Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 FARKLI Ö Ğ RENME B İ Ç İ MLER İ Uzm. Psk. Arzu YILDIRIM 2014- İSTANBUL 2014- İSTANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 FARKLI Ö Ğ RENME B İ Ç İ MLER İ Uzm. Psk. Arzu YILDIRIM 2014- İSTANBUL 2014- İSTANBUL."— Sunum transkripti:

1 1 FARKLI Ö Ğ RENME B İ Ç İ MLER İ Uzm. Psk. Arzu YILDIRIM 2014- İSTANBUL 2014- İSTANBUL

2 2 ÖĞRENME SÜRECİ  Öğrenme gelişimsel olarak 5 aşamada gerçekleşir. 1. Algısal Öğrenme 2. Ayırt edici-Birleştirici Öğrenme 3. Özümleme 4. Uyum 5. Sembolik Öğrenme

3 3 Öğrenme sürecinde uyaranlara uygun tepkide bulunma öğrenilir. 1. Algısal Öğrenme: 5 duyu organıyla gerçekleşir. 2. Ayırt edici- Birleştirici öğrenme: Nesneler arasındaki benzerlik, farklılıkları ayırt etme, bağlantılar kurabilme öğrenilir. Sıralama, eşleme, sınıflandırma becerileri kazandırılır. Bebek 4. aydan itibaren ayırt etmeyi öğrenir.

4 4 3. Özümleme: Önceki süreçler özümlenir ve kullanılmak istenildiği zaman kendisinin bir parçası haline getirilir. 4. Uyum: Özümlenen bilginin kullanılması ve yeni durumlara aktarabilmesidir. 5. Sembolik Öğrenme: Öğrenilenlerin sembollerle gösterilmesidir. Sembol sistemi öğrenilerek okuma-yazma becerileri kazanılır.

5 5  Kaplanla kedi resmi gösterilince ikisine de aynı diyen çocuğa farklılık nasıl anlatılır?

6 6 Hayvanat bahçesine götürülebilir.  Bu çocuk ayırt etme-birleştirme döneminde takılmıştır.  Bu çocuk harfleri de ayırmakta zorluk çekeceği için öğrenmede sorun yaşar.  Bu şablon tüm öğretmenlerin zihninde olmalıdır.  ÇOCUK NEREDE TAKILMIŞ?.......

7 7 Öğrenme Nasıl Gerçekleşir? 1. Giriş(input): Gelen bilgilerin duyu organlarından beyne girmesi, algılanmasıdır. Örneğin DEHB ve ÖÖG olan bireylerin durumu, Japonca bilmeyen birini dinleyip anlamaya çalışmaya benzer. Yani bilginin girişinde sorun yaşanır. 2. İşlem (entegrasyon): Gelen bilgilerin kaydedilmesi, organize edilmesi, anlaşılması ve işleme konulup yorumlanmasıdır. Bu aşamada bilgiyi sıraya koyma, soyutlama, organize etme gerçekleşir. İşlem aşamasında da DEHB, Ö.Ö.G. Sorun yaşar.

8 8 3. Bellek (depolama): Anlaşılan bilgi tekrar kullanılmak üzere depo edilir. Bilgileri kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya atarız. Bilgi tam girmediği için DEHB ve Ö.Ö.G. burada da sorun yaşar. 4. Beynin bilgiyi mesaj olarak hücrelere, kaslara, dil veya motor etkinlik alanlarına gönderme sürecidir.

9 9 DEHB ve ÖÖG, bu 4 aşamanın dördünde de sorun yaşar. Tek başına görme süreciyle öğrenemezler. Çok duyuya, çok yönteme dayalı öğrenebilirler.

10 10 Öğrenmek ve Öğretmek İçin Birçok Yol Vardır.  Hepimiz farklıyız, farklı şekilde öğreniriz.  Bireyin en iyi öğrendiği yolu bulup açmalı ve ilerlemesi kolaylaştırılmalıdır.  Bir bireyin en iyi öğrendiği yol onun öğrenme sitilidir.

11 11 Uygulayarak Öğrenelim  Bir alışveriş merkezindesiniz. 6 yaşındaki çocuğunuz ilk kez gördüğü hoş ambalajlı bir diyet çikolatayı almanız için ısrar ediyor.  Birkaç farklı yaklaşım ile almaktan vazgeçirmeyi deneyelim.

12 12  Davranışı önce evde kazandırmak gerekmektedir. Kuralların mantığını evde konuşmak ve sonra dışarıda uygulamak gerekir.  Çocuklara istek ve ihtiyacın farkını öğretmek gerekir. Yoksa çocuklar isteklerinin hep yerine getirildiğini düşünürler.

13 13 Farklı Biçimde Öğreniriz  Görsel  İşitsel  Kinestetik  Dokunsal

14 14 Görsel Öğreniciler: %15-40  Görerek- okuyarak- grafik, harita, film, materyal kullanarak, liste, şema yaparak sessiz ortamda öğrenirler. GÜÇLÜKLERİ GÜÇLÜKLERİ  Gürültü ve hareketli bir çevrede çalışamazlar  Sadece dinleyerek tam öğrenemezler.  Görsel malzeme olmadan öğrenemezler.

15 15 İşitsel Öğreniciler  Dinleyerek- konuşarak- tartışarak- sözlü sunum yaparak- sözsüz müzik dinleyerek öğrenirler. GÜÇLÜKLERİ GÜÇLÜKLERİ  Yazılıda başarısızlık  Hızlı okuyamama

16 16 Kinestetik Öğreniciler  Fiziksel temas kurarak- hareket ederek- atlayıp zıplayarak, yatarak- pandomim, drama, dans ve kısa sürelerle, küçük gruplarla öğrenebilirler. GÜÇLÜKLERİ GÜÇLÜKLERİ  Yazı bozukluğu  Uzun süreli etkinliklere katılamamaktır.

17 17 Dokunsal Öğreniciler  Yazı, grafik, el sanatları ile elinde bir şey bulundurarak- sınıfta yazdığı yazıları evde tekrar yazarak- çevreyi inceleyerek- hoş ortamlarda- kendi hızı ile ilerleyerek öğrenirler. GÜÇLÜKLERİ GÜÇLÜKLERİ  Yetişkin yönlendirmesine ve onayına ihtiyaç duymak  Eşyalara dokunma, değiştirme ihtiyacı  Kendisinden hoşlanmayanlarla çalışamama  Sıcak döşenmiş ortama ihtiyaç duyma

18 18 Öğrenme Sitili Gelişip Değişebilir  İlköğretimde çocuklar; başlangıçta dokunsal ve kinestetik yolla öğrenirler.  Yaş ilerledikçe görsel öğrenme öne çıkar.  Liseden sonra işitsel öğrenme biçimi gelişir.

19 19 Diğer Öğrenme Biçimleri  Duygusal öğrenme  Sosyal öğrenme  Bilişsel öğrenme  Fiziksel öğrenme  Düşünerek öğrenme

20 20 Duygusal Öğrenme  Bireyin kendisini rahat hissetmesi  Davranışlarının, düşüncelerinin, hareketlerinin iç ve dış kontrolünü yapabilmesi  Bazı çocuklar yapılandırılmış ortama ihtiyaç duyarlar  Bazıları yönlendirilmek ister  Önce kişisel hedeflerini oluşturmasına ve sonra da buna ulaşması için eylem planı hazırlamasına yardım etmelidir.

21 21 Sosyal Öğrenme  Yalnız çalışmak (kendini motive edebilen kişiler)  Grupla çalışmak  Yetişkinle çalışmak

22 22 Bilişsel Öğrenme  Bilgiyi işlemek  Sağ hemisferiyle düşünenler global, görsel, mekansal, senteze varan bağımsız düşünürler.  Sol hemisferiyle düşünenler sözel, analiz yapan, detaycı, bağımlı düşünürler  Klasik okullarda sol hemisfere dayanan eğitim ağırlıklıdır. Dinleme, analiz, detay, ezber ön plandadır.  Çok yönlü yaklaşımlıdırlar.

23 23 Fiziksel Öğrenme  Hareket yaparak, deneyerek öğrenmek  Atıştırmak, çalışırken yiyip içmek ister  Sabahın erken saatlerinde öğrenemezler. Biyolojik saat önemlidir.

24 24 Düşünerek Öğrenme  Kendini yönlendirmek, motive etmek, analiz etmek, öğreneceği şeyi belirlemek, hedef seçmek, hedefe uygun adımlar atmak.  Bu sistemde birey bütün öğrenme sitillerini kullanır.

25 25 Sonuç Olarak:  Aile, öğretmen, uzmanın etkili iletişimi  Çocuğun çok iyi tanınması  Öğretmenin özel eğitim tekniklerini bilmesi  Sık değerlendirmeyle gelişmelerin izlenmesi  Özgüvenin korunması

26 26  Yeniliklerin izlenmesi  Olumlu ve sabırlı olunması  Bu çocukların haklarını koruyan yönetmeliklerden yararlanabilmesi çok önemlidir.  Her çocuk öğrenme kapasitesine sahiptir  Başarısı, başarılı bir eğitime bağlıdır.


"1 FARKLI Ö Ğ RENME B İ Ç İ MLER İ Uzm. Psk. Arzu YILDIRIM 2014- İSTANBUL 2014- İSTANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları