Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi “Ülkemizdeki Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Ulusal Akademik Bilgi Hizmetleri " Dr. Elif Aytek GÜRSES ULAKBİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi “Ülkemizdeki Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Ulusal Akademik Bilgi Hizmetleri " Dr. Elif Aytek GÜRSES ULAKBİM."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi “Ülkemizdeki Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Ulusal Akademik Bilgi Hizmetleri " Dr. Elif Aytek GÜRSES ULAKBİM Md.Yrd.V. elif@ulakbim.gov.tr

2 Bilim ve Teknoloji “Bilgi Ekonomisi” AR-GE ve yenilik sistemine dayalı gelişmiş dünya ekonomileri OECD Bilim ve Teknoloji Göstergeleri; Ar-Ge, BIT, İletişim Bilimsel gelişmişlik göstergeleri; BIT kullanımı, Ar-Ge harcamaları, araştırmacı sayısı, bilgiye yapılan yatırım ve patentler Bilimsel ve Teknolojik Gelişme >> Ekonomik ve sosyal gelişme, küresel rekabet gücü ve sürdürülebilir gelişim...

3 AR-GE Harcamalarının GSYİH’ye Oranı Kaynak: OECD Statistics %2.3 2006 Japonya %3.4, USA %2.7 Türkiye %0,73 Hedef 2013’de %2 1990+ en yüksek artış İzlanda ve Türkiye’de BTYK / B&T İnsan Kaynağı Eylem Planı: Ar-Ge personeli sayısını artırmak, Ar-Ge alt yapısının geliştirilmesi, araştırmaya ayrılan finansmanın ve araştırma kültürünün geliştirilmesi..

4 Bilimsel Akademik Bilgiye Erişim Üretilen bilimsel bilgi miktarında ve ağlaşmış elektronik bilgi kaynaklarındaki artış... AR-GE ve bilimsel faaliyetlerin etkinleştirilmesi için yayın yoluyla onaylanan güncel bilimsel akademik bilgiye erişim büyük önem taşımakta.. ULRICH’S Periodicals Directory’ye kayıtlı 300,000 uluslararası akademik dergi var. 2004)Google Scholar (Kasım, 2004) Akademik ve Araştırma Kütüphaneleri, Bilgi Merkezleri: Lisanslı bilimsel akademik içeriğe ve bilgi kaynaklarına erişimde temel merkezler...Akademik ve Araştırma Kütüphaneleri, Bilgi Merkezleri: Lisanslı bilimsel akademik içeriğe ve bilgi kaynaklarına erişimde temel merkezler...

5 ULAKBİM 1996’dan bu yana TÜBİTAK’a bağlı bir merkez olarak faaliyet gösteren ULAKBİM..bir yandan Türkiye’nin eğitim ve araştırma ağ alt yapısını geliştirmekte, öte yandan ulusal ölçekte akademik içerik sağlama, bilgi hizmetleri sunma ve akademik bilgi ürünleri geliştirmektedir.

6 Cahit Arf Bilgi Merkezi Misyonu: Ülkemizdeki üniversite, kamu ve sanayi kesiminin bilgi ihtiyaçlarının karşılanması ve akademik bilgi üretimine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ölçekte bilgi hizmetleri sunmak, Ülkemizin ulusal akademik bilgi birikimini yansıtacak şekilde dünya standartlarında ulusal akademik e-bilgi kaynakları geliştirmek ve araştırmacıların hizmetine sunmak

7 Bilimsel Araştırma Yapan Herkes TÜBİTAK EKUAL Üyeleri Üniversiteler Askeri Okullar Polis Akademisi KKTC Üniversiteleri SB Eği. Ve Arş Hast. Kamu Ar-Ge TÜBİTAK ve Enstitüleri Diğer... Özel Ar-Ge BUTAL SAGE UME ATAL UZAY MAM UEKAE Cahit Arf Bilgi Merkezi PAYDAŞLARIMIZ?

8 Ar-Ge faaliyetlerine ve bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunmak ve akademik bilgi hizmetlerini ulusal ölçekte yaygınlaştırmak, Türkçe bilimsel içeriğe erişimi etkinleştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası akademik bilgi ürünleri geliştirmek, Basılı ve elektronik ortamdaki bilimsel akademik içeriğe uzun dönem erişimi sağlamak TEMEL AMAÇLAR ve HEDEFLER:

9 CABİM Akademik Bilgi Kaynaklarımız 570’i güncel, 10.000’in üzerinde basılı akademik dergi, 17.000’in üzerinde uluslararası elektronik dergi, 600 ulusal akademik dergi, 8000’i tam metin ~9200 TÜBİTAK Proje Raporu, 50’nin üzerinde e-veri tabanı, uluslararası konferans bildirileri, standartlar ve bilimsel e-kitap, B+E Seriler, NATO ve Elsevier Book Series. Türkiye Bilimsel Yayın Gösterge Raporları Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu ve TOKAT

10 Ulusal Toplu Katalog Konu ve Atıf Tarama Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri Koleksiyon GeliştirmeUlusal Veri Tabanları Ulusal Belge Sağlama Süreli Yayınlar Katalogu Uluslararası Yayınları Teşvik Cahit Arf Bilgi Merkezi TÜBİTAK EKUAL

11 Koleksiyon Geliştirme, Akademik İçerik Sağlama Yıllık koleksiyon değerlendirme ve ihtiyaç analizleri, TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinin ihtiyaç duyduğu akademik bilgi kaynaklarına abonelik, ULAKBİM kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu ve ulusal akademik değere sahip basılı ve elektronik formattaki bilgi kaynaklarına abonelik,

12 TÜBİTAK EKUAL 19 Kasım 2005 tarih 136 sayılı TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı ile TÜBİTAK ULAKBİM tarafından hayata geçirilmiştir. TÜBİTAK EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) aracılığı ile etki değeri yüksek uluslararası e-bilgi kaynaklarına abonelik, Üye Kurumlar üzerinden yayıncı ve bigi üreticileri ile ulusal konsorsiyum ve lisanslama çalışmaları,

13 TÜBİTAK EKUAL Üye Kurumlar; TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri, KKTC Üniversiteleri, Askeri Harp Akademileri ve Okulları, Polis Akademisi, S.B. Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

14 EKUAL ÜYE KURUM SAYISI

15 TÜBİTAK EKUAL TZE KULLANICI SAYISI Üniversiteler ve Askeri Okullar* 2007-2008: 1.185,278 2008-2009: 1.211,668 08-09’da üniversitelerdeki TZE kullanıcıların 965.206’i Lisans, 109.810’i Y.Lisans, 36.070 Doktora, 99.739 Ö.Üyesi (Faculty) Sağlık Bak.Egt.ve Arş.Hastaneleri:17.273 TÜBİTAK: 2.161 * YÖK, ÖSYM, Sağlık Bak. ve TÜBİTAK verilerilerine göre düzenlenmiştir.

16 TÜBİTAK EKUAL Temel Amaçlar; Ulusal Akademik Ağ üzerinden araştırmacılara içerik sağlayarak ülkemizdeki AR-GE faaliyetlerinin etkinleştirilmesine katkı sağlamak, Akademik Kurumlar ve araştırmacılar arasında bilimsel bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak, Uluslararası ve ulusal bilimsel yayın üretiminin ve Türkiye’nin bilimsel çalışmalarda rekabet gücünün artırılması

17 TÜBİTAK EKUAL Bilgi Kaynakları:

18 TÜBİTAK EKUAL KULLANIM VERİLERİ

19 Ulusal Belge Sağlama Hizmetleri Web tabanlı başvuru sistemi Ücretsiz üyelik hesabı “Uzaktan Belge Sağlama Hizmeti” Merkezden: “Makale İstek Sistemi” Ortak Belge Sağlama Sistemi (OBES) Yurt Dışı Belge Sağlama 60.000Yılda 60.000’in üzerinde makale isteği karşılanıyor. www.ulakbim.gov.tr/cabim/bs/

20 Uzaktan Yayın ve Atıf Tarama Hizmetleri Web tabanlı başvuru sistemi Türkiye’nin her yerinden başvuran araştırmacılara, araştırma alanlarındaki bilimsel bilgi kaynaklarına erişim konusunda konu uzmanları ve uzman kütüphaneciler aracılığı ile yayın ve atıf tarama hizmetleri www.ulakbim.gov.tr/cabim/tarama/

21 Ulusal Veri Tabanları ve Akademik Bilgi Ürünleri Geliştirme Ülkemizde ulusal akademik dergilerde yayınlanan makalelere ve bilimsel içeriğe hızlı erişim için “ulusal veri tabanları” geliştirmekteyiz. Mevcut Ulusal Veri Tabanları Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler (Beşeri Bilimler) Yaşam Bilimleri Temel, Müh. Bilimleri olmak üzere ilgili konu alanlarındaki literatürü indekslediğimiz 4 vt... TÜBİTAK Destekli Projeler VT

22 Ulusal Veri Tabanları ve Akademik Bilgi Ürünleri Geliştirme Kaynak: Aydın, E. BSI09, Elazığ

23 Ulusal Veri Tabanları ve Akademik Bilgi Ürünleri Geliştirme 90-100 bin I&A ulusal makale, 9 bin TÜBİTAK destekli proje I&A formattan tam metin (pdf) erişime doğru bir artış 15 bin makale, 7 bin proje tam metin Uluslararası sistemler üzerinden erişim (Orn.GoogleScholar)

24 UVT Kullanım İstatistikleri Veri TabanlarıOcak-Ekim 2009Eylül 2000-Ekim 2009 Tıp Veri Tabanı233.852693.326 Sosyal Bilimler325.168893.545 Mühendislik ve Temel Bilimler 204.047494.551 Yaşam Bilimleri190.562395.736 Projeler251.288562.850

25 Yeni Projelerimiz: Türkiye’nin ulusal bilimsel yayın performansının ölçümlenmesi ve ulusal bilim haritasının çıkarılması amacıyla “Ulusal Atıf Sistemi” Beşeri Bilimler Veri Tabanı Ulusal Bildiriler Veri Tabanı Uluslararası AVICENNA Bilgi Sistemi... Ulusal Veri Tabanları ve Akademik Bilgi Ürünleri

26 Amaç; Türk bilim insanını uluslararası bilimsel yayın üretimine teşvik ederek Türkiye’nin uluslararası bilimsel yayın sayısını artırmak... 2006’dan bu yana ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi bünyesinde yürütülmektedir, E-başvuru sistemi Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

27 1997-2009 UBYT Teşvikleri (Yayın Yılına Göre) Yıl Teşvik Verilen Başvuru Teşvik Verilen Yayın Sayısı Teşvik Verilen Araştırmacı Sayısı 200914,1648,0019,435 200819,79910,71112,440 200721,26511,13411,664 200616,3838,46710,621 200515,1907,38210,767 200425,55111,01211,781 200320,1668,7299,931 200216,1506,9387,900 200111,2964,9595,875 20008,7123,8364,760 19998,2523,4994,484 19987,2763,0444,109 19976,7202,6424,052 TOPLAM190,92490,354107,819 ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK

28 2009 - KONULARTEŞVİK ALAN BAŞVURU ENVIRONMENTAL SCIENCES107 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE101 MATERIALS SCIENCE97 SURGERY95 CHEMISTRY, PHYSICAL71 VETERINARY SCIENCES67 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC66 ENGINEERING, CHEMICAL66 POLYMER SCIENCE64 CLINICAL NEUROLOGY62 FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY60 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY58 BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY55 CHEMISTRY54 PHYSICS, APPLIED52 PHARMACOLOGY & PHARMACY49 PEDIATRICS49 ENERGY & FUELS48 CHEMISTRY, ANALYTICAL47

29 ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK 2009 Yılı Kurumlara Göre İstatistikleri ÜniversitelerTeşvik Alan Başvuru 1Orta Doğu Teknik Üniversitesi807 2Gazi Üniversitesi680 3İstanbul Teknik Üniversitesi664 4Hacettepe Üniversitesi654 5Ege Üniversitesi630 6Atatürk Üniversitesi579 7Ankara Üniversitesi542 8Selçuk Üniversitesi515 9Dokuz Eylül Üniversitesi454 10Fırat Üniversitesi408 11Erciyes Üniversitesi400 12İstanbul Üniversitesi398 13Karadeniz Teknik Üniversitesi392 14Ondokuz Mayıs Üniversitesi314 15Uludağ Üniversitesi310 16Süleyman Demirel Üniversitesi298 17Anadolu Üniversitesi289 18Bilkent Üniversitesi284 19Çukurova Üniversitesi272 20Boğaziçi Üniversitesi269

30 Türkiye Bilimsel Yayın ve Atıf Göstergeleri Bibliyometrik Çalışmalar Türkiye'nin evrensel bilime katkısı ve uluslararası yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla bibliyometrik değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

31 Türkiye Bilimsel Yayın ve Atıf Göstergeleri Bibliyometrik Çalışmalar Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri (2) : 1981- 2007: Türkiye, Ülkeler ve Gruplar Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri (1) : 1981- 2006 Sağlık Bakanlığı Kurumlarının Türkiye'nin Bilimsel Yayın sayısına Katkıları : 1981 2006 Türkiye'nin Bilimsel Yayın Haritası vd..

32 Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz Bilgi kaynaklarına akademik erişimi ülke genelinde yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek, bu yolla Türk bilim insanlarının araştırma faaliyetlerine doğrudan katkıda sağlayarak bilimsel yayın üretim etkinliklerini artırmak Ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi merkezleri arası işbirliği ve kaynak paylaşımı faaliyetlerini etkinleştirmek, araştırmacıların akademik bilgi ve belge erişim olanaklarını artırmak..

33 Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz E-bilgi kaynaklarına ve bilimsel içeriğe uzun dönem erişimi mümkün kılmak için “ulusal e-kaynak arşivi/sistemi” geliştirmek. Ülkemizde üretilen bilimsel dijital veri setlerinin (makale, tez, bildiri vd.) korunması ve uzun dönem erişimine yönelik ulusal bir sistem geliştirmek ve işletmek, Ulusal bilimsel içeriğe erişim için yeni “ulusal bilgi ürün ve sistemleri” geliştirmek (Örn. Ulusal Atıf, Bildiler VT, bilimsel e-terimler tezarusları...

34 Teşekkürler ! Dr. Elif Aytek GÜRSES ULAKBİM Md.Yrd.V. elif@ulakbim.gov.tr


"TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi “Ülkemizdeki Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Ulusal Akademik Bilgi Hizmetleri " Dr. Elif Aytek GÜRSES ULAKBİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları