Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORU 1 SUT’ un 6.1.1.A 10 Maddesinde Diş Hekimleri yalnızca doğrudan ağız ve diş sağlığı ile ilgili ilaçları reçete edebilir’ denmektedir.Diş hekimlerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORU 1 SUT’ un 6.1.1.A 10 Maddesinde Diş Hekimleri yalnızca doğrudan ağız ve diş sağlığı ile ilgili ilaçları reçete edebilir’ denmektedir.Diş hekimlerinin."— Sunum transkripti:

1 SORU 1 SUT’ un 6.1.1.A 10 Maddesinde Diş Hekimleri yalnızca doğrudan ağız ve diş sağlığı ile ilgili ilaçları reçete edebilir’ denmektedir.Diş hekimlerinin yazdıkları reçetelerde yan etkiyi önlemeye yönelik veya tedaviyi destekleyen ilaçlarda ödeme kapsamında değerlendirilecek mi? SORU 1 SUT’ un 6.1.1.A 10 Maddesinde Diş Hekimleri yalnızca doğrudan ağız ve diş sağlığı ile ilgili ilaçları reçete edebilir’ denmektedir.Diş hekimlerinin yazdıkları reçetelerde yan etkiyi önlemeye yönelik veya tedaviyi destekleyen ilaçlarda ödeme kapsamında değerlendirilecek mi? 6.1.1.A.10 DİŞ HEKİMLERİ YALNIZCA DOĞRUDAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ İLAÇLARI REÇETE EDEBİLİR.Ör.antibiotik-ağrı kesici- gargara- 6.1.1.A.10 DİŞ HEKİMLERİ YALNIZCA DOĞRUDAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ İLAÇLARI REÇETE EDEBİLİR.Ör.antibiotik-ağrı kesici- gargara-

2 SORU 2 SUT’ un 6.2.1.Ç 5. Maddesindeki süre sınırlaması hakkında bilgi verir misiniz? ‘Yeterli cevap alınamamışsa ilaç bedeli ödenmez’ ibaresine göre raporda yeterli cevap alındığının belirtilmesi gerekir mi? SORU 2 SUT’ un 6.2.1.Ç 5. Maddesindeki süre sınırlaması hakkında bilgi verir misiniz? ‘Yeterli cevap alınamamışsa ilaç bedeli ödenmez’ ibaresine göre raporda yeterli cevap alındığının belirtilmesi gerekir mi? (5) Psöriyatik artritli hastalarda; en az 3 (önceki şekli en az 2) farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı uygun dozunda en az 3’er ay (önceki şekli en az 6) olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) durumlarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla kullanılır. İlacın etkinliği, ilaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Yeterli cevap alınamamışsa (psöriyatik artrit yanıt kriterlerine-PSARC- göre yanıt alınamaması) ilaca devam edilmesi durumunda ilaç bedeli ödenmez. İlaca cevap alınmış ve tedaviye devam edilecek ise bu durum 6 ay süreli yeni düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilir. (5) Psöriyatik artritli hastalarda; en az 3 (önceki şekli en az 2) farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı uygun dozunda en az 3’er ay (önceki şekli en az 6) olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) durumlarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla kullanılır. İlacın etkinliği, ilaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Yeterli cevap alınamamışsa (psöriyatik artrit yanıt kriterlerine-PSARC- göre yanıt alınamaması) ilaca devam edilmesi durumunda ilaç bedeli ödenmez. İlaca cevap alınmış ve tedaviye devam edilecek ise bu durum 6 ay süreli yeni düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilir. CEVAP:İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT ALINDIĞININ VE TEDAVİYE DEVAM EDİLECEĞİNİN YENİ DÜZENLENECEK RAPORDA BELİRTİLMİŞ OLMASI GEREKİR. CEVAP:İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT ALINDIĞININ VE TEDAVİYE DEVAM EDİLECEĞİNİN YENİ DÜZENLENECEK RAPORDA BELİRTİLMİŞ OLMASI GEREKİR.

3 SORU 3 6.2.13. Hepatit Tedavisi Maddesine göre; Antiviral tedavi altındayken örneğin tenofovir kullanan bir hastanın raporu yenilendiğinde yeni hasta bu ilaca devam edebilecek mi? Yoksa tekrar başlama kriterleri düşünülerek lamivudin mi kullanılacak? SORU 3 6.2.13. Hepatit Tedavisi Maddesine göre; Antiviral tedavi altındayken örneğin tenofovir kullanan bir hastanın raporu yenilendiğinde yeni hasta bu ilaca devam edebilecek mi? Yoksa tekrar başlama kriterleri düşünülerek lamivudin mi kullanılacak? (5) Erişkin hastalarda oral antiviral tedaviye HBV DNA ≤ 107 kopya/ml (2.000.000 IU/ml) ise günde 100 mg lamivudin ile başlanır. Tedavinin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) ve üzerinde olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir. HBV DNA >107 kopya/ml (2.000.000 IU/ml)olanlarda diğer oral antivirallerden biri ile tedaviye başlanabilir. Çocuk hastalardan, HBV DNA seviyesi: 10.000 (104 ) kopya/ml (2.000 IU/ml) veya üzerinde olan hastalarda lamivudin tedavisine 3mg/kg/gün dozunda başlanabilir. (5) Erişkin hastalarda oral antiviral tedaviye HBV DNA ≤ 107 kopya/ml (2.000.000 IU/ml) ise günde 100 mg lamivudin ile başlanır. Tedavinin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) ve üzerinde olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir. HBV DNA >107 kopya/ml (2.000.000 IU/ml)olanlarda diğer oral antivirallerden biri ile tedaviye başlanabilir. Çocuk hastalardan, HBV DNA seviyesi: 10.000 (104 ) kopya/ml (2.000 IU/ml) veya üzerinde olan hastalarda lamivudin tedavisine 3mg/kg/gün dozunda başlanabilir. a) HBeAg pozitif olan hastalarda oral antiviral tedavi sırasında HBeAg serokonversiyonundan (HBeAg negatif, anti-HBe pozitif ve HBV DNA negatif olduktan) sonra en fazla 12 ay daha oral antiviral tedavi kullanılabilir. Her yenilenen raporda hastaların tedavi başlangıcındaki ve güncel HBeAg ve HBV DNA durumları belirtilmeli ve belgelenmelidir. a) HBeAg pozitif olan hastalarda oral antiviral tedavi sırasında HBeAg serokonversiyonundan (HBeAg negatif, anti-HBe pozitif ve HBV DNA negatif olduktan) sonra en fazla 12 ay daha oral antiviral tedavi kullanılabilir. Her yenilenen raporda hastaların tedavi başlangıcındaki ve güncel HBeAg ve HBV DNA durumları belirtilmeli ve belgelenmelidir. b) HBeAg negatif olan hastalarda Oral antiviraller, HbsAg pozitifliğini gösterir laboratuvar sonucu rapora eklenerek, HBsAg kayboluncaya kadar kullanılabilir. b) HBeAg negatif olan hastalarda Oral antiviraller, HbsAg pozitifliğini gösterir laboratuvar sonucu rapora eklenerek, HBsAg kayboluncaya kadar kullanılabilir. (6) Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde, HBV DNA ve HBeAg durumları belirtilir, ALT yüksekliği bulunması koşulu aranmadan, hastanın tedavisine başlandığı tarihteki mevzuata uygun başlama kriterlerini gösteren, teşhisin konulduğu raporun fotokopisinin yeni rapora eklenmesi veya başlama kriterlerine uygun olduğunu gösteren, teşhisin konulduğu raporda belirtilen HBV DNA ve ALT değerleri ile raporun tarih ve sayısının, yeni raporda açık olarak belirtilmesi yeterlidir. (6) Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde, HBV DNA ve HBeAg durumları belirtilir, ALT yüksekliği bulunması koşulu aranmadan, hastanın tedavisine başlandığı tarihteki mevzuata uygun başlama kriterlerini gösteren, teşhisin konulduğu raporun fotokopisinin yeni rapora eklenmesi veya başlama kriterlerine uygun olduğunu gösteren, teşhisin konulduğu raporda belirtilen HBV DNA ve ALT değerleri ile raporun tarih ve sayısının, yeni raporda açık olarak belirtilmesi yeterlidir. (7) Erişkin hastalarda oral antiviral tedavi altındayken negatif olan HBV DNA’nın pozitifleşmesi veya HBV DNA’nın 10 kat yükselmesi ile başka bir oral antiviral ajana geçilebilir veya almakta oldukları tedaviye ikinci bir oral antiviral eklenebilir. Ancak lamivudin kullananlarda entekavir veya telbivudine geçilemez veya eklenemez, adefovir kullananlarda tenofovir eklenemez. Oral antiviral değişimi yada tedaviye yeni oral antiviral eklenmesi için düzenlenecek yeni veya mevcut raporda bu durum belirtilir. Başka bir antiviralden lamivudine geçişte bu koşullar aranmaz. (7) Erişkin hastalarda oral antiviral tedavi altındayken negatif olan HBV DNA’nın pozitifleşmesi veya HBV DNA’nın 10 kat yükselmesi ile başka bir oral antiviral ajana geçilebilir veya almakta oldukları tedaviye ikinci bir oral antiviral eklenebilir. Ancak lamivudin kullananlarda entekavir veya telbivudine geçilemez veya eklenemez, adefovir kullananlarda tenofovir eklenemez. Oral antiviral değişimi yada tedaviye yeni oral antiviral eklenmesi için düzenlenecek yeni veya mevcut raporda bu durum belirtilir. Başka bir antiviralden lamivudine geçişte bu koşullar aranmaz.

4 SORU 3 6.2.13. Hepatit Tedavisi Maddesine göre; Antiviral tedavi altındayken örneğin tenofovir kullanan bir hastanın raporu yenilendiğinde yeni hasta bu ilaca devam edebilecek mi? Yoksa tekrar başlama kriterleri düşünülerek lamivudin mi kullanılacak? SORU 3 6.2.13. Hepatit Tedavisi Maddesine göre; Antiviral tedavi altındayken örneğin tenofovir kullanan bir hastanın raporu yenilendiğinde yeni hasta bu ilaca devam edebilecek mi? Yoksa tekrar başlama kriterleri düşünülerek lamivudin mi kullanılacak? CEVAP: CEVAP: Hayır.eski raporunda kullandığı ilaca devam edebilir. Hayır.eski raporunda kullandığı ilaca devam edebilir. (6) Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde, HBV DNA ve HBeAg durumları belirtilir, ALT yüksekliği bulunması koşulu aranmadan, hastanın tedavisine başlandığı tarihteki mevzuata uygun başlama kriterlerini gösteren, teşhisin konulduğu raporun fotokopisinin yeni rapora eklenmesi veya başlama kriterlerine uygun olduğunu gösteren, teşhisin konulduğu raporda belirtilen HBV DNA ve ALT değerleri ile raporun tarih ve sayısının, yeni raporda açık olarak belirtilmesi yeterlidir. (6) Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde, HBV DNA ve HBeAg durumları belirtilir, ALT yüksekliği bulunması koşulu aranmadan, hastanın tedavisine başlandığı tarihteki mevzuata uygun başlama kriterlerini gösteren, teşhisin konulduğu raporun fotokopisinin yeni rapora eklenmesi veya başlama kriterlerine uygun olduğunu gösteren, teşhisin konulduğu raporda belirtilen HBV DNA ve ALT değerleri ile raporun tarih ve sayısının, yeni raporda açık olarak belirtilmesi yeterlidir.

5 SORU 4 SUT’ un 6.2.17.B 1. Maddesine göre; Sudek atrofisinde hastanın tanı konulduktan sonraki ilk altı aylık süreçte olduğunun takibi nasıl yapılacak? Rapor tarihi mi esas alınacak? (Bu raporun hastanın ilk raporu olup-olmadığı sistem tarafından denetlenir halde mi? SORU 4 SUT’ un 6.2.17.B 1. Maddesine göre; Sudek atrofisinde hastanın tanı konulduktan sonraki ilk altı aylık süreçte olduğunun takibi nasıl yapılacak? Rapor tarihi mi esas alınacak? (Bu raporun hastanın ilk raporu olup-olmadığı sistem tarafından denetlenir halde mi? Yalnızca 01.04.2010 tarihinden sonra çıkmış olan sudek atrofisi raporuyla kalsitonin etken maddeli bir ilaç kullanıp kullanmadığı sorgulanmalıdır. Yalnızca 01.04.2010 tarihinden sonra çıkmış olan sudek atrofisi raporuyla kalsitonin etken maddeli bir ilaç kullanıp kullanmadığı sorgulanmalıdır. Tanı konulduktan sonraki ilk 6 ay süresince kalsitonin kullanım hakkı vardır. Rapor tarihi esas alınacaktır. Tanı konulduktan sonraki ilk 6 ay süresince kalsitonin kullanım hakkı vardır. Rapor tarihi esas alınacaktır. Eczacı haksahibi-rapor sorgu bölümünden hastanın almış olduğu raporları sorgulayabilir.Tereddüt hasıl olduğunda SSGM aranabilir. Eczacı haksahibi-rapor sorgu bölümünden hastanın almış olduğu raporları sorgulayabilir.Tereddüt hasıl olduğunda SSGM aranabilir.

6 SORU 5 SUT’ un 6.2.33 1. Maddesine göre; Makula dejenerasyonunda hastaya 3 defa örneğin Ranibizumab reçete edilip hasta bunu temin ettiğinde sonrasında örneğin vertaporfin reçetelenip hasta temin etmek istediğinde bunun denetimi nasıl yapılacak? SORU 5 SUT’ un 6.2.33 1. Maddesine göre; Makula dejenerasyonunda hastaya 3 defa örneğin Ranibizumab reçete edilip hasta bunu temin ettiğinde sonrasında örneğin vertaporfin reçetelenip hasta temin etmek istediğinde bunun denetimi nasıl yapılacak? (1) Pegaptanib Sodyum(macugen), Ranibizumab (lucentıs)ve Vertaporfin(vısudyn) etken maddelerini içeren ilaçlar; 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim rapora eklenerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır. Ömür boyu; pegaptanib sodyum her bir göz için en fazla 7 enjeksiyon, ranibizumab her bir göz için en fazla 3 enjeksiyon uygulanabilir. ( Bu grup ilaçlar ardışık yada kombine olarak kullanılamayacaktır. Bu grup ilaçlar yalnızca ayaktan tedavi kapsamında ödenir.) (1) Pegaptanib Sodyum(macugen), Ranibizumab (lucentıs)ve Vertaporfin(vısudyn) etken maddelerini içeren ilaçlar; 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim rapora eklenerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır. Ömür boyu; pegaptanib sodyum her bir göz için en fazla 7 enjeksiyon, ranibizumab her bir göz için en fazla 3 enjeksiyon uygulanabilir. ( Bu grup ilaçlar ardışık yada kombine olarak kullanılamayacaktır. Bu grup ilaçlar yalnızca ayaktan tedavi kapsamında ödenir.) CEVAP:HER İLAÇ KENDİ BAZINDA ÖMÜR BOYU TANITILMIŞ.ANCAK KAYITLARI İNCELEDİĞİMDE EŞLENİK KAYDI YAPILMAMIŞ.Eczacı medula-eczane ekranından kontrolünü yapmalıdır.Kayıtlara ulaşamadığı takdirde SSGM’ni arayarak bilgi alabilir. CEVAP:HER İLAÇ KENDİ BAZINDA ÖMÜR BOYU TANITILMIŞ.ANCAK KAYITLARI İNCELEDİĞİMDE EŞLENİK KAYDI YAPILMAMIŞ.Eczacı medula-eczane ekranından kontrolünü yapmalıdır.Kayıtlara ulaşamadığı takdirde SSGM’ni arayarak bilgi alabilir.

7 HATIRLATMA HATIRLATMA Hasta hangi ilaçla başlamışsa o ilacı sonuna kadar kullanmalıdır.2 kutu macugen kullanıp devamında lucentis yada vısudyn flakon kullanamaz. Hasta hangi ilaçla başlamışsa o ilacı sonuna kadar kullanmalıdır.2 kutu macugen kullanıp devamında lucentis yada vısudyn flakon kullanamaz.

8 SORU 6 SUT’ un 6.2.38 3. maddesine göre; Örneğin; İç Hastalıkları Uzmanı hastaya bir analog insülin ve rosiglitozon etken maddeli bir ilaç içeren bir rapor çıkarttı ve hastaya o gün analog insülin reçete etti. Hasta insülini temin etti ve birkaç gün sonra yine İç Hastalıkları Uzmanı hastaya rosiglitazon etken maddeli ilacı reçete etti. Bu ilacı temin ederken kombine kullanım oluştuğu durumu düşünülürse; bunun denetimi nasıl sağlanacak? SORU 6 SUT’ un 6.2.38 3. maddesine göre; Örneğin; İç Hastalıkları Uzmanı hastaya bir analog insülin ve rosiglitozon etken maddeli bir ilaç içeren bir rapor çıkarttı ve hastaya o gün analog insülin reçete etti. Hasta insülini temin etti ve birkaç gün sonra yine İç Hastalıkları Uzmanı hastaya rosiglitazon etken maddeli ilacı reçete etti. Bu ilacı temin ederken kombine kullanım oluştuğu durumu düşünülürse; bunun denetimi nasıl sağlanacak? MEDULA-ECZANE SİSTEMİNDEN KİŞİ İLAÇ BİLGİSİNDEN KONTROLÜ YAPILACAKTIR.TEREDDÜT HASIL OLDUĞUNDA SSGM ARANABİLİR. MEDULA-ECZANE SİSTEMİNDEN KİŞİ İLAÇ BİLGİSİNDEN KONTROLÜ YAPILACAKTIR.TEREDDÜT HASIL OLDUĞUNDA SSGM ARANABİLİR. Her durumda kombine kullanımları belirtilmiş olan bu grup ilaçlar reçete ya da raporda tek başına olsalar dahi ilaçlar karşılanırken medula-eczane kısmından kullandığı ilaçlar sorgulanmalıdır. Her durumda kombine kullanımları belirtilmiş olan bu grup ilaçlar reçete ya da raporda tek başına olsalar dahi ilaçlar karşılanırken medula-eczane kısmından kullandığı ilaçlar sorgulanmalıdır.

9 ÖRNEK ÖRNEK Hasta 02.04.2010 tarihli dahiliye uzm.yazdığı reçetesiyle lantus almış.bu ilaç 30.04.2010 da bitecek.hasta 05.04.2010 tarihli bir reçeteyle rosenda ilacını alabilmesi için reçeteyi endokrin uzmanı yazmış olmalıdır. Hasta 02.04.2010 tarihli dahiliye uzm.yazdığı reçetesiyle lantus almış.bu ilaç 30.04.2010 da bitecek.hasta 05.04.2010 tarihli bir reçeteyle rosenda ilacını alabilmesi için reçeteyi endokrin uzmanı yazmış olmalıdır. Bu grup ilaçların aynı raporda yada hastaya ait farklı raporlarda bulunması sıkıntı yaratmamaktadır.Önemli olan bu ilaçların reçetelendirilme tarihleridir. Bu grup ilaçların aynı raporda yada hastaya ait farklı raporlarda bulunması sıkıntı yaratmamaktadır.Önemli olan bu ilaçların reçetelendirilme tarihleridir.

10 SORU 7 SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/44 nolu Genelge’ ye göre; Yeni SUT 6.2.38.’ i yorumlayınız? SORU 7 SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/44 nolu Genelge’ ye göre; Yeni SUT 6.2.38.’ i yorumlayınız? METFORMİNSULFONİLÜREAKARBOZİNSANİNSÜLİNLERİGLUCOPHAGE,GLİFOR,DİAFORMİN,ACARİSGLYNOSE,GLUCOBAYDİABİNESE,BETANORMDİAMİCRONAMARYL,GLİMAX, (İNSAN İNSÜLİNLERİ) HUMULIN,MIXTARD TÜM HEKİMLERCE REÇETE EDİLEBİLİR

11 SORU 7 SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/44 nolu Genelge’ ye göre; Yeni SUT 6.2.38.’ i yorumlayınız? SORU 7 SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/44 nolu Genelge’ ye göre; Yeni SUT 6.2.38.’ i yorumlayınız? REPAGLİNİDNATEGLİNİDNOVONORMDIAFREENOVADESTARLİXINCURIAENDOKRİNOLOJİ İÇ HASTALIKLARI İÇ HASTALIKLARI KARDİYOLOJİ KARDİYOLOJİ AİLE HEKİMİ UZMANI AİLE HEKİMİ UZMANI TARAFINDAN REÇETE VE RAPORLANDIRILIR. 01.04.2010 ÖNCESİ YADA SONRASI RAPORLA TÜM HEKİMLERCE

12 SORU 7 SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/44 nolu Genelge’ ye göre; Yeni SUT 6.2.38.’ i yorumlayınız? SORU 7 SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/44 nolu Genelge’ ye göre; Yeni SUT 6.2.38.’ i yorumlayınız? ANALOG İNSÜLİNLER ROSİGLİTAZONPİOGLİTAZONLANTUSAPIDRANOVOMIXHUMALOGAVANDİAROSENDAGLİFİXDROPİAENDOKRİNOLOJİ İÇ HASTALIKLARI İÇ HASTALIKLARI KARDİYOLOJİ KARDİYOLOJİTARAFINDANREÇETEVE RAPORLANDIRILIR. 01.04.2010 ÖNCESİ YADA SONRASI RAPORLA TÜM HEKİMLERCE

13 SORU 7 SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/44 nolu Genelge’ ye göre; Yeni SUT 6.2.38.’ i yorumlayınız? SORU 7 SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/44 nolu Genelge’ ye göre; Yeni SUT 6.2.38.’ i yorumlayınız? ROSİGLİTAZO N PİOGLİTAZON İNSÜLİN İLE KOMBİNEYALNIZCAENDOKRİNUZMANINCA REÇETE EDİLEBİLİR. 01.04.2010 ÖNCESİ YADA SONRASI RAPORLA KOMBİNE KULLANILACAKSA YALNIZCA ENDOKRİN UZMANI REÇETE EDEBİLİR.

14 DİKKATLİ OL DİKKATLİ OL ECZACI KOMBİNE KULLANILIP KULLANILMADIĞINI MEDULLA-ECZANE İLAÇ SORGUDAN SORGULAMALIDIR. ECZACI KOMBİNE KULLANILIP KULLANILMADIĞINI MEDULLA-ECZANE İLAÇ SORGUDAN SORGULAMALIDIR. SİSTEM KONTROLÜNÜ YAPAMAMAKTADIR. SİSTEM KONTROLÜNÜ YAPAMAMAKTADIR. HASTA 08.04.2010 DA YALNIZCA LANTUS 11.04.2010 DA ROSENDA YAZDIRIRSA BU KOMBİNE KULLANIMDIR. HASTA 08.04.2010 DA YALNIZCA LANTUS 11.04.2010 DA ROSENDA YAZDIRIRSA BU KOMBİNE KULLANIMDIR.

15 SORU 7 SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/44 nolu Genelge’ ye göre; Yeni SUT 6.2.38.’ i yorumlayınız? SORU 7 SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/44 nolu Genelge’ ye göre; Yeni SUT 6.2.38.’ i yorumlayınız? DPP-4ANTAGONİSTLERİ(STAGLİPTİN)VEORALA.DİYABETİKLERİNKOMBİNEPREPARATLARIJANUVİAAVANDAMET ENDOKRİNOLOJİ UZMANI YADA, ÜNİVERSİTE VE EĞİTİM ARAŞTIMA HASTANELERİNDE İSE İÇ HASTALIKLARI UZMANLARI REÇETE VE RAPORLANDIRIR. RAPORLA TÜM HEKİMLERCE REÇETELENİR 01.04.2010 ÖNCESİ YADA SONRASI RAPORLA TÜM HEKİMLERCE

16 SORU 8 SUT’ un 3.2.5. 7 ve 10. maddesinde, Bu hastalıklarda muayene ücretinin alınmamasına yönelik provizyon işlemi nasıl yapılacaktır? SORU 8 SUT’ un 3.2.5. 7 ve 10. maddesinde, Bu hastalıklarda muayene ücretinin alınmamasına yönelik provizyon işlemi nasıl yapılacaktır? Medula hastane kısmında bu branşlardaki muayenelerde m.ü sisteme işlenmeyecektir.Ancak eczaneler reçete karşılarken sistem ayarlanamadığından 3TL m.ü tahsil edilecektir.Sistem ayarlanıncaya kadar Medula hastane kısmında bu branşlardaki muayenelerde m.ü sisteme işlenmeyecektir.Ancak eczaneler reçete karşılarken sistem ayarlanamadığından 3TL m.ü tahsil edilecektir.Sistem ayarlanıncaya kadar

17 SORU 9 SUT’ un 3.1.3’ e 2.b.5. maddesinde tanımlı ‘ Analık halinde kişinin sadece gebelik/analık ile ilgili ilaçları mı karşılanacak? Örneğin doğumdan sonraki 6. haftada hasta zatürre geçirirse bu ilaçlar reçete edildiğinde bedeli ödenir mi? SORU 9 SUT’ un 3.1.3’ e 2.b.5. maddesinde tanımlı ‘ Analık halinde kişinin sadece gebelik/analık ile ilgili ilaçları mı karşılanacak? Örneğin doğumdan sonraki 6. haftada hasta zatürre geçirirse bu ilaçlar reçete edildiğinde bedeli ödenir mi? (**) Analık hali; Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir. (**) Analık hali; Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir. SADECE GEBELİK/ANALIKLA İLGİLİ OLANLAR ÖR/DEMİR,KALSİYUM,VİTAMİN SADECE GEBELİK/ANALIKLA İLGİLİ OLANLAR ÖR/DEMİR,KALSİYUM,VİTAMİN

18 SORU 10 SUT’ un 9.2.2.B 6 maddesi sosyal güvencesi olmayan anneler için mi geçerlidir? SORU 10 SUT’ un 9.2.2.B 6 maddesi sosyal güvencesi olmayan anneler için mi geçerlidir? EVET EVET

19 SORU 10 SUT’ un 3.1.3’ e 2.b.8. maddesinde;Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişilerin özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler hangileridir? Bu raporlarda kişinin ‘ağır özürlü olduğu’ nun yazılması yeterli midir? Rapor ayrıca belirtilmesi gereken özel bir durum var mıdır? SORU 10 SUT’ un 3.1.3’ e 2.b.8. maddesinde;Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişilerin özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler hangileridir? Bu raporlarda kişinin ‘ağır özürlü olduğu’ nun yazılması yeterli midir? Rapor ayrıca belirtilmesi gereken özel bir durum var mıdır? KocaeliSağlık BakanlığıKocaeli Devlet Hastanesi KocaeliSağlık BakanlığıKocaeli İzmit Devlet Hastanesi KocaeliSağlık BakanlığıDerince Devlet Hastanesi KocaeliSağlık BakanlığıGebze Fatih Devlet Hastanesi KocaeliSağlık BakanlığıGebze Devlet Hastanesi KocaeliSağlık BakanlığıGölcük Devlet Hastanesi KocaeliSağlık Bakanlığı Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi KocaeliSağlık BakanlığıKaramürsel Devlet Hastanesi KocaeliÜniversite Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi KocaeliMSBGölcük Asker Hastanesi KocaeliMSBDerince Asker Hastanesi

20 (***) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirilen kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler olarak kabul edilir. Bu kişiler için düzenlenen faturaya Özürlü Sağlık Kurulu Raporu eklenecektir. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirilen kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler olarak kabul edilir. Bu kişiler için düzenlenen faturaya Özürlü Sağlık Kurulu Raporu eklenecektir.

21 BAKINIZ YÖNETMELİĞE BAKINIZ YÖNETMELİĞE Ağır Özürlü: Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %50 nin üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme, giyinme, yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişileri, Ağır Özürlü: Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %50 nin üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme, giyinme, yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişileri,

22 SORU 11 ‘Depresyon’ ‘Major Depresyon’ ‘Depresif Nöbet’ ‘ Anksiyete’ ‘ Kronik Anksiyete’ tanılı raporlar medulada hangi kodla kaydedilmelidir? Bu alt teşhisler sistemde yer almadığından ’20.00 EK-2 listede yer almayan ilaçlar’ koduyla katılım paylı mı fatura etmemiz gerekir? Bu hastaları raporlarını düzelttirmek için yönlendirmeli miyiz ? SORU 11 ‘Depresyon’ ‘Major Depresyon’ ‘Depresif Nöbet’ ‘ Anksiyete’ ‘ Kronik Anksiyete’ tanılı raporlar medulada hangi kodla kaydedilmelidir? Bu alt teşhisler sistemde yer almadığından ’20.00 EK-2 listede yer almayan ilaçlar’ koduyla katılım paylı mı fatura etmemiz gerekir? Bu hastaları raporlarını düzelttirmek için yönlendirmeli miyiz ? 20.00 EK 2 LİSTEDE YER ALMAYAN HASTALIKLAR (HASTA KATILIM PAYLI ) kısmından girilmelidir.Alt tanılara uygun düzenlenmiş raporlar muafiyet kapsamındadır. 20.00 EK 2 LİSTEDE YER ALMAYAN HASTALIKLAR (HASTA KATILIM PAYLI ) kısmından girilmelidir.Alt tanılara uygun düzenlenmiş raporlar muafiyet kapsamındadır. NOT:SUT 6.1.1.C SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ MADDE 6 YA GÖRE RAPORDA TANI DÜZELTMESİ YAPILAMAZ. NOT:SUT 6.1.1.C SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ MADDE 6 YA GÖRE RAPORDA TANI DÜZELTMESİ YAPILAMAZ.

23 11.01 - (Eski Kodu=11.01) Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar F00-F09 VE ALT GRUPLARI 11.02 - (Eski Kodu=11.02) Demans F00-F03 VE ALT GRUPLARIG30 11.03.1 ---> Sizofreni F20 VE ALT GRUPLARI 11.03.2 ---> Sizoaffektif Bozukluk F25 VE ALT GRUPLARI 11.03.3 ---> Sanrisal BozuklukYOK 11.03.4 ---> Atipik PsikozYOK 11.03.5 ---> Sizofreniform BozuklukF20.8 VE F23.2 11.03.6 ---> Bipolar Mizac Bozuklugu F31 VE ALT GRUPLARI

24 11.04.1 ---> Panik BozuklukF41.0 11.04.10 ---> Distimik BozuklukF34.1 11.04.2 ---> Sosyal FobiF40.1 11.04.3 ---> Obsesif-Kompulsif BozuklukF42 VE ALT GRUPLARI 11.04.4 ---> Travma Sonrasi Stres BozukluguF43.1 11.04.5 ---> Yaygin Anksiyete BozukluguF41.1 11.04.6 ---> Somatoform BozuklukF45 VE ALT GRUPLARI 11.04.7 ---> Yeme BozukluklariF50 VE ALT GRUPLARI 11.04.8 ---> Unipolar DepresyonYOK 11.04.9 ---> Bipolar DepresyonF31.3 F31.4 F31.5


"SORU 1 SUT’ un 6.1.1.A 10 Maddesinde Diş Hekimleri yalnızca doğrudan ağız ve diş sağlığı ile ilgili ilaçları reçete edebilir’ denmektedir.Diş hekimlerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları