Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 1: Kurultay Hazırlık Çalışmaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 1: Kurultay Hazırlık Çalışmaları"— Sunum transkripti:

0 KURULTAY SONUÇ SUNUMLARI 29 Kasım 2014

1 Bölüm 1: Kurultay Hazırlık Çalışmaları

2 KURUMSAL YAPI Elazığ Valiliği Elazığ Belediyesi Elazığ Ticaret Sanayi Odası Fırat Üniversitesi Fırat Kalkınma Ajansı İlgili kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları AMAÇ İlin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlamak, İlin kamu-özel tüm kurumlarının birlikte ve aynı hedefe doğru çalışmalarını sağlayacak ortam oluşturmak, il içinde ortak iş yapabilme yetkinliğini güçlendirmek, Yatırımcılara güven veren, öngörülebilir ve ulaşacağı nokta tanımlı, yatırımcı dostu il olmak,

3 1. Birleşim Odak Alanlarının Belirlenmesi
Kalkınma kurultayı çalışmaları Şubat 2014 tarihinde başlamış, ilk büyük katılımlı birleşim Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şubat ‘14 Eylül ‘14 Sektör Analizleri Kentleşme Girişimcilik Spor Göç Çevre Eğitim Sağlık Ticaret ve Finans Sanayi ve Teknoloji Hayvancılık Yeraltı Kaynakları Turizm Su Ürünleri Bitkisel Üretim İnşaat (Yapı) 1. Birleşim Odak Alanlarının Belirlenmesi

4 3 aşamadan oluşan 1. birleşimin ilk aşamasında, sektörlerin; Global, Türkiye ve Elazığ boyutundaki analizleri katılımcılara sunulmuştur. HAYVANCILIK SU ÜRÜNLERİ MADENCİLİK BİTKİSEL ÜRETİM TİCARET FİNANS SANAYİ İNŞAAT (YAPI) TURİZM

5 2. aşamada, odak sektörlerin belirlenmesi çalışması 17 çalışma grubu tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. CAZİBE KAPASİTE SEKTÖR REKABETÇİ OLABİLME DÜZEYİ KATMA DEĞER SAĞLAMA DÜZEYİ DİĞER SEKTÖRLERE KATKI SAĞLAMA DÜZEYİ İLİN SOSYAL GELİŞİMİNE KATKI DÜZEYİ DEVAMLILIK DÜZEYİ ALTYAPI DÜZEYİ İNSAN GÜCÜ DÜZEYİ SEKTÖR 1 3 2 1 SEKTÖR 2 SEKTÖR ..

6 3. aşamada, tüm sektörler için grupların ortalamaları sonucunda nihai tablo oluşturulmuştur.
Su Ürünleri Yeraltı Kaynakları KAPASİTE Hayvancılık İnşaat (Yapı) Bitkisel Üretim Ticaret Finans Sanayi Turizm CAZİBE

7 1. Birleşim Odak Alanlarının Belirlenmesi
Eylül 2014 tarihinden sonra odak sektörler bazında detay planlama çalışmaları başlatılmıştır. Şubat ‘14 Eylül ‘14 Kasım ‘14 Sektör Analizleri İş Planı Hazırlıkları 1. Birleşim Odak Alanlarının Belirlenmesi Su Ürünleri Turizm Yeraltı Kaynakları

8 İş planı hazırlıkları, iyi yönetişim ilkeleri ile uyumlu şekilde kurgulanmıştır.
İyi yönetişim, her organizasyonda, karar verenlerin yetkilerini; sağduyulu, adil ve değer yaratacak şekilde kullanmalarını hedefler. ŞEFFAFLIK ADİLLİK TUTARLILIK SORUMLULUK KATILIMCILIK HESAP VEREBİLİRLİK ETKİLİLİK

9 İyi yönetişimin 7 ilkesi ve sağladıkları faydalar.
ŞEFFAFLIK Kurum içinde ve dışında ve aynı zamanda topluma karşı performans ve kaynakların kullanımı konusunda aktif açıklıkta ve şeffaf olmak Güven oluşturulur ve paydaşların kurumu tercih etmeleri sağlanır HESAP VEREBİLİRLİK Tüm yöneticilerde, tüm seviyelerde hesap verme/raporlama ve yapılan işlerin değerlendirilmesi yaklaşımının benimsenmesi Kaynak kullanımında etkinlik sağlanır ve sorumluluk bilinci gelişir ETKİLİLİLİK Başarı ve sonuç odaklı yaklaşımla kaynakların doğru yönlendirilmesi, doğru alanların seçilmesi, performans hedeflerinin doğru belirlenmesi Az kaynak ile maksimum etkililik sağlanır TUTARLILIK Misyon, Vizyon doğrultusunda hareket etmek, temel politika ve prensipleri koruyarak karar almak Verimlilik sağlanır, katma değer artar, tüm faaliyetlerde tutarlılık sağlanır KATILIMCILIK Faaliyetlerde paydaşların katılım ve desteğini sağlamak, buna yönelik ortam geliştirmek Sahiplenme ve sürekliliği sağlar, bilgi ve deneyimi derinleştirir SORUMLULUK Kişiden, sisteme ve tüm kuruma kadar sorumlulukları yerine getirme anlayışı oluşturmak Kuruma duyulan saygı ve güveni artırır, paydaşlara karşı güçlü konumda gelinir ADİL OLMAK Sistemlerde tüm paydaşların beklentilerini gözeterek kurguyu oluşturmak, uygulamalarda kişiye göre değil sisteme göre karar vermek Tüm paydaşlar gözünde güven artar

10 YERALTI KAYNAKLARI SEKTÖRÜ
3 aşamalı detay planın, 1. aşamasında, odak sektörlerin; strateji haritaları, hedefleri ve hedef ölçüm göstergeleri oluşturulmuştur. TURİZM SEKTÖRÜ YERALTI KAYNAKLARI SEKTÖRÜ SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

11 Strateji Haritası (Bir Bölüm): Su Ürünleri Sektörü.
İşlenmiş Ürün Miktarını Artırmak NİHAİ HEDEFLER Su Ürünleri Markaları Oluşturmak FİRMALARA YÖNELİK HEDEFLER İşlenmiş Ürün Çeşitliliğini Artırmak Balık İşleme Tesisleri Kurmak SÜREÇLERE YÖNELİK HEDEFLER Atıkları Değerlendirmek Gıda Kontrol Lab. Balıkçılığa Yönelik Geliştirmek ÖĞRENME ve ALTYAPIYA YÖNELİK HEDEFLER Marka ve Pazarlama Yönetimi Eğitimi ve Danışmanlık Vermek İşletmeleri AB Standartlarına Yükseltmek Uzman Eleman Yetiştirmek

12 2. aşamada, ulaşılmak istenen rakamsal hedefler ve proje hedeflerinin belirlenmiştir (1/3). (Örnek: Su Ürünleri Sektörü) STRATEJİ GÖSTERGE ÖLÇÜM PERYODU MEVCUT DURUM HEDEF 2015 HEDEF 2023 1 Yetiştirilen Balık Miktarını Artırmak Yetiştirilen Balık Miktarı - Alabalık 3 Ay ton ton ton Yetiştirilen Balık Miktarı - Sazan 2 Alternatif Ürünler Yetiştirmek Kerevit 10 ton Akvaryum Balıkçılığı (Balık sayısı) 1 mio adet Diğer Ürünler (Kurbağa, vb.) 50 ton 3 İşlenmiş Ürün Miktarını Artırmak Üretilen Balıkların (İlde) İşlenme Oranı 30% 70% Üretilen Alternatif Ürünlerin İşlenme Oranı - 100% 4 İşlenmiş Ürün İhracatını Artırmak İşlenmiş Ürünlerin (Balık+Alternatif) İhracat Oranı İşlenmiş Ürünlerin (Balık+Alternatif) İhraç Edildikleri Farklı Ülke Sayısı 6 15+ 5 Balık Yetiştiricilerinin Kapasitelerini Artırmak Balık Yetiştirme Kapasitesi (Ton/Yıl) 12 Ay 32,5 bin ton 120 bin ton Kapasite Kullanım Oranı (%) 48% 80% Ortalama Balık Yetiştirici Kapasitesi (Ton/Yıl) 200 ton 900 ton …. ….. ……

13 2. aşamada, ulaşılmak istenen rakamsal hedefler ve proje hedeflerinin belirlenmiştir (2/3). (Örnek Yeraltı Kaynakları Sektörü) STRATEJİ PROJE / EYLEM ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 VALİLİK BELEDİYE ÜNİVERSİTE TSO ENERJİ BAK. MTA FKA Y. KAYN. KOM. ÖZEL SEKTÖR 1 Elazığ Madenciliğini Geliştirme Sempozyumu Yapmak Sempozyumu Gerçekleştirmek 2 Mevcut Maden Ruhsatlarının Aktif Kullanımını Sağlamak Ruhsat Kullanım Envanterini Oluşturmak Aktif Olarak Ruhsat Kullanmayan Firmaları Teşvik Yapısı Kurmak 3 Madencilik Sektörünün Önündeki (Ulusal) Bürokratik Engelleri Kaldırmak Maden Şehirleri ile Birlikte Bir Çalışma Grubu Oluşturmak Sorun Raporu Hazırlamak ve İlgili Devlet Kurumuna Sunmak 4 Maden Şirketlerinin İş Yapma Yöntemlerini (Yerel Ölçekte) Kolaylaştırmak Maden Şirketleri Sorunları Tespit Etmek

14 +1 KENTLEŞME+ÇEVRE+SAĞLIK
2. aşamada, odak sektörlerin sosyal sektörler ile etkileşim alanları belirlenmiştir (3/3). (Örnek Turizm sektörü) GİRİŞİMCİLİK KENTLEŞME 1 2 1 ÇEVRE 17 1 1 GÖÇ 2 2 1 EĞİTİM SAĞLIK SPOR +1 SPOR+ÇEVRE+SAĞLIK +1 KENTLEŞME+ÇEVRE+SAĞLIK

15 3. aşamada, süreklilik için «İzleme Komiteleri» tasarlanmıştır (1/2).

16 3.aşama: İzleme Komiteleri görev ve sorumlulukları, takip ve stratejileri güncelleme çevresinde şekillenmektedir (2/2). Belirlenen stratejik hedeflerin gerçekleşme düzeylerini takip etmek Stratejik hedeflerde geri kalınması halinde, geri kalmanın sebeplerini araştırmak, çözülebilecek konular için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, çözümünde destek ihtiyacı olan durumlarda «Yürütme Kurulu’nu» bilgilendirmek Stratejik hedeflerin ölçüm göstergelerini geliştirmek, yeni ölçüm göstergeleri önermek, mevcut durumda ölçülemeyen göstergelerin ölçülebilmelerine yönelik çözümler üretmek Sektörlerin gelişmeleri ile ilgili olarak dönemsel olarak kamuoyunu bilgilendirmek Sektör ilerleme raporlarını oluşturmak ve yayınlamak Sektör web sayfasının yönetimini yürütmek ve sektörel gelişmelerin zamanında aktarılmasını sağlamak Yıllık olarak strateji haritasını gözden geçirmek, ulaşılmış hedeflerin strateji haritasından çıkarılmasını, yeni gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan önceliklerin strateji haritasına eklenmesini sağlamak Her yıl, bir sonraki yılın rakamsal hedeflerini oluşturmak ve «Yürütme Kurulu’nun» onayına sunmak

17 KURULTAY SÜRECİNİN TEMEL ADIMLARI
Kurultay süresince yapılan tüm çalışmalar, iyi yönetişim ilkeleri ile uyum içinde gerçekleşmektedir. Şeffaflık Hesap Verebilirlik Etkililik Tutarlılık Katılımcılık Sorumluluk Adil Olma KURULTAY SÜRECİNİN TEMEL ADIMLARI 1) Sektör Analizleri 2) Sektör Değerlendirme Çalışması 3) Odak Sektörleri Belirlemek 4) Strateji Haritalarını Oluşturmak 5) Stratejik Hedefleri Rakamsallaştırmak 6) İzleme Sürecini Kurgulamak

18 Bölüm 2: Yeraltı Kaynakları Sektörü Strateji ve Hedefleri

19 Yeraltı kaynaklarına yönelik olarak oluşturulan stratejik hedefler, 3 ana boyut çevresinde oluşmuştur. Maden Potansiyelini Ortaya Çıkarmak Potansiyelin İşlenmesini Sağlamak Üretim Miktarını ve Katma Değeri Artırmak

20 (1) Potansiyeli ortaya çıkarmak.
Maden Potansiyelini Tespit Etmek Metalik Maden Arama Çalışmaları Yapmak Endüstriyel Hammadde Arama Çalışmaları Yapmak Enerji Hammaddeleri Arama Çalışmaları Yapmak Modern (akredite) Maden Analiz Laboratuvarı Kurmak Seramik, Cam ve Tuğla Sanayi Alternatiflerini Değerlendirmek Karakoçan Sıcak Su Kaynağının Enerji Üretim Potansiyelini Araştırmak

21 (2) Potansiyelin işlenmesini sağlamak.
Maden Potansiyelini İşletmeye Dönüştürmek Mevcut Maden Ruhsatlarının Aktif Kullanımını Sağlamak Yatırımcılar Bulmak İşletilmiş Maden Atık ve Cüruflardan Ekonomik Değer Elde Edilecek Çalışmalar Yapmak

22 (3) Üretim miktarını ve katma değeri artırmak.
Mevcut Madenlerin Üretim Miktarlarını Artırmak Maden Şirketlerinin İş Yapma Yöntemlerini (Yerel Ölçüde) Kolaylaştırmak Pazar Potansiyelini Artırmak Mermer İhtisas OSB Kurmak Yerli Ürünlerin Kullanımı ile İlgili Farkındalık Oluşturmak Madenlerin Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesini Sağlamak Mermer Borsası Kurmak Maden Ürünlerini ve Şirketlerini Ulusal Markalara Dönüştürmek Üretim Verimliliğini Artırmak Modern Üretim Teknikleri Kullanmak Metalik Maddeleri Zenginleştirme ve Nihai Ürün Tesisleri için Destek Vermek Entegre Mermer İşleme Tesislerinin Kurulmasına Destek Vermek Üretim Alanında AR-GE Çalışmaları Yürütmek Üretim Ekipman / Makine Sanayi Oluşturmak Yerel Halk ile Sorunların Çözümünü Kolaylaştırmak Marka ve Pazarlama Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Vermek İnsan Kaynağını Geliştirmek Ortak AR-GE Platformu Oluşturmak Demiryolu Ağını Geliştirmek Kurumsallaşma Teşvikleri Vermek Ara Eleman Yetiştiren MYO'ları Güçlendirmek Yolları İyileştirmek

23 (4) Diğer. Mermer Sektörü İhracatını Artırmak
Madencilik Sektörünün Önündeki (Ulusal) Bürokratik Engelleri Kaldırmak Maden Altyapı (Elektrik, vb.) Desteği Almak Proje, Rapor Prosedürlerini Kolaylaştırmak Finansman ve Enerji / SGK Teşviği Sağlamak İhracatçı Birliği Temsilciliği Açmak

24 Valilik, Üniversite ve TSO, gerçekleştirilecek projelerde öne çıkarken, sonuç göstergeleri Özel Sektör performansı ile şekillenecektir. ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ TSO ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. ULAŞTIRMA BAK. MTA FKA YERALTI KAYN. KOOR. KURULU ÖZEL SEKTÖR Gösterge 10 8 7 6 4 9 2 1 39 1 kurum 48, 2 kurum 9, 3+ kurum 8 Proje Eylem 10 - 11 3 9 1 kurum 12, 2 kurum 12, 3+ kurum 4 Stratejik Hedefler

25 Yeraltı Kaynakları Sektörünün, 2023 yılına yönelik temel rakamsal hedefleri.
STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE ÖLÇÜM PERYODU MEVCUT DURUM HEDEF 2015 HEDEF 2023 1 Maden Potansiyelini Tespit Etmek İlin Mevcut Maden Potansiyelini Ortaya Çıkarmak PRJ/EYL 2 Maden Potansiyelini İşletmeye Dönüştürmek Ekonomik Seviyedeki Rezervlerin İşletilme Oranı 12 Ay ölçülmüyor Mevcut durumu tespit etmek 85% Yeni Tespit Edilen Rezervlerde Yeni Yatırımcı Oranı 25% 3 Mevcut Madenlerin Üretim Miktarlarını Artırmak Elazığ ili Krom Üretim Miktarı (ton) 3 Ay Elazığ İli Mermer Üretim Miktarı (m3) 40.000 50.000 Elazığ İli Diğer Madenler Üretim Miktarı (ton) Potansiyellerin analizi sonrası tanımlanacak 4 Mermer Sektöründe İhracat Seviyesini Artırmak İhracat Miktarı (m3) 6 Ay 24.000 30.000 Birim Satış Fiyatı (USD/m3) 600 USD 1200 USD İhracat Yapılan Farklı Ülke Sayısı 15 20 50+

26 ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAK. YERALTI KAYN. KOOR. KURULU
Yeraltı Kaynakları Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (1/3). STRATEJİK HEDEF PROJE / EYLEM 15 16 17 18 19 20 ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BEL. FIRAT ÜNİ. ELAZIĞ TSO ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAK. ULAŞTIRMA BAK. MTA FKA YERALTI KAYN. KOOR. KURULU ÖZEL SEKTÖR 1 Maden Potansiyelini Tespit Etmek İlin Mevcut Maden Potansiyelini Ortaya Çıkarmak 5 Elazığ Madenciliğini Geliştirme Sempozyumu Yapmak Sempozyumu Gerçekleştirmek (Eylül 2015) 6 Mevcut Maden Ruhsatlarının Aktif Kullanımını Sağlamak Ruhsat Kullanım Envanterini Oluşturmak Aktif Olarak Ruhsat Kullanmayan Firmaları Teşvik Yapısı Kurmak 7 Madencilik Sektörünün Önündeki (Ulusal) Bürokratik Engelleri Kaldırmak Maden Şehirleri ile Birlikte Bir Çalışma Grubu Oluşturmak Sorun Raporu Hazırlamak ve İlgili Devlet Kurumuna Sunmak 8 Maden Şirketlerinin İş Yapma Yöntemlerini (Yerel Ölçekte) Kolaylaştırmak Maden Şirketleri Sorunlarını Tespit Etmek 12 Seramik ve Cam Sanayi Alternatifini Değerlendirmek Seramik Sanayi Tesisi Fizibilitesi Hazırlamak Cam Sanayi Tesisi Fizibilitesi Hazırlamak 14 Karakoçan Sıcak Su Kaynağının Enerji Üretim Potansiyelini Araştırmak Araştırma Çalışmasını Gerçekleştirmek

27 ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAK. YERALTI KAYN. KOOR. KURULU
Yeraltı Kaynakları Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (2/3). STRATEJİK HEDEF PROJE / EYLEM 15 16 17 18 19 20 ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BEL. FIRAT ÜNİ. ELAZIĞ TSO ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAK. ULAŞTIRMA BAK. MTA FKA YERALTI KAYN. KOOR. KURULU ÖZEL SEKTÖR Modern (Akredite) Maden Analiz Laboratuvarı Kurmak Laboratuvarın Kurulumunu Gerçekleştirmek İşletilmiş Maden Atık ve Cüruflardan Ekonomik Değer Elde Edilecek Çalışmalar Yapmak Maden Atık ve Cüruflarının Ekonomik Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Araştırma Hazırlamak Mevcut Atık ve Cüruf Envanterini Belirlemek Mermer İhtisas OSB Kurmak OSB ile İlgili Planı Hazırlamak OSB Planını Uygulamaya Almak Yerli Ürünlerin Kullanımı ile İlgili Farkındalık Oluşturmak Yerli Mermer Kullanımına Yönelik Proje Geliştirmek Madenlerin Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesini Sağlamak Madenlerin Katma Değerli hale Getirilmelerine Yönelik Modelleri ve Süreçleri Tanımlamak ve Güncellemek 21 Metalik Maddeleri Zenginleştirme ve Nihai Ürün Tesisleri için Destek Vermek Metal Zenginleştirme İçin Gerekli Destek İhtiyaçlarını Tanımlamak 22 Entegre Mermer İşleme Tesislerinin Kurulmasına Destek Vermek Entegre Mermer İşleyebilmek İçin Gerekli Destek İhtiyaçlarını Tanımlamak

28 ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAK. YERALTI KAYN. KOOR. KURULU
Yeraltı Kaynakları Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (3/3). STRATEJİK HEDEF PROJE / EYLEM 15 16 17 18 19 20 ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BEL. FIRAT ÜNİ. ELAZIĞ TSO ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAK. ULAŞTIRMA BAK. MTA FKA YERALTI KAYN. KOOR. KURULU ÖZEL SEKTÖR 23 Mermer Borsası Kurmak Mermer Borsası ile İlgili Planı Hazırlamak Mermer Borsası Planını Uygulamaya Almak 27 Modern Üretim Teknikleri Kullanmak Mevcut Maden Üretimlerini Kullanılan Üretim Tekniklerine Göre Sınıflandırmak 31 Finansman ve Enerji / SGK Teşviği Sağlamak Maden Şirketleri İçin Finansman İmkanları Oluşturmak 35 Marka ve Pazarlama Yönetimi ile İlgili Eğitim ve Danışmanlık Vermek Eğitim Müfredatını Hazırlamak 36 Kurumsallaşma Teşvikleri Vermek Kurumsallaşma Teşvik Altyapısını Oluşturmak 38 Ara Eleman Yetiştiren MYO'larını Güçlendirmek Ara Eleman İhtiyacını Tespit Etmek 39 Ortak AR-GE Platformu Oluşturmak AR-GE Platformunu Oluşturmak 40 İhracatçı Birliği Temsilciliği Açmak İhracatçılar Birliği ile Birlikte Elazığ Temsilciliğini Kurmak

29 Strateji haritasında kurumların sorumlulukları
Maden Potansiyelini Tespit Etmek Maden Potansiyelini İşletmeye Dönüştürmek Mevcut Madenlerin Üretim Miktarlarını Artırmak Mermer Sektörü İhracatını Artırmak Elazığ Madenciliğini Geliştirme Sempozyumu Yapmak Mevcut Maden Ruhsatlarının Aktif Kullanımını Sağlamak Madencilik Sektörünün Önündeki (Ulusal) Bürokratik Engelleri Kaldırmak Maden Şirketlerinin İş Yapma Yöntemlerini (Yerel Ölçüde) Kolaylaştırmak Pazar Potansiyelini Artırmak Metalik Maden Arama Çalışmaları Yapmak Endüstriyel Hammadde Arama Çalışmaları Yapmak Enerji Hammaddeleri Arama Çalışmaları Yapmak Modern (akredite) Maden Analiz Laboratuvarı Kurmak Yatırımcılar Bulmak İşletilmiş Maden Atık ve Cüruflardan Ekonomik Değer Elde Edilecek Çalışmalar Yapmak Mermer İhtisas OSB Kurmak Yerli Ürünlerin Kullanımı ile İlgili Farkındalık Oluşturmak Madenlerin Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesini Sağlamak Mermer Borsası Kurmak Maden Ürünlerini ve Şirketlerini Ulusal Markalara Dönüştürmek Üretim Verimliliğini Artırmak Modern Üretim Teknikleri Kullanmak Seramik, Cam ve Tuğla Sanayi Alternatiflerini Değerlendirmek Karakoçan Sıcak Su Kaynağının Enerji Üretim Potansiyelini Araştırmak Metalik Maddeleri Zenginleştirme ve Nihai Ürün Tesisleri için Destek Vermek Entegre Mermer İşleme Tesislerinin Kurulmasına Destek Vermek Üretim Alanında AR-GE Çalışmaları Yürütmek Üretim Ekipman / Makine Sanayi Oluşturmak Elazığ Valiliği Maden Altyapı (Elektrik, vb.) Desteği Almak Yerel Halk ile Sorunların Çözümünü Kolaylaştırmak Marka ve Pazarlama Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Vermek İnsan Kaynağını Geliştirmek Ortak AR-GE Platformu Oluşturmak İhracatçı Birliği Temsilciliği Açmak Elazığ Belediyesi Fırat Üniversitesi Elazığ TSO Proje, Rapor Prosedürlerini Kolaylaştırmak Demiryolu Ağını Geliştirmek Kurumsallaşma Teşvikler Vermek Ara Eleman Yetiştiren MYO'ların Güçlendirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı MTA Finansman ve Enerji / SGK Teşviği Sağlamak Yolları İyileştirmek Yeraltı Kaynakları Koordinasyon Kurulu FKA Özel Sektör

30 Bölüm 3: Su Ürünleri Sektörü Strateji ve Hedefleri

31 Su ürünleri sektörü stratejileri; üretim miktarını artırmak, katma değeri artırmak ve talebi artırmak boyutları çevresinde oluşmuştur. Yetiştirilen Balık Miktarını Artırmak İşlenmiş Ürün Miktarını Artırmak İşlenmiş Ürün İhracatını Artırmak Yetiştirilen Alternatif Ürün Miktarını Artırmak Balık Tüketimini Artırmak Avcılık Hacmini Artırmak

32 (1) Yetiştirilen miktarı ve çeşidi artırmak.
Yetiştirilen Balık Miktarını Artırmak Alternatif Ürünler Yetiştirmek Balık Yetiştiricilerinin Kapasitelerini Artırmak Alternatif Ürün Yetiştiricilerinin Sayısını Artırmak Balık Yemi Sanayi Kurmak Balık Sağlığını Koruyucu Altyapı Oluşturmak Yetiştiriciliğe Uygun Alanları Tespit Etmek Yetiştiricilik için Örnek Modeller Kurmak Alternatif Ürünlere Yönelik Araştırmalar Gerçekleştirmek Yavru Alabalık Üretim Tesislerinin Verimini Artırmak Su Ürünleri Mühendislerinin Yetkilerini Artırmak Uygun Alanlara Ulaşıma Yönelik Altyapıları Oluşturmak Mesleki Eğitim Programları Oluşturmak

33 (2) Avcılık kaynaklı balık üretim hacmini artırmak.
Avcılık Hacmini Artırmak Kooperatiflere Kurumsal Kimlik Kazandırmak Su Ürünleri Kooperatiflerini Üst Çatıda Birleştirmek Av Yasaklarının Uygulanmasını Sağlamak Ekonomik Türleri Kuluçkahanede Üreterek Göllere Stoklamak Su Kaynaklarının Kirlenmesini Önlemek Stok Tespiti ve Dengesini Korumak Sportif Balıkçılığa Uygun Alanları Belirlemek Kanalizasyon Arıtma Tesisleri Kurmak Balık Halinde / Satış Noktalarında Denetim Altyapısı Kurmak Yüzey Sularından Yararlananları Takip Altyapısı Kurmak

34 (3) İşlenmiş ürün (katma değer) miktarını artırmak.
İşlenmiş Ürün Miktarını Artırmak Taze Ürün Birim Satış Değerini Artırmak Su Ürünleri Markaları Oluşturmak İşlenmiş Ürün Çeşitliliğini Artırmak Balık İşleme Tesisleri Kurmak Modern ve Bölgesel Balık Hali Kurmak Balık Muhafaza Tesisleri Kurmak Atıkları Değerlendirmek Gıda Kontrol Lab. Balıkçılığa Yönelik Geliştirmek Marka ve Pazarlama Yönetimi Eğitim ve Danışmanlıkları Vermek İşletmeleri AB Standartlarına Yükseltmek Uzman Eleman Yetiştirmek

35 (4) İç talebi ve yurtdışı ihracatını artırmak.
İşlenmiş Ürün İhracatını Artırmak Balık Tüketimini Artırmak Tüketim Artırıcı Çalışmalar Yapmak Ev Dışı Balık Tüketim Ortamlarını Yaygınlaştırmak

36 (5) Diğer. Sektöre AB Fonlarından Kaynak Sağlamak
Devlet Tarafından Verilen Finansal Desteklerin Artırılmasını Sağlamak Balıkçılık Yan Sanayini Geliştirmek Su Ürünleri AB Ofisi Kurmak Balık Ağı Tesisi Kurmak Diğer Yan Ürünlere Yönelik Tesis Kurmak Firma Veritabanı Oluşturmak Proje Hazırlama Altyapısı Kurmak AB Fonları Eğitimleri Vermek Su Ürünleri Koordinasyon Kurulu Kurmak

37 Proje ve göstergelerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Fırat Üniversitesi’nden önemli ölçüde katkı beklenmektedir. ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ TSO GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAK. DSİ SU ÜRÜNLERİ KOOR. KURULU ÖZEL SEKTÖR Gösterge 3 7 14 4 19 5 68 1 kurum 71, 2 kurum 13, 3+ kurum 6 Proje Eylem 6 5 13 2 10 3 1 kurum 13, 2 kurum 7, 3+ kurum 6 Stratejik Hedefler

38 Su Ürünleri Sektörünün, 2023 yılına yönelik temel rakamsal hedefleri (1/2).
STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE ÖLÇÜM PERYODU MEVCUT DURUM HEDEF 2015 HEDEF 2023 1 Yetiştirilen Balık Miktarını Artırmak Yetiştirilen Balık Miktarı - Alabalık 3 Ay ton ton ton Yetiştirilen Balık Miktarı - Sazan 2 Alternatif Ürünler Yetiştirmek Kerevit 10 ton Akvaryum Balıkçılığı (Balık sayısı) 1 mio adet Diğer Ürünler (Kurbağa, vb.) 50 ton 3 İşlenmiş Ürün Miktarını Artırmak Üretilen Balıkların (İlde) İşlenme Oranı 30% 70% Üretilen Alternatif Ürünlerin İşlenme Oranı 100% 4 İşlenmiş Ürün İhracatını Artırmak İşlenmiş Ürünlerin (Balık+Alternatif) İhracat Oranı 85% İşlenmiş Ürünlerin (Balık+Alternatif) İhraç Edildikleri Ülke Sayısı 6 15+ 5 Avcılık Hacmini Artırmak Hazar Gölü Avlanan Balık Miktarı (Ton/Yıl) 20 ton 25 ton 300 ton Keban Gölü Avlanan Balık Miktarı (Ton/Yıl) 1087 ton 1200 ton 2000 ton Keban Gölü Avlanan Kerevit Miktarı (Ton/Yıl) 65 ton 150 ton Karakaya Gölü Avlanan Balık Miktarı (Ton/Yıl) 90 ton 500 ton Kalecik Gölü Avlanan Balık Miktarı (Ton/Yıl) 2,31 ton 5 ton 35 ton

39 En az 2 teşvik (alternatif ürünlere)
Su Ürünleri Sektörünün, 2023 yılına yönelik temel rakamsal hedefleri (1/2). STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE ÖLÇÜM PERYODU MEVCUT DURUM HEDEF 2015 HEDEF 2023 6 Taze Ürün Birim Satış Değerini Artırmak Ortalama Balık Satış Fiyatı (TL/Kg) 3 Ay 6,5 7,5 10 7 Sektöre AB (TKDK) Fonlarından Kaynak Sağlamak AB (TKDK) Fonlarından KOBİlere Sağlanan Kaynak 12 Ay 2 mio Euro AB (TKDK) Fonlarından Kooperatiflere Sağlanan Kaynak En az 2 teşvik (alternatif ürünlere) En az 20 teşvik 8 Balık Tüketimini Artırmak Elazığ İli Yıllık Kişi Başı Balık Tüketimi (Kg/Kişi) ölçülmüyor ölçmek 6 kg Türkiye Yıllık Kişi Başı Balık Tüketimi (Kg/Kişi) 7 kg 11 kg 9 Devlet Tarafından Verilen Finansal Desteklerin Artırılmasını Sağlamak Balıkçılık (Yetiştirme) Sektörüne Desteğin Artırılması Amacı ile Çalışmaları Yapmak ve İlgili Devlet Kurumlarına Sunmak PRJ/EYL 1 Proje En az 10 Proje

40 GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAK. SU ÜRÜNLERİ KOOR. KURULU
Su Ürünleri Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (1/3). STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE 15 16 17 18 19 20 ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİ. ELAZIĞ TSO GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAK. DSİ SU ÜRÜNLERİ KOOR. KURULU ÖZEL SEKTÖR 9 Devlet Tarafından Verilen Finansal Desteklerin Artırılmasını Sağlamak Balıkçılık (Yetiştirme) Sektörüne Desteğin Artırılması Amacı ile Çalışmaları Yapmak ve İlgili Devlet Kurumlarına Sunmak Balık Sağlığını Koruyucu Altyapı Oluşturmak Balık Hastalıkları Kliniği Kurmak (Gezici / Sabit) Balık Hastalıkları için Erken Uyarı Sistemi Kurmak 24 Gıda Kontrol Laboratuvarını Balıkçılığa Yönelik Geliştirmek Gıda Kontrol Laboratuvarında Balıkçılık Analizlerini Yapar Düzeye Gelmek 27 Su Ürünleri Kooperatiflerini Üst Çatıda Birleştirmek Su Ürünleri Kooperatifleri Üst Çatısını Kurmak 28 Av Yasaklarının Uygulanmasını Sağlamak Avlanmaya Yönelik Kuralları Tanımlamak Denetimleri Etkin Hale Getirecek Kurguyu Oluşturmak Kaçak Avlanma Cezalarını Artırmak 30 Stok Tespiti ve Dengesini Korumak Göllerin Stok Tespiti ve Takibine Yönelik Altyapı Kurmak

41 GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAK. SU ÜRÜNLERİ KOOR. KURULU
Su Ürünleri Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (2/3). STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE 15 16 17 18 19 20 ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİ. ELAZIĞ TSO GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAK. DSİ SU ÜRÜNLERİ KOOR. KURULU ÖZEL SEKTÖR 32 Sportif Balıkçılığa Uygun Alanları Belirlemek Amatör Balıkçılığa Uygun Alanları Tanımlamak 34 Modern ve Bölgesel Balık Hali Kurmak Balık Hali Kurmak 36 Su Ürünleri AB Ofisi Kurmak 37 Tüketim Artırıcı Çalışmalar Yapmak Ulusal Balık Tüketim Kampanyası Başlatmak 39 Su Ürünleri Mühendislerinin Yetkilerini Artırmak Su Ürünleri Mühendislerinden Beklentileri Tanımlamak Beklentileri Karşılayacak Mevzuat Değişikliklerine Yönelik Hazırlığı Yapmak ve İlgili Devlet Kurumlarına Sunmak 40 Uygun Alanlara Ulaşıma Yönelik Altyapıları Oluşturmak Tespit Edilen Uygun Alanların Ulaşım İhtiyaçlarını Tanımlamak Ulaşım İhtiyaçlarını Projelendirmek 41 Mesleki Eğitim Programları Oluşturmak Eğitim Müfredatını Hazırlamak 42 Marka ve Pazarlama Yönetimi ile İlgili Eğitim ve Danışmanlık Vermek

42 GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAK. SU ÜRÜNLERİ KOOR. KURULU
Su Ürünleri Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (2/2). STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE 15 16 17 18 19 20 ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİ. ELAZIĞ TSO GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAK. DSİ SU ÜRÜNLERİ KOOR. KURULU ÖZEL SEKTÖR 44 Uzman Eleman Yetiştirmek Balık İşleme Konusunda Eğitim Programı Oluşturmak 45 Balık Halinde Satış Noktalarında Denetim Altyapısı Kurmak Denetim Altyapısını Kurmak 46 Yüzey Sularından Yararlananları Takip Altyapısı Kurmak Yüzey Sularından Yararlanan Birimleri Tespit Etmek Yüzey Sularından Yararlanan Birimlerin Kirletme Oranlarını Tespit Etmek 47 Firma Veritabanı Oluşturmak Su Ürünleri Şirketleri Veritabanı Altyapısı Oluşturmak 50 Su Ürünleri Koordinasyon Kurulu Kurmak Koordinasyon Çatısını Tanımlamak Tanımlanan Çatıyı Devreye Almak

43 Strateji haritasında kurumların sorumlulukları
Yetiştirilen Balık Miktarını Artırmak Alternatif Ürünler Yetiştirmek İşlenmiş Ürün Miktarını Artırmak İşlenmiş Ürün İhracatını Artırmak Avcılık Hacmini Artırmak Taze Ürün Birim Satış Değerini Artırmak Sektöre AB Fonlarından Kaynak Sağlamak Balık Tüketimini Artırmak Devlet Tarafından Verilen Finansal Desteklerin Artırılmasını Sağlamak Balık Yetiştiricilerinin Kapasitelerini Artırmak Alternatif Ürün Yetiştiricilerinin Sayısını Artırmak Su Ürünleri Markaları Oluşturmak Balıkçılık Yan Sanayini Geliştirmek Kooperatiflere Kurumsal Kimlik Kazandırmak Balık Yemi Sanayi Kurmak Balık Sağlığını Koruyucu Altyapı Oluşturmak Yetiştiriciliğe Uygun Alanları Tespit Etmek Yetiştiricilik için Örnek Modeller Kurmak Alternatif Ürünlere Yönelik Araştırmalar Gerçekleştirmek İşlenmiş Ürün Çeşitliliğini Artırmak Balık İşleme Tesisleri Kurmak Balık Ağı Tesisi Kurmak Su Ürünleri Kooperatiflerini Üst Çatıda Birleştirmek Av Yasaklarının Uygulanmasını Sağlamak Ekonomik Türleri Kuluçkahanede Üreterek Göllere Stoklamak Su Kaynaklarının Kirlenmesini Önlemek Modern ve Bölgesel Balık Hali Kurmak Su Ürünleri AB Ofisi Kurmak Tüketim Artırıcı Çalışmalar Yapmak Yavru Alabalık Üretim Tesislerinin Verimini Artırmak Atıkları Değerlendirmek Diğer Yan Ürünlere Yönelik Tesis Kurmak Stok Tespiti ve Dengesini Korumak Sportif Balıkçılığa Uygun Alanları Belirlemek Balık Muhafaza Tesisleri Kurmak Ev Dışı Balık Tüketim Ortamlarını Yaygınlaştırmak Gıda Kontrol Lab. Balıkçılığa Yönelik Geliştirmek Kanalizasyon Arıtma Tesisleri Kurmak Su Ürünleri Mühendislerinin Yetkilerini Artırmak Uygun Alanlara Ulaşıma Yönelik Altyapıları Oluşturmak Mesleki Eğitim Programları Oluşturmak Marka ve Pazarlama Yönetimi Eğitim ve Danışmanlıkları Vermek İşletmeleri AB Standartlarına Yükseltmek Balık Halinde / Satış Noktalarında Denetim Altyapısı Kurmak Yüzey Sularından Yararlananları Takip Altyapısı Kurmak Proje Hazırlama Altyapısı Kurmak Su Ürünleri Koordinasyon Kurulu Kurmak Uzman Eleman Yetiştirmek AB Fonları Eğitimleri Vermek Elazığ Valiliği Gıda, Tarım ve Hayv. Bakanlığı Elazığ Belediyesi DSİ Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Koor. Kurulu Firma Veritabanı Oluşturmak Elazığ TSO Özel Sektör

44 Bölüm 4: Turizm Sektörü Strateji ve Hedefleri

45 Turist Sayısını Artırmak Turizm Gelirini Artırmak
Turizm sektörü stratejileri; turist sayısını ve birim turist gelirini artırmak çerçevesinde tanımlanmıştır. Yeni Servisler Tanıtım Uzun Konaklama Turist Sayısını Artırmak Turizm Gelirini Artırmak Mevcut Değerler Yeni Aktiviteler Yeni Değerler

46 (1) Daha çok turistin gelmesini sağlamak.
Elazığ'a Gelen Turist Sayısını Artırmak Elazığ'a Birden Çok Kere Gelinmesini Sağlamak Elazığ'a Gelen Turistlerin Memnuniyet Düzeyini Yükseltmek Elazığ'ın Bilinirliğini Artırmak (Yerel/Global) Hizmet Seviyesini Yükseltmek Turistlerin Memnuniyet Düzeyini Ölçmek Halkın Turizm Farkındalığını Artırmak Konaklama İmkanlarını Geliştirmek Turizm Sektörü Çalışanlarının Yetkinliklerini Artırmak Turizm Farkındalığı Eğitimleri Kurgulamak Rehber Potansiyelini Artırmak Memnuniyet Ölçme Sistemi Kurmak Ara Eleman Kapasitesini Artırmak

47 (2) Turistlerin daha çok harcama yapmalarını sağlamak.
Elazığ'ın Turizm Gelirini Artırmak Turizm Kaynaklı İstihdamı Artırmak Turistlerin Daha Uzun Süre Kalmalarını Sağlamak Türkiye'ye Elazığ Odaklı Gelen Turist Sayısını Artırmak Konaklama İmkanlarını Geliştirmek Turistik Değerlerin Bilinirliğini Sağlamak Turistik Değerlerin Sayısını Artırmak Mevcut Turizm Değerlerini Günışığına Çıkarmak Yeni Hizmetler ve Aktiviteler Geliştirmek Konaklama Dışı Hizmetleri Geliştirmek (Yemek / Hediyelik Eşya) Turizm Değerlerinin Altyapılarını Geliştirmek Yeni İşletmeler Oluşturmak

48 (3) Diğer. Türkiye'de Önde Gelen Fikir Liderleri ile İlişkiler Kurmak
Sağlık Turizmi Planını Oluşturmak Spor ve Kongre Turizmi Planını Oluşturmak Turizm Koordinasyon Yapısı Oluşturmak Turizm Bilgilendirme Altyapısı Kurmak Yatırımcı Bilgilendirme Altyapısını Kurmak

49 Projelerin hayata geçirilmesi aşamasında; Valilik, Belediye, İl Kültür Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlık/Belediyelerinin katkısı kritiktir. ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ TSO SAĞLIK BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAK. ETUDER İL KÜLTÜR TURİZM MD. VAKIFLAR MD. TURİZM KOOR. KURULU FKA PALU KAYM/BEL SİVRİCE KAYM/BEL AĞIN KAYM/BEL KEBAN KAYM/BEL BASKİL KAYM/BEL KARAKOÇAN KAYM/BEL ARICAK KAYM/BEL FAY-HİB KARAYOLLARI GENEL MD. THY ÖZEL SEKTÖR Gösterge - 5 8 34 1 kurum 23, 2 kurum 6, 3+ kurum 2 18 17 5 1 2 4 7 10 3 9 15 Proje Eylem 1 kurum 62, 2 kurum 17, 3+ kurum 4 Stratejik Hedefler

50 Turizm Sektörünün, 2023 yılına yönelik temel rakamsal hedefleri.
STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE ÖLÇÜM PERYODU MEVCUT DURUM HEDEF 2015 HEDEF 2023 1 Elazığ'a Gelen Turist Sayısını Artırmak Yerli Turist Sayısı 3 Ay 130 Bin 170 Bin 400 Bin Yabancı Turist Sayısı 3 Bin 4 Bin 75 Bin 2 Elazığ'ın Turizm Gelirini Artırmak Toplam Turizm Geliri Ölçülmüyor 35 mio USD 180 mio USD Turist Başına Gelir 200 USD TR Ortalaması (Yabancı turist 800 USD) 3 Turizm Kaynaklı İstihdamı Artırmak İstihdam Büyüklüğü 6 Ay 2.000 3.000 12.000

51 Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (1/7). STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE 15 16 17 18 19 20 ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ TSO SAĞLIK BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAK. ETUDER İL KÜLTÜR TURİZM MD. VAKIFLAR MD. TURİZM KOOR. KUR. FKA PALU KAYM/BEL SİVRİCE KAYM/BEL AĞIN KAYM/BEL KEBAN KAYM/BEL BASKİL KAYM/BEL KARAKOÇAN KAYM/BEL ARICAK KAYM/BEL FAY-HİB KARAYOLLARI GM. THY ÖZEL SEKTÖR 5 Elazığ'a Gelen Turistlerin Memnuniyet Düzeyini Yükseltmek Şehir İçi Trafiği Azaltmak / Ulaşımı Kolaylaştırmak 7 Türkiye'ye Elazığ Odaklı Gelen Turist Sayısını Artırmak Almanya'dan (Frankfurt) Direk Uçak Seferi Yapılmasını Sağlamak 8 Türkiye'de Önde Gelen Fikir Liderleri İle İlişkiler Kurmak Hedef Listesini Oluşturmak ve Amaçları Tanımlamak Hedef Liste ile Temas Kurmak ve Hedefleri Aktarmak 9 Elazığ'a Yönelik Farkındalığı Artırmak (Yerel/Global) Elazığ'a Ait Değerlerin Patentini Almak / Markalaştırmak Harput ve Elazığ'da Anıt Heykel Yarışması Düzenlemek Elazığspor'un Etkinliğini Artırmak Dijital Ortamlarda ( Trip Advisor / Booking.com / go Turkey.com / vb.) Tanıtım Yapmak Belgeseller / Tanıtım Filmleri Hazırlamak / Dizilerde Yer Almak 13 Konaklama İmkanlarını Geliştirmek İlçeler için Otel İhtiyaç ve Yatırım Planları Yapmak Doğal Ortamda Kalma Olanakları Oluşturmak (Kamp Alanı, Motocamp, Yaylada Konaklama Alanları, Köy Pansiyonculuğu, vb.)

52 Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (2/7). STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE 15 16 17 18 19 20 ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ TSO SAĞLIK BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAK. ETUDER İL KÜLTÜR TURİZM MD. VAKIFLAR MD. TURİZM KOOR. KUR. FKA PALU KAYM/BEL SİVRİCE KAYM/BEL AĞIN KAYM/BEL KEBAN KAYM/BEL BASKİL KAYM/BEL KARAKOÇAN KAYM/BEL ARICAK KAYM/BEL FAY-HİB KARAYOLLARI GM. THY ÖZEL SEKTÖR 14 Turistik Değerlerin Bilinirliğini Sağlamak Kitap Yayınlamak - Harput Kitap Yayınlamak - Palu Kitap Yayınlamak - Elazığ Gastronomisi Kitap Yayınlamak - Elazığ Musikisi (Enver Demirbağ, vb.) Elazığ'ın Değerlerine Yönelik (Tarihi, Ekolojik, vb.) Haritalar Oluşturmak Turistik Değerlerin Sayısını Artırmak Harput - Kent Tarihi Müzesinin Kurulması Palu - Kent Tarihi Müzesinin Kurulması Eko Turizme Yönelik Alanların Oluşturulması (Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Yaban hayatı Geliştirme Alanı, vb.) Hazar Gölü - Hazar Gölü Kumsal Alanının Plaj Niteliğine Kavuşturulması Maden - Eski Madenlerin Ziyarete Açılması / Madencilik Müzesinin Kurulması Şehrin Yeni Sembollerini İçeren Sanat Projelerinin Yapılması Hazar Baba Alanına Modern Kış Sporları Tesisleri Kurulması (Tele kabinli Taşıma, Dağcılık, Yayla Turizmi, vb.) Harput - Ölbe Vadisini Mağaracılık, Dağcılık gibi Sporlara Açılması l

53 Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (3/7). STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE 15 16 17 18 19 20 ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ TSO SAĞLIK BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAK. ETUDER İL KÜLTÜR TURİZM MD. VAKIFLAR MD. TURİZM KOOR. KUR. FKA PALU KAYM/BEL SİVRİCE KAYM/BEL AĞIN KAYM/BEL KEBAN KAYM/BEL BASKİL KAYM/BEL KARAKOÇAN KAYM/BEL ARICAK KAYM/BEL FAY-HİB KARAYOLLARI GM. THY ÖZEL SEKTÖR Mevcut Turizm Değerlerini Günışığına Çıkarmak Harput - Harput Kazıları ve Restorasyonu (Çıkan Eserlerin), Çevre Düzenlemesi İldeki Tüm Köylerde Yer Alan Envanteri Ortaya Çıkarmak Palu - Palu Çevresinde Yer alan Tarihi ve Kültürel (Cami, türbe, han, hamam, kilise vb.) Yapıların Restorasyonu Alacakaya - Cemşit Bey Kervansarayı (IV. Murat Hanı) Onarılması Elazığ Merkez - Protestan Kilisesi (Arpacı Un Fabrikası) Restorasyonu Harput - Ankuzu Baba ve Gavurtaşı Tepesi Seyrangahlarının Düzenlenmesi Harput - Buzluk Mağarasının Düzenlenmesi ve Ziyarete Açılması Harput - Hüseynik Tarihi Evleri / Diğer Eserlerin ve Mezarlıkların Restorasyonu Harput - Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Yapılması, Harput Kalesinin Ören Yeri Statüsüne Alınması Harput - Mezarlıkların Islahı, Rekreasyon Alanlarının Planlanması (Ejderha Taşı, vb.) Harput - Tescilli Yapıların (Sivil Mimari-Han, hamam, vb.) Bakımlı Hale Getirilmesi (Tapu Sorunlarının Çözülmesi) Keban - IV. Murat Kervansarayının (Denizli Köyü) Restorasyonu

54 Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (4/7). STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE 15 16 17 18 19 20 ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ TSO SAĞLIK BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAK. ETUDER İL KÜLTÜR TURİZM MD. VAKIFLAR MD. TURİZM KOOR. KUR. FKA PALU KAYM/BEL SİVRİCE KAYM/BEL AĞIN KAYM/BEL KEBAN KAYM/BEL BASKİL KAYM/BEL KARAKOÇAN KAYM/BEL ARICAK KAYM/BEL FAY-HİB KARAYOLLARI GM. THY ÖZEL SEKTÖR Mevcut Turizm Değerlerini Günışığına Çıkarmak Maden - Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi Restorasyonu Palu - Palu Arkeolojik Alanının Çevre Düzenlemesi Keban - Sarkıt Dikit Mağarasının Turizme Kazandırılması Ağın - Ağın Evlerinin Tescili, Restorasyonu ve Otantik Yaşantının Korunması Ağın - İspirzade Konağının Restorasyonu Baskil - Muşar Kilisesi, Derviş Abdal Türbesi, Ahmet Yesevi Türbesi ve Teslim Abdal Türbelerini İnanç Turizmine Kazandırılması Karakoçan - Pir Cemal Abdal Türbesi Etrafındaki Kutsal Ormanın İnanç Turizmine Kazandırılması, Kutsal Ormanın Koruma Altına Alınması Ağın - Kaya Mezarlarda Kazı Çalışmaları Yapılması Harput - Sarahatun Meydanının Arkeolojik Kazısı ve Restorasyonu Arıcak - Kral kızı Kalesi Kazılarının Yapılması ve Onarımı Palu - Zeve alanı içerisinde yer alan kale ve mimari yapıların arkeolojik Kazı ve Restorasyonu

55 Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (5/7). STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE 15 16 17 18 19 20 ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ TSO SAĞLIK BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAK. ETUDER İL KÜLTÜR TURİZM MD. VAKIFLAR MD. TURİZM KOOR. KUR. FKA PALU KAYM/BEL SİVRİCE KAYM/BEL AĞIN KAYM/BEL KEBAN KAYM/BEL BASKİL KAYM/BEL KARAKOÇAN KAYM/BEL ARICAK KAYM/BEL FAY-HİB KARAYOLLARI GM. THY ÖZEL SEKTÖR Yeni Hizmetler ve Aktiviteler Geliştirmek Ağın Leblebisi, Baskil Kayısısı ve Üzümün Patentinin Alınıp, Festivaller ile Tanıtılması Harput - Kültür Gezisi / Tarihi Yolculuk Rotasının Belirlenmesi Keban - Baraj Gölüne Teknik ve Bilimsel Geziler Düzenlenmesi Harput-Palu Kültür Yolu Bisiklet Yarışı Rotasının Oluşturulması Keban - Keban ve Karakaya Baraj Sahasında Gemi Turlarının Düzenlenmesi Eko Turizm Aktiviteleri Geliştirmek (Foto Safari, Yamaç Paraşütü, Yön Bulma, Kuş Gözleme, İzcilik, vb.) Alacakaya - Alacakaya Palu Demirkapı Kervanyolu, Cemşit Bey Kervansarayı (IV.Murat Hanı) Kral kızı Kalesi, Palu Köprüsü ve Barajı Yürüyüş Rotasının Oluşturulması Harput - Kent İçinde Atlı Araçlarla Turlar Gerçekleştirilmesi Hazar Gölü - Hazar Gölündeki Batık Şehre Geziler Düzenlenmesi Divriği, Kemaliye, Arapgir, Ağın, Harput, Palu Kervanyolu Güzergahında Gezi Turu Oluşturulması Baskil - Baskil Çevresinde Yer Alan Kültür Varlıklarını Kapsayan Trekking Güzergahının Belirlenmesi Baskil - Malatya, Baskil, Elazığ / Palu, Elâzığ Güzergahlarında Tren Turlarının Düzenlenmesi

56 Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (6/7). STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE 15 16 17 18 19 20 ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ TSO SAĞLIK BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAK. ETUDER İL KÜLTÜR TURİZM MD. VAKIFLAR MD. TURİZM KOOR. KUR. FKA PALU KAYM/BEL SİVRİCE KAYM/BEL AĞIN KAYM/BEL KEBAN KAYM/BEL BASKİL KAYM/BEL KARAKOÇAN KAYM/BEL ARICAK KAYM/BEL FAY-HİB KARAYOLLARI GM. THY ÖZEL SEKTÖR Konaklama Dışı Hizmetleri Geliştirmek (Yemek / Hediyelik Eşya) Elazığ Merkez - Geleneksel Ürünlerin Sergilendiği, Satıldığı Bedestenlerin Otantik Şekilde Kurulması Elazığ Merkez - Cumhuriyet Hanı ve Kapalıçarşının Restorasyonu ve Bedesten Şeklinde Kullanılmaları Kürsübaşı Düzeneklerinin Hazırlanması Palu Konağı Projesinin Hayata Geçirilmesi Gastronomi ve Geleneksel Elazığ Yemeklerinin Sunulacağı Yöresel Mekanlar Oluşturulması + Festivali Harput - Çeşitli Geleneksel Üretimlerin Yapıldığı Bir Köy Planlaması ve Satış Noktaları (Pazar, bedesten) Oluşturulması Sağlık Turizmi Planını Oluşturmak Sağlık Turizmi Aksiyon Planının Hazırlanması Bölge Hastanesinin Tamamlanması Spor ve Kongre Turizmi Planını Oluşturmak Spor ve Kongre Turizm Aksiyon Planının Hazırlanması

57 Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (7/7). STRATEJİK HEDEF GÖSTERGE 15 16 17 18 19 20 ELAZIĞ VALİLİGİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ TSO SAĞLIK BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAK. ETUDER İL KÜLTÜR TURİZM MD. VAKIFLAR MD. TURİZM KOOR. KUR. FKA PALU KAYM/BEL SİVRİCE KAYM/BEL AĞIN KAYM/BEL KEBAN KAYM/BEL BASKİL KAYM/BEL KARAKOÇAN KAYM/BEL ARICAK KAYM/BEL FAY-HİB KARAYOLLARI GM. THY ÖZEL SEKTÖR 21 Memnuniyet Ölçme Sistemi Kurmak Turist Memnuniyet Ölçüm Sistemini Oluşturmak 23 Rehber Potansiyelini Artırmak Rehber Eğitim Programını Oluşturmak 24 Turizm Farkındalığı Eğitimleri Kurgulamak Bilinçlendirme Eğitimleri Programını Oluşturmak 26 Turizm Değerlerinin Altyapılarını Geliştirmek Harput - Harput’un XIX. yy Rekonstrüksiyon Maketini Tamamlamak Hazar Gölü - Güney Sahil Yolunun Hizmete Açılması Hazar Gölü - Hazar Gölü Çevresinde Su Sporlarının ve Gezi Turlarının Yapılabileceği Liman Oluşturulması Keban - Keban Gölü Çevresinde Su Sporlarının ve Gezi Turlarının Yapılabileceği Liman Oluşturulması Palu - Murat Nehri Kıyı Sahili Boyunca Trekking ve Çeşitli Sporların Yapabileceği Yürüyüş Alanlarının Oluşturulması Şairler Meydanı, Kürsübaşı Meydanı ve Konser Alanlarının Belirlenmesi Harput - Harput Hüseyik Arası Teleferik Sistemini Tamamlamak / Eski Yolun Açılması 28 Turizm Koordinasyon Yapısı Oluşturmak Koordinasyon Çatısını Tanımlamak Tanımlanan Çatıyı Devreye Almak 29 Turizm Bilgilendirme Altyapısı Kurmak Alternatif Uygulamaları Derlemek / Değerlendirmek Karar Verilen Altyapıyı Kurmak 30 Yatırımcı Bilgilendirme Altyapısı Kurmak Turizm Yatırımcılarına Yönelik Bilgilendirme Altyapısını Kurmak

58 Strateji haritasında kurumların sorumlulukları
Elazığ'a Gelen Turist Sayısını Artırmak Elazığ'ın Turizm Gelirini Artırmak Turizm Kaynaklı İstihdamı Artırmak Elazığ'a Birden Çok Kere Gelinmesini Sağlamak Elazığ'a Gelen Turistlerin Memnuniyet Düzeyini Yükseltmek Türkiye'de Önde Gelen Fikir Liderleri ile İlişkiler Kurmak Turistlerin Daha Uzun Süre Kalmalarını Sağlamak Türkiye'ye Elazığ Odaklı Gelen Turist Sayısını Artırmak Elazığ'ın Bilinirliğini Artırmak (Yerel/Global) Hizmet Seviyesini Yükseltmek Turistlerin Memnuniyet Düzeyini Ölçmek Halkın Turizm Farkındalığını Artırmak Konaklama İmkanlarını Geliştirmek Turistik Değerlerin Bilinirliğini Sağlamak Turistik Değerlerin Sayısını Artırmak Mevcut Turizm Değerlerini Günışığına Çıkarmak Yeni Hizmetler ve Aktiviteler Geliştirmek Konaklama Dışı Hizmetleri Geliştirmek (Yemek / Hediyelik Eşya) Sağlık Turizmi Planını Oluşturmak Spor ve Kongre Turizmi Planını Oluşturmak Turizm Sektörü Çalışanlarının Yetkinliklerini Artırmak Rehber Potansiyelini Artırmak Memnuniyet Ölçme Sistemi Kurmak Turizm Farkındalığı Eğitimleri Kurgulamak Ara Eleman Kapasitesini Artırmak Turizm Değerlerinin Altyapılarını Geliştirmek Turizm Koordinasyon Yapısı Oluşturmak Turizm Bilgilendirme Altyapısı Kurmak Yeni İşletmeler Oluşturmak Yatırımcı Bilgilendirme Altyapısını Kurmak Elazığ Valiliği Sağlık Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü Fay - Hib Elazığ Belediyesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Turizm Koordinasyon Kurulu Karayolları Genel Müdürlüğü Fırat Üniversitesi Etuder FKA THY Elazığ TSO İl Kültür Turizm Müdürlüğü İlçe Kaymakamlık ve Belediyeleri Özel Sektör

59 Bölüm 5: Odak Sektörler – Diğer Sektörler İlişkileri

60 Odak sektörlerin, sanayi sektörü ve diğer tüm yatay sektörler ile yoğun ortak hedefleri mevcuttur.
Yeraltı Kaynakları Su Ürünleri Turizm Çevre Eğitim Girişimcilik Göç Kentleşme Sağlık Spor Sanayi ve Teknoloji

61 Yeraltı Kaynakları Sektörü, Sanayi Sektörü ortak alanları.
Maden Potansiyelini Ortaya Çıkarmak Seramik, Cam ve Tuğla Sanayi Alternatiflerini Değerlendirmek Potansiyelin İşlenmesini Sağlamak İşletilmiş Maden Atık ve Cüruflardan Ekonomik Değer Elde Edilecek Çalışmalar Yapmak Mermer İhtisas OSB Kurmak Madenlerin Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesini Sağlamak Metalik Maddeleri Zenginleştirme ve Nihai Ürün Tesisleri için Destek Vermek Üretim Miktarını ve Katma Değeri Artırmak Entegre Mermer İşleme Tesislerinin Kurulmasına Destek Vermek Modern Üretim Teknikleri Kullanmak Üretim Ekipman / Makine Sanayi Oluşturmak

62 Su Ürünleri Sektörü, Sanayi Sektörü ortak alanları.
Yetiştirme Miktarını Artırmak Balık Yemi Sanayi Kurmak İşlenmiş Ürün Miktarını Artırmak Balık İşleme Tesisleri Kurmak Atıkları Değerlendirmek Balık Muhafaza Tesisleri Kurmak Balıkçılık Yan Sanayini Geliştirmek Balık Ağı Tesisi Kurmak Diğer Yan Ürünlere Yönelik Tesis Kurmak

63 Odak Sektörler x Yatay Sektörler ilişkileri.
Çevre Kentleşme Eğitim Sağlık Spor Girişimcilik Göç Yeraltı Kaynakları 6 2 1 Su Ürünleri 3 Turizm 4 5

64 «Çevre Sektörü», tüm odak sektörler ile önemli etkileşim içinde bulunmaktadır.
Yeraltı Kaynakları Metalik Maden Arama Çalışmaları Yapmak Endüstriyel Hammadde Arama Çalışmaları Yapmak Seramik, Cam ve Tuğla Sanayi Alternatiflerini Değerlendirmek Enerji Hammadde Arama Çalışmaları Yapmak Karakoçan Sıcak Su Kaynağının Enerji Üretim Potansiyelini Araştırmak İşletilmiş Maden Atık ve Cüruflardan Ekonomik Değer Elde Edilecek Çalışmalar Yapmak Su Ürünleri Yetiştiriciliğe Uygun Alanları Tespit Etmek Atıkları Değerlendirmek Kanalizasyon Arıtma Tesisleri Kurmak Uygun Alanlara Ulaşıma Yönelik Altyapıları Oluşturmak İşletmeleri AB Standartlarına Yükseltmek Yüzey Sularından Yararlananları Takip Altyapısı Kurmak Turizm Elazığ'a Gelen Turistlerin Memnuniyet Düzeyini Yükseltmek Turizm Farkındalığı Eğitimleri Kurgulamak Yeni Hizmetler ve Aktiviteler Geliştirmek Turizm Değerlerinin Altyapılarını Geliştirmek

65 «Kentleşme Sektörü» ile, Su Ürünleri ve Turizm sektörlerinde, birçok stratejik hedef için işbirliği yapılacaktır. Yeraltı Kaynakları İşletilmiş Maden Atık ve Cüruflardan Ekonomik Değer Elde Edilecek Çalışmalar Yapmak Üretim Alanında AR-GE Çalışmaları Yürütmek Su Ürünleri Yetiştiriciliğe Uygun Alanları Tespit Etmek Uygun Alanlara Ulaşıma Yönelik Altyapıları Oluşturmak Kanalizasyon Arıtma Tesisleri Kurmak Balık İşleme Tesisleri Kurmak Modern ve Bölgesel Balık Hali Kurmak Ev Dışı Balık Tüketim Ortamlarını Yaygınlaştırmak Turizm Elazığ'a Gelen Turistlerin Memnuniyet Düzeyini Yükseltmek Konaklama İmkanlarını Geliştirmek Mevcut Turizm Değerlerini Günışığına Çıkarmak Turizm Değerlerinin Altyapılarını Geliştirmek Konaklama Dışı Hizmetleri Geliştirmek (Yemek / Hediyelik Eşya)

66 «Eğitim Sektörü» insan kaynağının gelişimi anlamında tüm sektörler ile ilişkilidir.
Yeraltı Kaynakları Marka ve Pazarlama Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Vermek Su Ürünleri Marka ve Pazarlama Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Vermek Tüketim Artırıcı Çalışmalar Yapmak AB Fonları Eğitimleri Vermek Turizm Turizm Sektörü Çalışanlarının Yetkinliklerini Artırmak Rehber Potansiyelini Artırmak Turizm Farkındalığı Eğitimleri Kurgulamak

67 «Sağlık Sektörü» Turizm sektörü için kritik alanlarda, önem taşımaktadır.
Yeraltı Kaynakları Su Ürünleri Sportif Balıkçılığa Uygun Alanları Belirlemek Turizm Elazığ'a Gelen Turistlerin Memnuniyet Düzeyini Yükseltmek Yeni Hizmetler ve Aktiviteler Geliştirmek Sağlık Turizmi Planını Oluşturmak

68 «Spor Sektörü», Turizm sektöründe özellikle yeni hizmetler, aktiviteler geliştirmek açısından kritiktir. Yeraltı Kaynakları Su Ürünleri Tüketim Artırıcı Çalışmalar Yapmak Turizm Turistik Değerlerin Sayısını Artırmak Yeni Hizmetler ve Aktiviteler Geliştirmek Sağlık Turizmi Planını Oluşturmak Spor ve Kongre Turizmi Planını Oluşturmak

69 «Girişimcilik Sektörü», sektörlerin artan potansiyellerini katma değerli hale getirmeleri için kritiktir. Yeraltı Kaynakları Marka ve Pazarlama Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Vermek Su Ürünleri Su Ürünleri Markaları Oluşturmak İşlenmiş Ürün Çeşitliliğini Artırmak Turizm Konaklama Dışı Hizmetleri Geliştirmek (Yemek / Hediyelik Eşya)

70 «Göç Sektörü», sektörlerin gelişimi için gerekli insan kaynağını korumak ve cezbetmek boyutlarında yönlendirici konumdadır. Yeraltı Kaynakları İnsan Kaynağını Geliştirmek Su Ürünleri Uzman Eleman Yetiştirmek Turizm Ara Eleman Kapasitesini Artırmak

71 Yatay sektörlerin, odak sektörlerden bağımsız şekilde, ilin gelişimine yönelik önerileri.
SPOR İl için büyük boyutlu yeni bir spor kompleksi oluşturmak Ekstrem sporlar (Yamaç Paraşütü, Motor sporları, vb.) ve Avcılık Sporları için çalışmalar yapmak Sporculara Yönelik Sağlık Merkezi Kurmak SAĞLIK Yardımcı personel açığını azaltmak Tıbbi malzeme üretimi konusunda dışa bağımlılığı azaltmak Hastane ortamlarını geliştirmek (donanım, mekanlar, vb.) Bütünsel olarak kentin sağlıklı olma düzeyini yükseltmek (yerel kanallarda sağlık programları, vb.) GİRİŞİMCİLİK Fırat Üniversitesine devam öğrencilerden yeni girişimciler oluşturmak Girişimcilik eğitimi kurgulamak Ortaklık kültürünü geliştirme yönünde modeller oluşturmak GÖÇ Vasıflı insan kaynağının göç etmesini engelleyecek şekilde ildeki sosyal imkanları geliştirmek Elazığ'a göç eden bireylerin sosyal destekleyici uygulamalara tabi tutulmalarını sağlamak Ülke nezdinde Elazığ'ın yaşanabilirlik algısını yukarıya taşıyacak olaylar/ vakalar oluşturmak ÇEVRE Çevre konusunda (hava, su toprak analizleri için) akredite olmuş laboratuvarlar kurmak KENTLEŞME Kent Estetik Kurulunu Kurmak (İl Düzeyinde yetkili ve liyakat sahibi bireylerden oluşacak) Demiryolu Hattını Şehir dışına çıkarmak - Havalimanı, Otogar ile aynı konuma getirmek EĞİTİM Engelli öğrencilere yönelik sportif faaliyetler / etkinlikler geliştirmek Mesleki eğitim kurumları ile İŞKUR koordinasyonunu sağlamak Üniversite - Organize sanayi işbirliğini sağlamak

72 Bölüm 6: Özet

73 Kurultay sürecinde ön plana çıkan kavramlar.
Elazığ ilinin sahip olduğu enerjinin en etkin şekilde kullanılabilmesi için odaklanma İlin kaldıraç noktalarını belirleme ve bu noktalardan destek alarak topyekûn gelişme Ortak akıl ile gelinen nokta, daha önceden yapılmış çalışmaları da teyit etmekte Kaynakların / potansiyelin yüksek olduğu alanlarda odaklanma tercihi Odak sektörler çevresinde yer alan tüm paydaşların katılacağı iş planı ve hedefler Hedeflerin takibi için gerekli istatistiki altyapı / gösterge alternatifleri İş planı ile sektörün tüm paydaşların ortak hedeflerde buluşması Ne zaman, nelerin yapılacağı konusunda plan sürekli güncellenecek yaşayan bir plan Somut hedefler Plana uyumu güvence altına almak için ölçme altyapısı Yönetişim şeffaflık, hesap verebilirlik, etkililik, tutarlılık, katılımcılık, sorumluluk ve adil olmak

74 3 sektörün strateji haritalarında tanımlanan 120 stratejik hedef, 4 başlıkta kategorize edilebilmektedir. Potansiyeli Tespit Boyutu Büyütmek Katma Değer Artırmak Talebi Artırmak Maden Potansiyelini Ortaya Çıkarmak Potansiyelin İşlenmesini Sağlamak Üretim Miktarını ve Katma Değeri Artırmak Yetiştirilen Balık ve Alt. Ürün Miktarını Artırmak Avcılık Hacmini Artırmak İşlenmiş Ürün Miktarını Artırmak Balık Tüketimini Artırmak Turist Sayısını Artırmak Turizm Gelirini Artırmak

75 2023 HEDEFLER SONUCU TAHMİNİ EKONOMİK KATKI
2023 Hedeflerine ulaşılması halinde, sektörlerin ile ek ekonomik katkı düzeyleri. MEVCUT EKONOMİK KATKI 2023 HEDEFLER SONUCU TAHMİNİ EKONOMİK KATKI Yeraltı Kaynakları 210 mio USD İhracat 380 mio USD İç Pazar 70 mio USD Su Ürünleri 35 mio USD İhracat 135 mio USD İç Pazar 100 mio USD Turizm 40 mio USD 180 mio USD 3 SEKTÖR 285 mio USD 875 mio USD EK EKONOMİK KATKI (2023) 875 – 285 = 590 mio USD NÜFUS (2023) 581 bin kişi Kişi Başı GSMH Artışı 1.015 USD

76 2023 HEDEFLER SONUCU TAHMİNİ İSTİHDAM
2023 Hedeflerine ulaşılması halinde, sektörlerin ile ek istihdam katkı düzeyleri. MEVCUT İSTİHDAM 2023 HEDEFLER SONUCU TAHMİNİ İSTİHDAM Yeraltı Kaynakları 2.600 3.500 Su Ürünleri 500 2.500 Turizm 2.000 12.000 3 SEKTÖR 5.100 18.000 EK İSTİHDAM KATKISI (2023) – = istihdam ÇALIŞAN SAYISI / İŞGÜCÜNE KATILIM (2013) 107 bin kişi / %19 (*) ÇALIŞAN SAYISI / İŞGÜCÜNE KATILIM (2023) 123 bin kişi / %21 (**) (*) Türkiye ortalaması %24 (**) Sektörel ek gelişimler olmadan 110 bin kişiye ulaşacağı öngörülmüştür.

77 Stratejik planın uygulanabilmesini ve hedeflere ulaşımı güvence altına almak için tanımlanan «İzleme Komiteleri». TURİZM SEKTÖRÜ İZLEME KOMİTESİ Ahmet Yüce - Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Burak Soylu - Hartur Şirket Sahibi Fethiye Yıldız - Özel İdare El İşi Üretimi Hakan Orhan - Akgün Hotel Md. Halil Taşkesen - Vakıflar Bölge Müdürü Doç. Dr. İsmail Aytaç – Fırat Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Kürşat Varıcı – Divan Pastanesi Sahibi M. Asım Nazırlı - Elazığ Belediyesi Başkan Yrd. Nimetullah Evliyaoğlu - Balak Tur Şirket Sahibi Tahsin Öztürk - Kültür Turizm Müdürü Yusuf Demirtaş - Ramada Otel Müdürü SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İZLEME KOMİTESİ Ayhan Şimşek - Keban Alabalık YKB Mazhar Ayaz - Elazığ Belediyesi Başkan Yrd. Mehmet Mutlu – İçme Kooperatif Bşk. Mustafa Genç - Tarım İl Müdürlüğü Prof. Dr. Naim Sağlam – Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yücel Doğan – Su Ürünleri Birlik Başkanı Yasin Celayir - DSİ Şube Müdürü YERALTI KAYNAKLARI SEKTÖRÜ İZLEME KOMİTESİ Prof. Dr. Ahmet Şaşmaz – Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kazım Özgür - Elazığ Belediyesi Başkan Yrd. Mehmet Yıldırım – ETİ Krom YKB Muhammed Akdağ – Akdağ Mermer Nafiz Bilginoğlu - İl Özel İdare Genel Sekreter Nusret Çoban Oğuzhan Arslan - Alacakaya Mermer Yunus Ay - MTA Bölge Müdürü

78 Gelecek İçin Herkesin Bir Görevi Var Yarın Değil Bugün Başlıyor
" Yeni Elazığ "


"Bölüm 1: Kurultay Hazırlık Çalışmaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları