Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Member of Consortium I Giriş İçindekiler Yeraltı ısı rejimi Isının taşınması Sığ jeotermal sistemler İstatistiksel veriler Siyasal ve çevresel yönleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Member of Consortium I Giriş İçindekiler Yeraltı ısı rejimi Isının taşınması Sığ jeotermal sistemler İstatistiksel veriler Siyasal ve çevresel yönleri."— Sunum transkripti:

1 Member of Consortium I Giriş İçindekiler Yeraltı ısı rejimi Isının taşınması Sığ jeotermal sistemler İstatistiksel veriler Siyasal ve çevresel yönleri

2 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey “geo” = Yunanca: dünya “thermie” = Yunanca: ısı Jeotermal Enerji Nedir? I Giriş: Yeraltı Isı Rejimi “Isı bir enerji şeklidir ve jeotermal enerji ise kelimenin tam anlamıyla, gezegensel ölçekte jeolojik olayların ürettiği toprak içinde bulunan ısıdır. Günümüzde ‘Jeotermal enerji‘ insanoğlu tarafından ortaya çıkarılabilen ve faydalanılabilen kısmı kadar kullanılmaktadır.” Mary H. Dickson and Mario FanelliIstituto di Geoscienze e Georisorse, Pisa, Italy www.geothermal-energy.org

3 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Jeotermal buhardan elektrik üretimi ilk kez 1904 denenmiştir. Resimde mucit Prens Piero Ginori Conti makinesinin ilk denemesini Larderello sahasında yapıyor. Mary H. Dickson and Mario FanelliIstituto di Geoscienze e Georisorse, Pisa, Italy www.geothermal-energy.org Tarihi I Giriş: Yeraltı Isı Rejimi

4 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Çıkarılabilen ısı ve enerji akıları aşağıdaki birincil kaynaklardan türemişlerdir. İç kaynaklar – Yerin ısısı Dış kaynaklar – Solar radyasyon – Gel-git enerjisi Yeryüzündeki Enerji Dengesi I Giriş: Yeraltı Isı Rejimi Yüzey Sıcaklık Dengesi Kaltschmitt et al.,2009

5 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Solar Radyasyon: Atmosferin üst kısmındaki solar radyasyon gücü ilgili alanın ortalama değerine 1.370 W/m² kadar ekler. Yeryüzündeki toplam solar radyasyona 1,75 x 10 17 W kadar ekler, bu nedenle: – Kısa dalga radyasyon gibi aynasal yansıma 6,1 x 10 16 W (35 %) ve – Dağılan yansıma ve emilim 1,14 x 10 17 W (65 %), bu nedenle: atmosferde 3,5 x 10 16 W (20 %) hidrosfer ve litosferde 7,9 x 10 16 W (45 %) Uzun dalga radyasyonun sadece çok küçük bir kısmı yer kabuğuna nüfuz eder ya da biyokütleye dönüşür ve fosil tabakalar gibi depolanır (3,2 x 10 9 - 3,2 x 10 10 W). Dış Kaynaklar I Giriş: Yeraltı Isı Rejimi Periyodik yüzey sıcaklığı değişimi zaman derinliği ile faz kayması ve genliğin azalması Turcotte and Schubert

6 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Gel-Git Enerjisi: Gel-git kuvvetlerinden dolayı (güneş ile ay arasındaki çekim kuvveti), Dünya dönem kinetik enerjisini kaybediyor (3 – 6 x 10 12 W). Bu nedenle, yaklaşık 6 - 12 x 10 11 W kinetik enerji sürtünme ile ısıya dönüşüyor. Dış Kaynaklar I Giriş: Yeraltı Isı Rejimi Geoid Wolf, GFZ Potsdam

7 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Yer kürenin derinliklerinden yüzeyine doğru olan enerji akışı üç farklı kaynaktan sağlanır: Birincisi yer kürenin içindeki depolanmış enerji. Bu enerji dünyanın oluşumu sırasında ortaya çıkan yer çekimi enerjisinin bir sonucudur. Başka bir kaynak ise dünyanın oluşumunun öncesi zamandan kaynaklanan termal enerji. Üçüncü kaynak ise radyoaktif izotopların bozunması ile açığa çıkan enerji. İç Kaynaklar I Giriş: Yeraltı Isı Rejimi

8 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Radyoaktif izotopların bozunması ile açığa çıkan enerji ( 238 Uran, 235 U, 232 Th und 40 K). Radyoaktif bozulma: ,  ve  ışınları. Etkileşim: Çevresindeki kaya  ve  parçacıklarının kinetik enerjisini termal enerji gibi emer. 238 Uran, 235 U, 232 Th und 40 K izotopları kıtasal yer kabuğunun yüzeye yakın kısımlarında mevcuttur, radyojenik ısı üretimi için – Granit (yer kabuğundaki tipik bir kaya): 2,5 µW/m³ – Bazalt (yer kabuğunun derinliklerinde): 0,5 µW/m³ Radyojenik bir ısı üretim hızı, bu izotopların varsayılan konsantrasyonu yardımı ile hesaplanır. : 2,75 x 10 13 W (= toplam jeotermal ısı akışının yaklaşık 2/3’ü ). İç Kaynaklar: Radyojenik Isı Üretimi I Giriş: Yeraltı Isı Rejimi Clauser, RWTH Aachen

9 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Potansiyel enerjinin açığa çıkması : Dünyanın demir çekirdeğinin oluşumu sırasında ( kesin olmayan tahminlerle ): 2,75 x 10 13 W. Yerkabuğunun oluşumu sırasında (dünyanın kabuğundaki ağır minerallerin sırasıyla zenginleşmesi): 10 10 -10 12 W. Orijinal termal ısı: Termal enerjinin kaynağı dünyanın oluşumundan önceki zamanda başlar Orijinal termal ısının bir kısmı yer kabuğuna gömülüyor, çünkü dünya 4,5 yıldır soğumakta. Isının ortalama gücünün hesaplanması – Varsayalım spesifik ısı kapasitesi : 1088 J/(kg K) – Varsayılan sıcaklık düşüşü: 650 K => Ortalama ısı gücü: 2.9×10 13 W. İç Kaynaklar : Potansiyel Enerji ve Orijinal Termal Isı I Giriş: Yeraltı Isı Rejimi

10 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Isının Miktarı: Dünyanın oluşumu sırasında açığa çıkan enerji + orijinal termal enerji + radyoaktif bozunmadan kaynaklanan enerji = yeryüzünün toplam jeotermal ısısı = 12 - 24 * 10 30 J sonuç olarak yer kabuğunun dış kısmının 10.000 m derinliğe kadar= 10 26 J.  Dünyanın yüzeyiyle ilgili küresel ısı akısı: 4,42 x 10 13 W, =2,5 * Dünyanın enerji talebi Yerin yüzeyindeki spesifik ısı akısı: – Küresel ortalama: 87 mW/m² – Kıtalar (eski ve sabit yerkabuğu): 67 mW/m² – Okyanuslar (genç ve aktif yerkabuğu): 101 mW/m² – (sadece karşılaştırma için) solar radyasyon gücü : 1370 W/m² Dış ve iç Kaynaklar: Özet I Giriş: Yeraltı Isı Rejimi

11 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Yeryüzü ile küresel jeotermal ısı akısının yakınlarında da ısı çukurları vardır (4,42 x 10 13 W) Volkanizma (3,2 x 10 11 W) Jeomanyetik dinamo için enerji talebi(10 9 - 10 11 W) Dünyanın Isı Çukurları I Giriş: Yeraltı Isı Rejimi Clauser, RWTH Aachen

12 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Ortalama solar radyasyon : 1370W/m² Dış uzaya bırakılan enerji + güneşten emilen enerji => yer yüzündeki sıcaklık dengesi: 14°C Solar radyasyon hakim süreçtir => Mevsimsel salınım Düşük termal ısı iletkenliği nedeniyle solar radyasyon sadece 10 ile 20 m arasındaki sıcaklık değişikliklerini etkiler. Yer Yüzeyindeki Isı Dengesi I Giriş: Yeraltı Isı Rejimi Derinlikle bağlantılı olarak sığ yerlerdeki doğal sıcaklık dağılımı

13 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Isı transferi üç farklı mekanizma ile sınıflandırılır. : Isı iletimi Konveksiyon (taşınım) Termal radyasyon Hakim süreç ısı iletimidir (sığ jeotermal enerji ile ilgili olarak). Tanım: Isı iletkenliği moleküller arasındaki mikroskobik kinetik enerji değişimidir. Isı Transferi I Giriş: Isının Taşınması sıcaksoğuk

14 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Isı İletimi Denklemi I Giriş: Isının Taşınması Termodinamiğin birinci yasası:

15 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Isı İletimi Denklemi I Giriş: Isının Taşınması Fourier kanunu (denklem )ile denkleminde yerine koyarız Bu sonuçlar genel ısı iletimi denkleminde: Sıcaklığa bağlı ve parametreleri ile statik, izotropik ve sıkıştırılamaz malzemenin içindeki ısı alanı için diferansiyel denklemi:

16 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Isı kapasitesi C maddenin ısı depolayabilme parametresidir. Isı miktarındaki dQ değişiklikten dolayı sıcaklık değişiminin dT karakteristik bir özelliğidir. Verilen dT yeterince küçük ise, gerekli miktarda ısı dQ sıcaklık dT ile doğru orantılıdır : Isı kapasitesi kapsamlı bir özelliktir. Buna benzer bir diğer özellik ise spesifik ısı kapasitesidir c, bu bir birim kütle başına düşen ısı kapasitesini tanımlar. c P (sabit basınçta spesifik ısı kapasitesi) ile c V (sabit hacimde spesifik ısı kapasitesi) arasındaki ayrımı yapmak önemlidir. Spesifik ısı kapasitesinin birimi : J/(kg K) Jeotermal enerji bağlamında c V birimi genellikle J/(m³ K) olarak verilir. Isı Kapasitesi I Giriş: Isının Taşınması

17 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Isı iletkenliği Fourier Kanununda orantılılık faktörüdür (bkz: slide 15) ve malzemenin ısı iletimi yeteneğini karakterize etmektedir. Isı iletkenliğinin birimi: W/(m K) Fononların ısı iletkenliği yer kabuğundaki ısı iletimine hakimdir. Bunun yanında serbest elektronların ısı iletkenliği ve radyasyon ısı iletkenliği de bulunur. Tek bir kaya türünün ısı iletkenliği aşağıdakilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir: – Minerallerin kompozisyonu ve yapısı – Minerallerin boyutsal oryantasyonu – Kayanın yoğunluğu – Porozite (gözeneklilik) – Sıcaklık – Basınç Isı İletkenliği I Giriş: Isının Taşınması

18 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Isı iletiminin yanı sıra, konveksiyon da ısı transferinin önemli bir mekanizmasıdır Tanım: Konveksiyon akışkanlarla ısının makroskopik (gözle görülebilir şekilde) taşınmasıdır. Doğal ya da serbest konveksiyon ise sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan yoğunluk farklılıklarının sonucu olarak akışkanın taşınmasıdır (-> buoyancy (yüzme)). Zorlamalı konveksiyon ise pompa gibi kuvvet uygulayan bir dış etken ile akışkanın taşınmasıdır. Konveksiyon (taşınım) I Giriş: Isının Taşınması

19 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Yatay ve dikey ısı değiştiriciler aracılığıyla veya yeraltı suyunu pompalayarak jeotermal enerji elde edilir ve aşağıdakiler için kullanılır : – Isıtma (özellikle ısı pompaları ile) – Soğutma Isı pompaları ile ve ya Isı pompaları olmadan(= yeraltından doğrudan soğutma) Toprak kaynaklı ısı pompaları, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaygın olarak kullanılmakta ve Almanya'da da büyük ilgi uyandıracak gibi. Isı pompaları, tasarruflu yönleriyle birlikte birincil enerji gereksinimleri açısından daha verimli bir teknoloji temsil ediyor – Yağ-yakıtlı kazanlar ile kıyaslandığında %60'a kadar – Gaz yoğuşmalı kombiler ile kıyaslandığında % 40'a kadar Yeraltı ısıtma veya soğutma için bir termal rezervuar olarak da hizmet verebilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki ısı ve atık ısı muhtemelen kaybolup gidecektir, ve ya depolanabilir ve daha sonra kullanılabilir. Çevresel soğuk hava içinde aynı durum geçerlidir, soğutma uygulamaları için depolanabilir. Son olarak ihtiyaç fazlası depolamalar mahalle-ilçe ısıtma sistemlerinde ve endüstriyel alanlarda uygulanabilir. Yer altı termal enerji depolama, özellikle sıcak ya da soğuk büyük miktarların uzun süre saklanması için uygundur. Sığ Jeotermal Sistemler I Giriş: Yüzeysel Jeotermal Sistemler 19

20 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Sığ jeotermal enerji sistemleri Açık sistemler – Yer altı suyu kuyu sistemleri Kapalı sistemler – Kuyu ısı eşanjörleri – Yatay toprak ısı toplayıcısı – Sepetler – Yüzeye temas eden beton parçalar Temel kazıkları („enerji kazıkları“) Düz ve uzun yarık duvarlar – Isı boruları Farklı Kullanım Sistemleri 20 I Giriş: Yüzeysel Jeotermal Sistemler Yatay toprak ısı toplayıcısı sepetler Borehole heat exchangers Temel kazıkları Yarık duvarlar Yer altı suyu kuyusu

21 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Sığ Jeotermal Sistemler  Yaklaşık 400 m derinliğe kadar yer altındaki termal kaynaklardan faydalanılabilir. m 21 Kuyu ısı eşanjörü + ısı pompası Zemin ısı kollektörü + ısı pompası Yeraltı suyu ısı pompası I Giriş: Yüzeysel Jeotermal Sistemler Sığ Jeotermal Sistemler

22 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Yer altı suyu ısı kaynağı: Yıllık ortalama sıcaklık 8°C ile 12°C arasında Diğer toprak kaynaklı ısı pompası sistemleri ile karşılaştırıldığında yüksek performanslıdır En az bir üretim ve bir enjeksiyon kuyusu bulunur (ikili) Gerekenler: Yüzeye yakın yeterli yer altı su kaynağı (yaklaşık. 15 – 30 m) Sürekli bakım gerektirmez. Su Kuyuları 22 I Giriş: Sığ Jeotermal Sistemler

23 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Derinlikleri 400 m ye kadar olan yüzeysel sistemler En az 130 mm çaplı derin sondajlar Genellikle HDPE-U kuyu ısı eşanjörü (tekli, çiftli, üçlü) Tek kuyu içi ısı eşanjörü ve ya bütün kuyu içi ısı eşanjör alanları Kış aylarında 0° C nin altındayken ısı taşıyıcı akışkanın soğuması(donma) Akışkan dolaşan kapalı sistem Bakım gerektirmez Kuyu ısı eşanjörü 23 I Giriş: Yüzeysel Jeotermal Sistemler

24 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Kış aylarında düşük sıcaklıklar(Düşük performas katsayısı, low Coefficient of Performance (COP)) Yeterli ve işletilebilir yüzey alanı Kolektörün bulunduğu alanın üzerine bina yapılamaz Basit kurulum (hendeklerin derinliği 0,8 m ile 1,5 m arasında) HDPE-Borular arasında aralık 0,3 ile 0,7 m arasında Düşük maliyet Bakım gerektirmez Zemin ısı toplayıcısı 24 I Giriş: Yüzeysel Jeotermal Sistemler

25 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Zemin ısı toplayıcısının özel bir şekli 1 m ile 4 m arası derinliklere kurulur Daha az yüzey alanı Basit ve ucuz kurulum Bakım gerektirmez Sepetler 25 I Giriş: Yüzeysel Jeotermal Sistemler

26 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Enerji kazıkları ve aktif yarık duvarlar Kazık veya yarık duvarlar sadece yeni yapı projelerinin temeline uygulanabilir Isı eşanjör boruları takviye kafeslerinin içine kurulur Beton dökülmeden önce takviye ile birlikte kurulum Ucuz Bakım gerektirmeyen Yüzeye temas eden beton parçalar 26 Quelle: Bilfinger Berger Spezialtiefbau I Giriş: Yüzeysel Jeotermal Sistemler

27 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Isı taşıyıcı sıvılar CO 2, NH 3, Propan, Bütan ve diğerleri Sabit faz değişimi (sıvıdan gaza) Akışkan buharı, kuyu içi ısı değiştirici yükselir ve pompaya gerek duymadan düşük yoğunluğundan dolayı yukarı çıkar Isı emisyonu altında ısı eşanjörü başında yoğunlaşma. Borunun içinden geri akış Isı boruları / doğrudan genişleme sistemleri 27 Quelle: IPD-Tec CO 2 ile doğrudan genleşme sistemi I Giriş: Yüzeysel Jeotermal Sistemler

28 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Başlangıç ​​pozisyonu: 8 - 12 °C arasındaki bozulmamış yer altı sıcaklığı Kış: Yeraltı ısıtma için ısı kaynağı olarak hizmet verir İlkbahar: Yeraltı yaklaşık 4 - 8 ° C arasında soğuk akümülatör olarak hizmet verir. Yaz: Yeraltı soğutma için soğutucu olarak hizmet verir Sonbahar: Yer altında yaklaşık 12 – 16° C arasında ısı depolanır Isıtma ve soğutma kombinasyonu 28 I Giriş: Yüzeysel Jeotermal Sistemler

29 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Sığ jeotermal sistemlerin dünya çapında kullanımı 29 Ülke Kapasite [MW] Yıllık kullanım [TJ/yıl] ABD12.611,4656.551,80 Çin8.898,0075.348,30 İsveç4.460,0045.301,00 Norveç3.300,0025.200,00 Almanya2.485,4012.764,50 Japonya2.099,5315.697,94 Türkiye2.084,0036.885,90 İzlanda1.826,0024.361,00 Hollanda1.410,2610.699,40 Fransa1.345,0012.929,00 Kanada1.126,008.873,00 İsviçre1.060,907.714,60 İtalya867,009.941,00 2010 yılında dünya çapındaki doğrudan jeotermal uygulamalarının toplam enerji kullanımına oranları (Lund et al., 2010) Ülkelerin kurulu termal kapasitelerine ve yıllık jeotermal enerji kullanımına genel bakış (Lund et al., 2010) I Giriş: İstatistiksel Veriler

30 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey AB’deki yenilenebilir enerji kaynakları 30 Biokütle Biyoyakıt Okyanus enerjisi Hidroelektrik enerji Jeotermal enerji Isı pompaları Photovoltaics Güneş enerjisi Rüzgar (açık deniz) Rüzgar ( kara) Yenilenebilir Enerjiler 2020 Yaklaşık 2.860 TWh 2005 ve 2020’de AB’deki yenilenebilir enerji kaynağı yapısı (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 2011) I Giriş: İstatistiksel Veriler Yenilenebilir Enerjiler 2005 Yaklaşık 1.160 TWh

31 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey 2010 yılında Almanya'da yenilenebilir enerjiler 31 2010 yılında Almanya'da yenilenebilir enerjilerin nihai enerji kaynağının yapısı (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 2011) tamamı: 275 TWh Hidroelektrik enerji Rüzgar gücü Bio yakıt Biyojenik katı yakıtlar, elektrik Biyojenik katı yakıtlar, ısı Güneş enerjisi Jeotermal enerji Photovoltaics Nihai enerji I Giriş: İstatistiksel Veriler

32 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey 32 2010 yılında Almanya'da yenilenebilir enerjilerin ısı kaynağı yapısı (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 2011) tamamı: 136,1 TWh Biyojenik katı yakıtlar (evler) Biyojenik katı yakıtlar (sanayi) Biyojenik katı yakıtlar (ısıtma tesisi) Yüzeysel jeotermal enerji Derin jeotermal enerji Güneş enerjisi Atıkların biyojenik kısımları Biyojenik gaz yakıtlar Biyojenik sıvı yakıtlar Isı I Giriş: İstatistiksel Veriler 2010 yılında Almanya'da yenilenebilir enerjiler

33 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Almanya’daki toprak kaynaklı ısı pompaları 33 1996 yılından bu yana yeni toprak kaynaklı ısı pompalarının yıllık sayısı (Schellschmidt et al., 2010) 2003 yılından bu yana kullanılan toprak kaynaklı ısı pompalarının sayısı (Schellschmidt et al., 2010) 2009 Aralık ayında 178.000 ısı pompası kullanılmaktaydı (Schellschmidt et al., 2010) I Giriş: İstatistiksel Veriler

34 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey 34 2003 yılından itibaren tüm toprak kaynaklı ısı pompaları birleştirilmiş toplam kurulu gücü (Schellschmidt et al., 2010) 2003 yılından bu yana, toprak kaynaklı ısı pompalarının yıllık ısı iletimini (Schellschmidt et al., 2010) 2009 için görünüş: Kurulu kapasitede ve ısı iletiminde yıllık % 20 oranında artış (Schellschmidt et al., 2010) I Giriş: İstatistiksel Veriler Almanya’daki toprak kaynaklı ısı pompaları

35 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Almanya’nın tahmini jeotermal enerji üretimi 35 Almanya‘nın 2020 yılına kadar olan tahmini jeotermal enerji üretimi (Bundesverband Erneuerbare Energien, 2009) Derin jeotermal enerji Jeotermal ısı ve enerji üretimi Toprak kaynaklı ısı pompaları Çevre sıcaklığı ısı pompaları Ulusal ısı kullanım yüzdesi Görünüm I Giriş: İstatistiksel Veriler

36 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey AB Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından "20-20-20" hedefleri olarakta bilinen 2020 yılına kadar yerine getirilmesi için bir dizi iklim ve enerji hedeflerini belirlendi. Bu hedefler: Sera gazlarının en az 1990’lı yıllardaki seviyenin %20’sine düşürülmesi Yenilenebilir enerji üretiminin (rüzgar, güneş, bioyakıt ve diğerleri) toplam enerji üretimine oranının %20’ye çıkarılması (şu an ± % 8.5) Enerji verimliliğini arttırarak 2020 için öngürelen enerji tüketiminde %20 tasarruf yapmak AB liderleri ayrıca, AB'nin gaz emisyonunu % 30 azaltmak için, diğer büyük miktarda gaz emisyonu yapan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle küresel iklim anlaşması altında adil bir pay taahhüttünü teklif etti. Birleşmiş Milletler böyle bir antlaşma üzerindeki müzakerelerine devam etmektedir. AB‘nin iklim ve enerji politikası I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

37 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Paketin çekirdeğini dört adet tamamlayıcı mevzuat oluşmaktadır : Emisyon Ticareti Sisteminin (ETS) gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi, uygun maliyetle ve etkili bir şekilde emülsiyonların azaltılması için AB önemli bir araçtır. 2013 yılından itibaren emülsiyon izni için AB’de tek bir başlıkta başvurulacak ve her yıl sayı azaltılacaktır, işletmeler için verilen mevcut ödeneklerin sayısı 2020 yılında 2005 yılının %21 altına indirilecektir. Ödeneklerin serbest dağılımı zamanla açık artırma yöntemi ile değiştirilecektir, sistem kapsamındaki sektörler ve gazlar genişletilmiş olacaktır. AB ETS kapsamında olmayan ulaşım, konut, tarım ve atık sektörlerindeki emisyonlarla ilgili karar. Kararın altında imzası bulunan her üye devlet 2020 yılı için (kendi bütçeleriyle oranlı) bağlayıcı bir ulusal emisyon sınırlama hedefini kabul etti. Belirlenen hedef aralığı zengin üye devletlerde % 20'lik bir emisyon azaltma ile en yoksul üye devletlerde % 20’lik oranında bir artış olarak belirlenmiştir. Bu ulusal hedefler 2005 seviyeleri ile karşılaştırıldığında 2020 yılına kadar AB ETS dışı sektörlerde toplam emisyonu % 10 kesecek. İklim ve enerji paketi I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

38 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey AB genelinde ortalama yenilenebilir enerji payını 2020 yılında % 20’ye çıkartmak yenilenebilir enerji için olan ulusal hedeflerden biridir (2006 seviyesi %9,2’nin 2 katından daha fazla). Yenilenebilir enerji payı Malta’da %19 İsveç’te %49 ve diğer ülkelerde de bu oranlar arasında değişmektedir. Bu hedeflerle beraber AB’deki enerjide dışa bağımlılık ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkıda olacaktır. Karbon yakalama ve depolama (CCS) işlemlerinin geliştirilmesini ve güvenli kullanılmasını yasal bir çerçevede teşvik edilmelidir. CCS gelecek vadeden bir teknolojidir. Bu işlemle endüstriyel işlemlerle yayılan karbondioksit tutulur ve yer altında jeolojik yapılar içinde depolanır, bu işlem sonucunda karbondioksit küresel ısınmaya bir katkıda bulunamaz. CCS’ın farklı bileşenleri zaten ticari ölçekte konuşlanmış olmasına rağmen, entegre bir sistem olarak kullanımı teknik ve ekonomik açıdan henüz mümkün değildir. Bu nedenle AB, yaklaşık 2020 yılına kadar ticari CCS güncelleme amacı ile geçerliliği test etmek için 2015 yılına kadar CCS santrallerinden bir ağ kurmak için planlar yapıyor. Hükümetler CCS pilot tesislerine mali destek sağlamak için yasama paketi teklifleri olduğu gibi aynı anda çıkarılacak. İklim ve enerji paketi I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

39 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Binaların Enerji Performansı Direktifi (EPBD) → Energieeinsparverordnung (EnEV) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Enerji Kullanımına Teşvik Direktifi (RES) → Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) Enerji İlgili Ürünler için Ecodesign Gereksinimleri Direktifi (ErP) → Energiebetriebene-Produkte Gesetz (EBPG) AB ısıtma piyasasının genel şartları I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

40 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Binaların enerji performansına ilişkin 19 Mayıs 2010 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN DİREKTİFİ 2010/31/EU Enerjinin etkin, sağduyulu, akılcı ve sürdürülebilir kullanımı uygulamalarının yanı sıra, temel enerji kaynakları olan petrol ürünleri, doğal gaz ve katı yakıtlar, aynı zamanda önde gelen karbon dioksit emisyonu kaynaklarıdır. Enerji tüketiminin %40’ından birlik içindeki binalar sorumludur. Sektör enerji tüketimindeki artışa bağlı olarak genişliyor. Bundan dolayı, enerji tüketiminin azaltılması ve binalarda yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımı birliğin enerji bağımlılığı ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için gerekli olan önemli tedbirleri teşkil etmektedir. Birlik içinde yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımını arttırmakla birlikte yine birlik içinde enerji tüketimini azaltmak için alınan önlemlerden birisi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi (UNFCCC) Kyoto Protokolü'ne katılmak ve uygulamak ve uzun vade de 2°C’nin altında bir küresel sıcaklık artışı ile sera gazı emisyonunu en azından 1990 seviyesinin %20 altına indirmek ve yapılabilecek her hangi bir uluslar arası antlaşma ile birlikte de %30’un altına indirmeyi taahhüt etmektedir. Bina Direktifi Enerji Performansı I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

41 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Bu yönerge ilişkin gereksinimleri ortaya koymaktadır : metodoloji için ortak genel bir taslak, binaların bütünleşik enerji performanslarının hesaplanması; yeni binaların enerji performansı için minimum gerekliliklerin uygulanması; enerji performansı uygulaması için minimum gereklilikler : – mevcut binalar, yapı ve yapı elemanları büyük bir bakım ve onarıma tabidir; – bina kaplamasının enerji performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunur binanın kaplamasını oluşturan bu yapı elemanları güçlendirilebilir veya değiştirilirler; and – istenildiği zaman yüklenebilen, değiştirilebilen veya yükseltilebilen teknik yapı sistemleri; yaklaşık sıfır-enerji binalarının sayısının artırılması için ulusal planlar; binaların veya yapı birimlerinin enerji sertifikasyonu; binalardaki ısıtma ve klima sistemlerinin düzenli olarak kontrolü; ve enerji performansı sertifikalarının ve denetim raporları için bağımsız kontrol sistemleri. Bina Direktifi Enerji Performansı I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

42 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Yeni binalar için inşaata başlamadan önce aşağıda listelenenler gibi yüksek verimli alternatif sistemlerin teknik, çevresel ve ekonomik uygunluğu varsa, kabul edilir ve dikkate alınır (üye devletlerin garantisi altındadır): yenilenebilir kaynaklardan enerji esas alınarak merkezi olmayan enerji besleme sistemleri; birleşik üretim; semt ya da blok ısıtma veya soğutma, özellikle tamamen veya kısmen yenilenebilir enerji kaynaklarından; ısı pompaları. Program (Üye Devletler için bağlayıcıdır) – 9 Temmuz 2012 kadar Ulusal hukuk içinde uygulanması – 9 Ocak 2013 itibarenAlmanya'da uygulanması gereksiniminin başlangıcı (kaygıları, başta enerji sertifika oluşturma) – 1 Ocak 2019 itibarenyeni kamu binaları için neredeyse sıfır-enerji standardı – 1 Ocak 2021 itibarenyeni bina için yaklaşık sıfır enerji standardı Bina Direktifi Enerji Performansı I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

43 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği 2009 aşağıdaki maddeleri içerir: – Binaların ısı talebinin azalması – Yüksek enerji verimli teknik sistemleri ile azalan talep için ısı kaynağı Enerji tüketimi – Evin ısıtması için termal enerji ve evde kullanılan sıcak su nihai enerji tüketiminin %86’sını oluşturur – Almanya’da evlerde kullanılan termal enerji nihai enerji tüketiminin % 26’sını oluşturur EnEV 2009 I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

44 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey – Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği 2009 (EnEV) yeni binalar için neredeyse sıfır-enerji standardı gerektirir – EnEV yeni binalar için yıllık birincil enerji talebini sınırlar – Nasıl bir faaliyette bulunulacağının kararını genelde inşaatçılar ve plancılar tarafından verilir – Üç alternatif uygulama seçeneği mevcuttur : 1. Gelişmiş ısı izolasyonu 2. Verimli ısı sistemi 3. 1. ve 2. maddelerin kombinasyonu EnEV 2009 I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

45 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Metodoloji – Referans inşa yöntemi : Aynı geometri ile, Aynı hizada, tanımlanan minimum enerji kalitesi ile tanımlanan teknik sistemler ile – Yoğuşmalı kazanlar ile ısı üretimi – Güneş kollektörleri EnEV 2009 No:Element /SistemReferans değeri 1.1Dış duvar ısı iletimi katsayısı U = 0,28 W/(m² ⋅ K) 1.2Floor slab, wall to an unheated room ısı iletimi katsayısı U = 0,35 W/(m² ⋅ K) 1.3Ceiling, roof ısı iletimi katsayısı U = 0,20 W/(m² ⋅ K) 1.4Pencereler ve kapılar ısı iletimi katsayısı Uw = 1.30 W/(m² ⋅ K) camın enerji geçirgenliği g┴= 0.60 1.5Dormer ısı iletimi katsayısı Uw = 1.40 W/(m² ⋅ K) camın enerji geçirgenliği g┴= 0.60 I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

46 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey EnEV’nin en önemli performans rakamlarndan biri birincil enerji harcama faktörü e p Bu faktör birincil enerji talebinin toplam harcaması Q p (gaz, petrol, karbon, nükleer enerji) ile alan Q h ve su Q w ısıtmak için kullanılan termal enerji talebinin arasındaki oranı gösterir. e p = Q p / (Q h + Q w ) (Birincil enerji girişi / Termal enerji çıkışı) EnEV 2009 I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

47 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey EnEV 2009 I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

48 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Eski binaların zorunlu güçlendirmesi – 1978 yılından eski kazanlar mutlaka değiştirilecek – Zorunlu olarak tavan ve çatının yalıtımı iyileştirilecek – Rutubeti azaltarak klimaların yeniden planlanması ve tadilatları – 2020 yılında binalarda 6 daire ya da 500 m² den fazla alanlar için kullanılan tüm eski ısı depolayıcı cihazlar(özellikle geceleri) kapatılmak zorunda – EnEV 2007’deki Enerji Performansı Sertifikası (binalar) için yapılan politikalar ve prosedürler hala uygulanmaktadır EnEV 2009 I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

49 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Etkin ısı yalıtımı ile yeni binalardaki ısı talebi daha az Sıcak suya olan talep ise aynı seviyelerde ya da yüksek konfor ihtiyaçları sonucunda artıyor Sıcak su için ortalama ısı ihtiyacı (EnEV): 12,5 kWh/(m²*a) Sıcak su üretimi Quelle: ASUE I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

50 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Yeni binalarda yenilenebilir enerjilerin kullanım zorunluluğu – Yeni bina sahiplerinin binalarının ısınma sistemlerini mutlaka yenilenebilir enerji içermesi öngörülmektedir. Bu uygulama konutlarda ve binalarda 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulamaya konuldu. – Yenilenebilir enerjiden yararlanmak isteyen mevcut binaların sahiplerine destek olunur. Küçük kurumlar için proje yardımı ve ya düşük faizli kredi ve büyük tesisler için itfa ödeneği ve ya ısı sistemleri ve büyük ısı depoları gibi altyapı hizmetleri sağlanmaktadır. – Yenilenebilir enerjinin kullanım zorunluluğu, şimdiye kadar sadece yeni binalara uygulanan, şimdi tadilatta olan mevcut büyük kamu binalarına kadar genişletilmiştir. – Bina sahibi yenilenebilir enerji kaynağını seçmekte serbesttir. Kullanılan enerji türüne bağlı belirli bir ısı teknoloji-spesifik yüzdesi kullanılmak zorundadır. – Solar termal tesislerde yaklaşık %15 – Gaz biyokütlede en az %30 (CHP enerji santrallerinde) – Katı veya sıvı biyokütlede en az % 50 – Isı pompalarında en az % 50 Isı Sektöründe Yenilenebilir Enerji Teşvik Yasası (EEWärmeG) I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

51 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Almanya’daki ısı yapısı I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

52 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Isı pompası ile doğal gaz kazanları ve petrol yoğuşmalı ısıtma sistemleri – Birincil enerjinin azalması : Gaz20 – 35 % Petrol30 – 45 % – CO 2 emisyonlarının azalması: Gas15 – 30 % Petrol45 – 55 % Birincil enerjinin talebi ve CO2 emisyonları I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

53 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Birincil Kaynak Faktörleri (PRF), non-rejeneratif enerji girişi ve müşteri tarafından kullanılan nihai enerji arasındaki oranı ifade eder, çıkarma, taşıma ve dönüşüm ile tüm sistem kayıplarını dikkate alarak Birincil Kaynak Faktörler : – Elektrik(Almanya)f P =2,5 – Kalorifer yakıtıf P =1,2 – Doğal gazf P =1,1 Tipik ısıtma sistemlerinin birincil enerji gereksinimleriyle karşılaştırılması Birincil enerji talebi I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri Kaynak: EHPA

54 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey CO 2 emisyonunun küresel olarak en büyük kaynağı kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların enerji santrallerinde, otomobillerde, sanayi tesislerinde kullanılmasıdır. Elektrik üretiminde, endüstriyel kullanımda, ulaşımda hatta evlerde ve ticari binalarda kullanımı için fosil yakıtlar yakılarak CO 2 atmosfere salınır. 2006 yılında, petroleum supplied the largest share of domestic energy demands, petrol yerli enerji talebinde % 47’lik bir oranla (toplam fosil yakıt tabanlı enerji tüketimi oranı) en büyük payı almıştır. Petrolü sırasıyla % 27’lik oranla kömür ve %26’lık oranla doğal gaz takip etti. Konut ve ticari sektör kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamak için büyük ölçüde elektriğe bağımlı durumda, özellikle aydınlatmada, ısınmada ve havalandırma cihazlarında. Doğrudan CO 2 emisyonlarının ana kaynağı binalarda ısınma ve soğutma için kullanılan petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılmasıdır. CO 2 emisyonlarının faktörleri – Elektrik (Almanya) 633 g CO 2 /kWh – Kalorifer yakıtı 302 g CO 2 /kWh – Doğal gaz244 g CO 2 /kWh CO 2 emisyonları I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

55 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Öko-Insitut e.V. Uygulamalı Ekoloji Enstitüsü : Entegre Sistemler için Global Emisyon Modeli (GEMIS) GEMIS bir yaşam döngüsü analizi programı ve enerji, malzeme ve taşıma sistemleri için bir veritabanıdır GEMIS veritabanı aşağıdakiler hakkında bilgi sunar : – fosil yakıtlar (taş kömürü, linyit, doğal gaz, petrol), yenilenebilir, nükleer, biokütle (atıklar, ahşap atıklar, çayır otları, kolza yağı vb) ve hidrojen (yakıt bileşimini veand upstream veriler dahil) – elektrik ve ısı prosesleri (çeşitli enerji santralleri, eş jeneratörler, yakıt hücreleri, vb.) – malzemeler: ham ve temel malzemeler özellikle inşaat ve destek için olanlar (upstream süreçleri de dahil olmak üzere) – taşıma: uçaklar, bisikletler, otobüsler, arabalar, boru hatları, gemiler, trenler, kamyonlar (dizel, benzinli, elektrikli ve biyoyakıtlar için). GEMIS etkilerinin hesaplanmasında toplam yaşam döngüsü dahildir - i.e. yakıt teslimi, inşaat için kullanılan malzemeler, atık eşleme ve taşıma/yardımcı. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

56 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey GEMIS veri tabanı her bir proses için aşağıdakileri kapsamaktadır – verimlilik, güç, kapasite faktörü, yaşam süresi – doğrudan hava kirleticiler (SO2, NOx, halojenler, partiküller, CO, NMVOC) – sera gazı emisyonlarını (CO2, CH4, N2O, SF6, diğer tüm Kyoto gazları) – katı atıklar (küller, örtü katmanı, FGD artıklar, proses atıkları) – sıvı kirleticiler(AOX, BOD5, COD, N, P, inorganik tuzlar) – arazi kullanımı. GEMIS maliyet analizi de yapabilir - ilgili veriler yakıtlar ve enerji sistemleri için uygulanmaktadır. Ayrıca, GEMIS toplanan göstergeler yoluyla değer sonuçlarına da : kaynaklar CER ve CMR haline, sera gazları CO2 eşdeğeri haline, hava kirleticileri SO2 benzerleri ve ozon (öncü benzerleri) haline, yanı sıra dış maliyetlere de olanak sağlar. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

57 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Isıtma sistemlerinin karşılaştırılması için senaryo. Kombine ısı ve güç (CHP) ile prosesleri iki birleşmiş ürün olan elektrik ve ısı arasında tahsis edilir. Ulaşım ve malzeme girişi dahil, uzaklaştırma hariç olmak üzere tüm kullanım ömrü göz önüne alındığında. Jeotermal ısı pompaları sistemleri için sonuçlar : – Sera gazı emisyonları (CO 2, CH 4, N 2 O): 172 g CO 2 -Äquivalente/kWh – Doğrudan hava kirleticileri (SO 2, NOx, Staub): 0,2 g SO 2 -Äquivalente/kWh – Kümülatif enerji talebi : 0,79 kWh primä r/kWh – Arazi kullanımı : 0,006 m²/kWh Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri

58 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Sera gazı emülsiyonu için sonuçlar Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri Jeotermal sistemler

59 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Doğrudan hava kirliliği için sonuçlar Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri Jeotermal sistemler

60 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Birincil enerji tüketimi için sonuçlar (ya da kümülatif enerji talebi ) Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) I Giriş: Siyasal ve Çevresel Yönleri Jeotermal sistemler


"Member of Consortium I Giriş İçindekiler Yeraltı ısı rejimi Isının taşınması Sığ jeotermal sistemler İstatistiksel veriler Siyasal ve çevresel yönleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları