Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURGUTLU ÖZEL GÜVENLİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURGUTLU ÖZEL GÜVENLİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 TURGUTLU ÖZEL GÜVENLİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

2 GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE CİHAZLAR
YOLCU VE BAGAJ KONTOLUNUN YASAL DAYANAĞI 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun özel güvenlik görevli tanıdığı yetkiler çerçevesine yolcu bagaj kontrolü yapılmalıdır. Bu yetkiler kanunun 7’nci maddesinin a,f,g ve h bentlerinde açıklanmıştır. MADDE 7- Özel Güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: a)Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyalarını x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. f)Hava Meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. g)Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birilikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma. h)Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

3 TEHDİT DEĞERLENDİRMESİ
Şahısların, kurum, kuruluş ve tesislerin karşılaşabilecekleri potansiyel tehlikeleri ve acil durumları ve uğranacak zarar/kazançları göz önüne alınarak analiz edilmesidir. Tehditleri değerlendirirken, genellikle çift emniyetli sistemler tercih edilmelidir. Fiziki güvenlik sistemleri, personelli güvenlik veya elektronik güvenlik sistemleriyle desteklenmelidir. Karşılaşılabilecek bütün olumsuzluklar için ihtimali planlar yapılmalıdır. Karşılaşılabilecek tehlikeler göz önüne alınarak yapılan planlar konusunda personel bilgilendirilmeli, belirli periyotlarla tüm birimlerin katılımıyla uygulamalı çalışmalar yapılmalıdır.

4 ELKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMİ NEDİR?
Entegre güvenlik sistemleri içerisinde bulundukları yer ve bölgede gerekli olan bilgileri ses, ısı, ışık, titreşim, hareket vs. bilgileri elektronik olarak algılayıp bağlı bulunduğu merkeze ileten sistemlere elektronik güvenlik sistemleri denir. ELKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ İnsan tasarrufu sağlarlar(Fazla sayıda devriye ve sabit nöbetçiler yerine, göreve hazır küçük kuvvet bulundurmak suretiyle insan gücü etkin şekilde kullanılır, personel tasarrufu sağlanır). Fiziki güvenlik önlemleri yerine kullanılabilirler. (Yerleşim durumu, hareket ihtiyaçları, görünüş, maliyet vb. nedenlerle kullanılamayan) Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek için kullanılır. Kritik noktalarda veya bölgelerde alınmış olan fiziki güvenlik önlemlerini kontrol için kullanılır. Tespit ettikleri durumları ses, ışık, titreşim vs. en kısa zamanda kontrol merkezine iletirler. Bakımları kolay olup, hava muhalefetinden fazla etkilenmezler. Tespit ettikleri olayları, görüntüleri uzun süre hafızada muhafaza edebilirler. Kullanımları kolay olup, ihtisas gerektirmezler. Geriye dönük işlenmiş bir olayın aydınlatılmasında yardımcı olurlar. Caydırıcılık etkisi yaratırlar. Entegre güvenlik sistemlerinin bir parçasını oluştururlar.

5 ELKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Bir elektrik devresinin kesilmesi Bir ışığın engellenmesi Sesin algılanması Titreşim ya da hareketin algılanması Elektrostatik bir alana girilmesi suretiyle alarm sistemi devreye girer. X-RAY CİHAZI Kişilerin bagajlarının içlerinde tehlikeli madde olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan ve düşük radyasyonla çalışan cihazlardır. X-RAY cihazı üç ana üniteden oluşur; X ışını ünitesi Ekran, Kontrol Paneli, X ışını Ünitesi: İncelenecek eşyanın hareketini sağlayan taşıyıcı bant sistemi ile donatılmıştır. Ekran: Genellikle kontrol tünelinin üst kısmına yerleştirilir. Siyah, beyaz veya cihazın özelliğine göre renkli olabilir. Kontrol Paneli: Kontrol paneli üzerinde bir milli ampermetre ışıklı tarayıcı, yön seçme düğmeleri, metrik görüntü büyütme düğmeleri bulunur. X- Ray cihazlan maddeleri organik ve inorganik olarak ayırtabilmekte farklı renklerde ekrana yansıtmaktadır. Metal maddeler koyu mavi, organik maddeler sutlu kahverenginde, az yoğun maddeler ise yeşil renkte ekrana yansımaktadır. Röntgen ışınları bazı maddelere tam anlamı ile nüfuz edememektedir. Özellikle kurşun, plastik maddeler röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermemektedir. Bu maddelerin altına değişik maddeler saklanabilme ihtimaline karşı mutlaka fiziksel aramaya tabi tutulmalıdır.

6 ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLMELİDİR
X-ray cihazı çalışırken, elini cihazın tüneline sokmamalı, Taşıyıcı banda oturmamalı, Tünelin önünde ve arkasında bulunmamalıdır. KAPI DEDEKTÖRLER Kapı tipi metal detektörleri, kişilerin üzerinde görünmeyen manyetik alan oluşturarak metal varlığını tespit ederler. En son geliştirilen cihazlarda kullanılan çarpma tekniği sayesi küçük miktar ve ebatlardaki demir olmayan bütün metalleri tespit etmek mümkündür. KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Kontrol edilecek kişi metal detektöre yönlendirilmelidir. Kişiler 1 m. Ara ile detektörden geçirilmelidirler. Tehdidin boyutuna göre hassasiyeti ayarlanmalıdır. Kişilerin elindeki maddeler de aranmalıdır. Detektörün on ve arka bölümünde uzun sure bulunulmamalıdır.

7 ÖZELLİKLİ KİŞİLERİN KONTROLU
Özellikli yolcular sakatlar, ihtiyarlar, çocuklar ve hamile kadınlardır. Bu yolcuların masumane ve fiziki pozisyonlarından yararlanılarak patlayıcı, parlayıcı, kesici, uyuşturucu gibi maddelerin geçirilmesinde kullanılacağı unutulmamalıdır. Sakat, hamile bir kadının kullandığı eşyalar, cihazlar üzerinde saklama noktaları her zaman diğerlerine oranla fazladır. Bütün yolcuların bagaj ve şahsi kontrolleri ayni prensipler çerçevesinde yapılmalıdır. Özellikli yolculara diğerlerine oranla daha fazla yakınlık gösterilmesi ve yardımcı olunması toplumsal geleneğimiz gereğidir. Ancak bu hiçbir zaman görevi ve güvenliği aksatacak mahiyette olmamalıdır. ELDEKİ EŞYALARIN KONTROLÜ Güvenlik kontrol görevinde bulunan özel güvenlik personeli özel mülk olan korunan yerlere girmek isteyen herkesi şüphelendiği, elektronik cihazların alarm verdiği surece içeri bırakmama hakkına sahiptir. Önemli olan cihazın personel üzerindeki yasak maddeyi tespit edebilmesidir.

8 EL TİPİ METAL DETEKTÖRLERİ
Bu cihazlar basit ve kullanılması kolay olduğundan güvenlik cihazlarının başında gelir ve güvenlik hizmetlerinde önemli rol oynarlar. Metale karşı duyarlı cihazlardır. El detektörleri: Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılmalıdır, Islak zemine bırakılmamalıdır, Metal zemine bırakılmamalıdır, İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır, Başka amaçla kullanılmamalıdır PATLAYICI KOKLAMA DETEKTÖRÜ Patlayıcı maddelerin yaydıkları kokulara duyarlı detektörlerdir. Patlayıcı maddenin buharlaşma hızına duyarlı sistemlerdir. Fabrikasyon patlayıcılara duyarlı olup bütün patlayıcıları tespit eden detektör tipi mevcut değildir. POSTA KONTROL CİHAZLARİ: Korunan yerlere posta yoluyla gönderilen paketleri kontrol için kullanılır. Radyasyon ışınları ile çalışmaktadır. KARTLI KONTROLLU GEÇİŞ SİSTEMLERİ (CACS) Koruma faaliyeti sürdürülen bina ve tesislerde, kontrol noktasında kontrollü geçişe yardımcı olan, yetkilendirme ile sınırlandırılabilen, personel sirkülâsyonunu takip eden, ücretlendirme bordrolarına alt yapı sağlayan sistemlerdir.

9 BİYOMETRİK SİSTEMLER Biometrik Sistemler, insan vücudunun bir uzvunu, özel yapılmış bir okuyucu tarafından dijital dile çeviren ve daha sonra karşılaştırma yoluyla ayni uzvu tanıyabilen ya da reddeden sistemlerdir. TURNİKE SİSTEMLERİ Sadece izin verilen kişilerin geçişini sağlayan elektromekanik geçiş sistemleridir. Turnike sistemleri güvenlik sistemlerine bağlanıp uyumlu çalıştırılabilir. KAPALI DEVRE GORUNTULEME VE KAYIT SISTEMLERI (CCTV) Kapalı devre televizyonu, yetkisiz girişleri saptamak ve fiziki güvenlik sistemini tamamlamak üzere kullanılır. Sistemin yerleştirildiği, iç, dış, giriş-çıkışlar tek merkezden izlenebilir. Gerekirse sesli uyarılar yapılacak şekilde donatılabilir. CCTV SİSTEMİNİN ELEMANLARI Kamera, Lens, Monitör, Switcher, Quad, Video kayit cihazi (TIME-LAPSE) Multiplexer Matrix switcher Video motion

10 KAMERALAR Kamera istenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktarmak amacıyla kullanılır. Hareketli/sabit-Board/Metal kasa türleri isteğe bağlı kullanılabilir. Hareketli kameralar "Speed Dome Kamera" denilir. Ayrıca sabit mini dome kamera çeşitleri de vardır. Pan veya PAN-TlLT motor kullanılarak sabit kameraya hareket verilebilir. LENSLER Lens yardımıyla odak uzaklığı (zoom), netlik ayarı (focus), ışık hassasiyeti (iris) yapılabilir. MONİTÖRLER Çeşitli ekipmanlardan gelen video ve/veya ses sinyalini ekran üzerinde görmemizi sağlar. video kayıt cihazı; Kelime anlamı olarak zaman atlamalı kayıt cihazı denilebilir. Özellikle güvenlik sistemlerinde tercih sebebidir. 3 saatten 960 saate kadar kayıt yapan modelleri vardır. TLF. HATLARINDAN GÖRÜNTÜ NAKİL DİJİTAL KAYIT Analog sistemlerin yerini dijital sistemler almaktadır. Bu sistemde telefon hatları kullanılarak insanların gitmesi zor yerlerin izlenmesi sağlanabilir. Kameraların bulunduğu bölgeye müdahale edilebilir, pan tilt zoom, karşılıklı ses iletimi, gelen alarma göre bazı sistemlerin devreye alınması gibi işlemler yapılabilir.

11 DİJİTAL KAYDİN ANALOG KAYDA GORE AVANTAJLARİ
Dijital kayıt cihazları bakim gerektirmez, Video motion uygulaması gibi anlık kayıt gerektiren durumlarda hemen devreye girer, İleri bir tarihte kayıtlar izlenmek istendiğinde kolaylıkla ulaşılabilir. Kayıt yapılan ortam (sabit disk) tekrar tekrar silinebilir ve kayıt yapılabilir. Bilgisayar yardımıyla izlenen görüntüler üzerinde istenen değişiklikler ve gelişmeler yapılabilir, yazıcıdan çıkış alınabilir veya faks çekilebilir. Kurulumu kolaydır ve bilgisayara yazılım yükleme ve telefon hattının bağlanması çoğunlukla yeterlidir. Tek Bir Sistem Üzerinde Tüm Fonksiyonlar Mültipleks Görüntüleme, Kayıt Etme, Video Hareket Algılama, Matriks Segme, Network Üzerinde Video İletimi En az 4 kez daha kapasiteyle kayıt imkânı Analog VCR cihazlarından en az 4 kez daha büyük kapasiteyle kayıt imkânı Video hareket algılama yeteneği sayesinde aylar bazında kayıtların saklanabilme imkânı Analog kayıt ortamlarından daha kaliteli görüntü saklama imkânı, kriminal kayıtlar için belge olabilme Renkli konumda 570 TVLHe kayıt elde edebilme imkânı Eski kayıt arşivlerinize kolayca erişebilme imkânı. Network ortamındaki diğer bilgisayarlar üzerinde yetkili şifrelerle video izleyebilme imkanı DVRVCR Uzaktan erişim yeteneği (Telefon hattı, Network, ISDN ve Internet) Mevcut kamera sistemlerine kolaylıkla entegre edebilme, mevcut alarm sistemlerine entegrasyon kabiliyeti, her turlu kamera sistemine %100 uyumluluk Alarm önceliği verilerek kayıtların tutulabilmesi Görüntülerin ve kayıtlarına Dijital işleme yapabilme kabiliyeti (Dijital zoom, düzeltme, kare kare video edit imkanı, video çıktısı alabilme)

12 VERİ VE GÖRÜNTÜ NAKİL SİSTEMLERİ
VERİ VE GÖRÜNTÜ AKTARMA: Gerek Sınır İhlali Algılama Sistemlerinin gerek İzleme Sistemlerinin komuta merkeziyle iletişiminin sağlanması, kameralardan gönderilen video sinyallerin, merkezden kameralara gönderilen kontrol sinyallerinin ve sınır aşılması algılama sistemi değerlendirme ünitelerinden gelen çıktıların Komuta Kontrol Merkezine gönderebilmesi ile ilgili sistemlere veri ve görüntü nakil sistemleri denir. Kamera ve merkez arası video sinyali aktarımı yapılırken kablo kayıpları aradaki mesafeyi sınırlamaktadır. Kaliteli ve az kayıplı koaksiyel bir kablo kullanılması halinde bile bu mesafe ancak 350 metreyi bulmaktadır. Uzun mesafelerden video ve veri aktarımı için kullanılabilecek yöntemler şunlardır. Mikrodalga/Kablosuz iletişim Koaksiyel kablolu iletişim sistemi Twisted pair kablolu iletişim sistemi Fiber optik kablolu iletişim sistemi MİKRODALGA/KOBLOSUZ İLETİŞİM Bu sistemde her kamera noktası ile merkez arasında mikrodalga alici ve vericileri kullanılır. Sistem pahalıdır. Bakımı zordur ve onarımı uzmanlık ister. Ayrıca böyle bir sistemin kullanılabilmesi için alici ve verici ünitelerin birbirini doğrudan görmesi gerekir. Sistemler çevresel elektromanyetik enterrferans etkilerine açıktır.

13 KOAKSIYEL KABLULU İLETİŞİM
Özellikle standart koaksiyel kablo üzerinden yapılan video aktarımları sırasında oluşan kablo kayıpları mesafeleri oldukça sınırlamaktadır. Ara birimler olmaksızın normal çalışma mesafesi 300 m. civarındadır. Ara birimleriyle bu mesafe 3 Km. ye kadar çıkartılabilir. Son nesil sistemler veri aktarımını RS-485 sayısal haberleşme standardında yapabilmektedir. Bu durumda standart bir twisted pair üzerinden, uzun mesafelerde kayıpsız veri alış - verişi yapılır. Video ve veri ortamlarının ayrılması birbirine bağlı arıza olasılığını da ortadan kaldırmaktadır. TWİSTED PAİR KABLOLU İLETİŞİM Bu kablo kullanıldığında toprak akımları sinyal iletişimine katkısı olmayan blendaj üzerinde taşınır. Blendajın engelleyemediği enterferans ise kablo çiftinin her birinde ayni fazda bulunduğu için sonlandırma yükselticisi (terminal amplifier) tarafından ayıklanabilirler. Fakat video sinyallerinin twisted pair kablo üzerinden iletilebilmesi için kaynakta bir surum yükselticisinin (launch amplifier), ve uygun bir alıcının kullanılması gereklidir. Bu ekipmanla kullanıldığında twisted pair kablo üzerinde video sinyalleri 1000m kadar uzak mesafelere taşınabilirler.

14 FİBER OPTİK KABOLOLU İLETİŞİM
Fiber optik kabloların, özellikle hava alanı, haberleşme istasyonları ile askeri ve sanayi tesislerin çevresinde yoğun olarak bulunan elektromanyetik sinyallerin bozucu etkisinden tamamen yalıtılmış olduğunu görmüştük. Fiber optik kablo, kapalı devre televizyon sistemlerinde de video ve veri sinyallerinin iletişiminde kullanılabilir. Bu sistemde kameranın ürettiği elektriksel video sinyali, module edilmiş ışık sinyaline dönüştürülerek fiber optik kablo aracılığıyla alıcıya taşınır. Fiber optik iletişimin avantajları: Yüksek frekans bandı genişliği ve uzun mesafelerde düşük iletişim kayıpları, Elektrik şeffaflığı veya enterferansa, karıştırmaya ve topraktan gelebilecek bozucu sinyallere karşı bağışıklık, Paslanmaması, aşınmaması ve kimyasallardan etkilenmemesi, Düşük hacimli, hafif ve bakim onarımının kolay oluşudur Fiber optik kablo, bir ucundan gönderilen ışığın diğer ucuna mümkün olan en az kayıpla taşındığı, saydam cam veya plastik liflerdir. Fiber kablolar ışık spektrumu üzerinde (dalga boyu) belli noktalarda en yüksek performansı gösterirler. Fiber optik sistemlerin en önemli handikabı, ek yerlerinde meydana gelen kayıplardır. Bu kayıpların kullanılan ekleme teknolojisine bap olarak değişmekle birlikte, fiber teknolojisindeki gerçekleştirebilecek basit eklemeler için bile 0.5 dB'ye kadar düşürülmüştür.

15 YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ
Yangını başlama aşamasında duman, ısı ve ışığı algılayarak siren, ışık vs. personeli ikaz eden elektronik sistemlerdir. Yangınlara en az üç dakika içinde gerekli müdahalenin yapılmaması durumunda can ve mal kayıpları oldukça ciddi boyutlara ulaşmaktadır. YANGIN ALGILAMA VE UYURI SİSTEMİ SINIFLANDIRILMASI Klasik sistemler, Adreslenebilir sistemler, Dijital adreslenebilir sistemler, Analog adreslenebilir sistemler, Elektronik adreslenebilir sistemler (interaktif)

16 KLASİK SİSTEMLER Yangın bölgelerine ayırma (zonlama) ilkesi ile çalışan bu sistemler, kontrol panelinden yangın bölgesine götürülen bir çift kabloya paralel olarak bağlanan detektörler bu iki telli hattan hem enerjiyi alırlar, hem de uyarı sinyalini panele gönderirler. ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER Dijital adreslenebilir sistemler: Aynı çevrim hattına çok sayıda kendini tanımlayan detektörün bağlanmasına olanak tanıyan, aynı ihbar hattı üzerinden detektörler bir sinyal gönderdiklerinde kendi adreslerini de panele bildiren sistemlerdir Analog adreslenebilir sistemler: Bu sistemlerde karar verme yetkisi artık detektörlerin değil panelindir. Mikro işlemci tekniği ile çalışan bu sistemlerde detektör kavramı yerine sensör kavramına bırakmıştır. Kontrol paneli her 2-3 saniyede elemanlara bir işaret gidererek bu elemanlardan aldığı bilgileri hafızasına kaydeder. Elektronik adreslenebilir sistemler (interaktif): Bu gelişme yangın algılama ve uyarı sistemlerinde devrim olarak kabul edilmektedir Analog adreslenebilir sistemlerde akilli olan sadece panel iken, bu akıllılık elektronik adreslenebilir sistemlerde saha elemanlarına dağıtılmıştır.

17 DETEKTÖR TİPLERİ lyonizasyon duman detektörü: Dumanı algılayarak çalışır. En geniş çapta kullanılan tip duman detektörüdür(otel odaları, koridorlar, ofisler vs.) Optik duman detektörü: Bir ışık kaynağı bulunan algılama hücresine giren duman partiküllerinin ışığı emmesi veya dağıtması prensibine dayanan bir detektördür. BİM, elektrik odaları, kablo santralı, jeneratör odaları vb. Işın tipi duman detektörü: Modüle edilmiş infrared ışın yayınlayan bir verici ve bunu algılayacak şekilde ayarlanan bir alıcıdan oluşur. 100 m. ye kadar ışığı-algılayabilir. Depolar, hangarlar, üretim holleri, saraylar için kullanıma elverişlidir. Optik kanal tipi detektörler: Havalandırma kanallarına takılır, duman algılama sistemi ile çalışır. Bacaların içine takılır. Sabit sıcaklık detektörü: Çevresindeki hava sıcaklığı belli bir değere ulaştığında alarm verir. Kazan daireleri, mutfaklar, ütü odalarında kullanılır. Sıcaklık Artış hızı detektörü: Çevresindeki hava sıcaklığını belirli zaman dilimlerinde ölçerek normalin üzerindeki artışı algılayan detektördür. Kapalı otopark yemek salonlar* ve çamaşırhanelerde kullanılır. Alev detektörü: Ultraviyole veya infrared ışını algılar. Doğrudan yangın gören bir detektördür. Yanıcı sıvı ve patlayıcı madde depoları, uçak hangarları, akaryakıt dolum tesislerinde kullanılır

18 DETEKTÖR TİPLERİ Fazla miktarda toz bulunan yerlerde, Rutubetli yerlerde, Soğuk hava depolarında, Kazan dairelerinde, mutfaklarda, Egzoz gazları çıkan veya endüstriyel bir proses sonucu duman veya buhar oluşan yerlerde kullanılmamalıdır. ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Güvenliği yapılacak arazi ve tesisin çevre korumasında kullanılacak sistemlere Çevre Güvenlik Sistemleri adı verilir. ÇEVRE DUVARLARI Bir tesisin güvenliğinin sağlanabilmesi çevresinin sınırlarının belirlenmesi, giriş çıkış noktalarının tespit edilerek çevrenin durumuna göre duvarlar tesis edilmesine bağlıdır. Çevre duvarının yükseklikleri beklenilen tehlike, üretilen mal ve bulunulan fiziki ortama bağlı kalınarak değişiklik gösterir. Çevre duvarlarının kalınlığı 60 cm. den az, yüksekliği 1 m.den daha alçak olmamalıdır. ÇEVRE TEL ÖRGÜLERİ VE ÇITLAR Çekilecek tel örgülerin ve çıtların aralarından giriş olmamasına özen gösterilmelidir. Tel örgülerin satıhla birleştiği yer mutlaka beton olmalıdır. Direkler sağlam demirden veya betonarme yapılmalıdır KULLANILAN SİSTEMLER İzinsiz girişi algılama yeteneğine sahip özel kablo döşeli tel örgüler, dikenli bıçaklı teller, Fiber optik ağlar, Jeofon ve basınç farkı teknolojilerini kullanan toprak altı elektronik algılama sistemleri, İnfrared Bari yerler, Mikrodalga Bari yerler,

19 KÖPEKLER Köpekler, uzun yıllar boyunca insanların çeşitli hizmetlerinde, özellikle güvenlik hizmetlerinde kullanılmıştır. Koku alma duyusu ve işitme duygusu insanlardan fazladır. Uzun yıllar silah patlayıcıların tespitinde, yangın bombalarının tespitinde kullanılmıştır. Kullanılış amacına göre çeşitli eğitimlerden geçirilerek yetiştirilmektedir DEVRİYE KÖPEKLERİ Devriye görevi esnasında görevli personelin yetişemeyeceği, görevin durumuna göre eksiklik duyabileceği tüm hallerde yardımcı olmak amacıyla yetiştirilen köpeklerdir. Şüphelinin yakalanması veya uzak mesafede olup, kaçan birisine ulaşılıp etkisiz hale getirilmesi için kullanılırlar. Caydırıcılık özellikleri de vardır. PATLAYICI MADDE DETEKTÖR KÖPEKLERİ Terör gruplarının eylem yapmak amacıyla koydukları patlayıcı maddeleri tespit etmek amacıyla özel eğitim verilmiş köpeklerdir. Bu köpeklerin, patlayıcı madde bulmada % 80 başarılı olduğu görülmüştür İZ TAKİP KÖPEKLERİ Suçlunun olay mahallinden ayrılması durumunda ayak izleriyle gidiş ve kaçış istikametini belirlemekte kullanılan köpeklerdir. KOKU TEŞHİS KÖPEKLER Suçlunun olay mahallinde düşürmüş veya bırakmış olduğu kendisine ait eşyanın, olayla ilgili elde bulunan sanıkların özel eşyalarının koklatılmak suretiyle teşhisini sağlayan köpeklerdir. Bu köpeklerin yanında asayiş köpekleri, narkotik köpekleri de hizmetin gerektirdiği yerlerde kullanılmaktadır. Köpeklerin başarısını nem ve rüzgâr etkilemekte dişi köpekler ve bazı kimyasal maddeler köpeklerin dikkatini dağıtmaktadır. Eğitimi ve bakımı ayrıca titizlik gerektirmektedir. Köpeklerin güvenlik hizmetlerinde kullanımı ile ilgili henüz ülkemizde yasal mevzuat bulunmamaktadır.

20 SOYGUN VE SABOTAJ ALARM SİSTEMLER!
Güvenlik önlemi alınan tesislere izinsiz olarak veya başka amaçlarla girmeye çalışan kişileri mikroişlemciler yardımıyla algılayarak ses ve ışık yardımıyla merkez üniteyi bilgilendiren elektronik sistemlerdir. SİSTEMDE KULLANILAN ALGILAYICILAR a. Cam Kırılma Detektörleri: Cam kırılma sesinin frekansını algılayıp sinyal veren sistemlerdir. b.Hareket sensörleri: c.Pasif Infrared Detektörler(PIR), ısı emen objelerin hareketine duyarlı olan alarm sistemleridir. d.Manyetik kontaklar!

21 ELEKTRONİK ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Güvenliği sağlanacak arazi ve tesisin çevresini kontrol altına almak, herhangi bir durumda şüpheliyi tespit edip ses, ışık, görüntü ile güvenlik personelini ikaz etmek maksadıyla kullanılan elektronik sistemlere elektronik çevre güvenlik sistemleri denir. İzinsiz girişi algılama yeteneğine sahip özel kablo döşeli tel örgüler, dikenli bıçaklı teller, Fiber optik ağlar, Jeofon ve basınç farkı teknolojilerini kullanan toprak altı elektronik algılama sistemleri, Infrared Bari yerler, Mikrodalga Bari yerler, Tek yönlü Doppler yöntemli radarlar, Video hareket detektörleri, Hareket sensörleri, Cam Kırılma Detektörleri, Algılanan datanın adresli olarak merkezi kontrol birimine aktarımı ve sistem yönetim yazılımları. Çevre Güvenlik Sistemleri ayrıca Kapalı Devre Görüntüleme ve Kayıt Sistemlerine bağlanabilerek alarm aktive olduğunda otomatik olarak görüntüleme ve kayıt yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra alarmların grafik ekranlarda gösterildiği ve alarmların hard disk'e kaydedilebildiği Geçiş Kontrol Sistemleri ile komple entegrasyon da sağlanabilmektedir.

22 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞŞEKÜRLER


"TURGUTLU ÖZEL GÜVENLİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları