Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KALİTE YÖNETİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KALİTE YÖNETİM."— Sunum transkripti:

1 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ –ODA AKREDİTASYON SİSTEMİ

2 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 2 Ana Bölümler İİş Alemi ile İlişkiler, ÜÜyelik, SSağlıklı Mali Bünye, KKatılımlı Yönetim ve İdare, OOdalar İletişim Ağının (network) Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gelişimi,

3 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 3 İş Alemi ile İlişkiler 1.1 Haberleşme ve Yayınlar 1.2 Politika ve Temsil 1.3 Bilgi ve Danışmanlık 1.4 Networking/İletişim ağı (üyeleri biraraya getirerek temas kurmalarını sağlama) 1.5 İş Geliştirme ve Eğitim 1.6 Uluslararası Ticaret

4 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 4 1.1 Haberleşme ve Yayınlar TTemel olarak üyeler ve geniş iş topluluğu ile iletişim, YYayınlar, TToplantılar, BBasın Bültenleri, MMedya Personeli İstihdamı, YYK tarafından onaylanmış haberleşme stratejisi, WWeb Sitesi ( (( (Yabancı dil destekli)

5 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 5 7.2.3.Müşteri ile İletişim Organizasyon, a) ürün bilgisi b)değişikliklerde dahil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler veya sipariş alımı, ve c)müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere, müşteriden elde edilen bilgiler ile ilgili, müşterilerle olan iletişim için etkin düzenlemeleri belirlemeli ve uygulamalıdır.

6 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 6 5.5.3. İç İletişim tepe yönetim, organizasyonda uygun iletişim proseslerinin oluşturulması ve iletişiminin kalite yönetim sisteminin etkinliği ile bağlantılı yapılmasını sağlamalıdır.

7 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 7 1.2 Politika ve Temsil ÜÜyelerin yerel, bölgesel ve ulusal önemdeki konulardaki görüşlerini sistematik bir temel üzerinde belirlemek üzere ne tür mekanizmalar kullanılmaktadır? OOdalar bölgesini ne kadar temsil etmektedir? DDeneyimli politika personeli istihdam edilmekte midir? PPolitikalarını duyurmak, üyelerinin görüşlerini kanıtlarla desteklemek üzere araştırma çalışmaları yapılmakta mıdır? ÜÜyelerinin görüş ve isteklerini ilgili mercilere iletip, çözüm üretmekte midir? BBelirli konularda lobi faaliyetleri yürütülmekte midir? ÜÜyeleri ile ilgili ekonomik araştırmalar yapılmakta mıdır? ÜÜyelerinin görüşlerini yerel,bölgesel ve ulusal düzeyde basın, medya vb. iletmekte midir? PPolitika ve temsil faaliyetlerinin etkinlikleri gözden geçirilmekte midir?

8 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 8 1.2 Politika ve Temsil Asli Kanıtlar: BBelirli konularda görevli çalışma grupları,danışmanlar ve komitelerin üyeler ile yaptıkları çalışmalara ilişkin kayıtlar, KKonu ile ilgili personel istihdamı, OOda politikası oluşturmak ve üyelere bilgi vermek üzere yapılan anket vb. çalışmalar ve araştırmalara ilişkin kayıtlar, OOda üye ve ilgili taraflarca kullanılabilecek analiz ve araştırmaların gönderildiğine dair kayıtlar, OOdanın konumunu ortaya koyan araştırma kayıtları, HHükümet, yerel yönetimler, siyasetçiler ve karar mercileri ile yapılan toplantı, görüşme vb. ilişkin kayıtlar, OOda görüşleri, lobi faaliyetler vb. konusunda basında medyada yer almış haber kayıtları, OOda görüşlerinin takip edildiğine ve kaynak gösterildiğine dair kayıtlar

9 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 9 5.3. Kalite Politikası Tepe yönetim kalite politikasının, a)organizasyonun amacına uygunluğunu, b)kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğin sürekli iyileşmesi taahhütlerini içermesini, c)kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi görmesini, d)organizasyon içinde iletilmesini ve anlaşılmasını, ve e)uygunluğunun sürekliliği için gözden geçirilmesini sağlamalıdır.

10 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 10 1.3 Bilgi ve Danışmanlık OOdalar üyelerine, bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlayabiliyor mu? BBilgi talepleri nasıl karşılanıyor? VVeri tabanlarına erişim sağlanıyor mu? BBilgi ve danışmanlık amaçlı personel istihdamı var mı? TTüm üyelerine bilgiye erişim için veri tabanı sunulmakta mıdır?

11 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 11 1.3 Bilgi ve Danışmanlık Asli kanıtlar: BBilgi ve danışmanlık hizmet kayıtları, BBilgi taleplerinin karşılandığına dair örnekler, KKonu ile ilgili uzman personel istihdamı veya kullanımı, ÇÇeşitli elektronik bilişim kaynaklarına erişim ve bu bilgilerin ilgili taraflara aktarılmasını sağlayacak haberleşme teknolojilerinin kullanıldığını gösteren kanıtlar, HHizmetlerin üyeler tarafından ölçümlenmesine imkan sağlayacak geri bildirim sisteminin varlığına dair kanıtlar

12 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 12 1.4 Networking/İletişim Ağı OOdalar; üyelerin bir araya gelip, tanıştığı ve yeni iş imkanları yaratıldığı, firmalararası ticareti, birbirlerinin kaynaklarından karşılıklı yararlanımı, ortaklık çalışmalarını, ortak girişimleri destekleyici yıllık programlar hazırlıyor mu? (kokteyl, yemek, piknik, seminer, toplantı vb.)

13 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 13 1.4 Networking/İletişim Ağı Asli Kanıtlar: ÜÜyelerin bir araya gelip, tanıştığı ve yeni iş imkanlarının yaratıldığı, firmalararası ticareti, birbirlerinin kaynaklarından karşılıklı yararlanımı, ortaklık çalışmalarını, ortak girişimleri destekleyici faaliyetlere dair kanıtlar (bilgilendirme toplantıları, sosyal amaçlı yemek/piknik/kutlama/ödüllendirme) SSöz konusu faaliyetlere katılım ve tatmin düzeyi konusunda alınan geribildirim kayıtları (etkinlik sonrası düzenlenen katılımcı anketleri)

14 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 14 1.5 İş Geliştirme ve Eğitim ÜÜyelerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve erişiminin sağlanması, ÜÜye ihtiyaçlarına göre eğitim programlarının bizzat düzenlenmesi, İİş becerisi eğitimi ve iş geliştirme çalışmaları (uygulamalı eğitimler), EEğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi

15 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 15 1.5 İş Geliştirme ve Eğitim Asli Kanıtlar: EEğitim ihtiyaçlarının belirleme süreçlerine dair kayıtlar (üye anketleri, web sayfasından duyurular, üye talepleri vb.) İİş becerisi eğitimi ve iş geliştirme çalışmalarına dair kayıtlar, EEğitimlere katılanlar tarafından eğitimlerin etkinliğinin değerlendirmesi kayıtları (eğitim sonrası düzenlenen anketler), EEğitim sonuçlarının işe yansımasına dair katılımcılardan alınan geri beslemeler.

16 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 16 1.6 Uluslararası Ticaret UUluslararası ticaret hizmetleri, İİyi yetişmiş ve yetenekli eleman istihdamı, TTicaret kuruluşları ile ilişkiler, ÜÜyelerine ihracat ve ithalatla ilgili belge düzenlenmesi

17 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 17 1.6 Uluslararası Ticaret Asli Kanıtlar: YYurtdışına gerçekleştirilen heyet ziyaretleri, yurt dışı fuar,sergi vb. hizmetlerin kayıtları, KKonusunda uzman personel istihdamı/kullanımı ve söz konusu personelin eğitim faaliyetlerine katılımına ilişkin kayıtlar, EEurochambers ve Uluslararası Ticaret Odası gibi bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışma ortakları ile yapılan çalışmalara ilişkin kayıtlar, OOdanın vermeye yetkili olduğu belge türleri, YYapılan faaliyetlerin üyeler tarafından değerlendirmesine ilişkin kayıtlar, UUluslararası ticaretle ilgili birimin varlığı, konu ile ilgili olarak diğer kuruluşlardan hizmet alınıyorsa kanıtları.

18 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 18 2. Üyelik ÜÜye kayıtları ile ilgili güncel bir veri tabanı, BBilgilerin düzenli güncellenmesi, SSunulmakta olan hizmetlerin ilgili tüm üyelere ulaştırılması, ÜÜyelerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirilmesi,

19 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 19 2. Üyelik Asli Kanıtlar: ÜÜye bilgilerinin düzenli güncellendiğine dair kanıtlar, DDüzenli sektörel nitelikli toplantılar düzenlendiği ve bu toplantılara sektörde faaliyet yürüten ilgili tüm üyelerin davet edildiğine ilişkin kanıtlar, MMeslek komite toplantılarının düzenli olarak, geniş katılımlı gerçekleştirildiğine dair kanıtlar, MMeslek komiteleri ve Oda Meclis kararlarının YK tarafından takip edildiğine dair kanıtlar, OOda tarafından sunulan hizmetlerin ilgili tüm üyelere ulaştırıldığına dair kanıtlar, ÜÜyelerden gelen önerilerin, şikayetlerin değerlendirildiğine dair kanıtlar, ÜÜyelerin oda hizmetlerinden memnuniyet seviyesinin ölçümlendiğine dair kanıtlar

20 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 20 Üst yönetim, müşteri tatmininin artırılması amacına yönelik olarak, müşteri şartlarının belirlenmesi ve yerine getirilmiş olmasını sağlamalıdır ( Madde 7.2.1 ve Madde 8.2.1). 5.2. Müşteri Odaklılık

21 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 21 7.2. Müşteri Bağlantılı Prosesler 7.2.1.Ürüne Bağlı Şartlarının Belirlenmesi Organizasyon, a) teslim ve teslim sonrası için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olan şartları, b) müşteri tarafından belirtilmeyen ancak bilindiğinde, tanımlanan veya amaçlanan kullanımı için gerekli şartları, c) ürünle ilgili belirleyici ve düzenleyici şartları, ve d) organizasyon tarafından belirlenen ilave şartları, belirlemelidir.

22 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 22 7.2.2.Ürüne Bağlı Şartlarının Gözden Geçirilmesi Organizasyon, ürünle ilgili şartları gözden geçirmelidir. Bu gözden geçirme, organizasyonun müşteriye ürünü temin etme taahhütünden önce gerçekleştirmeli (örneğin: teklifin sunulması, sözleşme veya siparişin kabulü, sözleşme veya siparişlerdeki değişikliklerin kabulü) ve a) ürün şartlarının tanımlandığından, b) daha önce belirtilenlerden farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözümlendiğinden, c) organizasyonun belirlenen şartları karşılama yeterliliğine sahip olmasından, emin olmalıdır.

23 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 23 Gözden geçirme sonuçlarının ve gözden geçirmeden çıkan faaliyetlerin kayıtları muhafaza etmelidir. (bakınız 4.2.4). Müşteri, şartın dokümante edilmiş ifadesini sağlamadığında, müşteri şartları, organizasyon tarafından kabul edilmeden önce doğrulanmalıdır. Ürün şartlarının değişmesi durumunda, organizasyon ilgili dokümanların düzeltilmesini ve ilgili personelin bu değişen şartlardan haberdar edilmesini sağlamalıdır. NOT Bazı durumlarda, internette satışlar gibi, her bir sipariş için formal bir gözden geçirme pratik değildir. Bunun yerine, gözden geçirme, kataloglar veya reklam malzemeleri gibi uygun ürün bilgilerini kapsayabilir.

24 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 24 7.2.3.Müşteri ile İletişim Organizasyon, a) ürün bilgisi b)değişikliklerde dahil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler veya sipariş alımı, ve c)müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere, müşteriden elde edilen bilgiler ile ilgili, müşterilerle olan iletişim için etkin düzenlemeleri belirlemeli ve uygulamalıdır.

25 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 25 7.5. Üretim ve Hizmet Sağlama 7.5.1. Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü Organizasyon, kontrollü koşullar altında üretim ve hizmet sağlamayı planlamalı ve yürütmelidir. Kontrollü koşullar, uygulanabildiğinde; a) Ürünün karakteristiklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliğini, b) Gerekli olduğunda, çalışma talimatlarının bulunabilirliğini, c) Uygun techizatın kullanımını, d) İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliğini ve kullanımını, e) İzleme ve ölçmenin uygulanmasını, f) Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını, Kapsamalıdır.

26 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 26 3. Sağlıklı Mali Bünye İİş planını yerine getirebilecek rezervlerin olması, BBugün ve gelecekteki faaliyetlerini tutarlı ve ticari olarak karlı şekilde gerçekleştireceklerini göstermeli, MMuhasebe kayıtları yasal şartların gereğini karşılayabilmeli, FFaaliyetlerini bütçe dengesini sağlayacak şekilde gerçekleştirmeli, MMali raporlar,

27 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 27 3. Sağlıklı Mali Bünye Asli Kanıtlar: YYıllık Muhasebe kayıtları DDengeli bir bütçeye sahip olduğunu gösteren mali tablolar, YYK tarafından odanın gelecekteki gelişiminin ve mali durumunun analiz edildiğini ve bunun faaliyetler üzerindeki etkisinin değerlendirdiğine dair kanıtlar, MMali tabloların düzenli olarak oda yönetimi tarafından belirlenen bir komite tarafından izlendiğine dair kanıtlar, MMali tabloların düzenli olarak oda yönetimi ve meclisi onayına sunulduğuna dair kanıtlar.

28 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 28 6.Kaynak Yönetimi 6.1 Kaynakların Sağlanması Organizasyon, a) kalite yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi, ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi b) müşteri şartlarının yerine getirilmesiyle müşteri memnuniyetinin arttırılması için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır.

29 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 29 4. Katılımlı Yönetim ve İdare 4.1 Oda Mevzuatı, 4.2 Yönetim Kurulu, 4.3 İş Planlanması ve Yönetim, 4.4 Personel Yönetimi, 4.5 Kalite

30 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 30 4.1 Oda Mevzuatı OOdalar 5174 sayılı kanunun gereklerini yerine getirmelidir, BBu element diğerlerinden farklı olarak en fazla 3 puan ile değerlendirilmektedir.

31 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 31 4.1 Oda Mevzuatı Asli Kanıtlar: 55174 sayılı yasa, yönetmelik ve genelgelerin kopyası, ÜÜye aidat kayıtları, ÜÜyelere sunulan hizmet listesi, İİş programı, faaliyet raporu, ŞŞikayet mekanizmasının işlediğine dair kanıtlar, YYasal denetim kayıtları (yeminli mali müşavir, bakanlık denetçileri vb.) OOda çalışanları hakkında yasal işlem kayıtları.

32 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 32 7.2. Müşteri Bağlantılı Prosesler 7.2.1.Ürüne Bağlı Şartlarının Belirlenmesi Organizasyon; a) Teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olan şartlar, b) Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak bilindiğnde, tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartları, c) Ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, d) Organizasyon tarafından belirlenen ilâve şartları, belirlemelidir.

33 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 33 4.2 Yönetim Kurulu FFaal üyelerden oluşan bir Yönetim Kurulu oluşturulmalıdır, YYönetim kurulu toplantılarına katılımların ve alınan kararların yasal çerçevede olduğu izlenmelidir, UUygulanan katılımlı yönetim ilkelerinin üyelerin ihtiyaçlarına cevap verip vermediği, iyi iş uygulamalarına göre belirlenmiş olduğu belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir, OOdadaki tüm yöneticilerin eğitilmesi ve gelişimi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

34 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 34 4.2 Yönetim Kurulu Asli Kanıtlar: OOda üst yönetimi atama kayıtları, GGenel Sekreterin atanması ve çalışmalarının YK tarafından düzenli izlendiğine dair kayıtlar, YYK’nın odanın katılımlı yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemeleri gözden geçirmekte olduğuna dair kanıtlar, MMeslek Komiteleri ve YK meclis toplantıları ve seçim süreçlerine ilişkin kayıtlar, YYK aracılığı ile Oda organları arasında düzenli bilgi akışının sağlandığına dair kanıtlar, OOda politika ve stratejilerinin oluşumuna katkılarına dair kanıtlar, İİş programında revizyon çalışmaları yapıldığına dair kanıtlar, YYK üyelerinin toplantılara katılımının etkin şekilde izlendiğine dair kanıtlar, YYK üyelerinin diğer organizasyonlarda -varsa- görev aldıklarına dair tutulan kayıtlar

35 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 35 5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi 5.6.1. Genel Üst yönetim, organizasyonun kalite yönetim sistemini, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlaması için planlanmış aralıklarla gözden geçirmelidir. Bu gözden geçirme, iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesini, kalite politikası ve kalite hedefleri de dahil olmak üzere, kalite yönetim sisteminde değişiklik ihtiyaçlarını içermelidir. Yönetimin gözden geçirmelerinden elde edilen kayıtlar muhafaza edilmelidir ( Madde 4.2.4).

36 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 36 5.6.2. Gözden Geçirme Girdisi Yönetimin gözden geçirme girdisi, aşağıda belirtilenler hakkındaki bilgileri içermelidir; a) Tetkiklerin sonuçları, b) Müşteri geri beslemesi, c) Proses performansı ve ürün uygunluğu, d) Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, e) Önceki yönetimin gözden geçirmelerinden devam eden takip faaliyetleri, f) Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, g) İyileştirme için öneriler.

37 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 37 5.6.3. Gözden Geçirme Çıktısı Yönetim gözden geçirme çıktısı, aşağıdakilerle ilgili kararları ve faaliyetleri içermelidir; a) Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, b) Müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi, c) Kaynak ihtiyaçları

38 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 38 4.3 İş Planlaması ve Yönetim YYönetim Kurulu tarafından onaylı “Yıllık İş Planı” hazırlanmalı ve düzenli aralıklarla gözden geçirilmek üzere süreçler tanımlanmalıdır, İİş planının geliştirilmesinde üyelerle ilişki içinde olmalıdır, 44 yıllık “Stratejik Plan” oluşturulmalı, “Yıllık İş Planı” stratejik plandan türetilmelidir, İİş Planı oluşturulma süreci tariflenmelidir, PPlanların takibi ve revize edilmeleri sağlanmalıdır,

39 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 39 4.3 İş Planlaması ve Yönetim Asli Kanıtlar: TTakip edilen iş planlaması ve izleme süreci kayıtları, OOda üyelerinin iş planlama süreci ile nasıl ilişkilendirildiği ve bütünleşmenin nasıl sağlandığını gösteren kayıtlar, YYK tarafından onaylanmış stratejik plan kopyası, YYK tarafından onaylı iş planı kopyası, YYK’nın gelişmeleri plana uygun olarak izlediğine ve kontrol ettiğine dair kanıtlar.

40 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 40 5.4.2 Kalite yönetim sisteminin planlanması Üst yönetim; a) Kalite hedefleri de dahil olmak üzere Madde 4.1'de verilen şartları yerine getirmek için, kalite yönetim sisteminin planlanmasını, b) Kalite yönetim sisteminde, değişiklikler planlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini, sağlamalıdır.

41 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 41 7. Ürün Gerçekleştirme 7.1.Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması Organizasyon, ürünün gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri planlamalı ve geliştirmelidir. Ürün gerçekleştirme plânlaması, kalite yönetim sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı olmalıdır ( Madde 4.1 ). Ürün gerçekleştirme plânlamasında, organizasyon uygun olduğunda aşağıdakileri belirlemelidir; a) Kalite hedefleri ve ürün için şartları, b) Proseslerin, dokümanların oluşturulması ve ürüne özgü kaynakların sağlanması için ihtiyaç,

42 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 42 c) Ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün kabulü için kriterleri, d) Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen ürünün şartları karşıladığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar (Madde 4.2.4). Bu plânlamanın çıktısı, organizasyonun çalışma metoduna uygun bir formda olmalıdır. Not 1 - Kalite yönetim sisteminin proseslerini ( ürün gerçekleştirme proseslerini içeren) ve belirli bir ürüne, projeye veya sözleşmeye uygulanan kaynakları belirten bir doküman kalite plânı olarak adlandırılabilir. Not 2 - Organizasyon, Madde 7.3'te verilen şartları, ürün gerçekleştirme proseslerinin geliştirilmesine de uygulayabilir TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ156

43 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 43 4.4 Personel Yönetimi İİhtiyaca uygun ve p pp performansa dayalı bir Personel Yönetim Sistemi, PPersonele yapılan yatırımların sürekliliği, ÖÖneri sisteminin uygulanması, PPersonel memnuniyeti,

44 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 44 4.4 Personel Yönetimi Asli Kanıtlar: GGörev, yetki, sorumluluk tanımları, PPersonel iş sözleşmeleri, TTeklif edilen ve gerçekleştirilen eğitim programları, PPerformans ölçümleme ve kariyer planlamaya ilişkin kayıtlar, MMotivasyonu artırıcı yönde ödüllendirme vb. uygulamalarına dair kanıtlar, PPersonel memnuniyet ölçümlemeleri, ÖÖneri getirme sistemi olduğuna dair kanıtlar.

45 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 45 6.2. İnsan Kaynakları 6.2.1. Genel  Ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve tecrübe yönünden yetkin olmalıdır.

46 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 46 6.2.2 Yetkinlik, Bilinç ve Eğitim Organizasyon, a) ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel için gerekli yetkinlikleri belirlemeli, b) bu ihtiyaçların karşılanması için eğitim sağlamalı veya diğer faaliyetleri başlatmalı, c) başlatılan faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmeli, d) personelin, faaliyetlerinin uygunluğu ve öneminin ve kalite hedeflerine ulaşılmasına nasıl bir katkıda bulunacaklarının bilincinde olmasını sağlanmalı, ve e) öğrenim, eğitim, beceri ve tecrübe ile ilgili uygun kayıtları muhafaza etmelidir.

47 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 47 4.5 Kalite KKalite Yönetim Sistem standartları EEFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modeli BBenchmarking uygulamaları

48 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 48 4.5 Kalite Asli Kanıtlar: OOda faaliyetlerinin bütünsel ve sistematik olarak algılanması ve idare edilmesine imkan sağlayan bir yönetim sistemi uygulanıyor olması (Örneğin; ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, EFQM Mükemmellik Modeli, Toplam Kalite Yönetimi) BBenchmarking uygulamalarına katılım sağlanarak, en iyi uygulama şekillerinin sürekli gelişim için model olarak alınması ve uygulanmasına dair kanıtlar, KKalite sorunları konusunda odanın geri beslemeleri nasıl algıladığı ve çözüme ilişkin ne tür faaliyetler yürüttüğüne dair kanıtlar

49 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 49 5.4.2 Kalite yönetim sisteminin planlanması Üst yönetim; a) Kalite hedefleri de dahil olmak üzere Madde 4.1'de verilen şartları yerine getirmek için, kalite yönetim sisteminin planlanmasını, b) Kalite yönetim sisteminde, değişiklikler planlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini, sağlamalıdır.

50 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 50 5. Odalar Network’unun Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gelişimi BBölgesel Odalar ile İlişkiler, TTOBB istişare toplantıları ve diğer aktivitelerine katılım, TTOBB etkinlik ve girişimlerine katılım, YYurt dışındaki Odalar ile İlişkiler,

51 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 51 5. Odalar Network’unun Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gelişimi Asli Kanıtlar: BBölgesel toplantılara, faaliyetlere katılıma dair kanıtlar, DDiğer odalarla bölgesel, ulusal ve ulsulararası düzeydeki işbirliklerine dair kanıtlar, OOdalararası işbirliklerinin (network) profesyonel ve örgütsel gelişimi konusunda odalararası faaliyetlere katılım ve verilen desteklere dair kanıtlar, TTOBB’un danışma-istişare ve diğer faaliyetlerine katılıma dair kanıtlar, TTOBB ve diger örgütsel oda girişimlerine destekleri gösteren kayıtlar, OOdalar network’ünün desteklenmesi amacı ile bilgi ve teknolojik imkanlardan yararlanıldığını gösteren kayıtlar,

52 Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 52 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Teşekkürler Mesut DURU 0312 4166335 PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI www.tse.org.tr


"Kalite bir hayat tarzıdır. ©2008 Türk Standardları Enstitüsü 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KALİTE YÖNETİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları