Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜRESEL ISINMA VE NÜKLEER ENERJİ Bilge Özgener Nükleer Araştırmalar ABD Nükleer Araştırmalar ABD Enerji Enstitüsü İTÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜRESEL ISINMA VE NÜKLEER ENERJİ Bilge Özgener Nükleer Araştırmalar ABD Nükleer Araştırmalar ABD Enerji Enstitüsü İTÜ."— Sunum transkripti:

1 KÜRESEL ISINMA VE NÜKLEER ENERJİ Bilge Özgener Nükleer Araştırmalar ABD Nükleer Araştırmalar ABD Enerji Enstitüsü İTÜ

2 Karbon Çevrimi

3 1petagram=10 15 gram

4  Atmosferdeki CO 2 oranı 1750’den bu yana %31 artmış olup, halen de artmaya devam etmektedir.  Şu anda atmosferdeki CO 2 oranının son 420000 yılın (büyük olasılıkla son 20000000 yılın) en üst seviyesindedir.  Bu artışın başlıca 2 nedeni vardı: 1. Fosil yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz) enerji üretimi amacıyla yakılması. (%75) 2. Ormanların yok edilmesi ve toprağın besin üretimi için kullanımı. (%25)

5

6 Atmosferdeki CO 2 derişiminin son milenyum içindeki değişimi

7  Atmosferdeki CO 2 oranı sanayi devriminden önceki son 10000 yıl içinde %10’dan daha az bir değişim gösterdiği halde, sanayi devriminden bu yana geçen 200 yıl içinde %30 armıştır.  CO 2 salımlarının yarısı okyanuslar ve bitkiler tarafından soğurulduğu halde, bu günkü koşullarda atmosferdeki CO 2 oranının her 20 yılda %10 artması beklenmektedir.

8  Bugün için atmosferdeki CO 2 derişimi 370 ppm’dir. Bu oranın gelecekte ne olacağı büyük çapta CO 2 salımları konusunda önlemler alınıp alınmamasına bağlıdır.  2100 yılı için yapılan öngörüler kullanılan senaryoya bağlı olarak 490 ile 1260 ppm arasında değişmektedir.

9 Sera Etkisi  Sera etkisi atmosferin alt tabakasında (troposfer) bulunan bazı gazların etkisiyle dünya ikliminde oluşan değişimlere verilen addır. Bu değişim genelde küresel bir ısınma olarak ortaya çıkmaktadır.  Sera etkisine yol açan gazlara sera gazları denilir.

10 Başlıca Sera Sera Gazları Gazları

11  CO 2 gibi diğer sera gazlarının da atmosferdeki derişimi insan aktiviteleri sonucu (antropojenik nedenlerle) artmaktadır.  Bu artış sera etkisi dediğimiz olayı yaratmaktadır.  Kısa dalgalı güneş ışınları dünyanın yüzeyini ısıtırlar. Öte yandan dünya yüzeyi güneş ışınlarının daha uzun dalgalı olan kısmını (kızılötesi) atmosfere geri yansıtır.

12  Troposferde bulunan sera gazları bu ışınımı soğurarak dünya yüzeyine geri yansıtırlar.  Sera gazları olmasa uzaya kaçacak olan bu ısı kaynağı böylece dünyada kalır ve iklimin biraz daha sıcak olmasını sağlar.  Uygarlığın varlığı bir anlamda sera gazları sayesindedir. Sera etkisi olmasa dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının tıpkı ay gibi -18 o C olacağı sanılmaktadır. -18 o C olacağı sanılmaktadır.

13

14  Buzullardan alınan örneklerle yapılan araştırmalar sera gazlarından CO 2 ve metanın derişiminin son 160000 yılın en üst düzeyine ulaştığını göstermektedir.  Sera gazlarının sera etkisine katkıları küresel ısıtma potansiyeli (global warming potential, GWP) adlı bir faktörle ölçülmektedir. CO 2 ’in GWP’si yapay olarak 1 kabul edilmektedir.

15 Sera gazı Derişim1800-2000 Antropojenik kaynak GWP Sera etkisine %katkısı CO 2 280-370 ppm Fosil yakıtlar, ormansızlaşma 1%60 Metan (CH 4 ) 0.75-1.75 ppm Geviş getirme,çöplükl er, yakıt kaçakları 21%20 Halo-karbonlar 0-0.7 ppb soğutucular3400+%14 N2ON2ON2ON2O 275-310 ppb Gübreler,kimya sn. yakma prosesleri 310%6 ozone 15-30 ppb Hava kirliliği

16

17  Görüldüğü gibi sera etkisinin en belirgin sonucu ortalama yüzey sıcaklığının son dönenemde belirgin bir biçimde artışa geçmiş olmasıdır.  Yapılan incelemeler son yüzyılda ortalama yüzey sıcaklığının 0.6 o C arttığını göstermektedir. Her ne kadar bu az bir miktar olarak düşünülebilirse de aşağıda sıralanan gözlemler bunun böyle olmadığını göstermektedir:

18 1. Deniz seviyesinin yükselmesi: 20. y.y.da deniz seviyesi 10-20cm arasında yükselmiştir. Bunun nedeni buzulların erimesi ve ısınan deniz suyunun genişlemesidir. Önümüzdeki y.y.’da deniz seviyesinde 85 cm. yükselme beklenmektedir. Bu kıyıda yaşayan insanlar ve mercan kayaları için bir tehlikedir. 2. Kutup denizi buzullarının erimesi: Kuzey kutbundaki buz dağlarının yaz kalınlığı bundan 50 yıl öncesinin yarısına düşmüştür. Bu durumun dünyadaki büyük su akıntılarını etkilemesi beklenmektedir.

19 3. Deniz yüzey sıcaklığının artması: Bunun sonucu olarak bazı canlılar daha sıcak ortamlarda yaşayamadıklarından ölmektedirler. Örneğin son birkaç 10 yılda dünyadaki mercanların yaklaşık ¼’ü ölmüştür. 4. Yağışların yol açtığı seller: Dünyanın pek çok bölgesinde yüksek sıcaklıklar yağmurlara ve sellere neden olmuştur. Son 10 yılda sellerin verdiği zararlar ondan önceki 30 yılda verilen zarardan daha fazladır.

20 5. Tarım yapılabilen alanların değişmesi: Küresel ısınma orta enlemlerdeki (örneğin Avrupa) yerlerde daha uygun tarım koşulları yaratırken bazı tropik bölgeler tarım yapılamayacak kadar sıcak ve kuru hale gelebilmektedir. 6. Eko sistemlerin değişimi: Sıcaklığın artması bazı türlerin yok olmasına yol açabilmektedir. Mercan kayaları, penguenler, kutup ayıları ve foklar buna örnek olarak verilebilir. 7. Tayfun, tornado v.b. Meteorolojik olayların sıklaşması.

21  Sera gazı emisyonlarının azaltılması yönünde bir önlem alınılmadığı takdirde 2100 yılına kadar dünya ortalama sıcaklığında 1.4 ile 5.8 o C arasında bir artış beklenmektedir.

22 İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi  Bu gün için, sera gazlarının atmosferik birikimlerinin iklim üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek bir düzeyde dudurmayı sağlayabilecek en önemli ve tek uluslararası çaba B.M. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) dir.  Haziran 1992’de Rio’da düzenlenen B.M. Çevre ve Kalkınma Zirvesi’nde imzaya açılan İDÇS, 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

23  İDÇS küresel iklimi korumaya ve sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik genel ilkeleri, eylem stratejilerini ve yükümlülükleri düzenlemektedir.  Türkiye İDÇS’nin eklerinde gelişmiş ülkeler arasında değerlendirildiği için ve bu koşullar altında sera gazı salınımlarını indirme yolundaki yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği gerekçesi ile 1992’de Rio’da İDÇS’yi imzalamamış, ancak 2001 yılında Marakeş’de gerçekleştirilen İDÇS 7. Taraflar Konferansı’nda istediği bazı koşulların kabul görmesi üzerine, 24 Mayıs 2004 tarihinde 189. taraf ülke olarak İDÇS’ye katılmıştır.

24  Sera gazı salımlarını 2000 sonrasında azaltmaya yönelik yasal yükümlülükler 1997 Aralık’ında yapılan İDÇS 3. Taraflar Konferansında (Kyoto) belirlenmiştir.  KP, sanayileşmiş ülkelerin 1990 yılı toplam CO 2 salımlarının en az %55’ini karşılayan sanayileşmiş ülkeleri de içerecek biçimde, İDÇS’ye taraf en az 55 ülke tarafından onaylanma önkoşulunun yerine gelmesi üzerine 16 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kyoto Protokolu (KP)

25  ABD’in tavrı: ABD Başkanı G.W. Bush, Mart 2001’de ülkesinin ekonomik çıkarlarına olumsuz bir etkide bulunacağını öne sürerek KP’ye taraf olmayacağını açıklamıştır. KP’de belirtilen Ek I ülkelerinin 1990 yılı toplam CO 2 salımları açısından %36.1 gibi çok büyük bir paya sahip olduğu için bu açıklama önemlidir. Ancak uluslararası toplum, belki de ilk kez, ABD’nin tüm engellemelerine ve yokluğuna karşın 16 Şubat 2005’de KP’yi yürürlüğe sokarak önemli bir adım atmıştır.

26  Türkiye’nin durumu: Türkiye, 1997 yılında KP imzalandığında İDÇS’ye taraf olmadığından KP’ye de taraf değildir. Bu nedenle Türkiye için henüz herhangi bir sayısallaştırılmış salım sınırlandırma veya azaltma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak AB üyelik sürecinde Türkiye’nin KP’ye taraf olma gereği ortaya çıkacaktır.  KP, gelişmiş ülkelerden oluşan Ek I ülkelerinden sera gazı salım miktarlarını 2008-2012 aralığında ortalamada 1990 salımlarının en az %5.2 altına indirmelerini şart koşmaktadır.

27 Değişik elektrik enerjisi üretim seçeneklerinin yol açtığı sera gazı salımları  Nükleer güç üretimi C’a bağlı herhangi bir yanma reaksiyonuna dayanmadığından elektrik enerjisi üretimi sırasında sera gazı salımına neden olmaz.  Benzer şekilde yenilenebilir enerji seçenekleri de yanma reaksiyonuna dayanmadıklarından sera gazı salımına yol açmazlar.

28  Ancak hidroelektrik dışında kalan güneş ve rüzgar enerjileri ile sürekli üretim mümkün olmadığından bunların baz yük enerji üretiminde düşünülmeleri olanağı yoktur. Ayrıca birim güç üretimi başına maliyetleri yüksektir.  Bu durum sera gazı salımı artışını önleyebilmek için bize hidroelektrik ya da nükleer seçenekleri bırakmaktadır. Gelişmiş ülkelerde hidroelektrik potansiyelin hemen tamamı kullanılmış bulunduğundan, nükleer enerji tek seçenek olarak ortaya çıkmaktadır.

29 gC eq /kWh CinsindenDeğişikEnerjiÜretimSeçeneklerinin Sera gazı salımları

30

31 Nükleer enerji üretimi sonucu değişik ülkelerde salımı engellenen yıllılk CO 2 miktarı Nuclear generation 2005 OPERABLE at May 2006 Approx CO2 avoided per year billion kWh % eNo.MWeMillion tonnes Argentina6.46.929356 Armenia2.54313766 Belgium45.3567572845 Brazil9.92.5219019 Bulgaria17.3444272217 Canada*86.815181259585 Chinese mainland50.3210758750 Taiwan38.4206488436 Czech Rep. 23.3316347223 Finland22.3334267622 France430.9795963473430 Germany154.6311720303154 Hungary13374175513

32 India15.72.815299315 Japan280.7295547700280 Korea RO (S)139.3452016840139 Lithuania10.3701118510 Mexico10.852131010 Netherlands3.83.914523 Pakistan2.42.824252 Romania5.18.616555 Russia137.3163121743130 Slovakia16.3566247216 Slovenia5.64216765 South Africa12.25.52184212 Spain54.7208744250 Sweden69.54510893869 Switzerland22.1325322022 Ukraine83.349151316883 UK75.220231185275 USA780.51910398054780 WORLD2,62616441369,3742600 Sources: WNA to 31/5/06, IAEA- for electricity production Operating = Connected to the grid MWe = Megawatt (electrical as distinct from thermal), kWh = kilowatt- hour Basis: 1 billion kWh would require 409,000 tonnes black coal with 67% carbon. World carbon dioxide emissions from electricity generation are about 9500 million tonnes per year (most from coal). Electricity contributes about 40% of total world CO 2 emissions.

33 1965-1993 arası nükleer ve hidroelektrik enerji sayesinde salımı engellenen %CO 2 miktarı 1965-1993 arası nükleer ve hidroelektrik enerji sayesinde salımı engellenen %CO 2 miktarı

34  Hidro enerji sayesinde salımı engellenen %CO 2 miktarı 1965’den 1993’e çok az değişmiştir. 1965’de %6.4 iken 1993’de %8 olmuştur.  Buna karşın nükleer enerji sayesinde salımı engellenen %CO 2 miktarı 1965’den 1993’e önemli ölçüde artmıştır. 1965’de %0.2 iken 1993’de %8’e çıkmıştır.  Bu durum gelişmiş ülkelerin hidro potansiyellerini kullanmış olduklarını ve sera gazı salımlarını azaltmanın yolunun nükleer enerji kullanımını arttırmak olduğunu göstermektedir.

35 1980-1993 arası Fransa’da değişik seçeneklerle elektrik üretimi 1980-1993 arası Fransa’da elektrik üretimi nedeniyle CO 2 salımları

36  Fransa’da 1980-1993 arası artan nükleer enerji kullanımı nedeni ile fosil kaynaklı elektrik üretimi azalmıştır.  Bunun sonucu olarak CO 2 salımlarının genel trend olarak 1980-1993 arası düştüğünü görüyoruz.  1988-1991 arası CO 2 salımlarındaki hafif artış yağış azlığı nedeniyle hidro üretimdeki düşüşten ve bazı teknik problemler nedeniyle nükleer reaktörlerin tam kapasite kullanılamaması sonucu fosil kaynaklı elektrik üretimine başvurulmasından kaynaklanmaktadır.

37 Küresel ısınmanın çaresi olarak nükleer enerji  Sera gazı salımlarını azaltmanın bir numaralı yolunun nükleer enerjiye başvurmak olduğu uzmanlar düzeyinde anlaşılmış bulunmaktadır.  Bunun sonucu olarak ABD Başkanı Bush ve İngiltere Başbakanı Blair nükleer enerjiyi küresel ısınmaya çare olarak kullanacaklarını ifade etmişlerdir.

38  Dünya Yeşiller Hareketinin kurucularından Prof. J. Lovelock ve P. Moore başta olmak üzere pek çok çevreci uzman küresel ısınmayı aşmanın nükleer enerjiden başka yolu bulunmadığını pek çok kez ifade etmişler ve çevreci kuruluşları küresel bir felaketi engellemek için nükleer enerjiyi desteklemeye çağırmışlardır.  Ancak fosil kaynaklı elektrik üretiminin bugünkü şekliyle tamamen nükleer enerji tarafından ikame edilmesi mümkün değildir.

39  Günümüzdeki nükleer reaktörler, doğal uranyum içinde %1’den az miktarda bulunan U-235 izotopunu enerji kaynağı olarak kullanmaktadırlar.  Oysa doğal uranyumun %99’undan fazlasını oluşturan U-238 izotopundan bugünkü reaktörler yeterince yararlanamamaktadırlar.  U-238’i reaktör içinde Pu-239’a dönüştürerek eneji üretiminde yararlanılabilecek yakıt miktarını çok büyük ölçüde arttırmak mümkündür.

40  Bunun için ise günümüzde büyük çapta kullanılan termal nükleer reaktörler yerine hızlı üretken nükleer reaktörlerin ikame edilmesi gerekir.  Günümüzde Rusya, Hindistan başta olmak üzere çalışan hızlı üretken reaktörler vardır. Bunların geliştirilerek sayılarının arttırılması doğada bulunan uranyumun tamamından elektrik enerjisi üretiminde yararlanılmasını sağlayacaktır.  Bu da yüzyıllar mertebesinde küresel ısınma sorununu çözebilme potansiyeline sahiptir.


"KÜRESEL ISINMA VE NÜKLEER ENERJİ Bilge Özgener Nükleer Araştırmalar ABD Nükleer Araştırmalar ABD Enerji Enstitüsü İTÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları