Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POSTER BİLDİRİLERİ 3.LÜK ÖDÜLÜ P-57

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POSTER BİLDİRİLERİ 3.LÜK ÖDÜLÜ P-57"— Sunum transkripti:

1 POSTER BİLDİRİLERİ 3.LÜK ÖDÜLÜ P-57
P-57 MDA-MB-231 KANSER HÜCRELERİNİN ÇOĞALMASI ÜZERİNE MALİGN MEME DOKUSU STROMAL HÜCRELERİNİN ETKİSİ VE MİRNA İLİŞKİSİ Özlem Sağlam1,2, İrfan Değirmenci1, Zehra Seda Ünal2, Gökhan Pösteki3, Hasan Veysi Güneş1, Erdal Karaöz2 1-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 2-Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre AD, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi 3-Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2 POSTER BİLDİRİLERİ 2.LİK ÖDÜLÜ P-17
P-17 FANKONİ ANEMİLİ HASTALARIN KEMİK İLİĞİ MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİNDE PREP2 GEN İFADESİ DONÖRLERE ORANLA DÜŞÜŞ GÖSTERMEKTEDİR Ilgin Çağnan 1 Erdal Coşgun 2 Özlen Konu 3 Fatima S. Aerts Kaya 1 Bariş Kuşkonmaz 4 Duygu Uçkan 1 Ayşen Günel-özcan 1  1- Hacettepe Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dali, Kök Hücre Araştirma Ve Uygulama Merkezi 2- Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dali 3- Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Departmani 4- Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Pediatrik Hematoloji

3 POSTER BİLDİRİLERİ 1.LİK ÖDÜLÜ P-42
P-42 DISEASE IN A DISH: IPSCS-BASED DISEASE MODELING OF FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER Kerem Fidan 1 Ayyub Ebrahimi 1 Nur Zeynep Ay 1 Can Özlü 1 Tamer Önder 1  1- Koç Üniversitesi

4 SÖZLÜ BİLDİRİLERİ 3.LÜK ÖDÜLÜ S-19
S - 19 : EKLEM KIKIRDAĞI KÖKENLİ KONDROPROJENİTÖRLERİN ÜZERİNE FİBROBLAST BÜYÜME FAKTÖRÜ-2 VE TRANSFORME EDİCİ BÜYÜME FAKTÖRÜ-β1 KOMBİNASYONUNUN ETKİSİ ÖZLEM ÖZBEY 1, İLYAS KHAN 2, İSMAİL ÜSTÜNEL 1, CHARLIE WILLIAM ARCHER 2 1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI, ANTALYA, TÜRKİYE 2 CARDİFF ÜNİVERSİTESİ BAĞ DOKU LABORATUVARLARI, CARDİFF, WALES, UK.

5 SÖZLÜ BİLDİRİLERİ 3.LÜK ÖDÜLÜ S-20
S-20 AKUT ASTIM FARE MODELİNDE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE UYGULAMASI AKCİĞERDE İNTERLÖKİN-10 / İNTERFERON-GAMMA SALGILAYAN HÜCRE MİKTARINI BASKILAR Gülben Gürhan 1 İsmail Öğülür 1 Deniz Filinte 2 Erdem Kombak 2 Işil Barlan 1 Tunç Akkoç 1  1- Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi Pediatrik Allerji-immünoloji Bilim Dali, İstanbul  2- Marmara Üniversitesi Patoloji Anabilim Dali, İstanbul

6 SÖZLÜ BİLDİRİLERİ 2.LİK ÖDÜLÜ S-17
S-17 TÜMÖR HÜCRESİ İLE UYARILMIŞ PERİFERİK KAN MONONÜKLEER HÜCRELERDEN DENDRİTİK HÜCRE ÜRETİLMESİ (TÜMÖR AŞISI ÜRETİLMESİ) Ali Ünal 1 Özge Özçoban 1 Günsu Aydın 1  1- Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi

7 SÖZLÜ BİLDİRİLERİ 1.LİK ÖDÜLÜ S-21
S-21 KEMİK İLİĞİ KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERDE REKOMBİNANT TİROZİN HİDROKSİLAZ EKSPRESYONUNUN NÖROJENİK FARKLILAŞMA POTANSİYELİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gizem Turaç 1 Gökhan Duruksu 1 Cansu Subaşı 1 Erdal Karaöz 1  1- Kocaeli Üniveristesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri AUM- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre AD

8 POSTER BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 3.SÜ P-6
P-6 FARKLI MEME KANSER HÜCRELERİNDEN ELDE EDİLMİŞ EKSOZOMLARIN MEME STROMA VE KEMİK İLİĞİ KAYNAKLI KÖK HÜCRELERİNDE KANSERLEŞTİRME POTANSİYELİ Cansu Subaşi 1 Gökhan Duruksu 1 Erdal Karaöz 1  1- Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre Ve Gen Tedavileri Araştirma Ve Uygulama Merkezi, Kök Hücre Anabilim Dali, Kocaeli

9 POSTER BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 2.Sİ P-55
P-55 BORON CONTAINING POLY(LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) (PLGA) SCAFFOLDS FOR BONE TISSUE ENGINEERING Ayşegül Doğan1, Selami Demirci1, Serli Canikyan1, Yasin Bayir2, Zekai Halici3, Emre Karakus4, Ali Aydin5, Elif Cadirci6, Abdulmecit Albayrak3, Elif Demirci7, Adem Karaman8, Arif Kursat Ayan9, Cemal Gundogdu7, Fikrettin Şahin1*. 1 Department of Genetics and Bioengineering, Faculty of Engineering and Architecture, Yeditepe University Istanbul/Turkey 2 Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy, Ataturk University, 25240, Erzurum/Turkey 3 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Ataturk University, 25240, Erzurum/ Turkey 4 Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Ataturk University, 25240, Erzurum/Turkey 5 Department of Orthopedics and and Traumatology, Faculty of Medicine, Ataturk University, 25240, Erzurum/Turkey 6 Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Ataturk University, 25240, Erzurum/Turkey 7 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ataturk University, 25240, Erzurum/Turkey 8 Department of Radioolgy, Faculty of Medicine, Ataturk University, 25240, Erzurum/Turkey 9 Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine, Ataturk University, 25240, Erzurum/Turkey

10 POSTER BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 1.Sİ P-27
P-27 EPİSKLARAL VEN KOTERİZASYONU İLE OLUŞAN GÖZ HASARINDA KÖK HÜCRENİN ROLÜ İSMAİL ÇAYLI 1 FEYZAN ÖZDAL KURT 1 IŞIL AYDEMİR 2 MEHMET İBRAHİM TUĞLU 3 Tuna ÖNAL 2 TUNCAY VAROL 4 KIVANÇ GÜNGÖR 5  1- CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MANİSA 2- CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ A.D. Manisa 3- Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi Sağlik Birimleri Histoloji Embriyoloji A.D. Manisa 4- Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi Sağlik Birimleri Anatomi A.D. Manisa 5- Gaziantep Üniversitesi Tip Fakültesi Göz Hastaliklari Anabilim Dali

11 SÖZLÜ BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 3.SÜ S-18
S-18 ALERJİK RİNİT MODELİ OLUŞTURULAN FARELERDE MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN AKCİĞER VE NAZAL HİSTOPATOLOJİ VE SİTOKİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Sakine Işik 1 Meral Karaman 2 Yusuf Baran 3 Müge Kiray 4 Şule Çağlayan-sözmen 1 H.Alper Bağriyanik 4 İlknur Kozanoğlu 5 Aysun Adan Gökbulut 1 Özkan Karaman 1 Nevin Uzuner 1  1- Dokuz Eylül Üniversitesi, Tip Fakültesi, Çocuk Alerji-immunoloji Bd 2- Dokuz Eylül Üniversitesi, Tip Fakültesi, Mikrobiyoloji Ad 3- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü 4- Dokuz Eylül Üniversitesi, Tip Fakültesi, Histoloji Ad 5- Başkent Üniversitesi, Adana Araştirma Ve Uygulama Hastanesi, Hematoloji Bd

12 SÖZLÜ BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 2.Sİ S-15
S-15 MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN YAŞLANMANIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ AZALTMA POTANSİYELLERİNİN MOLEKÜLER HİSTOMORFOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ; İN VİVO DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Pinar Eroğlu 1 Melis Kartal Yandim 2 Aysun Adan Gökbulut 2 Yağmur Kiraz 2 Melis Kant 3 Serap Çilaker 4 İlknur Kozanoğlu 5 Hüray İşleker 3 Bekir Uğur Ergür 4 Can Karaca1 Yusuf Baran 2  1- Dokuz Eylül Üniversitesi, Tip Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Abd, Balçova, İzmir  2- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Urla, İzmir 3- Dokuz Eylül Üniversitesi, Biyokimya Abd, Balçova İzmir 4- Dokuz Eylül Üniversitesi, Tip Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Abd, Balçova İzmir 5- Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama Ve Araştirma Hastanesi Hematoloji Bilim Dali, Adana

13 SÖZLÜ BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 1.Sİ S-13
S-13 ACTIVATING PLURIPOTENCY PATHWAYS VIA SMALL MOLECULES Hakan Darici 1 Meral Oncu 2 Gokhan Duruksu 3 Ozlem Saglam 3 Erdal Karaoz 3  1- Sanko University, Faculty Of Medicine, Histology & Embryology Dept. Gaziantep, Turkey 2- Suleyman Demirel University, Faculty Of Medicine, Histology & Embryology Dept. Isparta, Turkey 3- Kocaeli University, Center For Stem Cell And Gene Therapy Research And Practice. Kocaeli, Turkey

14 SÜREYYA TAHSİN AYGÜN ÖZEL ÖDÜLÜ SAHİBİ
S-1 PANKREATİK ADACIK MİKROÇEVRESİNDE KÜLTÜRE EDİLEN FARE EMBRİYONİK KÖK HÜCRELERİN İNSÜLİN ÜRETEN HÜCRELERE FARKLILAŞMA POTANSİYELİ İrem Yilmaz 1 Ayla Eker Sariyoyaci 1 Alparslan Okcu 1 Cansu Subasi 1 Erdal Karaoz 1  1- Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre Ve Gen Tedavileri Aum-sağlik Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Ad


"POSTER BİLDİRİLERİ 3.LÜK ÖDÜLÜ P-57" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları