Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MOGES (MERKEZİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ) ile yerleştirileceklerdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MOGES (MERKEZİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ) ile yerleştirileceklerdir."— Sunum transkripti:

1

2 MOGES (MERKEZİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ) ile yerleştirileceklerdir.
Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan MOGES (MERKEZİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ) ile yerleştirileceklerdir.

3 SINAVIN UYGULANACAĞI DERSLER
eğitim - öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

4 DERSLERE GÖRE SINAVLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Ortak sınavlar iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Sınavlarda A ,B,C,D olmak üzere dört kitapçık türü bulunacak. Ortak sınavlarda öğrencilerden ücret alınmayacak.

5 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak Sınavların Konu Kapsamı Ortak sınavlar, öğrencilerin okullarında hâlihazırda girmiş oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde yapılmasıdır. Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

6 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak sınavlarda, okullarımızda yabancı dil olarak okutulan İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca derslerinden soru sorulacaktır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği temel dersler arasında bulunmakla beraber, Anayasada da zorunlu ders olarak yer almaktadır. Bu dersi almayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden ortak sınavlarda muaf olacaktır. Bu öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanı üzerinde 5 temel dersin etkisi olacaktır.

7 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
KAZANIMLAR TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YABANCI DİL

8 TEOG SINAVLARININ TARİHLERİ
1.DÖNEM: Kasım 2014 2.DÖNEM: Nisan 2015 Tarihlerinde günde 3 sınav olmak üzere 2 günde ortak sınavlar yapılacaktır.

9 SINAVLARIN GÜNLERİ VE SAATLERİ
SINAV GÜNÜ SAATİ DERS SINAV SÜRESİ 26 KASIM ÇARŞAMBA 09.00 TÜRKÇE 40 DAKİKA 10.30 MATEMATİK 12.00 DİN KÜLTÜRÜ 27 KASIM PERŞEMBE FEN VE TEKNOLOJİ İNKILAP TARİHİ YABANCI DİL

10 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Öğrencilerin hâlihazırda okullarında girmekte oldukları yazılılarda yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz etkilememektedir. Ortak sınavlar uygulanan yazılılardan farklı olmadığı için yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi değerlendirme açısından daha uygun görülmektedir.

11 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Sınava geç kalan öğrenciler sınav salonuna kabul edilecek, ancak bu durumdaki öğrencilere ek süre verilmeyecek. Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacak. İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacak.

12 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır. Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenciler sağlık sorunlarını belgelendirdikleri takdirde mazeret sınavına girebilecektir.

13 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır.

14 MAZARET SINAVI UYARISI!
Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. Mazeret sınavı 1.dönem Aralık tarihlerinde yapılacaktır.

15 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1.Dönem sınav sonuçları Ocak ayında açıklanacak. 2.Dönem sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak. SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16 8.SINIFLARIN PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK HAKKI
8. Sınıfta Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından faydalanmayı arzu eden öğrenciler ek olarak Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına (PYSB) tabii tutulmayacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile bu hakkı kazanıp kazanmadığı belli olacaktır.

17 ORTAK SINAV HANGİ KONULARI KAPSAYACAK?
Merkezi sınavlarda kapsam birlikteliğinin sağlanması amacıyla, öğretmenlerin yıllık ders planı uygulamalarında, hazırlanan ders çizelgelerini dikkate almaları istendi. Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

18 ORTAK SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?
Ortak sınavlara olağanüstü şartlar dışında öğrenciler kendi okullarında gireceklerdir. Hastanede ve evde eğitim gören öğrencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacaktır.

19 TEOG’DA DERSLERİN AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI
TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL DİN KÜLTÜRÜ TEOG AĞIRLIKLI PUAN 4 2

20 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ
Orta ve ağır zihinsel engelli olarak eğitim alan öğrenciler ortak sınav yazılıları için yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi il/ilçe sınav komisyon kararı ile sınava alınmayacaklardır. Sınav evrakları açılmadan tutanakla iade edilecektir.

21 2015 TEOG’DE PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

22 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

23 [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] =?
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI PUAN HESAPLAMALARI Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] =? formülü ile hesaplanacaktır. ÖRNEK: 14 doğru yapmış bir çocuk düşünün (14/20)x100 = 70 dönem puanı (karne sınav puanı) Standar Puan (SP)

24 2015 TEOG’DE PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?
TEOG Ortak Sınav Puanı 700 Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden değerlendirilecektir.

25 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP) NEDİR?
Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama, 6, 7, 8. sınıf düzeylerinde ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

26 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI NEDİR?
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

27 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması

28 ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI (OYP)
Öğrencinin 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının Toplamı ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG) puanının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.

29 6, 7 ve 8. sınıfların toplam yılsonu başarı puanı 300 puan (100+100+100: 300) üzerinden (%30)
Ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak (%70) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan (OYP) ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

30 Kısacası 2015 TEOG’da OYP’yi
- Öğrencinin okul başarısı %30 - TEOG başarısı % 70 etkileyecek.

31 2015 OYP ÖRNEK HESAPLAMA OYP: TEOG + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 6. Sınıf YBP: 98,000 7. Sınıf YBP: 100,000 8. Sınıf YBP: 95,000 8. Sınıf TEOG: 675,000 olan bir öğrencinin OYP’si: =968 OYP= 968/2 = 484,000 olur.

32 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL OLACAK ?

33 TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercihler okul kodlarına ve okul türlerine göre olmak üzere iki grupta alınacaktır. A Grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içeren 15 adet tercih alınacaktır. Öğrencilerin A Grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, B Grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapılacaktır. B Grubu tercih listesinden en az 4 (dört) okul türü zorunlu olarak seçilecektir.

34 A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) yerleştirmesi sonucunda herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, tercih başvuruları sırasında yaptıkları B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) okul türü önceliğini içeren tercih başvurularına göre ikamet ettikleri adrese en yakın boş kontenjanı olan okula puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yerleştirilecektir. Bu yerleştirmede öğrencinin B grubu tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği okul türü sırasıyla dikkate alınarak ikametine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

35 Öğrencinin B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği türe göre sırasıyla; ikamet ettiği cadde/sokak/bulvar, ikamet ettiği mahalle, ikamet ettiği köy, ikamet ettiği bucak, ikamet ettiği ilçe ve tercih başvurusu sırasında seçeceği alternatif 3 (üç) ilçe geneline bakılarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

36 EK YERLEŞTİRME VAR MI? Ek yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.
Yerleştirme, yerleşemeyen öğrenci kalmayacak şekilde tasarlandığından Tercih söz konusu olmayacaktır.

37 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü özel eğitim okullarına/kurumlarına yerleştirmesi ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca yapılacaktır. Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okullarına/kurumlarına yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

38 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden genel ilköğretim programını tamamlayanlar ve sınava katılmayanlar; Özel eğitim değerlendirme kurulu raporları, engel durumları ve özellikleri, ikamet adresleri ile Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca belirlenen kriterler dikkate alınarak okullara kontenjan doğrultusunda yerleştirilebilecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin puanları, yerleştirildikleri okulların taban puanlarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

39 Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerine alan tercihi nasıl yapılacak?
YEP’e göre öğrenci alan tüm Resmi ve Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde kayıtlar Anadolu Meslek Lisesi Programına alan tercihi olmaksızın yapılacaktır. 10’uncu sınıfta alana geçiş işlemleri öğrencinin YEP, 9’uncu Sınıf Yılsonu Başarı Puanı ile alana geçiş koşulları (Özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği) dikkate alınarak yapılacaktır. Genel başvuru şartlarının yanında öğrencinin sağlık durumunun girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması şartı aranacaktır.

40 NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
eğitim öğretim yılında hazırlık veya 9’uncu sınıfa kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin açık kontenjan bulunan başka bir okula nakil talebinde bulunmaları halinde yerleştirme sonrası okullarda oluşan taban puana bakılmaksızın başvuranlar arasında puan üstünlüğü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye yönelik nakil talepleri, öğrenci velisi tarafından öğrencinin kesin kaydının olduğu okul müdürlüklerine yapılacaktır.

41 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME takvimi NASIL OLACAK ?

42 PUANLARIN EŞİT OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK ?
OYP’lerin eşit olması halinde TEOG Sınavı puanı, Eşitliğin devam etmesi halinde 8. sınıf YBP Eşitliğin devam etmesi halinde 7. sınıf YBP Eşitliğin devam etmesi halinde 6. sınıf YBP yüksek olana öncelik verilecektir. Bunların eşit olması halinde tercih önceliği Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı dikkate alınacaktır.

43 EK PUAN NEDİR? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bilim Olimpiyat Sınavları ve Matematik Olimpiyat Sınavları ile Proje Yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın Yıl Sonu Başarı Puanına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

44 EK PUANIN KATKISI NASIL OLACAK ?
Öğrencilerin yarışmalara ve olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait Yıl Sonu Başarı Puanına; Altın madalya alan veya birinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %10’u Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %9’u Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için yıl sonu başarı puanının %8’i Bu etkinliklere katılanlar için de yıl sonu başarı puanının %7’si oranında EK PUAN verilecektir.

45 TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Sınavlara Giren her öğrencinin tercih hakkı oluyor, Tercih döneminde A formunda en fazla 15 okul tercih ediliyor, B Formunda en fazla 6 okul türü tercih ediliyor, ancak en az 4 okul türü zorunlu. ‘Tercih yapmak’, ‘tercih yapmamaya’ oranla öğrenci için daha avantajlı. Tercih listesi istek listesidir, Tercih edilen okul sayısının çok olması, az olmasından daha avantajlıdır.

46 TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Sıra No Alternatif 3 İlçe 1 Çankaya 2 Altındağ 3 Yenimahalle

47 TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Gizli Tercih : YEP 9. SINIF DERS BAŞ. ALAN YERCİH SONUÇ Dikkat !!

48 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Anadolu Öğretmen Liseleri, Fen, Sosyal Bilimler veya Anadolu Liselerine dönüştürüldü. TEOG Tercihlerinde Özel Kolejlerin burslu programları da tercih edilebiliyor, Özel kolej tercihlerinde Türkiye genelinde %5’lik dilimde olanlar yada bulunduğu ilde %5’lik dilimde olanlar tercih hakkına sahiptir. Minimum puan uygulaması kaldırılmıştır. Tercihler öğrencinin % lik dilimleri (TÜRKİYE GENELİ VE İL GENELİ) dikkate alınarak yapılmalı.

49 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Başvuru yerleşilen okul müdürlüğüne yapılacak. İlk nakil talebi Ağustos 2014 saat 17.00’ye kadar alındı 29 Ağustos'ta nakil yerleşme işlemleri tamamlandı. Nakiller benzer bir sistemde Eylül ayı son haftasına kadar haftalık periyotlarla yapıldı. Tüm gelişmeler (nakil, boş kontenjan vb.) e-okul üzerinden takip ediliyor… Öğren Kayıtlı Olduğu Okul Nakil Talebinin olduğu Okul Tarih Ahmet G. Osman Anadolu Lisesi B.Gökdağ Anadolu Lisesi 29 Ağustos Ayşe Farabi Anadolu Lisesi 5 Eylül

50 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Tercih yapmayan ya da A/B Grubu tercihlerine yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirilmeleri; Öğrencinin ikamet adresi, YEP’i, Okul kontenjanı, Okulun A Grubu yerleştirme puanı dikkate alınarak yapılacaktır.

51 TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Sorunlar: Öğrenci ve aileler sistemi tanımıyor, Sınav sonuçlarını okuma becerisi zayıf, Okul türleri yeterince tanınmıyor, Mesleki program uygulayan okul bölümleri tanınmıyor, Hiçbir öğrencinin A ve B planı yok… Taban puan, yüzdelik dilim, kontenjan vb. veriler yanlış yorumlanıyor, Özel eğitim alan öğrenciler baştan dışlanıyor, yardım edilmiyor, Tercih listesi hazırlamayı bilmiyorlar, Taban puana gereğinden fazla değer atfediliyor, Hiçbir öğrencinin bir kariyer planı yok… Kariyer seçimi ‘rastlantısal’ yapılıyor….

52 TEOG SÜRECİNİ ÖLÇELİM TEOG sistem ve süreçle ilgili bilgilendirme çalışmaları sonucunda mevcut durumu ölçmek için ölçeğimizi uygulayalım. Okulumuzda çıkan sonucu okul yönetimine, ve öğretmenler kuruluna sunalım. Eksik noktalar için yeni çalışmalar planlayalım.

53 İLGİYLE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.
REHBER ÖĞRETMEN NİHAL ÇİNKA AKMAN


"MOGES (MERKEZİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ) ile yerleştirileceklerdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları