Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yükseköğretimde Hareketlilik ve Uluslararasılaşma

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yükseköğretimde Hareketlilik ve Uluslararasılaşma"— Sunum transkripti:

1 Yükseköğretimde Hareketlilik ve Uluslararasılaşma
İlyas Ülgür Erasmus Program Koordintörü AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Turgut Özal Üniversitesi 15 Mayıs 2012 Ankara

2 Martin Luther King: «I have a dream»

3 Küresel bir Üniversite Nasıl Olur?
Küresel bir üniversite olmak için: Önemli olan bir marka olmaktır. Küresel bir marka. Japonya için İngiltere’de sadece iki üniversite var: Oxford ve Cambridge. Tüm üniversite içinde mükemmelik gerekir. Fakülte, yönetim, idare, liderlik gibi her alanda mükemmellik gerekir. Öğrencileri küresel dünya için hazırlamak gerekir. Sadece pedagoji için değil. Üniversitenin bazı bölümlerinin mutlaka araştırma odaklı olması gerekir. Uluslararası bağlantılı projelerde yer almak gerekir. Ayrıca disiplinlerarası ve toplumu ilgilendiren konularda projeler geliştirilmelidir. Tüm dünyadan öğrencileri olmak gerekir. Çok farklı altyapısı ve kültürleri olan öğrencilerin üniversiteye kazandıracağı somut bakış açıları olacaktır. Uluslarası akademik personelinin olması gerekir Üniversitede ders veren çok farklı ülkelerden akademik personel bulunmalıdır Üniversitenizin dünyanın önde gelen şirket veya kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapması gerekir (örneğin Birleşmiş Milletler, UNESCO) Dünyaca tanınmış şirketlere iş yapmak gerekir, akademik personelin veya mezunların bu tür şirketlerde iş bulabilmesi gerekir Her gün kaç tane ziyaretçiniz gelir, ne kadar sıklıkla ve nerelerden? Artık üniversiteler ziyaret edilecek kadar değer addedmeli ve mutlaka ziyaretçi akınına uğramalıdır. Prof Eric Thomas, Rektör, University of Bristol, UK

4

5 Bologna Süreci Kalite Güvencesi ve Akreditasyon
Tanınma, AKTS/DE, Europass, Hareketlilik Üç kademeli Akademik Derecelendirme, Müfredat Yenileme, Ayarlama Süreçleri

6 BOLOGNA SÜRECİ Avrupa Yükseköğretim Alanı
Öğrenci Merkezli eğitim/öğretim 6111 sayılı Kanun – öğrenci işyüküne dayalı kredi tanımı Ulusal Akreditasyon Ajansı...

7 BOLOGNA SÜRECİNİN YÜKSEKÖĞRETİME NE FAYDASI OLACAK ?
Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç değerlendirme, Dış değerlendirme, Stratejik Planlama) Üniversiteler, ulusal ve uluslararası akademik dünya tarafından daha iyi tanınacak Üniversitelerin, Avrupa’da ve dünyadaki rekabet gücü artacak Üye ülkelerdeki bilimsel çalışmaları ulaşma, ağlarına dahil olma ve başarılı çalışmaları örnek alabilme imkanı sağlayacak Bu çalışmalar için AB’den finansal destek sağlanacak. Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç değerlendirme >Stratejik Planlama)

8 Hayatboyu Öğrenme Programı: Yapı
Comenius Okul eğitimi Erasmus Yükseköğretim & ileri düzeyde eğitim Leonardo da Vinci Mesleki eğitim Grundtvig Yetişkin eğitimi Ortak Konulu (Transversal) Program 4 ana faaliyet– Politik gelişmeler; Dil öğrenme; ICT; İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırma Jean Monnet Programı 3 ana faaliyet – Jean Monnet Faaliyeti; Avrupa Kurumları;Avrupa birlikleri

9 1987 / 2012 ERASMUS 25

10 Erasmus – Özel hedefleri
Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın oluşmasına destek Yenilik sürecinde yükseköğretim ve mesleki eğitime desteği artırma

11 Erasmus – Operasyonel hedefler
Kaliteyi ve hacmi artırma: Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği Yükseköğretimde çok taraflı işbirlikleri Yükseköğretim-işletme işbirliği Yükseköğretim ve mesleki eğitim arasındaki şeffaflığı ve uygunluğu artırma 2012’ye kadar 3 milyon öğrenci hedefine doğru

12 Erasmus Üniversite Beyannamesi Erasmus Politika Beyanı
Tüm Erasmus faaliyetlerine giriş bileti ve kalite taahhüdü Temel Prensipler Erasmus Politika Beyanı Ulusal mevzuatca tanınmış kurumlar müracaat edebilirler Mevcut 4000 civarında kurum

13 Erasmus Ülke Merkezli Faaliyetler Ulusal Ajanslar tarafından yürütülen
Öğrenci Hareketliliği - Öğrenme - Staj (Placement) Personel Hareketliliği - Ders verme - Eğitim alma Yoğun Programlar (IP) Hareketliliği destek Hareketlilik Organizasyonu (HO/OM) Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK/EILC)

14 Erasmus Merkezi Faaliyetler Komisyon Yürütme Ajansı tarafından yürütülmektedir
Çok taraflı projeler - Müfredat Geliştirme - Üniversite – işdünyası işbirlikleri - Üniversitelerin Moderniasyon Faaliyetleri (Bologna) - Sanal Kampüsler Temalı Ağlar Destek Faaliyetleri

15 Öğrenci Hareketliliği
Ülke merkezli faaliyetler Öğrenci Hareketliliği Öğrenme Staj Bütçe: appr. € 290 million 2007 Average mobility grant for studies € 200 per month (EU contribution) Students are selected by their HEI

16 HO/OM – Hareketlilik Organizasyonu
Ülke merkezli faaliyetler HO/OM – Hareketlilik Organizasyonu Kurumlara verilen hibeler Aşağıdaki harcamaları kapsar: Dil hazırlığı, akademik tanınma hazırlığı, tutoring, bilgi ve duyuru faaliyetleri, öğrenci hizmetleri Performansa bağlı kişi başı hibe: Hareketlilikten yararlanan öğrenci ve personel sayısına bağlı Yaklaşık bütçe Yıllık 28 milyon

17 IP/YP – Yoğun Programlar
Ülke Merkezli Faaliyetler IP/YP – Yoğun Programlar Kurumlara verilen hibeler Proje bazlı müracaat ve seçim en az 3 farklı ülkeden katılan öğrenci ve öğretim üyelerinin vermiş olduğu dersler başka türlü öğretilmesi düşünülmeyen ve müfredat içinde olmayan kurslar tanınma Asgari 2 hafta Azami 6 hafta Yaklaşık bütçe 2008 için 8.5 milyon €

18 EILC – Erasmus Yoğun Dil Kursları
Ülke Merkezli Faaliyetler EILC – Erasmus Yoğun Dil Kursları Öğrencilere ve kurumlara verilen hibeler Daha az kullanılan ve öğretilen dilleri teşvik Misafir olunan ülkedeki Erasmus öğrencilerine akademik yılın veya sömestr’in başlangıcından önce 3 ila 6 hafta arasında (asgari 60 ders verme saati) Yaklaşık bütçe. 2008’de 1.5 milyon €

19 Erasmus - Öğrenci Hareketliliği
Bu program öğrencilere bir veya iki dönem Avrupa üniversitelerinden birinde öğrenim ve staj desteği veriyor Zaman ve emek kaybı olmuyor Gidilen üniversitede alınan dersler ve yapılan staj faaliyeti aynen kendi üniversitesinde tanınıyor Dil becerisi için ilave destek veriyor Gidilen üniversiteye tek kuruş öğrenim harcı ödenmiyor Bir kez hibeli olmak üzere birden fazla Erasmus hareketlilik faaliyetinden faydalanılabiliyor

20 Erasmus Öğrencisi Olmak İçin
Ön lisans – Doktora öğrencisi olmak (1. sınıf hariç; 1 sınıf öğrencileri staj yapabilir) Başarı durumu Lisan durumu Ancak bir kez hibeli Erasmus öğrencisi olunabilir Seçimler son derece şeffaf ve adil olacaktır. Türkiye’de Erasmus’a dahil bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler faydalanabilir

21 Aylık Hibe Miktarları (€)
Ülkeler Aylık Hibe Miktarları (€) Almanya 425 İsveç 531 Avusturya 476 İtalya 477 Belçika 448 Letonya 333 Bulgaristan 281 Litvanya 325 Çek Cumhuriyeti 377 Lüksemburg Danimarka 601 Macaristan 355 Estonya 339 Malta 368 Finlandiya 535 Polonya 345 Fransa 520 Portekiz 381 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 375 Romanya 312 Hollanda 466 Slovak Cumhuriyeti 358 İngiltere 602 Slovenya 401 İrlanda 489 Yunanistan İspanya 438

22 Uluslararasılaşma

23 Öğrenci Hareketliliği
2009/10 2010/11 Artış SM 8,758 10,096 15.28% SMS 8,016 8,994 12.20% SMP 742 1,102 48.52%

24 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 2010/11

25 Öğrenci Öğrenim H. 2004-2010: Giden ve Gelen

26 Giden ve Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (2010/11)

27 Öğrenci Staj Hareketliliği 2010/11

28 Öğrenci Staj Hareketliliği 2010/11

29 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Alanları

30 Öğrenci Staj Hareketliliği alanları
EDUCATION 26.32% PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 18.51% OTHER SERVICE ACTIVITIES 14.79% HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES 6.81% MANUFACTURING 4.81% ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 3.54% FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 3.36% ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 3.27% CONSTRUCTION 2.90% INFORMATION AND COMMUNICATION 2.81% ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANIZATIONS AND BODIES 2.72% AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 2.63% ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY 1.54% WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES TRANSPORTATION AND STORAGE 1.36% ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 1.27%

31 Öğrenci Hareketliliği - Cinsiyet

32 Öğrenci Hareketliliği

33 Personel Hareketliliği
2009/10 2010/11 Artış ST 1,739 2,168 24.67 % STA 1,235 1,513 22.51% STT 504 655 29.96 %

34 Personel Ders Verme Hareketliliği 2010/11

35 Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2010/11

36 Personel Hareketliliği 2010/11

37 Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2010/11

38 Personel Ders Verme Hareketliliği (gelen) 2010/11

39 Personel Hareketliliği - Tecrübe

40 Personel Hareketliliği - Cinsiyet

41 Personel Hareketliliği - süreler
Ortalama süre: 4.46 gün Personel Ders Verme Hareketliliği Ortalama süre: 4.18 gün Personel Eğitim Alma Hareketliliği Ortalama Süre: 5.10 gün

42 Ortalama Hibeler (€) Student Mobility for Studies (SMS) 429.88
Student Mobility for Placements (SMP) 657.07 Student Mobility (SMS & SMP) 443.98 Staff Mobility for Teaching Assignments(STA) Invited Staff from Enterprises by Home Country (STA) - Staff Mobility for Staff Assignments (STT) Staff Mobility (STA & STT)

43 Yoğun Programlar Gelen öğrenci sayısı: 350 TR öğrenci sayısı: 133
12 Proje gerçekleştirildi Kullanılan Hibe: 382,450€ Katılan Öğrenci sayısı: 483 Gelen öğrenci sayısı: 350 TR öğrenci sayısı: 133 Katılan akademik personel sayısı: 172

44 Erasmus Yoğun Dil Kursları
32 sınıf açıldı Yaz: 26; Kış: 6 Başlangıç: 27; Orta seviye: 5 Toplam Öğrenci sayısı: 378 Yaz: 350; Kış: 48 Kullanılan Hibe: 112,269 €

45 Staj Konsorsiyumları Sözleşme Tutarı Kullanılan Hibe
Sözleşme Tutarı Kullanılan Hibe Hareketlilik Sayısı AISEC 97,500 € 11,840 € 7 Gazi Üniversitesi 48,072 € 42,501 € 23

46 Toplam Hareketlilik

47 Toplam Öğrenci Hareketliliği

48 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

49 Öğrenci Staj Hareketliliği

50 Personel Ders Verme Hareketliliği

51 Personel Eğitim Alma Hareketliliği

52 Erasmus Öğrenci Sayısı / Toplam Öğrenci Sayısı

53 Erasmus / Mezun sayısı

54

55 Hibe Kullanım Oranları

56 İade Edilen Hibeler

57 Öğrenci hareketliliği – hibe miktarları

58 1. Youth on the Move – a Flagship initiative of the Europe 2020 Strategy

59 Hareketlilik – Erasmus tecrübesi

60 BOLOGNA HEDEFİ Mevcut öğrenci sayısı dikkate alındığında Türkiye’nin yıllık civarında öğrenci göndermesi gerekir ki AB2020 hedefini yakalasın Şu anda yaklaşık yıllık öğrenci gidiyor; toplam talep civarında Bologna hedefini yakalamak için yıllık artışımız yaklaşık % 22 olmalıdır

61 AB Hedefi 2020 yılına kadar Tüm mezunların % 20 si hareketlilikten faydalanmış olmalıdır!

62 Mevcut İmkanlar ve Zorluklar
Erasmus öğrenci hareketliliğinde hala bir artış sözkonusu Hareketliliğin önünde engellerden birisi öğrencilerin yabancı dil seviyelerindeki düşüklük Bologna ülkelerinin de hedeflerinde olan hareketlilikteki dengeyi sağlamak – biz en alttayız! Tüm bunlarla ilişkili yükseköğretim kurumlarımızın çekiciliğini artırmak gerekir Üniversitelerimizde yabancı dilde verilen derslerin sayılarının artırılması önerilmektedir

63 Linguistic preparation
Foreign language: pre-requisite AND main barrier of mobility. EILC: reaches out to 7% of students going to the countries where EILC is offered. Need to change the approach to reach substantially more participants. We need to offer something for placement students and teachers.

64 Üniversitelere Kazandırdıkları
Uluslararası tecrübe ve Prestij Çok Kültürlü ve milletli ortamda eğitim Tolerans ve Kültürler arası diyalog Cazibe Merkezi & üniversitenin tanıtımı Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı Projelere ve Değişime Ek kaynak temini Ekip Ruhunu Kazandırmak Üniversiteler arası rekabet

65 Öğrencilere Kazandırdıkları
Yabancı dile teşvik ve motivasyon Çok kültürlü ortamda ders işleme 3-12 ay arasında yurt dışı eğitim Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar Derslerin verimli, tartışmalı geçmesi Değişik kültürleri tanıma Daha renkli ve kaliteli ders

66 Akademisyenlere Kazandırdıkları
Yurt dışında kısa süreli, çok kültürlü ortamda ders verme imkanı Avrupalı meslektaşlarla çok uluslu ortamda işbirliği ve ortak projede rol alma imkanı Derslere daha ciddi ve hazırlıklı gelinmesi İddialı bir ortamda ders verme imkanı Dil öğrenimine katkı ve teşvik Uluslararası bağlantı kurma imkanı

67 Topluma Kazandırdıkları
AB ile Entegrasyon Eğitimde Kalitenin Artırılması Üniversite Şehrine Canlılık Kazandırması (Turizm, ekonomiye, kültür tanıtımına katkı) Üniversite+Vatandaş+İş dünyası yakınlaşması Türkçenin yaygınlaştırılması Kültürlerin Etkileşimi Türkiye’nin tanıtımı

68 Teşekkürler! erasmus@ua.gov.tr


"Yükseköğretimde Hareketlilik ve Uluslararasılaşma" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları