Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BMU111 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA 1 Dr. Galip Aydın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BMU111 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA 1 Dr. Galip Aydın."— Sunum transkripti:

1 BMU111 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA 1 Dr. Galip Aydın

2 BMU111  Dersin amacı  Bilgisayarlara giriş, algoritma geliştirme, akış diyagramları  Programlamaya giriş, Java diliyle program yazma  Sizden beklenen  Dersleri takip etmek (yoklama için de ğ il, ders için)  Derste aynı anda sadece bir kişi konuşur  Her zaman soru sorabilirsiniz  Sadece soru sorarsanız cevap alırsınız!  Çok düşünmeniz, anlatılanların dışında araştırma yapmanız  En önemlisi çok sayıda PROGRAM YAZMAK

3 Kaynaklar  Internet: Herşey için 1 nolu kayna ğ ımız  Kitap: Java, Bilgisayar Programlamaya Giriş Ali Yazıcı, Erdo ğ an Do ğ du, A. Murat Özbayo ğ lu, Y. Murat Erten, O ğ uz Ergin Palme Yayıncılık, 2007 ISBN: 978-9944-341-57-8 Palme Yayıncılık

4 Web  http://web.firat.edu.tr/bilmuh/bmu111 http://web.firat.edu.tr/bilmuh/bmu111  Ders notları, duyurular, kaynaklar, lab örnekleri vb herşey sayfada olacak, sıklıkla kontrol edin.  İ nternette bol sayıda ingilizce, az sayıda türkçe kaynak  İ ngilizce kaynaklardan yararlanabilme!  En iyi arkadaşınız: Google  Do ğ ru arama yapmayı ö ğ renin

5 Lab Saatleri  Lablarda pratik örneklerle programlama ö ğ reneceksiniz  Lablara gelmeden önce, lab notlarını (varsa), ders notlarını, ilgili örnekleri vs. Okuyarak hazırlanın  Labda arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz  Serbest çalışma saatlerinde pratik yapabilirsiniz

6 Ödevler - Quizler  Problemleri, örnekleri arkadaşlarınızla tartışabilir, internetten örnekler arayabilirsiniz  Ama ödevler kendi çalışmanızın ürünü olmalıdır  Sınıfta yapılacak quizler ve ödevler vize notunuza %40 oranında etki edecektir

7 Derse Giriş

8 ENIAC

9

10

11

12  Besides its speed, the most remarkable thing about ENIAC was its size and complexity. ENIAC contained 17,468 vacuum tubes, 7,200 crystal diodes, 1,500 relays, 70,000 resistors, 10,000 capacitors and around 5 million hand-soldered joints. It weighed 30short tons (27 t), was roughly 8.5 by 3 by 80 feet (2.6 m × 0.9 m × 26 m), took up 680 square feet (63 m 2 ), and consumed 150 kWof power. [8] Input was possible from an IBM card reader, and an IBM card punch was used for output. These cards could be used to produce printed output offline using an IBM accounting machine, an example of which would be the IBM 405.vacuum tubesdiodesrelaysresistorscapacitorssolderedshort tonskW [8]IBMIBM 405  ENIAC used ten-position ring counters to store digits; each digit used 36 vacuum tubes, 10 of which were the dual triodes making up the flip-flops of the ring counter. Arithmetic was performed by "counting" pulses with the ring counters and generating carry pulses if the counter "wrapped around", the idea being to emulate in electronics the operation of the digit wheels of a mechanicaladding machine. ENIAC had twenty ten-digit signed accumulators which used ten's complement representation and could perform 5,000 simple addition or subtraction operations between any of them and a source (e.g., another accumulator, or a constant transmitter) every second. It was possible to connect several accumulators to run simultaneously, so the peak speed of operation was potentially much higher due to parallel operation.ring countersflip-flopsadding machineaccumulatorsten's complement

13 Neden 10 tabanlı sistem de ğ il  10 tabanlı sistem  Her bir parmak bir sayıyı temsil eder  Finansal işlemler için do ğ al temsil yöntemi  Bilimsel notasyonda da kullanılır 1.5213 X 10 4  Elektronik olarak gerçekleştirmek  Depolaması zor ENIAC ( İ lk elektronik bilgisayar) her rakam için 10 vakum tüp kullanıyordu  İ letimi zor Tek bir kablo üzerinde 10 farklı sinyal seviyesi kodlamak için yüksek hassasiyet gerekir  Dijital mantık işlemlerini gerçekleçtirmek zor Toplama, çarpma, vs.

14 İ kili sistem  2 tabanlı sayılar  15213 10 -> 11101101101101 2  1.20 10 -> 1.0011001100110011[0011]… 2  1.5213 X 10 4 as 1.1101101101101 2 X 2 13  Elektronik olarak  İ ki durumlu (bistable) elemanlarla depolanması kolay  Gürültülü ve güvensiz kablolarda güvenli taşınabilir 0.0V 0.5V 2.8V 3.3V 010

15 Bit - Byte  Byte = 8 bit  Binary 00000000 2 - 11111111 2  Decimal: 0 10 - 255 10  Hexadecimal : 00 16 - FF 16 000000 110001 220010 330011 440100 550101 660110 770111 881000 991001 A101010 B111011 C121100 D131101 E141110 F151111 Hex Decimal Binary

16 C nesnelerinin boyutları(in Bytes) – C Veri tipiCompaq AlphaTipik 32-bitIntel IA32 int444 long int844 char111 short222 float444 double888 long double8810/12 char *844 – Veya herhangi bir pointer

17 Von Neumann Mimarisi

18

19 Memory - Hafıza  Hafıza  Her birisi bir bit saklayabilen birçok devreden oluşan bir grup  Hücreler (kelimeler): yönetilebilir üniteler; tipik boyut 8 bit (1 byte), bazı makineler 16 bitlik (2 bytes) bazıları 32 bit veya 64 bitlik Byte (8 bit), KB (kilobyte, 10 3  2 10 byte), MB (Megabyte, 10 6  2 20 bytes), GB (Gigabyte, 10 9  2 30 bytes). Not: k ≠ K çünkü 1000 ≠ 1024.

20 Hafıza organizasyonu... 010010000110010101101100011011110110110000101110 Hello, ASCII... Data Address 0000 01010000 01100000 01110000 10000001 0001 0010 Address Bus Data Bus 0 0 0 0 0 1 0 1 Low-order endHigh-order end Least Significant Bit (LSB)Most Significant Bit (MSB) 1 byte alan hafıza hücresi

21 Apollo yönlendirme bilgisayarı, 1969 1 Cubic Foot

22 Ne kadar güçlü?  Apollo Computer: 30720 bit hafıza  Lab bilgisayarları 1 GB (RAM)  1 Gigabyte = 1024 Megabyte, 1 Megabyte = 1024 Kilobyte, 1 Kilobyte = 1024 Byte, 1 Byte = 8 bits > (* 1024 1024 1024 8) 8589934592 ~ 8.6 Milyar bit > (yuvarla(/ (* 1024 1024 1024 8) 30720)) 279620 Apollo bilgisayarından 105 404 kat daha güçlü bilgisayarlarımız var

23 HESAPLAMA GÜCÜ 1969-2008 Moore “Kanunu”: Hesaplama gücü her 18 ayda bir yaklaşık 2 katına çıkar!


"BMU111 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA 1 Dr. Galip Aydın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları