Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı."— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

2 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2 Sunum Planı SGB Tanıtımı Reformu Tetikleyen Faktörler Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi SGB’lerin Rolü Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz Personel Sorunları

3 Strateji Geliştirme Başkanlığı 3 SGB Tanıtımı MALİYE BAKANI Mehmet ŞİMŞEK MÜSTEŞAR Hasan Basri AKTAN Stratejik Yönetim Dairesi Daire Başkanı Ali Mercan AYDIN Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi Daire Başkanı Nural KARACA Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Daire Başkanı İsmail ERASLAN İç Kontrol Dairesi Destek Hizmetleri Dairesi Daire Başkanı Füsun SAVAŞER BAŞKAN Doç. Dr. Ahmet KESİK Teşkilat Yapısı

4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 4 SGB PERSONEL SAYISI Başkan1 Daire Başkanları5 Maliye Uzmanı (Yardımcılar Dahil)37 Mali Hizmetler Uzmanı12 Devlet Muhasebe Uzmanı2 Uzman2 IT Personeli3 Mütercim2 İstatistikçi1 Diğer Personel28 Toplam Personel93 SGB Tanıtımı İnsan Kaynakları

5 Strateji Geliştirme Başkanlığı 5 Geleneksel Kamu Hizmet Sunumu-I Kamu Hizmetleri Verimsiz ve Yüksek Maliyetli Kalite Standartları Yok Başarı Ölçüleri Belirsiz Hedefler Açıklıkla Tanımlanmamış Kamu değerinin ölçülememesi Girdi odaklı ölçümler Çıktı mı? iyileşme mi? (Veri denizi!) Reformu Tetikleyen Faktörler

6 Strateji Geliştirme Başkanlığı 6 Geleneksel Kamu Hizmet Sunumu-II Kaynak İsrafı Çok Sayıda Proje Arasına Dağıtılan Yetersiz Mali Kaynaklar Tanımlanmayan Stratejik Yatırımlar ve Öncelikler Reformu Tetikleyen Faktörler

7 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7 Gelecek Vizyonu Değişen küresel durum: Devlet üzerindeki baskı Kapasite sahibi, cevap verebilir ve yüksek performanslı bir devlet Kamu idarelerine ilişkin talepler: “yöneticiden performansa” Reformu Tetikleyen Faktörler

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı 8 Stratejik Planlama Performans Programı Çok Yıllı Bütçeleme Yönetim Kontrolleri (İç Kontrol) İzleme ve Değerlendirme İç Denetim ve Faaliyet Raporları Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Alt Sistemler

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı 9 Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Kamu mali yönetim sistemi alt sistemlerden oluşan bir bütündür. Doğrudan alt sistemlere yönelik çözümler sistemin bütünlüğünü bozar ve alt sistemleri farklılaştırır.

10 Strateji Geliştirme Başkanlığı 10 Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Mevzuat ile zihniyet değişmiyor Uygulama başarısız ise oluşturulan strateji de başarısızdır (Geoff Mulgan) Stratejik hareket etme isteği tek başına yeterli değil Fikirlerin eyleme dönüştürülmesi önemli

11 Strateji Geliştirme Başkanlığı 11 SGB’lerin Rolü SGB’ler yeni yönetim anlayışının idarelerde uygulanması için, stratejik düşünebilen, idarenin performansını ölçen ve değerlendiren, kaynakları daha etkin kullanabilecek şekilde analiz eden ve yöneten bir yapı olarak tasarlandı.

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı 12 SGB’lerin Rolü Fonksiyonlar Stratejik yönetim ve planlama Performans ve kalite ölçütleri geliştirme Yönetim bilgi sistemi Mali hizmetler Bütçe ve performans programı Muhasebe, kesin hesap ve raporlama İç kontrol

13 Strateji Geliştirme Başkanlığı 13 SGB’lerin Rolü Yöneticilerin ve SGB’lerin değişimdeki bu rollerini yeterince anlamaları gerekiyor. Bütçe işleri ve mevzuatla verilen rutin işlemlerin dışına çıkmaları gerekiyor.

14 Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Diğer SGB’lere öncülük ediyoruz… Uzun vadeli düşünüyoruz… İnsan kaynaklarına ve sisteme yatırım yapıyoruz… Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

15 Strateji Geliştirme Başkanlığı 15 Stratejik Yönetim Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

16 Strateji Geliştirme Başkanlığı 16 Stratejik Yönetim Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

17 Strateji Geliştirme Başkanlığı 17 Stratejik Yönetim Kaynaklarımı ve sunmam gereken hizmetleri planlamalıyım! Kaynaklarımı yönetmeliyim! Kaynaklarımı ve kurumun performansını kontrol etmeliyim!

18 Strateji Geliştirme Başkanlığı 18 Stratejik Yönetim

19 Strateji Geliştirme Başkanlığı 19 Stratejik Yönetim 2008-2012 Dönemi Stratejik Planını hazırladık.

20 Strateji Geliştirme Başkanlığı 20 Stratejik Plan 2008-2012 TEMA 1: Politika Geliştirme AMAÇ 1: Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak   HEDEF 1: Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını kamunun önceliklerine göre yönlendirmek   HEDEF 2: Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak gelir politikaları oluşturmak TEMA 2: Politika Uygulama AMAÇ 2 : Kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinliği, verimliliği, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak   HEDEF 3: Uluslararası standartlarla uyumlu bir mali yönetim sistemi oluşturmak   HEDEF 4: Kamu taşınmazlarını rasyonel bir şekilde kullanarak ülke ekonomisine sağlanan katma değeri artırmak Stratejik Yönetim

21 Strateji Geliştirme Başkanlığı 21 TEMA 3: Denetim ve Danışmanlık AMAÇ 3: Devletin haklarını etkili bir hukuk hizmeti sağlayarak korumak   HEDEF 5: Devlet hukuk hizmetlerini süratli, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek AMAÇ 4: Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıtdışı ekonomiyi azaltmak   HEDEF 6: Suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını azaltmak   HEDEF 7: Kayıtdışı ekonomiyi ve yolsuzluğu azaltmak TEMA 4: Kurumsal Etkinlik AMAÇ 5: Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak   HEDEF 8: Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Stratejik Yönetim Stratejik Plan 2008-2012

22 Strateji Geliştirme Başkanlığı 22 Stratejik Yönetim 2008 ve 2009 yıllarında bütçemizi performans esaslı olarak hazırladık.

23 Strateji Geliştirme Başkanlığı 23 Stratejik Yönetim Diğer kamu idarelerine stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ile ilgili eğitimler ve destek veriyoruz. 3’er aylık dönemler itibarıyla performans bütçe uygulama sonuçlarını gösteren İzleme ve Değerlendirme Raporlarını hazırlayıp üst yönetime sunuyoruz. İç kontrol sisteminin alt yapısını oluşturmak üzere Bakanlığımızın tüm harcama süreçlerini modelledik ve otomasyona aldık.

24 Strateji Geliştirme Başkanlığı 24 Stratejik Yönetim Stratejik Yönetim Sistemini Strateji Ağacı adı altında Bakanlığımızın misyonundan kişinin görev ve sorumluluklarına kadar inen bir yapı haline getirdik.

25 Strateji Geliştirme Başkanlığı 25 Stratejik Yönetim Misyon ve Vizyon Stratejik Amaç  Stratejik Hedef –Birim »Hizmet * Faaliyet/Proje - Operasyonel Plan Roller, sorumluluklar, performans göstergeleri

26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 26

27 Strateji Geliştirme Başkanlığı 27 Stratejik Yönetim İdare Faaliyet Raporlarını hazırlıyoruz.

28 Strateji Geliştirme Başkanlığı 28 Stratejik Yönetim Projelerimiz-I 2006 yılından bu yana yürüttüğümüz, büyüklüğü 1,8 milyon TL olan Stratejik Yönetim Sistemi (Model ve Yazılım) adlı TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesini Nisan ayı itibarıyla tamamladık.

29 Strateji Geliştirme Başkanlığı 29 Stratejik Yönetim Projelerimiz-II Kamu mali yönetiminde stratejik yönetim ve karar destek sistemleri kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla “Kamu Maliyesinde Karar Verme ve Performans Yönetimi “ adlı 2,4 Milyon Euro büyüklüğünde AB destekli twinning projesine başlıyoruz. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı SGB’leri de ortak yararlanıcılar olarak yer alacaktır.

30 Strateji Geliştirme Başkanlığı 30 Stratejik Yönetim Projelerimiz-III İç kontrol ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla Hollanda Maliye Bakanlığı ile başlanacak işbirliği (Matra Projesi).

31 Strateji Geliştirme Başkanlığı 31 Stratejik Yönetim Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

32 Strateji Geliştirme Başkanlığı 32 Yönetim Bilgi Sistemi Maliye SGB.net Bakanlığımız merkez ve taşradaki tüm mali ve mali olmayan süreçlere ilişkin verileri yöneten Maliye SGB.net Sistemini kurduk. Diğer kamu idarelerinin kullanımına açtık.

33 Strateji Geliştirme Başkanlığı 33 Yönetim Bilgi Sistemi SGB.net ► “ Ölçebiliyorsan, yönetebilirsin ”

34 Strateji Geliştirme Başkanlığı 34 Yönetim Bilgi Sistemi Veri Politika Uygulama SGB.net Sayısal Ortam Karar Alma İş Kuralları Eylem Veri Bilgi

35 Strateji Geliştirme Başkanlığı 35 SGB.net PLANLAMA UYGULAMA DENETİM KONTROL İZLEME DEĞERLENDİRME Performans Bütçe Harcama Yönetimi Alacak Takip Ödenek Gönderme Taşınır Mal Yönetimi Faaliyet Raporları Ön Mali Kontrol İç Kontrol Performans Raporları Faaliyet Raporları Mali Raporlar Performans Programı Stratejik Plan Mali Planlar ve Raporlar Tekil sistemler yerine bütünleşik yaklaşım.. Yönetim Bilgi Sistemi

36 Strateji Geliştirme Başkanlığı 36 Yönetim Bilgi Sistemi Plan Bütçe Taahhüt Teslim Muhasebe BÜMKODPTBÜMKODPT Muhasebat Gen. Müd. Kamu İdareleri e-Bütçe say2000i Tahakkuk Kamu Satınalma Platformu (KİK) SGB.net Kamu Değeri Kamu Değeri Stratejik Plan Harcama Yönetimi Bütçeleme AraçlarıTaşınır Mal Yönetimi

37 Strateji Geliştirme Başkanlığı 37 Yönetim Bilgi Sistemi Say2000i E-bütçe Telekom ASKİ TEDAŞ SGB.net SGK GİB İşbirliği Modeli

38 Strateji Geliştirme Başkanlığı 38 Maliye SGB.Net Sistemi Ne Getiriyor… Harcama standartlarını oluşturduk Harcama standartlarını oluşturduk Tüm harcama süreçleri elektronik ortamda Tüm harcama süreçleri elektronik ortamda Mal ve hizmet hareketlerinin anlık takibi Mal ve hizmet hareketlerinin anlık takibi Taahhütlerin takibi Taahhütlerin takibi Geleceğe yönelik harcama planlaması Geleceğe yönelik harcama planlaması İlgili kurumlarla entegrasyon (e-bütçe, KİK, GİB, Telekom, TEDAŞ, SGK ve ASKİ) İlgili kurumlarla entegrasyon (e-bütçe, KİK, GİB, Telekom, TEDAŞ, SGK ve ASKİ) Kaynak kullanımında mukayese Kaynak kullanımında mukayese E-fatura ile birlikte otomatik ödeme emri belgesi E-fatura ile birlikte otomatik ödeme emri belgesi Yönetim Bilgi Sistemi

39 Strateji Geliştirme Başkanlığı 39 Stratejik Yönetim Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

40 Strateji Geliştirme Başkanlığı 40 Ekonomik Analiz Ekonomik gelişmeleri günlük olarak izleyip analiz ve değerlendirmesini yapıyoruz Bu kapsamda  Günlük Piyasa Bilgileri,  Güncel Ekonomik Gelişmeler,  Haftalık Ekonomik Raporlarını üst yönetime sunuyoruz

41 Strateji Geliştirme Başkanlığı 41 Ekonomik Analiz Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile birlikte TBMM’ye sunulan Yıllık Ekonomik Raporu hazırlıyoruz.

42 Strateji Geliştirme Başkanlığı 42 Ekonomik Analiz Ekonomideki temel verileri içeren Bakanlık üst yönetiminin ve diğer birçok kuruluşun yakından takip ettiği aylık ekonomik göstergeler kitabı ve ekonomik veriler kitapçığını hazırlıyoruz.

43 Strateji Geliştirme Başkanlığı 43 Ekonomik Analiz Sayın Bakan ve Müsteşarımızın konuşma metinlerini ve sunumlarını hazırlıyoruz. Sayın Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda yapacağı sunuş konuşmalarını hazırlıyoruz.

44 Strateji Geliştirme Başkanlığı 44 Yol Haritamız-I Karar verme mekanizmasını güçlendirmek Analiz kapasitesi oluşturmak Stratejik yönetim anlayışının kurum kültürü olarak benimsenmesini sağlamak Kamuda birlikte çalışabilirliği artırmak Kurumsal kaliteyi artırmak Başarıyı değerli kılmak

45 Strateji Geliştirme Başkanlığı 45 Yol Haritamız-II Kurallı maliye politikasına katkı Mali hesaplarımızın şeffaflık ve ulusal standartlara uyumu Mali yönetim ve iç kontrol alanlarında teknik ve idari kapasitemizin artırılması Politika analizi, fayda-maliyet analizi ve harcama analizi kapasitelerinin inşa edilmesi

46 Strateji Geliştirme Başkanlığı Planlama ve bütçeleme süreçlerinin güçlendirilmesi Performans esaslı bütçe ile analitik bütçenin bütünleştirilmesi 46 Yol Haritamız-III

47 Arz Ederim...


"T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları