Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Asistan Gözüyle Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Eğitim Alt Yapısı İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Asistan Gözüyle Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Eğitim Alt Yapısı İstanbul."— Sunum transkripti:

1 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Asistan Gözüyle Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Eğitim Alt Yapısı İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu Afiliasyon Projesi Anket çalışması grubu Dr.Arzu Uzuner, Dr.Pınar Topsever, Dr.Ali Özyurt

2 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Tıpta uzmanlık eğitimi çağın gereksinimlerine ve gelişen teknoloji ve eğitim anlayışına uygun olarak değişmekte Tıpta uzmanlık eğitimi çağın gereksinimlerine ve gelişen teknoloji ve eğitim anlayışına uygun olarak değişmekte Uzmanlık eğitimi kalite ve standartları yükselmektedir. Uzmanlık eğitimi kalite ve standartları yükselmektedir. XIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir

3 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Her bir uzmanlık dalı için eğitim gereksinimleri farklı olduğu gibi kurumların sahip olduğu eğitim olanakları da farklılıklar arz etmektedir. Her bir uzmanlık dalı için eğitim gereksinimleri farklı olduğu gibi kurumların sahip olduğu eğitim olanakları da farklılıklar arz etmektedir. Afiliasyon ile bu kurumların tıpta uzmanlık eğitiminde, araştırmada, hizmet sunumunda sahip olduğu üstün yanlar karşılıklı olarak paylaşılabilir, eğitim ve hizmet kalitesi geliştirilebilir. Afiliasyon ile bu kurumların tıpta uzmanlık eğitiminde, araştırmada, hizmet sunumunda sahip olduğu üstün yanlar karşılıklı olarak paylaşılabilir, eğitim ve hizmet kalitesi geliştirilebilir. Sostman HD, et al. Building a transcontinental affiliation: a new model for academic health centers. Acad Med Nov;80(11): Kanter RK, Egan M. Utilization of pediatric hospitals in New York State. Pediatrics May;111(5 Pt 1): Meyer D, et al. How a community-based organization and an academic health center are creating an effective partnership for training and service Apr;80(4): XIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir

4 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir XIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Kurumlararası afiliasyonun gerçekleştirilebilmesi için: Kurumlararası afiliasyonun gerçekleştirilebilmesi için: Afiliasyon öncelikle uzmanlık eğitimi alan kişilerin ihtiyacı doğrultusunda, eğitimi veren kişi ve kurumların desteğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Afiliasyon öncelikle uzmanlık eğitimi alan kişilerin ihtiyacı doğrultusunda, eğitimi veren kişi ve kurumların desteğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin özellikleri ve görüşleri Tıpta uzmanlık öğrencilerinin özellikleri ve görüşleri Eğitici kadronun özellikleri ve görüşleri Eğitici kadronun özellikleri ve görüşleri Her kliniğin fiziksel imkanları ve eğitim yapısı bilinmelidir. Her kliniğin fiziksel imkanları ve eğitim yapısı bilinmelidir. Steiner IP, Yoon PW, Kelly KD, et al. The influence of residents training level on their evaluation of clinical teaching faculty. Teach Learn Med Winter;17(1):42-8 Ratanawongsa N, et al. Residents' perceptions of professionalism in training and practice: barriers, promoters, and duty hour requirements. J Gen Intern Med Jul;21(7): Sharp LK, Wang R, Lipsky MS. Perception of competency to perform procedures and future practice intent: a national survey of family practice residents. Acad Med Sep;78(9):926-3

5 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Amaç: Uzmanlık eğitiminin, eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin gözüyle, klinik dallara göre eğitim yapısı, ortamı, olanaklarına yönelik değerlendirmesinin yapılmasıdır. XIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir

6 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Yöntem: Anket uygulaması: Asistanlara yönelik Uzmanlık eğitimi veren kliniklerin eğiticilerine yönelik İstanbul’da uzmanlık eğitimi veren hastaneler: Devlet Eğitim Araştırma, Eski SSK, Üniversite, Yan Dal (n=25) Çalışmanın evreni: hem dahili hem de cerrahi bilimleri içeren toplam 21 hastane Toplam asistan sayısı=5088 Örneklem: 11 hastane, 640 asistan Asistan sayısı, ağırlıklarına göre her bir kategoriden, sayısı en yüksek olanlar Her hastanede, her klinikte ağırlığına göre minimal sayı XIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir

7 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Asistan anketlerinin içeriği: Tıpta uzmanlaşma ile ilgili genel sorular Tıpta uzmanlaşma ile ilgili genel sorular Uygulanmakta olan eğitimin özellikleri Uygulanmakta olan eğitimin özellikleri Eğitimde kullanılan yöntemler Eğitimde kullanılan yöntemler Rotasyonlar Rotasyonlar Eğiticilere yönelik değerlendirmeler Eğiticilere yönelik değerlendirmeler Eğitim süreci ve ortamı Eğitim süreci ve ortamı Bilimsel yayınlar ve etkinliklere katılım Bilimsel yayınlar ve etkinliklere katılım Uzmanlık dernekleri ile ilişkiler Uzmanlık dernekleri ile ilişkiler XIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Eğitim anketleri: Birimlerin eğitim kadrosunun özellikleri Birimlerin eğitim kadrosunun özellikleri Bilimsel etkinliklere katılım/bilimsel yayınlar Bilimsel etkinliklere katılım/bilimsel yayınlar Eğitimde kullanılan alt yapı/donanım Eğitimde kullanılan alt yapı/donanım Birimin hizmet kapasitesi Birimin hizmet kapasitesi Eğitim programı Eğitim programı Rotasyonlara ilişkin sorular Rotasyonlara ilişkin sorular

8 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Bulgular

9 Tablo 1. Çalışmaya katılan hastaneler ve asistan sayıları Hastane adı n% Haydarpaşa Numune Eğ.Ar Kartal Eğ.Ar Şişli Etfal Eğ.Ar Göztepe Eğ.Ar Okmeydanı227.2 Marmara Üniversitesi TF İstanbul Üniversitesi TF Bakırköy KD/Çocuk 82.6 Bakırköy Ruh Sağlığı Siyami Ersek GKDC Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Toplam Hedeflenen sayı Ulaşılan yüzde

10 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Katılımcıların özellikleri Cinsiyet Kadın n=151 %50.7 * Erkek Erkekn=147%49.3* Yaş**29.2± Pratisyen hekimlik deneyimi olan n=105%34.3* 24 ay *** İhtisas süresi** 2.9± Uzmanlık dalını isteyerek seçen n=260%85.0* Tıpta Uzmanlık Sınavı’na giren** 3.1± Tercih sırası 5.38± TUS için dershaneye giden n=164%53.6* Dershanenin katkısı olduğunu düşünen 145%89.5* Tablo 2. Çalışmaya katılan asistanların özellikleri *%=Geçerli yüzde; **ortalama ± standart sapma, aralık; *** ortanca, aralık

11 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Tablo 3: Uygulanmakta olan eğitimin özellikleri n%* Eğitim süresi yeterli mi ? Yeterli bulan Kurumunuzda eğitim-hizmet dengesini nasıl değerlendirirsiniz ? Hizmet lehine Eğitim lehine Asistan eğitiminde kullanılan “çekirdek eğitim “ müfredatı var mı? Var diyen Uzmanlık eğitimi için asgari uygulamalar belirlenmiş mi ? Belirlenmiş olan Asistan karneleri uygulanıyor mu ? Uygulanıyor diyen Eğitim biriminde yapılandırılmış asistan eğitim programı var mı ? Olmayan Var ama eksik uygulanan Var ve düzenli uygulanan

12 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Tablo 4: Eğitimde kullanılan yöntemler ve araç gereçler n%* Uzmanlık eğitimine yönelik eğitim etkinlikleri Düzenli Seminer Düzenli Makale Sunumu Düzenli Olgu tartışması Düzenli Probleme dayalı öğrenme Verimli Seminer Verimli Makale Sunumu Verimli Olgu tartışması Verimli Probleme dayalı öğrenme Araç gereçler Barkovizyon Bilgisayar İnternet

13 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Tablo 5a: Eğitimin değerlendirilmesi n%* Belli aralıklarla sınav yapılıyor mu ? Evet Sınav yapılması gerekli midir ? Gerekli bulanlar Rotasyonlar tüzükte belirtildiği şekilde (düzenli) uygulanıyor mu ? Evet Evet Tüzükte yer almayıp rotasyon ihtiyacı olan alanlar var mı ? Evet Evet Rotasyonerler için ayrı bir eğitim programı var mıdır ? Olmayan Rotasyonlarda aldığınız eğitimi nasıl tanımlarsınız ? orta iyi-çok iyi Afiliasyon (Kurum dışı rotasyon) Kurumun eğitim vermeğe yönelik alt yapısının yeterliliği

14 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Tablo 5b: Eğitime ve eğiticilere yönelik değerlendirmeler Alanınızda edindiğiniz bilgileri en fazla kimden/nereden öğreniyorsunuz ? n%* Kitap Kıdemli asistan Baş asistan/uzman Şef/şef yardımcısı Elektronik kaynak Eğiticilerin vasıfları çok iyi iyiorta Yetersiz % Bilimsellik İnsan ilişkileri Profesyonellik Eğitim becerileri Etik davranış

15 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir n% Araştırma amaçlı çalışmalarda görev alanlar Bilimsel yayını mevcut olanlar Yayın yapmakta herhangi bir güçlükle karşılaşıyor musunuz ? Evet Zaman ayıramama Kendi alanınızda kongrelere katılma olanağınız var mı ? Evet Evet Başka bir işte çalışmak zorunda kalıyor musunuz ? Evet Evet Kendi alanınıza ait derneğe üye misiniz ? Evet Evet Kendi yeterlik kurulundan ve çalışmalarından haberdar olanlar Tablo 6: Bilimsel yayınlar ve etkinliklere katılım

16 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Sonuç Çalışmamız sürmektedir. Çalışmamız sürmektedir. Yapılandırılmış eğitim Yapılandırılmış eğitim Sınavlarla değerlendirme Sınavlarla değerlendirme Rotasyonlar Rotasyonlar Usta çırak ilişkisi Usta çırak ilişkisi Eğitici geribildirimleri Eğitici geribildirimleri Bilimsel yayınların desteklenmesi Bilimsel yayınların desteklenmesi

17 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Hastane temsilcileri: Hastane temsilcileri: Ali Özyurt, Aysun Bahçeci, Ayşegül Bilen, Eylem Şengül, Hikmet Karagüllü, Mehmet Bayrak, Muzaffer Kaşar, Nergis Erdoğan, Nilüfer Aykaç Kapaklı, Pelin Demirtürk, Zerrin Özgen Ali Özyurt, Aysun Bahçeci, Ayşegül Bilen, Eylem Şengül, Hikmet Karagüllü, Mehmet Bayrak, Muzaffer Kaşar, Nergis Erdoğan, Nilüfer Aykaç Kapaklı, Pelin Demirtürk, Zerrin ÖzgenTeşekkürler


"XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 İzmir Asistan Gözüyle Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Eğitim Alt Yapısı İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları