Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Başvuru Şekli Bu bir kısıtlı Teklif Çağrısıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Başvuru Şekli Bu bir kısıtlı Teklif Çağrısıdır."— Sunum transkripti:

1 BİLGİLENDİRME GÜNLERİ Proje Teklifi Hazırlama, Başvuru Süreci ve Değerlendirme

2 1 Başvuru Şekli 5 2 6 3 7 Bu bir kısıtlı Teklif Çağrısıdır.
İlk aşamada yalnızca Proje Ön Teklifleri sunulacaktır. 1 Teklif Çağrısının duyurulması 2 Proje Ön Teklifi için hazırlık ve ön teklifin sunulması 3 Proje Ön Teklifi değerlendirmesi 4 Değerlendirme sonuçlarının açıklanması Proje Ön Teklifinde başarılı olanların Tam Başvuru Formu sunmaları için davet edilmesi 5 Tam Başvuru Formu ve ekleri için hazırlık ve başvurunun sunulması 6 Başvuruların değerlendirmesi ve Uygunluk Kontrolü 7 Hibe almaya hak kazananlarla sözleşme imzalanması

3 Başvuru Şekli – Proje Ön Teklifi
Başvurular Hibe Başvuru Sahipleri için Rehber (Ek A) yer alan proje Ön Teklifi talimatları doğrultusunda İngilizce olarak yapılmalıdır. Proje Ön Teklifinde, talep edilecek tahmini toplam bütçe, hibe tutarı ve hibe yüzdesi belirtilmelidir. Proje Ön Teklifinde bütçe dokümanı sunulmayacaktır. Bütçe, başvuru formu sunulması aşamasında davet edilecek başvuru sahiplerinden detaylı biçimde istenecektir. Proje Ön Teklif aşamasında istenilen hibe miktarı, başvuru aşamasında %20’den daha fazla değiştirilemez. Proje Ön Teklifinde belirtilen temel proje unsurları ve ana faaliyetler tam başvuru formu sunulurken değiştirilemez.

4 Başvuru Şekli – Proje Ön Teklifi
Proje Ön Teklifindeki talimatlarda belirtilen hususlarla ilgili herhangi bir hata veya önemli bir uygunsuzluk Proje Ön Teklifinin reddedilmesine neden olabilir. Sadece Proje Ön Teklif Formu değerlendirilecektir. Bu nedenle, bu belgenin  proje ile ilgili TÜM bilgileri içermesi büyük önem taşımaktadır. İlave olarak başka ek doküman gönderilmemelidir. SAYFA VE ŞEKİL SINIRLAMALARINA UYULMALIDIR.

5 Başvuru Şekli – Proje Ön Teklifi
Proje Ön Teklif aşamasında belirtilen hibe miktarı (AB ve ulusal katkı) başvuru aşamasında %20 den daha fazla değiştirilemez. Ayrıca, proje Ön Teklifinde belirtilen proje temel unsurları ve ana faaliyetler tam başvuru formu sunulurken değiştirilemez. Ön Teklif’te belirtilen eş-başvuran(lar) Tam Başvuru Formu’nda değiştirilemez; ancak, Değerlendirme Komitesi ve/veya Sözleşme Makamı tarafından uygun bulunabilecek sağlam bir gerekçenin bulunması durumunda eş-başvuran(lar)ın eklenmesi ve/veya değiştirilmesi kabul edilebilir.

6 Başvuru Şekli – Proje Ön Teklifi
El yazısı ile sunulmuş başvurular kabul edilmeyecektir. Proje Ön Teklifi paketinde aşağıdakiler bulunmalıdır: Proje ön teklif dokümanı (formatta yer alan tüm başlıklar doldurulmuş olmalıdır) Kontrol listesi Başvuru Sahibinin Beyanı Eş-başvuran(lar)ın Yetkilendirmesi Elektronik formatta Ön Teklif Formu (CD-Rom) Ön teklif başvurusu ıslak imzalı olarak A4 boyutunda 1 asıl ve 2 kopya halinde sunulmalıdır. Proje Ön Teklifi elektronik formatta da (CD-ROM) sunulmalıdır. Elektronik format dosya içinde yer alan basılı kopya ile tamamen aynı olmalıdır.

7 Başvuru Şekli – Proje Ön Teklifi
Proje ön teklifi gönderilirken dış zarfın üzerinde gönderi adresine ek olarak: Referans numarası: Siyasi Kriterler için TR2010/ ve Medya için TR2010/ Teklif çağrısının başlığı: Siyasi Kriterler için «AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Siyasi Kriterler Hibe Programı» Medya için «AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Medya Hibe Programı» ve Başvurulan LOT numarası ve ismi, Başvuru sahibi kurum/kuruluş’un tam adı ve adresi, «Açılış oturumundan önce açmayınız» ve «Not to be opened before the opening session » ibareleri, mutlak surette yazılmalıdır.

8 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI
Başvuru Şekli – Proje Ön Teklifi Proje Ön Teklif başvurusu, kapalı (mühürlü) zarf içinde iadeli taahhütlü posta, özel kargo şirketi veya elden Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne gönderilmeli / teslim edilmelidir. Proje ön tekliflerinin sunulması için Son Başvuru Tarihi: saat 16:00 Daha Fazla Bilgi İçin Sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinin 21 gün öncesine kadar (14 Haziran 2013) teklif çağrısının referans numarası açıkça belirtilerek (Referans: CFCU/TR2010/ AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Siyasi Kriterler Hibe Programı) yalnızca aşağıdaki e-posta adresine gönderilebilir: E-posta adresi: Yanıtlar proje teklifi son teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar (24 Haziran 2013) yayınlanacaktır.

9 12.07.2013 saat 16:00 MEDYA HİBE PROGRAMI
Başvuru Şekli – Proje Ön Teklifi Proje Ön Teklif başvurusu, kapalı (mühürlü) zarf içinde iadeli taahhütlü posta, özel kargo şirketi veya elden Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne gönderilmeli / teslim edilmelidir. Proje ön tekliflerinin sunulması için Son Başvuru Tarihi: saat 16:00 Daha Fazla Bilgi İçin Sorular, başvurular için son teslim tarihinden 21 gün öncesine kadar (21 Haziran 2013) teklif çağrısının referans numarası açıkça belirtilerek (Referans: CFCU/TR2010/ AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Medya Hibe Programı) aşağıdaki adrese gönderilebilir: E-posta adresi: Yanıtlar proje teklifi son teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar (1 Temmuz 2013) yayınlanacaktır.

10 Başvuru Şekli – Proje Ön Teklifi
Başvuruların işleme kolayca alınabilmesi için lütfen orijinal dosya ve 2 kopyayı A4 boyutunda ve aşağıdaki sıralamada sununuz: Ön Teklif – Hibe Başvuru Formu, Kısım A, Kontrol Listesi – Hibe Başvuru Formu, Kısım A, Bölüm 2, Başvuru Sahibinin Beyanı – Hibe Başvuru Formu, Kısım A, Bölüm 3 Eş-başvuran(lar)ın Yetkilendirmesi – Hibe Başvuru Formu, Kısım A, Bölüm 4 ve Ön Teklif Elektronik kopya (CD-ROM). Lütfen yukarıdaki belgeleri ayrı ayrı zımbalayınız!

11 Başvuru Şekli – Tam Başvuru Formu
Proje Ön Teklif değerlendirme aşamasını geçen başvuru sahipleri tarafından Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberin Başvuru Formu isimli ekinde bulunan “Başvuru Formunu”nun (Ek A) Kısım B bölümü doldurulmalıdır. Başvuru Formu formata ve talimatlara uygun olarak ve eksiksiz doldurulmalıdır. Proje Ön Teklif aşamasında belirtilen hibe miktarı (AB ve ulusal katkı) başvuru aşamasında %20’den daha fazla değiştirilemez. Ayrıca, proje Ön Teklifinde belirtilen temel proje unsurları ve ana faaliyetler Tam Başvuru Formu sunulurken değiştirilemez. Başvuru Formu, Proje Ön Teklifi ile aynı dilde olmalıdır. Yalnızca Başvuru Formu ve yayınlanan ekleri (Bütçe, mantıksal çerçeve) değerlendiricilere iletilecektir. Bundan dolayı, bu belgelerin proje ile ilgili TÜM bilgileri içeriyor olması büyük önem taşımaktadır. İlave olarak başka ek gönderilmemelidir. Son Başvuru Tarihi: Daha önceden proje Ön Teklifleri seçilmiş olan başvuru sahiplerine gönderilen mektupla bildirilecektir.

12 Başvuru Şekli – Başvuru Formu
Başvuru sahipleri Başvuru Formu Kontrol Listesini kullanarak (Hibe Başvuru Formunun Kısım B, Bölüm 7) başvurularının eksiksiz olduğunu doğrulamalıdır. Tam olmayan başvurular reddedilebilecektir. Başvuruların işleme kolayca alınabilmesi için lütfen orijinal dosya ve 2 kopyayı A4 boyutunda ve aşağıdaki sıralamada sununuz: Tam Başvuru Formu – Hibe Başvuru Formu, Kısım B Bütçe (Ek B) Mantıksal Çerçeve (Ek C) Kontrol Listesi – Hibe Başvuru Formu, Kısım B, Bölüm 7 Başvuru Sahibinin Beyanı – Hibe Başvuru Formu, Kısım B, Bölüm 8 Tam Başvuru Formu, bütçe ve mantıksal çerçevenin elektronik kopyası (CD-ROM). Lütfen yukarıdaki belgeleri ayrı ayrı zımbalayınız!

13 PROJE ÖN TEKLİF FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Açılış Oturumu ve İdari Kontrol Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi BAŞVURU FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ İdari Kontrol ve Başvuru Formunun Değerlendirilmesi UYGUNLUK KONTROLÜ Başvuru Sahipleri ve Bağlı Kuruluş(lar)ın Uygunluğunun Teyidi SÖZLEŞME MAKAMI KARARININ BİLDİRİLMESİ Başvuru Sahiplerine, Sözleşme Makamının başvurularla ilgili kararı yazılı olarak bildirilecektir.

14 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI ÖNGÖRÜLEN TAKVİM
TARİH SAAT* Bilgilendirme toplantıları Geçerli değil Sözleşme Makamından açıklama talep etmek için son tarih Sözleşme Makamının açıklamaları yayımlayacağı son tarih Ön tekliflerin teslim edilmesi için son tarih 16:00 Açılış, idari kontroller ve ön teklif değerlendirilmesiyle ilgili olarak başvuru sahiplerine bilgi verilmesi (1. Aşama) * Tam Başvuru Formunun teslimi için davet Tam Başvuru Formunun teslim edilmesi için son tarih * 16.00 Tam Başvuru Formunun değerlendirilmesi ile ilgili olarak başvuru sahiplerine bilgi verilmesi (2. Aşama) * Hibe verilmesi kararının Duyurulması (uygunluk kontrolünden sonra) (3. Aşama) * Sözleşmelerin imzalanması *

15 MEDYA HİBE PROGRAMI ÖNGÖRÜLEN TAKVİM
TARİH SAAT* Bilgilendirme toplantıları Geçerli değil Sözleşme Makamından açıklama talep etmek için son tarih Sözleşme Makamının açıklamaları yayımlayacağı son tarih Ön tekliflerin teslim edilmesi için son tarih 16.00 Açılış, idari kontroller ve ön teklif değerlendirilmesiyle ilgili olarak başvuru sahiplerine bilgi verilmesi (1. Aşama) * Tam Başvuru Formunun teslimi için davet Tam Başvuru Formunun teslim edilmesi için son tarih Tam Başvuru Formunun değerlendirilmesi ile ilgili olarak başvuru sahiplerine bilgi verilmesi (2. Aşama) * Hibe verilmesi kararının duyurulması (uygunluk kontrolünden sonra) (3. Aşama) * Sözleşmelerin imzalanması *

16 Hibe Başvuru Sahipleri için Rehber ve eklerine:
BAŞVURU BELGELERİ Hibe Başvuru Sahipleri için Rehber ve eklerine: ve adreslerinden ulaşılabilir. Hibe Başvuru Sahipleri için Rehber ve eklerine yapılabilecek düzeltmeler ve açıklama talep edilen sorular ve cevapları için: adresleri takip edilmelidir.

17 EŞLEŞTİRME ARACI adresinde bulunmaktadır. Yeni STK kaydı girişi modülü STK arama modülü Ülke bazında arama Konu bazında arama Proje arama modülü

18 Proje Teklifi Hazırlama

19 Proje Teklifi Hazırlama
Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Projenin Genel Hedefi Sonuçlar Faaliyetler Araçlar / Kaynaklar (opsiyonel) Maliyet / Bütçe (opsiyonel) Ön-koşullar Projenin Amacı Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı

20 Faaliyet Planı ve Bütçe
5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçet Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre Faaliyet PLanı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve

21 Hibe Başvuru ve Değerlendirme Süreci
1 2 3 Başvuru sahibi hibe rehberini inceler proje fikrinin uygun olduğu değerlendirmesini yapar Hazırlık için proje fikrini analiz eder, mantıkal çerçeve dokümanını hazırlar, faaliyet planını çıkarır ve bütçesini düzenler Hazırladığı dokümanlar çerçevesinde proje Ön Teklifini hazırlar ve en geç rehberde belirtilen son tarih ve saatte Sözleşme Makamına sunar 4 Sözleşme Makamı proje Ön tekliflerini değerlendirir ve puanlandırır. Sözleşme Makamı puanlamada 50 üzerinden en az 30 alan ve mevcut fon miktarının en az %200’ü oluncaya kadarki tekliflerden detaylı tekliflerini içeren tam başvuru paketini ister 5 Başvuru sahibi proje Ön Teklifini detaylandırarak Tam Başvuru Formu, bütçe, mantıksal çerçeveyi, en geç rehberde belirtilen son tarih ve saatte Sözleşme Makamına sunar 6 7 Son aşamada başvuru sahiplerinin ve eş-başvuranların uygunluğu da değerlendirildikten sonra seçilen projelerle hibe sözleşmesi imzalanır Proje teklifi değerlendirilir ve şartlı seçilen projelerden başvuru sahibi ve eş-başvuranların uygunluğuna dair destekleyici belgeler istenir

22 Başvuru için Doldurulması Gereken Dökümanlar
I. Aşama: - Ön Teklif Formu - Ön Teklif Kontrol Listesi - Başvuru Sahibinin Beyanı - Eş-başvuran(lar)ın Yetkilendirmesi - Ön Teklif Elektronik kopya (CD-ROM). II. Aşama: - Tam Başvuru Formu - Bütçe - Mantıksal Çerçeve - Kontrol Listesi - Başvuru Sahibinin Beyanı - Tam Başvuru Formu, bütçe ve mantıksal çerçevenin elektronik kopyası (CD-ROM).

23 Proje Ön Teklifi Proje Ön Teklifi aşağıdakilerden oluşur:
Ön Teklif dokümanı Başvuru Sahibinin Beyanı Eş-başvuran(lar)ın Yetkilendirmesi Proje Ön Teklifi kontrol listesi

24 Proje Ön Teklifi Temel Kurallar:
Ön Teklif formatında belirtilen kurallara uyulmalı, El yazısı ile sunulmuş başvurular kabul edilmeyecektir. 5 tam sayfayı geçmemeli (A4 boyutunda, Arial 10 fontu ve 2 cm kenar boşluğu), Anlatım açık ve net olmalı. Ancak her bölüm yeterli detayı içermeli, Tüm bölümler boş bırakılmadan doldurulmalı, Format sonunda yer alan kontrol listesi doldurulmalı, Başvuru sahibinin beyanı doldurulup imzalanmalı, Eş-başvuran(lar)ın yetkilendirmesi doldurulup imzalatılmalı, Başvuru formunda yer alan yönlendirmelere özellikle dikkat edilmeli.

25 Proje Ön Teklifi Bölüm 1.1 – Proje özeti
Bu bölüm Ön Teklifin diğer bölümleri doldurulduktan sonra, projenin özeti niteliğindeki bilgilere cevap verecek şekilde doldurulmalıdır. Bu bölümde tablo halinde proje adı, hangi lot için başvuru yapıldığı, yer, süre, bütçe, hibe miktarı, hibe yüzdesi, hedefler, hedef gruplar, nihai faydalanıcılar, beklenen sonuçlar ve ana faaliyetler verilmelidir. Bölüm 1.2 – Projenin tanımlanması (Maksimum 1 sayfa) Proje ile ilgili arka plan bilgi, Projenin hedefleri, Projenin ana paydaşları, Faaliyetler çıktılar ve sonuçlar, Proje süresi, Başarı göstergeleri.

26 Proje Ön Teklifi Bölüm 1.3 – Projenin İlgililiği
Projenin Teklif Çağrısının hedefleri ve öncelikleri ile olan ilgisi, Projenin hedef bölgenin / sektörlerin ihtiyaç ve kısıtları olan ilgisi, Projenin hedef grup ve faydalanıcıların ihtiyaçları ile olan ilgisi ve bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı, Katma değer unsurları.

27 Başvuru Sahibinin Beyanı
Başvuru formu sayfa 11’de detaylı olarak incelenmelidir. Mutlak suretle kurum yetkilisi tarafından ıslak imzalı olarak sunulmalıdır. İmzasız başvurular reddedilir.

28 Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi Tick the items off below
BEFORE SENDING YOUR CONCEPT NOTE, PLEASE CHECK THAT EACH OF THE CRITERIA BELOW HAVE BEEN MET IN FULL AND TICK THEM OFF Tick the items off below Title of the Proposal: Yes No PART 1 (ADMINISTRATIVE) 1. The instructions for Concept Note have been followed. 2. Concept Note is not lengthier than 5 pages and printed in Arial 10 font, with single line spacing, with 2 cm margins. 2-a. Summary of the action is not lengthier than 1 page. 2-b. Description of the action is not lengthier than 1 page. 2-c. Relevance of the action is not lengthier than 3 pages. 3. The Declaration by the Applicant has been filled in and signed. 4. The Mandate for the Co-Applicant(s) has been filled in and signed. 5. The proposal is typed and is in English. 6. One original and 2 copies are included. 7. An electronic version of the Concept Note (CD-Rom) is enclosed. PART 2 (ELIGIBILITY) 8. The action will be implemented in Turkey and/or EU Member States. 9. The duration of the action is between 10 months and 15 months (the minimum and maximum allowed). 10. The requested contribution is between the minimum and maximum allowed Minimum amount: EUR Maximum amount: EUR Minimum percentage: 50 % of the total eligible costs of the action. Maximum percentage: 90% of the total accepted costs of the action. 11. This Checklist, the Declaration by the Applicant and Mandate for co-applicant(s) have been filled in and sent with the Concept Note.

29 Proje Ön Teklifi Değerlendirme Tablosu
Puan 1. Projenin İlgililiği Alt puan 30 1.1 Proje, Teklif Çağrısının hedefleri ve öncelikleri ile ne kadar ilgilidir?* 5x2** 1.2 Proje, hedef ülkenin/lerin veya bölgenin/lerin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgilidir? (tekrardan kaçınmak ve diğer AB programları ile sinerji oluşturmak da dahil olmak üzere) 5x2* 1.3 İlgili taraflar (nihai faydalanıcılar ve hedef gruplar) ne kadar açık tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir? İlgili tarafların ihtiyaçları net bir şekilde belirlenmiş midir ve teklif bu gereksinimleri uygun biçimde ele alıyor mu? 5 1.4 Proje çevresel konular, cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğinin sağlanması, engelli insanların ihtiyaçları, azınlıkların ve yerel insanların hakları veya yenilik ve en iyi örnekler gibi katma değer yaratan unsurları içermekte midir? 2. Projenin Tasarımı 20 2.1 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlıdır? Özellikle, proje söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu, dış faktörler ve ilgili paydaşlar göz önüne alınmış mıdır? 2.2 Proje uygulanabilir mi ve hedefler ve beklenen sonuçlar ile tutarlı mı? TOPLAM 50

30 Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi
Son Başvuru tarihine uyulmalıdır. Hibe Başvuru Formu Bölüm 2’de yer alan kontrol listesi gereğince doldurulmalıdır. Proje Ön Teklifleri değerlendirme tablosu üzerinden değerlendirilir, 50 puan üzerinden en az 30 puan alan başvurular dikkate alınacaktır. Değerlendirme tablosunda yer alan kriterlerden, projenin teklif çağrısının hedefleri ve önceliği, hedef ülkenin/bölgenin kısıt ve ihtiyaçlarıyla ilgililiği, proje tasarımının uyumluluğu, projenin hedeflerle ve beklenen sonuçlarla olan tutarlılığı gibi kriterlerin diğerlerine göre daha fazla öneme ve puana sahip olduğu dikkate alınmalıdır. Ön seçimi geçen başvuru sahipleri ilerleyen süreçte tam başvuru için davet edileceklerdir.

31 Başvuru Formu ve Diğer Dokümanlar
Temel Kurallar: Başvuru formu formatında belirtilen kurallara uyulmalı, Anlatım açık ve net olmalı. Ancak her bölüm yeterli detayı içermeli, Tüm bölümler boş bırakılmadan doldurulmalı, Format sonunda yer alan kontrol listesi doldurulmalı, Başvuru sahibinin beyanı doldurulup imzalanmalı, Başvuru formunda yer alan yönlendirmelere özellikle dikkat ediniz.

32 Başvuru Formu ve Diğer Dokümanlar
2. Proje Bölüm 1 – Proje Hakkında Genel Bilgiler Bu bölümde tablo halinde teklif çağrısının referans numarası, teklif çağrısının başlığı, başvuru sahibinin adı, teklif çağrısının numarası, projenin başlığı, projenin uygulama yeri ve lot numarası ve adı verilmelidir. Bölüm 2 – Proje 2.1.1 Proje Tanımı; Proje ile hedef gruplar, nihai faydalanıcılar, eş-başvuranların, bağlı kuruluşların durumları nasıl iyiletirilecek ve kapasiteleri artırılacaktır, hangi faaliyetler hangi detayda planlanmaktadır, Proje Ön Teklifi’nden bu yana bir değişiklik olmuş mudur gibi detaylandırma yapılır. 2.1. Metodoloji; Faaliyetler hangi yöntemlerler ve araçlarla gerçekleştirilecektir, önerilen yönetim yapısı nasıldır, paydaşların projedeki rol ve sorumululukları ne şekilde organize edilecektir, iç/dış değerlendirme prosedürleri mevcut mudur gibi faaliyetlerde yöntem unsuruna dair kapsamlı bir bilgilendirme yapılmalıdır.

33 Başvuru Formu ve Diğer Dokümanlar
2. Proje Bölüm 2 – Proje 2.1.3 Proje süresi ve faaliyet planı bölümünde projenin uygulama dönemine ait faaliyet planlaması, gerçekçi olarak ve paydaşların rolü beliritilerek verilmelidir. 2.1.4 Sürüdürülebilirlik bölümünde proje sonuçlarının hedef grup ve faydalanıcılar üzerindeki etkisi, yaygınlaştırılmaya ilişkin plan, sonuçların sürdürülmesine ilişkin olarak mali, kurumsal, poliitika, çevre açılarından planlama açıklanmalıdır. 2.1.5 Mantıksal çerçeve

34 Başvuru Formu ve Diğer Dokümanlar
2. Proje Bölüm 2.2 Proje Bütçesi; belirlenen bütçe formatı Avro cinsinden eksiksiz doldurulmalıdır. Bütçe sayfaları aşağıdakilerden oluşur: Bütçe tablosu Gider gerekçeleri Beklenen fon kaynakları Bütçe Başlıkları: İnsan kaynakları Seyahat Ekipman ve malzeme Yerel ofis Diğer giderler Diğer Yedek akçe İdari giderler

35 1. Budget for the Action1 All Years Year 12 Costs Unit 13 # of units Unit rate (in EUR) Total Cost (in EUR)3 Unit Total Cost (in EUR) 1. Human Resources 1.1 Salaries (gross salaries including social security charges and other related costs, local staff)4 1.1.1 Technical Per month 1.1.2 Administrative/ support staff 1.2 Salaries (gross salaries including social security charges and other related costs, expat/int. staff) 1.3 Per diems for missions/travel5 1.3.1 Abroad (staff assigned to the Action) Per diem 1.3.2 Local (staff assigned to the Action) 1.3.3 Seminar/conference participants Subtotal Human Resources 2. Travel6 2.1 International travel Per flight 2.2 Local transportation Subtotal Travel

36 3. Equipment and supplies7
3.1 Purchase or rent of vehicles Per vehicle 3.2 Furniture, computer equipment 3.3 Machines, tools… 3.4 Spare parts/equipment for machines, tools 3.5 Other (please specify) Subtotal Equipment and supplies 4. Local office 4.1 Vehicle costs Per month 4.2 Office rent 4.3 Consumables - office supplies 4.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Subtotal Local office

37 5. Other costs, services8 5.1 Publications9 5.2 Studies, research9 5.3 Expenditure verification10 5.4 Evaluation costs 5.5 Translation, interpreters 5.6 Costs of conferences/seminars9 5.7 Visibility actions11 Subtotal Other costs, services 6. Other Subtotal Other

38 7. Subtotal direct eligible costs of the Action (1-6)
8. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Action) 9. Total direct eligible costs of the Action (7+ 8) 10. Indirect costs (maximum 7% of 9, total direct eligible costs of the Action) 11. Total eligible costs (9+10) 12. Taxes12 13. Total accepted12 costs of the Action (11+12)

39 Başvuru Formu ve Diğer Dokümanlar
2. Proje Bölüm 2.3 Deneyim: Başvuru sahibinin deneyimi Eş-başvuran(lar)ın deneyimi Bağlı kuruluş(lar)ın deneyimi

40 Başvuru Formu ve Diğer Dokümanlar
3. Başvuru Sahibi Bu bölümde başvuru sahibinin kimlik bilgileri, profili, proje yönetme ve uygulama kapasitesi, kuruluşun yönetim kurulu üyelerinin listesi verilmelidir. 4. Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Eş-başvuranları Projeye katılan her eş-başvuran için tabloda yer alan bilgiler verilmelidir; eş-başvuran yetkilendirmesi doldurulmalıdır. 5. Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Bağlı Kuruluşları Projeye katılan her bir bağlı kuruluşiçin tabloda yer alan bilgiler verilmelidir. 6. Başvuru Sahibinin Projeye Katılan İştirakçileri Projeye katılan her iştirakçi kuruluş için tabloda yer alan bilgiler verilmelidir. 7. Başvuru Formu Kontrol Listesi 8. Başvuru Sahibinin Beyanı 9. Başvuru Formu Değerlendirme Tablosu

41 Tam Başvuru Kontrol Listesi Tick the items off below
Before sending your proposal, please check that each of the following criteria HAVE BEEN MET IN FULL AND TICK THEM OFF Tick the items off below Title of the Proposal: <indicate the title> Yes No PART 1 (ADMINISTRATIVE) 1. The correct Grant Application Form has been used. 2. The Declaration by the Applicant has been filled in and signed. 3. The proposal is typed and is in English. 4. One original and two copies are included. 5. An electronic version of the proposal (CD-Rom) is enclosed. 6. Each co-applicant has completed and signed the mandate and the mandate is included. 7. Each affiliated entity(ies) has completed and signed a affiliated entity(ies) 's statement and the statements are included. 8. The budget is enclosed, presented in the format requested, and stated in Euro. 9. The logical framework has been completed and is enclosed. 10. Provision for contingency reserve (Budget heading 8) is not higher than %5 of the subtotal direct eligible costs of the Action (Budget heading 7). 11. Indirect costs (Budget heading 10) are not higher than %7 of the total direct eligible costs of the Action (Budget heading 9). 12. Equipment and supplies do not exceed 20% of total eligible costs. PART 2 (ELIGIBILITY) 13. The duration of the action is between 10 months and 15 months (the minimum and maximum allowed). 14. The requested contribution is between EURO and EURO (the minimum and maximum allowed). 15. The requested contribution is between 50% total eligible cost and 90% of the estimated total eligible costs (minimum and maximum percentage allowed). 16. The total amount of financing requested on the basis of simplified cost options does not exceed EURO per each applicant. 17. The requested contribution has not been changed by more than 20 % compared to the amount requested at the concept note stage. 18. The co-applicant(s) stated in the Concept Note has not been changed in the Full Application Form.

42 Tam Başvuru Formu Değerlendirme Tablosu
Bölüm 1. Mali ve Operasyonel Kapasite Evet/Hayır 1.1 Başvuru sahipleri ve varsa, bağlı kuruluş(lar) proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi? 1.2 Başvuru sahipleri ve varsa, bağlı kuruluş(lar) proje konusunda yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (Ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?) 1.3 Başvuru sahipleri ve varsa, bağlı kuruluş(lar) yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dâhil olmak üzere)? 1.4 Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi? 1 maddeden Hayır verilmesi halinde teklif elenir

43 Tam Başvuru Formu Değerlendirme Tablosu
2. Projenin İlgililiği 30 Ön Teklif değerlendirilmesinden alınan puan transfer edilir. 3. Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği 20 3.1 Önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedefler ve beklenen sonuçlarla tutarlı mı? 5* 3.2 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? 5 3.3 Projede, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer alıyor mu? Değerlendirme öngörülmüş mü? 3.4 Eş-başvuranlar ve bağlı kuruluş(lar)ın projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi? * 5 puan verilebilmesinin koşulu, projenin başvuru sahibi/eş-başvuranlar tarafından AB Üye Ülke(ler)de, bülten, dergi gibi (proje uygulama sürecinde hazırlanan poster, broşür, el ilanı, afiş vb. hariç) basılı medya yayınları, TV veya radyo programı, konferanslar, forumlar, paneller, fuar vs. gibi tanıtım faaliyeti/faaliyetlerini içeriyor olmasıdır.

44 Tam Başvuru Formu Değerlendirme Tablosu
4. Projenin Sürdürülebilirliği 15 4.1 Projenin hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? 5 4.2 Projenin çarpan etkileri olacak mı? (proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilginin duyurulması dâhil olmak üzere) 4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? - mali açıdan (finansman sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?) - kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkân tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?) - politika düzeyinde (eğer varsa) (projenin yapısal etkisi ne olacaktır - örneğin mevzuatta, davranış kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı?) - çevresel düzeyde (eğer varsa) (projenin çevreye olumlu/olumsuz etkileri var mı?) 5. Projenin Bütçe ve Maliyet Etkinliği 5.1 Faaliyetler bütçede uygun olarak yansıtılmış mı? 5x2** 5.2 Tahmini maliyetler ve beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi?

45 Sık yapılan hatalar – Tavsiyeler
Başvurular yalnızca İngilizce gönderilmeli, Zarf üstünde tüm bilgiler eksiksiz, doğru ve yeterli biçimde yer almalı. Başvuru sahibi bilgisinde kişi ismi yazılmamalı – Kurum ismi yazılmalı, Ön Teklif formunda mutlak suretle talep edilen hibe miktarı belirtilmeli, Proje süresi mutlak suretle rehberde belirtilen süre bilgisi ile uyumlu olmalı, Proje Ön Teklifinin yazı karakteri Arial 10 punto olmalı, Proje Ön Teklifi 5 tam sayfayı geçmemeli, Başvuru sahibinin beyanı mutlaka ıslak imzalı olmalı, Elektronik kopya sunulmalı (1 CD yeterli), Başvuruların her bir kopyasını ayrı ayrı ciltlemek gerekli değil, Birden fazla başvuru varsa mutlaka ayrı ayrı zarflarda gönderilmeli.

46 Başvuru Formunun Değerlendirilmesi
Son başvuru tarih ve saatine uyulmalıdır. Başvuru formu değerlendirme tablosu üzerinden değerlendirilir, seçim ve hibe verme kriterleri olmak üzere iki tip değerlendirme kriteri vardır. Seçim kriteri başvuru sahibinin mali ve operasyonel kapasitesini değerlendirir; hibe verme kriteri ise Projenin ilgililiği, teklif çağrısı hedefleriyle uyumu, kalitesi, beklenen etkisi ve uygulanabilirliği, sürdürülebilirlik ve bütçe ve maliyet etkinliği gibi hususları içerir Mali ve operasyonel kapasitede yer alan kriterlerden biri veya daha fazlasına verilen cevabın olumsuz olması durumunda başvuru reddedilecektir.

47 Başvuru Formunun Değerlendirilmesi
Değerlendirmede son aşama Uygunluk Kontrolü’dür. Şartlı seçilen tekliflerden uygunluklarının anlaşılması için destekleyici belgeler talep edilir. Belgeler üzerinden uygunluk teyidi yapıldıktan sonra projeleri seçilen başvuru sahipleri ile Sözleşme Makamı arasında hibe sözleşmesi imzalanır.

48 BAŞARILAR "Bu doküman ile Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberler arasında ihtilaf olması halinde Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberler ve eklerinin İngilizce versiyonu bağlayıcı olacaktır."


"1 Başvuru Şekli Bu bir kısıtlı Teklif Çağrısıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları