Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Özhan YILMAZ Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 6 Nisan 2012 Adana AVRUPA İÇİN SAYISAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Özhan YILMAZ Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 6 Nisan 2012 Adana AVRUPA İÇİN SAYISAL."— Sunum transkripti:

1 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Özhan YILMAZ Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 6 Nisan 2012 Adana AVRUPA İÇİN SAYISAL GÜNDEM VE ICT PSP

2 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem Digital Agenda for Europe Destek Programları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) 2011 Yılı Çağrısı Kazanımları

3 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Digital Agenda for Europe (DAE) Ağustos 2010 tarihinde kabul edildi 7 temel eylem alanı (eksen) 1.Digital Single Market (Sayısal tek pazar) 2.Interoperability and standards (Birlikte çalışabilirlik ve standartlar) 3.Trust and security (Güven ve güvenlik) 4.Very Fast Internet (Çok hızlı internet) 5.Research and Innovation (Araştırma ve yenilik) 6.Enhancing e-Skills (e-Becerileri geliştirmek) 7.ICT for Social Challenges (Sosyal sorunlar için BİT)

4 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: Sayısal Tek Pazar - Çevrimiçi hizmetlerin ve eğlence içeriğinin serbest dolaşımı konusunda engeller bulunuyor. - Sayısal Gündem AB Sayısal Tek Pazar konusunda yeni kurallar tanımlayacak. AMAÇLAR: 1- Çevrimiçi eğlence sektörünü geliştirmek 2- Çevrimiçi ödeme için tek bir alan oluşturmak 3- Siber alanda müşterileri korumak

5 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar - İnternet güzel bir birlikte çalışabilirlik örneği - Avrupa, yeni bilgi teknolojileri cihazları, uygulamaları, veri depolama üniteleri ve hizmetlerinin internet gibi birlikte çalışabilirliğini temin etmek durumunda - Sayısal Gündem, gelişmiş standart oluşturma prosedürlerini ve birlikte çalışabilirliği tanımlıyor.

6 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: Güven ve Güvenlik - Avrupa’da internet kullanıcılarının yalnızca yüzde 12’si çevrimiçi işlemler konusunda kendisini güvende hissediyor. - Zararlı yazılımlar ve çevrimiçi dolandırıcılık kullanıcıları tedirgin ediyor ve bilgi ekonomisine zarar veriyor. - Sayısal Gündem, bu konuda siber saldırılara karşı konulması ve kişisel verilerin korunması gibi bir çok pratik çözüm sağlıyor

7 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: Çok Hızlı İnternet - Yeni hizmetler daha hızlı internete ihtiyaç duyuyor. - 2020 yılına kadar Avrupa’daki internet kullanıcıların tamamının en az 30 Mbps dosya indirme hızına erişmeleri hedefleniyor. - Sayısal Gündem, bu alandaki yatırımların artırılmasını amaçlıyor.

8 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: Araştırma ve Yenilik - Avrupa’nın en iyi beyinlerini araştırmaya teşvik etmek için güçlü bir altyapı ve yeterli fon gerekiyor. - En iyi araştırma fikirleri pazarlanabilir ürün ve hizmetlere dönüştürülmelidir. - Sayısal Gündem, Avrupa çapında yapılacak koordinasyon faaliyetleriyle birlikte hareket etmeyi sağlayarak Avrupa’nın rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

9 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: e-Becerileri Geliştirmek - Avrupalıların yüzde 30’u interneti hiç kullanmıyor. - Özellikle, dezavantajlı vatandaşlar elektronik içerik ve hizmetleri kullanmada zorlukla karşılaşıyor. - Hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla beraber insanların sayısal becerilerini geliştirmeleri gerekiyor. - Sayısal Gündem, sayısal bölünmeye yönelik pek çok eylem içeriyor.

10 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı DAE: Sosyal Sorunlar için BİT - Sayısal teknolojiler sosyal sorunlara yönelik pek çok çözüm sunuyor. - Sayısal Gündem, enerji verimliliği, yaşlanma, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi konularına odaklanıyor. - Bilgi ve iletişim teknolojileri Avrupa’nın kültürel mirasının sayısallaştırılması ve herkesin erişimine sunulması konularında da çözümler sunuyor.

11 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Destek Programları 6 ncı Çerçeve eContent eContent + eTEN MODINIS 7 nci Çerçeve Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı

12 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı Uygulama Dönemi: 1 Ocak 2007-31 Aralık 2013 Bütçesi: 3.621 Milyon Euro Amacı: –Avrupa’da başta KOBİ’ler olmak üzere rekabet ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması –Sürdürülebilir büyümeyi ve sayısal içermeyi sağlamış bir bilgi toplumunun oluşumunun hızlandırılması –Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının sağlanması –Yeni ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve etkin enerji tüketiminin sağlanması Daha önce uygulanmış olan İşletme ve Girişimcilik Çok Yıllı Programı (MAP), Life Çevre Programı, e-Ten, e-Content ve Modinis gibi çeşitli programları tek bir çerçeve altında bir araya getirecek 7. Çerçeve Programı kapsamında yürütülecek olan projeler, Araştırma ve Teknolojik Gelişme alanından ayrı olmakla birlikte, tamamlayıcı nitelikte

13 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Toplam Bütçe: 730 milyon Euro Amaç –Geçmiş tecrübelerden (eTen, eContent+, Modinis) yararlanmak –Sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi ve kapsayıcı bir bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırmak –Yenilikçiliği ve birlikte işlerliği çeşitli yollarla desteklemek

14 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Katılımcı Ülkeler AB üyeleri Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) Ülkeleri –İzlanda, Lihtenştayn, Norveç Diğer ülkeler Türkiye Hırvatistan Sırbistan Karadağ Makedonya

15 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı 2011 Yılı Çağrısı Kazanımları - Türkiye, 2011 yılı çağrısı için ulusal bütçeden 1.640.160 Avro ödeme yapmıştır. - Çağrı kapsamında ülkemizden 39 paydaş, 26 farklı proje konsorsiyumunda yer aldı. -Toplam 10 projeden 15 Türk paydaş Komisyon desteği almaya kesin olarak hak kazanmıştır. Alınacak toplam hibe tutarı 2.674.000 Avro dur. (%163 Geri dönüş) - VERYSchool – Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, OASIS - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, PALANTE - Sağlık Bakanlığı, SRDC Ltd. Şti., Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, STORK 2.0 – TÜBİTAK- BİLGEM, TÜRKSAT, GEN6 – TÜBİTAK-ULAKBİM, TÜRKSAT, European Newspapers – Milli Kütüphane Başkanlığı, eEnviPer – Niğde Belediyesi, SAMPAŞ, Open-DAI - Ordu Belediyesi, SAMPAŞ, CitySDK – İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri A.Ş., SMARTSPACES – İstanbul SPOR A.Ş.

16 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı TEŞEKKÜRLER www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx ictpsp-tr-ncp@kalkinma.gov.tr


"AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Özhan YILMAZ Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 6 Nisan 2012 Adana AVRUPA İÇİN SAYISAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları