Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS PLANI YENİLEME VE ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILIŞI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS PLANI YENİLEME VE ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILIŞI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009."— Sunum transkripti:

1 DERS PLANI YENİLEME VE ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILIŞI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009

2 SUNUŞ PLANI 1. Müfredatın (Ders Planının) yenilenmesi 2. Program çıktılarının hazırlanışı 3. Öğrenme çıktılarının hazırlanma yöntemi 4. Uygulama örneği i. Sosyoloji Bölümü ii. Fen Bilimleri öğretmenliği

3 DERS PLANI GELİŞTİRME SÜRECİ Birinci AşamaMesleki Trendler ve Pazar Boşlukları Paydaş İhtiyaçları Analizi Eğitmenlerin Eğitimi İkinci AşamaProgram çıktılarının hazırlanması Üçüncü AşamaMakro-Mikro Sorumluluklar Analizi (İçerik Paylaşımı) Eğitimde Fırsatlar (Boşluklar) Analizi Öğrenme çıktılarının hazırlanışı Eğitim Materyalinin Planlanması Eğitim Materyalinin Geliştirilmesi Dördüncü AşamaEğitimin uygulanması Süregelen Süreç ve Çıktıların Değerlendirilmesi Süregelen Eğitimin Güçlendirilmesi Süregelen Kalite Geliştirme Süregelen Koçluk Programı

4  Birinci Aşama: Mezunlar, bir kısım ilgili iş adamı ve sınırlı sayıda öğrencinin bulunduğu bir ortamda, ilgili bölümden mezun olacak öğrencinin bilmesi, anlaması, ve uygulayabilmesi olmazsa olmazları belirleyiniz.  İkinci Aşama: Bir doktorant öğrenci veya yardımcı doçent arkadaşın yardımları ile ilgili bölüm bilim alanında mümkün olduğu kadar çok sayıda program ve öğrenme çıktısının WEB den indirilmesini organize ediniz. PROGRAM ve ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMADA AŞAMALAR

5 Üçüncü Aşama:  Hazırlayacağınız taslak çalışmada Bloom’un altı aşamasını yansıtan (bilgi, kavranma, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme ) öğrenme çıktılarını gruplayınız. Altı aşamayı da yansıtan öğrenme çıktılarının yazılı olduğundan emin olunuz. Öğrenme çıktıları ilgili disiplinde son dönemlerde ortaya çıkan değişim, fiziki ve öğretim üyesi yetkinlikleri ile örtüşmelidir. (Her öğretim programı için 2-15 arası öğrenme çıktısı yazılabilir.  Dördüncü Aşama: Belirlediğiniz öğrenme çıktılarını sunmakta olduğunuz ders ve laboratuar çalışmaları ile ilişkilendiriniz. Bazı öğrenme çıktıları, birden fazla dersi ilgilendirebilir. Bu durumu bir matris haline dönüştürünüz ( öğrenme çıktıları ve dersler olarak). Hiçbir öğrenme çıktısının boşta kalmadığını kontrol ediniz. Aşağıdaki görünümde bir tablo yaratınız. PROGRAM ve ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMADA AŞAMALAR

6 Bilişsel Alan düzeyi Özellikleri Hedef davranış (Öğrenme çıktıları) örnekleri Öğrenme ürünleri ifadesi olarak kullanılabilecek örnek fiiller Bilgi Terimler, ilkeler, olgular bilgisi Eğilimler, bölümler, sınıflamalar, yöntemler bilgisi Genellemeler ve yapılar bilgisi  Terimler bilgisi  Olgular bilgisi  Yöntem ve süreçler bilgisi  Temel kavramlar bilgisi  İlkeler bilgisi Tanımlama, belirleme, adlandırma, listeleme, eşleştirme, seçme, belirtme, altını çizme. Kavrama Dönüştürme Yorumlama Öteleme  Olgu ve ilkeleri kavrama  Sözlü verileri yorumlama  Şema ve grafikleri yorumlama  Sözlü verileri matematiksel formüllere dönüştürme  Yöntemleri ve yapıları açıklama Dönüştürme, savunma, ayırt etme, tahmin etme, açıklama, genelleme, genişletme, örneklendirme, çıkarımlarda bulunma, öngörme, kendi ifadeleriyle tekrar yazma, özetleme. Uygulama Edilen bilgilerden yola çıkılarak yeni bir duruma uygulama  Kavram ve ilkeleri yeni durumlarda uygulama  Yasa ve kuramları uygulamalı ortamlara uygulama  Matematik problemlerini çözme  Şema ve grafik oluşturma  Bir yöntem ya da yapının doğru kullanımını sergileme Değiştirme, toplama, sergileme, keşfetme, çalıştırma, öngörme, hazırlama, üretme, ilişkilendirme, gösterme, çözme, kullanma. BLOOM ÖLÇÜTLERİ …..

7 Analiz Bütünü meydana getiren parçaların, ilişkilerin, organizasyonel ilkelerin ayırt edilmesi  Belirtilmeyen görüşlerin farkına varma  Sorgulamadaki mantıksal hataların farkına varma  Olgularla çıkarımlar arasında ayırım yapma  Veriler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme  Bir çalışmanın (sanat eseri, müzik, yazı) yapısını inceleme Parçalara ayırma, şekil çizme, ayırım yapma, gösterme, belirleme, çıkarımda bulunma, planlama, işaret etme, seçip ilişkilendirme, alt gruplara ayırma Sentez Parçalardan yeni bir yapı oluşturmayı gerektiren hedef ifadeleri  İyi organize edilmiş bir konuşma yapma/yazı yazma  Yaratıcılık özelliği taşıyan bir kısa öykü (şiir/müzik) yazma  Deney için plan hazırlama  Nesneleri sınıflamak üzere yeni bir plan hazırlama Sınıflama, yaratma, birleştirme, planlama, açıklama, üretme, değiştirme, örgütleme, yeniden düzenleme, yeniden yapılandırma, ilişkilendirme, tekrar yazma, özetleme, anlatma, yazma Değerlendirme Bilişsel alanın en üst düzeyidir. Bu aşamadaki hedef davranışlar mantıksal tutarlılığı içsel ve dışsal olarak değerlendirilir.  Metnin mantıksal yapısını yargılama  Bir çalışmanın (sanat, müzik, yazı) değerini dış ölçütlere göre yargılama  Bir çalışmanın (sanat, müzik, yazı) değerini iç ölçütlere göre yargılama Karşılaştırma, sonuca ulaşma, benzerlikleri bulma, eşleştirme, tanımlama, ayrım yapma, açıklama, yorumlama, ilişkilendirme, değerlendirme. Bilişsel Alan düzeyi ÖzellikleriHedef davranış (Öğrenme çıktıları) örnekleri Öğrenme ürünleri ifadesi olarak kullanılabilecek örnek fiiller BLOOM ÖLÇÜTLERİ

8  Program çıktıları, bir lisans veya yüksek okul programının öğrenciye neler kazandıracağını ulusal yeterliliklere uyumlu olarak dört beş cümle içinde açıklar. PROGRAM ÇIKTISI YAZMA SÜRECİ

9 AŞAMALAR DERSLER VE ÖĞRENME ÇIKTILARI (EKONOMİ) / BU EGZERSİZİ ANABİLİM DALINIZ İÇİN YAPINIZ Program tamamlandığında, başarılı bir öğrenci 010203040506070809101112 BİLGİ VE ALGILAMA 1.Ekonominin temelleri konusunda bilgi sahibi olduğunu ortaya koyabilmek, XX XXX 1.Ekonominin temel kurallarının işleyiş ve ilişkisini anlamak, XX XXXX 1.Ekonominin alt bilim dallarında (kalkınma ekonomisi, uluslararası iktisat vb.) daha ayrıntılı bilgi düzeyine sahip olmak, XXXX 1.Ekonomi bilim dalı ile ilgili matematiksel teknikleri etkin bir biçimde kullanabilmek, XXXX ENTELEKTÜEL BECERİLER 1.Politika, dışsal olayların ekonomiye yansımasındaki analizlerde soyutla-maya gidebilmek, XX XXXXXX

10 1.Ekonomik bir sorun veya konunun analizinde uygun kuramsal yapıyı oluşturabilmek, XXXXXX UYGULAMAYA YÖNELİK BECERİLER 1.Ekonomik veriler ve diğer bilimsel kaynaklara ulaşmada bilgi ve beceriye sahip olmak, XXXXXXX 1.Ampirik bir çalışmayı kurgulama ve değerlendirme becerisine sahip olmak, XXXX 1.Ampirik bir çalışmayı, uygun bir teknikle gerçekleştirme becerini göstermek, XXXX 1.Bağımsız olarak, bir çalışma veya araştırmayı sürdürebilmek, XXXX AŞAMALAR

11 GENEL BECERİLER 1.Farklı konularda karar alma sürecinde, iktisat bilim dalından uyarlanabilecek, uygun araçları yetkinlikle kullanmak. (fırsat maliyeti gibi), XXXXXX 1.Ekonomik kavramları, toplum önünde uygun biçimde sunabilmek ve tartışabilmek, XXXXXXXX 1.Fikirlerin oluşumunda, öneri geliştirme ve değerlendirme becerisine sahip olmak, XXXXXXX 1.Sayısal ve grafiksel anlatımda, uygun kantitatif tekniklere sahip olmak, XXXXX 1.Farklı yazılım programlarını yetkinlikle kullanabilmek. XXXX AŞAMALAR

12 01 : Ekonomiye Giriş 02 : Güncel Ekonomik Sorunlar 03 : Bilgisayar Teknikleri 04 : Mikro-Makro İktisat 05 : Matematiksel Analiz 06 : Mikro2-Makro2 07 : Uluslararası İktisat 08 : İleri Düzey Ekonomik Analiz 09 : Ekonometri 10 : Seçmeli Dersler 11 : Dönem Ödevleri Yukarıda belirtilen derslere ilişki olarak her öğretim üyesi tabloda verilen öğrenme çıktılarını daha da detaylandırarak ders içeriğine monte etmelidir. AŞAMALAR

13 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Prof. Dr. Nejat ERK (ŞUBAT 16 2008–MAYIS 29 2009) ISB 211: MAT. İKTİSADA GİRİŞ CUMA 09.15 - 12.00 Görüşme Saatleri Pts. 13.15 –17.00 veya önceden alınacak randevu ile. KİTAPProf. Dr. Tümay Ertek, MAKROEKONOMİYE GİRİŞ BETA Kitapevi 2005. KREDİ3 Kredilik olan “ İktisada Giriş ” dersinin herhangi bir ön şart dersi bulunmamaktadır. DERSİN AMACIBu dersin amacı, kamunun ekonomiyi nasıl yönlendirdiği sorusuna cevap aramaktır. İstihdam, işsizlik, büyüme, kamu açıkları, bütçe, para ve maliye politikası. ÖĞRENCİ SORUMLULUKLARIDerse devam ve tartışmalara katılım şarttır. Derse gelme öncesi kitabın okunması başarıyı artırıcı olması nedeni ile zorunludur. AŞAMALAR

14 NOT SİSTEMİÇabaların toplam nota yansıması aşağıya çıkarılıştır. Ara sınav : 40 Final Sınavı : 60 Grup Sunuşu 20 SINAVLARAra ve final sınavı çoktan seçmeli, doğru yanlış, ve klasik sorulardan oluşmaktadır. Ara sınav 1 saat Final Sınavı 1 saat ÖĞRENME ÇIKTILARI Program tamamlandığında, başarılı bir öğrenci BİLGİ VE ALGILAMA 1.Ekonominin temelleri konusunda bilgi sahibi olduğunu ortaya koyabilmek, 1.Ekonominin temel kurallarının işleyiş ve ilişkisini anlamak, ENTELEKTÜEL BECERİLER 1.Politika, dışsal olayların ekonomiye yansımasındaki analizlerde soyutla-maya gidebilmek, UYGULAMAYA YÖNELİK BECERİLER 1.Ekonomik veriler ve diğer bilimsel kaynaklara ulaşmada bilgi ve beceriye sahip olmak, GENEL BECERİLER 1.Farklı konularda karar alma sürecinde, iktisat bilim dalından uyarlanabilecek, uygun araçları yetkinlikle kullanmak. (fırsat maliyeti gibi), 1.Ekonomik kavramları, toplum önünde uygun biçimde sunabilmek ve tartışabilmek, AŞAMALAR

15 ALANA ÖZGÜ  Ekonominin işleyişinde devletin rolü, para ve maliye politikası, merkez bankası ve piyasa yapısının rolünü belirlemek  Ekonomik büyüme, etkinli ve ekonomik adalet konusunda öngörüde bulunabilme  Ekonomi kuramını farklı ekonomik sorunlara uyarlayabilme ve ilişkilendirme GENEL  Sunuş yapabilme yetkinliğini kazandırma  İktisat biliminde analitik düşünme yetkinliği kazanma AŞAMALAR

16 DERS PROGRAMI / HAFTALAR 1. Makro ekonomiye Genel Bakış 1-10 2. Milli Gelir 11-54 3. Temel makro ekonomi Sorunları 55-70 4. Temel makro ekonomi Sorunları 71-110 5. Temel makro ekonomi Sorunları 111-132 6. Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi 133-152 7. Toplam Harcamakların Gelir Düzeyini Belirlemesi 153--192 8. VİZE HAFTASI 9. Kamu Bütçesi ve Maliye Politikası 193-216 10. Para ve Bankacılık 217- 232 11. Para Teorisi ve Politikası 233-262 12. Enflasyon 263- 288 13. Uluslararası Ticaret 289-318 14. TEKRAR

17 AŞAMALAR Beşinci Aşama:  Öğrencilerden ve mezunlardan belirlenen öğrenme çıktılarına ilişkin geri besleme alınız. Altıncı Aşama:  Öğrenme çıktılarının kazanılıp kazanılmadığını güvence altına alacak, sınav, tartışma grupları, yazılı ödev, öğrenci sunusu gibi faaliyetler düzenleyerek taahhüt ettiğiniz öğrenme çıktılarının kazanılmasını güvence altına alınız. Yedinci Aşama:  Bu veriler ışığında, her dönem sonu akademik kurulunda öğrenme çıktılarınız listesini gözden geçiriniz. Gerektiğinde değişiklikler yapınız. Öğrenme çıktılarını güvence altına almada kolaylık sağlayan aktif öğrenme tekniklerine yöneliniz. Sekizinci Aşama:  Her dönem sonunda hazırladığınız bir anket ile 70 ve yukarısında not alan öğrencilerin cevaplayacağı bir anket düzenleyiniz. Öğrenme çıktılarının mezun olan öğrencilerde kazanılıp kazanılmadığını belirleyecek bir anketi örnek alınan (25 den az olmayan) geçmiş dönemler mezunlarına da veriniz ve değerlendiriniz.


"DERS PLANI YENİLEME VE ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILIŞI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları