Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I TÜRK İ YE KAMU HASTANELER İ KURUMU KONYA İ L İ KAMU HASTANELER İ B İ RL İĞİ GENEL SEKRETERL İĞİ FATURALANDIRMA ve DÖNEM SONLANDIRMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I TÜRK İ YE KAMU HASTANELER İ KURUMU KONYA İ L İ KAMU HASTANELER İ B İ RL İĞİ GENEL SEKRETERL İĞİ FATURALANDIRMA ve DÖNEM SONLANDIRMA."— Sunum transkripti:

1 T.C. SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I TÜRK İ YE KAMU HASTANELER İ KURUMU KONYA İ L İ KAMU HASTANELER İ B İ RL İĞİ GENEL SEKRETERL İĞİ FATURALANDIRMA ve DÖNEM SONLANDIRMA İ ŞLEMLER İ Kıymet ERGUN Finansal Analiz Birimi

2 Gelir Tahakkuk Servisi; Öncelikle hastanelerde yapılmış olan tüm muayene, tetkik, tedavi ve hizmetlerin ilgili kurumlara Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine uygun olarak faturalandırılması işlemini yapmaktadır. Bu süreçteki bütün işlemlerin kontrolünün ve geriye dönük düzeltmelerinin yapıldığı; her türlü hizmetin belgelendirilip paraya dönüştürülmesinde titiz çalışılması gereken bir birimdir.

3 TİGTİG FATURA DÖNER SERMAYE OTOMASYON

4 H İ ZMET VER İ LEN K İ Ş İ LER İ N SINIFLANDIRILMASI Ayaktan Hasta Günübirlik Hasta Yatan Hasta Adli-trafik- İ ş kazası SGK Kapsamındaki Hastalar Oda-borsa-banka çalışanları Er-Erbaş TBMM, Üniversiteler Suriyeli Hastalar Özel Ya da Di ğ er kamu Kurumları T.C Vatandaşı Yabancı Uyruklu (Sa ğ lık Turizmi-Turistin Sa ğ. Vatansız Sı ğ ınmacı) Ücretli Hastalar

5 H İ ZMET VER İ LEN K İ Ş İ LERE GÖRE ÜCRETLEND İ RME POL İ T İ KASI SGK Sosyal güvencesi olan hastalar (Medula Takip No Alınanlar) Acil durum olarak de ğ erlendirilen TC vatandaşları SGK ya istisnalar dışında Paket fiyat üzerinden fatura ediliyor RESM İ KURUM SGK Kapsamında Olmayan Özel Sandıkları Olan Kuruluş Üyeleri Bankalar, Oda - Borsa Çalışan ve Aileleri İ lgili Kurumlara Kamu Sa ğ lık Hizmetleri Satış Tarifesine göre fatura ediliyor. Er-erbaş ve ücretli adli vaka tutuklular SUT üzerinden fatura ediliyor ÜCRETL İ 03.06.2014 tarihi itibariyle TC Vatandaşı Olan Ücretli Kişilere Kamu Sa ğ lık Hizmetleri Satış Tarifesi uygulanıyor. Yurt Dışı Yabancı Ülke Vatandaşları -Sa ğ lık Turizmi Fiyat Tarifesi uygulanıyor. Suriye vatandaşları SUT kriterlerine göre AFAD’a fatura ediliyor

6 Sosyal Güvenlik Kurumuna Ba ğ lı Hastalar PROVİZYON ALINIR veya PROVİZYON ALINMIYORSA hasta bilgilendirme Formu ek-8 eksiksiz bir şekilde düzenlenir. Hasta muayene olur. Aktivasyonunun muayene olduğu gün tarih itibariyle yapılması için; Sosyal güvenlik kurumuna yönlendirilir. Provizyon alınıp alınmadığı bir hafta kontrol edilir Alınamazsa ücretli değerlendirilir. Bağkur çalışan Bağkur emekli SSK çalışan SSK emekli Memur çalışan 4/c İsteğe bağlı siortalı 4447 sayılı kanun gereği işsizlik ödeneği alan Yeşilkart Gebelik Sigortası 0-18 yaş sosyal güvencesi olmayan 1005 sayılı istiklal madalyası almış 3713 sayılı terörle mücadele 65 yaş üstü sosyal güvencesi olmayan emekli sandığı emekli

7 Dr. İ mza Kaşeli Epikriz Adli Muayene Raporu, Trafik kazası tutana ğ ı veya Plaka; İ ş Kazası tutana ğ ı Kati Rapor Tutuklu – Hükümlü Cezaevi Sevki Trafik Kazası İ ş Kazası Adli Vaka- Tutuklu Hükünlü- Kati Muayene Raporu

8 HASTA KAYIT İ ŞLEMLER İ 1. Sağlık Tesislerinde ayaktan muayene olacak hastaların poliklinik sekreterleri tarafından takip (provizyon) kontrolü yapılır. 2. Sosyal güvenceleri varsa provizyon alınabilir. Doğru tanı girilen, tetkik ve tedavileri yapılan hastaların tüm işlemleri HBYS ye kaydedilir. 3. Provizyon alınamayanlar ücretli değerlendirilir. Eğer Sistemden dolayı takip alınamadığı durum var ise ek/8 hasta bilgilendirme formu düzenlenir, 10 gün içerisinde takip alıp almadığı kontrol edilerek takip vermezse ücretli değerlendirilir ve ek/8 ile işlemler başlatılır. 4. Ücretli hasta ise poliklikde işlem yapılmadan önce ücretini yatırır. 5. Acil hal durumu varsa acile yönlendirilir.

9 MUAYENE OLAN HASTALARIN KAYITLARINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR (Gelir Tahakkuk Birimi) SGK YURTDIŞI (T.C. VATANDAŞI OLUP ALMANYA, AVUSTURYA, FRANSA, HOLLANDA, BELÇİKA, ROMANYA, KKTC, YAŞAYANLAR) GEÇERLİLİK TARİHİ KONTROL EDİLEREK, SGK ONAYLI YURTDIŞI EVRAKI VE KİMLİK FOTOKOPİSİ ALINIR. 5 TL TEDAVİ KATILIM PAYI ALINMAK ÜZERE VEZNEYE YÖNLENDİRİLİR. BANKA ÇALIŞANLARI ZİRAAT BANKASI, HALK BANKASI VE VAKIF BANK ÇALIŞANIN KENDİSİ İŞYERİ SEVKİ ALINACAK. ÖZEL BANKALARDAN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN KİMLİĞİ İLE MUAYENE OLANLAR İŞYERİ KİMLİK FOTOKOBİSİ ODA VE BORSA ÇALIŞANLARIİŞYERİNDEN ALINAN SEVK, KİMLİK FOTOKOPİSİ ODA VE BORSA EMEKLİLERİ,EŞ VE ÇOCUKLARIKARNE VE KİMLİK FOTOKOPİSİ BANKA EMEKLİLERİ EŞ VE ÇOCUKLARIKARNE VE KİMLİK FOTOKOPİSİ ÖZEL SİGORTA ŞİRKETİ ÜCRETLİ DEĞERLENDİRİP KENDİSİ ÖDEMESİNİ YAPAR, DAHA SONRA FATURASINI ALIP ŞİRKETİNDEN PARASINI ALIR ER-ERBAŞ KENDİSİASKERLİK İZİN BELGESİ, SEVK, KİMLİK FOTOKOPİSİ ALINIR ER-ERBAŞ AİLESİ ER- ERBAŞ AİLESİ İÇİN KARNE FOTOKOPİSİ VE KİMLİK FOTOKOPİSİ ALINACAK. GEÇERLİLİK TARİHİNE DİKKAT EDİLECEK DEPREMZEDE AFETZEDE VALİLİKTEN TEMİN EDİLMİŞ KRİZ MASASI DEPREMZEDE OLDUĞUNA DAİR BELGENİN VE KİMLİĞİNİN FOTOKOPİSİ ALINIR. SOSYAL GÜVENCESİ OLSA BİLE KESİNLİKLE PROVİZYON ALINMAYACAK. DEPREMZEDE AFETZEDE OLARAK KAYIT EDİLECEK EVRAKLARI ALINACAK GEBELİK SİGORTASI GEBELİK DURUMU VAR İSE TAKİP ALINIR VEYA EK 4-B FORMU DOLDURULUR. KETEM SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE KANSER TARAMASI ÜCRETSİZ YAPILABİLİR ANCAK BELLİ KRİTERLERİ VARDIR. BİZDE KULLANILMAYAN BİR SORGU EKRANIDIR. OTURMA İZNİ ALMIŞ YABANCI ÜLKE VATANDAŞI PROVİZYON KONTROLÜ YAPILIR; SGK GÜVENCESİ YOKSA ÜCRETLİ DEĞERLENDİRİLİR. VATANSIZ SIĞINMACI SURİYE VATANDAŞIVALİLİK KAYITLARINI GÖSTERİR BELGELER YABANCI UYRUKLU TURİST ÜCRETLİ DEĞERLENDİRİLEN TÜM YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI BURAYA KAYIT EDİLİR. PASOPORT FOTOKOPİSİ FATURALAMA SERVİSİNE TESLİM EDİLİR. TUTUKLU- HÜKÜMLÜ CEZAEVİNDEN ALINAN SEVK, ADALET BAKANLIĞI YAZISI.EPİKRİZ DR İMZALI. ADLİ VAKA ADLİ MUAYENE RAPORU, DR İMZALI EPİKRİZ RAPORU HAZIRLANIR. ADLİ VAKANIN DEVAMI OLAN BİR RAHATSIZLIKTAN DOLAYI POLK HİZMETİYSE AYNI EVRAKLAR DÜZENLENİR İŞ KAZASI ADLİ MUAYENE RAPORU, DR İMZALI EPİKRİZ RAPORU, İŞ KAZASI TUTANAĞI. İŞ KAZASININ DEVAMI OLAN BİR RAHATSIZLIKTAN DOLAYI POLK HİZMETİYSE AYNI EVRAKLAR DÜZENLENİR TRAFİK KAZASI ADLİ MUAYENE RAPORU, DR İMZALI EPİKRİZ RAPORU, TRAFİK KAZA TUTANAĞI, SGK LI HASTA İÇİN ARAÇ PLAKASINI YAZAN HASTA İMZALI TUTANAK. 5 YIL BOYUNCA KAZA İLE İLGİLİ MUAYANE İÇİN AYNI BELGELER DÜZENLENİR. ÜCRET ALINMAZ. Trafik kazası tanısı verilen tüm hastalar trafik kazası olarak kayıt edilip evrakları hazırlanmak zorundadır. MESLEK HASTALIĞI SİSTEMDEN ALINAN MESLEK HASTALIĞI FORMU, DR İMZALI EPİKRİZ AYNI GÜN İÇERİSİNDE FATURA SERVİSİNE TESLİM EDİLİR.

10 FATURALANDIRMA İ ŞLEMLER İ Ayaktan provizyon alınan hastalar 10 günlük kontrol muayeneleri düşünülerek otomatik sistem üzerinden toplu faturalandırma yapılır. Ancak takip alınması, hizmet eklenmesi veya doktor tescil kaydı problemleri gibi sebeplerden fatura edilemeyen ve hatalıya düşen ayaktan SGK lı hastaların muayeneleri tek tek kontrol edilerek faturalandırılır. Geçmişe dönük fatura edilmeyenler daima kontrol edilir. SGK lı ama 45 günü geçtiğinden veya 2 ayı geçtiğinden takip alınamayanlar manuel fatura edilip, listeleri oluşturulur.

11 Ayaktan takip alınamayan; Sosyal Güvencesi SGK kapsamı dışında olan hastalar; sekreterler tarafından muayene esnasında alınan belgelerle, ilgili kurumlara fatura edilir. (Diğer kurum çalışanları, er-erbaş, SGK yurt dışı, sözleşmeli hastane sevkleri, gebelik sigortalı hastalar, sosyal güvencesi olmayan acil hastalar, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşı, vatansız sığınmacı, depremzede afetzede, özürlü hastalar, tutuklu-hükümlü, adli vaka, trafik kazası, iş kazası vs.)

12 Sözleşmeli hastanelerden gelen tahlil-tetkik formlarının düzenlenerek ilgili kurumlara manuel faturasının kesilmesi ve bu hususta hastanelerden gelen formlar fatura edilir. Yatan hasta dosyaları incelenerek, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde sosyal güvencesi olanlar SGK’ya medula sistemi üzerinden fatura edilir. Sosyal güvencesi olmayan hasta dosyaları ise manuel faturaları oluşturularak ilgili kuruluşlara gönderilir.

13 Günübirlik hasta epikrizleri gelir tahakkuk servisine teslim edildikten sonra; sistemden hizmetlerinin doğru ve eksiksiz fatura edilip edilmediği kontrol edilir. SUT hükümleri dikkate alınır. Fatura edilmeyenler ya da eksik hizmetle fatura edilenler epikrizi doğrultusunda faturalandırılır. Yanlış takip alınanların takipleri yenilenir. Fatura edilmeyen günübirlik muayene kayıtları sistemden tespit edilerek; fatura edilememe sebebi araştırılır, sorunları giderilerek faturalandırılır.

14 Ücretli hastaların ;tedavilerine ilişkin tedavi tutarların ödenmesi, taksitlendirilmesi ve takiplerinin yapılması sağlanır. Fatura edilen Adli vaka, Trafik Kazası, İş Kazası vakaları; Yurt Dışı Sigortalı hasta muayene formları istenen evraklarla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilir. Tüm kesilen faturaların ödenip ödenmediğinin takibi yapılır.

15 Diş Tedavisi katılım payı ve Yurt dışı sigortalı hastalardan alınan tedavi katılım payları aylık hesaplanarak SGK ya ödeme yapılması için Saymanlığa yazıları hazırlanarak teslim edilir. Saymanlık ödeme yaptıktan sonra ilgili dekont istenerek; hasta listesi ve dekont ödendiğine dair yazı ile SGK ya gönderilir.

16 FATURALAMA SÜREC İ NDE D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKEN HUSUSLAR FATURALAMA SÜREC İ NDE D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKEN HUSUSLAR Poliklinik sekreterleri, hastayla ilk karşılaşan kişi olması nedeniyle faturalandırma sürecinde önemli bir role sahiptir. Muayene takiplerinin düzgün alınması, ayaktan günübirlik işlemlerin karıştırılmaması; adli vaka, iş kazası, trafik kazası hastalarında Doktor imzalı epikriz raporu, adli muayene raporu gibi evrakların hazırlanıp fatura edilmek üzere günlük Gelir Tahakkuk birimine teslim etmeleri konularında bilgilendirilmelidir. SGK Kapsamı dışında olup; Takip alınamayan tüm hastalardan, ilgili evrakları alınarak günlük Gelir tahakkuk servisine teslim edilmesi Poliklinik sekreterleri için bir prensip haline getirilmesi; takipsiz hastaların da faturalarının oluşturulup ilgili kurumlara gönderilmesini sağlayacaktır.

17 Ek/8 hasta bilgilendirme formu özellikle acilde muayene olan SGK olmadığı için takip vermeyen hatta banka çalışanı veya er-erbaş olduğu belirtilen, yabancı uyruklular ve ücretini ödeyemeyen ya da evrakını teslim etmeyenler için mutlaka düzenlenmelidir. Ayrıca sekreterlerinin hastaların adres ve telefon bilgilerini her muayenede güncellemesi hastalara ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Bu hastalara mutlaka dönüş yapılmalıdır.

18  Yatan dosyalarının hasta taburcu olur olmaz epikrizlerinin yazılıp, hizmetlerinin eksiksiz eklenip, evraklarının tam olacak şekilde hazırlanıp, Gelir tahakkuk birimine teslim edilmesi dosyaların zamanında faturalandırılmasını sağlayacaktır.  Gelir tahakkuk birimi teslim edilmediği için fatura edilmeyen dosyaları günlük tespit edip ilgili servislerle görüşülmelidir.  Takip alınmayan yatan dosyalarına sistemden takip alınıp, 45 güne düşmemesi sağlanmalıdır. 2 aya hiç düşmemelidir. (45 gün geçenlerden takip alınamıyor; 2 ay geçenler meduladan fatura edilemiyor.)  Hizmetleri eksik ya da yanlış girilmiş olan dosyalar elimize ulaştığında ilgili Doktorla irtibata geçilip, teyit edilerek dosyasının gerçeğe uygun şekilde hazırlanması noktasında ilgili servisle görüşülmektedir.

19  Malzemeli dosyalarda SUT kodsuz malzeme olmamalıdır. Varsa eğer UBB sorgulama ekranından kontrol edilerek ayniyat sarf depoya bilgi verilmelidir.  Satın alma birimi doğru UBB kodunu ve SUT kodunu ilk kayıtta belirtmesi gerekmektedir.  Hastaya kullanılan ilaçlar SGK ödeneni ile satın alış fiyatları kontrol edilmedir; SGK ödenenden daha yüksek satın alma fiyatı olanlarla ilgili eczaneyle görüşülmelidir.  Yoğun bakımda paket dışı fatura edilebilen ilaçlara dikkat edilmelidir.

20 GELİR = GİDER  Finansal Sürdürülebilirliği Sağlamak için Verilen Hizmetlerin, kullanılan malzeme ve ilaçların zamanında Tahakkuka Dönüşmesi Büyük Önem Taşır.  Bu nedenle SUT ve Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine göre mevzuata uygun zamanında faturalandırma işlemlerini yapmamız gerekir.

21 DÖNEM SONLANDIRMA İ ŞLEMLER İ  Her ayın 01 inden itibaren Tüm faturalar oluşturulduktan sonra SGK MEDULA dönem hazırlama işlemi yapılır.  YATAN  AYAKTAN  GÜNÜBİRLİK  DİĞER Kategorilerinde oluşturulan faturalardaki işlemler kontrol edilir. Örneğin: Acilde yapılan hizmetlerde intravenöz ilaç infüzyonu, flakon ve kanül var ancak damar yolu açılması yok.

22 2.1.2.B-Günübirlik tedavi (1) Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler; sa ğ lık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan aşa ğ ıda belirtilen işlemlerdir. a) Kemoterapi tedavisi, b) Radyoterapi tedavisi, c) Genel anestezi, bölgesel/lokal anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler, ç)Hemodiyaliz tedavileri, d)Kan, kan bileşenleri, kan ürünleri ve SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İ laçlar Listesi”nde (EK-4/G) yer alan ilaçların intravenöz infüzyonu, e) Sa ğ lık Bakanlı ğ ınca yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sa ğ lık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” eki “Tıp Merkezlerinde Gerçekleştirilebilecek Cerrahi Müdahaleler Listesi” nde yer alan işlemler, f) Genel anestezi ve sedasyon ile gerçekleştirilen dişhekimli ğ i uygulamaları. şeklinde tanımlanmıştır.

23 Yo ğ un Bakım (8) Yo ğ un bakımda yatan hastanın, yattı ğ ı ilk gün ile vefat etti ğ i veya yo ğ un bakımdan çıkarıldı ğ ı gün ya da başka bir sa ğ lık hizmeti sunucusunun yo ğ un bakım servisine sevk edildi ğ i gün verilen sa ğ lık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır. YAN İ YATTI Ğ I İ LK GÜN 510.090 YO Ğ UN BAKIM (104 TL) SUT KODU EKLEN İ R VE AYRICA D İĞ ER AYNI GÜN VER İ LEN TÜM H İ ZMETLER FATURA ED İ L İ R. di ğ er günler ise P552001-P552002-P552003 Paket işlem kodlarından uygun olan eklenir.

24 Yatan Hasta İ şlemler kontrol edilir, tüm hizmetler var ama paket işlem eklenmeme, ilaç veya malzemenin kaydedilmemesi, raporu olup olmaması kontrol edilmelidir. Tüm kontroller bittikten ve ilgili kişilerle görüşülüp gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Dönem Sonlandırma Yapılabilir.

25 GEL İ R KALEM TABLOSU 1. SGK medula dönem sonlandırma rakamları alınır. 2. SGK’ya manuel kesilen acil hal, gebelik, sosyal güvencesi olupta sistemden dolayı 45 gün geçti ğ i için takip alınamayan kayıtlar, 0-18 yaş takip sorunu olanlar listeleri yapılarak toplam yatan ve ayaktan tutarları tespit edilir. SGK yurtdışı faturaları da buraya dahildir. 3. SGK dışı olan kurumlar oda borsa, er-erbaş, suriye uyruklular vs. ilgili kurumlara faturaları icmalleri gönderilir. Toplam tutarları ve icmal listesi alınır. 4. Saymanlı ğ a gönderilen belgeler arasında bu faturaların icmalleri ve toplamlarını gösterir çizelgeleri de yer alır.

26 120.05.01.03 Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan) AYAKTANYATANTOPLAM SAYITUTARSAYITUTARSAYITUTAR ACİL 00,00 YURT DIŞI SGK 00,00 GEBELİK 00,00 0-18 YAŞ 00,00 65 YAŞ ÜSTÜ veya bakıma muhtaç 00,00 45 geçtiği için provizyon alınamayan SGK lı hastalar 00,00 ADLİ-İŞ 45 GÜN 00,00 TOPLAM 00,00 Yukarıdaki tablo hazırlanıp ilgili icmal listeleri ekine takılır, manuel faturası oluşturulur ve “Gelir kalem” 120.05.01.03 hesabına ilave edilerek Saymanlı ğ a fatura eki belge olarak gönderilir.

27 ilgili ay/ 2014 GELİR KALEM TABLOSU 120 Lİ HESAPLAR Bütçe KoduKurumlar TOPLAM 120.01GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR 120.01.01Türkiye Büyük Millet Meclisi 120.01.08Adalet Bakanlığı 120.01.09Milli Savunma Bakanlığı 120.01.15Sağlık Bakanlığı 120.01.15.01Adli Vaka 120.01.15.02Tutuklu-Hükümlü 120.01.51Afed ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 120.01.99Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden (Genel)Alacaklar Hes. 120.02Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar 120.02.34Üniversiteler 120.02.999Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden (Genel) Alacaklar

28 ilgili ay/ 2014 GELİR KALEM TABLOSU 120 Lİ HESAPLAR Bütçe KoduKurumlarTOPLAM 120.05SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALACAKLAR 120.05.01.01S.G.K. YATAN (Medula Sistemine Giriş Yapılan) 120.05.01.02S.G.K. AYAKTAN (Medula Sistemine Giriş Yapılan) 120.05.01.03 Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan) 120.05.01.03.01 Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Yatan Hasta (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan) 120.05.01.03.02 Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Ayaktan Hasta (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan)

29 ilgili ay/ 2014 GELİR KALEM TABLOSU 120 Lİ HESAPLAR Bütçe KoduKurumlarTOPLAM 120.07DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR 120.09ÖZEL SEKTÖR ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR 120.11GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR 120.11.01Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar 120.11.02Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar 120.15BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR 120.20 BANKA SANDIKLARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI VE BORSALARDAN ALACAKLAR 120.20.01BANKA SANDIKLARINDAN ALACAKLAR 120.20.02TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI VE BORSALARDAN ALACAKLAR

30 GENEL GELİR DAĞILIMI EYLÜL 2014 Bütçe KoduKurumlarTOPLAM Ayaktan Hasta Muayene, Konsültasy on ve Rapor Gelirleri (600.01.01.01) Ayaktan Hasta Laboratu var Gelirleri (600.01. 02.01) Ayaktan Hasta Radyoloji Görüntül eme Gelirleri (600.01. 03.01) Ayaktan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri (600.01.0 4.01) Ayaktan Hasta Genel Uygulama lar ve Girisim Gelirleri (600.01.0 5.01) Diger Saglık Hizmet Gelirleri (600.01.9 9) Yatan Hasta Muayene, Konsültas yon ve Rapor Gelirleri (600.01.0 1.02) Yatan Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri (600.01. 07.01) Yatan Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri (600.01.0 6.01) Yatan Hasta Laboratu var Gelirleri (600.01.0 2.02) Yatan Hasta Radyoloji Görüntüle me Gelirleri (600.01.0 3.02) Yatan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri (600.01.0 4.02) Yatan Hasta Genel Uygula malar ve Girisim Gelirleri (600.01.05.02) Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri (600.01.08.02 ) Ilaç Gelirleri (600.01.08.0 1) 120.01GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR0,00 120.01.01Türkiye Büyük Millet Meclisi 120.01.08Adalet Bakanlığı 120.01.09Milli Savunma Bakanlığı 120.01.15Sağlık Bakanlığı 120.01.15.01Adli Vaka 120.01.15.02Tutuklu-Hükümlü 120.01.51Afed ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 120.01.99 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden (Genel)Alacaklar Hes. 120.02 Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar 120.02.34Üniversiteler 120.02.999 Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden (Genel) Alacaklar 0,00 120.05 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALACAKLAR 120.05.01.01 S.G.K. YATAN (Medula Sistemine Giriş Yapılan) 120.05.01.02 S.G.K. AYAKTAN (Medula Sistemine Giriş Yapılan) 0,00 120.05.01.03 Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan) 0,00 120.05.01.03.01 Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Yatan Hasta (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan) 120.05.01.03.02 Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Ayaktan Hasta (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan) 120.07DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR0,00 120.09ÖZEL SEKTÖR ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR 120.11GERÇEK KİŞİLERDEN ALACAKLAR 120.11.01Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar 120.11.02Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar 120.15 BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR 120.20 BANKA SANDIKLARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI VE BORSALARDAN ALACAKLAR 120.20.01BANKA SANDIKLARINDAN ALACAKLAR 120.20.02 TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI VE BORSALARDAN ALACAKLAR Genel Toplamlar0,00

31 Gelir Kalem Tablosuna Dahil Olmayan ve Ayrıca Bildirilmesi gereken Faturalar 1. Özürlü Sa ğ lık Kurulu Raporları, 2. Birlik içi ve birlik dışı bedelli bedelsiz mal ve hizmet alımları

32 BEDELL İ BEDELS İ Z MAL VE H İ ZMET ALIM FATURALARI GEL İ R KALEM TABLOSUNDA GÖSTER İ LM İ YOR, AYRICA B İ LD İ R İ L İ YOR.

33 TEŞEKKÜR EDER İ M…


"T.C. SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I TÜRK İ YE KAMU HASTANELER İ KURUMU KONYA İ L İ KAMU HASTANELER İ B İ RL İĞİ GENEL SEKRETERL İĞİ FATURALANDIRMA ve DÖNEM SONLANDIRMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları