Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi “Ülkemizdeki Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Ulusal Akademik Bilgi Hizmetleri " Dr. Elif Aytek GÜRSES.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi “Ülkemizdeki Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Ulusal Akademik Bilgi Hizmetleri " Dr. Elif Aytek GÜRSES."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi “Ülkemizdeki Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Ulusal Akademik Bilgi Hizmetleri " Dr. Elif Aytek GÜRSES ULAKBİM Md.Yrd.V.

2 Bilim ve Teknoloji “Bilgi Ekonomisi”
AR-GE ve yenilik sistemine dayalı gelişmiş dünya ekonomileri OECD Bilim ve Teknoloji Göstergeleri; Ar-Ge, BIT, İletişim Bilimsel gelişmişlik göstergeleri; BIT kullanımı, Ar-Ge harcamaları, araştırmacı sayısı, bilgiye yapılan yatırım ve patentler Bilimsel ve Teknolojik Gelişme >> Ekonomik ve sosyal gelişme, küresel rekabet gücü ve sürdürülebilir gelişim... “Bilgi Ekonomisi” Bilgiye dayalı gelişmiş ülke ekonomileri; araştırma, geliştirme ve yenilik sistemine dayalı durumundadır. Bilimsel gelişmenin değerlendirilmesinde; ICT kullanımı, Ar-Ge’ye milli gelirden ayrılan pay, bilimsel araştırmaya katılan insan gücü ve yapılan bilimsel faaliyetler yer almaktadır Araştırma ve Geliştirmeye yapılan yatırımlar ve beraberinde getirdiği Bilimsel ve Teknolojik Gelişme; Ekonomik ve sosyal gelişim, küresel rekabet gücü ve sürdürülebilir gelişmenin de temelini oluşturmaktadır.

3 AR-GE Harcamalarının GSYİH’ye Oranı
2006 Japonya %3.4, USA %2.7 Türkiye %0,73 Hedef 2013’de %2 1990+ en yüksek artış İzlanda ve Türkiye’de BTYK / B&T İnsan Kaynağı Eylem Planı: Ar-Ge personeli sayısını artırmak, Ar-Ge alt yapısının geliştirilmesi, araştırmaya ayrılan finansmanın ve araştırma kültürünün geliştirilmesi.. %2.3 BTYK ve TÜBİTAK verileri de ülkemizdeki Ar-Ge personeli sayısında da hızlı bir artışa işaret etmekte. 10 Bin çalışan başına düşen ARAŞTIRMACI ülkemizde 30 civarındadır. (Almanya 125, Finlandiyada 226..) Bu sayının artırılması hedeflanmektedir. Kaynak: OECD Statistics

4 Bilimsel Akademik Bilgiye Erişim
Üretilen bilimsel bilgi miktarında ve ağlaşmış elektronik bilgi kaynaklarındaki artış... AR-GE ve bilimsel faaliyetlerin etkinleştirilmesi için yayın yoluyla onaylanan güncel bilimsel akademik bilgiye erişim büyük önem taşımakta.. ULRICH’S Periodicals Directory’ye kayıtlı 300,000 uluslararası akademik dergi var. Google Scholar (Kasım, 2004) Akademik ve Araştırma Kütüphaneleri, Bilgi Merkezleri: Lisanslı bilimsel akademik içeriğe ve bilgi kaynaklarına erişimde temel merkezler...

5 ULAKBİM 1996’dan bu yana TÜBİTAK’a bağlı bir merkez olarak faaliyet gösteren ULAKBİM ..bir yandan Türkiye’nin eğitim ve araştırma ağ alt yapısını geliştirmekte, öte yandan ulusal ölçekte akademik içerik sağlama, bilgi hizmetleri sunma ve akademik bilgi ürünleri geliştirmektedir.

6 Cahit Arf Bilgi Merkezi Misyonu:
Ülkemizdeki üniversite, kamu ve sanayi kesiminin bilgi ihtiyaçlarının karşılanması ve akademik bilgi üretimine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ölçekte bilgi hizmetleri sunmak, Ülkemizin ulusal akademik bilgi birikimini yansıtacak şekilde dünya standartlarında ulusal akademik e-bilgi kaynakları geliştirmek ve araştırmacıların hizmetine sunmak

7 PAYDAŞLARIMIZ? Cahit Arf Bilgi Merkezi Bilimsel Araştırma Yapan Herkes
Kamu Ar-Ge Özel Ar-Ge Cahit Arf Bilgi Merkezi TÜBİTAK ve Enstitüleri TÜBİTAK EKUAL Üyeleri TÜBİTAK Merkez Birimleri ve Enstitülerindeki Araştırmacılar ULAKBİM Merkez Kullanıcıları Tüm Üniversite ve Araştırma Kurumları Kamu Ar- Ge Kurumları Özel Ar-Ge Kurumları Sağlık Hizmetleri Araştırmacıları, Hastaneler BUTAL Diğer... Üniversiteler SAGE Askeri Okullar UME Polis Akademisi ATAL KKTC Üniversiteleri UZAY SB Eği. Ve Arş Hast. MAM UEKAE

8 TEMEL AMAÇLAR ve HEDEFLER:
Ar-Ge faaliyetlerine ve bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunmak ve akademik bilgi hizmetlerini ulusal ölçekte yaygınlaştırmak, Türkçe bilimsel içeriğe erişimi etkinleştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası akademik bilgi ürünleri geliştirmek, Basılı ve elektronik ortamdaki bilimsel akademik içeriğe uzun dönem erişimi sağlamak

9 CABİM Akademik Bilgi Kaynaklarımız
570’i güncel, ’in üzerinde basılı akademik dergi, 17.000’in üzerinde uluslararası elektronik dergi, 600 ulusal akademik dergi, 8000’i tam metin ~9200 TÜBİTAK Proje Raporu, 50’nin üzerinde e-veri tabanı, uluslararası konferans bildirileri, standartlar ve bilimsel e-kitap, B+E Seriler, NATO ve Elsevier Book Series. Türkiye Bilimsel Yayın Gösterge Raporları Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu ve TOKAT

10 Koleksiyon Geliştirme
Cahit Arf Bilgi Merkezi Ulusal Belge Sağlama Koleksiyon Geliştirme Ulusal Veri Tabanları TÜBİTAK EKUAL Ulusal Toplu Katalog Konu ve Atıf Tarama Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri Süreli Yayınlar Katalogu Uluslararası Yayınları Teşvik

11 Koleksiyon Geliştirme, Akademik İçerik Sağlama
Yıllık koleksiyon değerlendirme ve ihtiyaç analizleri, TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinin ihtiyaç duyduğu akademik bilgi kaynaklarına abonelik, ULAKBİM kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu ve ulusal akademik değere sahip basılı ve elektronik formattaki bilgi kaynaklarına abonelik,

12 TÜBİTAK EKUAL 19 Kasım 2005 tarih 136 sayılı TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı ile TÜBİTAK ULAKBİM tarafından hayata geçirilmiştir. TÜBİTAK EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) aracılığı ile etki değeri yüksek uluslararası e-bilgi kaynaklarına abonelik, Üye Kurumlar üzerinden yayıncı ve bigi üreticileri ile ulusal konsorsiyum ve lisanslama çalışmaları,

13 TÜBİTAK EKUAL Üye Kurumlar; TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri
Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri, KKTC Üniversiteleri, Askeri Harp Akademileri ve Okulları, Polis Akademisi, S.B. Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

14 EKUAL ÜYE KURUM SAYISI

15 TÜBİTAK EKUAL TZE KULLANICI SAYISI
Üniversiteler ve Askeri Okullar* : 1.185,278 : 1.211,668 08-09’da üniversitelerdeki TZE kullanıcıların ’i Lisans, ’i Y.Lisans, Doktora, Ö.Üyesi (Faculty) Sağlık Bak.Egt.ve Arş.Hastaneleri:17.273 TÜBİTAK: 2.161 * YÖK, ÖSYM, Sağlık Bak. ve TÜBİTAK verilerilerine göre düzenlenmiştir.

16 TÜBİTAK EKUAL Temel Amaçlar;
Ulusal Akademik Ağ üzerinden araştırmacılara içerik sağlayarak ülkemizdeki AR-GE faaliyetlerinin etkinleştirilmesine katkı sağlamak, Akademik Kurumlar ve araştırmacılar arasında bilimsel bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak, Uluslararası ve ulusal bilimsel yayın üretiminin ve Türkiye’nin bilimsel çalışmalarda rekabet gücünün artırılması

17 TÜBİTAK EKUAL Bilgi Kaynakları:

18 TÜBİTAK EKUAL KULLANIM VERİLERİ

19 Ulusal Belge Sağlama Hizmetleri
Web tabanlı başvuru sistemi Ücretsiz üyelik hesabı “Uzaktan Belge Sağlama Hizmeti” Merkezden: “Makale İstek Sistemi” Ortak Belge Sağlama Sistemi (OBES) Yurt Dışı Belge Sağlama Yılda ’in üzerinde makale isteği karşılanıyor. 70 Bin kullanıcı...

20 Uzaktan Yayın ve Atıf Tarama Hizmetleri
Web tabanlı başvuru sistemi Türkiye’nin her yerinden başvuran araştırmacılara, araştırma alanlarındaki bilimsel bilgi kaynaklarına erişim konusunda konu uzmanları ve uzman kütüphaneciler aracılığı ile yayın ve atıf tarama hizmetleri

21 Ulusal Veri Tabanları ve Akademik Bilgi Ürünleri Geliştirme
Ülkemizde ulusal akademik dergilerde yayınlanan makalelere ve bilimsel içeriğe hızlı erişim için “ulusal veri tabanları” geliştirmekteyiz. Mevcut Ulusal Veri Tabanları Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler (Beşeri Bilimler) Yaşam Bilimleri Temel, Müh. Bilimleri olmak üzere ilgili konu alanlarındaki literatürü indekslediğimiz 4 vt... TÜBİTAK Destekli Projeler VT

22 Ulusal Veri Tabanları ve Akademik Bilgi Ürünleri Geliştirme
Kaynak: Aydın, E. BSI09, Elazığ

23 Ulusal Veri Tabanları ve Akademik Bilgi Ürünleri Geliştirme
bin I&A ulusal makale, 9 bin TÜBİTAK destekli proje I&A formattan tam metin (pdf) erişime doğru bir artış 15 bin makale, 7 bin proje tam metin Uluslararası sistemler üzerinden erişim (Orn.GoogleScholar)

24 UVT Kullanım İstatistikleri
Veri Tabanları Ocak-Ekim 2009 Eylül 2000-Ekim 2009 Tıp Veri Tabanı Sosyal Bilimler Mühendislik ve Temel Bilimler Yaşam Bilimleri Projeler

25 Ulusal Veri Tabanları ve
Akademik Bilgi Ürünleri Yeni Projelerimiz: Türkiye’nin ulusal bilimsel yayın performansının ölçümlenmesi ve ulusal bilim haritasının çıkarılması amacıyla “Ulusal Atıf Sistemi” Beşeri Bilimler Veri Tabanı Ulusal Bildiriler Veri Tabanı Uluslararası AVICENNA Bilgi Sistemi ...

26 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
Amaç; Türk bilim insanını uluslararası bilimsel yayın üretimine teşvik ederek Türkiye’nin uluslararası bilimsel yayın sayısını artırmak... 2006’dan bu yana ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi bünyesinde yürütülmektedir, E-başvuru sistemi

27 Teşvik Verilen Başvuru
ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK UBYT Teşvikleri (Yayın Yılına Göre) Yıl Teşvik Verilen Başvuru Teşvik Verilen Yayın Sayısı Araştırmacı Sayısı 2009 14,164 8,001 9,435 2008 19,799 10,711 12,440 2007 21,265 11,134 11,664 2006 16,383 8,467 10,621 2005 15,190 7,382 10,767 2004 25,551 11,012 11,781 2003 20,166 8,729 9,931 2002 16,150 6,938 7,900 2001 11,296 4,959 5,875 2000 8,712 3,836 4,760 1999 8,252 3,499 4,484 1998 7,276 3,044 4,109 1997 6,720 2,642 4,052 TOPLAM 190,924 90,354 107,819

28 ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK
KONULAR TEŞVİK ALAN BAŞVURU ENVIRONMENTAL SCIENCES 107 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 101 MATERIALS SCIENCE 97 SURGERY 95 CHEMISTRY, PHYSICAL 71 VETERINARY SCIENCES 67 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 66 ENGINEERING, CHEMICAL POLYMER SCIENCE 64 CLINICAL NEUROLOGY 62 FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 60 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY 58 BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 55 CHEMISTRY 54 PHYSICS, APPLIED 52 PHARMACOLOGY & PHARMACY 49 PEDIATRICS ENERGY & FUELS 48 CHEMISTRY, ANALYTICAL 47

29 2009 Yılı Kurumlara Göre İstatistikleri
ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK 2009 Yılı Kurumlara Göre İstatistikleri Üniversiteler Teşvik Alan Başvuru 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 807 2 Gazi Üniversitesi 680 3 İstanbul Teknik Üniversitesi 664 4 Hacettepe Üniversitesi 654 5 Ege Üniversitesi 630 6 Atatürk Üniversitesi 579 7 Ankara Üniversitesi 542 8 Selçuk Üniversitesi 515 9 Dokuz Eylül Üniversitesi 454 10 Fırat Üniversitesi 408 11 Erciyes Üniversitesi 400 12 İstanbul Üniversitesi 398 13 Karadeniz Teknik Üniversitesi 392 14 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 314 15 Uludağ Üniversitesi 310 16 Süleyman Demirel Üniversitesi 298 17 Anadolu Üniversitesi 289 18 Bilkent Üniversitesi 284 19 Çukurova Üniversitesi 272 20 Boğaziçi Üniversitesi 269

30 Türkiye Bilimsel Yayın ve Atıf Göstergeleri
Bibliyometrik Çalışmalar Türkiye'nin evrensel bilime katkısı ve uluslararası yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla bibliyometrik değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

31 Türkiye Bilimsel Yayın ve Atıf Göstergeleri
Bibliyometrik Çalışmalar Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri (2) : : Türkiye, Ülkeler ve Gruplar Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri (1) : Sağlık Bakanlığı Kurumlarının Türkiye'nin Bilimsel Yayın sayısına Katkıları : Türkiye'nin Bilimsel Yayın Haritası vd..

32 Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz
Bilgi kaynaklarına akademik erişimi ülke genelinde yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek, bu yolla Türk bilim insanlarının araştırma faaliyetlerine doğrudan katkıda sağlayarak bilimsel yayın üretim etkinliklerini artırmak Ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi merkezleri arası işbirliği ve kaynak paylaşımı faaliyetlerini etkinleştirmek, araştırmacıların akademik bilgi ve belge erişim olanaklarını artırmak..

33 Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz
E-bilgi kaynaklarına ve bilimsel içeriğe uzun dönem erişimi mümkün kılmak için “ulusal e-kaynak arşivi/sistemi” geliştirmek. Ülkemizde üretilen bilimsel dijital veri setlerinin (makale, tez, bildiri vd.) korunması ve uzun dönem erişimine yönelik ulusal bir sistem geliştirmek ve işletmek, Ulusal bilimsel içeriğe erişim için yeni “ulusal bilgi ürün ve sistemleri” geliştirmek (Örn. Ulusal Atıf, Bildiler VT, bilimsel e-terimler tezarusları...

34 Teşekkürler. Dr. Elif Aytek GÜRSES ULAKBİM Md. Yrd. V. elif@ulakbim
Teşekkürler ! Dr. Elif Aytek GÜRSES ULAKBİM Md.Yrd.V.


"TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi “Ülkemizdeki Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Ulusal Akademik Bilgi Hizmetleri " Dr. Elif Aytek GÜRSES." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları