Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dbase, Clipper v.s. (Veri Tabanı Dilleri). CLEAR SET TALK OFF SET ECHO OFF set date british STORE 0 TO M DO 02,64 say "Tarih = 02,72 say.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dbase, Clipper v.s. (Veri Tabanı Dilleri). CLEAR SET TALK OFF SET ECHO OFF set date british STORE 0 TO M DO 02,64 say "Tarih = 02,72 say."— Sunum transkripti:

1 Dbase, Clipper v.s. (Veri Tabanı Dilleri)

2 CLEAR SET TALK OFF SET ECHO OFF set date british STORE 0 TO M DO WHILE.T. @ 02,64 say "Tarih = " @ 02,72 say date() @ 03,18 to 19,49 double @ 05,20 SAY "URETIM TAKIP PROGRAMI " @ 06,20 SAY "----------------------------" @ 07,20 SAY "1.ISCI KAYIT" @ 08,20 SAY "2.URUN KAYIT" @ 09,20 SAY "3.URETIM TAKIP" @ 10,20 SAY "4.YOKLAMA LISTESI(Ekr.)" @ 11,20 SAY "5.YOKLAMA LISTESI(Yzc.)" @ 12,20 say "6.TOPLAM KAZANC(Ekr.)" @ 13,20 SAY "7.TOPLAM KAZANC(Yzc.)" @ 14,20 SAY "8.URETIM(Yzc.)" @ 15,20 SAY "9.AVANS" @ 16,19 SAY "10.GUNLUK CALISMA(Ekr.)" @ 17,19 SAY "11.GUNLUK CALISMA(Yzc.)" @ 18,19 SAY "12.PROGRAMDAN CIKIS " @ 20,21 SAY " SECIMINIZ = " GET M PICT "##" RANGE 1,12 READ DO CASE CASE M=1 DO ismenu CASE M=2 DO urmenu CASE M=3 DO utmenu CASE M=4 DO yliste CASE M=5 DO ycliste CASE M=6 DO etklis CASE M=7 DO tkliste CASE M=8 DO urliste CASE M=9 DO avmenu CASE M=10 DO gunliste CASE M=11 DO gunlisty CASE M=12 CLEAR QUIT ENDCASE ENDDO

3 CLEAR SET TALK OFF SET ECHO OFF STORE 0 TO M DO WHILE.T. @ 02,64 say "Tarih = " @ 02,72 say date() @ 03,18 to 16,49 double @ 05,20 SAY " ISCI KAYIT " @ 06,20 SAY "----------------------------" @ 07,20 SAY "1.YENI KAYIT" @ 08,20 SAY "2.DEGISIKLIK" @ 09,20 SAY "3.IPTAL" @ 10,20 SAY "4.ONCEKI MENUYE DONUS" @ 12,21 SAY " SECIMINIZ = " GET M PICT "#" RANGE 1,8 READ DO CASE CASE M=1 DO isk1 CASE M=2 DO isk2 CASE M=3 DO isk3 CASE M=4 DO menu ENDCASE ENDDO İsmenu :

4 clear STORE 0 TO nn use pers store "e" to cevap do while UPPER(cevap)="E".OR. UPPER(cevap)="e" append blank store "h" to cev do while upper(cev)="H".OR. upper(cev)="h" clear @ 03,08 to 13,75 double @ 05,10 say "Sra No = " get sirano @ 06,10 say "Ad = " get ad @ 07,10 say "Soyad = " get soyad READ @ 14,10 say "Girilen bilgiler dogru mu? =" get cev read enddo @ 16,10 say "Yeni kayit girilecek mi? =" get cevap read enddo clear return İsk1 :

5 clear store 0 TO sr store " " to cev STORE 0 TO nn use pers @ 04,08 to 13,55 double @ 03,08 say “işçi kayıt değişikliği" @ 05,10 say "Sıra No = " get sr read go 1 DO WHILE.NOT. EOF() IF sirano=sr @ 06,10 say "Ad = " @ 07,10 say "Soyad = " @ 06,22 say ad @ 07,22 say soyad @ 14,10 say "Değiştirilecek kayıt mı? =" get cev read IF cev="E".OR. cev="e" @ 14,10 say space(30) @ 06,10 say "Ad = " get ad @ 07,10 say "Soyad = " get soyad READ ENDIF SKIP ENDDO CLEAR RETURN İsk2 :

6 clear store 0 TO sr store " " to cev STORE 0 TO nn use pers @ 04,08 to 13,55 double @ 03,08 say “işçi kayıt iptali" @ 05,10 say "Sra No = " get sr read go 1 DO WHILE.NOT. EOF() IF sirano=sr @ 06,10 say "Ad = " @ 07,10 say "Soyad = " @ 06,22 say ad @ 07,22 say soyad @ 14,10 say "Iptal edilecek kayit mi? =" get cev read IF cev="E".OR. cev="e" @ 14,10 say space(30) DELETE PACK ENDIF SKIP ENDDO CLEAR RETURN İsk3 :

7 clear use pers sort to liste on sirano use liste store " " to cev @ 02,08 say "Yoklama Listesi" @ 02,30 say date() @ 03,06 say "-------------------" go 1 row=4 DO WHILE.NOT. EOF() @ row,01 say sirano @ row,10 say ad @ row,20 say soyad row=row+1 if row=23 @ 24,10 say 'Sayfa sonu' get cev read if cev="M" clear return endif clear @ 02,08 say "Yoklama Listesi" @ 02,30 say date() @ 03,06 say "-------------------" row=4 endif SKIP ENDDO @ 24,10 say 'Liste sonu' get cev read CLEAR RETURN Yliste :

8 use pers sort to liste on sirano use liste SET DEVICE TO PRINTER SET PRINTER ON SET PRINTER TO YCL SET CONSOLE OFF @ 01,01 say 'YOKLAMA LISTESI' @ 01,30 say date() @ 02,01 SAY '---------------' PROW=3 DO WHILE.NOT. EOF() @PROW,01 SAY sirano @PROW,10 SAY ad @PROW,20 SAY soyad PROW=PROW+1 if prow=68 eject @ 01,01 say 'YOKLAMA LISTESI' @ 01,30 say date() @ 02,01 SAY '---------------' PROW=3 endif skip enddo @PROW+2,10 SAY 'LISTE SONU‘ EJECT SET PRINTER OFF SET DEVICE TO SCREEN SET CONSOLE ON close all Ycliste :

9 CLEAR SET TALK OFF SET ECHO OFF STORE 0 TO M DO WHILE.T. @ 02,64 say "Tarih = " @ 02,72 say date() @ 03,18 to 19,49 double @ 05,20 SAY " URETIM KAYIT " @ 06,20 SAY "----------------------------" @ 07,20 SAY "1.YENI KAYIT" @ 08,20 SAY "2.DEGISIKLIK" @ 09,20 SAY "3.IPTAL" @ 10,20 SAY "4.ISCI KAYIT LISTESI(Ekr.)" @ 11,20 SAY "5.ISCI KAYIT LISTESI(Yzc.)" @ 12,20 SAY "6.KISISEL LISTE(Ekr.)" @ 13,20 SAY "7.KISISEL LISTE(Yzc.)" @ 14,20 SAY "8.TARIHLER ARASI KAZANC(Ekr.)" @ 15,20 SAY "9.TARIHLER ARASI KAZANC(Yzc.)" @ 16,19 SAY "10.ONCEKI MENUYE DONUS" @ 18,21 SAY " SECIMINIZ = " GET M PICT "##" RANGE 1,10 READ DO CASE CASE M=1 DO utk1 CASE M=2 DO utk2 CASE M=3 DO utk3 CASE M=4 DO caliste CASE M=5 DO utk4 CASE M=6 DO klliste CASE M=7 DO klyzc CASE M=8 DO takze CASE M=9 DO takzy CASE M=10 DO menu ENDCASE ENDDO Utmenu :


"Dbase, Clipper v.s. (Veri Tabanı Dilleri). CLEAR SET TALK OFF SET ECHO OFF set date british STORE 0 TO M DO 02,64 say "Tarih = 02,72 say." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları