Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN SUNULAN EVDE BAKIM HİZMETLERİ A.Ezel ESATOĞLU Ceyhun ÖZDEMİR Özdemir ve Esatoğlu 2014 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN SUNULAN EVDE BAKIM HİZMETLERİ A.Ezel ESATOĞLU Ceyhun ÖZDEMİR Özdemir ve Esatoğlu 2014 1."— Sunum transkripti:

1 1 TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN SUNULAN EVDE BAKIM HİZMETLERİ A.Ezel ESATOĞLU Ceyhun ÖZDEMİR Özdemir ve Esatoğlu 2014 1

2 2 2

3 3 Bu Çalışmada  Evde Bakım Hizmetleri Kavramı,  Evde Bakım Hizmeti Sunulan Başlıca Hasta Grupları,  ve Yerel Yönetimler ile ilgili kısaca bilgi verilmiş,  Türkiye'de Yerel Yönetimler Tarafından Sunulan Evde  Bakım Hizmetleri hakkında durum değerlendirmesi  yapmak amaçlanmıştır. Özdemir ve Esatoğlu 2014 3

4 4 Çalışmanın evrenini Türkiye de bulunan 81 il belediyesi oluşturmaktadır. Çalışmanın evrenini Türkiye de bulunan 81 il belediyesi oluşturmaktadır. Çalışmada il belediyeleri tarafından; Çalışmada il belediyeleri tarafından; o Evde bakım hizmeti verilip verilmediği, o Hizmet verilmesi durumunda verilen hizmet çeşitliliği, o Büyükşehir statüsündeki belediyelerin evde bakım hizmeti sunum çeşitliliği araştırılarak, Özdemir ve Esatoğlu 2014 4

5 5 Hizmet veren Belediyelerde Hizmet verme şartları, Verilen hizmetin kapsamı ve içeriği, Ne kadar süredir evde bakım hizmeti verildiği, Kaç personel ile hizmet verildiği ve çalışan personelin nitelikleri, Hizmetin denetiminin kim tarafından yapıldığı, Hizmet sunumunun belediye bünyesinde mi yoksa hizmet alımı yoluyla mı yapıldığı sorularına yanıt aranmştır. Özdemir ve Esatoğlu 2014 5

6 6 Araştırma sırasında  Belediyelerin resmi internet siteleri taranarak bilgi alınmaya çalışılmış,  Ulaşılan bilgiler telefon ile aranarak teyid edilmiş,  Hizmet veren belediyelerin yetkililerine araştırma konusu aktarılarak detaylı bilgi alınmıştır. Özdemir ve Esatoğlu 2014 6

7 7 Evde Bakım Hizmetleri Kavramı  Kısaca Bireylerin bakım gereksinimlerinin ev ortamında karşılanması (Karahan ve Güven, 2002;156) olarak tanımlanan evde bakım hizmetleri  Hekim, hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, Ev ekonomisti ve bakım destek elemanı İşbirliği ve eşgüdümü ile sürekli...., kapsamlı.., organize bir şekilde verilen koruyucu ve tedavi edici hizmetleri kapsamaktadır.  Evde bakım hizmetlerinden yararlanan gruplar çoğunlukla kronik ve yatağa bağımlı hastalar, yaşlılar ve özürlü bireylerdir Özdemir ve Esatoğlu 2014 7

8 8 Dil ve Konuşma 46.494 Görme 259.889 İşitme 189.726 Ortopedik 390.528 Ruhsal ve Duygusal 205.963 Süreğen Hastalıklar 949.105 Zihinsel 547.455 TOPLAM 1.778.228 Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE'DE ENGELLİ NÜFUSUN ENGEL GRUBUNA GÖRE DAĞILIMI *Bir Kişi Birden Fazla Gruba Dahil Olabileceğinden, Satır Toplamı “TOPLAM” Satırından Büyük Çıkabilir Özdemir ve Esatoğlu 2014 8 Dünya da ve Türkiye’de Engelli ve Yaşlı Nüfus Sayısı Sürekli Artmaktadır. EYH GN. Müdürlüğü 2013 Yılı verilerine Göre Türkiye’de 1.778.228 Engelli Birey Bulunmaktadır. Yaşlı Nufus Oranı ise 1977 yılında toplam nüfusun % 5.4 iken 2015 yılında % 7.2 si kadar olacağı öngörülmektedir.

9 9 Hacettepe Ün. Nüfus Etütleri Enstitüsünün 2008 yılında yaptığı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasında 65 yaş ve üzeri grubun günlük hayata ilişkin aktiviteleri yapabilme becerileri incelendiğinde ; Bu gruba ait nüfusun % 16.6 sının yatağa yatma kalkma becerisini güçlükle veya yardımla yerine getirdiği % 15.4 ünün Giyinme Soyunma ihtiyacını % 7.2 sinin yemek yeme ihtiyacını % 12.7 sinin tuvalete gitme ihtiyacını % 22.1 inin Banyo yapma ihtiyacını % 41.3 ünün Alışveriş yapma işlevini % 36.6 sının Yemek Pişirme işlevini güçlükle veya yardımla yerine getirdiği % 54.7 sinin Günlük ev işlerini yardımsız yerine getiremediği görülmektedir

10 10 Çizelge 3. Yaşlıların Yaş Gruplarına Göre Günlük Hayata İlişkin Aktiviteleri Yapabilme Becerisi Artan Yaşlı Nüfus ve Özürlü Birey Sayısı Dikkate Alındığında Evde Bakım Hizmetlerine Olan İhtiyaç Her Geçen Gün Artmaktadır. Evde Bakım Hizmetleri ile Kısa Bir Giriş Yaptıktan Sonra Konunun 2. başlığı olan yerel yönetimlere geçelim Bakalım yerel yönetimler ne dir, Kimdir, Sağlık ve Sosyal alanda neler yapmaktadır? Özdemir ve Esatoğlu 2014 1010

11 11 Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler; halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları, görevleri ve yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenen kamu kuruluşlarıdır. (Bozkurt ve Ergun, 1998: 259). Tükiye’de yerel yönetim sistemi il özel idaresi, belediye ve köy olmak üzere üç kademelidir. Özdemir ve Esatoğlu 2014 11

12 12 Personel Giderleri Sos. Güv. Kurum Dev.Prim Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi Borç Verme TOPLAM Genel Kamu Hizmetleri 6.460.334980.3719.496.7181.412.1072.040.9872.572.009230.8211.720.28024.913.627 Savunma Hizmetleri 159.09220.30680.809 19.00587.1665.924 372.302 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1.254.524186.247952.091 13.524448.531434 2.855.351 Ekonomik İşler ve Hizmetler 1.727.274317.4715.986.832 131.09410.644.071179.049 18.982.791 Çevre Koruma Hizmetleri 837.878148.5034.853.351 20.3112.142.7592.640 8.005.442 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 2.304.662401.4764.365.067 57.04512.299.23074.249 19.501.729 Sağlık Hizmetleri 189.00531.069398.788 11.749449.0864.118 1.083.815 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 460.78974.0662.869.285 162.3461.227.76717.356 4.811.609 Eğitim Hizmetleri 7.4871.0022.332.199 6.1223.536.1768.821 5.891.807 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 87.71112.985404.348 494.689170.587801 1.171.121 TOPLAM 13.488.7562.173.49631.736.4881.412.1072.956.87233.577.382524.2131.720.28087.589.594 Çizelge 4. 2013 Yılı Ocak- Aralık Dönemi Mahalli İdarelerin Fonksiyonel ve Sınıflandırma Düzeyinde Giderleri (1.000 TL)Çizelge 4. 2013 Yılı Ocak- Aralık Dönemi Mahalli İdarelerin Fonksiyonel ve Sınıflandırma Düzeyinde Giderleri (1.000 TL) Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü Özdemir ve Esatoğlu 2014 12

13 13 Şekil 1. Mahalli İdarelerin Fonksiyonel Giderlerinin Toplam Gidere Oranı (%) Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü (2013) Özdemir ve Esatoğlu 2014 13

14 14 Çizelge 5. Belediye Türlerine Göre Personel Sayıları 2012Çizelge 5. Belediye Türlerine Göre Personel Sayıları 2012 Kaynak: MİGM, 2013 Özdemir ve Esatoğlu 2014 14

15 15 Yerel Yönetimlerin 2013 yılı gider kalemleri incelendiğinde; savunma hizmetlerinden sonra en az sağlık ve sosyal yardım hizmetlerine harcama yaptığı görülmektedir. Yerel Yönetimlerin Bütçelerinden Sağlığa Ayırdığı payın genel bütçenin sadece % 1.38’i sosyal yardımlar için ise %1.40 olduğu görülmektedir. Belediye Türlerine Göre Personel Sayıları incelendiğinde; Toplam 195.552 personel in çalıştığı yerel yönetimlerde çalışan sağlık personeli sayısı sadece 1.894 olarak görülmektedir.

16 16 Özdemir ve Esatoğlu 2014 16

17 17 İl Belediyeleri Evde Sıcak Yemek Hizmeti Evde Temizlik Hizmeti Evde Sağlık Hizmeti 1AnkaraXXX 2AydınXXX 3AntalyaXXX 4Balıkesir X 5BoluX 6BursaXXX 7Çanakkale X 8Çankırı X 9Çorum X 10EskişehirX 11DenizliX 12DiyarbakırX 13İstanbulXXX 14İzmir X 15KaramanX 16KayseriXX 17KocaeliX 18KırklareliX 19Kırşehir X 20K.Maraş X 21KütahyaXX 22MersinXXX 23NiğdeXX 24SakaryaX 25SamsunXXX 26TrabzonXX 27TokatX Çizelge 7. İl Belediyelerinin Evde Bakım Hizmetleri Verme Çeşitliliğine Göre Dağılımı Özdemir ve Esatoğlu 2014 17

18 18 81 il belediyesi üzerinde yapılan bu çalışmada Türkiye'de yalnızca 27 il belediyesinin evde bakım hizmeti verdiği sonucunu ulaşılmıştır. Bunlardan sadece Ankara, Aydın, Bursa, İstanbul, Mersin ve Samsun İl Belediyelerinin evde sağlık, sıcak yemek, temizlik ve kişisel bakım hizmetlerinin tamamını verdiği belirlenmiştir

19 19 Evde bakım hizmeti veren 27 il belediyesi içerisinde; % 74.1'inin evde sıcak yemek hizmeti verdiği, % 62.7'sinin evde temizlik hizmeti verdiği, % 29.6'sının evde sağlık hizmeti verdiği ve % 25.9'unun ise evde sıcak yemek, evde temizlik ve evde sağlık hizmetini bir arada verdiği bulgusuna ulaşılmıştır.

20 20 İl Belediyeleri Hizmet Veren Personel Sayısı 5—10 11—20 21—3031 ve Üzeri 1Ankara X 2Aydın X 3Antalya X 4Balıkesir X 5BoluX 6Bursa X 7ÇanakkaleX 8Çankırı X 9Çorum X 10Eskişehir X 11DenizliX 12Diyarbakır X 13İstanbul X 14İzmirX 15KaramanX 16Kayseri X 17Kocaeli X 18KırklareliX 19Kırşehir X 20K.MaraşX 21Kütahya X 22Mersin X 23Niğde X 24SakaryaX 25Samsun X 26TrabzonX 27TokatX Çizelge 9. Evde Bakım Hizmeti Veren İl Belediyelerinde Çalışan Personelin Sayısal Durumu Özdemir ve Esatoğlu 2014 20

21 21 Çizelge 10. Evde Bakım Hizmeti Veren İl Belediyelerinin Personel Sayısına Göre Dağılımı Özdemir ve Esatoğlu 2014 2121

22 22 Evde bakım hizmeti veren il belediyelerinin personel sayılarına göre dağılımı incelendiğinde; Ankara, Antalya, Bursa ve İstanbul Belediyelerinin 30 ve üzeri personel sayısı ile evde bakım hizmeti verdiği görülmektedir. Hizmet Veren İl Belediyelerinin % 44.4’ünün 11-20 arası personel ile hizmet verdiği, % 37 ’sinin 5-10 arası personel ile hizmet verdiği, % 14.9’ unun ise 31 ve üzeri personel sayısı ile hizmet verdiği görülmüştür.

23 23 Belediyeler Personel Özellikleri Sos. Hizm. Uzm. DoktorHemşireFTR Uzm. PDRMDiş Hekimi Diğer 1AnkaraXXXXXXX 2AydınXXX X 3AntalyaXXXXXXX 4Balıkesir X 5Bolu X 6BursaXXX X X 7Çanakkale X 8Çankırı X 9Çorum X 10Eskişehir X 11Denizli X 12Diyarbakır X 13İstanbulXXXXXXX 14İzmirXXXXX X 15Karaman X 16Kayseri X 17Kocaeli X 18Kırklareli X 19Kırşehir X 20K.Maraş X 21Kütahya X 22MersinXXX X 23Niğde X 24Sakarya X 25SamsunXXX X 26Trabzon X 27Tokat X Çizelge 11. Evde Bakım Hizmeti Veren İl Belediyelerinde Görev Yapan Personel Durumu Özdemir ve Esatoğlu 2014 23

24 24 Çizelge 12. Evde Bakım Hizmeti Veren İl Belediyelerinin Personel Türüne Göre Dağılımı Özdemir ve Esatoğlu 2014 24

25 25 Evde bakım hizmeti veren il belediyeleri, hizmet veren personel türüne göre incelendiğinde ; Hizmet veren belediyelerin % 29.6'sının sosyal hizmet uzmanı, doktor ve hemşire çalıştırdığı görülmektedir. Psikolojik değerlendirme ve rehberlik hizmeti veren belediye oranı % 18.5, Fizik tedavi hizmeti veren belediye oranı % 14.8 ve Diş hekimliği hizmeti sunan belediye oranının ise, % 11.1 ile sınırlı kaldığı belirlenmiştir

26 26 Belediyeler Evde Bakım Hizmet Süreleri 1-3 YIL4-6 YIL7-9 YIL 10 YIL VE ÜZERİ 1Ankara X 2Aydın X 3Antalya X 4Balıkesir X 5Bolu X 6Bursa X 7ÇanakkaleX 8ÇankırıX 9ÇorumX 10Eskişehir X 11Denizli X 12DiyarbakırX 13İstanbul X 14İzmirX 15KaramanX 16KayseriX 17KocaeliX 18KırklareliX 19KırşehirX 20K.Maraş X 21KütahyaX 22MersinX 23NiğdeX 24SakaryaX 25Samsun X 26TrabzonX 27TokatX Çizelge 13. Evde Bakım Hizmeti Veren İl Belediyelernde Hizmet Verme Süreleri 2626

27 27 Çizelge 14. Evde Bakım Hizmeti Veren İl Belediyelerinin Hizmet Verme Süresine Göre Dağılımı Özdemir ve Esatoğlu 2014 27

28 28 Belediyeler Evde Bakım Hizmeti Sunum Şekli Hizmet Belediye Tarafından Veriliyor Hizmet Dışarıdan Satın Alınıyor 1Ankara X 2Aydın X 3Antalya X 4Balıkesir X 5BoluX 6Bursa X 7Çanakkale X 8Çankırı X 9ÇorumX 10EskişehirX 11DenizliX 12DiyarbakırX 13İstanbulX 14İzmir X 15KaramanX 16KayseriX 17KocaeliX 18KırklareliX 19Kırşehir X 20K.MaraşX 21KütahyaX 22MersinX 23NiğdeX 24SakaryaX 25Samsun X 26TrabzonX 27TokatX Çizelge 15. Evde Bakım Hizmeti Veren İl Belediyelerinde Hizmet Sunum Biçimi Özdemir ve Esatoğlu 2014 28

29 29 Evde bakım hizmeti veren il belediyelerinin hizmet verme sürelerine göre dağılımı incelendiğinde; İl belediyelerinin % 59.2’si 1-3 yıl arası süredir hizmet verdiği % 29.7’sinin 4-6 yıldır evde bakım hizmeti sunumu yaptığı, Yanlız; Ankara ve İstanbul B.Şehir Belediyelerinin 10 yıl ve üzeri süredir, Antalya B. Şehir Belediyesinin 7 yıl ve üzeri süredir Evde Bakım hizmeti verdiği belirlenmiştir.

30 30 Çizelge 16. Evde Bakım Hizmeti Veren İl Belediyelerinin Hizmet Sunum Şekline Göre Dağılımı Özdemir ve Esatoğlu 2014 30

31 31 Evde Bakım Hizmeti Veren 27 il belediyesinden % 62.9 unun evde bakım hizmetini belediye kadrolu personelince verdiği, % 37.1 inin ise hizmet satın alma veya belediye içerisinde belediyeye bağlı ayrı bir şirket kurarak, hizmet sunumunu bu şirket aracılığı ile yerine getirme yoluna gittiği, ancak evde bakım hizmetinin organizasyon ve denetimini kendi kadrolu çalışanları ile yaptığı görülmektedir. Hizmet Satın alma yoluna giden belediyelerin genelde Evde Bakım Hizmetinin sağlık ve sosal yönünü bir arada sunan belediyeler olduğu gözlemlenmiştir.

32 32 Belediyeler Denetim Sağlama Biçimi Sosyal Hizm. Uzmanı Belediye Sağlık İşleri Görevlisi Belediye Sosyal İşler Görevlisi Diğer 1AnkaraX 2AydınX 3AntalyaX 4Balıkesir X 5Bolu X 6BursaX 7Çanakkale X 8Çankırı X 9Çorum X 10Eskişehir XX 11Denizli X 12Diyarbakır X 13İstanbulX 14İzmirX 15Karaman X 16Kayseri X 17Kocaeli X 18Kırklareli XX 19Kırşehir X 20K.Maraş X 21Kütahya XX 22MersinX 23Niğde X 24Sakarya X 25SamsunX 26TrabzonX 27Tokat XX Çizelge 17. Evde Bakım Hizmeti Veren İl Belediyelerinde Hizmet Denetim Durumu Özdemir ve Esatoğlu 2014 32

33 33 Çizelge 18. Evde Bakım Hizmeti Veren İl Belediyelerinde Hizmeti Denetleyen Personel Dağılımı * Bağzı belediyelerde hizmet denetimini sosyal işler ve sağlık işleri görevlileri beraber yürütmektedir. * Diğer; belediye başkan yardımcısı, yardımlaşma dernek yöneticileri Özdemir ve Esatoğlu 2014 33

34 34 Hizmet veren Belediyelerin % 59.2 sinde denetimi belediye sosyal işler görevlisi, % 33.3 ünde denetimin sosyal hizmet uzmanı ile yapıldığı görülmektedir. % 14.9 unda ise hizmet denetimini belediye sağlık işler görevlilerince yapıldığı belirlenmiştir

35 35 Çizelge 19. Büyükşehir Belediyelerinin Evde Bakım Hizmeti Verme Türüne Göre Dağılımı * Bir Büyükşehir Belediyesi Birden Fazla Hizmet Verebilmektedir. Özdemir ve Esatoğlu 2014 35

36 36 Büyükşehir Belediyelerinin evde bakım hizmeti verme çeşitliliğine göre dağılımı incelendiğinde; 14 büyükşehir belediyesinin (% 46.7) evde sıcak yemek hizmeti verdiği, 12 büyükşehir belediyesi nin (% 40) evde temzilik hizmeti vediği, 8 büyükşehir belediyesinin (% 26.7) evde sağlık hizmeti verdiği, 7 büyükşehir belediyesinin (% 23.3) evde sağlık hizmeti, sıcak yemek ve temizlik hizmetini bir arada verdiği görülmüştür. 13 büyükşehir belediyesinin ise (% 43.3) evde bakım hizmeti vermediği saptanmıştır.

37 37 Şekil 2. Türkiye'de İl Belediyelerinin Evde Bakım Hizmeti Verme Çeşitliliği Özdemir ve Esatoğlu 2014 37

38 38 Türkiye haritası üzerinde, il belediyeleri evde bakım hizmeti verme çeşitliliğine göre incelendiğinde; Bölgelere göre en çok Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölegesi 7'şer adet belediye ile evde bakım hizmeti veren belediyelerin %51.9'unu sınırlarında bulundurmaktadır. Karadeniz Bölgesinde 5 il belediyesi, Ege Bölgesinde 4 il belediyesi E.B.H vermektedir Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, yalnız Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmeti vermekte, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 14 il belediyesinin hiçbirinde evde bakım hizmeti verilmemektedir. 81 İl Belediyesi içerisinde 54 il belediyesinin evde bakım hizmeti vermediği saptanmıştır

39 39 Çizelge 20. Türkiye’de Bulunan İl Belediyelerinin Evde Bakım Hizmeti Verme ve Verilen Hizmetin Çeşitliliğine Göre Dağılımı Özdemir ve Esatoğlu 2014 39

40 40 Türkiye geneline göre il belediyelerinin evde bakım hizmeti verme çeşitliliği değerlendirildiğinde; Belediyelerin 24.7 sinin evde yemek hizmeti, % 22.2 sinin evde temizlik hizmeti verdiği, % 9.9 unun evde sağlık hizmeti verdiği, % 8.6 sının evde temzilik, sıcak yemek ve sağlık hizmetlerini bir arada verdiği, % 6.2 sinin evde yemek ve temizlik hizmetini bir arada verdiği ve 54 il belediyesinin bu da % 66.7 ye tekabül etmektedir evde bakım hizmeti vermediği saptanmışır

41 41 Özdemir ve Esatoğlu 2014 4141

42 42  Türkiye'de evde bakım hizmetleri üzerine yapılan literatür taramalarında pek çok farklı uzman, farklı yorumlarla kendi görüşünü savunmaktadır. Dünyadaki örneklerine bakıldığında,  Belçika, Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık gibi çok sayıda ülkede evde bakım hizmetlerinin sağlık bileşeni, sağlık hizmetleri sistemine, sosyal bileşeninin ise sosyal sisteme dahil olduğu bir organizasyon yapısı bulunmaktadır.  Danimarka, Finlandiya, İsveç gibi ülkelerde karar mercileri evde bakım hizmetini tek bir kurumun sorumluluğunda toplamanın avantajlarını fark etmiştir; o da belediyelerdir. Örneğin Danimarka’da belediyeler 1992 yılından beri evde bakım hizmeti vermektedir.  Almanya ve Hollanda, evde hemşirelik ve sosyal bakım hizmetlerini, sigorta tabanlı tek bir fon ile finanse etmektedir. Bu kurumsal aktörlere ek olarak gönüllülerin, derneklerin ve kar amaçlı kurumların da evde bakım hizmetleri sağlanmasında geniş rolü bulunmaktadır (Çoban, 2004). 42

43 43 Seyyar ve Selek öZ 2010 yılında Ankara B.Şehir Belediye yetkilileri ile yaptıkları ropörtajda belediye yetkilikeri  Evde bakım hizmetleri dahil tüm sosyal hizmet uygulamalarının yerel yönetimler tarafından sunulması gerektiğini belirtmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi temsilcileri kendi işleyişlerini anlatırken, ihtiyaç sahibi başvurmasa bile büyükşehir belediye başkanının şehrin en ufak mahallesinde olan bir sorundan en geç 1 ay içerisinde haberdar olacağını ve gerekli önlemlerinde en hızlı şekilde alınacağı görüşünü savunmaktadır (Seyyar ve Selek Öz, 2010). Başka Bir Görüş İse Konya B.Şehir Belediyesinde Olduğu gibi Belediye hizmet veren değil organize eden olmalıdır  İhtiyaç sahibi birey farklı organizasyonlara, farklı kurum ve kuruluşlara gidip hizmet talep etmek yerine, tek bir merkez olarak belediyeye başvurabilir. Belediye ihtiyaç sahibine en uygun evde bakım hizmetini en iyi şartlarda verebilecek kurumu organize ederek hizmet sunumunu sağlarken, verilen hizmetin takibini de yapabilir. Özdemir ve Esatoğlu 2014 43

44 44 Bu araştırmada, Türkiye'de bulunan 81 il belediyesinin yalnızca 27 tanesinin evde bakım hizmeti verdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Türkiye genelinde 81 il belediyesi içerisinde; % 24.7’si evde sıcak yemek hizmeti, % 20.9’u evde temizlik hizmeti, % 9.9’u evde sağlık hizmeti, % 8.6’sının ise evde sağlık, sıcak yemek, temizlik ve tadilat hizmetlerini bir arada verdiği belirlenmiştir. Özdemir ve Esatoğlu 2014 44

45 45 Özdemir ve Esatoğlu 2014 45

46 46 Yerel yönetimlerin çalışan personel sayıları, toplam giderleri, verilen evde bakım hizmetleri ve çeşitliliği incelendiğinde, sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinin yetersiz olduğu ve bu işlerin merkezi yönetime bıraktığı ortaya çıkarılmıştır. Türkiye’de evde bakım hizmetleri konusunda farkındalık henüz yaratılamamıştır. Evde bakım ne sadece bir sağlık bakım hizmeti ne de sadece sosyal bakım hizmetidir. Evde bakım bu hizmetlerin bütünüdür. Belediyelerin hizmet sunumunda gelir grubu düşük olan bireyleri öncelediği saptanmıştır. Bu sonuç çerçevesinde orta gelir grubunun hizmetten yararlanamadığı söylenebilir. Türkiye’de orta gelir grubuna hitap eden evde sosyal bakım sisteminin olmadığı belirlenmiştir. Özdemir ve Esatoğlu 2014 46

47 47. Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri ile iligi Organizasyon eksikliği ve hiyerarşik uyumsuzluk olduğu bir gerçektir. Türkiye’nin dünyadaki örneklerinden farklı olarak kendi şartlarına uygun bir model geliştirmesi gerektiği, düşünülmektedir.47

48 48 Yerel yönetimler tarafından sunulan evde bakım hizmetlerinin büyük bir kısmı sadece yemek veya temizlik hizmeti ile sınırlı kalmaktadır. Toplamda 81 il belediyesi içerisinde ancak 27 tanesinin bu hizmetlerden bir veya birkaçını sunduğu belirlenmiştir. Türkiye’de evde sağlık ve sosyal bakım hizmetlerini bir bütün olarak aynı çatı altında veren kurum sayısı ise 7 Büyükşehir Belediyesi ile sınırlıdır. Özdemir ve Esatoğlu 2014 48

49 49 Önerilerimiz ise;Önerilerimiz ise;  Sınırlı sayıda belediyede evde bakım hizmetinin mevcut olduğu görülmektedir, daha fazla sayıda olması gereklidir.  Orta gelir grubuna hitap eden evde bakım sisteminin acil olarak kurulması gereklidir.  Belediyelerde sosyal hizmet uzmanı istihdam edilmesi ve evde bakım başvurularının mutlaka sosyal hizmet uzmanı gözetiminde değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.  Yerel yönetimlerin kendi bütçelerinden evde bakım hizmetlerine daha fazla pay ayırmasının uygun olacağı, yeterli bütçesi bulunmayan yerel yönetimlere merkezi bütçeden kaynak aktarımı sağlanması gerektiği düşünülmektedir. Özdemir ve Esatoğlu 2014 49

50 50  Evde bakım hizmetlerinin eksik kalan yönü olan sosyal bakım hizmetleri yerel halka en yakın birimler olan yerel yönetimler tarafından eksiksiz bir şekilde verilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir. Yerel yönetimler bu konuda bilinçlendirilmeli ve desteklenmeli, merkezi yönetim tarafından gerekli kaynak kullanımı da bu yönde yapılmalıdır.  Evde Bakımla ilgili Koordinasyon eksikliği de, bu hizmetlerin tek bir merkez tarafında ciddiyet ve samimiyetle organize edilmesi ile çözüleceği düşünülmektedir. Özdemir ve Esatoğlu 2014 50

51 51 Kaynaklar AKSAYAN, S., CİMETE, G. (1998). ‘Kronik Hastalıklı Bireylerin Evde Bakım Gereksinimleri, Olanakları ve Tercihleri’. 1.Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu ve Tıp Fakültesi Yayını, İstanbul, ss: 79-90. ARNO, P.S., KAREN, A., PADGUG, R, (1994). “The Economic Impact of High-Technology Home Care”. The Hastings Center Report, Vol. 24, No. 5. (Sep.-Oct.), p. S:15-19; aktaran, Çoban, 2004. BOZKURT, Ö., ERGUN, T.,"Kamu Yönetimi Sözlüğü", TODAİE, Ankara,1998. BULUT, I. (2001). “Evde Bakım Hizmetleri ve Sosyal Hizmet”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Yayın No: 009, Ankara, s. 33-37. CMS. (2002). Centers for Medicare & Medicaid Services, Department of Health & Human Services-USA (2002), Medicare and Home Health Care. Publication No. CMS-10969, Baltimore; aktaran, Çoban, 2004. ÇOBAN, M., ESATOĞLU, A.E. (2004). “Evde Bakım Hizmetleri Konusunda Görüş Belirleme:Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi Doktorları ve Hemşireleri Üzerine Bir Uygulama”. 9.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiriler Kitabı, 3-6 Kasım, Ankara, s:266. ÇOBAN M., ESATOĞLU A.E. (2010). “One story of Uncertainity-Home Care Services in Turkey”. Sixth International Conefernce on Health Care Systems, Zirve Universty, Proceeding Book, p:166- 170. Özdemir ve Esatoğlu 2014 51

52 52 DAVEY, A., PATSIOS D., (1999). “Formal and Informal Community Care to Older Adults: Comparative Analysis of the United States and Great Britain”, Journal of Family and Economic Issues, Vol. 20(3), Fall, p. 271-299, aktaran; Seyyar ve Selek Öz 2009. Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü http://www.eyh.gov.tr/upload/Node/8110/ files/istatistik_03-2014.pdf, “Engelli Bireylere İlişkin İstatstiki Bilgiler”, Erişim Tarihi: 05.04.2014http://www.eyh.gov.tr/upload/Node/8110/ files/istatistik_03-2014.pdf KARAHAN, A., GÜVEN, S. (2002). “Yaşlılıkta Evde Bakım”. Geriatri, 5(4): 155-159. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, “Mahalli İdarelerin Türlerine Göre Harcamaları ”http://www. migm.gov.tr/Istatistik /Mahalli_Idarelerin_Turlerine_Gore_Harcamalar.pdf, Erişim Tarihi:10.04.2014.http://www ÖZ C.S., SEYYAR A., (2010). “Yerel Siyaset”dergisi. Sayı:42. ÖZER, Ö., ŞANTAŞ,F., “Kamunun Sunduğu Evde Bakım Hizmetleri ve Finansmanı”, Acıbadem Üniverstesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt. 3, Sayı. 2, http://acibadem. Dergisi. org/pdf/pdf_AUD_127.pdfhttp://acibadem. Dergisi. org/pdf T.C. İçişleri Bakanlığı (2013). “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2012 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu”. Ankara. Türkiye İstatistik Kurumu, Nüfus Projeksiyonları ve Tahminleri 2014, http://www.tuik.gov.tr /VeriBilgi.do?tb_id=39&ust_id=11. Erişim Tarihi: 01.04.2014 T.C Resmi Gazete. 13 Temmuz 2005. Sayı :25874. VELİOĞLU, P. (1999). 'Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar'. (1. Baskı), İstanbul: Alaş Ofset. World Health Organization, 2002 (http://www.who.int/chp/knowledge/publications/ Chronic_conditions/en/index.html, erişim: 25 Temmuz 2008)http://www.who.int/chp/knowledge/publications/ Özdemir ve Esatoğlu 2014 52

53 53 Sağlıklı, Mutlu ve Huzurlu Yaşlanma Dileğiyle Özdemir ve Esatoğlu 2014 53

54 54

55 55 Herkesin Birgün Evinde Bakılmaya İhtiyacı Olabilir Herkesin Birgün Evinde Bakılmaya İhtiyacı Olabilir 55 55 Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim


"1 TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN SUNULAN EVDE BAKIM HİZMETLERİ A.Ezel ESATOĞLU Ceyhun ÖZDEMİR Özdemir ve Esatoğlu 2014 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları