Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonları  Gülay ÇİLER ERDAĞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonları  Gülay ÇİLER ERDAĞ."— Sunum transkripti:

1 Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonları  Gülay ÇİLER ERDAĞ

2 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları Özellikleri- Önemi! g Çocukluk çağında çok sık (üsye ve aom’dan sonra 3. sırada) g. Böbrek fonksiyonlarında ilerleyici bozulma  Kronik böbrek yetmezliği  Hipertansiyon

3 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları TANIMLAMALAR  Üriner sistem enfeksiyonu  İlk Üriner sistem enfeksiyonu  Rekürren Üriner sistem enfeksiyonu  (düzelmemiş enfeksiyon, rekürren enfeksiyon, bakteriyel persistans)  Bakteriüri  Klinik bulgu olmadan (asemptomatik) bakteriüri  Klinik bulgu ile birlikte olan idrar yolu enfeksiyonu

4 TANIMLAMALAR  Alt Üriner sistem enfeksiyonu Sistit, komplike olmayan, Sistit, komplike olmayan,  Üst Üriner sistem enfeksiyonu Piyelonefrit, komplike Piyelonefrit, komplike

5 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları ETKEN  E. Koli : %80-90  Klebsiella(%10)  Proteus(%3)  Enterobacter  S. Aureus  Psödomonas  S. Epidermitis  H. İnfluenza  B grubu Streptokok !

6  Funguslar  Viruslar

7 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları Patogenez  Üretra çevresindeki bakteri florası  Bakteriye ait hastalık oluşturan (virülans) özellikler  Üroepitelyal hücrelere yapışma (fimbriya)  Endotoksin oluşturabilme (O antijeni)  Bakteriyel direnç oluşturabilme (K antijeni)  Konakç ı direnci  Mesane savunma mekanizmaları  Yapışmayı engelleyen mekanizmaları Sekretuvar IgA, Tamm-Harsfall glikoprotein P 2 Kangrubu

8 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları Ani (akut) Ani (akut) Uzun süreli, tekrarlayan (kronik, rekürren) Uzun süreli, tekrarlayan (kronik, rekürren) Klinik bulgu (-) ( Asemptomatik) Klinik bulgu (-) ( Asemptomatik) Klinik bulgu (+) (semptomatik) Klinik bulgu (+) (semptomatik)

9 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları Klinik Bulgular  Hastal ığ a özgül ( Spesifik)  Özgül olmayan (Nonspesifik)

10 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları Yenidoğan Ateş ,  Uzamış sarılık Beslenme sorunları Karında şişkinlik Morarma Uyku hali Kusma İshal Kilo alamama İdrarda kanama Lökositüri Süt çocuğu/küçük çocuk Beslenme sorunları Kabızlık Kilo alamama Kusma, ishal Pişik Gelişme geriliği Solukluk Tekrarlayan karın ağrısı Ateş Havale İdarda kanama Kötü kokulu idrar Sık idarara çıkma Büyük Çocuk Ateş, titreme Yan ağrısı Halsizlik Baş ağrısı Ağrılı idrar yapma İstem dışı idrar kaçırma Sık idrar yapma Aciliyet İdarda kanama Lökositüri Vajinal akıntı

11 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları TANI  Tam idrar tetkiki: Nitrit(+) Lökosit esteraz(+) Lökosit esteraz(+) Lökositüri, bakteriüri, hematüri Lökositüri, bakteriüri, hematüri  İdrar kültürü(ALTIN STANDART) Suprapubik aspirasyon: 1 koloni Üretral sonda: 10 3 -10 4 koloni/ml(!?) Orta akım idrarı: > 10 5 koloni/ml

12  LÖKOSİTÜRİ: santrifüje edilmiş örnekte > 5 lökosit/ HPF  BAKTERİÜRİ: boyanmamış sedimentte > 1 bakteri/HPF (4o’lık büyütme)

13  BAKTERİÜRİ OLMADAN LÖKOSİTÜRİ (PYÜRİ) NEDENLERİ: Febril sistemik hastalık Febril sistemik hastalık Dehidratasyon Dehidratasyon Katater uygulama Katater uygulama Komşu doku inflamasyonu (A.apandisit gibi) Komşu doku inflamasyonu (A.apandisit gibi) Taş hastalığı Taş hastalığı Akut glomerulonefrit Akut glomerulonefrit İntertisyel nefrit İntertisyel nefrit Kandida, tüberküloz, üroplazma Kandida, tüberküloz, üroplazma Cerrahi işlemler Cerrahi işlemler

14 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları Akut pyelonefrit  Ateş, kusma, yan ağrısı  Kostavertebral hassasiyet  İdrar tetkiki İdrar kültürü  Tam kan sayımı Sedimentasyon, CRP Kan kültürü  Ultrasonografi DMSA sintigrafisi

15 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları Vezikoüreteral geri kaçış: %30 - 40 %30-50’sinde üst idrar yollarında genişleme %10-30’unda böbrekte skar Tıkayıcı anormallik: Kızlarda %2; erkeklerde %10 Tekrarlama: İlk 1 yılda kızlarda %30; erkelerde %15-20 İlk 5 yılda kızlarda %50; erkeklerde

16 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları  Diyaliz ve böbrek nakli programlarındaki çocuk hastaların %10-20’sinde ilk tanı: İ YE ± Vezikoüreteral geri kaçış (reflü)  Reflü nefropatisi olan çocukların %10-30’unda hipertansiyon gelişir %10-30’unda hipertansiyon gelişir

17

18

19

20

21 Akut Pyelonefrit ERKEN DÖNEM RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME  Ultrasonografi  DMSA sintigrafisi

22 Akut Pyelonefrit TEDAVİ İ lk 24-48 saat içinde 2500cc/m 2 sıvı tedavisi Ampisillin + aminoglikozid ( ototoksisite, nefrotoksisite ) 1. kuşak sefalosporin + aminoglikozid 3. kuşak Sefalosporin ( damar / kas içine) 10-14 gün süreyle

23 Akut Pyelonefrit TEDAVİ  Uygun tedaviyle idrar genellikle 24 saat içinde steril hale gelir.  24-48 saat sonra alınan idrar kültüründe üremenin devam etmesi bakteri direncini veya altta yatan bir anormalliği düşündürür.  48 saat sonra üreyen mikroorganizmanın antibiyotik duyarlılığına göre tedavi düzenlenir.

24 Akut Pyelonefrit Akut pyelonefrit tanısıyla tedavi gören tüm hastalar altta yatan anormalliklere yönelik tanısal görüntüleme tetkikleri tamamlanana kadar koruma tedavisine alınmalıdır !

25 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları İZLEMDE GÖRÜNTÜLEME GEREKEN HASTALAR  Akut pyelonefrit (tüm yaş grupları)  1 yaş altı çocukta bakteriüri  Erkek çocukta tekrarlayan sistit  İYE ve hipertansiyon  Doğuştan orta hat anormalliği

26 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları İZLEMDE TANISAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ  Miksiyon sistoüretrografisi: Vezikoüreteral geri kaçış (VÜR) görüntülenir.  DMSA sintigrafisi: Skar görüntülenir.  IVP: Tıkanıklık görüntülenir.  DTPA sintigrafisi: Tıkanıklık, böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda atılım fonksiyonlarını değerlendirilebilir.

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları Koruma Tedavisi verilecek hastalar Vezikoüreteral reflü Akut pyelonefrit Sık tekrarlayan İYE (sistit) Nörojenik mesane İdrar yollarında tıkanıklık İdrar yollarının taş hastalığı

36 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları Koruma Tedavisinde Kullanılacak İlaçlar TMP-SMX Nitrofurantoin Sefadroksil Gece tek doz Siprofloksasin (günlük dozun 1/3, 1/4) Nalidiksik asid Amoksisilin

37 Çocukluk Çağında İdrar Yolu Enfeksiyonları Enfeksiyondan Koruma TMP-SMXNitrofurantoinSefadroksilSiprofloksasin Nalidiksik asid yatarken, 1/3-1/4 doz

38


"Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonları  Gülay ÇİLER ERDAĞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları