Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM VE KİMLİK TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM VE KİMLİK TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM VE KİMLİK TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

2 Birkaç hatırlatma ! Karapara Aklamanın Aşamaları Karapara Aklama Yöntemleri Yeni karapara aklama suçu Cezası Yeni müsadere hükümleri

3 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ FATF Tavsiye 13 fonların, suç faaliyeti geliri olduğundan veya terörün finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenildiği veya şüphelenilmesi için gerekli neden bulunduğu durum KANADA kara para aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilgili olduğundan şüphelenilmesi için geçerli nedenlerin bulunduğu işlem” ABD - İşleme konu paranın suçtan kaynaklandığını, - müşterinin Banka Gizlilik Yasası ile getirilen yükümlülüklerden(kimlik tespiti, nakit işlem bildirimi, kayıtların saklanması) kaçınma niyetini, - İşlemin görünürde yasal bir amacının olmadığını, bilmek veya bundan şüphelenmek veya şüphelenmek için makul nedenlerin bulunması

4 ŞÜPHELİ İŞLEMİN TANIMI 4208 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğine göre; Şüpheli işlem, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin yasa dışı yollardan elde edildiğine dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun olması halidir.

5 Ülkelerde ŞİB Uygulamasının Başlama Yılı Ülke AdıYıl Avusturya1994 Almanya1993 Amerika1986 Belçika1993 Danimarka1993 Finlandiya1994 Fransa1991 Hollanda1994 İngiltere1987 İrlanda1994 İspanya1993 İsviçre1994 İtalya1991 Japonya1992 Kanada1989 Lüksemburg1993

6 Bankalar Özel Finans Kurumları Bankalar Dışında Asli Faaliyeti Kredi Kartı İhraç Etmek Olan Kurumlar Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki Mevzuat Kapsamındaki İkrazatçılar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanunu Kapsamındaki Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Yükümlüler Yükümlü Grupları 23 (yükümlü) (UY.3)

7 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas Ve Saklama Bankası A.Ş Sermaye Piyasası Aracı Kurumları ve Portföy Yönetim Şirketleri Yatırım Fonu Yöneticileri Yatırım Ortaklıkları Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşları Kıymetli Maden, Taş Veya Mücevherlerin Alım- Satımını Yapanlar Yükümlüler

8 Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler Posta işletmesi genel müdürlüğü dahil her türlü posta ve kargo şirketleri Finansal kiralama şirketleri Ticaret amacıyla gayrimenkul alım-satımı ile uğraşanlar veya buna aracılık edenler Talih oyunları salon işletmeciliği yapanlar Yükümlüler

9 İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım-satımı ile uğraşanlar Tarihi eser, antika, sanat eseri koleksiyoncuları ve alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar Spor kulüpleri Yükümlüler

10 Noterler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüğü Türkiye Jokey Kulübü Yükümlüler

11 19 yükümlü grubu + Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü + Türkiye Jokey Kulübü + Noterler + Tapu Sicil Müdürü Şube Acente Temsilci Ticari vekilleri Benzeri bağlı birimleri tarafından yapılır. Şüpheli İşlem Bildirimi (2 nolu Teb.I)

12 ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ Müşteriye Ait Şüphe İşleme Ait Şüphe

13 Müşteriye Ait Şüpheli İşlem Tipleri İşlem yapılırken normalde herkesin vermesi gereken bilgilerin verilmesinde isteksiz davranılması. Sahte kimlikle hesap açılması. Müşterinin mali durumu hakkında yanıltıcı bilgi vermesi. Talep üzerine, müşterinin fonlarının ve malvarlığının yasal kaynağı konusundaki soruları reddetmesi ya da yanıtlamada başarısız olması Müşterinin, işinin kapsamının ne olduğunu tanımlamada zorluk çekmesi, faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili genel bilgiler konusunda bilgi eksikliğinin olması Müşteri ya da müşteri ile bağlantılı kişinin şüpheli sayılabilecek bir geçmişinin bulunması Müşterinin karapara aklama merkezi olarak tabir edilen ülkelerin vatandaşı olması ya da bu ülkelerde hesabının olması Müşterinin işlem yapılırken sinirli veya tedirgin olması. Şüpheli veya sıradışı olarak gözüken hizmetlerin yerine getirilmesi için müşterinin görevliye para, karşılıksız veya sıradışı yardım teklif etmesi. Sık sık adres değiştirilmesi. Müşterinin, hesabı ile ilgili belirsiz bilgiye sahip olması. İşlemle ilgili aşırı açıklama veya savunma yapılması.

14 İşleme Ait Şüphe Örnekleri Uyuşturucu kaçakçılığı suçunun ve terörist organizasyonların mevcut olduğu ülkelerden, off-shore merkezlerinden veya bu ülke ve merkezlere normal olmayan büyük meblağlı transferlerin yapılması. Müşterinin sürekli iş yaptığı veya para gönderdiği kişiler dışındaki şahıslara para transfer etmesi. Müşterinin hesaplarında anormal bir artışın tespit edilmesi. Yapılan işlemin beyan edilen amaca uygun düşmemesi. Kimlik tespiti, kayıtların saklanması veya nakit işlem bildirimi için yasal otoritelerce belirlenen işlem sınırlarının altında işlem yapılması. Çok sayıda kişinin tek bir hesaba ödeme yapması veya bir çok ayrı hesaptan aynı hesaba transferlerin yapılması. Müşterinin ticari faaliyetleri ile orantısız işlemler gerçekleştirmesi, ticari saikle yapılmadığı açıkça belli olan işlemler gerçekleştirilmesi, müşteri ile veya şirketi ile açıkça bağlantısı olmayan şahıslara ödemeler yapılması.

15 İşleme Ait Şüphe Örnekleri Yüksek meblağlarda kredi alınması ve bunun makul bir açıklama yapılmadan beklenmedik bir şekilde kısa sürede geri ödenmesi. Kredi taleplerinde alınacak olan kredinin nerede kullanılacağına dair ikna edici bilgilerin verilmemesi veya bu kredinin geri ödenmesine dair net bilgilerin sunulamaması. Birbirine yakın tutarda paranın birbirine yakın zamanda ülke dışına çıkması ve girmesi Sürekli olarak hesaba yüksek meblağlı nakit paraların yatırılması. Müşterinin aynı mali kurum nezdinde alışılmadık bir şekilde birden fazla hesabının olması. Fonların, terörizm veya terörist eylemlerle ilgili veya bağlantılı olduğundan yada bu amaçla kullanıldığından şüphe duyulması.

16 Şüpheli işlemi Başkanlığa bildiren kişi, kurum ve kuruluşlar veya bu kimselerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları veya bunların kanuni temsilcileri ve vekilleri işleme taraf olanlara hiçbir şekilde bilgi veremez (Uyg.Yön. m.12/2) Şüpheli İşlem Bildirimi (Müşteriye bilgi vermeme)

17 Fonların, terörizm veya terörist eylemlerle ilgili veya bağlantılı olduğundan yada bu amaçla kullanıldığından şüphe duyulması yada şüphe duyulması için makul nedenler bulunması Şüpheli İşlem Bildirimi (20 nolu Şüpheli İşlem Tipi) (3 nolu Ge.Teb.)

18 Şüpheli İşlem Bildirimi (Şüp.İş.Tiplerinin rehber mahiyeti) (2 nolu Ge.Teb.II/B) Sayılan Şüpheli işlem tipleri rehber mahiyetindedir. Bunlara uymamakla beraber işlemin tarz ve mahiyeti şüpheli işlem tanımına uygun olarak şüphe uyandırıyorsa bu işlem de şüpheli işlem olarak değerlendirilir.

19 Şüpheli İşlem Bildirimi (Bildirimden önce yapılacak işlemler) ŞÜPHELİ İŞLEMLE KARŞILAŞILMASI DURUMUNDA Kimlik tespiti yapılırKimlik tespiti yapılırGerekiyorsa Yetki ve imkanlar ölçüsünde Araştırma yapılırAraştırma yapılır Edinilen bilgi ve bulgular gözönüne alınarak Şüpheli işlem bildirim formu doldurulur.Şüpheli işlem bildirim formu doldurulur. (2 nolu Ge.Teb.II/C)

20 Şüpheli İşlem Bildirimi (Yeni bilgi ve bulgu edinilmesi) Daha önceden Ş.İ.B.nde bulunulmuşDaha önceden Ş.İ.B.nde bulunulmuş Yeni bilgi ve bulgular edinilmiş Bildirim formu tekrar doldurulurBildirim formu tekrar doldurulur Daha önceden yapılan bildirime ek olduğu belirtilerek gönderilirDaha önceden yapılan bildirime ek olduğu belirtilerek gönderilir (2 nolu Ge.Teb.II/C)

21 Şüpheli İşlem Bildirimi (Şüpheli İşl. Bildirim süresi) 10.11.2005 20.11.2005 4.11.2002 İŞLEMİN YAPILIŞI İŞLEMİN TESPİTİ Bildirim yapılması gerekir Şüpheli işlem, işlemin tespit edildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde Başkanlığa bildirilir. Uyg.Yön. m.14 (4 nolu Teb.III/C-2d)

22 Şüpheli İşlem Bildirimi (Gecikmesinde sakınca bulunan haller) GECİKMESİNDE SAKINCA GÖRÜLEN HALLERDE ŞÜPHELİ İŞLEM VE İŞLEME TARAF OLANLAR DERHAL BAŞKANLIĞIN YANISIRA YETKİLİ VE GÖREVLİ CUMHURİYET SAVCILIĞINA DA BİLDİRİLİR Uyg.Yön. m.14 MASAK C.SVC.

23 Şüpheli İşlem Bildirimi (Bildirim Formunun doldurulması) ŞÜPHELİ İŞLEM FORMLA BİLDİRİLİR BİLDİRİM FORMU 4 BÖLÜMDEN OLUŞUR A. FORMU DÜZENLEYEN YÜKÜMLÜYE B. ŞÜPHELİ İŞLEM YAPANA C. ADINA İŞLEM YAPILAN KİŞİYE D. ŞÜPHELİ İŞLEME AİT BİLGİLER (2 nolu Ge.Teb.II/C-2)

24

25

26

27

28 Şüpheli İşlem Bildirimi (Bildirim Formunun doldurulması) Bu bölümlerdeki bilgilerden tespit edilenler forma yazılırBu bölümlerdeki bilgilerden tespit edilenler forma yazılır Tespit edilen şüpheli işlem 1’den 20’ye kadar olan Ş.İ.T.’nden birine giriyorsa o seçenek işaretlenirTespit edilen şüpheli işlem 1’den 20’ye kadar olan Ş.İ.T.’nden birine giriyorsa o seçenek işaretlenir Bunlara uymuyorsa 21 nolu diğer haller seçeneği işaretlenir ve karşılaşılan şüpheli işlem bu seçeneğin önüne yazılırBunlara uymuyorsa 21 nolu diğer haller seçeneği işaretlenir ve karşılaşılan şüpheli işlem bu seçeneğin önüne yazılır (2 nolu Ge.Teb.II/C-2)

29 Şüpheli İşlem Bildirimi (Ek bilgi vermek istenirse) Ş.İ.B.F.’nda yeralan bilgiler dışında başka bilgiler de verilmek istenirse; Bu bilgiler herhangi bir şekle tabi olmaksızın istenilen bir biçimde yazılarak bu Forma eklenerek gönderilir. (2 nolu Ge.Teb.II/C-2)

30 Şüpheli İşlem Bildirimi (Ş.İ.B.F.’nun imzalanması) Ş.İ.B.F. doldurulduktan sonraŞ.İ.B.F. doldurulduktan sonra İşlemi yapan görevli ile birlikteİşlemi yapan görevli ile birlikte Bu işlemin sonuçlandırılması konusunda imza yetkisine sahip bir kişi tarafından imzalanırBu işlemin sonuçlandırılması konusunda imza yetkisine sahip bir kişi tarafından imzalanır (2 nolu Ge.Teb.II/C-2)

31 Şüpheli İşlem Bildirimi (Ş.İ.B.F.’nun gönderilmesi) 2 NOLU TEBLİĞE GÖRE; Ş.İ.B.F. İMZALANDIKTAN SONRA BAŞKANLIĞA GÖNDERİLİYORDU UYUM GÖREVLİSİ ATANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 Şubat 2000 tarih ve 2000/65 sayılı B.K.K. İle Uygulama Yönetmeliğinin 14. maddesine A bendi eklendi YÜKÜMLÜLER BU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA YAPMALARI GEREKEN BİLDİRİMLER İÇİN İDARİ DÜZEYDE BİR UYUM GÖREVLİSİ ATARLAR. UYUM GÖREVLİSİ ATAYACAK YÜKÜMLÜ GRUPLARINI, UYGULAMANIN BAŞLANGIÇ TARİHLERİNİ, UYUM GÖREVLİSİSNİN NİTELİK, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINI BELİRLEMEYE BAKANLIK YETKİLİDİR. (Uyg.Yön. m.14/A)

32 Şüpheli İşlem Bildirimi (Ş.İ.B.F.’nun gönderilmesi) 4 NOLU TEBLİĞE GÖRE; Yükümlülerden banka ve Özel finans kurumlarına uyum görevlisi atama zorunluluğu getirilmiştir. (4 nolu Ge.Teb.III/A) BANKA VE ÖZEL FİNANS KURUMLARINDA Ş.İ.B.F. ÖNCELİKLE UYUM GÖREVLİSİNE GÖNDERİLECEKTİR.

33 Şüpheli İşlem Bildirimi (Ş.İ.B.F.’nun gönderilmesi) Ş.İ.B.F. UYUM GÖREVLİSİ MASAK İşlemi yapan Sonuçlandırmaya yetkili kişi İMZALANIRİMZALANIRİMZALANIRİMZALANIR İşlemi yapan ile sonuçlandırmaya yetkili kişi arasında işlemin şüpheli olup/olmadığı hususunda görüş ayrılığı olması halinde Ş.İ.B.F. tek imza ile Uyum Görevlisine gönderilir.

34 Şüpheli İşlem Bildirimi (Ş.İ.B.F.’nun gönderilmesi) UYUM GÖREVLİSİ Ş.İ.B.F. ‘ndaki bilgiler Yükümlü nezdindeki diğer bilgiler YasaYönetmelikTebliğ X MASAK BİLDİRİR BİLDİRMEZ Yazılı gerekçe ile birlikte gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere 5 yıl muhafaza edilecektir D E Ğ E R L E N D İ R E C E K

35 Şüpheli İşlem Bildirimi (Uyum görevlisi karar verirken) İYİ NİYETLE, MAKUL VE DÜRÜST ŞEKİLDE HAREKET EDER GÖREVLİLERİN BİLDİRİMDE BULUNMAMA KARARI BU HUSUSLARA DAYALI OLARAK YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ SAYILMAZ

36 Şüpheli İşlem Bildirimi (Uyum görevlisi karar verirken) İŞLEMİN YAPILIŞI İŞLEMİN TESPİTİ XXX Ş.İ.B.F. NUN DOLDURULMASI Ş.İ.B.F. NUN UYUM GÖREVLİSİNE GÖNDERİLMESİ Ş.İ.B.F. NUN UYUM GÖREVLİSİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ Ş.İ.B.F. NUN MASAK’A İLETİLMESİ ŞÜPHELİ İŞLEMİN TESPİTİ İLE İŞLEMİN BAŞKANLIĞA İLETİLMESİNDE SÜRE EN FAZLA 10 GÜNDÜR. 10.11.2005 20.11.2005 4.11.2002

37 Şüpheli İşlemlerin Bildirim Süresi Ülke Adı Süre Kanada15 gün Amerika30 gün Avustralya1 gün HollandaEn kısa sürede Türkiye10 gün İngiltereYasal bir süre yoktur

38 Şüpheli İşlem Bildirimi (Diğer yükümlülerde bildirim süreci) Ş.İ.B.F. MASAK İşlemi yapan Sonuçlandırmaya yetkili kişi İMZALANIRİMZALANIRİMZALANIRİMZALANIR İşlemi yapan ile sonuçlandırmaya yetkili kişi Ş.İ.B.F. İmzalayarak, MASAK’a gönderir. (2 nolu Teb.II/C.2)

39 19 yükümlü grubu + Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü + Türkiye Jokey Kulübü Şube Acente Temsilci Ticari vekilleri Benzeri bağlı birimleri Kimlik Tespit Yükümlülüğü (UY.4)

40 Tanım Yükümlüler ve bunların Türkiye’deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ve benzeri bağlı birimleri; taraf oldukları veya aracılı ettikleri toplam tutarı 12 milyar TL. (12.000 YTL) veya muadili dövizi aşan her türlü … ile benzeri işlemlerde, bu işlemleri yapmadan önce müşterilerin ve adlarına hareket edenlerin kimliklerini tespit etmek ve usulü dairesinde işlem tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadır. Uyg.Yön. m.4) Kimlik Tespit Yükümlülüğü

41 Yükümlülerin Genel, katma ve özel bütçeli idareler Kamu iktisadi teşebbüsleri Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yapacakları işlemler ile Bankalar ve ÖFK’ların kendi aralarında yapacakları işlemlerde Kimlik tespit zorunluluğu yoktur Kimlik Tespit Yükümlülüğü (İstisnalar) (Uyg.Yön.m.5)

42 Kimlik Tespit Yükümlülüğü KİMLİK TESPİTİ İşlem türüne göre İşlemi gerçekleştirene göre UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE KİMLİK TESPİT USULÜ İşlemin tekrarına göre (ilk/müteakip)

43 Kimlik Tespit Yükümlülüğü İşlem türüne göre Tutar sınırı olmaksızın Tutar sınırına göre

44 Kimlik Tespit Yükümlülüğü İşlemi gerçekleştirene göre GERÇEK KİŞİ TÜZEL KİŞİ TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN Kendsi adına Başkası adına Tic.Sic. Kayıtlı Dernek Vakıf

45 Kimlik Tespit Yükümlülüğü Kanun’un Uygulama Yönetmeliği değişmeden önceki halinde; Yükümlüler, Kiralık kasa hizmetlerinde tutar sınırı olmaksızın Diğer işlemlerde ise 2 milyar TL. (bu gün için 12 milyar TL.) veya muadili dövizi aşan işlemlerde kimlik tespiti yapılması zorunluluğunu getirmiş (2.7.1997 tarihli Uyg.Yön. 4.mad.) 1 Şubat 2000 tarihli değişiklikle; Tutar sınırı olmaksızın kimlik tespiti yapılacak işlemlerin kapsamı genişletilmiştir.

46 Kimlik Tespit Yükümlülüğü Bu değişiklikle; Kiralık kasa hizmetlerine ilave olarak sigortalama, finansal kiralama işlemleri, mevduat hesabı, kar-zarara katılma hesabı, cari hesap, repo ve benzeri hesap açama işlemleri için de herhangi bir parasal sınır olmaksızın kimlik tespiti yapılacaktır.

47 Kiralık kasa hizmetleri Sigortalama Finansal kiralama Mevduat hesabı açma Kar-zarara katılma hesabı açma Cari hesap açma Repo Benzeri hesap açma işlemleri Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Parasal sınır olmaksızın kimlik tespiti yapılacak işlemler) (UY.4/2)

48 Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Diğer işlemlerde kimlik tespiti) Yükümlüler, Yönetmelikte kimlik tespiti için belirtilen tutarın altındaki işlemlerde kendi belirledikleri usul ve esaslara göre kimlik tespiti yapmaya devam ederler (1 nolu Gen.Teb.-II/C)

49 Her türlü alım-satım Havale Ödeme Saklama Takas Trampa Borç alma Borç verme Borcun nakli Alacağın temliki Kiralama Kiraya verme Mevduat, kar-zarara katılma hesabı veya cari hesaplardan para çekme veya yatırma Çek ve senet tahsili Sermaye piyasası işlemleri Benzeri işlemler Kimlik Tespit Yükümlülüğü (12 milyar TL veya muadili dövizi aşan işlemler) (UY.4/1)

50 Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Başkası adına işlem yapılıyorsa) “… müşterilerin ve konuya taraf olanların” (2.7.1997 Uyg.Yön. m.4) “… müşterilerin ve adlarına hareket edenlerin” (1.2.2000 Uyg.Yön. m.4) Kimlik tespitinde esas olan müşterinin kimliğinin belirlenmesi olmakla beraber müşteri adına başka kişilerce işlem yaptırılması durumda müşteri adına hareket eden bu kişilerin de kimliği tespit edilir (Uyg.Yön. M.4 – 4 nolu Gen.Teb.-I)

51 Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Adresin kaydedilmesi) Kimlik tespiti sırasında işlemi yapan gerçek kişinin beyan ettiği adreste kaydedilir. (1.02.2000 değişikliği - Uyg.Yön. m.6)

52 Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Genel olarak) Kimlik tespit usulü ilk defa/müteakip işlemler ayrımına bağlı olarak değişecektir. Yine işlem kendi adına veya başkası adına yapılıyorsa kimlik tespitinde istenilecek belgeler de değişecektir.

53 Türk uyruklu Nüfus cüzdanı Sürücü belgesi Pasaport Yabancı uyruklu Kendi ülke pasaportu İkamet tezkeresi Gerçek kişiler Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Kimlik tespit usulü) (UY.6/2-a) (UY.6/2-b)

54 Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Gerçek kişi/kendi adına) GERÇEK KİŞİ İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ GEÇERLİ BELGELER İŞLEMLE İLG.EVR.ARK.KİM. BİL.KAYDI ASLI NOTER İBRAZI KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI Tespit sırasında işlemi yapan gerçek kişinin beyan ettiği adres de kaydedilir.

55 Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Başkası adına işlemi yaptıranın Kimlik Tespiti) GEÇERLİ BELGELER VEKALETNAME Asıl İşlem sahibi adına hareket etmeye dair ASLI NOTER İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ GERÇEK KİŞİ GERÇEK KİŞİ TÜZEL KİŞİ TÜZEL KİŞİ TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN + GERÇEK KİŞİ GEÇERLİ BELGELER NÜFUS CÜZDANI SÜRÜCÜ BELGESİ PASAPORT

56 Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Gerçek kişi/başkası adına) GERÇEK KİŞİ İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ GEÇERLİ BELGELER İŞLEMLE İLG.EVR.ARK. KİM.BİL.KAYDI ASLI NOTER İBRAZI KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI VEKALETNAME ASLI NOTER İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ İşlemi Yaptıranın Kimliği Adına İşlem yapılanın Kimliği

57 Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler Dernekler Vakıflar Tüzel kişiliği olmayan teşekküller Adına yapılan işlemlerde İşlemi yapan gerçek kişinin kimliği de tespit edilir Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Tüzel kişinin Kimlik tespitinde) (UY.6/3)

58 Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Tüzel Kişilerin kimlik tespiti) Tüzel kişinin kimliğinin tespiti Tüzel kişi adına işlem yaptıran gerçek kişinin kimliğinin tespiti

59 Kimlik Tespit Yükümlülüğü TÜZEL KİŞİ TÜZEL KİŞİNİN KİMLİK TESPİTİNDE : Adına İşlem Yapılanın Adına İşlem Yaptıranın Tüzel Kişiliğin varlığına dair belgeler  Ticaret Sicil Gazetesi  V.G.Md.’nde tutulan Sicil  İl Emn.Md. Tutulan Dernekler Kütüğü

60 Tüzel kişiler/Adına hareket eden kişi Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Kimlik tespit usulü) Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgede ismi geçen  Ticaret Sicil Gazetesi  Dernek/Vakıf Sicili Bunların kimlik bilgilerinin alınması suretiyle Yetkilendirilmiş kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve yetkili olduklarına dair vekaletname Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgede ismi geçmeyen bir kişi ise

61 Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Tic.Sic.kayıtlı Tüzel Kişilerin kimlik tespiti) TÜZEL KİŞİNİN KİMLİĞİNİN TESPİTİ TÜZEL KİŞİ ADINA İŞL.YAP.KİM.TES. TİC.SİC.GZT. İMZA SİRKL. ASLI NOTER İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ TİC.SİC.GZT.İSMİ GEÇEN YETKİLENDİRİLMİŞ DĞR. KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI VEKALETNAMEASLI NOT ER İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ İBRAZIİBRAZIİBRAZIİBRAZI GEÇERLİ BELGELER İŞLEMLE İLG.EVR.ARK.KİM.Bİ L.KAYDI A S LI NOTERNOTERNOTERNOTER İBRAZIİBRAZIİBRAZIİBRAZI

62 Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Dernek veya Vakfın Kimlik Tespiti) DERNEK/VAKFIN KİM. TESPİTİ DER./VAK. ADINA İŞL.YAP.KİM.TES. SCL.İLŞ.BELGELER ASLI NOTER İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ SİCİLDE İSMİ GEÇEN YETKİLENDİRİLMİŞ DĞR. KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI VEKALETNAMEASLI NOT ER İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ İBRAZIİBRAZIİBRAZIİBRAZI GEÇERLİ BELGELER İŞLEMLE İLG.EVR.ARK.Kİ M.BİL.KAYDI ASLIASLIASLIASLI NOTERNOTERNOTERNOTER SCL.İLŞ.BELGELER VAKIFLAR GNL.MÜD.SİCİL İL EMN.MÜD.DEKİ DERNEKLER KÜTÜĞÜ

63 Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Tüz.Kş.Olmayan Teşekküllerin Kimlik Tespiti) TÜZ.KŞ.OLM.TEŞEK. KİM. TESPİTİ TÜZ.KŞ.OLM.TEŞEK. ADINA İŞLEM YAPTIRANIN KİM.TES. İDARE ETM.YET.OLD.DAİR KARAR ASLI NOTER İBRAZI OKUNABİLİR FOTOKOPİSİ ADINA İŞLEM YAP.KİMLİĞİ KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI İBRAZIİBRAZIİBRAZIİBRAZI OKU NAB İLİR FOT OKO PİSİ GEÇERLİ BELGELER İŞLEMLE İLG.EVR.ARK.Kİ M.BİL.KAYDI ASLIASLIASLIASLI NOTERNOTERNOTERNOTER

64 Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Müteakip işlemlerde Kimlik Tespiti) GERÇEK KİŞİNİN KİMLİK TESPİTİ TÜZEL KİŞİNİN KİMLİK TESPİTİ KENDİ ADN. BAŞKASI ADN. GEÇERLİ BELGELER VEKALETNAME ASLI NOTER İBRAZIKARŞILAŞTIRILMASI SİC.ADI GEÇ YETKİL.KİŞ. GEÇERLİ BELGELER ASLI NOTER İBRAZI KARŞILAŞTIRILMASI VEKALETNAME ASLI NOTER İBRAZI KARŞILAŞTIRILMASI + + NÜFUS CÜZDANI SÜRÜCÜ BELGESİ PASAPORT TİCARETE SİCİLİ VAKIF SİCİLİ DERNEKLER KÜTÜĞÜ TEYİT İŞLEMİ İlgili evraka işlemi yaptıranın ADI ve SOYADININ yazılması yeterli

65 Son işlem tarihini takip eden yılın başından itibaren 5 yıl süre ile muhafaza zorunluluğu Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Kayıtların saklanması) (Uyg.Yön.4)

66 6 aydan 1 yıla kadar hapis + Ağır para cezası Yaptırım (K.12)

67 Kimlik tespitinde karşılaşılan sorunlar Avukat kimlikleri K.K.T.C. vatandaşlarının kimlik tespiti Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti Avrupa ülkelerinin verdiği kimlik belgeleri İmza sirküleri Limiti aşan vergi, elektrik, su vb. fatura ödemeleri Diğer sorunlar

68 Çözümlerimiz Avukat kimlikleri kimlik tespitinde kullanılamayacaktır K.K.T.C. vatandaşlarının kimlik tespitinde, herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın “K.K.T.C. Kimlik Kartı” da kullanılabilecektir. İmza sirküleri kimlik tespitinde kullanılmayacaktır. 12 milyar liralık sınırı aşan vergi ödemeleri ile elektrik, su vb. fatura ödemelerinde kimlik tespiti yapılacaktır

69 Çözümlerimiz Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti: Belgelerin Türk konsolosluğunca onaylanması veya Apostil şerhi düşülmesi Yabancı dilde düzenlenen belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri

70 Çözümlerimiz Avrupa ülkelerince verilen kimlik belgelerinin kimlik tespitinde kullanılması: En fazla üç aylık bir süre için Türkiye’yi ziyaret eden ve kazanç gayesi gütmeyen ülke vatandaşları Anlaşma* ekindeki listede belirtilen kimlik belgeleri “Kimlik kartı ile seyahat edenler için hudut kapılarından giriş-çıkış formu” *13.12.1957 tarihinde Paris’te imzalanan ve 01.12.1967 tarih ve 10972 sayılı R.G.’de yayımlanan “Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri İle İlgili Avrupa Antlaşması”

71 Yıllara göre ŞİB sayıları (Bankalar + ÖFK’ler) (2005 yılı için 15.11.2005 itibariyle)

72 Neden şüpheli işlem bildiriminde bulunmuyoruz? Bildirimde bulunanlara cezai ve hukuki koruma yok Bildirimde bulunanların kimliklerinin gizli tutulduğu konusunda endişelerim var Bankam müşteri kaybedebilir ŞİB konusunda yeterli bilgim yok Banka yönetiminden çekiniyorum Şüpheli işlem tipi sayısı çok az

73 Neden şüpheli işlem bildiriminde bulunmuyoruz? Bu sistemin, karapara aklama suçunun tespitinde yararı olduğunu düşünmüyorum Bildirimde bulunmasam kim bilecek, tespiti çok zor, hatta imkansız Başım kötü kişilerle belaya girebilir Bildirim prosedürü çok fazla Paranın akı karası olmaz

74 Şüpheli işlem bildiriminde bulunmalıyız Bildirimde bulunanlara cezai ve hukuki koruma yeni Tasarı yasalaştığında sağlanacak Bildirimde bulunanların kimlikleri gizli tutulmaktadır Banka aklama suçuna aracılık ettiğinin tespiti halinde müşteri kaybeder / bildirimde bulunmamanın riski daha fazla Düzenli eğitimler şart Banka yönetimi çalışanları teşvik etmeli

75 Bu sistem, karapara aklama suçunun tespitinde ve mali sistemin korunmasında temel unsurdur Bildirimde bulunulmaması halinde tespit yapılmaktadır, bu konuda mahkumiyet kararı bulunmaktadır. Paranın akı karası olur; karası ülke ekonomisine, sosyal ve ahlaki yapıya zarar verir. Şüpheli işlem bildiriminde bulunmalıyız

76 Uluslararası alanda aklama ile mücadelenin göstergelerinden biridir, doğrudan ülke itibarını etkilemektedir. Şüpheli işlem bildiriminde bulunmalıyız

77 Dikkatiniz İçin Teşekkürler


"ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM VE KİMLİK TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları