Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Bilgisayarların Keşfi 2010 Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı Yönetimi Bölüm 10.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Bilgisayarların Keşfi 2010 Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı Yönetimi Bölüm 10."— Sunum transkripti:

1 Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Bilgisayarların Keşfi 2010 Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı Yönetimi Bölüm 10

2 Hedefler Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile nasıl etkileşimde olduğunu açıklamak. Veri bütünlüğünü tanımlamak ve değerli bilgi niteliklerini açıklamak. Karakter, alan, kayıt ve dosya terimleri üzerinde tartışmak. Dosya bakım teknikleri ve doğrulama tekniklerini açıklamak Dosya işleme yaklaşımı ve veritabanı yaklaşımı arasındaki farkları belirtmek. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 2

3 Hedefler Veritabanı yönetim sistemleri için ortak olan fonksiyonlar üzerinde tartışmak. İlişkisel, nesneye yönelik ve çok boyutlu veritabanlarının karakteristiklerini açıklamak. Web veritabanlarına nasıl erişildiğini açıklamak. Veritabanı tasarım esaslarını tanımlamakve veritabanı uzmanları ve yöneticilerinin sorumlulukları üzerinde tartışmak. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 3

4 Veritabanı, Veri ve Bilgi Veritabanı Veriye erişim, geri alma ve kullanımına izin verecek şekilde düzenlenen veri topluluğudur. Veri İşlenmemiş öğelerin derlemesidir Metin Sayılar Görüntüler Ses Video Bilgi İşlenmiş veri Belgeler Ses Görüntüler ve Video Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 4

5 Veritabanı, Veri ve Bilgi Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 5

6 Veritabanı, Veri ve Bilgi Veritabanı yazılımı, genellikle veritabanı yönetim sistemi (DBMS) olarak adlandırılır ve şunları yapmanızı sağlar: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 6 Bilgisayar destekli bir veritabanı oluşturma Veri ekleme, düzenleme ve silme Veriyi sıralama ve veriyi okuma Formlar oluşturma ve veriden rapor hazırlama

7 Veritabanı, Veri ve Bilgi Veri bütünlüğü, verinin niteliğini tanımlar. «Döküntü girer, döküntü çıkar (GIGO)» kavramı, bir bilgisayar çıktısının doğruluğunun, girdinin doğruluğuna göre olduğunu gösterir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 7 Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click Data Integrity below Chapter 10

8 Veritabanı, Veri ve Bilgi Değerli veri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 8 DoğruDoğrulanabilirZamanındaDüzenlenmişErişilebilirKullanışlı Uygun maliyetli

9 Veri Sıradüzeni Veri, katmanlar halinde düzenlenir. – Dosyalar, kayıtlar, alanlar, karakterler Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 9

10 Veri Sıradüzeni Karakter, bir byte dır. – Sayılar, harfler, boşluk, noktalama işaretleri veya diğer semboller Alan, bir veya daha fazla ilişkili karakterin kombinasyonudur. – Alan adı – Alan boyutu – Veri tipi Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 10

11 Veri Sıradüzeni Genel veri tipleri: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 11 MetinSayısal Otomatik numara Para birimi TarihNotEvet/HayırKöprüNesneEk

12 Veri Sıradüzeni Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 12 Kayıt, ilişkili alanların bir grubudur. – Birincil anahtar, her bir kaydı eşsiz olarak tanımlar. Veri dosyası, ilişkili kayıtların bir bütünüdür.

13 Verinin Korunumu Dosya bakımı, veriyi güncel tutma prosedürlerini ifade eder. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 13 Kayıt eklemek Kayıtları düzenlemek Kayıt silmek

14 Verinin Korunumu Kullanıcılar yeni veri aldıklarında, bir dosyaya yeni kayıtlar eklerler. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 14

15 Verinin Korunumu Kullanıcılar yanlış veriyi düzeltmek veya eski veriyi güncellemek için kaydı düzenlerler. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 15

16 Verinin Korunumu Kayıt artık gerekli olmadığında, kullanıcı bunu dosyadan siler. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 16

17 Verinin Korunumu Doğrulama, verinin doğru olup olmadığını bulmak için veriyi bir takım kurallar ve değerler ile karşılaştırır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 17 Alfabetik/Sayısal Kontrol Aralık kontrolü Tutarlılık kontrolü Tamlık kontrolü Sağlama basamağı Diğer kontroller Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click Data Validation below Chapter 10

18 Dosya İşleme ve Veritabanları Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 18 Dosya işleme sistemi Her bölüm kendi dosyalar setine sahiptir. Uzun yıllardır kullanılır. Veri artıklığı oluşur. Veriyi izole eder. Veritabanı yaklaşımı Programlar ve kullanıcılar veri paylaşır. Veri artıklığını düşürür. Veri bütünlüğünü artırır. Veriyi paylaşır. Kolay erişim sağlar. Geliştirme zamanını azaltır. Daha savunmasız (zarara açık) olabilir.

19 Dosya İşleme ve Veritabanları Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 19

20 Veritabanı Yönetim Sistemleri Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 20 Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click MySQL below Chapter 10

21 Veritabanı Yönetim Sistemleri Veri sözlüğü, veri tabanındaki her bir dosya ve bu dosyalardaki her bir alan hakkında veriyi içerir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 21

22 Veritabanı Yönetim Sistemleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS), kullanıcıların ve programların veri tabanında veriyi okumalarını ve yönetmelerini sağlayan birkaç araç içerir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 22 Sorgu diliÖrnekle sorgulamaFormRapor üretici

23 Veritabanı Yönetim Sistemleri Sorgu dili, kullanıcıların veriyi görüntüleme, yazdırma veya depolama için belirlemelerine izin veren basit, İngilizce benzeri ifadelerden oluşur. Örnekle sorgulama (QBE), kullanıcıların veri alımına yardımcı olmak için bir GUI (grafiksel kullanıcı arayüzü) sağlar. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 23

24 Veritabanı Yönetim Sistemleri Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 24

25 Veritabanı Yönetim Sistemleri Form, ekran üzerinde bir veri tabanında veri girişi veya düzenlemesi için uygun alanlar sağlayan bir penceredir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 25 Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click E-Form below Chapter 10

26 Veritabanı Yönetim Sistemleri Rapor üretici, kullanıcıların ekran üzerinde bir rapor tasarlamalarına, veriyi rapor tasarımına almalarına ve daha sonra raporu görüntülemelerine ya da yazdırmalarına izin verir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 26

27 Veritabanı Yönetim Sistemleri DBMS, izin verilen zamanlarda sadece yetkili kullanıcıların veriye erişimini sağlar. Erişim hakları En düşük erişim hakkı ilkesi Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 27

28 Veritabanı Yönetim Sistemleri DMBS, verinin zarar gördüğü veya bozulduğu durumlarda veritabanını kullanılabilir bir biçime getirmek için çeşitli teknikler sağlar. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 28 Yedekleme Kayıt tutma Kurtarma aracı Sürekli yedekleme

29 Veritabanı Yönetim Sistemleri Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 29

30 İlişkisel, Nesneye Yönelik ve Çok Boyutlu Veritabanları Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 30 Veri modeli, veritabanının veriyi nasıl düzenleyeceğini belirleyen kurallar ve standartlardan oluşur.

31 İlişkisel, Nesneye Yönelik ve Çok Boyutlu Veritabanları İlişkisel veritabanı, veriyi satırlar ve sütunlardan oluşan tablolarda saklar. – Her satır birincil anahtara sahiptir. – Her sütun eşsiz bir isme sahiptir. İlişki, veri içerisindeki bir bağlantıdır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 31

32 İlişkisel, Nesneye Yönelik ve Çok Boyutlu Veritabanları Yapısal Sorgu Dili (SQL), kullanıcıların veriyi yönetmesine, güncellemesine ve okumasına izin veren bir sorgu dilidir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 32 Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click SQL below Chapter 10

33 İlişkisel, Nesneye Yönelik ve Çok Boyutlu Veritabanları Nesneye yönelik veritabanı (OODB), veriyi nesnelerde saklar. Bir nesneye yönelik veri tabanı için uygun uygulamalara şu örnekler verilebilir: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 33 Çoklu ortam veritabanı Grup yazılımı veritabanı Bilgisayar destekli tasarım veritabanı Hipermetin veritabanı

34 İlişkisel, Nesneye Yönelik ve Çok Boyutlu Veritabanları Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 34

35 İlişkisel, Nesneye Yönelik ve Çok Boyutlu Veritabanları Çok boyutlu veritabanı, veriyi iki boyuttan daha fazla boyutta saklayabilir. – Bazen hiperküp olarak bilinir. – Veriyi bir ilişkisel veritabanından çok daha hızlı birleştirebilir. Veri ambarı, geçmiş ve güncel işlemleri analiz etmek için gerekli olan veriyi saklayan ve yöneten büyük bir veritabanıdır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 35 Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click Data Warehouses below Chapter 10

36 Web Veritabanları Web üzerindeki veritabanları şunlara izin verir: Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 36 Ürün veya hizmetlerin satın alımı Tahvil alımı veya satımı Bir iş aramak Uçuş rezervasyonları yapmak Üniversite kayıtları Yarıyıl notlarını kontrol etmek

37 Web Veritabanları Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 37

38 Video: Bir Fotoğraf Paylaşım Sitesi Veriyi Nasıl Tutar? Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 38 BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYIN

39 Veritabanı Yönetimi Dikkatli bir şekilde tasarlanmış veritabanına sahip olmak önemlidir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 39 Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click Database Design Guidelines below Chapter 10

40 Veritabanı Yönetimi Veritabanı uzmanları ve yöneticiler tüm veritabanı aktivitelerinin yönetimi ve koordinasyonundan sorumludur. Veritabanı Uzmanı (DA) Düzgün alan yerleşimine karar verir, veri ilişkisini tanımlar ve kullanıcının erişim ayrıcalıklarını belirler. Veritabanı Yöneticisi (DBA) Veri sözlüğü oluşturur ve bakımını yapar, güvenliği kontrol eder, performansı izler, yedekleri ve kurtarma prosedürlerini kontrol eder. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 40

41 Veritabanı Yönetimi Çalışanların verinin veritabanında nasıl etkili biçimde kullanılacağını öğrenmeleri gerekir. – Veritabanı ile etkileşim – Veritabanı için yeni verinin tanımlanması – Veritabanının bakımı Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 41

42 Özet Veri ve bilginin bir organizasyon için değerli varlıklar olarak önemi Yüksek nitelikli verinin bakımı için yöntemler Değerli bilginin niteliğinin değerlendirilmesi Veriyi bir veritabanında düzenlemenin avantajları Çeşitli veritabanı tipleri Veritabanı uzmanları ve yöneticilerinin rolleri Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10 42

43 Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Chapter 10 Complete Bilgisayarların Keşfi 2010 Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı Yönetimi Bölüm 10


"Living in a Digital World Discovering Computers 2010 Bilgisayarların Keşfi 2010 Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı Yönetimi Bölüm 10." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları