Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Keşfi 2010 Bölüm 10

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Keşfi 2010 Bölüm 10"— Sunum transkripti:

1 Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Keşfi 2010 Bölüm 10
Dijital Dünyada Yaşamak

2 Hedefler Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile nasıl etkileşimde olduğunu açıklamak. Veri bütünlüğünü tanımlamak ve değerli bilgi niteliklerini açıklamak. Karakter, alan, kayıt ve dosya terimleri üzerinde tartışmak. Dosya bakım teknikleri ve doğrulama tekniklerini açıklamak Dosya işleme yaklaşımı ve veritabanı yaklaşımı arasındaki farkları belirtmek. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

3 Hedefler Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Veritabanı yönetim sistemleri için ortak olan fonksiyonlar üzerinde tartışmak. İlişkisel, nesneye yönelik ve çok boyutlu veritabanlarının karakteristiklerini açıklamak. Web veritabanlarına nasıl erişildiğini açıklamak. Veritabanı tasarım esaslarını tanımlamakve veritabanı uzmanları ve yöneticilerinin sorumlulukları üzerinde tartışmak. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

4 Veritabanı, Veri ve Bilgi
Veriye erişim, geri alma ve kullanımına izin verecek şekilde düzenlenen veri topluluğudur. Veri İşlenmemiş öğelerin derlemesidir Metin Sayılar Görüntüler Ses Video Bilgi İşlenmiş veri Belgeler Görüntüler ve Video Veritabanı, verinin erişilmesine, okunmasına ve kullanımına izin verecek şekilde, verilerin sistemli olarak düzenlenmesidir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

5 Veritabanı, Veri ve Bilgi
Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

6 Veritabanı, Veri ve Bilgi
Veritabanı yazılımı, genellikle veritabanı yönetim sistemi (DBMS) olarak adlandırılır ve şunları yapmanızı sağlar: Bilgisayar destekli bir veritabanı oluşturma Veri ekleme, düzenleme ve silme Veriyi sıralama ve veriyi okuma Formlar oluşturma ve veriden rapor hazırlama Veritabanı yazılımı, genelde kullanılan adıyla veritabanı yönetim sistemi, kullanıcıların bilgisayar destekli veritabanı oluşturmalarını; veri eklemelerini, değiştirmelerini ve silmelerini; veriyi sınıflandırmalarını ve geri elde etmelerini; formlar ve raporlar oluşturmalarını sağlar. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

7 Veritabanı, Veri ve Bilgi
Veri bütünlüğü, verinin niteliğini tanımlar. «Döküntü girer, döküntü çıkar (GIGO)» kavramı, bir bilgisayar çıktısının doğruluğunun, girdinin doğruluğuna göre olduğunu gösterir. Veri; metin, sayı, resim, ses ve video gibi işlenmemiş nesnelerin oluşturduğu yapıdır. Bilgisayar veriyi işleyerek bilgiyi çıkartır. Bilgi düzenlenmiş, anlamlı ve kullanışlı olan işlenmiş veridir. Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click Data Integrity below Chapter 10 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

8 Veritabanı, Veri ve Bilgi
Değerli veri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: Doğru Doğrulanabilir Zamanında Düzenlenmiş Erişilebilir Kullanışlı Uygun maliyetli Bilginin değerli olabilmesi için, doğru, doğrulanabilir, zamanlı, organize, erişilebilir, kullanışlı ve uygun maliyetli olmalıdır. Veri, bilgiyi oluşturmak için kullanıldığı için, birçok şirket verinin, kendi değerli varlıklarından birisi olduğunun farkındadır. Veri bütünlüğü, verinin kalitesini tanımlar. Veri bütünlüğü önemlidir çünkü bilgisayarlar ve insanlar kararlar almak ve eylemleri gerçekleştirmek için bilgiyi kullanırlar. Bir bilgisayarın doğru bilgiyi oluşturması için, veritabanında girilmiş olan veri bir bütünlüğe sahip olmalıdır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

9 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Veri Sıradüzeni Veri, katmanlar halinde düzenlenir. Dosyalar, kayıtlar, alanlar, karakterler Veri, verinin her bir seviyesi daha düşük seviyeli bir veya birden fazla öğeden oluşacak şekilde, hiyerarşik olarak sınıflandırılır. Bit, bir bilgisayarın işleyebileceği en küçük veri birimidir. Sekiz bit gruplandığında bir byte oluşur ve her bir byte tek bir karakteri temsil eder. Alan, birbiriyle ilişkili bir veya daha fazla karakterin oluşturduğu yapıdır ve kullanıcının eriştiği en küçük veri birimidir. Kayıt, birbiriyle alakalı olan alanların oluşturduğu gruptur. Veri dosyası, hard disk, CD veya DVD gibi depolama ortamında depolanan, birbiriyle alakalı kayıtların oluşturduğu yapıdır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

10 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Veri Sıradüzeni Karakter, bir byte dır. Sayılar, harfler, boşluk, noktalama işaretleri veya diğer semboller Alan, bir veya daha fazla ilişkili karakterin kombinasyonudur. Alan adı Alan boyutu Veri tipi Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

11 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Veri Sıradüzeni Genel veri tipleri: Metin Sayısal Otomatik numara Para birimi Tarih Not Evet/Hayır Köprü Nesne Ek Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

12 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Veri Sıradüzeni Kayıt, ilişkili alanların bir grubudur. Birincil anahtar, her bir kaydı eşsiz olarak tanımlar. Veri dosyası, ilişkili kayıtların bir bütünüdür. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

13 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Verinin Korunumu Dosya bakımı, veriyi güncel tutma prosedürlerini ifade eder. Kayıt eklemek Kayıtları düzenlemek Kayıt silmek Dosya bakımı, veriyi güncel tutan prosedürleri ifade eder. Dosya bakım prosedürleri yeni veri elde edildiğinde kayıtların eklenmesini, yanlış verilerin düzeltilmesi için kayıtların değiştirilmesini veya eski verinin yenisi ile güncellenmesini ve gerek duyulmadıkları zaman kayıtların silinmesini içerir. Onaylama, verinin doğru olup olmadığını anlamak için, bir takım kurallar veya değerler ile karşılaştırılması işlemidir. Birçok program, girilen verinin doğruluğundan emin olmak için, verileri analiz ederek, bir onay kontrolü gerçekleştirir. Onay kontrolleri tipleri; alfabetik kontrol, sayısal kontrol, aralık kontrolü, kararlılık kontrolü, tamlık kontrolü ve kontrol sayısıdır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

14 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Verinin Korunumu Kullanıcılar yeni veri aldıklarında, bir dosyaya yeni kayıtlar eklerler. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

15 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Verinin Korunumu Kullanıcılar yanlış veriyi düzeltmek veya eski veriyi güncellemek için kaydı düzenlerler. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

16 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Verinin Korunumu Kayıt artık gerekli olmadığında, kullanıcı bunu dosyadan siler. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

17 Verinin Korunumu Doğrulama, verinin doğru olup olmadığını bulmak için veriyi bir takım kurallar ve değerler ile karşılaştırır. Alfabetik/Sayısal Kontrol Aralık kontrolü Tutarlılık kontrolü Tamlık kontrolü Sağlama basamağı Diğer kontroller Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click Data Validation below Chapter 10 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

18 Dosya İşleme ve Veritabanları
Dosya işleme sistemi Her bölüm kendi dosyalar setine sahiptir. Uzun yıllardır kullanılır. Veri artıklığı oluşur. Veriyi izole eder. Veritabanı yaklaşımı Programlar ve kullanıcılar veri paylaşır. Veri artıklığını düşürür. Veri bütünlüğünü artırır. Veriyi paylaşır. Kolay erişim sağlar. Geliştirme zamanını azaltır. Daha savunmasız (zarara açık) olabilir. Dosya işleme sisteminde, kuruluştaki her bir bölüm veya alan kendi veri dosyası setine sahiptir. Dosya işleme sistemlerinin iki ana kusuru fazlalık veri (kopya veri) ve yalıtılmış veridir. Veritabanı yaklaşımı ile birçok program ve kullanıcı veriyi bir veritabanında paylaşır. Veritabanı yaklaşımı veri artıklığını düşürür, veri bütünlüğünü artırır, veriyi paylaşır, kolay erişime izin verir ve geliştirme zamanını düşürür. Ancak veritabanı sistemi, dosya işleme sisteminden çok daha karmaşıktır, özel eğitim ve daha fazla bilgisayar belleği, depolama alanı ve işleme gücü gerektirir. Bunun yanında veritabanındaki veri, dosya işleme sistemlerindeki veriden çok daha değerlidir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

19 Dosya İşleme ve Veritabanları
Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

20 Veritabanı Yönetim Sistemleri
Çoğu DBMS bazı ortak fonksiyonları gerçekleştirir. Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click MySQL below Chapter 10 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

21 Veritabanı Yönetim Sistemleri
Veri sözlüğü, veri tabanındaki her bir dosya ve bu dosyalardaki her bir alan hakkında veriyi içerir. Veri sözlüğü, veritabanındaki her bir dosya ve bu dosyaların içindeki her bir alan hakkında çeşitli veriler içerir. DBMS, verinin korunması ve geri alınması için sorgulama dilleri, örnekle sorgulama, formlar ve rapor üreticiler gibi birkaç yöntem sunar. Sorgulama dili, kullanıcıların veriyi görüntülemelerine, yazdırmalarına ve depolamalarına izin veren; basit, İngilizce benzeri ifadelerden oluşur. Örnekle sorgulama (QBE), kullanıcıların veriyi okumasında yardımcı olan grafiksel kullanıcı arayüzüne sahiptir. Form, verinin girilmesi ve değiştirilmesi için alanlar sağlayan, ekran üzerindeki bir penceredir. Rapor üretici, kullanıcıların ekranda bir rapor hazırlamalarına, veriyi rapor tasarımına göre okumalarına ve daha sonra raporu görüntülemelerine veya yazdırmalarına izin verir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

22 Veritabanı Yönetim Sistemleri
Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS), kullanıcıların ve programların veri tabanında veriyi okumalarını ve yönetmelerini sağlayan birkaç araç içerir. Sorgu dili Örnekle sorgulama Form Rapor üretici Çoğu DBMS, güvenliği sağlamak amacıyla, veritabanındaki her bir alan için, belirli bir kullanıcının veya kullanıcı grubunun gerçekleştirebileceği eylemleri belirleyen, farklı erişim ayrıcalığı seviyelerini tanımlayabilir. Eğer bir veritabanı zarar görmüş veya bozulmuşsa, DBMS veritabanının kullanışlı bir biçime geri dönmesi için bazı yöntemler sağlar. Yedekleme, veritabanının bir kopyasının oluşturulması işlemidir. Günlük, veritabanının üzerinde yapılan işlemlerin listesini içeren dosyadır. Kurtarma programı, veritabanını eski haline getirmek için günlükleri ve/veya yedeklemeleri kullanır. Sürekli yedekleme, herhangi bir değişiklik olduğunda, tüm verinin hemen yedeklenmesi şeklinde ayarlanan yedekleme planıdır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

23 Veritabanı Yönetim Sistemleri
Sorgu dili, kullanıcıların veriyi görüntüleme, yazdırma veya depolama için belirlemelerine izin veren basit, İngilizce benzeri ifadelerden oluşur. Örnekle sorgulama (QBE), kullanıcıların veri alımına yardımcı olmak için bir GUI (grafiksel kullanıcı arayüzü) sağlar. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

24 Veritabanı Yönetim Sistemleri
Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

25 Veritabanı Yönetim Sistemleri
Form, ekran üzerinde bir veri tabanında veri girişi veya düzenlemesi için uygun alanlar sağlayan bir penceredir. Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click E-Form below Chapter 10 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

26 Veritabanı Yönetim Sistemleri
Rapor üretici, kullanıcıların ekran üzerinde bir rapor tasarlamalarına, veriyi rapor tasarımına almalarına ve daha sonra raporu görüntülemelerine ya da yazdırmalarına izin verir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

27 Veritabanı Yönetim Sistemleri
DBMS, izin verilen zamanlarda sadece yetkili kullanıcıların veriye erişimini sağlar. Erişim hakları En düşük erişim hakkı ilkesi Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

28 Veritabanı Yönetim Sistemleri
DMBS, verinin zarar gördüğü veya bozulduğu durumlarda veritabanını kullanılabilir bir biçime getirmek için çeşitli teknikler sağlar. Yedekleme Kayıt tutma Kurtarma aracı Sürekli yedekleme Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

29 Veritabanı Yönetim Sistemleri
Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

30 İlişkisel, Nesneye Yönelik ve Çok Boyutlu Veritabanları
Veri modeli, veritabanının veriyi nasıl düzenleyeceğini belirleyen kurallar ve standartlardan oluşur. Veri modeli, veritabanının veriyi nasıl düzenleyeceğini tanımlayan kurallar ve standartlardan oluşur. Yaygın olarak kullanılan üç veri modeli ilişkisel, nesneye yönelik ve çok boyutlu veri modelleridir. İlişkisel veritabanı, veriyi satırlar ve sütunlardan oluşan tablolarda saklar. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

31 İlişkisel, Nesneye Yönelik ve Çok Boyutlu Veritabanları
İlişkisel veritabanı, veriyi satırlar ve sütunlardan oluşan tablolarda saklar. Her satır birincil anahtara sahiptir. Her sütun eşsiz bir isme sahiptir. İlişki, veri içerisindeki bir bağlantıdır. İlişkisel veritabanı geliştiricisi, bağlantı olarak bir dosyaya, değişkenler grubu olarak bir kayda ve nitelik olarak bir alana başvurur. İlişkisel veritabanı kullanıcısı dosya olarak tablo, kayıt olarak satırları ve alan olarak da sütunları kullanır. İlişki, bir ilişkisel veritabanındaki verideki bağlantıdır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

32 İlişkisel, Nesneye Yönelik ve Çok Boyutlu Veritabanları
Yapısal Sorgu Dili (SQL), kullanıcıların veriyi yönetmesine, güncellemesine ve okumasına izin veren bir sorgu dilidir. Yapısal Sorgulama Dili (SQL), kullanıcıların veriyi yönetmelerine, güncellemelerine ve geri okumalarına izin verir. Nesneye yönelik veritabanı (OODB) veriyi nesnelerde saklar. Nesne, veriyi içeren ve veriyi okuyan ya da işleyen eylemleri içeren bir öğedir. Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click SQL below Chapter 10 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

33 İlişkisel, Nesneye Yönelik ve Çok Boyutlu Veritabanları
Nesneye yönelik veritabanı (OODB), veriyi nesnelerde saklar. Bir nesneye yönelik veri tabanı için uygun uygulamalara şu örnekler verilebilir: Çoklu ortam veritabanı Grup yazılımı veritabanı Bilgisayar destekli tasarım veritabanı Hipermetin veritabanı Nesneye yönelik veritabanı uygulamaları multimedia veritabanı, grup yazılımı veritabanı, bilgisayar destekli tasarım (CAD) veritabanı, hipermetin veritabanı, hiperortam veritabanı ve bir Web veritabanını içerir. Nesneye yönelik veritabanları veriyi değiştirmek ve geri almak için genellikle bir nesne sorgulama dili (OQL) kullanır. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

34 İlişkisel, Nesneye Yönelik ve Çok Boyutlu Veritabanları
Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

35 İlişkisel, Nesneye Yönelik ve Çok Boyutlu Veritabanları
Çok boyutlu veritabanı, veriyi iki boyuttan daha fazla boyutta saklayabilir. Bazen hiperküp olarak bilinir. Veriyi bir ilişkisel veritabanından çok daha hızlı birleştirebilir. Veri ambarı, geçmiş ve güncel işlemleri analiz etmek için gerekli olan veriyi saklayan ve yöneten büyük bir veritabanıdır. Çok boyutlu veritabanı veriyi çeşitli boyutlarda depolar. Bazen hiperküp olarak da ifade edilen çoklu boyutlar, kullanıcıların veritabanı verisine erişimine ve analiz etmesine izin verir. Geçmiş ve güncel işlemleri analiz etmek için gerekli olan veriyi depolayan ve yöneten büyük bir veritabanı olan veri ambarı, çok boyutlu veritabanlarını kullanan örnek bir veri deposudur. Çok boyutlu veritabanları için, standart bir sorgulama dili mevcut değildir. Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click Data Warehouses below Chapter 10 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

36 Web Veritabanları Web üzerindeki veritabanları şunlara izin verir:
Ürün veya hizmetlerin satın alımı Tahvil alımı veya satımı Bir iş aramak Uçuş rezervasyonları yapmak Üniversite kayıtları Yarıyıl notlarını kontrol etmek Bir web veritabanındaki veriye erişmek için, veritabanındaki yapıya bir ön bağlantı sağlayan web sayfasındaki formu doldurabilirsiniz. Web veritabanı genellikle bir veritabanı sunucusunda bulunur. Bu sunucu, veritabanı için veriyi depolayan ve erişim sağlayan bir bilgisayardır. CGI (Genel Geçit Bilgisayarı Arayüzü) betiği ön uç ve veritabanı arasında verinin gönderilmesi ve alınmasını yöneten bir program tipidir. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

37 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Web Veritabanları Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

38 Video: Bir Fotoğraf Paylaşım Sitesi Veriyi Nasıl Tutar?
BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYIN Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

39 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Veritabanı Yönetimi Dikkatli bir şekilde tasarlanmış veritabanına sahip olmak önemlidir. Click to view Web Link, click Chapter 10, Click Web Link from left navigation, then click Database Design Guidelines below Chapter 10 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

40 Veritabanı Yönetimi Veritabanı uzmanları ve yöneticiler tüm veritabanı aktivitelerinin yönetimi ve koordinasyonundan sorumludur. Düzgün alan yerleşimine karar verir, veri ilişkisini tanımlar ve kullanıcının erişim ayrıcalıklarını belirler. Veritabanı Uzmanı (DA) Veri sözlüğü oluşturur ve bakımını yapar, güvenliği kontrol eder, performansı izler, yedekleri ve kurtarma prosedürlerini kontrol eder. Veritabanı Yöneticisi (DBA) Veritabanı analisti (DA) veya veri modelleyici verinin anlamı ve kullanımına odaklanır. DA alanların yerleşimine karar verir, veri ilişkilerini tanımlar ve erişim ayrıcalıklarını tanımlar. Veritabanı yöneticisinin (DBA) veriyi daha teknik bakış açısıyla görmesi gerekir. DBA veri sözlüğü oluşturur ve korur, veritabanı güvenliğini yönetir, veritabanı performansını izler ve yedekleri ve kurtarma prosedürlerini kontrol eder. Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

41 Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Veritabanı Yönetimi Çalışanların verinin veritabanında nasıl etkili biçimde kullanılacağını öğrenmeleri gerekir. Veritabanı ile etkileşim Veritabanı için yeni verinin tanımlanması Veritabanının bakımı Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

42 Özet Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10
Veri ve bilginin bir organizasyon için değerli varlıklar olarak önemi Yüksek nitelikli verinin bakımı için yöntemler Değerli bilginin niteliğinin değerlendirilmesi Veriyi bir veritabanında düzenlemenin avantajları Çeşitli veritabanı tipleri Veritabanı uzmanları ve yöneticilerinin rolleri Bilgisayarların Keşfi 2010: Dijital Dünyada Yaşamak Bölüm 10

43 Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Keşfi 2010 Bölüm 10
Dijital Dünyada Yaşamak Chapter 10 Complete


"Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Keşfi 2010 Bölüm 10" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları