Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Gıda Etiketleme Mevzuatı"— Sunum transkripti:

1 AB Gıda Etiketleme Mevzuatı
Gıda Endüstrisi-Gıda Mevzuatı, Sektöre etki Analizi, Eğitim, İşbirliği ve Avrupa Ağı-Uzaktan Eğitim Projesi TR1-LEO AB Gıda Etiketleme Mevzuatı "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans, yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."

2 Gıda Etiketleme Mevzuatı Belgeler ve Genel Kurallar
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Tüketicilere gıda bilgisi sağlanması üzerinde Yönetmelik AB tüketicilere gıda ile ilgili bilgi vermek zorunluluğunu düzenler Farklı belgelere referans verilmediyse sunumdaki makale ve eklerine yapılan tüm başvurular, EU/1169/2011 düzenlemesine aittir AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

3 Gıda Etiketleme Mevzuatı Geçiş Dönemi
EU/1169/ Aralık 2014’ten itibaren uygulanacaktır EU/1169/2011 (zorunlu beslenme beyanı) 13 Aralık 2016’dan itibaren uygulanacaktır 2014/12/13 ve 2016/12/13 tarihleri arasında oluşturulan herhangi bir beslenme beyanı bu yönetmeliğe uymak zorundadır Gıda stokları tükenene kadar piyasaya arz edilen veya son kullanma tarihinden önce etiketlenen gıdalar pazarlanabilir AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

4 Gıda Etiketleme Mevzuatı Kapsam (Madde 1 (3))
Bu Yönetmeliğin uygulanacağı durumlar: Gıda zincirinin tüm aşamalarındaki faaliyetleri tüketicilere gıda bilgisi verilmesiyle ilgiliyse Gıda işletmecileri, bunu yapmak zorundadır. Son tüketiciye sunulan her türlü gıda: -kitle hazır yemek servisleri tarafından sağlananan gıdalar -kitle hazır yemek servisleri tarafından sağlanma niyetinde olan gıdalar AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

5 Gıda Etiketleme Mevzuatı Tanımlar (Madde 2 (2))
a.) Gıda Malumatı: Gıda bilgileri son tüketiciye aşağıdakiler vasıtasıyla sağlanan tüm bilgilerdir: eşlik eden diğer malzeme modern teknoloji araçları veya sözlü iletişim de dahil olmak üzere herhangi başka bir şekilde sağlanan bilgiler (örneğin reklam, internet, kataloglar) b.) Kitle hazır yemek servisleri : Gıdaları ticari bir faaliyet bir alanı olarak nihai tüketicilere hazır hale getiren restoranlar, kantinler, okullar, hastaneler, yemek-işletmeler, araçlar ya da sabit / mobil olarak herhangi bir kuruluş. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

6 Gıda Etiketleme Mevzuatı Zorunlu Bilgi (Madde 4 (1))
Aşağıdaki kategorilerden birine denk gelen bilgiler gıda bilgi yasası kapsamında olması zorunlu bilgilerdir: Gıdanın niteliği, kompozisyonu, özellikleri ve diğer karakteristiklerine dair bilgiler. Tüketicilerin sağlığı ve gıdanın güvenli kullanımı ile ilgili bilgiler. Özellikle: Belirli tüketici gruplarının sağlığı için zararlı olabilecek kompozisyon özellikleri. dayanıklılık, güvenli kullanım ve depolama özellikle zararlı ve tehlikeli gıda tüketimi ile ilgili riskleri ve sonuçları üzerindeki sağlık etkileri, Beslenme özellikleri ile ilgili bilgiler; böylece tüketiciler özel beslenme gereksinimleri ile bilinçli bir seçim yapabilmeli. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

7 Gıda Etiketleme Mevzuatı Temel Gereksinimler (Madde 6)
Nihai tüketici veya toplu hazır yemek servislerine arz için hazırlanmış herhangi bir gıdaya, bu yönetmeliğe uygun olarak bilgi eşlik etmek zorundadır. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

8 AB Gıda Etiketleme Mevzuatı
Gıda Etiketleme Mevzuatı Uygun bilgilendirme pratiği (Madde 7), bölüm 1 Etiketteki gıda bilgileri yanıltıcı olmamalı. Özellikle: Gıdaya ilişkin özellikler (üretim ya da üretim yapısı, kimliği, kaynağı ,kalitesi, kompozisyonu, miktarı, dayanıklılığı, üretildiği ülke/yer, yöntem) Taşımadığı özellikleri gıdaya atfetmek Özellikle bazı bileşenlerin varlığını veya yokluğunu öne çıkararak, benzer ürünlerde olmasına rağmen gıda maddesinin özel nitelikler taşıdığını iddia etmek Gıdanın görünüşüne dayanarak özel bir gıda bileşeni olduğunu iddia etmek, description or pictorial representation even though in reality a component naturally present or an ingredient normally used was replaced by a different component or ingredient. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

9 AB Gıda Etiketleme Mevzuatı
Gıda Etiketleme Mevzuatı Uygun bilgilendirme pratiği (Madde 7), bölüm 2 (2) Gıda bilgisi, doğru ve açık olmalı, tüketici tarafından kolay anlaşılmalıdır. (3) Gıda bilgisi herhangi bir hastalığın önlenmesine veya tedavisine yönelik bilgi ihtiva etmemeli. İstisna: Birlik yasası kapsamında olup doğal mineral suları ve belirli bir beslenme rejimi için hazırlanmış gıdalar (4) Paragraf 1,2 and 3 aşağıdaki şartlar için de geçerlidir: Reklam Gıdanın sunuluş şekli (şekil, görünüm veya paketleme, kullanılan paket malzemesi, bunların düzenlenme şekli vb.) AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

10 Gıda Etiketleme Mevzuatı Yükümlülükler(Mad. 8)
Etiket bilgilerinden sorumlu kişi , adına gıdanın pazarlandığı veya kayıtlı olduğu kişidir. Gıda bilgisini değiştirmeye yetkili olmayan gıda işletmecileri, gıda etiketleme mevzuatına uygun olmayan gıda maddelerini de dağıtma yetkisine sahip değildir. Nihai tüketiciyi yanlış yönlendirebilecek olması hesabıyla bilgilerde değişiklik yapılmasına izin verilmez Gıda bilgi yasasının gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini gıda işletmecileri kontrol etmek zorundadırlar. Ön ambalajlı ürünler için bilgi akışının sağlanması gerekir. Nihai tüketiciye ve kitle yemek üreticilerine ticaretin her kademesinde dağıtımdan önce bilgi akışı(ön ambalaj, etiket veya ticari belgeler ) sağlanmalıdır. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

11 Gıda Etiketleme Mevzuatı Zorunlu Durumlar Listesi(Mad. 9)
Gıdanın ismi Ürünün pazarlanmasından sorumlu gıda işletmecisinin ismi veya iş unvanı ve adresi(ref. Mad. 9) Gıda bileşenlerinin listesi Son kullanma tarihi ya da minimum dayanıklılık tarihi Belirli bileşenlerin miktarı ve kategorileri Hacimce % 1.2 den çok alkol ihtiva eden içeceklerin alkol miktarı. Appendix II’de bahsedilen, alerji ve intoleransa (tahammülsüzlüğe) neden olan bileşenler Gıdanın net ağırlığı Saklama koşulları ve/veya kullanım koşulları Üretildiği ülke veya yerin kökeni (Mad. 26) Beslenme beyanı( besleyici olduğunun ifadesi) AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

12 Gıda Etiketleme Mevzuatı Örnek : Zorunlu durumlar
[remark:an example (picture and text) demonstrating the mandatory particulars, taken from the national market is to be placed here] AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

13 Gıda Etiketleme Mevzuatı Özel gıdalar için zorunlu ayrıntılar (mad.10)
Özel gıdalar veya gıda kategorileri için ek zorunlu ayrıntılar Appedix III’de listelenmiştir. Örnekler: «koruyucu atmosfer altında paketlenmiştir» “tatlandırıcı(lar) ile şeker ve tatlandırıcı(lar) kastedilmiştir” “aspartam (bir fenilalanin kaynağı) ihtiva eder” “aşırı tüketimi ishale neden olabilir” “liquorice ihtiva eder -yüksek tansiyonu olanlar aşırı tüketimden kaçınmalıdır-” “yüksek cafein içeriği. Çocuklar ve emziren anneler için tavsiye edilmez” “bitki sterolleri eklenmiştir” veya “bitki stanolleri eklenmiştir” dondurma tarihi ya da ürünün birden çok dondurulması durumunda ilk dondurma tarihi AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

14 Gıda Etiketleme Mevzuatı Bilginin yer alması(Mad 12;16)
Ön ambalajlı gıdalar: bilgiler doğrudan pakete veya ona yapıştırılacak etikete Ön ambalajı olmayan gıdalar: 44. Mad. (ön ambalajsız gıdalar için ulusal önlemler) hükümleri uygulanır. Ek olarak alerjenlerin belirtilmesi zorunludur. Bilgi, okunaklı, kolayca görülebilir olmalı, değiştirilebilir ve saklı olmamalı, herhangi bir nesne ile karartılmamış olmalıdır. Font büyüklüğü (x-yükseklik) en büyük yüzü 80cm2 ,den küçükse 1,2mm veya 0,9mm olmalıdır. Gıdanın İsimi, net ağırlığı ve alkol miktarı aynı görüş alanında olmalıdır. Bilgiler, tüketiciler tarafından kolayca anlaşılacak bir dilde yazılmalıdır. Uzak mesafeli satışlar(internet vb.):satış gerçekleşmeden önce, son kullanma tarihi haricindeki, zorunlu bilgilerin hepsi olmalıdır. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

15 Gıda Etiketleme Mevzuatı Tanımlar: Uzak iletişim, x-yükseklik
Herhangi bir şekilde üretici ve tüketicilerin aynı anda fiziksel varlığı olmadan partiler arasında bir sözleşme yapılması için kullanılabilir. x-yükseklik AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

16 Gıda Etiketleme Mevzuatı Bazı zorunlu ayrıntıların atlanması
Madde 16: Silinmez bir baskı ile kullanılmak üzere tasarlanan cam şişeler. Zorunlu yazılacaklar: ismi, alerjen bileşenler, net ağırlık, son kullanma tarihi ve besleyicilik beyanı. En büyük yüzeyi < 10cm² olan paketler. Zorunlu yazılacaklar: ismi, alerjen bileşenler, net ağırlık, son kullanma tarihi. Bileşenlerin listesi ayrıca değişik bir biçimde görünmelidir. Appendix V’te yer alan gıda listesinde zorunlu durumlar bulunmamaktadır. Hacimce % 1.2 den fazla alkol içeren gıdalar: bileşen listesi ve besleyicilik beyanı zorunlu değildir. Madde 44: Ön ambalaj olmadan sunulan gıdalar, doğrudan satış için ön ambalajlanan veya tüketici isteği nedeniyle ön ambalajlanan gıdalar: Alerjen etiketlemesi zorunludur, diğerleri ulusal kurallara bağlıdır. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

17 Gıda Etiketleme Mevzuatı Gıdanın ismi(Mad. 17)
Gıdanın ismi onun yasal ya da geleneksel ismi olmalıdır. Anlamak için gerekliyse gıda ismine diğer açıklayıcı bilgiler eşlik edebilir. Gıdanın ismi fantezi bir başka isimle, bir marka ismiyle veya fikri mülkiyet hakkıyla korunmuş bir isimle değiştirilemez Bir ülkede üretilmiş olan fakat başka bir ülkede tüketime sunulan gıdanın ismi tüketici için yeteri kadar açık değilse karışıklıkları önlemek ve diğerlerinden ayırt etmek için ek açıklayıcı bilgiler yer almalıdır. Appendix VI: özel malzeme/gıda isminin ayrıntıları AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

18 Gıda Etiketleme Mevzuatı Gıda İsmine Eşlik Eden Ayrıntılar
Appendix VI: Gıdanın fiziksel şartlarına veya özel bir işleme tabi tutulmasına yönelik ayrıntılar: mesela tekrar dondurulmuş, öğütülmüş, dondurarak kurutulmuş, hızlı dondurulmuş ve konsantre edilmiş. Et ürünleri, et preparatları and balık ürünleri: „şekil almış et“ veya „şekil almış balık“ Eklenmiş suya ilişkin işaret(>5%) Eklenmiş protein varlığına ve menşeine ilişkin işaretler Üreticinin kullanılmasını olağan karşıladığı yada gıdada doğal olarak bulunan bir bileşenin değişik bir bileşenle değiştirilmesi durumunun belirtilmesi zorunludur: Gıda ismine çok yakın olması Font büyüklüğü x-yüksekliği ürün isminin x-yüksekliğinin en az % 75 i olması. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

19 Gıda Etiketleme Mevzuatı Bileşenlerin Listesi(Mad. 18 +19)
Bileşenler veya içindekiler listesi «bileşenler» başlığı altında verilmelidir. Liste, gıdadaki tüm bileşenlerin ağırlıklarını, üretim sırasında kaydedilen değerleriyle, azalan düzende vermelidir. Bileşenlerin isimleri Madde 17’ye göre özel tasarlanmalıdır. Nano-maddeler “nano” kelimesiyle belirtilmelidir. Özel durumlar Ek VII’de belirtilmiştir Bileşen listesinin gerekmediği durum, bazı örnekler: İçeceklerin hacimce alkol oranı> 1,2% ise Taze meyveler, sebzeler ve patates (kesilmemiş ve soyulmamış) karbonatlı su Gıda isminin bileşeni açıkça ortaya koyduğu tek bileşen ihtiva eden gıdalar AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

20 Gıda Etiketleme Mevzuatı Bileşenlerin Listesi: Atlananlar
Bileşen listesinde bahsedilmesi gerekmeyen maddeler: Geçici olarak ayrılan ve daha sonra yeniden dahil edilen bileşenler Gıda katkı maddeleri ve enzimler: migrasyonla gıda içeriğinde bulunanlar işlemeye yardımcı olarak kullanılanlar Gıda katkı maddesi olmayan fakat aynı şekilde ve sadece gerektiği miktarda kullanılan taşıyıcılar ve maddeler. Gıda katkı maddesi olmayan fakat aynı şekilde ve halen son üründe bulunan maddeler Su Bir bileşeni tekrar oluşturmak; yani konsantre edilmiş veya kurutulmuş bir ürüne su katarak tekrar yapılandırmak için Normalde tüketilmeyen sıvı bir ortam durumunda kullanılır AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

21 Gıda Etiketleme Mevzuatı Bileşen Listesi: Su
Eklenen su ve uçucu ürünler son ürüne katıldıkları ağırlık oranlarına göre listelenmelidir. Farkları % 100’e tamamlanacak şekilde hesaplanmalıdır. Miktar < 5% ise belirtilmez. Bu durum et ürünlerine uygulanmaz. Konsantre edilmiş ve suyu alınmış halde kullanılan bileşenler ağırlıklarına göre listelenebilirler Bir bileşenin tekrar yapılandırılmasında yani konsantre edilmesinde ya da nemini çekmede kullanılan sudan bahsetme zorunluluğu yoktur. Gıdaların konsantre edilmesinde ya da nemini çekmede kullanılan bileşenler su katılarak tekrar yapılandırılacaksa bunlar yapılandırılan üründeki ağırlık oranlarına göre listelenebilirler. Bu durumda «yapılandırılan ürünün bileşenleri» şeklindeki bir ifadenin bileşen listesine eşlik etmesi gerekir. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

22 AB Gıda Etiketleme Mevzuatı
Gıda Etiketleme Mevzuatı Bileşen Listesi: Listelenen bileşenlerin sırası Tüm bileşenler azalan ağırlık oranlarına göre sıralanırlar A compound ingredient may be included in the list of ingredients, under its own designation in terms of its overall weight, and followed by a list of its ingredients (Appendix VII, E) The list of ingredients is not compulsory where the composition of the compound ingredient is defined in current Union provisions, and if the compound ingredient constitutes less than 2 % of the finished product Alerjik maddelerle gıda katkı maddelerinin istisnası geçerli değildir AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

23 Gıda Etiketleme Mevzuatı Bileşen Listesi: Sıralama İstisnası
Son ürünün % 2’sinden az olan bileşenler diğer bileşenlerden sonra değişik bir tarzda sıralanabilirler. Meyve karışımları, sebzeler ve baharatlar bileşen listesinde beraberce «meyve», sebze», «baharat» ibareleriyle gruplandırılabilirler ancak aşağıdakilerin devamda yer alması gerekir: ‘değişen oranlarda’ ibaresi mevcut meyve, sebze veya baharatların bir listesi Benzer bir yaklaşım bitkisel yağ kökenli rafine yağlar için de geçerlidir Gerekirse ‘tam hidrojene’ veya ‘kısmen hidrojene’ ifadeleri eklenebilir. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

24 Gıda Etiketleme Mevzuat Bileşen Listesi: Gıda Kategorileri
Belirli bileşenler bir kategorinin(Ek VII, B’de verildiği üzere) ismiyle anılır. Gerekirse oluşturdukları besin grubunun listesi verilir. Örn. Katı yağ (hayvansal, tamamen ya da kısmen hidrojene edilmiş), Sıvı yağ (hayvansal, tamamen ya da kısmen hidrojene edilmiş), nişasta, un vb. Ek VII, C’de listelenen gıda katkı maddeleri söz konusu kategorinin ismiyle gösterilmelidir. Katkının spesifik ismi ya da E numarası takip etmelidir Bir bileşen birden çok kategoriye aitse söz konusu gıdanın temel fonksiyonuna uygun kategorinin gösterilmesi gerekir. örn. gıda katkı maddeleri kategorisi: asit, asitlik, düzenleyici, antioksidant, stabilizör. Tat ve aroma maddeleri için «tat, aroma» ibaresi ile gösterilmeli ve betimlenmelidir. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

25 AB Gıda Etiketleme Mevzuatı
Gıda Etiketleme Mevzuatı Alerjiye Ya da Tahammülsüzlüğe Neden Olan Bileşenlerin Etiketlenmesi(mad.: 21) Bu Etiketleme Ek II’de listelenen maddelerle ilgilidir (uyarı: genelde “alerjen etiketlemesi” diye bilinir) Ek II’de listelendiği üzere, madde ya da ürün ismi referans alınarak bulunabilecek bileşenlerin listesi verilir. Maddenin ismi, yazı tipi, stil veya arka plan rengi aracılığıyla vurgulanmalıdır. Mad. 20 veya Ek VII, B’nin atlanması Ek II’de listelenen maddeler için uygulanmaz. Bir bileşen listesi gerekli değilse: «içerir» ibaresi Ek II’de listelendiği üzere madde yada ürün isminden önce gelir. Bir gıda kategorisinin birkaç bileşeni olması durumunda her biri ayrı etiketlenmelidir. Gıda ismi açıkça bir alerjenin bulunduğunu gösteriyorsa bileşen listesinde alerjen etiketlemesi gerekli değildir. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

26 AB Gıda Etiketleme Mevzuatı
Gıda Etiketleme Mevzuatı Alerjiye Ya da Tahammülsüzlüğe Neden Olan Ürünler Gluten içeren hububat ve benzeri ürünler Fıstıklar ve bademler Kabuklular ve benzeri ürünler Kereviz kerevizden mamul ürünler Yumurta ve yumurtalı ürünler Hardal ve hardaldan mamul ürünler Balık ve balıklı ürünler Susam ve susamdan mamul ürünler Yer fıstığı ve benzeri ürünler Kükürtdioksit ve sülfitlerin 10 mg/kg’dan fazla olduğu ürünler Soya fasulyesi ve benzeri ürünler Acı bakla ve benzeri ürünler Süt ve sütten mamul ürünler Yumuşakçalar ve mamul ürünler AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

27 Gıda Etiketleme Mevzuatı Örnek: „alerjen etiketleme“
Gıda maddeleri listeleri Gıda maddeleri listelerinde belirtilen alerjenleri aşağıdaki üç şekilde görebilirsiniz: PARANTEZ İÇİNDE buğday unu, şeker, margarin (süt içerir), tuz, tatlandırıcı (buğday nişastası içerir) KALIN HARFLERLE AYRI BİR AÇIKLAMA İLE nişastası içerir) buğday ve süt içerir Yaygın olarak görülmeyen bir alerjene karşı alerjiniz olsa da, ambalajlı gıdaların etiketleri üzerinde tüm gıda maddelerinin liste halinde belirtilmesi gerekir. Bu yüzden her zaman gıda içeriği listesini dikkatli bir şekilde kontrol edin. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

28 AB Gıda Etiketleme Mevzuatı
Gıda Etiketleme Mevzuatı Bileşenlerin Kantitatif (Miktarsal) İşaretleri(Mad. 22) Bileşenlerin miktarsal işaretleri/açıklamaları [QUID]aşağıdakiler için zorunludur: gıda isminde yer alan bileşenler tüketici tarafından genel olarak bilinen ismiyle ilişkilendirilen bileşenler kelime, resim veya grafik olarak etiket üzerinde vurgulanan bileşenler ismi veya görünüşü yüzünden diğer ürünlerle karıştırılabilecek olan bir gıdayı tanımlamada ve ayırt etmede gerekli olan temel bileşenler AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

29 AB Gıda Etiketleme Mevzuatı
Gıda Etiketleme Mevzuatı Miktarsal İşaretlerin[QUID] gerekli olmadığı durumlar (Ek VII) Süzülmüş net ağırlık verilmişse AB hükümlerince miktarların etiketlemede görünmesi zorunluysa Tat, koku vermek amacıyla küçük miktarlarda kullanılan bir bileşen varsa Bir bileşen, gıdayı karakterize etmek için yeterli miktarda değilse spesifik AB hükümlerince, kesin miktarının belirtilmesini şart koştuğu bir bileşenin varlığı ‘tatlandırıcı ile’ ibaresi bulunan bileşenler için, Ek III Fazladan besin beyanı bulunan vitamin ve mineraller için ‘değişen oranlarda’ ruhsatlı açıklaması bulunan karışımlar için AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

30 Gıda Etiketleme Mevzuatı QUID Yönetimi (Ek VII)
Genel koşul: Kullanma/tüketme zamanında bir bileşenin içeriğini yüzde(%) olarak belirt ya gıdanın kendi isminde ya da isimden hemen sonra veya ana bileşenle birlikte bileşenler listesinde Su kaybeden/kaybetmiş olan gıdalar için: Bileşen(ler)in asıl miktarı son ürüne bağlıdır Bileşenlerin verilen toplam miktarı % 100’ü geçerse: 100 g son ürünü hazırlamakta kullanılan bileşenin de miktarı belirtilmelidir. Uçucu bileşenler için bunların son üründeki % oranları verilmelidir. Konsantre edilmiş bileşenler kullanılıyorsa: Konsantre edilmeden önceki ağırlık yüzdesi belirtilmelidir Konsantre edilmiş ya da kurutulmuş gıdalar için: Tekrar oluşturulan ürün ağırlığına bakarak yeni oranı göster AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

31 Gıda Etiketleme Mevzuatı Örnek: QUID
İçeriğin miktarsal olarak belirtilmesi aşağıdaki durumlarda zorunludur: · Gıda ürünün içeriğindeki malzemelerin ürünün satıldığı isim altında geçmesi Örnek: Çilekli dondurmada %15 çilek · İçerikteki malzeme ya da malzemenin dahil olduğu kategoriye etikette yazı (örn: tereyağı ile yapılmıştır), resim (süt ürünlerinde inek resmi kullanılması) ya da grafikler yolu ile dikkat çekilmesi · İçerikte malzemenin belirtilmesinin ürünün tanımlanmasında ya da diğer ürünlerden ayrılmasında gerekli olması durumunda AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

32 Gıda Etiketleme Mevzuatı Net Miktar (Mad. 23, Ek IX), Kısım 1
litre, santilitre, mililitre, kilogram veya gram olarak verilen net miktarlarda: Sıvı ürünler için hacim birimlerini kullanın Diğer ürünler için ağırlık birimlerini kullanın Bir paketin içinde hazır ambalajlanmış paket üniteleri için: Her bir paket ünitesinin toplam net ağılığı ve paketlerin toplam sayısı(paketler dışardan ayrı ayrı görülebilir ve sayılabiliyorsa ikincisine gerek yoktur) (hazır ambalajlı)Paketlerde Her bir paketin toplam net ağılığı ve paketlerin toplam sayısı Sıvı ortamdaki katı gıdalar için: net miktar ve süzülmüş net ağırlık AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

33 Gıda Etiketleme Mevzuatı Net Miktar (Mad. 23, Ek IX), Kısım 2
Sırlanmış gıdalar için: Gıdanın beyan edilen net ağırlığı sırdan arındırılmış olarak verilir Net miktarın zorunlu olmadığı durumlar: Tartarak veya sayıyla satılan ve ağırlıkça veya hacimce önemli kayıplar veren gıdalar Net miktarı 5 g veya 5 ml’den az olan gıdalar(baharatlara ve otlara uygulanmaz) Parça sayısı dışarıdan açıkça görülmek ve kolayca sayılmak veya sayının etikette bulunması koşulu ile normalde sayıyla satılan gıdalar AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

34 Gıda Etiketleme Mevzuatı Son tüketim tarihi
“Son tüketim tarihi”: Uygun şartlarda saklanması durumunda gıdanın spesifik özelliklerini koruduğu son tarih Ek X ve Madde 24 (2)’ye göre aşağıdaki terimlerden önce gelen: « …den önce en iyisi» son kullanma tarihini işaret eden günü içeriyorsa « …den sonra en iyisi» son kullanma tarihini işaret eden günü içermiyorsa Paketteki son kullanma tarihinin verildiği yeri takip eden tarih işareti Kodlanmamış formattaysa gün ay ve yılı kapsayacak şekilde tarih verilir dayanırlık < 3 ay: yılı göstermek gerekmez dayanırlık > 3 ay : günü göstermek gerekmez dayanırlık > 18 ay: yalnızca yılı göstermek gerekir Gerekirse son tüketim tarihi ibaresinden önce ürünün dayanırlığını sağlayacak saklama koşullarının verilmesi gerekir. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

35 AB Gıda Etiketleme Mevzuatı
Gıda Etiketleme Mevzuatı Asgari dayanırlığın olmaması durumu (Appendix X) Aşağıdaki durumlarda ürünün asgari dayanma tarihinin verilmesi gerekmez: Patates dahil, soyulmamış, kesilmemiş taze meyve ve sebzeler (çimlenen tohumlarla baklagillere uygulanmaz) Şarap, likör, köpüklü şaraplar, aromalı şaraplar ve üzümden başka meyve kullanılarak üretilen benzer ürünler ile CN kod ’e giren ve üzüm ya da üzüm şırasından mamul içecekler Hacimce % 10 ya da daha fazla alkol ihtiva eden içecekler Üretimden sonraki 24 saat içinde tüketilecek ekmek ve pasta ürünleri sirke, tuz , katı şeker Hemen hemen sadece aromalı ve/veya boyalı şekerlerden mamul şekerlemeler Çikletler benzer çiğneme ürünleri AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

36 Gıda Etiketleme Mevzuatı „…zamana kadar kullan“ tarihi (Mad. 24)
Aşağıdaki gıdalar için minimum dayanırlık tarihi «… zamana kadar kullan» ibaresiyle değiştirilmelidir: Mikrobiyal olarak çok çabuk bozulan ürünler Kısa bir süre sonra insan sağlığına ani bir tehlikeye neden olabilecek ürünler EC/178/2002 direktifi Madde 14’e göre „…zamana kadar kullan» ibaresi bulunan bir gıdanın güvenli olmadığı var sayılır Ek X’ a göre «…zamana kadar kullan» işareti: «…e kadar kullan» ibaresinden sonra tarih veya etiketteki tarihe referans verilen yer. Bu tarihte gün, ay ve mümkünse yıl kodlanmadan yazılmalıdır. «…e kadar kullan» tarihi her parça ürünün üzerinde yer almalıdır. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

37 Gıda Etiketleme Mevzuatı Saklama Koşulları ve Kullanım
Madde 25: Gıda özel saklama koşulları ve/veya kullanma koşulları gerektiriyorsa bu koşulların gösterilmesi gerekir. Ambalaj açıldıktan sonra gıdanın uygun saklanmasını ve kullanımını sağlamak için saklama koşullarının ve/veya tüketim zamanının gösterilmesi gerekir. Madde 27: Gıdanın kullanım talimatı çok anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı

38 Gıda Etiketleme Mevzuatı Ülkenin orijini, Menşein yeri
Belirtilmesi zorunlu durumlar: Yokluğu, tüketiciyi doğru ülkenin veya kaynağın kökeni açısından yanlış yönlendiriyorsa. Özellikle etiket, gıdanın değişik bir ülke kökeni olduğuna dair bir izlenim yaratıyorsa Ek XI’de (‘CN’) koduyla listelenen ve kombine isimlendirmeye giren et ürünleri için Bir gıdaya ilişkin ülkenin kökeni verilmiş ancak temel bileşene ilişkin ülkeyle aynı değilse: ek olarak temel bileşene ilişkin ülkenin hükümlerinin belirtilmesi gerekir. temel bileşenin, kökeni farklı bir ülkeden/kaynaktan geldiğinin belirtilmesi gerekir. AB Gıda Etiketleme Mevzuatı


"AB Gıda Etiketleme Mevzuatı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları