Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LÖSEMİ, LENFOMA, MİYELOMA DA KÖK HÜCRE NAKLİ PROF. DR. ÖNDER ARSLAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LÖSEMİ, LENFOMA, MİYELOMA DA KÖK HÜCRE NAKLİ PROF. DR. ÖNDER ARSLAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ."— Sunum transkripti:

1 LÖSEMİ, LENFOMA, MİYELOMA DA KÖK HÜCRE NAKLİ PROF. DR. ÖNDER ARSLAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2 Kendini yenileyebilen (Self-Renewal) Farklı hücrelere yönlenebilen (Differentiation) Yamalanma yapabilen (Engrafment) Klonal hücreler Kök Hücre Nedir

3 Kök hücreler yüzeyinde belli proteinler eksprese ederler: Kök hücreler yüzeyinde belli proteinler eksprese ederler: – CD34 CD34+ hücreler akım sitometri kullanılarak ölçülebilir CD34+ hücreler akım sitometri kullanılarak ölçülebilir – En kısa zaman dilimi içinde kök hücreyi tespit etmek için indirekt bir teknik, Birkaç saat alır Birkaç saat alır – CD34 eksprese eden tüm hücreler kök hücre değildir. Kök hücre nasıl tespit edilir

4 Kök Hücre kaynakları nelerdir Kaynak – Kemik İliği – Periferik Kan – Kord Kanı  Verici Allojeneik  Akraba  Akraba dışı Otolog Singeneik

5 KÖK HÜCRE= KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU Hastanın kendisinden veya başkasından alınan kan yapıcı öncü hücrelerinin (kök hücrelerin) hastaya nakledilmesi işlemidir.

6 Kemik İliği Kaynaklı Kök Hücre Toplama (KI >MNH %1-4) Alıcının kilogramı başına ~10-20 ml ilik materyali alınır.

7 KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON SETİ (Thomas İğneleri)

8

9 Kemik İliği Kaynaklı Kök Hücre Toplama  Amaç: 2-3 x 10 8 çekirdekli hücre/kg >2 x 10 6 CD34+ hücre/kg  Kemik İliği harvest 10 ml x 100-200 aspirasyon

10 Kök Hücre Mobilizasyon metotları nelerdir Mobilizasyon protokolleri: – Kemoterapi: Periferik kanda kök hücre konsantrasyonunu 20- 25 kat arttırır – Siklofosfamit – Etoposit – Siklofosfamit + Etoposit – Sitokin (G-CSF) Filgrastim Lenograstim – Kombinasyon (Kemoterapi + sitokin): Periferik kanda kök hücre konsantrasyonunu 100-160 kat arttırır

11 Gambro-Cobe BCT SpectraTrima Excel DIDECO Aferezde Kullanılan Cihazlar II

12 ÇEVRE KANI

13 Kordon Kanı Kordon kanın toplanması esas olarak iki farklı yontemle yapılmaktadır: enjektor ile doğrudan ven’den ve yercekimi yardımıyla torbada toplama yontemi.

14 Kök Hücre Kaynaklarına Göre Hematopoetik Hücre Özellikleri-1 Kemik iliği: Genel anestezi altında ameliyathanede steril koşullarda toplanır. Sınırlı sayıda HH içerir. Ortanca çekirdekli h: 2x10 8 /kg Ortanca CD34+ h: 2,8x10 6 /kg Ortanca T h: 2,2x10 7 /kg Çevre kanı G-CSF ile HH lerin kemik iliğinden dolaşıma mobilizasyonu Toplama işlemi kolay G-CSF ilişli yan etkiler Yüksek hücre sayısı Ortanca çekirdekli h: 9x10 8 /kg Ortanca CD34+ h: 7x10 6 /kg Ortanca T hücre: 27x10 7 /kg

15 Amaç: – Kök hücreleri maksimum canlılık oranı ve fonksiyonel kapasite ile tekrar resüsite edebilecek şekilde dondurarak saklamaktır. DMSO= Tek başına kullanıldığında en ideal kriyoprotektan ajan – %5-10 DMSO etkin koruma sağlayabildiği gösterilmiştir – Suda yüksek derecede çözünürlük gösterebildiği ve hücre membranlarını geçebildiği için, hem hücre içi hem de hücre dışında osmolaliteyi yükselterek membran boyunca yerleşen tuz gradientini dengeye getirir. Kök hücre dondurma

16

17

18 Programlı dondurma Ürün ısısı -20  C’ye ulaşana kadar 15-20  C/dk’da hızlı bir soğutma işlemine tabi tutulur. Geçiş fazı sonrası ideal soğutma hızı 1- 3  C/dk’dır. -80  C’ye ulaşıldıktan sonra ürün daha düşük ısılara, örneğin sıvı azot veya azot buharı içine direkt olarak kaldırılabilir

19 Kök hücreleri için en uygun ısı nedir? – -80 °C ile - 196 °C arasıdır. Hangi koşullarda ne kadar süre saklanabilir? – -80 °C’nin üzerinde (deep freeze) = 5 yıl – -150 °C’nin üzerinde (azot buhar fazı) = 10-15 yıl 196 °C ‘de (sıvı nitrojen) = sonsuza dek saklanabilir – -196 °C ‘de (sıvı nitrojen) = sonsuza dek saklanabilir Kök hücreleri saklamak için en uygun ısı nedir? Hangi koşullarda ne kadar süre saklanabilir

20 Viyabilite Nedir. Nasıl bakılır Viyabilite= Hücre canlılığı – 1) Flörasan mikroskobu – 2) Akım sitometri yöntemi Tripan Mavisi, Akridin-Oranje ve Propidyum İyodit Canlılık (%)= Canlı hücre / Total hücre x100 – En az % 75 ve üzeri olmalı

21 Hangi Hastalıkta Nakil? Lösemi ve lenfomalar – AML/ALL – KML – KLL – JMML – HL/HDL MDS MPH: KMML, IMF MM vd plazma h hast. Kemik iliği yetmezlikleri – AAA, FA, PNH, SEDA Hemaglobinopatiler – Beta talasemi major – Orak hücre anemi Ciddi immun yetmezlik, Wiskott-Aldirich sendromu Hurler S vd kalıtsal metabolik bozukluklar – Adrenolökodistrofi – Metakromatik lökodistrofi Ailevi lökoeritrositik lenfohistiositozis www.asbmt.org

22 Transplantasyon Seyri-I  Öğretim üyesi tarafından konseye sunum  KİT Konseyinden uygun olanlar kaydedilir  Alıcı ve verici hazırlıkları  Sağlık Bakanlığı Onayı Alınacak veya Yurtdışından getirtilecek ilaçlar için gerekli yazışmaların yapılması  Hazırlıkların onaylanması  Ünite içine giriş  Kök Hücre Nakli  Takip

23 Hastanın değerlendirmesi (Nakil öncesi) Hikaye-fizik inceleme Hematolojik-Tam kan, koagulasyon profili Biyokimya: Glukoz, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, LDH Kan grubu ve antikor titreleri Tiroid fonksiyon testleri, FSH, LH, E2, Progesteron, Testesteron Viral durum: CMV, EBV, HSV, VZV, Kızamık, Kabakulak, Hepatit-A,B ve C, HIV Diğer seroloji: Sifiliz, toksoplazma İdrar analizi Kardiyopulmoner: Gögüs X-ray, EKG, SFO, Diffuzyon kapasitesi, PPD İmmunglobinler, gerekirse IgG alt grupları Dental değerlendirme Hastalık durumunun değerlendirilmesi Feritilite durumunun değerlendirilmesi

24

25 TRANSPLANTASYONUN SEYRİ Kateter Kemoterapi ve/veya Radyoterapi Remisyonda hasta Hazırlık rejimi Kök hücre infüzyonu -10/-10Günler Engraftma n +15

26

27 TRANSPLANTASYONUN SEYRİ Kateter Kemoterapi ve/veya Radyoterapi Remisyonda hasta Hazırlık rejimi Kök hücre infüzyonu -10 / -10Günler Vericiden kök hücre toplanması (Kİ veya PK) Engraftma n +15

28 TRANSPLANTASYONUN SEYRİ Kateter Kemoterapi ve/veya Radyoterapi Remisyonda hasta Hazırlık rejimi Kök hücre infüzyonu -10 / -10Günler Vericiden kök hücre toplanması (Kİ veya PK) Engraftma n +15

29 Kateter Kemoterapi ve/veya Radyoterapi Remisyonda hasta Hazırlık rejimi Kök hücre infüzyonu -10 / -10Günler Vericiden kök hücre toplanması (Kİ veya PK) Engraftma n +15

30

31

32

33 Kök Hücre İnfüzyonu

34 ERKEN KOMPLİKASYONLAR İlk 100 günde görülen komplikasyonlardır, %15-20 ölüm ile sonlanır. Mukozit (özellikle ağıziçi) Fırsatçı İnfeksiyonlar (bakteriyel, viral, fungal) Venooklüziv hastalık (sarılık, kilo artışı, karaciğer yetmezliği) Engraftman yetmezliği (verici kemik iliğinin fonksiyon görmemesi) Akut Graft versus Host Hastalığı (Cilt, GİS, Karaciğer)

35 ÜNİTE İÇİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR  Tedaviye bağlı bulantı-kusma, halsizlik  Hücrelerin düştüğü dönemde ateş, ağız yarası, yutma güçlüğü, ishal  Her sisteme ait enfeksiyon olabilir  Hastanın her şikayeti önem taşır, en ufak bulgular bile doktora mutlaka söylenmelidir  Şikayetlerinizin önemli veya önemsiz olduğuna doktorunuz karar versin

36

37

38

39

40

41

42

43

44 GEÇ KOMPLİKASYONLAR TEDAVİYE BAĞLI AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI BAŞ-BOYUN KOMPLİKASYONLARI - Katarakt - Tiroid fonksiyon bozukluğu GONADAL FONKSİYON, BÜYÜME ve GELİŞME İKİNCİL MALİGNİTELER

45 TABURCU OLDUKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEKLER Taburcu olmadan önce evde yapılacak ve kullanılacak ilaçlar, eğer kateterin uzun süre kalması gerekiyor ise bakım yapabilmek için gerekli eğitim Transplantasyon polikliniğine düzenli kontrol Sağlıklı yiyecekler yiyin Sigara ve tütün kullanmayın Alkol kullanmayın Güneş gözlüğü kullanın Aşırı güneşe maruz kalmayın. Doktorunuza danışmadan ilaç kullanmayın. Her türlü bitkisel veya alternatif tıp ürünlerini ve yöntemlerini doktorunuza danışmadan kullanmayın.

46 2004 İlk Başarılı Organ Naklinin 50. Yılı 2008 İlk Başarılı Allo Kİ Naklinin 40. Yılı

47

48


"LÖSEMİ, LENFOMA, MİYELOMA DA KÖK HÜCRE NAKLİ PROF. DR. ÖNDER ARSLAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları