Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atmosferi Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Son güncelleştirme: Kasım 2011 okullarımızda dijitalleşme SON Sadedi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atmosferi Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Son güncelleştirme: Kasım 2011 okullarımızda dijitalleşme SON Sadedi."— Sunum transkripti:

1 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Son güncelleştirme: Kasım 2011 okullarımızda dijitalleşme SON Sadedi

2 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik bilgisayar ve çevre ünitelerinin kayıt kürek mesaimizdeki yerleri genişlemektedir Girizgâhı bu tür yenilik sebepli değişmeler eskiden beri yaşanmaktadır eğitim ve öğretim meşguliyetlerimizin iş ve işlemleri, eskiden kullandığımız araçlarla artık hem yapılmıyor hem de yapılamıyor öyle ki dijitalleşmenin okur-yazarı olmak zorundayız

3 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik dijitalleşmemiz, sadece elektronik cihazlar edinmek ve kullanmaktan ibaret değildir Girizgâhı İDARE ammenin dijitalleşme geçmişi / planı dijital dönüşümün idare işlerine getirdikleri bilişim donanım ve yazılımlarını tanıma yöntemi ÖĞRETİM dijital değer biriktirmek dijital içeriklerin kullanılması eşitsizlik bilişim donanım ve yazılımlarını tanıma yöntemi bilgiişlem dersleri EĞİTİM dijital değer biriktirmek dijital içeriklerin kullanılması eşitsizlik bilişim donanım ve yazılımlarını tanıma yöntemi bilgii toplumu soruşturmaları

4 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Girizgâhı Mekan Zaman Öğretmenler Öğrenciler Veliler Dış tedarik Memurlar ve hizmetliler Sorumlu ve yetkililer Mevzuat Araç gereç Karar yapma Ölçme ve denetim Ödüllendirme Cezalandırma Sarfiyatlar Tamiratlar ve bakımlar İnşa ve ihdas İş analizi ve görev tanımları Görevlendirme ve icra Katılım ve devamlar Hizmet içi eğitim İletişim, dokümantasyon, enformasyon ve otomasyon EĞİTİMÖĞRETİMİDARE

5 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Girizgâhı EĞİTİMÖĞRETİMİDARE Müfredat Talim terbiye birikimi Master ders planları Öğretmen planları Branş zümre kararları Ders notları Yazılı Görsel İşitsel Yazılı, görsel, işitsel Temaslı Muhayyelat Araçarı gereçleri alet edevatı Ders uygulama Anlatım Gösterme Pekiştirme Tekrarlar Somutlaştırma Soyutlaştırma İlişkilendirme Araç gereçleri alet edevatı Uygulama

6 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Girizgâhı Mekanındalık Takvimi Temel kaynaklar Veritabanları Kitaplık ve kütüphaneler Doğal çevre Meslek ve sanat çevreleri Beşerî çevre Beşerî kurumlar Aile İletişim ve yayın kuruluşları Kitaplar Araştırma inceleme Laboratuvar Röleveler ve istatistikler Kamu Veritabanları Yıllıklar, almanaklar, salnameler, belgeseller Literatür metinleri Atölyeler ve modeller Bibliyografyalar İnsan kaynakları Ziyaretler ve mülakatlar Temayüz etmiş şahıslar EĞİTİMÖĞRETİMİDARE

7 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Girizgâhı Meslekî uzmanlarla sohbetler Kamusal kaynaklar Konferans, panel ve sempozyumlar Tiyatro, sinema, park ve bahçeler Müzeler, sergiler, fuarlar Amme müesseseleri Ölçme ve denetim Araç gereç ve alet edevat Öğretmenler Öğrenciler Veliler Sertifikasyon Ödüllendirme Cezalandırma Katılım ve devamlar Sarfiyatlar Tamiratlar ve bakımlar İnşa ve ihdas İletişim, dokümantasyon, enformasyon ve otomasyon EĞİTİMÖĞRETİMİDARE

8 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Girizgâhı Katılım ve devamlar Beceri edindirme Toplum bilinci Meraklar ve özenmeler, özendirmeler Farkındalık faaliyetleri Adap, ahlak Ölçme ve denetim Araç gereç ve alet edevat Öğretmenler Öğrenciler Veliler Gözlem Ödüllendirme Cezalandırma Sarfiyatlar Tamiratlar ve bakımlar İnşa ve ihdas İletişim, dokümantasyon, enformasyon ve otomasyon EĞİTİMÖĞRETİMİDARE

9 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik kurumsal varlığınızın ve faaliyetinizin önemi ilkelerimiz uyarınca mı bir yeni model benimsedik eğitim ve öğretimin faili faaliyetinin maddesi ve biçimi değiştiği için değişmiştir bugünkü eğitim-öğretim faaliyetinin maddesi, gayesi, biçimi ve failin­deki yeni özellikleri doğru ve ek­siksiz teşhis ve tesbit ede­memek bugünün İdare Açıklarının bi­rinci sebebidir. Sadedi

10 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik iş tarzlarımızı ve yöntemlerimizi dijitalleştirmeyi gerçekleştirebilmek ilkeler: Türk Millî Eğitiminin amedi, senedi Beklenen Fayda model: şimdilik, buradalık ve sonuçlandırma gerçek: konumumuz, menzilimiz, sakındıklarımız, kaçındıklarımız odak: dijital, herşey enformatik, bilgileşim algı: anlık/günlük sonuçlandırma amaçları, dönemsel sonuçlandırma amaçları, devamlılığı sonuç olan amaçlar

11 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Atmosferi çalışanları, yöneticileri ve girişimcileri kendisi dışından bir anonsu beklemek şartından bağımsız olarak yapılıp-edilen her iş ve olan-biten her hadiseden, ve bağlı malumattan, başka bilgilerle ilgi ve ilişkisinden haber­dar olabildiği, o bilgi birikimine bilgisini ekleyebildiği, ve bu karşılıklı bilgileşmenin sonuçlarından olarak rantabl, rasyonel, prodüktif, optimize, projektif karar alıp uygulayabil­en işletmelere ve amme idaresine sahip toplumdan bahsediyoruz

12 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Atmosferi vatandaş, birey, meslek erbabı, anne, genç, öğrenci, hoca, vs. sıfatlarımızla yapıp etmelerimizden doğan bilgilere muhtacız… bunların hepsi kamu kurumlarının veritabanlarına kaydedilmekte bilgiyi işlemek ameliyesi bütün kadrosuyla artık, "defter tutmak" ve "otomasyon" halesinden çıkmıştır… müstakil bir "özerk emel" olmaya dönüşmektedir… bilgiyi işlemekten murat "yaşadığımız yeri yaşanabilir kılmak için bilgiyi işlemek"tir

13 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Atmosferi edinme/dağıtılma periyodundan bağımsız, veri mecrası kısıtlarından kurtulmuş, ilginin gerektirdiği dikkati diri, sürekli ve tatminini yüksek

14 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Atmosferi hadiselerin hadiselerle çapraz okuyabilen zaman, mekan ve amaç kriterlerini devreye almada muhayyer olagelenin olmuşla bağlantısını kurabilen olmuşun olduracakları ihtimallerini keşfedebilerek vaziyet, nabız okuması yaptıran “görüş yeteneği” tablası edinmiş soyut içeriklerin somut karşılıklarını algılayabilen cemiyette taşıdığı bir sıfatıyla özerk veya genel amaca yönelik karar alan

15 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Atmosferi bilgi-veri standardı, uluslararası sınıflamalar (isic,isco, us97, cofog, copni) akıllı sayısal cihaz ve eşyalar, nokta, çizgi, alan üzerine geocode edilmiş metadata tesadüf eden değil bulan, yetinen değil yararlanan, net ölçümler alan, yamayan değil eşleştirerek bağlayan

16 Atmosferi tahsinyilmaz@yahoo.com Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik TEMEL KURGU

17 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 1. İçerik Kütükler Dosyalar Evrak Sistem Taslağı Temel Kurgu Görevler

18 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 1. İçerik Analizci Donanımcı Yazılımcı Görevler Dijitalleşme Yöneticisi

19 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 1. İçerik Analizci Donanımcı Yazılımcı Görevler Dijitalleşme Yöneticisi. Tanımlama. Adlandırma. Sınıflama. Kataloglama. Sistem mimarisi. Yönetim, yönlendirme

20 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 1. İçerik Analizci Donanımcı Yazılımcı Görevler Dijitalleşme Yöneticisi. Kütük, dosya, kayıt, bilgi alanları. İşlem ilişkileri. Kayıt kürekle ilişkileri. Kaynaklarla ilişkileri. Mekan. Muhatap. Nesneler. Görevle ilişkileri. Faaliyetle ilişkileri. Evrakla ilişkileri

21 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 1. İçerik. Veri merkezi donanımı. Girdi - Çıktı donanımı. İletişim donanımı. Güvenlik donanımı Analizci Donanımcı Yazılımcı Görevler Dijitalleşme Yöneticisi

22 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 1. İçerik Analizci Donanımcı Yazılımcı Görevler Dijitalleşme Yöneticisi. Kayıt kürek sistemi yazılımı. İçerik üretme - yararlanma yazılımı. İçerikten yararlanma yazılımı. Veritabanı mimarisi. İmza ve sertifikasyon yazılımı. Dış sistemlerle entegrasyon ve ağ yazılımı

23 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 2. İçerik Fiziksel olarak var olanlara ilişkin kütükler Faaliyet olarak var olanlara ilişkin kütükler Görev olarak var olanlara ilişkin kütükler Kütükler Amaç olarak var olanlara ilişkin kütükler İş olarak var olanlara ilişkin kütükler

24 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 2. İçerik Fiziksel olarak var olanlara ilişkin kütükler Kütükler Amaç olarak var olanlara ilişkin kütükler Faaliyet olarak var olanlara ilişkin kütükler Görev olarak var olanlara ilişkin kütükler İş olarak var olanlara ilişkin kütükler + Dosyalar+ Evrak. Rehberlik taramaları dosyası. Rehberlik tarama notları. İstatistik röleve dosyaları. İstatistik röleve kağıtları. Öğrenci başarı dosyaları. Öğrenci başarı belgeleri

25 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 2. İçerik Fiziksel olarak var olanlara ilişkin kütükler Faaliyet olarak var olanlara ilişkin kütükler Görev olarak var olanlara ilişkin kütükler Kütükler Amaç olarak var olanlara ilişkin kütükler İş olarak var olanlara ilişkin kütükler + Dosyalar+ Evrak. Demirbaş tahsis dosyası. Demirbaş giriş evrakı. Sarf malzemesi takip dosyası.. Sarf malzemesi alım-tüketim evrakı. Kitap fişleri dosyası. Kitap giriş evrakı.

26 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 2. İçerik Fiziksel olarak var olanlara ilişkin kütükler Faaliyet olarak var olanlara ilişkin kütükler Görev olarak var olanlara ilişkin kütükler Kütükler Amaç olarak var olanlara ilişkin kütükler İş olarak var olanlara ilişkin kütükler + Dosyalar+ Evrak. Sınıf şube dosyaları. Sınıf şube listeleri. Ders içerik dosyaları. Ders içerik not föyleri

27 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 2. İçerik Fiziksel olarak var olanlara ilişkin kütükler Faaliyet olarak var olanlara ilişkin kütükler Görev olarak var olanlara ilişkin kütükler Kütükler Amaç olarak var olanlara ilişkin kütükler İş olarak var olanlara ilişkin kütükler + Dosyalar+ Evrak. Öğrenci devam puantajı dosyası. Öğrenci kabul evrakı. Öğretmen devam puantajı dosyası. Öğretmen göreve başlama evrakı

28 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 2. İçerik Fiziksel olarak var olanlara ilişkin kütükler Faaliyet olarak var olanlara ilişkin kütükler Görev olarak var olanlara ilişkin kütükler Kütükler Amaç olarak var olanlara ilişkin kütükler İş olarak var olanlara ilişkin kütükler + Dosyalar+ Evrak. Öğrenci sınavları dosyası. Öğrenci sınavları notları evrakı. Öğretmen ders işleme dosyası. Öğretmen ders defteri

29 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 3. Hafta 3. İçerik

30 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 3. Hafta 3. İçerik

31 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 4. Hafta 4. İçerik

32 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 5. Hafta 5. İçerik

33 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 6. Hafta 6. İçerik

34 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 7. Hafta 7. İçerik

35 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 8. Hafta 8. İçerik

36 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 9. Hafta 9. İçerik

37 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 10. Hafta 10. İçerik

38 Sadedi Girizgâhı İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com Atmosferi O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. 11. Hafta 11. İçerik

39 Sadedi Girizgâhı İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com Atmosferi O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. 12. Hafta 12. İçerik

40 Teması GirizgâhıAtmosferi İçerik Beklenen Fayda tahsinyilmaz@yahoo.com 8.9.10.11.12.13.2.3.4.5.6.7.1. O k u l u n u z u D i j i t a l l e ş t i r i n 13. Hafta 13. İçerik


"Atmosferi Sadedi GirizgâhıBeklenen Fayda İçerik Son güncelleştirme: Kasım 2011 okullarımızda dijitalleşme SON Sadedi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları