Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Asistan Gözüyle Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Eğitim Alt Yapısı İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Asistan Gözüyle Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Eğitim Alt Yapısı İstanbul."— Sunum transkripti:

1 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Asistan Gözüyle Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Eğitim Alt Yapısı İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu Afiliasyon Projesi Anket çalışması grubu Dr.Arzu Uzuner, Dr.Pınar Topsever, Dr.Ali Özyurt

2 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Tıpta uzmanlık eğitimi çağın gereksinimlerine ve gelişen teknoloji ve eğitim anlayışına uygun olarak değişmekte Tıpta uzmanlık eğitimi çağın gereksinimlerine ve gelişen teknoloji ve eğitim anlayışına uygun olarak değişmekte Uzmanlık eğitimi kalite ve standartları yükselmektedir. Uzmanlık eğitimi kalite ve standartları yükselmektedir. XIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir

3 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Her bir uzmanlık dalı için eğitim gereksinimleri farklı olduğu gibi kurumların sahip olduğu eğitim olanakları da farklılıklar arz etmektedir. Her bir uzmanlık dalı için eğitim gereksinimleri farklı olduğu gibi kurumların sahip olduğu eğitim olanakları da farklılıklar arz etmektedir. Afiliasyon ile bu kurumların tıpta uzmanlık eğitiminde, araştırmada, hizmet sunumunda sahip olduğu üstün yanlar karşılıklı olarak paylaşılabilir, eğitim ve hizmet kalitesi geliştirilebilir. Afiliasyon ile bu kurumların tıpta uzmanlık eğitiminde, araştırmada, hizmet sunumunda sahip olduğu üstün yanlar karşılıklı olarak paylaşılabilir, eğitim ve hizmet kalitesi geliştirilebilir. Sostman HD, et al. Building a transcontinental affiliation: a new model for academic health centers. Acad Med. 2005 Nov;80(11):1046-53. Kanter RK, Egan M. Utilization of pediatric hospitals in New York State. Pediatrics. 2003 May;111(5 Pt 1):1068-71. Meyer D, et al. How a community-based organization and an academic health center are creating an effective partnership for training and service. 2005 Apr;80(4):327-33. XIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir

4 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir XIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Kurumlararası afiliasyonun gerçekleştirilebilmesi için: Kurumlararası afiliasyonun gerçekleştirilebilmesi için: Afiliasyon öncelikle uzmanlık eğitimi alan kişilerin ihtiyacı doğrultusunda, eğitimi veren kişi ve kurumların desteğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Afiliasyon öncelikle uzmanlık eğitimi alan kişilerin ihtiyacı doğrultusunda, eğitimi veren kişi ve kurumların desteğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin özellikleri ve görüşleri Tıpta uzmanlık öğrencilerinin özellikleri ve görüşleri Eğitici kadronun özellikleri ve görüşleri Eğitici kadronun özellikleri ve görüşleri Her kliniğin fiziksel imkanları ve eğitim yapısı bilinmelidir. Her kliniğin fiziksel imkanları ve eğitim yapısı bilinmelidir. Steiner IP, Yoon PW, Kelly KD, et al. The influence of residents training level on their evaluation of clinical teaching faculty. Teach Learn Med. 2005 Winter;17(1):42-8 Ratanawongsa N, et al. Residents' perceptions of professionalism in training and practice: barriers, promoters, and duty hour requirements. J Gen Intern Med. 2006 Jul;21(7):758-63 Sharp LK, Wang R, Lipsky MS. Perception of competency to perform procedures and future practice intent: a national survey of family practice residents. Acad Med. 2003 Sep;78(9):926-3

5 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Amaç: Uzmanlık eğitiminin, eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin gözüyle, klinik dallara göre eğitim yapısı, ortamı, olanaklarına yönelik değerlendirmesinin yapılmasıdır. XIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir

6 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Yöntem: Anket uygulaması: Asistanlara yönelik Uzmanlık eğitimi veren kliniklerin eğiticilerine yönelik İstanbul’da uzmanlık eğitimi veren hastaneler: Devlet Eğitim Araştırma, Eski SSK, Üniversite, Yan Dal (n=25) Çalışmanın evreni: hem dahili hem de cerrahi bilimleri içeren toplam 21 hastane Toplam asistan sayısı=5088 Örneklem: 11 hastane, 640 asistan Asistan sayısı, ağırlıklarına göre her bir kategoriden, sayısı en yüksek olanlar Her hastanede, her klinikte ağırlığına göre minimal sayı XIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir

7 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Asistan anketlerinin içeriği: Tıpta uzmanlaşma ile ilgili genel sorular Tıpta uzmanlaşma ile ilgili genel sorular Uygulanmakta olan eğitimin özellikleri Uygulanmakta olan eğitimin özellikleri Eğitimde kullanılan yöntemler Eğitimde kullanılan yöntemler Rotasyonlar Rotasyonlar Eğiticilere yönelik değerlendirmeler Eğiticilere yönelik değerlendirmeler Eğitim süreci ve ortamı Eğitim süreci ve ortamı Bilimsel yayınlar ve etkinliklere katılım Bilimsel yayınlar ve etkinliklere katılım Uzmanlık dernekleri ile ilişkiler Uzmanlık dernekleri ile ilişkiler XIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Eğitim anketleri: Birimlerin eğitim kadrosunun özellikleri Birimlerin eğitim kadrosunun özellikleri Bilimsel etkinliklere katılım/bilimsel yayınlar Bilimsel etkinliklere katılım/bilimsel yayınlar Eğitimde kullanılan alt yapı/donanım Eğitimde kullanılan alt yapı/donanım Birimin hizmet kapasitesi Birimin hizmet kapasitesi Eğitim programı Eğitim programı Rotasyonlara ilişkin sorular Rotasyonlara ilişkin sorular

8 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Bulgular

9 Tablo 1. Çalışmaya katılan hastaneler ve asistan sayıları Hastane adı n% Haydarpaşa Numune Eğ.Ar. 5819.0 Kartal Eğ.Ar. 3812.4 Şişli Etfal Eğ.Ar. 103.3 Göztepe Eğ.Ar. 154.9 Okmeydanı227.2 Marmara Üniversitesi TF 5116.7 İstanbul Üniversitesi TF 258.2 Bakırköy KD/Çocuk 82.6 Bakırköy Ruh Sağlığı 289.2 Siyami Ersek GKDC 3912.7 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları 123.9 Toplam306100 Hedeflenen sayı 640100 Ulaşılan yüzde 30647.8

10 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Katılımcıların özellikleri Cinsiyet Kadın n=151 %50.7 * Erkek Erkekn=147%49.3* Yaş**29.2±3.224-43 Pratisyen hekimlik deneyimi olan n=105%34.3* 24 ay *** 1-180 İhtisas süresi** 2.9±1.31-7 Uzmanlık dalını isteyerek seçen n=260%85.0* Tıpta Uzmanlık Sınavı’na giren** 3.1±2.61-19 Tercih sırası 5.38±4.11-15 TUS için dershaneye giden n=164%53.6* Dershanenin katkısı olduğunu düşünen 145%89.5* Tablo 2. Çalışmaya katılan asistanların özellikleri *%=Geçerli yüzde; **ortalama ± standart sapma, aralık; *** ortanca, aralık

11 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Tablo 3: Uygulanmakta olan eğitimin özellikleri n%* Eğitim süresi yeterli mi ? Yeterli bulan 23980.2 Kurumunuzda eğitim-hizmet dengesini nasıl değerlendirirsiniz ? Hizmet lehine 23175.5 Eğitim lehine 227.2 Asistan eğitiminde kullanılan “çekirdek eğitim “ müfredatı var mı? Var diyen 14246.4 Uzmanlık eğitimi için asgari uygulamalar belirlenmiş mi ? Belirlenmiş olan 16353.4 Asistan karneleri uygulanıyor mu ? Uygulanıyor diyen 16955.4 Eğitim biriminde yapılandırılmış asistan eğitim programı var mı ? Olmayan11237.6 Var ama eksik uygulanan 9431.5 Var ve düzenli uygulanan 9230.9

12 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Tablo 4: Eğitimde kullanılan yöntemler ve araç gereçler n%* Uzmanlık eğitimine yönelik eğitim etkinlikleri Düzenli Seminer 19666.7 Düzenli Makale Sunumu 12747.0 Düzenli Olgu tartışması 11343.1 Düzenli Probleme dayalı öğrenme 4720.2 Verimli Seminer 7358.4 Verimli Makale Sunumu 4329.3 Verimli Olgu tartışması 5033.1 Verimli Probleme dayalı öğrenme 3116.2 Araç gereçler Barkovizyon23681.7 Bilgisayar28295.3 İnternet22176.7

13 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Tablo 5a: Eğitimin değerlendirilmesi n%* Belli aralıklarla sınav yapılıyor mu ? Evet 14148.3 Sınav yapılması gerekli midir ? Gerekli bulanlar 18273.1 Rotasyonlar tüzükte belirtildiği şekilde (düzenli) uygulanıyor mu ? Evet 193 68.0 Evet 193 68.0 Tüzükte yer almayıp rotasyon ihtiyacı olan alanlar var mı ? Evet 154 60.6 Evet 154 60.6 Rotasyonerler için ayrı bir eğitim programı var mıdır ? Olmayan23684.9 Rotasyonlarda aldığınız eğitimi nasıl tanımlarsınız ? orta10945.0 iyi-çok iyi 7330.1 Afiliasyon (Kurum dışı rotasyon) 14856.1 Kurumun eğitim vermeğe yönelik alt yapısının yeterliliği 15052.6

14 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Tablo 5b: Eğitime ve eğiticilere yönelik değerlendirmeler Alanınızda edindiğiniz bilgileri en fazla kimden/nereden öğreniyorsunuz ? n%* Kitap17557.6 Kıdemli asistan 13544.3 Baş asistan/uzman 12842.0 Şef/şef yardımcısı 8126.6 Elektronik kaynak 6421.1 Eğiticilerin vasıfları çok iyi iyiorta Yetersiz % Bilimsellik16.438.530.414.7 İnsan ilişkileri 22.040.727.010.3 Profesyonellik14.038.532.814.7 Eğitim becerileri 15.044.328.312.3 Etik davranış 25.140.021.013.6

15 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir n% Araştırma amaçlı çalışmalarda görev alanlar 16155.9 Bilimsel yayını mevcut olanlar 11137.6 Yayın yapmakta herhangi bir güçlükle karşılaşıyor musunuz ? Evet 13272.9 Zaman ayıramama 14950.0 Kendi alanınızda kongrelere katılma olanağınız var mı ? Evet Evet12966.8 Başka bir işte çalışmak zorunda kalıyor musunuz ? Evet Evet11240.1 Kendi alanınıza ait derneğe üye misiniz ? Evet Evet9832.9 Kendi yeterlik kurulundan ve çalışmalarından haberdar olanlar 21479.6 Tablo 6: Bilimsel yayınlar ve etkinliklere katılım

16 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Sonuç Çalışmamız sürmektedir. Çalışmamız sürmektedir. Yapılandırılmış eğitim Yapılandırılmış eğitim Sınavlarla değerlendirme Sınavlarla değerlendirme Rotasyonlar Rotasyonlar Usta çırak ilişkisi Usta çırak ilişkisi Eğitici geribildirimleri Eğitici geribildirimleri Bilimsel yayınların desteklenmesi Bilimsel yayınların desteklenmesi

17 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Hastane temsilcileri: Hastane temsilcileri: Ali Özyurt, Aysun Bahçeci, Ayşegül Bilen, Eylem Şengül, Hikmet Karagüllü, Mehmet Bayrak, Muzaffer Kaşar, Nergis Erdoğan, Nilüfer Aykaç Kapaklı, Pelin Demirtürk, Zerrin Özgen Ali Özyurt, Aysun Bahçeci, Ayşegül Bilen, Eylem Şengül, Hikmet Karagüllü, Mehmet Bayrak, Muzaffer Kaşar, Nergis Erdoğan, Nilüfer Aykaç Kapaklı, Pelin Demirtürk, Zerrin ÖzgenTeşekkürler


"XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Asistan Gözüyle Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Eğitim Alt Yapısı İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları