastanın nöbetleri gözlenmeli ve kaydedilmeli Ciddi olmayan nöbetlere müdahale edilmemeli Süresi < 45 saniye Yüzde kızarma var fakat siyanoz yok Nöbet sonunda taşikardi, bradikardi ve hipoksemi kendiliğinden düzeliyor Kendini kurtaracak iç çekme veya kuvveti var Nöbeti kendisi balgam çıkartarak sonlandırıyor Nöbet sonrası bitkin fakat yanıtsız değil Gerektiğinde oksijen, solunumu uyarma, sekresyonların aspirasyonu gibi müdahaleler deneyimli personel tarafından yapılmalı Hayatı tehdit eden öksürük nöbeti varsa entubasyon ve mekanik ventilasyon BOĞMACA ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Boğmaca

41 BOĞMACA ANTİBİYOTİKDOZVERİLİŞ YOLU Eritromisin 40-50 mg/kg/gün (dört eşit doz), 14 gün En fazla 2 g/gün Oral Klaritromisin 15-20 mg/kg/gün (iki eşit doz), 7 gün En fazla 1 g/gün Oral, IV Azitromisin 10 mg/kg/gün (günde tek doz), 5 gün En fazla 500 mg/gün Oral TMP-SMZ 8 mg/kg/gün (iki eşit doz), 7 gün En fazla 320 mg/gün Oral ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Boğmaca

42 BOĞMACA TEDAVİ Salbutamol Kortikosteroidler BULAŞTIRICILIK DÖNEMİ Kataral dönem en bulaştırıcı dönemidir Eritromisin alan hastalar tedavinin 5. gününden itibaren bulaştırıcı değildir BOĞMACA ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Boğmaca

43 BOĞMACA HASTANEDEN ÇIKARMA 48 saatten uzun süredir hastalığın şiddeti artmamış veya azalmış Öksürük nöbetlerine müdahale gerekmememiş Komplikasyon görülmemiş Hastanın beslenmesi yeterli Aile çocuğa evde bakabilecek yeterlilikte HASTA İLE TEMAS EDENLERİN BAKIMI KEMOPROFİLAKSİ Ev halkı bireyleri Kreş-okul arkadaşları, öğretmenler, bakıcılar Evi sık ziyaret akrabalar ve arkadaşlara Eritromisin Klaritromisin Azitromisin BOĞMACA ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Boğmaca

44 Öksürük şikayeti ile gelen çocuğu öksürüğünü görmeden eve gönderme! EVE GİDERKEN… SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

45 ENFEKSİYON Trakea Bronş Bronşiyol Alveol SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

46 3 aylık kız hasta öksürük ve hırıltı yakınması ile getiriliyor Ateşi 37.8°C Solunum sayısı: 60/dk Wheezingi ve sibilan ronküsleri var En olası tanı nedir? A.Larenjit B.Trakeit C.Bronşit D.Bronşiyolit E.Pnömoni SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

47 3 aylık kız hasta öksürük ve hırıltı yakınması ile getiriliyor Ateşi 37.8°C Solunum sayısı: 60/dk Wheezingi ve sibilan ronküsleri var En olası tanı nedir? A.Larenjit B.Trakeit C.Bronşit D.Bronşiyolit E.Pnömoni SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

48 3 aylık kız hasta öksürük ve hırıltı yakınması ile getiriliyor Ateşi 37.8°C Solunum sayısı: 60/dk Wheezingi ve sibilan ronküsleri var Bilateral krepitan ralleri var Hastada hangi tedavi uygulanabilir? A.Nazal oksijen B.Nebülize salbutamol C.Nebülize adrenalin D.Nebülize ipatropium bromid E.Nebülize budesonid SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları F.Nebülize hipertonik salin G.Antibiyotik H.Ribavirin I.Deksametazon J.Nazogastrik beslenme

49 3 aylık kız hasta öksürük ve hırıltı yakınması ile getiriliyor Ateşi 37.8°C Solunum sayısı: 60/dk Wheezingi ve sibilan ronküsleri var Bilateral krepitan ralleri var Hastaya hangi başlangıç tedavisi uygulanabilir? A.Nazal oksijen B.Nebülize salbutamol C.Nebülize adrenalin D.Nebülize ipatropium bromid E.Nebülize budesonid SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları F.Nebülize hipertonik salin G.Antibiyotik H.Ribavirin I.Deksametazon J.Nazogastrik beslenme

50 BRONŞİYOLİT Öksürük Burun akıntısı Hafif ateş Hışıltı Takipne Retraksiyon Siyanoz Apne ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Bronşiyolit

51 BRONŞİYOLİT Öksürük Burun akıntısı Hafif ateş Hışıltı Takipne Retraksiyon Siyanoz Apne ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Bronşiyolit Karaciğer ve dalağın aşağıya itilmesi Wheezing Ekspiryum uzunluğu Sibilan ronküsler Krepitan raller

52 BRONŞİYOLİT AKCİĞER GRAFİSİ Havalanma artışı Kostalarda düzleşme Diyafragma düzlenmesi KTİ azalması İnfiltrasyon Atelektazi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Bronşiyolit BRONŞİYOLİT

53 Norfloksasin Siprofloksasin Enoksasin Fleroksasin Lomefloksasin Ofloksasin Levofloksasin Rufloksasin Sparfloksasin Tosufloksasin Gatifloksasin Pazufloksasin Grepafloksasin VİRÜS RSV Parainfluenza virüs İnfluenza virüs Adenovirüs Rhinovirüs Metapnömovirüs Bocavirüs ATİPİK BAKTERİ M. pneumoniae M. tuberculosis Histoplasma MİKOBAKTERİ MANTAR ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Bronşiyolit

54 BRONŞİYOLİT Oksijen Bronkodilatatör tedavi Salbutamol Adrenalin İpatropium Teofilin Kortikosteroid Antiviral tedavi Ribavirin ( Altta yatan hastalığı olan ve ciddi hastalıkta) ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Bronşiyolit

55 Hırıltı şikayeti ile gelen küçük çocuklarda antibiyotik verme, destek tedavisini esirgeme! EVE GİDERKEN… SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

56 ENFEKSİYON Trakea Bronş Bronşiyol Alveol SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

57 5 Yaşında erkek hasta öksürük ve ateş yakınması ile getiriliyor Ateşi 39.5°C Solunum sayısı: 40/dk Sol altta solunum sesleri azalmış Herpes labialisi var En olası tanı nedir? A.Larenjit B.Trakeit C.Bronşit D.Bronşiyolit E.Pnömoni SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

58 5 Yaşında erkek hasta öksürük ve ateş yakınması ile getiriliyor Ateşi 39.5°C Solunum sayısı: 40/dk Sol altta solunum sesleri azalmış Herpes labialisi var En olası tanı nedir? A.Larenjit B.Trakeit C.Bronşit D.Bronşiyolit E.Pnömoni SORU Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

59 Streptococcus pneumoniae AÜTF Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Arşivi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

60 Streptococcus pneumoniae AÜTF Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Arşivi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

61 Norfloksasin Siprofloksasin Enoksasin Fleroksasin Lomefloksasin Ofloksasin Levofloksasin Rufloksasin Sparfloksasin Tosufloksasin Gatifloksasin Pazufloksasin Grepafloksasin YENİDOĞAN Grup B streptokok E. coli K. pneumoniae L. monocytogenes S. aureus 1-3 AY B grubu streptokok C. trachomatis S. pneumoniae H. influenzae S. aureus S. pyogenes S. pneumoniae H. influenzae S. aureus S. pyogenes M. pneumoniae C. pneumoniae S. pneumoniae S. aureus S. pyogenes 4 AY-5 YAŞ ≥ 5 YAŞ TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ Bakteriyel Etkenler

62 TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ Yaşa Göre Etkenler ETKENLER Erken bebeklikOkul çocuğuAdolesan Virüs pnömonisi Bakteri pnömonisi %40 %80 Atipik pnömoni Birden fazla etken: %20-40

63 Lobar Bronkopnömoni İnterstisyel ETKENE GÖRETUTULUMA GÖRE BakteriyelAtipik ViralSpesifik: Mikobakteri, Mantar ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

64 ATİPİK PNÖMONİ Ani başlangıç “Hasta görünüm” >38.5 C ateşle birlikte takipne ve göğüs duvarında çekilmeler Lokalize göğüs ağrısı ve sepsis bulguları Hışıltı olmaması Karın ağrısı Lobar, segmental konsolidasyon, plevral effüzyon, bronkopnömoni TİPİK PNÖMONİ VİRALBAKTERİYEL Nezle, hafif ateş ve öksürük var Toksisite yok Belirgin hipoksi Hışıltı Solunum güçlüğü Havalanma artışı Atelektaziler Peribronşiyal ve intersitisiyel infiltrasyonlar Sıklıkla okul çağında (>3 yaş) Genel durum ve FM bulguları iyi Uzamış, öksürük Ses kısıklığı, miyalji Hışıltı, ronkus, ral Yama tarzında veya buzlu cam görünümünde infiltrasyon, hiler LAP ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

65 SEMPTOM ve BULGULARTAKİPNE SINIRLARI Ateş Öksürük Takipne Göğüs ağrısı Retraksiyonlar İnleme Siyanoz Apne Baş sallama Burun kanadı solunumu Yaş Normal solunum hızı (solunum hızı/dakika) Takipne sınırı (solunum hızı/dakika) 0-2 ay40-6060 3-11 ay25-4050 1-5 yaş20-3040 >5 yaş15-2530 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

66 OSKÜLTASYON Krepitan ral Solunum seslerinde azalma Bronşial solunum sesi Frotman Sibilan ronküs ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

67 OSKÜLTASYON OSKÜLTASYON BULGUSU OLMAYAN DURUMLAR Küçük lober pnömonilerde İnterstisiyel pnömonide Sadece sırttan dinlenen hastalarda Ağlayan çocukta Hızlı ve yüzeyel soluyan küçük bebeklerde Ciddi bronkokonstriksiyon olan hastada Dehidrate hasta AÜTF Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Arşivi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

68 PALPASYON ve PERKÜZYON Matite Vibrasyon torasik artması Vibrasyon torasik azalması ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

69 NABIZ OKSİMETRESİKAN GAZLARI Yenidoğanda normali: %92-94 Bebek ve çocuklarda normali: ≥ %95 Solunum sıkıntısı olan ve hastaneye yatması gereken her hastada kan gazları bakılmalıdır Oksijen almakta olan bir hastada: PaO 2 : < 60 mmHg PaCO 2 : > 60 mmHg Solunum yetmezliğini gösterir Yoğun bakımda izlenmesi gerekir ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

70

71 RADYOLOJİK İNCELEME Pnömoni tanısını kesinleştirir Etkeni kesin olarak göstermez Öykü ve klinik bulgular eşliğinde olası etken grubunun tahmin edilmesini sağlayabilir Her hastada çekilmesi şart değildir Bazı hastalarda mutlaka grafi çekilmelidir Tanı kesin değilse Hastalık şiddetliyse Komplikasyon şüphesi varsa Yineleyen enfeksiyon durumunda ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

72 AKCİĞER GRAFİSİ BAKTERİYEL PNÖMONİ Lober veya segmental pnömoni Yuvarlak pnömoni Bronkopnömoni Akciğer apsesi Pnömatosel Plevral efüzyon VİRAL PNÖMONİ Havalanma artışı Perihiler diffüz interstisyel infiltrasyon İki taraflı dağınık subsegmental infiltrasyonlar Plevral efüzyon ATİPİK PNÖMONİ Bronkopnömoni Lober veya segmental pnömoni Plevral efüzyon Hiler lenfadenopati ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

73 Streptococcus pneumoniae AÜTF Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Arşivi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

74 Streptococcus pneumoniae AÜTF Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Arşivi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

75 Streptococcus pneumoniae ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

76 Streptococcus pyogenes ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

77 Staphylococcus aureus ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

78 Haemophilus influenzae tip b AÜTF Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Arşivi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

79 VİRAL PNÖMONİ ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

80 RSVİnfluenza ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

81 Mycoplasma pneumoniae ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

82 Mycoplasma pneumoniae ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

83 Chlamydia pneumoniaeChlamydia trachomatis ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

84 Chlamydia pneumoniae RADYOGRAFİ KONTROLÜ Radyolojik düzelme klinik iyileşmenin ardından geldiğinden iyileşmenin izlenmesinde faydası yoktur Tedaviye yanıtı iyi olmayan hastalarda Komplikasyon düşünülen hastalarda ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni RADYOGRAFİ KONTROLÜ KONTROL GRAFİ ÇEKİLMESİ GEREKENLER Round pnömoni Alveolar kollaps (atelektazi) Aynı anatomik bölgede tekrarlayan pnömoni Yabancı cisim aspirasyonu, anatomik anomali, kitle şüphesi varsa İlk bulguların ortaya çıkışından 4-6 hafta sonra çekilmeli

85 Chlamydia pneumoniae BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ Komplikasyon düşünülen durumlarda Komplike ampiyem Akciğer apsesi Pnömatosel Pnömotoraks Tedaviye yanıt vermeyen hastalarda Nötropenik hastalar Tüberküloz Aspergilloz Yüksek rezolüsyonlu BT İnterstisyumu tutan hastalıklarda Aspergilloz BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

86 PLEVRAL EFÜZYONPERİKARDİYAL EFÜZYON AÜTF Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Arşivi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

87 PERİKARDİYAL EFÜZYON BAKTERİYELVİRALATİPİK 15 000-40 000/mm 3 < 5 000/mm 3 Normal / hafif yüksek < 20 000/mm 3 Normal / hafif yüksek Sola kaymaLenfosit egemenliği Nötrofil egemenliği C. trachomatis: Eozinofili Ampiyemde > 700 000/mm 3 Normal YüksekNormal / hafif yüksek YüksekNormal / hafif yüksek LÖKOSİT FORMÜL TROMBOSİT ESH CRP ATİPİKVİRALBAKTERİYEL Bu testler etken grupları arasında kesin ayrım yapılmasını sağlamaz ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

88 Streptococcus pneumoniae BK : 20 900/mm 3 ESH : 110 mm/saat CRP : 27.4 mg/dL BK : 20 300/mm 3 ESH : 124 mm/saat CRP : 32.4 mg/dL AÜTF Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Arşivi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

89 Chlamydia pneumoniae ETKEN GÖSTERİLMESİ Pnömonide kesin etkenin gösterilmesi zordur Genellikle hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonda etkeni saptamaya yönelik test yapılmaz Bazı durumlar göz önüne alınarak bu testler yapılabilir Hastalığın şiddeti Altta yatan hastalık Klinik bulgular ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

90 Chlamydia pneumoniae VİRÜSLER ve ATİPİKLER 1.Kültür Gelişmiş laboratuvarlarda yapılabilir Nazofarengeal aspirat veya boğaz sürüntüsü 2.Nükleik asid saptanması Nazofarengeal aspirat veya boğaz sürüntüsü 3.Antijen Saptanması Nazofarengeal aspirat veya boğaz sürüntüsü 4.Seroloji IgM pozitifliği IgG’de 4 kat titre artışı ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

91 Mycoplasma pneumoniae 37 ºC 4 ºC Mandell's Principles and Practices of Infectious Diseases, 2005 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

92 Chlamydia pneumoniae Chlamydia trachomatis Mandell's Principles and Practices of Infectious Diseases, 2005 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

93 Chlamydia pneumoniae BAKTERİYEL PNÖMONİ  Kan kültürü  Balgam Gram boyama ve kültürü  Nazofarenks kültürü  Trakeostomi, endotrakeal, nazotrakeal tüp kültürü  BAL kültürü  Tanısal torasentez  İdrarda ve serumda antijen tayini (Pnömokok, Hib)  PCR: Kan, plazma, buffy coat  Perkütan akciğer aspirasyon kültürü  Açık veya kapalı akciğer biyopsisi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

94 Streptococcus pneumoniaeStaphylococcus aureus GRAM Mandell's Principles and Practices of Infectious Diseases, 2005 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

95 FiO2 >%60 iken oksijen saturasyonu >%92 sürdürülemiyorsa Tekrarlayan apne ya da solunumda düzensizlik Şok varlığı Solunum hızı ve kalp tepe atımında artış Şiddetli solunum sıkıntısı ve çocukta yorulma bulguları (PCO2 normal olsa da) HASTANEYOĞUN BAKIM 2 ayın altında pnömoni tanısı alan her bebek 2 ayın üstündeki çocuklarda; Hipoksemi (SpO2≤ %92) Solunum güçlüğü bulguları Takipne varlığı (>70/dk, süt çocuğu >50/dk, büyük çocuk) Bilinç düzeyinde bozulma Ağızdan beslenememe Dehidratasyon / önemli miktarda kusma Toksik görünüm Oral antibiyotiklere yanıtsızlık Multilober, geniş atelektazi, apse, pnömotosel, efüzyon Hızlı radyolojik ilerleme Tedavi uyumsuzluğu (Anne/babanın tedaviye uymaması) Ailenin evde bakım koşullarının yetersizliği Toraks Derneği Çocukluk Çağında Toplum Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi 2009 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

96 PENİSİLİN G İÇİN FDA DİRENÇ SINIRLARI Minimum İnhibitör Konsantrasyon (MIC) (μg/mL) Duyarlı (S)Orta duyarlı (I)Dirençli (R) Streptococcus pneumoniae (Pnömoni) YENİ ≤2 4≥8 Streptococcus pneumoniae (Pnömoni) ESKİ ≤0.060.12-1.0≥2 Streptococcus pneumoniae (Menenjit) ≤0.060.12-1.0≥2 www.fda.gov, Nisan 2008 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

97 PNÖMONİDE KLİNİK SINIFLANDIRMA Toraks Derneği Çocukluk Çağında Toplum Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi 2009 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

98 ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Toraks Derneği Çocukluk Çağında Toplum Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi 2009 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

99 ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Clin Infec Dis Clin Infect Dis. 2011;53:e25-76. ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni Bakteri pnömonisi Atipik pnömoni İnfluenza pnömonisi Orta ve şiddetli hastalıkta AYAKTAN HASTA < 5 yaşAmoksisillin : 90 mg/kg/gün Amoksisillin-Klavulanat Azitromisin Klaritromisin Eritromisin Oseltamivir ≥ 5 yaşAmoksisillin : 90 mg/kg/gün Amoksisillin-Klavulanat± Makrolid Azitromisin Klaritromisin Eritromisin Doksisiklin (>7 yaş) Oseltamivir Zanamivir (> 7 yaş)

100 ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Clin Infec Dis Clin Infect Dis. 2011;53:e25-76. ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni Bakteri pnömonisi Atipik pnömoni İnfluenza pnömonisi Orta ve şiddetli hastalıkta YATAN HASTA Tam aşılıAmpisilin Penisilin G Alternatif olarak Seftriakson veya Sefotaksim CA-MRSA şüphesinde Vankomisin veya Klindamisin eklenmelidir. Azitromisin Klaritromisin Eritromisin Doksisiklin (>7 yaş) Oseltamivir Zanamivir (>7 yaş) Tam aşılı olmayan çocuk Ağır pnömoni Komplike pnömoni Seftriakson veya Sefotaksim CA-MRSA şüphesinde Vankomisin veya Klindamisin eklenmelidir Azitromisin Klaritromisin Eritromisin Doksisiklin (>7 yaş) Oseltamivir Zanamivir (>7 yaş)

101 HASTANEDE TEDAVİ ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

102 KOMBİNASYON TEDAVİSİ MONOTERAPİDEN ÜSTÜN MÜ? Curr Opin Crit Care 2006; 12:470–476 Bakteriyemi ile seyreden pnömokok pnömonisinde kombine antibiyotik tedavisi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

103 KOMBİNE TEDAVİ Curr Opin Crit Care 2005; 18: 157-163 ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

104 DESTEK TEDAVİSİ Oksijen tedavisi  SaO 2 < % 92 oksijen tedavisi (ince nazal kanülle)  Burun pasajı açılmalı Sıvı tedavisi  Solunum güçlüğü ve yorgunluk nedeniyle sıvı alamaz  Solunum sayısı ile orantılı olarak insensibl sıvı artırılmalı  Uygunsuz ADH salınımı Antipiretik ve analjezikler Beslenmenin sürdürülmesi Kalori gereksiniminin karşılanması Eser element desteği  Malnutrisyonu olan pnömonili çocuklarda Zn desteği  Ağır pnömonilerden iyileşmeyi hızlandırmakta  Hipoksi süresini kısaltmakta  Mortaliteyi azaltmakta ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

105 DESTEK TEDAVİSİ Göğüs fizyoterapisinin tedaviye ek katkısı yok Postural drenaj için baş-aşağı pozisyonun yararlı katkısı kanıtlanmamıştır Mukolitik ilaçlar önerilmez Nebülize bronkodilatatörler veya serum fizyolojik kullanımı hastalığın gidişine ek katkıda bulunmaz Oral ya da inhale steroid desteğinin hastalığın gidişini iyileştirdiğine dair kanıt yoktur ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

106 TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ Klinik yanıt 48 saat sonra değerlendirilir  Ateş; 2-4 günde düşer  Beyaz küre; ilk haftada normale gelir  Oskültasyon bulguları; ilk haftada düzelmeyebilir,  Öksürük; birkaç haftadan 4 aya kadar uzayabilir  Klinik düzelme varlığında radyolojik düzelme 3 aya kadar uzayabilir  Tedaviye devam kararında radyolojik yanıt rol oynamamalı Tedaviye klinik yanıt var ise, tedavi aynen sürdürülür ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

107 TEDAVİ İLE DÜZELME YOK 1. KOMPLİKASYON Ampiyem, apse, perikardit, ARDS, bronşiyolitis obliterans... 2. ETKENİN YANLIŞ TAHMİN EDİLMESİ- HATALI TEDAVİ 3. ALTTA YATAN BAŞKA BİR HASTALIK Kistik fibrozis, yabancı cisim aspirasyonu, reaktif hava yolu hastalığı, bronşektazi, reflü, immün yetmezlik, aspirasyon, kas gücü yetersizliği... 4. YANLIŞ TANI PERİKARDİYAL EFÜZYON AÜTF Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Arşivi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

108 TEDAVİ İLE DÜZELME YOK AÜTF Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Arşivi ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni TEDAVİ İLE DÜZELME YOK

109 TEDAVİ SÜRESİ Genellikle 10-21 gün tedavi verilir (Klinik düzelmeden ve ateş düştükten sonra 5-7 gün daha olmalı) Pnömokok pnömonisi 7 – 10 gün Atipik pnömoni 14 gün Stafilokok pnömonisi 3 hafta Etkeni belirisiz ağır pnömoni 2-3 hafta ARDIŞIK TEDAVİ ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

110 KOMPLİKASYONLARPLEVRAL SIVI Plevral sıvı Bronkoplevral fistül Akciğer apsesi Perikardit Mediastenit Sepsis-lokalize bakteriyel enfeksiyon Solunum yetmezliği Parapnömonik efüzyon Parankim inflamasyonuna sekonder olarak toplanan sıvıdır. Miktar olarak azdır. Fazla olmadığı sürece boşaltılması gerekmez. Ampiyem Alttaki enfeksiyonun plevral aralığa yayılmasına bağlı gelişir. Çoğunlukla boşaltılması gerekir. ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

111 Görünüm pH Yoğunluk Hücre sayısı Nörofil oranı Protein LDH Sıvı protein/Kan protein Sıvı LDH/Kan LDH Glikoz TRANSUDA Seröz 7.40-7.50 < 1. 016 < 10 000/mm 3 %50 < 3 g/dL < 200 U/L < 0.5 < 0.6 ≥ 60 mg/dL EKSUDA İnce Eksuda 7.35-7.45 > 1. 016 > 10 000/mm 3 > %90 > 3 g/dL > 200 U/L > 0.5 > 0.6 < 60 mg/dL AMPİYEM Pürülan < 7.20 > 1. 016 > 50 000/mm 3 > %95 > 3 g/dL > 1000 U/L > 0.5 > 0.6 < 40 mg/dL Ultrasonografi Serbest sıvı Koyu-loküle sıvı ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

112 AMPİYEM TEDAVİSİPLEVRAL SIVI Antibiyotik Drenaj Tekrarlayan torasentez Tüp drenaj Fibrinolitik tedavi Cerrahi tedavi Hangi hastanın drene edilmesi gerektiği konusunda tam fikir birliği yoktur Ateşli her parapnömonik effüzyonu drene edenler vardır ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

113 AMPİYEM TEDAVİSİ Ocak 1998-Ağustos 2002 Ampiyem tanısıyla izlenen 35 hasta 25'i (%71) erkek, 10'u (%29) kız Ortalama yaş 52.6±34.5 ay (11 ay-10 yaş). Hastaneye başvurudan önceki yakınma süresi 4-15 gün 24 hasta (%68.5) önceden (1-17 gün) antibiyotik almış En sık yakınma ateş (%100), öksürük (%76), nefes darlığı (%57), göğüs ağrısı (%26) ve karın ağrısı (%26) 10 hastada (%28.5) akciğer apsesi, 6 hastada (%17) perikardit. Başlangıçta seçilen antibiyotik tedavisi 26 hastada (%74) SAM 4 hastada (%11) vankomisin+SAM 5 hastada (%15) vankomisin+seftriakson Hastaların %60'ına kapalı su altı drenajı %40'ına aralıklı torasentez uygulandı. Kapalı su altı drenajı süresi ortalama 7.9±5.8 gün (3-22 gün). Perikardit saptanan üç hastaya perikardiyal KSAD uygulandı. Hastanede kalış süresi ortalama 15.8±7.2 gün (5-35 gün) Antibiyotik tedavi süresi ortalama 29.2±9.2 gün (14-50 gün). Nekrotizan pnömonili bir hasta kaybedildi Bunun dışında bütün hastalar sekelsiz iyileşti. Hastaların hiçbirine dekortikasyon işlemi uygulanmadı. Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: 31-35 S. pneumoniae (2 hasta) H. İnfluenzae tip b (2 hasta) S. aureus (1 hasta) ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Pnömoni

114 Pnömoni düşündüğün çocuğu çok iyi dinle! Antibiyotiği yaşını düşünerek seç! EVE GİDERKEN… SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

115


"Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA TANI ve TEDAVİDE YAPILAN YANLIŞLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları