Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Bilgi Yönetimi’nin Yapı Taşları. 2 Akış t Bilgi Yönetimi ile ilgili bazı temel bilgiler t Proje bazlı çalışan organizasyonlarda Bilgi Yönetimi t Arthur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Bilgi Yönetimi’nin Yapı Taşları. 2 Akış t Bilgi Yönetimi ile ilgili bazı temel bilgiler t Proje bazlı çalışan organizasyonlarda Bilgi Yönetimi t Arthur."— Sunum transkripti:

1 1 Bilgi Yönetimi’nin Yapı Taşları

2 2 Akış t Bilgi Yönetimi ile ilgili bazı temel bilgiler t Proje bazlı çalışan organizasyonlarda Bilgi Yönetimi t Arthur Andersen Bilgi Yönetimi Metodolojisi t Arthur Andersen KSpace t Bilgi Yönetimi Fonksiyonları, Araçları ve Mimarisi t Referanslar t Yardımcı Faktörler veya Engeller

3 Bilgi Yönetimi ile ilgili bazı temel bilgiler

4 4 4PC? Bilgisayar vs. Hesaplayıcı 4Bilgi; 4doğru zamanda, 4doğru kişiye, 4doğru olarak ulaşan enformasyondur. 4Karar verme sürecini hızlandırır. 4Bilgi, kurumlarda bireylerin beyinlerinde, PClerinde, ajandalarında, hayallerinde bulunur. 4Bilginin stok maliyeti çok yüksektir. Bilgi Nedir?

5 5 Data (Veri) ? = 7.4 Information (Enformasyon) ? = Marmara Depremi şiddeti 7.4 oldu. Knowledge (Bilgi) ? = (Yatırımcı, IMKB, Depremden hemen sonra) + yorumlar + ek bilgiler + geçmiş tecrübeler Bilgi Nedir?

6 6 Data (Veri)? = 10 Milyar, 9 Milyar, 5 Milyar Information (Enformasyon)? = “Cemal Kaçar” son üç aylık ortalama hesap bakiyeleri Knowledge (Bilgi) ? = (Şube Müdürü, şube hesapları, bugün) + ek bilgiler + geçmiş durum + trend analizleri + müşteri segmentasyonu Bilgi Nedir?

7 7 Sezgisel(Tacit) İçgüdülerden……..…yapay zekaya Bilginin İki Durumu Açık/Dokümante (Explicit)

8 8 Bilgi, karar vermeyi ve alınan kararlara göre harekete geçmeyi sağlayan enformasyondur Bilgi, karar vermeyi ve alınan kararlara göre harekete geçmeyi sağlayan enformasyondur Alınan kararların ve buna bağlı davranışların sadece kişisel bilgi, yetenek ve becerilere değil, aynı zamanda organizasyonun sahip olduğu bilgiye bağlı olduğu bir ortam düşünün DünBugün

9 9 Bilgi Tipleri Nasıl olduğu bilgisi - işlerin yapılmasını sağlayan prosedürler Kim olduğu bilgisi - başvurulabilecek anahtar kaynaklar Ne olduğu bilgisi - bilgiyi kullanarak modeli anlamak Neden olduğu bilgisi- büyük resmi anlamak Ne zaman olduğu bilgisi - zamanlama, ritm ve gerçeklik duygusu Kaynak: “Fifth Generation Management”, Charles Savage

10 10 Bilgi Çeşitleri GerçeklerGerçekler DüşüncelerDüşünceler TeorilerTeoriler ÖnseziÖnsezi İnançlarİnançlar DeğerlerDeğerler RutinlerRutinler ProsedürlerProsedürler TalimatlarTalimatlar UzmanlıkUzmanlık İçgüdülerİçgüdüler Resmi olmayan çalışmalarResmi olmayan çalışmalar Açık/Dokümante Sezgisel (Tacit) Ne olduğu bilgisi BelgelerVeritabanlarıRaporlar KılavuzlarMühendislikMetodları DiyalogKonuşmaYönlendirme Deneyim Öğrenme dönemi Yetiştirmek... Nasıl olduğu bilgisi

11 11 Bilgi, ama ne yapmak için? Buluşlar Aynı projede çalışan kişiler deneyimlerini, araştırmalarını ve yeni fikirlerini paylaşmak üzere biraraya gelirler Gelişen verimlilik Alınan dersleri dünyanın heryerine dağıtabilme yeteneği yaratıcı süreci hızlandırmaktadır Doğru karar alabilme Daha fazla veriye, enformasyona ve deneyime erişebilmek karar verme sürecini kolaylaştırır Daha fazla esneklik Farklı disiplinlerden olan ve beraber çalışan kişiler zorluklarla daha rahat başedebilirler Artan duyarlılık Müşterilerin tercihleri ve davranışları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak sirketleri daha duyarlı yapmaktadır

12 12 Bilginin kuruluşunuzdaki yeri nedir? Bilgi karar mekanizmasını nasıl etkiliyor? Simulated - Otomatik - Yapay Zeka React - Tepki verme Reflect - Yansıtma Remembered - Hatırlama- Prosedürel İnsan İş Süreçleri Bilgi Sistemleri Kültür Değişimi zaman ve güç gerektiren Değişken, Kolaylıkla Değiştirilebilen Kalıplaşmış, Yapısal Kararlar Daha Dinamik, Kaotik Kararlar

13 13 Bilgi… Yaklaşım Bilgiyi yaratan ve paylaşan sistemler 2.İnsanları biraraya getirerek elde ediliyor ise... Deneyimlerin ve bilgilerin paylaşımı ve tartışılması için iletişim ağları kur ve başkalarının deneyimlerini öğrenmeye çalış …İletişim t Tartışma grupları t Online forumlar 3.Karşılıklı konuşma ve etkileşimle elde ediliyor ise... Öğrenmeye açık ve ortak amacı olan topluluklar kur …İnsanlar ve Ögrenme t Takım halinde çalışmak deneyimden daha etkilidir 1.Kodlanmış parçalar halinde ise... Veritabanı oluştur - bunlara içerinde geçerli bilgiyi içeren yakınsak sistemler diyoruz. …Enformasyon t “Scanning” sistemleri t Veritabanları t Intranet / Extranet t Internet Birleştirilmesi gereken farklı yaklaşımlar

14 14 Bilginin bileşenleri Yapay zeka Tepki verme Yansıtma Hatırlama Iraksak veritabanları (bilginin paylaşımı) Yakınsak veritabanları (Bilgi yönetimi ) Tartışma veritabanı Haber grupları Şirket tavsiyeleri, en iyi uygulamalar Dış sistemler (bilgiyi inceleme) WWW, kütüphaneler, Araştırmalar vb. “Predictive” sistemler (bilginin simulasyonu) Simulasyon, tahminler, senaryolar Gazeteciler ve araştırmacılar -“search agent” İnternet ve diğer kaynaklar Bilgi yönetimi Konuyla ilgili uzmanlar

15 15 Yakınsak ve Iraksak Sistemler t Özenle sınıflandırılmış enformasyon t Yukarıdan aşağıya tedarik edilme t Bütün enformasyonun doğrulanması t Değerli eski bilgilerin korunması t Bilginin yayılması t Süreç sınıflandırma şeması t Şirket genelinde, ama grup merkezli değil YakınsakIraksak t Derinine sınıflandırılmamış enformasyon t Aşağıdan yukarı tedarik edilme t Bütün enformasyonun doğrulanamaması t Gerçek zamanlı olması t “Eski” bilgilerin “unutulması” t Bilgiyi yaratan/ifade eden t Değişken kategoriler t Şirket genelinde, ama grup merkezli

16 16 “Bilgi Yönetimi ”nin tanımı Bilgi Yönetimi, çalışanların belirli iş amaçlarına ulaşmak için beraberce, bilgiyi yaratmalarını, paylaşmalarını ve yarattıkları bilgiyi kullanmalarını sağlayan disiplindir.

17 17 Proje Bazlı Çalışan Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi

18 ÜretimPazarlamaFinans MRP PazarlamaSistemleri G/L, A/P } Finans: İnsan Süreçler Sistemler Kültür } Bilgi Sistemi Siloları Departmanlara Dayalı Bilgi Sistemi -Hiyerarşik Organizasyon-

19 FinansPazarlamaÜretim G/L, A/P PazarlamaSistemleri MRP Süreç Bazlı Organizasyon “Değer Zinciri” Pipeline’larını geleneksel departmanların arasına kurmak mevcut yönetim modellerini kırdı:“Değer Zinciri” Pipeline’larını geleneksel departmanların arasına kurmak mevcut yönetim modellerini kırdı: Kişilerden yeni takımların oluşturulmasıKişilerden yeni takımların oluşturulması Süreçlerin yeniden yapılanmasıSüreçlerin yeniden yapılanması Yeni bir kültürün tanımlanmasıYeni bir kültürün tanımlanması Bilgi paylaşımına dayanan yeni bilgi sistemleri teknolojilerinin kurulmasıBilgi paylaşımına dayanan yeni bilgi sistemleri teknolojilerinin kurulması “Değer Zinciri” Pipeline’larını geleneksel departmanların arasına kurmak mevcut yönetim modellerini kırdı:“Değer Zinciri” Pipeline’larını geleneksel departmanların arasına kurmak mevcut yönetim modellerini kırdı: Kişilerden yeni takımların oluşturulmasıKişilerden yeni takımların oluşturulması Süreçlerin yeniden yapılanmasıSüreçlerin yeniden yapılanması Yeni bir kültürün tanımlanmasıYeni bir kültürün tanımlanması Bilgi paylaşımına dayanan yeni bilgi sistemleri teknolojilerinin kurulmasıBilgi paylaşımına dayanan yeni bilgi sistemleri teknolojilerinin kurulması

20 FinanceMktingMfg. G/L, A/P Mkting Systems MRP Network Örgüt Hızlı hareket edebilme ve pazardaki değişime ayak uydurabilme kabiliyeti “Network” veya “Molekul” yeniden yapılanmayı oluşturdu => “Ortak Çalışma Grupları” “Ortak Çalışma Grupları” Hızlı hareket edebilme ve pazardaki değişime ayak uydurabilme kabiliyeti “Network” veya “Molekul” yeniden yapılanmayı oluşturdu => “Ortak Çalışma Grupları” “Ortak Çalışma Grupları” Kültür radikal olarak etkilenir.Kültür radikal olarak etkilenir. Bilgi Yönetimine odaklanmış Bilgi Sistemleri Teknolojisi sürekliliğin temel taşını oluşturur. Bilgi Yönetimine odaklanmış Bilgi Sistemleri Teknolojisi sürekliliğin temel taşını oluşturur. Kültür radikal olarak etkilenir.Kültür radikal olarak etkilenir. Bilgi Yönetimine odaklanmış Bilgi Sistemleri Teknolojisi sürekliliğin temel taşını oluşturur. Bilgi Yönetimine odaklanmış Bilgi Sistemleri Teknolojisi sürekliliğin temel taşını oluşturur. Çalışanlardan kurulu takımlar fırsatlar etrafında oluşur ve görevlerini tamamlayınca dağılır.Çalışanlardan kurulu takımlar fırsatlar etrafında oluşur ve görevlerini tamamlayınca dağılır. Süreçler her bir proje için yeniden düzenlenir.Süreçler her bir proje için yeniden düzenlenir. Çalışanlardan kurulu takımlar fırsatlar etrafında oluşur ve görevlerini tamamlayınca dağılır.Çalışanlardan kurulu takımlar fırsatlar etrafında oluşur ve görevlerini tamamlayınca dağılır. Süreçler her bir proje için yeniden düzenlenir.Süreçler her bir proje için yeniden düzenlenir. A B D C

21 21 Bizim organizasyonumuz gibi organizasyonlar birkaç yıl içinde nasıl çalışacaklar ? GruplarProje Takımları Yön ve Hedefler İsteneni yerine getirme Bilgi depoları İş yapma ve Öğrenme arasındaki gerilim Kurumsal Program Yönetimi

22 22 Kurumsal Program Yönetimi t Strateji -> Bilgi Stratejisi t Bilgi Stratejisinin Oluşturulması ve Bilgi Alanlarının Belirlenmesi t Yüksek Seviyede Bilgi Ölçümü ‘Entellektüel sermaye’ - Balanced Scorecard

23 23 Genel olarak bilgi konusunda rastlanan problemler t Geçen ay, neler yaparken bunları söylediniz... Bunu birinin bir yerlerde yaptığını biliyorum, Tekerleği yeniden keşfediyormuş gibi hissediyorum, Bunu bulmamın bu kadar zaman aldığına inanamıyorum !, Bu bilgiye nasıl ulaşabilirim, Eğer bunu biliyor olsaydım... => Gerçek problem nedir ? –Bilgi eksikliği mi var? –Bilgi ulaşılamaz mı? –Bilgi parçalar halinde mi ? –Bilgi kişilere farklı olarak mı ulaşıyor?

24 24 Organization Technology Process People Bilgiyi elde etme, saklama ve transfer etme süreçleri Bilgiyi elde etmek, saklamak ve transfer etmek için gerekli araçlar İşlerin organize edilme ve insanların etkileşim şekli Bilgiyi yönetme sürecinde gerekli olan motivasyon ve kişisel yetkinlik t Bilgi Yönetimi Sistemi kurmak, sadece bilgiyi paylaşmak ve saklamak üzere teknolojik bir sistem oluşturmak değil, daha geniş perspektifte, – Bilgi süreçlerini oluşturmak, – Kişileri bu süreçlere dahil etmek, – Yeni rolleri tanımlamak ve – Bütün bunlara destek verecek teknolojiyi sağlamaktır. Bilgi Yönetimi Sistemi

25 25 Uygulama Grubu, ortak bilgi depoları ve çözümler oluşturmak üzere ortak ilgilere sahip çalışanlardan kurulu resmi olmayan esnek bir gruptur. Uygulama Grubu -Community of Practice- Gruplar

26 26 Çalışanlar, komşularıyla ve iş arkadaşlarıyla, problemlerini çözmek ve bilgiyi paylaşmak amacıyla resmi olmayan gruplar oluşturmaktadır. Hayır yapmadım, Geliştirdiğim pazarlama planını değiştirmem gerekiyor. En önemli rakibimizin Meksika pazarından çıktığını biliyor musun? Ben de bu fikri bir sonraki müşterimde kullanabilirim. Meksika pazarına girmek için benim bir fikrim var. Gruplar: üyeler arasında iletişimi hızlandırır fonksiyonel, organizasyonel sınırları kaldırır üyelerini bilgiyi paylaşmak ve kullanmak için motive eder bilgiyi saklar sezgisel(tacit) bilginin paylaşımını destekler bilginin değerinin belirlenmesi için bir forum oluşturur Küçük topluluklar bilgiyi verimli bir şekilde oluşturmakta ve paylaşmaktadırlar. Source MS Fusion 99

27 27 Organizasyonel ulaşılabilirlik Kendini geliştirme fırsatı, varolan toplulukların ve stratejik yeni topluluklar oluşturmanın önemini arttırmıştır. Üyelerin birbirlerine yakınlığı Yüksek Düşük Lokal Global Çalışma takımı İlgi Grupları Sezgisel ( Tacit) bilgi Açık/Dokümante (Explicit) bilgi Uygulama Grubu En iyi Uygulamalar Grubu Ekonomik-WebEkonomik-Web Kaynak: MS Fusion 99

28 28 Bu grupların başarısı aşağıdaki kritelere bağlıdır: Ortak bir iş amacına sahip olmak: En başarılı gruplar neyi başarmak istediklerini ve ne için kurulduklarını bilen gruplardır. t Gruplar şu amaçlar için oluşturulurlar: u ürün için beraber çalışmak üzere u bilgi ve deneyimi dengelemek üzere(endüstriyel ve fonksiyonel) u yeni yetenekler geliştirmek üzere u kişisel ilişkileri ve sadakati güçlendirmek üzere u yeni pazarlara ve hizmetlere yapılacak yatırımı cesaretlendirmek üzere Verimli uygulama grupları

29 29 Uygulama Grupları t Uygulama Grupları kendi alanlarındaki bilgileri birleştirir. t Sahip oldukları bilginin konuyla ilgili olup olmadığını ve doğruluğunu kontrol eder. t İşbölümünü canlı tutabilmek için aynı ilgilere ve bilgiye sahip kişileri biraraya getirir.

30 30 Bilgi Çalışanları Bilgi Yöneticisi Bilgi Mimarları Bilgi Koordinatörleri Bilgi Yönetimi Sponsorları Bilgi Yönetimi Organizasyonu

31 31 Günlük aktiviteler ve topluluk içindeki aktiviteler arasındaki etkileşim  Uygulama Grupları, katılımı ve katkıyı temel alan bir çevrede çalışır. Hız ve katılım düzenli olarak gerekmektedir, ama bu süreç zaman ister. UG’ ları her üyenin kendi başına yapabileceği işi daha kısa sürede ve daha faydalı bir biçimde yapar.  UG’lerin bilgi aktivitelerine destek verebilmek için bu aktiviteler günlük aktiviteleri haline gelmelidir. Bu şekilde onların görünür olmaları sağlanmakta ve gereken zaman daha net olarak belirlenebilmektedir. Projenin zorlukları Öğrenmedeki zorluklar

32 Arthur Andersen Bilgi Yönetimi Metodolojisi

33 33 AA METODOLOJİSİ Bilg i Ağı Modeli Bilgi Yönetimi Detaylı tasarım Hızlı Prototip

34 34 t Bilgi Yönetimi Sisteminin 6 temel fonksiyonu İçerik Kültür Proses (i ş ak ı ş ı ) Strateji(Tasarım) Teknoloji Performans Kriterleri AA BİLGİ YÖNETİMİ METODOLOJİSİ

35 35 BİLGİ YÖNETİMİ METODOLOJİSİ (devam) t Bilgi Yönetimi Sistemi 5 temel fonksiyonu içerir: Bilgi Yönetimi Süreci, Bilgi Yönetimi Çalışanları, Teknoloji, Şirket Kültürü ve Örgüt Yapısı ve Süreçler

36 Bilgi Yönetimi Sistemi Bilgi Yönetim Sistemi bize göre 5 temel fonksiyonu içerir. t BY süreci: Verinin bulunması, tasnif edilmesi, saklanması ve bilgi haline dönüştürülmesi. t BY Çalışanları: Motivasyon ve BY felsefesiyle çalışacak kişisel yeteneklerin oluşturulması t Şirket kültürü: Kişisel ve örgütsel bilgi oluşturulması ve paylaşılmasının gerekli ve faydalı olduğuna duyulan genel inanç. t Örgüt yapısı ve süreçler: İşlerin organizasyonu, kişilerin birbirleriyle ilişkisi ve karar verme mekanizması. t Teknoloji : Veri toplama, saklama, paylaşma ve bilgiye dönüştürme araç ve yöntemleri Bilgi Yönetimi felsefesi iş stratejilerinin uygulanmasında kullanılan bir bütün sistemdir. Bu sistemi başarıyla uygulamak için yukarıdaki tüm unsurlar üzerinde eşzamanlı olarak çalışmak zorundayız.

37 Çalışma Adımları Aşama IV Yaygınlaştırma Aşama IIAşama III Bilgi Yönetimi Modelinin Oluşturulması Prototip ve Pilot Uygulama Aşama I Bilgi Yönetimi İhtiyaçlarının Saptanması ve Stratejinin Belirlenmesi DEĞİŞİM YÖNETİMİ PROJE YÖNETİMİ

38 Arthur Andersen KnowledgeSpace TM

39 39 KnowledgeSpace™ Bilgi Yönetimi Süreci QA/filtrelemek -Bilgi koordinatörleri -Lokal ofis -Şirket geneli Katılım online araçlar herkes Öğrenme ve Paylaşım -Özel -Geliştirilmiş -Yeni bilginin eklenmesi Araştırma Uzmanların Katılımı -yüksek kaliteli enformasyon -CC metodoloji ve araçları Bilgi deposu

40 Kspace- Ebusiness Portal’i

41 Kspace-Arama

42 Kspace-Proje Ürünlerini Eklemek

43 Bilgi Yönetimi Fonksiyonları, Araçları ve Mimarisi

44 44 Tübitak Bilgi Yönetimi Yaklaşımı t Bilgi yönetimi stratejisini geliştirmek: –Stratejinin faktörleri: liderlik, kültür, teknoloji, ölçüm ve süreçler –İçerik yönetimi ihtiyaçları t Tasarımı Bilgi Yönetimi stratejisini ve gereklerini baz alarak geiştirmek : –Operasyonel konseptin tasarımı (bilgi akışları, içerik ve süreçler) –Organizasyonel parçaların tasarlanması (roller ve sorumluluklar) –Bilgi yönetimi ürünlerinin işlevselleğini değerlendirme –Bilgi yönetimi ürünlerini tanıtma –Bilgi Yönetimi’nin Bilgi mimarisi bileşenlerinin tasarımı - Organizasyon şeması, navigasyon, kategorizasyon ve arama sistemleri –“Business case analysis” ve risk analizi

45 45 Bilgi yönetimi nasıl çalışır? Yapısal Bilgi İçeriği Contribution Katılım Retrieval Erişim Process Components Süreç Bileşenleri t Bilginin içeriğine sahip olmak –Açık(explicit) bilgi-Mevcut sistemlerde (ofis otomasyon gibi) varolan –Sezgisel(tacit) bilgi - Deneyimli çalışanların beyninde olan t İçeriği saklama veya organize etme –Kesin, güvenilir ve ilgili bilgi içeriği t İçeriğin paylaşımı –“Browsing”,dağıtım(push), arama, işbölümü, ve içeriği zengileştirme

46 46 Liderlik Teknoloji Kültür Ölçüm Organizasyonel Bilgi Tanıt Yarat Paylaş Uygula Organize et Adapte et Topla Süreç Bilgi Yönetimi Çözümlerini Ortak Bir Çerçevede Tanımlamak t Dışardan içeriye doğru tanımlamak t Organizasyonel bilgiye ulaşmak için destek süreçlerini tanımlamak

47 47 Katılım Katılım t Kişisel bilgilerin bütün organizasyon tarafından ulaşılabilinir hale getirilme sürecidir –Otomatik katalogma –Kişiye özel katılım formu –Katılım sihirbazı –E-posta –Uygulamalar t Gözden geçirilmesi ve kabul edilmesi: Yapılan katkıların ilgili kişiler tarafından gerektikçe gözden geçirilmesi (“Clearance” Koordinatör ve Konu Uzmanları) –Katılım hakkında yorumlar –Paralel veya seri onaylama

48 48 Erişim Erişim t Bilgi Yönetimi Sistemi kullanıcılarının bilgi tabanından (knowledge base) bilgiyi alıp kullanmaları t Push –Aracılar –Bildirge, uyarı –Sık kullanılan dokümanlar –Özet t Pull –Arama –Kullanıcı profili

49 49 Erişim Kişiselleştirme t Sayfanın yönetici veya kullanıcı tarafından modifiye edilebilirliği –Sayfa düzeni –Kullanıcıların içerik tercihleri –Gruplara katılım

50 50 Erişim İşbölümü t Kullanıcıların birebir, “one-to-many” veya “many-to-many” konuşmalarda yer almalarını sağlayan mekanizmadır –Chat –Tartışma –Geri bildirim –Forum

51 51 E-mail (e-posta) Collaboration ( Grup Çalışması) Doc. Mgmt.Imaging / Arc Work flow (İş akış sistemleri) İçerik Yönetimi Karar Destek Sistemleri Personalization (Kişiselleştirme) Bilgi Yönetimi Sistemi MS Office Bilgi Yönetimi Sistemi

52 52 Bilgi yönetimi araçları-Örnekler: t İçerik ve doküman yönetimi: –Livelink(Open Text), CyberDOCS/DOCS Open(PC Docs/ Fulcrum), Document Management Extensions for Microsoft Exchange(80-20 Software) t İşakışı ve takip sistemleri: –Compaq Work Expeditor(Compaq), Keyflow Commerce(Keyfile), EquiClose (Jetform) t İşbölümü ve Groupware : –Lotus Notes, Outlook, Actionworks Metro(Action Technologies) t Enformasyon arama ve yayınlama: –DOCSFulcrum(PCDOCS/Fulcrum), Report2Web (eport2 Web) t Business intelligence ve veri deposu –Oracle OLAP araçları Bilgi Yönetim Sistemleri Kaynak: Microsoft

53 53 Bilgi Yönetimi Altyapısı: Inranet Bileşenleri

54 54 Inranet Bileşenleri Web Browser Web Server Microsoft Internet Information Server (IIS) PDA & MicroBrowser PDA Client Applications PDA Data Client Tier Portal User Interface (MyTubitak.com) Community User Interface Community of Practice Process-based Community Product-based Community Geographical Community Content Management Services Data Management Services Enterprise Application Integration Data Warehouse Content Index Content Repository Mail Server Search Engine & Crawling Agents Discussion Database PayrollAccounting Personalization Engine Personalization, Security, Administration Custom Application Services eLearning Decision Support Resource Management Employee Self Service Wireless Interface Knowledge Management Taxonomy and Information Architecture Enterprise Portal Tier Application Services Tier Data Tier WWW DB

55 55 Inranet Bileşenleri: Sunucu Mimarisi

56 56 Referanslarımız

57 57 Referanslarımız: t Central Intelligence Agency t Club Car t DuPont Legal Department t Enterprise Oil t Lend Lease t Novartis t RELTEC (1&2) t Royal Dutch Shell t Oil and Gas Company t Siemens NV t Skandia t Swiss Re t Sun Microsystems t World Bank t WPP t MNG Bank t...

58 58 “Yardımcı Faktörler veya veya Engeller” Engeller”

59 59 1. Bilgi güçtür- Kişisel güçten kurumsal güce geçiş Kişileri deneyimlerini ve öğrendiklerini paylaşmak için cesaretlendirmek ve motive etmek. 2. Bilgi farklı yerlerde bulunur Sezgisel(tacit) bilgiyi oluşturmak ve saklamak için bir mekanizma yaratmak (Performans yönetimi). 3. Bilgi durağandır Doğru enformasyonu doğru kişilere doğru zamanda ulaştırmak (newsletter). 4. Bilgi dağınıktır Başka takımların çalışmalarından haberdar olmak ve kullanışlı(user-friendly) arşivler oluşturmak. 5. Bilgi kaybolur Yeni fikirler oluştukça yakalamak ve onları bir sonraki projelere aktarmak Bilginin paylaşımında çıkan engeller

60 60 Davenport’un kuralları t Arkadaşlarınla paylaşırsın t Eğer karşılığında birşey elde edeceğine eminsen paylaşırsın t Oyuncakların herkesinkinden daha özeldir t Öğretmen sınıftan çıkıp geri dönene kadarki zamanda paylaşırsın t Eğer az sayıda oyuncak varsa paylaşım azalır t Eğer paylaştığında karşılık görmezsen bir daha paylaşmazsın

61 61 Sorular


"1 Bilgi Yönetimi’nin Yapı Taşları. 2 Akış t Bilgi Yönetimi ile ilgili bazı temel bilgiler t Proje bazlı çalışan organizasyonlarda Bilgi Yönetimi t Arthur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları