Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mayıs 2013 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi İsmail Hakkı YAZICI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mayıs 2013 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi İsmail Hakkı YAZICI"— Sunum transkripti:

1 Mayıs 2013 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi İsmail Hakkı YAZICI
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Daire Başkanı (Proje Yöneticisi) Mayıs 2013

2 2012 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER 2011 22.082 2009 24.454 2010 27.949
31.001 2012

3 Bakanlığımızca Yapılan Değerleme Sonucunda
2010 Ekim Kurumlar arası mükerrerlikleri önlemek Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kaynak israfını azaltmak Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla

4

5 Bütçe Muhasebe Personel Yönetim Bilgi Sistemi Taşınır Harcama Gelir

6 DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
KBS Veritabanı Veri Ambarı Say200i Veritabanı OLAP Küpleri DMİS Veritabanı Kurum Veritabanları İnternet Excel, Text vb. Veri Kaynakları

7 Muhasebat Genel Müdürlüğü Proje Yöneticisi

8 PROJE GRUBU S.N Adı Soyadı Unvanı 1 İsmail Hakkı YAZICI
Daire Başkanı (Proje Yöneticisi) 2 Hakan KARA Maliye Uzmanı 3 Canan GÜRER 4 Elyas TÜRKYILMAZ 5 İbrahim ERMİŞ Merkez Saymanlık Müdür Yrd. 6 Ahmet Çağlar DEMİRTAŞ Bilgisayar Mühendisi 7 Mehmet Bertan KILIÇ 8

9 PROJE GRUBU (YENİ) S.N Adı Soyadı Unvanı 1 İsmail Hakkı YAZICI
Daire Başkanı (Proje Yöneticisi) 2 Hakan KARA Maliye Uzmanı 3 Mehmet Ali TÜRKMEN 4 Ertan GÜNER 5 Emel TALAKACI 6 İ.Hakan BEKAR Maliye Uzman 7 Taner ZENCİR 8 Gülden ERKARA Programcı 9

10 İŞLETME, MUHASEBE BİRİMİ ve KULLANICI SAYILARI
S.N Birim Adı İşletme Sayısı Muhasebe Birimi Sayısı ~Kullanıcı Sayısı 1 Sağlık Bakanlığı 1.047 200 15.000 2 Milli Eğitim Bakanlığı 934 467 3.500 3 Orman Genel Müdürlüğü 248 1.300 4 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 187 1.000 5 Orman ve Su işleri Bakanlığı 83 300 6 Üniversiteler 53 4.500 7 Milli Savunma Bakanlığı 60 600 8 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 45 9 Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 10 Vakıflar Genel Müdürlüğü 11 Adalet Bakanlığı 20 12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14 Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri 250 15 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 16 Başbakanlık Basımevi 17 Darphane ve Damga Matbaası 18 İçişleri Bakanlığı 19 Türkiye İstatistik Kurumu Devlet Personel Başkanlığı 21 Diyanet İşleri Başkanlığı 22 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Dışişleri Bakanlığı 24 Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 25 Ekonomi Bakanlığı Toplam 2.712 1.366 27.000 10

11 PROJE GELİŞİM AŞAMALARI
S.N Faaliyet Tarih 1 Proje Başlangıç Kasım 2010 2 Analiz Çalışmaları Kasım-Aralık 2010 3 Teknik Şartname Ocak-Mayıs 2011 4 İdari Şartname Haziran 2011 5 İhale 24 Haziran 2011 6 Sözleşme 4 Temmuz 2011 7 Gereksinim Analizi Temmuz –Ağustos 2011 8 Yazılım Tasarımı Eylül-Ekim 2011 9 Yazılım Geliştirme (Bütçe ve Muhasebe Modülü) Kasım-Aralık 2011 10 Test ve Pilot (Bütçe ve Muhasebe Modülü) Ocak 2012 11 Muayene ve Kabul (Bütçe ve Muhasebe) Şubat 2012 11

12 PROJE GELİŞİM AŞAMALARI
S.N Faaliyet Tarih 12 Yazılım Geliştirme ( Personel ve Harcama Modülü) Mart-Nisan 2012 13 Test ve Pilot (Personel ve Harcama Modülü) Mayıs 2012 14 Muayene ve Kabul (Personel ve Harcama Modülü) Haziran 2012 15 Yazılım Geliştirme ( Taşınır ve Gelir Modülü) 16 Test ve Pilot ( Taşınır ve Gelir Modülü) Temmuz 2012 17 Muayene ve Kabul (Taşınır ve Gelir Modülü) Ağustos 2012 18 Yazılım Geliştirme (D-YBS Modülü) Eylül 2012 19 Muayene ve Kabul (D-YBS Modülü) Ekim 2012 20 Uygulamaya Geçiş Ocak 2013 12

13 Muhasebe Bütçe Personel Taşınır Harcama Yönetim Gelir
Yönetim Bilgi Sistemi Taşınır Harcama Yönetim Gelir

14 BÜTÇE MODÜLÜ B-01 Bütçe Tertibi(Gelir) B-02 Bütçe Tertibi(Gider)
B-03 Gelir Bütçesi Hazırlama B-04 Gider Bütçesi Hazırlama B-05 Ek Bütçe Hazırlama B-06 Bütçe Onaylama B-07 Ödenek Aktarma B-08 Bütçe Raporları B-09 Bütçe Kuralları B-10 Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler B-11 Ekonomik Kod Listesi B-12 Fonksiyonel Kod Listesi B-13 Raporlar B-14 İşletme Bütçesi Onaylama

15 MUHASEBE MODÜLÜ M-01 Muhasebe Fiş İşlemleri M-02 Tahsilat İşlemleri
M-05 Banka Gönderme İşlemleri M-06 Banka Kapatma İşlemleri M-07 Muhasebeleştirme İşlemleri M-12 Alacak Takip İşlemleri M-15 Vezne Tanımlama M-19 Beyanname İşlemleri M-20 Dönem Sonu İşlemleri M-21 Fiş Giriş İşlemleri M-22 Değerleme İşlemleri M-24 Fiş Şablon Tanımlama M-25 KDV İşlemleri M-26 Hazine Hissesi M-27 Ödeme İşlemleri M-28 Alındı Listesi M-29 Mutemet Takip Kartı M-30 Raporlar M-31 Banka Hesapları M-32 Kişi Tanımlama/Cari Kart M-33 Beyannameler M-34 Ödeme İşlemleri M-35 Açılış Fişi Oluşturma M-36 Teminat Mektubu M-37 Dönem Sonu Ödenek Kapatma M-38 Devir Fişi M-39 Onaylı MİF Düzenleme

16 YÖNETİM MODÜLÜ Y-22 Dil Seviyesi Y-23 Dil Y-24 Kesinti Tür
Y-01 Ekonomik Kod Tanımlama (Gelir) Y-02 Ekonomik Kod Tanımlama (Gider) Y-03 Fonksiyonel Kod Tanımlama Y-05 Kullanıcı Listesi Y-06 Mali Olmayan Veri Listesi Y-07 Birim Tanımlama Y-08 Hazine Payı Tablosu Y-10 Bütçe Tertibi (Gelir) Y-11 Bütçe Tertibi (Gider) Y-12 Hesap Planı İşlemleri Y-13 Kullanıcı Profili Y-14 Genel Kod Tanımla Y-15 Sorun Listeleme Y-16 Kural Tanımlama Y-17 Fiş Şablon Tanımlama Y-18 Katsayılar Y-19 Gelir Tür Y-20 Unvan Y-21 İcra Müdürlükleri Y-22 Dil Seviyesi Y-23 Dil Y-24 Kesinti Tür Y-29 E-Posta Gönderme Y-30 Yönetim Raporları Y-31 İşlem Görüntüleme Y-32 Abonelik Firmaları Y-33 Sosyal Yardım Yardım Türü Ekleme Y-34 Banka Tanımlama Y-35 Duyuru Tanımlama Y-36 Şifre Sıfırlama Y-37 Birimin Eksik Tertiplerini Tanimla Y-38 Fiş İstatistikleri Y-40 Parasal Sınırlar

17 HARCAMA MODÜLÜ H-01 Abonelik Girişi H-02 Abonelik Sorgula
H-03 İş Avansı Girişi H-04 İş Avansı Sorgula H-05 Sürekli Görev Yolluğu Girişi H-06 Sürekli Görev Yolluğu Sorgulama H-07 Harcama Talimatı Oluşturma H-08 Geçici Görev Yolluğu Sorgula H-09 İhiyaç İstek Belgesi Girişi H-10 İhiyaç İstek Belgesi Sorgula H-11 Satınalma İstek Girişi H-12 Satınalma İstek Belgesi Sorgula H-13 Yaklaşık Maliyet(Piyasa Araştırma) Sorgula H-14 Satınalma Onay Belgesi Sorgula H-15 İhale Dosyası Sorgula H-16 Diğer Ödemeleri Sorgula H-17 Avukatlık Hizmet Bedelleri H-18 Mahkeme Harç ve Giderleri H-19 Telif Tercüme Ücretleri H-20 Temsil Tanıtma Giderleri Oluştur H-21 Toplantı ve Kurs Giderleri H-22 Ön Ödeme İdare ve Mutemet Tanımlama

18 PERSONEL MODÜLÜ P-01 Personel Listesi P-02 Personel Ekle
P-04 Fark Bordrosu Genel Bilgileri P-05 Personel Gösterge İşlemleri P-06 Gösterge P-07 Sağlık Bakanlığı Hastane Bilgileri P-08 Sağlık Bakanlığı Ünvan Bilgileri P-10 Üretimi Teşvik Primi Ceza Turleri P-11 Üretimi Teşvik Primi Genel Değerler P-12 Üretimi Teşvik Primi Kurum Değerleri P-14 Maaş İcmal / Muhasebeleştirme P-15 Geçici Personel Ücretleri P-16 Ek Gösterge P-17 Ek Ödeme Oranı P-18 Özel Hizmet Oranı P-19 Yan Ödeme Oranı P-20 Tazminat Tür P-21 Banka Disketi P-22 Sosyal Yardımlar P-23 Nöbet Ücreti İcmal / Muhasebeleştime P-24 İcmal Raporu P-25 SB Performans İcmal / Muhasebeleştirme P-26 Üretimi Teşvik Primi İcmal / Muhasebeleştirme P-27 Maaş Bordroları P-28 Üniversite Performans Ödemesi İcmal / Muhasebeleştirme P-29 Üretim Teşvik Primi Ödemesi İcmal / Muhasebeleştirme P-30 Sendika Kesintisi Listesi P-31 SSK Kesintisi Listesi P-32 İcra Kesintisi Listesi

19 GELİR MODÜLÜ G-01 İşletme Gelir Kalemleri G-02 Masraf Yeri Tanımlama
G-03 Sipariş Girişi G-04 Sipariş Sorgula G-05 Ön Maliyet Hesapla G-17 İcra Daire Kodları

20 TAŞINIR MODÜLÜ T-01 Raporlar T-02 Ambar Tanımlama T-03 Marka Tanımlama
T-04 Ürün Kartı T-05 Taşınır Mal Giriş İşlemleri T-06 Taşınır Mal Çıkış İşlemleri T-07 Kayıttan Düşme T-08 Taşınır İstek Belgesi Oluştur T-09 Taşınır İstek Belgesi Sorgulama T-10 Taşınır Kod Tanımlama T-11 Taşınır Kod Sorgulama T-12 TİB Karşılama T-14 Zimmet Sorgulama ve İade T-15 Zimmet Verme T-16 Yılsonu Sayım Tutanağı T-17 Sayım Tutanakları Listesi T-18 Sayım Fazlası ve Eksiği T-19 Yılsonu İşlem Sonlandırma T-20 TİF Sorgulama T-21 Kayıttan Düşme Sorgulama T-22 Amortisman T-23 Ürün Sorgulama

21 DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
Kurumlar Gelir Sağlık Bak. Üniversite Gider Değişim 13,6% 12,5% 22,4% 15,7% Gelirler Sağlık Bak. Üniversite Giderler 2010 2011 12.500 14.200 4.000 4.500 12.500 15.300 3.800 4.400 16.500 18.700 13,3% 16.300 19.700 20.8%

22 DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

23 DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
ÜNİVERSİTELERİN KAR-ZARAR DURUMU (2013)

24 DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
ÜNİVERSİTELERİN BORÇ DURUMU (2013)

25 DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
ÜNİVERSİTELERİN ALACAK DURUMU (2013)

26 DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
ÜNİVERSİTELERİN BÜTÇE GİDERLERİ DETAYI (2013) BÜTÇE GİDERLERİ Hesaplar Tutar Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Cari Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler 90 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Diğer Transferler Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Borç Verme ve Geri Ödeme 15.000 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Ek Ödeme Kardan Ödenen Ek Ödemeler Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Diğer Ek Ödemeler Toplam

27 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANICILARI
Maliye Bakanlığı Üst Yönetimi Yükseköğretim Kurulu Üniversiteler Sağlık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Diğer Bakanlıklar Yönetim Bilgi Sistemi DMİS

28 ROLLER VE FORMLAR MUHASEBE MODÜLÜ Muhasebe Yetkilisi
Muhasebe Personeli MUHASEBE MODÜLÜ

29 TEŞEKKÜRLER İsmail Hakkı YAZICI Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Daire Başkanı (Proje Yöneticisi)


"Mayıs 2013 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi İsmail Hakkı YAZICI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları