Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORU 1 Bu esere gelinceye kadar “ Türk ” adı hiç kullanılmamıştır. Türk milletinin adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Bu metni hatırlayabildiniz mi?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORU 1 Bu esere gelinceye kadar “ Türk ” adı hiç kullanılmamıştır. Türk milletinin adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Bu metni hatırlayabildiniz mi?"— Sunum transkripti:

1

2 SORU 1 Bu esere gelinceye kadar “ Türk ” adı hiç kullanılmamıştır. Türk milletinin adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Bu metni hatırlayabildiniz mi? CEVAP 1 ORHUN ABİDELERİ (Göktürk Yazıtları)

3 Boş Hokka Ahmet Mithat, bir gün uşağına; -Boş hokkayı (mürekkep kabı) al da gel demiş. Uşak gidip beş okka soğan almış. Ahmet Mithat: --Evladım demiş. Beş’i boş’tan okkayı da hokkadan çıkarttın diyelim, peki ama soğanı nereden buldun? Uşak saf saf cevap vermiş -Bakkaldan efendim. www.edebiyatogretmeni.net

4 SORU 2 Birilerini övmek ya da yermek amacıyla yazılan “kaside”nin ilk bölümüne denir. CEVAP 2 Nesip

5 Yok Necip Fazıl Kısakürek konuşuyor: -”Yok” diyenlere bir sözüm var; Siz bana gerçekten yok olan bir şeyi gösterebilir misiniz ki, yok’u ispat edebilesiniz?... Gösterebilecek olsanız, zaten o şey yok değil, var olur. Gösteremeyince de yok demeye imkânınız kalmaz! Allah’a yok diyebilmeniz ayrıca ispat ediyor ki; O, ‘Var’ın ta kendisidir!

6 SORU 3 Aynı konuları işleyen fakat farklı zamanlarda değişik kelimelerle karşılanan nazım şekilleri vardır. ”Sagu”türünün Divan Edebiyatındaki karşılığıdır. CEVAP 3 Mersiye

7 Büyüklerin Hali Yaşça kendisinden küçük olan dostu, birkaç gün evvel kalbini kırdığından dolayı, özür dilemek için Ahmed Hâşim’in yanına varır. Elini öptükten sonra: -Efendim, der. Özür dilerim. Herhalde sizi darılttım. Hâşim cevap verir: -Büyükler sadece kızar, darılmaz!..

8 SORU 4 Dili zenginleştirme yollarından biri, bir kelimeyi kendi alanı dışında bir alanda yeni bir anlamda kullanmaktır. İnsana ait özelliklerin insanın dışındaki varlıklara verilmesi sanatıdır. CEVAP 4 Kişileştirme

9 Hangisi Hayırlı? İmam-ı Şafi’ye bir soru sormuşlar, cevap vermekte gecikmiş. -Niçin susuyorsunuz? Demişler Şöyle cevap vermiş: -Susmak mı hayırlı, yoksa konuşmak mı? Onu düşünüyorum... www.edebiyatogretmeni.net

10 SORU 5 Düğün, sünnet, ölüm, açılış, mübarek gecelerde okunan ve Süleyman Çelebi tarafından yazılan, halkımızca “mevlid” olarak adlandırılan eserin orijinal adıdır. CEVAP 5 Vesiletü’n-Necat

11 Size Katılıyorum ‘Silahlar ve İnsan’ adlı oyunun galasında, perde kapanınca, herkes alkışlarken bir adam ıslık çalmaya başlamış. Oyunun yazarı Bernard Shaw adama dönüp: -Size aynen katılıyorum demiş. Ama bu kadar insana karşı iki kişi ne yapabiliriz...

12 SORU 6 Anonim Halk Edebiyatı nazım şekillerindendir. 7 ‘ li hece ölçüsü ile yazılır. Tek dörtlükten oluşur. Kafiye şeması aaxa ‘ dır. Aşk, ayrılık, gurbet gibi konuları işler. CEVAP 6 Mani

13 Düşman Dostlar Abraham Lincoln, düşmanları hakkında çok yumuşak konuşurmuş. Dostları buna pek bir mânâ veremeyip kendisine şöyle demişler: -Düşmanlarınızı yok etmek gerekirken onlara böyle dostça yaklaşmanızı anlayamıyoruz! Lincoln şöyle cevap vermiş: -Düşmanlarımızı dost etmekle onları yok etmiş olmuyor muyuz?.. www.edebiyatogretmeni.net

14 SORU 7 Sözlü edebiyat döneminde eserler dilden dile söz vasıtasıyla yayılıyordu. Dolayısıyla yazıya geçirilmiyordu. Sözlü edebiyat ürünlerinin yazıya aktarıldığı eserin adını ve yazarını nedir? CEVAP 7 Divân- ı Lügati-t Türk- Kaşgarlı Mahmut

15 Tahir ile Mahir Mahir adında çalışkan bir talebe, her nasıl olduysa meşhur edebiyat öğretmeni Tahirül Mevlevi’den zayıf not alır ve bir fırsatını bulup tahtaya: -Vermezse Tahir, ne yapsın Mahir, yazarmış. Tahirül Mevlevi yazıyı görünce hemen altına şu cevabı yapıştırıverir: -Çalışsa Mahir, vermez mi hiç Tahir! www.edebiyatogretmeni.net

16 SORU 8 Kırgızların millî destanı olan bu eserin tamamı manzumdur. İslâmiyet etkisinde oluşmuş Türk destanlarındandır. Dünyanın en uzun destanıdır. CEVAP 8 Manas Destanı

17 Derin Kitaplar Eski arkadaşlarından biri, İsmail Habip Sevük’e rastladığında, torunlarından birini övmeye başlayarak: -İnanamazsın arkadaş, demiş. Böyle zeki bir çocuk görülmemiş. Öyle derin kitaplar okuyor ki... İsmail bey, büyük bir merakla bu derin kitaplardan birir ismini sorduğunda adam: -Deniz Altında Yirmi Bin Fersah... www.edebiyatogretmeni.net

18 SORU 9 Büyük bir hoşgörü sahibidir. Her yıl tüm dünya tarfından anılır.Şemsi Tebrizî ‘den ders almıştır. Ölüm gecesini şeb-i arus (düğün, kavuşma gecesi ) olarak karşılar. Mesnevi ‘nin yazarıdır. CEVAP 9 Mevlânâ

19 Yalnızlık Ezop’un evine gelen bir arkadaşı, onu kitaplara boğulmuş vaziyette görünce: -Böyle yapayalnız oturduğunuza hayret ediyorum, demiş. Sıkılmıyor musunuz? Ezop: -Yalnız değilim, cevabını vermiş. Yalnızlığım, kitaplarımdan ayrıldığım anda başlar... www.edebiyatogretmeni.net

20 SORU 10 “Ateş düştüğü yeri yakar.” atasözünde de görüldüğü gibi, bir kelimenin hem gerçek hem mecaz anlamının bir arada kullanıldığı sanattır. CEVAP 10 Kinaye

21 Endişe Kontiya şirketi müdürü Nedip Akçaer’e: -Saçların neden dökülüyor? Diye sordular. -Endişeden! Diye cevap verdi En büyük endişen nedir dediler: -Saçlarımın dökülmesi... www.edebiyatogretmeni.net

22 SORU 11 Yazarın herhangi bir konuda kesin yargılara gitmeden, kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı yazılardır. Yazar, savunduğu düşünceleri ispatlamak zorunda değildir. CEVAP 11 Deneme

23 Abdülhamid Han Yahudilerin önde gelenlerinden biri olan Theodor Herlz, II. Abdülhamid Han’dan Filistin topraklarının kendilerine para karşılığında satılmasını isteyince, Yüce Hakan şu cevabı verir: -Bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, bütün Osmanlıya aittir. Şehit kanıyla alınan yerler parayla satılmaz, alındığı fiyata verilir... www.edebiyatogretmeni.net

24 SORU 12 Cümleyi oluşturan unsurlara öge diyoruz. “Buradaki çamların hepsi yemyeşildi.” cümlesinin ögelerini bulunuz. CEVAP 12 Özne - Yüklem

25 Nice elbiseler gördüm, İçinde adam yok Nice adamlar gördüm, Üstünde elbise yok (Hz.Mevlana) www.edebiyatogretmeni.net

26 SORU 13 Bir dilin, bilinmeyen devirlerinde kendinden ayrılmış, çok büyük farklılıklar gösteren koluna denir. CEVAP 13 Lehçe

27 SİLGİ KULLANMADAN RESİM YAPMA SANATINA HAYAT DENİLMEKTEDİR (John Cristian) www.edebiyatogretmeni.net

28 SORU 14 Her insan anlayamaz eski musikimizden Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. Yukarıdaki beyitte kaç tane sıfat vardır? CEVAP 14 3 (ÜÇ)

29 KİTAPLAR BANA YETECEK KADAR BÜYÜK BİR KRALLIKTIR (W.Shakespare)

30 SORU 15 Toplumsal düzensizlikleri, kişilerdeki dalkavukluk, düzenbazlık, kendini beğenmişlik, makam düşkünlüğü gibi konulara yer veren şiir türüdür. CEVAP 15 Satirik

31 Bilen kişiyle dost ol, Çünkü seni aydınlatır, Bilkisiz kişiyle dost ol, Çünkü sen onu aydınlatırsın. Bilmediğini bilmeyenlerden Hemen uzaklaş, Çünkü onlar aptaldır, Seni de aptallaştırırlar. (Konfiçyüs) www.edebiyatogretmeni.net

32 SORU 16 “ÇALIŞABİLMEK” fiilini, geniş zamanın şartının olumsuz birinci tekil şahsına göre çekimini yazınız. CEVAP 16 ÇALIŞAMAZSAM

33 *Ahlağın olmadığı yerde kanun birşey yapamaz. (Napoleon) *Alışkanlıklar zıt alışkanlıklarla önlenir. (EPİKTETOS) *Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikayelerine inanmak zorundayız. www.edebiyatogretmeni.net

34 SORU 17 “Kalem” kelimesinin ünlülerinin yerine başka ünlüler getirerek en az dört kelime türetiniz. - Kelimeyi türetirken ünsüzler yer değiştirebilir.- CEVAP 17 Melek, kamil, kemal, kumlu, lokum, melik,malik, mulûk,emlâk, kımıl

35 *Aşağıda olan düşmekten korkmaz. (Buryan ) * Başka dile uymaz annenin sesi, Her sözün ararsan vardır Türkçesi. (Ziya Gökalp) www.edebiyatogretmeni.net

36 SORU 18 Mavi gecelerde, hür masallarda Renk, ışık ve rüya yüklü bu kervan Bir ömrün en güzel şeyleri bunda; Mağrur ve müstebit haliyle zaman O sessiz, değişmez, yolculuğunda..." Bu şiirin son dizesinde geçen “yolculuğunda” kelimesinde kaç tane yapım eki vardır? CEVAP 18 2 (İKİ)

37 Başkaları ile ilgilenirsen iki ay içinde birçok dost kazanabilirsin; başkalarının seninle ilgilenmesini beklersen, iki yılda bile tek dost kazanamazsın. (Dale Karnegie)

38 SORU 19 724 eser arasından seçilen 7 şiir Büyük Millet Meclisi’nde okundu ve Âkif’in şiiri arka arkaya üç defa okunarak kabul edilen “İstiklâl Marşı”mızın bestecisi kimdir ? CEVAP 19 Zeki ÜNGÖR

39 Büyük zekâlar birlikte düşünür. ( MALCOLM X) Çocuk, doldurulacak bir vazo değil tutuşturulacak bir ateştir. (REBELAIS) * Çözümde görev almayan problemin bir parçası olur ( GOETHE) www.edebiyatogretmeni.net

40 SORU 20 Dünyada pek çok dil vardır. Bu diller yapıları ve ortak geçmişleri yönüyle özellik gösterdiklerinden birer aile oluşturmuşlardır. Türkçe, yeryüzündeki diller arasında hangi dil grubu içinde yer alır? CEVAP 20 Ural-Altay

41 En güzel öğüt örnek olmaktır. ( MALCOLM X ) Gördüklerim görmediklerimin varlığına inanmaya beni mecbur ediyor. (EMERSON ) Gülün dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı ( MEVLANA ) www.edebiyatogretmeni.net

42 SORU 21 Türkçenin yerine başka dilin yazışma ve konuşma dili olmasına gönlü bir türlü razı olmayan ve "Bugünden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçe'den başka dil kullanılmayacaktır!" emrini kim fermanla Türkçeden başka dilin kullanılmasını yasaklamıştır? CEVAP 21 KARAMANOĞLU MEHMET BEY

43 Duvar Yazıları İşi olmayan giremez. (İş ve İşçi Bulma Kurumu) İnsanlar konuşur, aptallar gürültü yapar! Kadın hakkı diye bir şey olmaz. Hakkı erkek ismi... Hor görme garibi,zor atlattı gribi Kumarı bırakıcağıma bahse girerim(Shadow) www.edebiyatogretmeni.net

44 SORU 22 Hayalleri zengin olan insanların bu hayallerini gerçekleştirmeye çalışmasıyla elde edilen zaferin ürünüdür. Harry Potter işte böyle bir kitaptır. Gösterdiği etki tüm dünyayı sarmıştır. Kitabın yazarı kimdir? Cevap 22 J.K.Rowling

45 Duvar Yazıları Bizi çekemediler, halat koptu. Sıkılmaktan sıkıldım. Kalleş dostum olmaktansa. Delikanlı düşmanım ol. Sen sen ol kendini satma..Bugünlerde piyasa durgun. Birine bulaş..Kendini öldürt..Gazeteye haber ol, ölümsüzleş! www.edebiyatogretmeni.net

46 SORU 23 Orhun Abideleri’nin yazıya kim aktarmıştır? CEVAP 23 Yolluğ Tiğin

47 ŞEYH EDEBALİ ‘den EY OĞUL EY OĞUL, BEYSİN... BUNDAN GAYRI ÖFKE BİZE; GÖNÜL ALMAK SANA SUÇLAMAK BİZE; KATLANMAK SANA ACİZLİK BİZE; HOŞGÖRMEK SANA KEM GÖZ, ŞOM AĞIZ BİZE; BAĞIŞLAMAK SANA ÜŞENGEÇLİK BİZE, GAYRETLENDİRMEK SANA

48 SORU 24 Edebiyatımızın önemli kasidelerinden olan ve Hz. Muhammed(a.s.m.)e olan sevgiyi, muhabbeti anlatan “Su Kasidesi” kim tarafından yazılmıştır ve türü nedir? CEVAP 24 Fuzûlî – Na’t

49 NE OL,NE OLMA Paranı ver,gönlünü ver,selam ver,canını ver,ama SIRRINI VERME Günlerini say,servetini say,büyüklerini say,ama YERİNDE SAYMA Emek ver,kulak ver,bilgi ver,ama hiç bir zaman BOŞ VERME Satıcı ol,alıcı ol,kalıcı ol,bulucu ol,ama BÖLÜCÜ OLMA Eşini beğen,işini beğen,aşını beğen,ama KENDİNİ BEĞENME Fidan büyüt,garip doyur,çocuk besle,ama KİN BESLEME www.edebiyatogretmeni.net

50 SORU 25 1 Ne de büsbütün dışında 2 Parçalanmaz akışında. 3 Ne içindeyim zamanın 4 Yekpare, geniş bir anın dizelerini gerçek yerlerini koyarak düzenleyiniz. CEVAP 25 3 1 4 2 “ Ne içindeyim zamanın Ne de büsbütün dışında Yekpare, geniş bir anın Parçalanmaz akışında. ”

51 *Hayat, yaşantı aramak değil, kendimizi aramaktır.( C.PAVESE) *Hayata yeniden başlasaydım, saniyelerin nabzını tutardım. ( Dostoyevski) *Hayatın gayesi olmayınca hayat eğlence bataklığına akar (A.CARREL ) * Hepimiz ölümün nişanlısıyız.... ( Cenap Şahabettin) www.edebiyatogretmeni.net

52 SORU 26 15. yy. edebiyatının ünlü bir temsilcisidir. Mutasavvıf ve şair kimliğiyle kendinden sonraki şairleri de etkilemiştir. Aralarında Baki, Fuzuli’nin de bulunduğu birçok şairin ona nazire yapması bunu doğrular. Harnâme’nin de yazarıdır. Kimdir bu ünlü yazarımız? CEVAP 26 ŞEYHÎ

53 Dehşet Neşet İzmir'in ünlü hocalarından Fizikçi Dehşet Neşet, sınavlarda sorduğu garip sorularla efsaneleşmiştir. Neşet Bey bir keresinde sınavda, karmaşık bir makara sistemi sormuş ve öğrencilerden sistemin dengede durup durmadığını belirlemelerini istemiş. Öğrenciler kağıtlarını formüllerle, rakamlarla doldurmuş. Ancak hepsi sıfır almış. Dehşet, "Doğru cevap 'makara yere düşer' olacaktı" demiş. Meğer çizimdeki makara tavana bağlı değilmiş. www.edebiyatogretmeni.net

54 SORU 27 “Soğuktan, burnu kıpkırmızı olmuş.” cümlesindeki ses olayları nelerdir? CEVAP 27 Ünsüz uyumu ( benzeşmesi ) Ünlü düşmesi

55 Dehşet Neşet müthiş bir Fenerbahçe fanatiğiymiş. Bir sınavda da, Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir soru sormuş ve Fenerbahçe ceza sahası civarından atılan bir şutla ilgili; vuruş açısı, topa vuruş hızı, kalecinin yeri ve yapabileceği hareketler gibi bilgileri vermiş. Soru, bu topun gol olup olmayacağıymış. Öğrenciler yine uğraşmışlar soruyu çözmek için. Ama yine hepsi sıfır almış. Sorunun yanıtı şöyleymiş: "Rüştü oradan gol yemez!" www.edebiyatogretmeni.net

56 SORU 28 Bakmak demek, görmek demek değildir. cümlesinde kaç tane fiil vardır? CEVAP 28 Bu cümlede hiçbir kelime fiil değildir. -Fiil yoktur-

57 BEN ÖZGÜRÜM (Nil’den) Kaçtigim alacakl ı lar beni cepten buluyor, ben özgürüm. Fazla fatura yüzünden babam ağzımı burnumu dağıttı, ben özgürüm Hazır kart yüzünden dağ başında mahsur kaldım, ben özgürüm İ ki konu ş mada ş ar jı m bitti, ben özgürüm Aldığım cep telefonunun on günde modası geçti, ben özgürüm

58 SORU 29 “Onu sulayın yoksa kurur.” cümlesindeki “onu” kelimesi ne tür bir zamirdir? CEVAP 29 İşaret zamiri

59 Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. (K.Atatürk) Millete efendilik yoktur, hizmetçilik vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur (K.Atatürk) İnsanları yükselten iki meziyet vardır: Erkeğin cesur,kadının iffetli olması. (K. Atatürk) www.edebiyatogretmeni.net

60 SORU 30 Türk edebiyatında ilk “hamse” yazan şairimizdir. CEVAP 30 Ali Şir Nevaî


"SORU 1 Bu esere gelinceye kadar “ Türk ” adı hiç kullanılmamıştır. Türk milletinin adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Bu metni hatırlayabildiniz mi?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları