Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL – Hakkımızda K imlikMSE ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme konularında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL – Hakkımızda K imlikMSE ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme konularında."— Sunum transkripti:

1

2

3 KURUMSAL – Hakkımızda K imlikMSE ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur. A maç MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur. 1

4 KURUMSAL – Hakkımızda İ lkelerMSE’nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir. Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez. Öngörü Tarafsızlık Yetkinlik Bilimsel Etik Etkinlik Özgünlük Çok Boyutluluk Farklılık Kalite 2

5 KURUMSAL – Danışma Kurulu Doç.Dr. Sinem Akgül AÇIKMEŞE Doç.Dr. Sinem Akgül AÇIKMEŞE (Kadir Has Üniversitesi) Prof.Dr. Bülent ARI (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) (E) Tuğg.Dr. Oktay BİNGÖL Prof.Dr. Mitat ÇELİKPALA (Kadir Has Üniversitesi) Prof.Dr. Çağrı ERHAN (Ankara Üniversitesi) (E) Büyükelçi Dr. Ercan ÖZER (Bahçeşehir Üniversitesi) Prof. Dr. Abdülkadir VAROĞLU (Başkent Üniversitesi) Dr. Ali Bilgin VARLIK Enstitü Koordinatörü: Dr. Ali Bilgin VARLIK Doç.Dr. Sinem Akgül AÇIKMEŞE Doç.Dr. Sinem Akgül AÇIKMEŞE (Kadir Has Üniversitesi) Prof.Dr. Bülent ARI (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) (E) Tuğg.Dr. Oktay BİNGÖL Prof.Dr. Mitat ÇELİKPALA (Kadir Has Üniversitesi) Prof.Dr. Çağrı ERHAN (Ankara Üniversitesi) (E) Büyükelçi Dr. Ercan ÖZER (Bahçeşehir Üniversitesi) Prof. Dr. Abdülkadir VAROĞLU (Başkent Üniversitesi) Dr. Ali Bilgin VARLIK Enstitü Koordinatörü: Dr. Ali Bilgin VARLIK (Soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır.) 3

6 İŞLEVLER – Ana Faaliyetler EĞİTİM Sertifika Programları Staj Programları KurslarANALİZ STRATEJİ Seminerler Konferanslar Sempozyum ve Kongreler Üç Aylık Stratejik Öngörüler Cari Değerlendirmeler Araştırmalar Kurumsal Kapasite Geliştirme Ölçme ve Değerlendirme Strateji Geliştirme 4

7 5

8 EĞİTİM – Sertifika Programları Küresel, bölgesel ve ülke bazlı, Politik, Askerî, Ekonomik, Sosyolojik, Kültürel, Demografik konularda, alanlarında temayüz etmiş bilim insanlarının katılımı ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır. 6

9 EĞİTİM – Sertifika Programları I.Safha:Uzman konuşmacıların bildirilerini sunmaları II.Safha:Katılımcıların sorularının cevaplandırılması III.Safha:Durum çalışması yapılması* P r o g r a m ı n İ c r a s ı 7 ( * ) Durum çalışmasında, verilen bir durum/değerlendirme üzerinde katılımcıların analiz ve değerlendirme yapmaları istenir. Katılımcı Yeter Sayısı: 20Süresi: 1-2 Gün

10 EĞİTİM – Sertifika Programları Listesi 1.Millî Güvenlik Sertifika Programı 2.Stratejik Planlama Sertifika Programı 3.Kriz Yönetimi Sertifika Programı 4.Uluslararası İlişkiler Kuramları Sertifika Programı 5.Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı 6.Küreselleşme Sertifika Programı 7.Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı 8.Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı 9.Birleşmiş Milletler Sertifika Programı 10.NATO Sertifika Programı 11.Avrupa Birliği Sertifika Programı 12.Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı 13.Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı 8

11 EĞİTİM – Sertifika Programları Listesi 14.Başarısız Devletler Sertifika Programı 15.Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı 16.Kuvvet Kullanma Sertifika Programı 17.Türkiye’nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları Sertifika Programı 18.Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı 19.Çatışma Yönetimi ve Çözümü Sertifika Programı 20.Terörizm Sertifika Programı – I (Terörizm Kavramı ve Terör örgütleri ) 21.Terörizm Sertifika Programı – II (Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları) 22.Terörizm Sertifika Programı – III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi ) 23.Terörizm Sertifika Programı – IV (Terörizmle Mücadele) 24.Siber Güvenlik Sertifika Programı 9

12 EĞİTİM – Sertifika Programları Listesi 25.Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I (Barış Kavramı, Teorisi, Felsefesi ) 26.Barış Çalışmaları Sertifika Programı – II (Barışın; Dil, Medya, Sanat, Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi) 27.Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III (Barış Altyapıları) 28.Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV (Müzakere, Uzlaşma, Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma) 29.Orta Doğu Sertifika Programı 30.Balkanlar Sertifika Programı 31.Kafkaslar Sertifika Programı 32.Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı 33.Afrika Sertifika Programı 34.Liderlik Sertifika Programı 35.I. Dünya Savaşı Sertifika Programı 10

13 Barışı Destekleme Harekâtı (SrP 01) – 2 Gün 11

14 Maksat BDH (Barışı Destekleme Harekâtı)nın kuramsal, hukuki, politik ve askeri veçheleri hakkında bilgi vermektir. Maksat BDH (Barışı Destekleme Harekâtı)nın kuramsal, hukuki, politik ve askeri veçheleri hakkında bilgi vermektir. Hedef Bilgi düzeyinde, BDH kavramının tanımı, tarihsel gelişimi, kavramsal analizi ve bileşenlerini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. Kavram düzeyinde, BDH konularında analiz ve değerlendirmeler yapmak. Uygulama düzeyinde, BDH’nin planlama ve icrasına yönelik faaliyetlere katkı sağlayabilmek. Hedef Bilgi düzeyinde, BDH kavramının tanımı, tarihsel gelişimi, kavramsal analizi ve bileşenlerini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. Kavram düzeyinde, BDH konularında analiz ve değerlendirmeler yapmak. Uygulama düzeyinde, BDH’nin planlama ve icrasına yönelik faaliyetlere katkı sağlayabilmek. BDH (SrP 01) – Maksat ve Hedef Bu program için ön şart: YDS 60 ve eşiti (İngilizce) 12

15 Kuramsal Çerçeve BDH’nın tanımı, çeşitleri, konsepti, ilkeleri, yöntemleri, tarihsel gelişimi, uluslar arası ve iç hukuktaki yeri, BM, NATO ve AB’nin BDH uygulamaları, TSK’nın BDH’lere katkıları. Kuramsal Çerçeve BDH’nın tanımı, çeşitleri, konsepti, ilkeleri, yöntemleri, tarihsel gelişimi, uluslar arası ve iç hukuktaki yeri, BM, NATO ve AB’nin BDH uygulamaları, TSK’nın BDH’lere katkıları. Bildiriler: BDH Hakkında Kavramsal Bilgi BDH’nın Tarihsel Gelişimi BDH’nın Hukuktaki Yeri BDH’nin Politik ve Askerî Planlama Esasları BM’nin BDH Operasyonları NATO ve AB’nin BDH Operasyonları TSK’nın BDH’lere Katkıları Bildiriler: BDH Hakkında Kavramsal Bilgi BDH’nın Tarihsel Gelişimi BDH’nın Hukuktaki Yeri BDH’nin Politik ve Askerî Planlama Esasları BM’nin BDH Operasyonları NATO ve AB’nin BDH Operasyonları TSK’nın BDH’lere Katkıları BDH (SrP 01) – Kapsam Durum Çalışması Seçilen bir BDH’ye ilişkin olarak verilen bir durumun/ değerlendirmenin analizinin yapılması, sonuç ve tekliflerin üretilmesi. Durum Çalışması Seçilen bir BDH’ye ilişkin olarak verilen bir durumun/ değerlendirmenin analizinin yapılması, sonuç ve tekliflerin üretilmesi. 13

16 BDH (SrP 01) – Program (1. Gün) 14

17 BDH (SrP 01) – Program (2. Gün) 15

18 16

19 17

20 EĞİTİM – Staj Programları (15 Günlük) Siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler disiplininin ana alt bölümleri, Küresel ve bölgesel güvenlik ve Uluslararası kuruluşlar konularında ders ve araştırma faaliyetlerini içeren ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır. 18

21 EĞİTİM – Staj Programları (15 Günlük) I.Safha:Dersler II.Safha:Bilimsel inceleme ve araştırmaların yapılması III.Safha:Çalışmaların sunumu ve tartışılması P r o g r a m ı n İ c r a s ı 19 Katılımcı Yeter Sayısı: 8-10Süresi: 15 Gün

22 EĞİTİM – Staj Programları 1.Siyasi Tarih Staj Programı 2.Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Staj Programı 3.Millî Güvenlik Staj Programı 4.Barış Çalışmaları ve Çatışma Çözümlemesi Staj Programı 5.Küresel Güvenlik Sorunları Staj Programı 6.Küreselleşme 7.Jeopolitik Staj Programı 8.Siyasal İletişim – Siyasal Kampanya Staj Programı 9.Politik ve Askerî Strateji Staj Programı 10.Barışı Destekleme Harekâtı Staj Programı 11.NATO Staj Programı 12.Türk Dış Politikası Staj Programı 13. Uluslararası İlişkiler Kuramı Staj Programı 20

23 21 Millî Güvenlik (StP 01) – 15 Gün

24 Maksat Millî güvenlik kavramı ve sistemi hakkında bilgi altyapısının oluşturulması, Stajyerlerin millî güvenlik ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmaları. Maksat Millî güvenlik kavramı ve sistemi hakkında bilgi altyapısının oluşturulması, Stajyerlerin millî güvenlik ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmaları. Hedef Bilgi düzeyinde, millî güvenlik kavramının tanımını, tarihsel gelişimini, analizini, bileşenlerini ve sistemini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. Kavram düzeyinde, millî güvenliğin kurumsal, araçsal ve işlevsel unsurlarının anlaşılması. Uygulama düzeyinde, millî güvenlik politikalarını analiz ve değerlendirebilme yeterliliğinin geliştirilmesi. Hedef Bilgi düzeyinde, millî güvenlik kavramının tanımını, tarihsel gelişimini, analizini, bileşenlerini ve sistemini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. Kavram düzeyinde, millî güvenliğin kurumsal, araçsal ve işlevsel unsurlarının anlaşılması. Uygulama düzeyinde, millî güvenlik politikalarını analiz ve değerlendirebilme yeterliliğinin geliştirilmesi. Millî Güvenlik (StP 01) – Maksat ve Hedef 22

25 Dersler Millî güvenlik, millî çıkar, tehdit, risk, potansiyel tehdit, millî hedef, millî güç, güvenlik sarmalı, güvenlikleştirme, millî politika ve strateji, millî güvenlik kapasitesi. Millî Güvenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi Millî Güvenlik Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar Millî Güvenlik Kavramının Analizi Millî Güvenliğin Kurumları ve Sistemi Millî Güvenlik Politikasının Araçları Millî Güvenlik Politikasının Uygulaması Dersler Millî güvenlik, millî çıkar, tehdit, risk, potansiyel tehdit, millî hedef, millî güç, güvenlik sarmalı, güvenlikleştirme, millî politika ve strateji, millî güvenlik kapasitesi. Millî Güvenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi Millî Güvenlik Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar Millî Güvenlik Kavramının Analizi Millî Güvenliğin Kurumları ve Sistemi Millî Güvenlik Politikasının Araçları Millî Güvenlik Politikasının Uygulaması Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar Millî Güvenlik Sistemi Geliştirme Millî Güvenlik Politikası Geliştirme Diğer Devletlerdeki Millî Güvenlik Kurumları ve Sistemi Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar Millî Güvenlik Sistemi Geliştirme Millî Güvenlik Politikası Geliştirme Diğer Devletlerdeki Millî Güvenlik Kurumları ve Sistemi Millî Güvenlik (StP 01) – Kapsam 23

26 Millî Güvenlik (StP 01) – Program (1-2. Gün) 24 Konu / Faaliyet ZamanAçıklama Kuramsal Çerçeve  Temel Kavramlar: Millî güvenlik, millî çıkar, tehdit, risk, potansiyel tehdit, millî hedef, millî güç, güvenlik sarmalı, güvenlikleştirme  Millî Politika ve Strateji  Millî Güvenlik Kapasitesi 1. Gün- Giriş Testi - İzlemeTesti - Tartışma Millî Güvenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi  II. Dünya Savaşı’na Kadar Olan Dönem  II. Dünya Savaşı’ndan Sonraki Dönem 2. Gün- İzlemeTesti - Tartışma Millî Güvenliğin Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar  Liberalist Kuram  Realist (Siyasal Gerçekçi) Kuram  Marksist Kuram  Davranışçı Kuram (Şikago Okulu)  Neo-Realist Kuram  Çoğulcu (Pluralist) Kuram  Neo-Liberalist Kuram  Eleştirel Kuram  Ara Kuramlar 2. Gün (Devamı) - İzlemeTesti - Tartışma

27 Millî Güvenlik (StP 01) – Program (3-6. Gün) Konu / Faaliyet ZamanAçıklama Millî Güvenlik Kavramının Analizi  Kavramsal Analiz  Yapısal Analiz 3. Gün Millî Güvenliğin Kurumları ve Sistemi  Devlet ve Millet  Egemenlik Erkleri  Millî Güvenlik Kurulu  Silahlı Kuvvetler ve Kolluk Kuvvetleri  Sivil Toplum  Uluslararası Kuruluşlar 3. Gün (Devamı) - İzlemeTesti - Tartışma Millî Güvenlik Politikasının Araçları  Politik  Askerî  Ekonomik  Bilgi Altyapılı  Kültürel  Karma  Güç ve Siyaset  Güvenlik ve Savunma  Kuvvet Kullanma 4-6. Gün- İzlemeTesti - Tartışma 25

28 Millî Güvenlik (StP 01) – Program (7-15. Gün) 26 Konu / Faaliyet ZamanAçıklama Millî Güvenlik Politikasının Uygulaması  Güç ve Siyaset  Güvenlik ve Savunma  Kuvvet Kullanma  Politika Geliştirme  Kapasite Geliştirme 7-8. Gün- İzlemeTesti - Çıkış Testi - Tartışma İnceleme ve Araştırma  Millî Güvenlik Sistemi Geliştirme  Millî Güvenlik Politikası Geliştirme  Diğer Devletlerdeki Millî Güvenlik Kurumları ve Sistemi 9-14. Gün- İzlemeTesti - Çıkış Testi - Tartışma Sunum ve Değerlendirme 15. Gün-

29 27

30 EĞİTİM – Kurs Programları Uluslararası ortamda veya uluslararası kuruluşlarda görev yapacak, Askeri eğitim kurumlarında öğrenim görecekler için Türkçe Türkiye’de eğitim görecek yabancı personel için İngilizce dillerinde alanlarında temayüz etmiş bilim insanlarının katılımı ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır. 28

31 EĞİTİM – Kurs Programları (15 – 30 Günlük) I.Safha:Dersler (Konferans, Seminer ve Uygulama) II.Safha:Sınav P r o g r a m ı n İ c r a s ı 29 Katılımcı Yeter Sayısı: 20-25Süresi: 15-30 Gün

32 1.NATO Oryantasyon Kursu 2.Ataşelik Oryantasyon Kursu 3.Ulusal ve Uluslararası Ortamlarda Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Danışmanlık Kursu 4.NATO, AB, BM Barışı Destekleme Harekâtı Oryantasyon Kursu 5.NATO, BM, AGİT, AB ve diğer Uluslararası Kuruluşlar Gözlemci Oryantasyon Kursu 6.Askerî Tarih Kursu 7.Askerî Bilimlere Giriş Kursu Not: - Uluslararası görevlere yönelik olarak ihtiyaca bağlı olarak kurs planlanabilmektedir. - Kurs kapsamında yer alan uygulamalı konular İngilizce olarak verilecektir. Türkçe EĞİTİM – Kurs Programları Listesi 30

33 31 İngilizce EĞİTİM – Kurs Programları Listesi 1.Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Ortamı Kursu (4Hf.) (International Politics and Security Environment Course) 2.Millî Güvenlik Kursu (4Hf.) (National Security Course) 3.Kuvvet Kullanma ve Askerî Terminoloji Kursu (1Hf.) (Use of Force and Military Terminology Course) 4.Askerî Bilimlere Giriş Kursu (4Hf.) (Introduction to Military Sciences Course) 5.Askerî Strateji Kursu (2Hf.) (Military Strategy Course) 6.Askeri Liderlik Kursu (1Hf.) (Military Leadership Course) 7.Askerî Tarih Kursu (4Hf.) (Military History Course)

34 İngilizce EĞİTİM – Kurs Programları Listesi 8.Terörizm Kursu (1Hf.) (Terrorism Course) 9.Terörizmle Mücadele Kursu (1Hf.) (Combat Against Terrorism Course) 10.Terör Örgütleri Kursu (1Hf.) (Terrorist Organizations Course) 11.Kalkışmalara Karşı Harekât Kursu (3Hf.) (Counter Insurgency Operations Course) 12.Çatışma Çözümlemesi ve Barış Yapma Kursu (4Hf.) (Conflict Resolution and Peace Making Course) 13.Sivil-Asker İşbirliği Kursu (1Hf.) (Civil-Military Cooperation Course) 14.BDH’lerden Çıkarılan Dersler Kursu (1Hf.) (Lessons Learned from PSOs Course) 15.BDH Karargah Subayı Kursu (2Hf.) (PSO Staff Officer Course) 32

35 33 NATO Oryantasyon Kursu(KrP 01) – 20 Gün

36 Maksat Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü (NATO)’nun tarihsel gelişimi, kurumları, çalışması, işlevleri, güvenlik mimarisi, sivil ve askerî faaliyetleri hakkında bilgi altyapısının oluşturulması ve Stajyerlerin NATO ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmaları. Maksat Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü (NATO)’nun tarihsel gelişimi, kurumları, çalışması, işlevleri, güvenlik mimarisi, sivil ve askerî faaliyetleri hakkında bilgi altyapısının oluşturulması ve Stajyerlerin NATO ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmaları. Hedef Bilgi düzeyinde, NATO ile ilgili her konuda yeterli bilgi altyapısının oluşturulması. Kavram düzeyinde, NATO konularında araştırma, analiz, değerlendirmeler yapmak. Uygulama düzeyinde, NATO’ya bağlı veya ilgili kuruluşlarda planlama ve icraya yönelik faaliyetler icra etme ve bilimsel eser üretebilme yeterliliğine ulaşmak. Hedef Bilgi düzeyinde, NATO ile ilgili her konuda yeterli bilgi altyapısının oluşturulması. Kavram düzeyinde, NATO konularında araştırma, analiz, değerlendirmeler yapmak. Uygulama düzeyinde, NATO’ya bağlı veya ilgili kuruluşlarda planlama ve icraya yönelik faaliyetler icra etme ve bilimsel eser üretebilme yeterliliğine ulaşmak. NATO (KrP 01) – Maksat ve Hedef 34

37 Dersler NATO’nun Tarihsel Gelişimi NATO’nun Yapısı NATO’nun Güvenlik Mimarisi NATO Harekât ve Görevleri NATO Görevlerinde Çalışma İlkeleri NATO Görevlerinde Çalışma Usulleri Tecrübe Aktarımı Dersler NATO’nun Tarihsel Gelişimi NATO’nun Yapısı NATO’nun Güvenlik Mimarisi NATO Harekât ve Görevleri NATO Görevlerinde Çalışma İlkeleri NATO Görevlerinde Çalışma Usulleri Tecrübe Aktarımı Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar NATO Faaliyetleri ile İlgili Durum Çalışmaları Staj Projesinin Hazırlanması ve Sunumu Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar NATO Faaliyetleri ile İlgili Durum Çalışmaları Staj Projesinin Hazırlanması ve Sunumu NATO (KrP 01) – Kapsam 35

38 NATO (KrP 01) – Program (1-4. Gün) Konu / Faaliyet ZamanAçıklama NATO’nun Tarihsel Gelişimi  NATO’nun Kurulmasını Hazırlayan Gelişmeler  Soğuk Savaş Dönemi  Soğuk Savaş Sonrası 1. Gün- Giriş Testi - İzlemeTesti - Tartışma NATO’nun Yapısı  Kurumsal Kültür ve Kuruluş Antlaşması  NATO’nun Politik ve Askerî Yapılanması 2. Gün- İzlemeTesti - Tartışma NATO’nun Temel Belgeleri  Stratejik Konseptler  Doktrinler  Dokümanlar 3. Gün- İzlemeTesti - Tartışma NATO’nun Güvenlik Mimarisi  NATO’nun Genişlemesi  Avrupa-Atlantik Ortaklığı  NATO-AB İlişkileri 4. Gün- İzlemeTesti - Tartışma 36

39 NATO (KrP 01) – Program (5-8. Gün) Konu / Faaliyet ZamanAçıklama NATO’nun Güvenlik Mimarisi (Devam)  NATO-Rusya ve Ukrayna İlişkileri  NATO’nun Bölgesel İşbirliği Girişimleri  NATO’nun Uluslararası Kuruluşlarla İlişkileri 5. Gün- İzlemeTesti - Tartışma NATO Harekât ve Görevleri  NATO Harekâtları  NATO Görevleri 6. Gün- İzlemeTesti - Tartışma NATO Görevlerinde Çalışma İlkeleri  Uluslararası Kurallar  Türkiye’nin Tezleri 7. Gün- İzlemeTesti - Tartışma NATO Görevlerinde Çalışma Usulleri  NATO Görevlerine Başvuru  Diplomasi ve Protokol Kuralları  Karargah Çalışma Usulleri 8. Gün - İzlemeTesti - Tartışma 37

40 NATO (KrP 01) – Program (9-20. Gün) Konu / Faaliyet ZamanAçıklama Tecrübe Aktarımı 9. Gün- Durum Çalışmaları*  Görüşme ve Koordinasyon Faaliyetleri  Toplantı Düzenleme ve Yönetme  Bilgi, Konuşma Notu, Rapor, Sunu Hazırlama  Değerlendirme Yapma  Karar Teklifi, D/M ve Emir Hazırlama  Proje Hazırlama (*) Türkçe ve İngilizce 10-15. GünH/T’lerin Tartışılması Staj Bitirme Projesi Hazırlıkları ve Sunumu* (*) İngilizce 16-20 Günler Değerlendirme 38

41 39

42 40 alanlarında uzman konuşmacıların görüş bildirdikleri, tartıştıkları toplantılardır. EĞİTİM – Seminer, Sempozyum, Kongre Belirlenen kuramsal veya güncel konularda hakkında, alanlarında uzman farklı disiplinlerden gelen konuşmacıların görüşlerini paylaştıkları, tartıştıkları toplantılardır. Panel veya foruma dönüştürülebilir. Belirlenen bir konunun farklı boyutları esasları oluşturmak üzere, alanlarında uzman konuşma- cıların bildirilerini sundukları toplantılardır. Akademik veya siyasi ana konularda temel

43 EĞİTİM– Katılım Belgesi Xxxxx Katılım Belgesi Nu: XXXXTarih : XXXX Xxxxx XXXXX (Ad ve Soyadı) XX-XX XX 201X tarihleri arasında düzenlenen Xxxxx Xxxxx başarıyla tamamlamıştır/takip etmiştir/katılmıştır. XXXX İ M Z A Programı Onaylayan Kurum ve Kuruluşlar 41

44 EĞİTİM– Eğitim Durum Belgesi 42 Xxxxx Sertifika/Staj/Kurs Programı Eğitim Durum Belgesi Nu: XXXXTarih : XXXX XXXX İ M Z A Dersin KonusuÖğretim ElemanıSüresi Notu Durum Çalışması Konusu Notu Yeterlilik Seviyesi:

45 Üç Aylık Stratejik Öngörüler Bölgesel Öngörüler Ülke Öngörüleri Kriz Bölgeleri Öngörüleri Güncel Makaleler Bilgi Notları Cari Değerlendirmeler AraştırmalarAraştırmalar Akademik Makaleler Raporlar Kamuoyu Araştırmaları Veri Tabanları Kitaplar Dergiler MülakatlarANALİZ43

46 STRATEJİ KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME Kurum İçi Eğitim Yeniden Yapılanma Problem Çözme Deneme ve Tatbikat Performans Ölçümü Modelleme – Simülasyon Karar Teklifi Oluşturma Konsept Geliştirme Eylem Planı Ar-Ge ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME STRATEJİ GELİŞTİRME 44

47 NOTLAR45

48 NOTLAR46

49 İLETİŞİM www. merkezstrateji.com Cep: + 90 533 230 30 18 Tel: + 90 (312) 236 21 99 bilgi@ merkezstrateji.com Strateji@merkezstrateji.com Egitim@merkezstrateji.com Analiz@merkezstrateji.com

50


"KURUMSAL – Hakkımızda K imlikMSE ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme konularında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları