Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Morfoloji Matematiksel Morfoloji Yapay zeka ile görüntü işlemede morfolojik analiz için bir yöntem ve yüksek çözünürlüklü uydu verilerinden otomatik bina.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Morfoloji Matematiksel Morfoloji Yapay zeka ile görüntü işlemede morfolojik analiz için bir yöntem ve yüksek çözünürlüklü uydu verilerinden otomatik bina."— Sunum transkripti:

1 Morfoloji Matematiksel Morfoloji Yapay zeka ile görüntü işlemede morfolojik analiz için bir yöntem ve yüksek çözünürlüklü uydu verilerinden otomatik bina yakalama ve mammografik görüntülerden tümör yakalanması ile ilgili örneklerle uygulama Uydu görüntülerde ve radyolojik görüntülerde yapay zeka ile morfolojik analiz

2 Matematiksel morfoloji, geometrik objelerle ilgili işlem ve analiz yapma teori ve tekniğidir. Temeli küme teoremi, topoloji, rasgele fonksiyonlar ve kafes kuramına bağlıdır. En yaygın kullanımı sayısal görüntüler üzerindedir. Ancak bilindiği üzere grafikleri, yüzey ağları, katı cisimler ve pek çok uzaysal cisimlerde kullanılmaktadır. Matematiksel morfoloji, geometrik objelerle ilgili işlem ve analiz yapma teori ve tekniğidir. Temeli küme teoremi, topoloji, rasgele fonksiyonlar ve kafes kuramına bağlıdır. En yaygın kullanımı sayısal görüntüler üzerindedir. Ancak bilindiği üzere grafikleri, yüzey ağları, katı cisimler ve pek çok uzaysal cisimlerde kullanılmaktadır.

3 Topolojik ve geometrik olarak Topolojik ve geometrik olarak Büyüklük, Büyüklük, şekil, şekil, dışbükeylik, içbükeylik, dışbükeylik, içbükeylik, bağımlılık, bağımlılık, jeodezik uzaklık jeodezik uzaklık gibi devamlılık-boşluk kavramını ilgilendiren konuları karakterize etmede çözümlere ulaşmıştır. gibi devamlılık-boşluk kavramını ilgilendiren konuları karakterize etmede çözümlere ulaşmıştır. Matematiksel morfoloji, aynı zamanda morfolojik görüntü işlemenin de temelini küme teoremine bağlı olarak oluşturmuştur.

4 Her ne kadar başlangıçta sadece ikili görüntüler için tasarlanmış olsa da, kısa sürede etki alanı gri düzeyli görüntülere de genişletildi. Renkli ve genel olarak çok kanallı görüntüler için ise birden fazla çözüm önerilmiş olmasına rağmen henüz yaygın olarak her hangi biri kabul edilmemiştir. Her ne kadar başlangıçta sadece ikili görüntüler için tasarlanmış olsa da, kısa sürede etki alanı gri düzeyli görüntülere de genişletildi. Renkli ve genel olarak çok kanallı görüntüler için ise birden fazla çözüm önerilmiş olmasına rağmen henüz yaygın olarak her hangi biri kabul edilmemiştir.ikili görüntülergri ikili görüntülergri

5 Matematiksel morfoloji’nin Kullanım alanları Görüntü geliştirme Görüntü geliştirme Görüntü segmentasyonu Görüntü segmentasyonu Görüntü onarma Görüntü onarma Kenar yakalama Kenar yakalama Doku analizi Doku analizi Parçacık Analizi Parçacık Analizi Genelleştirme Genelleştirme İskelet belirleme İskelet belirleme Şekil analizi Şekil analizi Görüntü Sıkıştırma Görüntü Sıkıştırma Bileşen analizi Bileşen analizi Eğri keskinleştirme Eğri keskinleştirme İnceltme İnceltme Özellik ayırma Özellik ayırma Gürültü azaltma Gürültü azaltma Boşluk azaltma Boşluk azaltma

6 Operatörler En çok bilinen matematiksel morfolojik operatörleri, Aşınma (erosion) Aşınma (erosion) Genleşme (dilation) Genleşme (dilation) Açınım (opening) Açınım (opening) Kapanım (closing) Kapanım (closing)dır.

7 Operatörler İki temel işlecin farklı birleşimleri ile elde edilen üst düzey işleçler sayesinde matematiksel biçimbilim, görüntü kesimleme gibi karmaşık sayısal görüntü işleme sorunlarına çözümler sunmuştur görüntü kesimlemesayısal görüntü işlemegörüntü kesimlemesayısal görüntü işleme

8 Operatörler Operatörler görüntü işlemede genellikle olduğu gibi iki parça veri kümesine ihtiyaç duyarlar: Operatörler görüntü işlemede genellikle olduğu gibi iki parça veri kümesine ihtiyaç duyarlar: 1- Operatörün uygulanacağı görüntü, 2- Structuring Element (YE) (yapılandırma elemanı) denilen ve görüntüde dolaşan piksel grubu.

9 Structuring Element (YE) Yapılandırma elemanları(Structuring Element), farklı şekillerde ve büyüklüklerde olabilmektedir. Bunların bir merkez noktası bulunmakta olup, işlenecek resmin her bir pikseli bu noktaya oturtularak işlem yapılmaktadır. Yapılandırma elemanları(Structuring Element), farklı şekillerde ve büyüklüklerde olabilmektedir. Bunların bir merkez noktası bulunmakta olup, işlenecek resmin her bir pikseli bu noktaya oturtularak işlem yapılmaktadır. Bunları bir kısmı aşağıda belirtilmiştir: Bunları bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:

10 Structuring Element (YE) Örnek YE’ler Ön zemin gri ; Arka zemin beyaz

11 Aşınma (erosion) (ikili görüntü)

12 Operatörün temel etkisi görüntüyü kenarlarından erozyona uğratmaktadır. Sonuçta pilsel grupları ve aralarındaki boşluklar küçülür seçilen YE’ye göre gürültülü şekiller düzelir.

13 Aşınma (erosion) (ikili görüntü) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YE’nin görüntü içerisinde tamamen uyduğu noktalar sadece işleme tutulur. YE’nin merkez noktası dışında hepsi değiştirilir.

14 Aşınma (erosion) (ikili görüntü)

15

16 Orijinal görüntüaşınmış / orijinalAşınmış görüntü YE = Z 8

17 Genleşme (dilation)

18 Operatörün temel etkisi görüntüyü kenarlarından genişletmektir. Sonuçta pilsel grupları büyür ve aralarındaki boşluklar küçülür. Operatörün temel etkisi görüntüyü kenarlarından genişletmektir. Sonuçta pilsel grupları büyür ve aralarındaki boşluklar küçülür.

19 Genleşme (dilation) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 YE’nin merkez noktasının görüntü ile aynı değeri alma durumunda tüm YE görüntüye aktarılır.

20 Genleşme (dilation)

21

22 Orijinal görüntü Genleşmiş / orijinalGenleşmiş görüntü YE = Z 8

23 aşınmış / orijinal / genleşmiş aşınmış / orijinal Genleşmiş / orijinal

24 Açınım (opening)

25 Temel olarak Aşınma operatörünü (erosion) takip eden Genleşme operatörü (dilation) işlemidir.

26 Açınım (opening)

27 Orijinal erosionopening Orijinal görüntüAşınmış görüntüGenleşmiş görüntü Hedef obje belirginleştirme

28 Açınım (opening) Orijinal görüntüAşınmış görüntüGenleşmiş görüntü Orijinal erosionopening

29 Kapanım (closing)

30 Temel olarak Genleşme operatörünü (dilation) takip eden Aşınma operatörü (erosion) işlemidir. Temel olarak Genleşme operatörünü (dilation) takip eden Aşınma operatörü (erosion) işlemidir.

31 Kapanım (closing)

32 originaldilationclosing Orijinal görüntüAşınmış görüntüGenleşmiş görüntü Hedef boşluk belirginleştirme ve kapatma

33 Kapanım (closing) Orijinal görüntüAşınmış görüntüGenleşmiş görüntü originaldilationclosing

34 Diğer operatörler: Shrinking (Çekme) Shrinking (Çekme) Thinning (inceltme) Thinning (inceltme) Tricking (kalınlaştırma) Tricking (kalınlaştırma) Skeletonization (iskeletleştirme) Skeletonization (iskeletleştirme) Skeletonization Pruning (budama) Pruning (budama) Pruning Distance transform (uzaklık transformasyonu) Distance transform (uzaklık transformasyonu) Distance transform Distance transform

35 Gri düzeyli görüntü görüntü Yatay bakı

36 Structuring Element (YE) Düz YE Gri düzeyli YE Dönütürülmüş düz YE

37

38 0 1 0 1 1 1 0 1 0 Komşulardan en büyük olan

39 genleşme Orijinal üzerinde genleşme

40

41

42 aşınma Orijinal altında aşınma

43

44 açınım Açık ve orijinal

45

46 kapanım kapalı ve orijinal

47

48 tophat + opened = original tophat: original - opening

49

50 region added by dilation Bothat: closing - original

51

52

53

54


"Morfoloji Matematiksel Morfoloji Yapay zeka ile görüntü işlemede morfolojik analiz için bir yöntem ve yüksek çözünürlüklü uydu verilerinden otomatik bina." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları