Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Oyun ve Alıştırma organizasyonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Oyun ve Alıştırma organizasyonu"— Sunum transkripti:

1 Oyun ve Alıştırma organizasyonu
Öğretim Bilgisi Öğretim Yöntemi Oyun ve Alıştırma organizasyonu Prof. Dr. Hasan Kasap M.Ü. BESYO Öğretim Üyesi

2 EĞİTİM KAVRAMLARI (5) Eğitim Öğretim Öğrenme

3 EĞİTİM KAVRAMLARI (4) Öğrenme: Eğitimin temel sürecini oluşturur.
Alan ve zaman sınırı bulunmamaktadır. Doğumdan önce başladığı konusunda güçlü kanıtlar ileri sürülmüştür. Her durumda gerçekleşebilir. Bireyin duyu organları aracılığı ile çevresini tanıma çabaları ile başlar ve sürer.

4 EĞİTİM KAVRAMLARI (3) Öğretim:
Öğretme etkinliklerinin, saptanan hedefler doğ-rultusunda, istenilen davranışların kazandırılması amacıyla yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme etkinlikleridir. Belli bir amaçla, bir program ve plan çerçevesinde bireylere bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklar kazandıran, yetenekleri geliştiren, kişiliği oluşturan, bireyi yaşama hazırlayan öğrenme ve öğretme süreçleridir. Başkasının öğrenmesine yardım etme sanatdır.

5 EĞİTİM KAVRAMLARI (2) Eğitim:
Tanımlar felsefi görüşler doğrultusunda çeşitlilik gösterir. Tanımların ortak özelliği, süreç ve kişinin yetersizlikten yeterli hale gelmesidir. Kaynağını felsefeden, geçerliğini bilimden, değerini toplumdan alır. Yaşam ve deneyimler yolu ile kişinin davranışlarındaki değişim sürecidir.

6 EĞİTİM KAVRAMLARI (1) Kültür;
Toplum eğitiminin amaçlarından birisi de o toplumun sosyal ve kültürel birikimini sürdürmektir. Kültür ancak bireyin sonradan verdiği çaba ile kazanılır. Kültürlenme, doğumla başlar ve yaşam boyu sürer. Bir yaşam biçimi ve yorum aracıdır. Düşünsel, yaşamsal davranış ve değerler bütünüdür. Biz kültür sözcüğünü, eğitim'le eş anlamda kullanacağız.

7 SPORDA ÖĞRENME ALANLARI (1)
PSİKOMOTOR ALAN PSİKOMOTOR ALAN Fiziksel Uygunluk Beceri Alanı Fiziksel Uygunluk Dağarcığı Alıştırma Fiziksel Uygunluğu Edinme Düzenli Alıştırma Modelleme Fiziksel Uygunluğu Değerlendirme Fiz. Uygunluk Problemlerini Çözme Hareket Dağarcığı Vücut Bölümlerinin Hareketi Lokomotor Hareketler Hareket Uygulamaları ve Objeleri Hareket Modelleri Diğerleri İle Hareket Problemleri

8 Psiko-motor alan

9 Psiko-motor alan

10 SPORDA ÖĞRENME ALANLARI (2)
BİLİŞSEL ALAN Bilişsel Alanı Bilgi Edinme Anlayış ve Kavrayış Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme

11 SPORDA ÖĞRENME ALANLARI (3)
DUYUŞSAL ALAN Bireysel-Sosyal Alan Duyuşsal Alan Kabullenme Kavrama Tepki verme Değer verme Organize Etme Karakterize Etme Tavır – Tutum geliştirme Yönetme Duygusal Stabilite Bireyler Arası İlişkiler Bireysel Doygunluk Bireysel Mutluluk

12 SPORDA EĞİTİM AŞAMALARI
İlköğretim II. Kademe ve Sonrası SPOR EĞİTİMİ İlköğretim I. ve II. Kademe HAREKET EĞİTİMİ OYUNLA EĞİTİM Okul Öncesi İlköğr. I. Kademe

13 Öğretim Yöntemi (Metodik)
SPOR EĞİTİMİ (2) Öğretim Yöntemi (Metodik) Nasıl ? Ne Şekilde ? Yöntem Stratejiler Bütün Parça Sözel Soru – Yanıt Problem Çözme Komut Bireysel Grup Ekip Çalışması Oyun Formu Yarış Formu, Dağınık Düzen

14 SPOR EĞİTİMİ (3) Öğretim Bilgisi Nerede ? Ne İle ? Ne Kadar ?
Ne Zaman ? Alan Teknoloji Süre - Dozaj Takvim - Saat Çim Saha Salon Zor Koşullar Kond. Salonu Seyirci İklim Projeksiyon Futbol Topu Bilgisayar Sağlık Topu Model Araç Kuleler 45 dk. 1 Hafta 10 Tekrar 2 Ay 60 x 20 Tekrar 9 Yaş Sabah 10°° II. Hafta Hazırlık Dön. Kış Mevsimi Orta Yaş...

15 ÖĞRETME-ÖĞRENME STRATEJİ, YÖNTEM ve TEKNİKLERİ
Yöntem Hedefe ulaşmak için önceden belirlenmiş ya da izlenen en kısa yoldur. Teknik Bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi, ya da alanda uygulanan işlemlerin bütünüdür Strateji Öğrenme ve öğretimin, hedeflere ulaşmak amacıyla örgütlenerek düzenlenmesinde izlenecek sistematik yoldur .

16 ÖĞRETME-ÖĞRENME STRATEJİ-YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
SUNUŞ DÜZ ANLATIM GÖSTERİ BEYİN FIRTINASI BULUŞ TARTIŞMA-ÖRNEK OLAY SORU-CEVAP ARAŞTIRMA TAM ÖĞRENME GÖSTERİP-YAPTIRMA PROBLEM ÇÖZME PROJE BENZETİM DRAMA ROL YAPMA BİREYSEL-İKİLİ VEYA GRUP ÇALIŞMASI

17 YÖNTEM YAKLAŞIMLARI Mosston (1981) Dowel (1975)
Bilbrough & Jones (1968) Yöntemin açıklaması Komut Yöntemi Askeri Yöntem Direkt Yöntem Öğretmen Merkezlidir Tüm kararları öğretmenin Görev yöntemi Alıştırma yöntem Sportif Yöntem İstasyon Yönt. Sunu Yöntemi Vurgu Eğitimin içeriği üzerinedir Öğretm merk. Eşli Çalışma Yöntemi İkili (Binary) Yöntem Eşli Yada küçük gruplar halinde çalışılır. Öğrenci merkezliye geçişi oluşt. Bireysel Kontrol, Öğrenci-Öğretmn işbirliği, Katılım Ynt Bireysel Yöntem Sınırlı Yöntem Öğrenmenin ve kararın oda-ğı öğrenci ancak düzenleme öğretmen merkezlidir Yönlendirilmiş buluş yöntemi Problem düzenleme yöntemi İndirekt yöntem Vurgu Öğrenmenin basa-makları üzerinedir. Öğrenci katılım ağırlıklıdır. Problem Çözme yöntemi Vurgu problemin farklı çözümleri üzerinedir. Ka-rarların en çoğu öğren-ciye aittir Bireysel-Öğrenci düzenleme yönt. Öğrenci öğrenmeyi planlar ve yönetir

18 Öğreten ve Öğrenen Merkezli Yaklaşımlar
Öğreten Merkezli Yaklaşımlar Komut Yöntemi-Direkt Yöntem Öğrenen Merkezli Yaklaşımlar Problem Çözme-İndirekt Yöntem Öğreten-Öğrenen İşbirliği Yaklaşımları Katılım Yöntemi-Sınırlı Yöntem

19 Öğrenme deneyiminde sorumluluğun öğrenenden öğretene geçişi.
Öğrenen Öğrenen-Öğreten Öğreten Merkezli işbirliği Merkezli  Öğrenci Tüm dene- Öğrenci deneyim- Öğrenci deneyim- Deneyim yöne- Öğretmen tüm de- yimlerini planlar yö- lerini kendisi yö- lerinde baş rolü- timinde asıl so- neyimleri planlar, netir, değerlendirir netir Oynar rumlu öğr’dir Yönetir,Değ’dirir.

20 Öğretim Bilgisi (Didaktik)
SPOR EĞİTİMİ (1) Öğretim Bilgisi (Didaktik) Kime ? Ne ? Niçin ? Beklenen Amaçlar Düzey Program Kazanımlar Beceri Fiziksel Zeka Yaş Sosyal Durum Kültür Seviyesi Teknik Futbol Bilgi Davranış Kondisyon ..Yapabilme .. Edebilme .. Alabilme .. Yapma .. Etme .. Alma

21 OYUN VE ALIŞTIRMA ORGANİZASYONU (1)
Cesaret Verici Övgüler : Bir ekipte yer almadan önce, nasıl iyi bir ekip arkadaşı olunduğunu bilmeye ihtiyaç vardır. Öğrenci ekipte daha çok kendine güvendikçe, ekibin rekabeti kazanma olasılığı artar. Kendine güven seviyesini yükseltmenin bir yolu da övgüdür.

22 OYUN VE ALIŞTIRMA ORGANİZASYONU (2)
Cesaret Verici Övgüler : Sporculara yeteneklerini kullanabilmeleri için bolca uygulama fırsatı verin. Buna ihtiyaçları vardır. Bunu yaparken onlara güzel şeyler söyleyerek yapınız. Onları rekabet esnasında övgülerle cesaretlendirin! sizi izleyerek ve dinleyerek övgü cümlelerini nasıl kullanacaklarını öğrensinler.

23 OYUN VE ALIŞTIRMA ORGANİZASYONU (3)
Olumsuz Baskıya Engel Olmak: Sporcular, övgü ve cesaretin müsabaka sırasında ilerlemelerine yardım edeceğini fark ederler. “Cem, seni takımda istemiyoruz, sen işe yaramazsın” gibi cümleler Cem’e özel ve onu hedef alan zararlı bir saldırı olur. Takım arkadaşını cesaretlendirme ve yardımın, bütün takıma yardım olduğu bilinmelidir.

24 OYUN VE ALIŞTIRMA ORGANİZASYONU (4)
Övgü Cümleleri: Aferin! Çok iyiydin. İyi gidiyorsun. Şimdi başaracaksın ! Öndesin. İyi işti! Gün geçtikçe daha iyi oluyorsun. Hızlı olmayı öğreniyorsun. Bunu kolayca yaparsın!

25 OYUN VE ALIŞTIRMA ORGANİZASYONU (5)
Övgü Cümleleri: Bunu kolayca yaparsın! Bu gün çok şey yaptın. Devam et! İyi işti! Gerçekten çok hoştu. Çok iyi. İyi düşünce. İyi işini devem ettir. Bunu yapmak için doğru yol buydu ve bunu hatırladın. Bunu daha iyi yapan birini daha önce hiç görmedim. Bunu çok hızlı yaptın.

26 OYUN VE ALIŞTIRMA ORGANİZASYONU (6)
Rekabeti Organize Etme: Antrenör ekipleri belirlemelidir. Altı-dokuz oyunculu ekipler en idealdir. Bütün oyuncular ekiplere yerleştirildikten sonra her gruba bir ekip adı belirlemeleri söylenir. Ekip adlarının olumsuz olmasına izin vermeyin. “Beyinsiz takım” gibi.

27 OYUN VE ALIŞTIRMA ORGANİZASYONU (7)
Öğrencilerin Görevleri: Ekip üyelerine görevler verilir. Bu görevler her karşılaşmada oyuncular arasında dönüşümlü olmalıdır. Her görev her seferinde başarıya ulaşmak zorunda değildir. Ancak Sporcu elinden geleni yapmaya özendirilmelidir

28 OYUN VE ALIŞTIRMA ORGANİZASYONU (8)
Övgü Gözlemcisi: Ekipteki herkesin övgü cümlelerini kullanmasını izler. Fakat gözlemci, Takıma özgü ve kişiye özgü övgü cümlelerini ayırır.

29 OYUN VE ALIŞTIRMA ORGANİZASYONU (9)
Destekleyici: Destekleyici kişi ekipten biri yarışırken ona, olumlu cesaretlendirme yapar. Destekleyicinin işi yarışma süresince sürmelidir. Böylece takımdaki herkesin cesaretleneceği beklenir.

30 OYUN VE ALIŞTIRMA ORGANİZASYONU (10)
Değerlendirme/Sonuç Çıkarma: Her rekabetten sonra ekibin nasıl mücadele ettiği, neyin eğlenceli olduğu, neyin zor olduğu, ve nasıl daha başarılı olabilecekleri tartışılır. Özetlenir Sonuçlar bir ekip rapor kartına yazılmalıdır. Raportör: Raportör, oyun sırasında ekip için kullanılan cesaretlendirici sözleri ve övgüleri ekibe aktarır.

31 OYUN VE ALIŞTIRMA ORGANİZASYONU (11)
Antrenörün Sorumlulukları : Rekabetleri çözmekten kaçının, Çözüm çabalamalarına izin verin, İyi bir gözlemci, cesaretlendirici ve övgücü olun. Olumsuz ekip gücünü ortadan kaldırabilmek için her şeyi yapın. Yaratıcı olmaktan korkmayın, yaratıcılığınızı kullanın.

32 OYUN VE ALIŞTIRMA ORGANİZASYONU (12)
Antrenörün Sorumlulukları : Örneğin, eğer oyuna bir zaman ya da alan sınırı koymak istiyorsanız. Söyleyebileceğiniz şey: “Evet şampiyonlar.., göreviniz daha çok pas ile sahayı bir uçtan bir uca topu kaptırmadan en kısa süre içinde götürmektir”.

33 OYUN VE ALIŞTIRMA ORGANİZASYONU (13)
Sınıf Organizasyonu : Rekabet ortamı oluşturmanın iki yolu vardır: Ya bütün gruplar için bir rekabet konusu verilir. Ya da rekabet edilebilecek bir çok konu verip takımların bu konular üzerinde sırayla çalışmalarını sağlanır. Eğer ikinci metodu seçerseniz yeterli malzemeye sahip olduğunuzdan emin olun.

34 Öğretimde Problem Çözme Tekniği
Genel Özellikler: Gerçek bir problem seçilir. Başlangıçta antrenör problem hakkında bilgi sunar. Problemin tanımının herkes tarafından anlaşılması için yazdırılabilir. Dinlemekten hoşlanmayan öğrenciler için birebirdir. Yaratıcı düşünceyi geliştirir.

35 Öğretimde Problem Çözme Tekniği (2)
Etkili Uygulama İçin: Grup problem çözme basamakları konusunda eğitimli olmalıdır. Problemi antrenör çözmemelidir. Seçilen problem öğrencinin ilgisini çekecek nitelikte olur. Her problemin birden fazla çözümü olduğu hatırlatılarak, yeni yaklaşımlar ödüllendirilir.

36 Öğretimde Problem Çözme Tekniği (3)
Sınırlılıkları Uzun bir hazırlık dönemi gerektirir. Problem çözme sürecinin tam olarak anlaşılamadığı durumda fiyasko olabilir. Bütün çalışma birkaç sporcunun omzunda kalabilir. Gerekli verileri toplamak zor olabilir.

37 SPORCUNUN HATASINI DÜZELTİRKEN (HATA ANALİZİ)
Sporcu için ne ve hangi bileşen önemli? Sporcunun Stratejisine Uygunluk önemli, Becerinin Bileşenleri Tartışılmalı, Kuramsal Temel - Mekanik Bilinçlenme, Talimattan Önce Sporcunun Yorumu. Prof.Dr.Hasan KASAP M.Ü. BESYO

38 İç geribildirim Dış geribildirim ORJİNAL TABLO ALGI TABLOSU
Ext. Feedback UYGULAMA TABLOSU Dış geribildirim Prof.Dr.Hasan KASAP M.Ü. BESYO

39 UYGUN TEPKİ KARARI HAREKETİ YAPAN SPORCU PROBLEM !!! RAKİBİN DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME ALGI DEĞERLENDİRME ALGI TEPKİ ÇÖZÜM SPORCUNU DAVRANIŞI ANTRENÖR OTORİTE UYGUN TEPKİ KARARI ANTRENÖRÜN TEPKİ YOLU SPORCUNUN TEPKİ YOLU

40 ÖĞRETİMDE GÖSTERİM ARAÇ VE MATERYALLERİ
YAZI TAHTASI BÜLTEN PANOSU ÇEVİRMELİ YAPRAKLAR

41 ETKİLİ KULLANIMI YAZARKEN 45 DERECELİK AÇIYLA DURUN
OKUNABİLCEK BÜYÜKLÜKTE YAZIN YAZI VE ÇİZİMLERİ KAPATMAYIN YALNIZCA ÖNEMLİ NOKTALARA YER VERİN SİSTEMATİK BİÇİMDE KULLANIN İŞİNİZ BİTİNCE TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN

42 KİTAP POSTER DERGİ BROŞÜR GAZETE
BASILI GEREÇLER KİTAP POSTER DERGİ BROŞÜR GAZETE

43 ETKİLİ KULLANIM AMAÇLARA UYGUN KAYNAK SEÇİN
İÇERİK KADAR GÖRÜNÜŞÜ DE İNCELEYİN TEK KAYNAKLA YETİNMEYİN KULLANIM YÖNERGELERİNE UYUN HER KATILIMCI İÇİN YETERLİ KAYNAK BULUNDURUN

44 TEPEGÖZ SLAYT MAKİNESİ BİLGİSAYARLI PROJEKSİYON SİSTEMLERİ
YANSITMA SİSTEMLERİ TEPEGÖZ SLAYT MAKİNESİ BİLGİSAYARLI PROJEKSİYON SİSTEMLERİ

45 ETKİLİ KULLANIMI GÖRÜNTÜLERİ ÖNCEDEN SIRALAYIN ODAYI BİRAZ KARARTIN
GEREĞİNDEN ÇOK GÖRÜNTÜ KULLANMAYIN AÇIKLAMA VE YAZILARLA DESTEKLEYİN GÖRÜNÜŞÜ ENGELLEMEYİN VURGULAMAYI SAYDAM ÜZERİNDE YAPIN

46 İŞİTSEL ORTAMLAR SES KASETİ RADYO

47 ETKİLİ KULLANIMI ÖNCEDEN DİNLEYİN YARDIMCI GEREÇLERİ HAZIRLAYIN
DİKKATLİ YÖNLENDİRİN KATILIMCILARLA BİRLİKTE DİNLEYİN ÖNEMLİ NOKTALARI ÖZETLEYİN

48 HAREKETLİ GÖRÜNTÜLER FİLM TELEVİZYON VİDEO

49 ETKİLİ KULLANIMI IŞIK VE SES DÜZENİNİ AYARLAYIN SUNUŞTAN ÖNCE İZLEYİN
KATILIMCILARI HAZIRLAYIN GÖSTERİŞ YAPMAKTAN KAÇININ TEMEL NOKTALARI ÖZETLEYİN İŞİ BİTİNCE KASETİ YADA FİLMİ GERİ SARIN

50 BİLGİSAYARLI ORTAMLAR
COMPACT DİSC (CD) BİLGİSAYAR VİDEODİSK (DVD)

51 ETKİLİ KULLANIMI KONUYA UYGUN YAZILIM SEÇİN
SEÇİLEN YAZILIMI DİKKATLİCE İNCELEYİN HERKESE ERİŞİM OLANAĞI TANIYIN YARATICI KULLANIMI ÖZENDİRİN KULLANIM SIRASINDA YARDIM SAĞLAYIN

52 BİLGİ İLETİŞİM AĞLARI

53 ETKİLİ KULLANIMI HER KATILIMCIYA ÖZEL DONANIM SAĞLAYIN
OLASI TEHLİKELER İÇİN ÖNLEM ALIN SANAL ORTAMA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER VERİN KATILIM VE DENEME İSTEĞİNİ ÖZENDİRİN GENİŞLETİCİ ÖĞRENMEYE OLANAK TANIYIN

54 TELEKONFERANS SİSTEMLERİ
UYDU

55 ETKİLİ KULLANIMI ÇİFT YÖNLÜ GÖRSEL – İŞİTSEL BAĞLANTILAR KURUN
15 – 20 DAKİKALIK OTURUMLARI YEĞLEYİN ÖĞRETİCİ – KATILIMCI ETKİLEŞİMİNİ CANLI TUTUN KATILIMCILARIN FİKİR ALIŞ – VERİŞİNİ ÖZENDİRİN YALITILMIŞLIK DUYGUSUNU ÖNLEYİN OTURUM SONRASI İLETİŞİM OLANAĞI SAĞLAYIN


"Oyun ve Alıştırma organizasyonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları