Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BS/SBS/Kapasiteye Uzun Dönemli Planlama Aktarımıyla SOP

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BS/SBS/Kapasiteye Uzun Dönemli Planlama Aktarımıyla SOP"— Sunum transkripti:

1 BS/SBS/Kapasiteye Uzun Dönemli Planlama Aktarımıyla SOP
SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Bütçelenen satış miktarlarının üretilip üretilemeyeceğini kontrol etme, malzeme ihtiyaçlarını ve üretim masraf yeri kullanımını değerlendirme. Faydalar Üretim sırasında oluşabilecek darboğazları, artı ve eksi sapmayı önleyin. Satınalma sözleşmelerine temel olarak malzeme ihtiyaç planlaması. Anahtar Süreç Adımları Satış Planı Yaratın ve SOP'ye Aktarın (Satış ve Üretim Kaba Planlaması). Bütçelenmiş Satış Miktarlarının ve Üretim Kaynaklarının SOP'de Kabaca Eşleştirilmesi. Bütçelenmiş Satış Miktarlarına İlişkin Üretim Planlamasını Simüle Etmek için "Uzun Dönemli Planlamada" Planlama Senaryosu Yaratın. Simüle Edilen Üretim ve Etkin Üretim Verilerine (Ürün Ağacı, İş Planları) Dayanarak İşyeri Kapasitesi ve Malzeme İhtiyaçları Hesaplanır. AOP için Malzeme İhtiyaçlarını Kullanın – Malzeme Satınalma Fiyatı Planlaması. AOP'deki İşyerlerinin Kapasitesini Kullanın – Genel Masraf Yeri Planlaması.

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Stratejik planlamacı

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
BS/SBS/Kapasiteye Uzun Dönemli Planlama Aktarımıyla SOP Satış miktarları planlamasına ilişkin tüm adımlar için 172 – AOP - Satış Miktarı Bütçesi ve SOP'ye Aktarma belirtimine bakın. Geçerli belirtim, teyit edilen satış miktarlarının Satış ve Üretim Kaba Planlamasına (SOP) aktarılması ile başlar. SOP'de, satılması planlanan malların, üretimleri için gereken şirket darboğaz kaynakları aracılığıyla yürütülüp yürütülemeyeceğini doğrulamak amacıyla kaba kapasite planlaması gerçekleştirilir. Üretim planının uygun olduğu SOP tarafından onaylandıktan sonra, Uzun Dönemli Planlama modülündeki (UDP) planlama senaryosuna geçilir. UDP'de, planlı birincil ihtiyaçlar (PBİ) yaratılır. Bu PBİ'lere dayanarak Malzeme İhtiyaç Planlaması (MİP), tüm malzemelere (bileşenler, hammaddeler) ve kaynaklara ilişkin planlanan ihtiyaçları yaratacak şekilde simüle edilir. MİP simülasyonu ayrıca üretim yeri kapasitelerinin gözden geçirilmesini de sağlar. Daha sonra darboğazları düzeltmek için kapasite dengelemesi gerçekleştirilebilir. MİP'i yukarıda açıklandığı gibi yürüttükten sonra, AOP'nin lojistik kısmına ilişkin ana hedeflerden birine ulaşılmış olur: Bütçelenen satış miktarlarını üretmek için gerekli üretim yapan işyerlerine tayin edilmiş aktivite türlerinin toplam kullanımının hesaplanması. Kullanım, üretim planına ait (yarı mamul ve mamul) ürünlerin iş planında tanımlanan aktivite türlerinin tüketimine dayanır.

5 LBS/SBS/Kapasiteye Uzun Dönemli Planlama Aktarımıyla SOP
İş Akışı Diyagramı LBS/SBS/Kapasiteye Uzun Dönemli Planlama Aktarımıyla SOP Olay AOP – Standart Masraf Hesaplaması (178) AOP - Üretim Yapan Masraf Yeri Planlaması (176) AOP - Malzeme Satınalma Fiyatı Planlaması (174) Yıllık İşletme Planı Revenue Planner AOP - Satış Miktarı Bütçesi ve SOP'ye Aktarma (172) Logistics Planner Evet Etkin Üretim Verileri Plan Kabul Edilebilir mi? SOP Doğrulaması Etkin Olmayan Talep Yönetimine Aktarın UDP UDP MİP Kapasite Planlaması Hayır AOP= Yıllık İşletme Planlaması UDP= Uzun Dönemli Planlama SOP= Satış ve Üretim Kaba Planlaması MİP= Malzeme İhtiyaç Planlaması

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7


"BS/SBS/Kapasiteye Uzun Dönemli Planlama Aktarımıyla SOP" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları