Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B ILGI Y ARıŞMASı 1.Sınıf dört ayrı gruba ayrılır 2.I. Dünya Savaşı ile ilgili dört ayrı soru kategorisi oluşturulur. 3.4 gruba sırayla bir soru sorulur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B ILGI Y ARıŞMASı 1.Sınıf dört ayrı gruba ayrılır 2.I. Dünya Savaşı ile ilgili dört ayrı soru kategorisi oluşturulur. 3.4 gruba sırayla bir soru sorulur."— Sunum transkripti:

1

2

3 B ILGI Y ARıŞMASı 1.Sınıf dört ayrı gruba ayrılır 2.I. Dünya Savaşı ile ilgili dört ayrı soru kategorisi oluşturulur. 3.4 gruba sırayla bir soru sorulur. 4.Gruplar istedikleri kategori içerisinden istediği değerdeki soruyu, sırayla seçer

4 S ORU K ATEGORILERI 1. Kategori2. Kategori3. Kategori4. Kategori 1. Soru5 Puan 2. Soru10 Puan 3. Soru15 Puan 4. Soru20 Puan 5. Soru25 Puan

5 5 P UAN 1. Aşağıdakilerden hangisi İttifak Devletleri arasında yer almaz? AAlmanya BBulgaristan CABD DOsmanlı Devleti Sonraki Soru Süre Doldu

6 10 P UAN 2. Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşında sırasında, 19. Tümen Komutanı olarak savaştığı cephe hangisidir AÇanakkale BHicaz Yemen CSuriye Filistin DKafkas Sonraki Soru Süre Doldu

7 15 P UAN 3.I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalardan hangisi Almanya ile imzalanmıştır? ASevr BVersay CSaint German DTriannon Sonraki Soru Süre Doldu

8 20 P UAN 4. I. Dünya Savaşı sonrasında bazı devletlerde rejim değişikli olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? AAlmanya BRusya COsmanlı Devleti Dİngiltere Sonraki Soru End

9 DOĞRU Sonraki Soru

10 YANLIŞ Sonraki Soru

11 25 P UAN 5. Mondors Mütarekesi’ni Osmanlı Devleti adına imzalayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? AMustafa Kemal BKazım Karabekir CRauf Orbay Dİsmet İnönü Sonraki Soru Süre Doldu

12 25 P UAN 5. Almanya’nın, Osmanlı Devletini I. Dünya Savaşına sokmaya çalışmasında öncelikle olarak onun hangi özelliği önemli bir etken olmuştur? AAskeri gücü BJeopolitik konumu CSiyasi yapısı DEkonomik gücü Sonraki Soru Süre Doldu

13 5 P UAN 1.I.Dünya Savaşı başladıktan sonra taraf değiştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir? AJaponya Bİngiltere CBulgaristan Dİtalya Sonraki Soru Süre Doldu

14 10 P UAN 2. Aşağıdakilerden hangisi savunma cephesi değildir? AKanal Cephesi BIrak Cephesi CÇanakkale Cephesi DHicaz Yemen Cephesi Sonraki Soru Süre Doldu

15 15 P UAN 3. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Doğu Cephesinde başarılı olduğu yerler arasındadır? AErzurum BKars CBitlis DSivas Sonraki Soru Süre Doldu

16 20 P UAN 4. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşından sonra, Anadolu’nun işgalinde yer almamıştır? Aİngiltere BRusya CFransa Dİtalya Sonraki Soru Süre Doldu

17 25 P UAN 5.Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşmasını, İttifak Devletleri adına hangi devletle imzalamıştır? AYunanistan BFransa CABD Dİngiltere Sonraki Soru Süre Doldu

18 5 P UAN 1.Savaştan en zararla ayrılan İttifak Devleti aşağıdakilerden hangisidir? AOsmanlı Devleti BAvusturya Macaristan İmparatorluğu CBulgaristan DAlmanya Sonraki Soru Süre Doldu

19 10 P UAN 2.Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşında en son savaştığı cephedir? ASuriye-Filistin BHicaz-Yemen CKanal DÇanakkale Sonraki Soru Süre Doldu

20 15 P UAN 2.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşından sonra, ilk kez ortaya çıkan rejimler arasında yer almaz? AKomünizm BNazizm COligarşik DFaşizim Sonraki Soru Süre Doldu

21 20 P UAN 4. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşından sonra kurulan devletler arasında yer almaz? AMacaristan BPolonya CYugoslavya DRomanya Sonraki Soru Süre Doldu

22 25 P UAN 5.Aşağıdakilerden hangisi, Mondors Ateşkes hükümlerine göre ilk işgaledilen yerdir? AMusul Bİzmir Cİstanbul DMaraş Sonraki Soru Süre Doldu

23 5 P UAN 1.Avrupa Devletlerinin, I. Dünya Savaşından önce İtilaf ve İttifak olarak iki gruba ayrılmasının en önemli sebebi nedir? AMilliyetçilik BFransız İhtilali CSilahlanma DSömürgecilik Sonraki Soru Süre Doldu

24 10 P UAN 2.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kendi sınırları dışında savaştığı cepheler arasında yer almaz? AMakedonya BHicaz-Yemen CRomanya DGaliçya Sonraki Soru Süre Doldu

25 15 P UAN 3. I. Dünya Savaşına neden olan ilk savaş ilanı, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında ? Aİngiltere-Almanya Bİtalya-Rusya CAvusturyaMacaristan – Sırbistan DAlmanya-Fransa Sonraki Soru Süre Doldu

26 20 P UAN 4.Ermenilerin, I. Dünya Savaşı sırasında Filistin ve Suriye bölgesine göç ettirilmesinde etkili olan cephe aşağıdakilerden hangisidir? ASuriye-Filistin Cephesi BKafkas Cephesi CHicaz-Yemen Cephesi DIrak Cephesi Sonraki Soru Süre Doldu

27 25 P UAN 5. Almanya’nın, Osmanlı Devletini I. Dünya Savaşına sokmaya çalışmasında öncelikle olarak onun hangi özelliği önemli bir etken olmuştur? AAskeri gücü BJeopolitik konumu CSiyasi yapısı DEkonomik gücü Sonraki Soru Süre Doldu


"B ILGI Y ARıŞMASı 1.Sınıf dört ayrı gruba ayrılır 2.I. Dünya Savaşı ile ilgili dört ayrı soru kategorisi oluşturulur. 3.4 gruba sırayla bir soru sorulur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları