Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPRAK ALKALI METALLER K İ MYA PERFORMANS ÖDEV İ CÜNEYT EMRE TOPAL A/9-B 1193.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPRAK ALKALI METALLER K İ MYA PERFORMANS ÖDEV İ CÜNEYT EMRE TOPAL A/9-B 1193."— Sunum transkripti:

1 TOPRAK ALKALI METALLER K İ MYA PERFORMANS ÖDEV İ CÜNEYT EMRE TOPAL A/9-B 1193

2 Toprak Alkali Metaller Alkalinler ya da Toprak Alkali Metaller: Periyodik tablonun baştan ikinci grubunda yer alan elementlerdir. Sıklıkla beyaz renkli olup, yumuşak ve işlenebilir yapıdadırlar. Alkali metallerden daha az tepken karakterde olmalarının yanında, erime ve kaynama sıcaklıkları daha düşüktür. İ yonlaşma enerjileri de alkali metallerden daha yüksektir. Toprak elementleri ismi, bu gruptaki elementlerin toprakta bulunan oksitlerinin, eski kimya bilimciler tarafından ayrı birer element olarak düşünülmesinden gelir.

3

4 Toprak Alkali Metaller 6 element içerir; Baryum (Ba) Kalsiyum (Ca) Berilyum (Be) Radyum (Ra) Stronsiyum (St) Magnezyum (Mg)

5 Berilyum Berilyum, periyodik tablonun 2A grubunda yer alan toprak alkali grubundan elementtir. Yerkabu ğ unda ancak %0,0006 oranında bulunur. Zengin yatakları bulunmadı ğ ından, berilden elde edilir. Fransız kimyacısı Nicolas Vaquelin tarafından 1798'de oksit halinde bulunmuş, 1828'de, birbirlerinden ba ğ ımsız olarak, Friedrich Wöhler ve Antoine Busy tarafından elde edilmiştir. En önemli berilyum alaşımı berilyumlu bakırdır. Berilyumun do ğ ada bulunan tek kararlı izotopu berilyum-9'dur. Yarı ömrü 3.000.000 yıl olan berilyum-10 ve 10 -15 saniyeden daha kısa sürede kendili ğ inden iki alfa parçacı ğ ına bölünen berilyum-8 gibi yapay izotopları da üretilmiştir.

6 Berilyum

7 Magnezyum Magnezyum (Mg), gümüş beyazlı ğ ında bir metaldir ve genellikle alaşım maddesi olarak, yani başka metallerle karıştırılarak kullanılır. Kimyasal simgesi Mg, atom numarası 12 ve bu özelli ğ iyle önem kazanmıştır. Toz halindeki magnezyum kolayca tutuşur ve parlak bir alevle yanar. Bu özelli ğ i nedeniyle, elektrikli foto ğ raf makinesi flaşları çıkmadan önce, magnezyum yakılarak flaşlı foto ğ raflar çekilmiştir. 1755 yılında İ ngiltere'de Joseph Black tarafından keşfedilmiştir. 1808 yılında Humphrey Davey tarafından saf olarak, magnezya ve civa-II-oksit (HgO) karışımından izole edilmiştir.

8

9 Stronsiyum Stronsiyum, atom numarası 38 olan, gümüşümsü beyaz metalik katı bir elementtir. Sembolü Sr'dir. Toprak alkali metaldir. Alkalin bir yer metali stronsiyum, kimyasal olarak son derece reaktif oldu ğ u bir yumuşak gümüş-beyaz renk ya da sarımtırak metalik ö ğ edir.

10

11 Baryum Baryum, sembolü “Ba” olan kimyasal bir elementtir. İ ngilizce'de Barite a ğ ırlık yo ğ unluk manasında kullanılmaktadır. Baryum elementinin atom numarası 56 olup Periyodik tablonun 6. sırasında ve 2. grubunda bulunur. 2. grupta bulunması özelli ğ inden dolayı Baryum bir toprak alkali metalidir. Baryum ilk defa 1774 yılında İ sveçli kimyacı Carl Wilhelm Sheele tarafından tanımlanmıştır. Baryum element halinde beyaz-gri metalik rengindedir fakat yüksek reaktivitelikten dolayı element halinde bulunmaz.

12

13 Radyum Radyum, 1898 yılında Fransız fizikçileri Pierre Curie ve eşi Marie Curie tarafından bulunan, so ğ ukta suyu ayrıştıran, ışın etkinli ğ i çok bir element. Toprak alkali metal grubu elementidir. Kısaltması Ra dır. Bu element do ğ al bir element olmayıp sonradan kimyasal yollarla bulunmuştur. Radyumu tedbir almadan kullanmak tehlikelidir; çünkü sürekli olarak içe işleyen öldürücü ışınlar çıkartır; radyumun bu özelli ğ ine radyoaktiflik denir.

14 Radyum

15


"TOPRAK ALKALI METALLER K İ MYA PERFORMANS ÖDEV İ CÜNEYT EMRE TOPAL A/9-B 1193." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları