Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18."— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr MART -2010 -Anayasa Değişikliği Paketi-

2  Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden “CATI yöntemi“ (telefonla görüşme) kullanılarak uygulanmıştır.  Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli, online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra, döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır. 2

3  Bu araştırma; MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar tarafından Türkiye’de yer alan 31 ilde, 24 Mart 2010 tarihinde, toplam 1010 kişi üzerinde, cinsiyet, yaş ve ilçe büyüklüğü kotaları uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı, iktidar partisinin hazırladığı anayasa değişikliği paketi konusunda halkın görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmaya katılanların % 48,8’i kadınlardan, % 51,2‘si ise erkeklerden oluşmuştur. Araştırma cinsiyet, yaş ve ilçe kotaları uygulanarak, 0,95 güven sınırları içinde +/- 3,1 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. 3

4 4 SayıYüzde SayıYüzde 1Adana363,617Kastamonu101,0 2Ağrı90,918Kayseri323,2 3Ankara656,419Kocaeli454,5 4Antalya383,820Konya313,1 5Balıkesir272,721Malatya242,4 6Bursa414,122Manisa404,0 7Denizli212,123Mardin212,1 8Diyarbakır313,124Muğla191,9 9Edirne272,725Ordu131,3 10Erzurum131,326Samsun383,8 11Eskişehir121,227Trabzon202,0 12Gaziantep292,928Van181,8 13Hatay383,829Zonguldak151,5 14Mersin232,330Kırıkkale202,0 15İstanbul18718,531Osmaniye131,3 16İzmir545,3 TOPLAM1010100

5 5 Görüşülen Yer SayıYüzde Merkez59759,1 İlçe26426,1 Köy14914,8 TOPLAM1010100

6 Hükümetin hazırladığı anayasa değişiklik paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? 6

7  Araştırmaya katılanlara hükümetin hazırladığı anayasa değişiklik paketi hakkında genel olarak ne düşündükleri sorulduğunda; %44,7’si değişiklik paketini olumlu, %39,8’i ise olumsuz değerlendirmektedir. Paket hakkında herhangi bir görüş belirtmek istemeyenlerin oranı ise %15,5’tir.  Katılımcıların 29 Mart seçimlerindeki siyasi parti tercihlerine göre değerlendirildiğinde ise; Ak Partililerin %68,3’ü, CHP’lilerin 14,4’ü ve MHP’lilerin %32,5’i ve BDP’lilerin de %52,1’i anayasa değişikliği paketine genel olarak olumlu baktıkları anlaşılmaktadır.  Katılımcıların cinsiyeti ve yaş dağılımları açısından değerlendirildiğinde ise erkekler kadın seçmenlere nazaran, gençler ise ileri yaş gruplarına nazaran anayasa değişikliği paketine daha yüksek oranlarda olumlu bakmaktadır. 7

8 Yüksek yargının (Yargıtay’ın, Danıştay’ın ve HSYK’nın) anayasa değişikliği paketine karşı çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz? 8

9  Yargıtay, Danıştay ve HSYK gibi yüksek yargı makamlarının anayasa değişikliği paketine karşı çıkmasını katılımcıların %46,1’i haklı bulurken, %36,2’si haksız bulmaktadır. %17,6’lık bir kesim ise yüksek yargı organlarının karşıt tutumu hakkında fikir sahibi olmadıklarını bildirmiştir. 9

10 CHP’nin anayasa değişikliği paketini hemen reddeden tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz? 10

11  Araştırmaya katılan seçmenler CHP’nin anayasa değişikliği paketini reddedici tavrını %61 oranında yanlış bulmaktadır. CHP’nin bu tavrını doğru bulanların oranı ise %29,2’dir. 29 Mart seçimlerinde oyunu CHP’ye verdiğini söyleyen seçmenlerin yaklaşık %60’ı partilerinin bu tavrını doğru bulurken, yaklaşık %30’u ise yanlış bulmaktadır. 11

12 MHP’nin Anayasanın değişikliğinin bu mecliste değil bir sonra seçilecek mecliste yapılması gerektiği şeklindeki görüşüne katılıyor musunuz? 12

13  MHP’nin anayasa değişikliğinin bu mecliste değil bir sonraki seçilecek mecliste yapılması gerektiği şeklindeki görüşüne araştırmaya katılan seçmenlerin yarıdan daha fazlası (%56,1) katılmazken, %36’sı MHP’nin bu tavrına katıldığını ifade etmiştir. 29 Mart seçimlerinde oyunu MHP’ye verdiğini söyleyen seçmenlerin üçte birinden (%37) daha fazlası da kendi partilerinin değişiklik paketine karşı tavrını desteklememektedir. 13

14 Anayasa değişiklik paketi referanduma giderse nasıl oy verirsiniz? 14

15  Anayasa değişikliği paketi referanduma giderse halkın %48,1’i EVET oyu vereceğini, %38,2’si HAYIR oyu vereceğini belirtmektedir. %13,7 oranında bir seçmen kitlesi ise değişiklik paketi için referandum olursa henüz bir fikri olmadığını ifade etmiştir.  29 Mart seçimlerinde oy verilen siyasi parti tercihlerine göre bakıldığında; muhtemel bir referandumda anayasa değişiklik paketine AK Partililerin yaklaşık %71’i, CHP’lilerin %22’si ve MHP’lilerin de yaklaşık %39’u ‘evet’ oyu vereceğini, buna karşılık Ak Parti’lilerin %19’u CHP’lilerin %66’si ve MHP’lilerin de %51’i pakete ‘hayır’ oyu vereceğini belirtmiştir.  Araştırmanın diğer bulgularına göre; erkeler kadınlara göre, genç yaştakiler ileri yaştakilere göre, düşük eğitimliler yüksek eğitimlilere göre ve şehir merkezlerinde yaşayanlar kırsal bölgelerde yaşayanlara göre daha yüksek oranlarda pakete ‘evet’ oyu vereceklerini ifade etmişlerdir. 15

16 Anayasa değişikliği referanduma giderse oyunuzu tasarının içeriği mi yoksa oy verdiğiniz veya sempati duyduğunuz partinin tavrı mı daha çok etkiler? 16

17  Anayasa değişikliği referanduma giderse %55 civarında katılımcı tasarının içeriğine göre oyunu belirleyeceğini, %38 civarında bir katılımcı kitlesi ise oy verdiği veya sempati duyduğu partinin tavrına göre oyunu belirleyeceğini ifade etmiştir.  AK Partililer daha çok partilerinin tavrına göre oy rengini belirleyeceğini, diğer tüm partililer ise daha çok tasarının içeriğine göre oylarını kullanacaklarını belirtmişlerdir. 17

18 29 Mart 2009 Seçimleri İl Genel Meclisi resmi sonucu 18

19 29 Mart 2009 yerel seçiminde İl genel meclisi için hangi partiye oy verdiniz? 19

20 Bugün bir Milletvekili Seçimi Yapılsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz? 20

21  Bugün bir genel seçim olsa; toplam %20,6 kararsızlar, protesto oyları ve cevapsızlar dağıtılmadan Türkiye genelinde halkın %36,3’ünün Ak Parti'ye, %18,6’sının CHP’ye ve %12,3’ünün de MHP’ye oy vereceği tahmin edilmektedir.  29 Mart seçimleri temel alındığında bugün için oyunu en yüksek oranda muhafaza eden partiler BDP (%81,3) ve Ak Parti (%79,7) gözükmektedir. Diğer iki büyük muhalefet partisine bakıldığında ise CHP’nin son seçimde aldığı oyun %70,7’sini, MHP’nin de %65,6’sını muhafaza ettiği görülmektedir. 21

22 Bugün bir Milletvekili Seçimi Yapılsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz? (Türkiye Ocak –Mart I-Mart II 2010 Karşılaştırması %) 22 Ocak 2010Mart 2010Mart II 2010 29 Mart Seçiminde Hangi Partiye oy verdiniz? Bugün Bir Milletvekili Seçimi Yapılsa 29 Mart Seçiminde Hangi Partiye oy verdiniz? Bugün Bir Milletvekili Seçimi Yapılsa 29 Mart Seçiminde Hangi Partiye oy verdiniz? Bugün Bir Milletvekili Seçimi Yapılsa AK PARTİ 37,532,336,735,337,536,3 CHP 22,216,222,115,522,018,6 MHP 16,214,415,511,615,512,3 DTP 5,75,34,23,94,84,0 SP 2,72,12,51,83,02,6 DP 1,61,21,3 1,2 TDH -5,8-4,7-4,0 Diğer 1,52,81,72,72,11,4 Kararsızım -11,1-12,3-13,3 Geçersiz oy kullanacağım 3,54,53,54,32,63,3 Sandığa gitmeyeceğim 4,70,93,91,64,11,2 CY/FY 4,43,36,55,05,82,8

23 23 SayıYüzde Cinsiyet Kadın49348,8 Erkek51751,2 Yaş 18-2414414,3 25-3425425,1 35-4424624,4 45-5419219,0 55+17417,2 Eğitim Durumu Okuryazar değil181,8 Sadece okur/yazar151,5 İlkokul mezunu31531,2 Ortaokul mezunu11411,3 Lise mezunu31531,2 Üniversite/yüksek okul mezunu23323,1 TOPLAM1010100


"ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları