Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKGÜN YAZILIM Ahmet ÖZÇAM Ar-Ge Koordinatörü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKGÜN YAZILIM Ahmet ÖZÇAM Ar-Ge Koordinatörü"— Sunum transkripti:

1 AKGÜN YAZILIM Ahmet ÖZÇAM Ar-Ge Koordinatörü
Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Değerlendirmesi Sempozyumu (15-17 Şubat 2013)/KIZILCAHAMAM

2 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ VE HBYS’LER
1 Akgün Bilgisayar 2 KHB Mevcut Sorunlar ve Çözümleri 2

3 Akgün Bilgisayar 3

4 Akgün Yazılım . 1986 yılında Trabzon’da kuruldu
Araştırma, Geliştirme, Sistem Entegrasyon & Bakım Destek 70 Ar-Ge Personeli, toplam 585 çalışanımız Şirketimizin ana başlıklarla biyografisi; Türkiye Yapılanması: Ankara Ar-Ge Merkezi, KTÜ Teknokent Şubesi ve Gümüşhane Bölge Müdürlükleri Yurtdışı Bölge Müdürlükleri: Azerbaycan Ve Kazakistan Bölge Müdürlükleri

5 Capability Maturity Model Integration
Kalite Çalışmaları ISO 9001 ISO 27001 Capability Maturity Model Integration  (CMMI) ( Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu)

6 Şirket Bilgileri Kazakistan 2 Türkiye 286 Azerbaycan 22

7 AKGUN Uzmanlıkları Sağlık Bilgi Sistemleri Laboratuvar Bilgi Sistemi
İş Zekası PACS ve 3-D Uygulamalar Görüntü İşleme Teletıp Kanıta Dayalı tıp Uygulamaları Mobil Uygulamalar Doküman Yönetim Sistemi

8 AKGUN’ün Başarıları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sağlık Bilişim sektöründe ilk verilen Ar-Ge Merkezi Klinik Bilgi Sistemlerinde en aygın Hastane sayısına sahip olan firma Sağlık sektöründe CMMI belgesini alan ilk ve tek firma Yurtdışı Sağlık Bakanlıklarına eSağlık Danışmalığı Tele-radyoloji alanından ilk en büyük teletıp uygulamasını gerçekleştirdi. Radyoloji’de Bilgisayar Destekli Tanı tanı sistemlerinde Tubitak desteği Mamografide Bilgisayar Destekli tanı sistemlerinde San-Tez desteği alan Sağlık Hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik donanım üretimleri

9 ÇALIŞILAN SEKTÖRLER EĞİTİM SEKTÖRÜ KAMU SEKTÖRÜ ÖZEL SEKTÖR
SAĞLIK SEKTÖRÜ BELEDİYE SEKTÖRÜ

10 DİĞER SEKTÖRLER Kurumsal Kaynak Yönetimi Planlaması (ERP)
Doküman yönetim sistemi (DYS) Finans Yönetim Sistemleri İnsan Kaynakları Yönetim sistemleri Tedarik Yönetim sistemi (TYS) Kent Bilgi Sistemleri (KBS) Üniversite Otomasyonu

11 SAĞLIK SEKTÖRÜ AKCİĞER GÖRÜNTÜLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TANI
MAMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TANI

12 Yapılan bir çalışmalarda;
Akciğer kanseri hastalarının eski akciğer grafilerine retrospektif olarak bakıldığında bunların yaklaşık %90’ında atlanmış lezyon görüntülerinin görülebildiği rapor edilmiş. P-A akciğer grafilerinde bulunan ve çapları 7 mm civarında olan nodüllerin radyologlar tarafından görülebilme şansı yaklaşık %50’dir. (Bu oran kalsifiye olmayan nodüller için geçerlidir). Bu da bu boyutlardaki nodüllerin yaklaşık yarısının görülemediği anlamına gelir. Ortalama çapı 2.5 cm’ye ulaşmış akciğer kanserlerinde 5 yıllık yaşam şansı yaklaşık %13 iken, erken evrede (Evre I) yakalanan akciğer kanserlerinde 5 yıllık yaşam şansı %70’lere kadar çıkmaktadır. Hekimler tarafından tanı konamamış (atlanmış) akciğer kanseri olguları, ABD’de radyologlar hakkında en sık tazminat davası açılan ikinci mediko-legal kategoridir. (Mayo lung cancer screening project)

13 Bilgisayar Destekli Tanı (BDT)
Bilgisayarlar “ikinci gorus” anlamında bu noktada yararlı olabilirler. Dijital radyolojik görüntülerde, görüntü işleme ve yapay zeka tekniklerini kullanarak radyolog için aşikar olmayan alanları (hedef tanıları veya patolojileri) belirler. BDT ikincil ve yardımcı ek bir tanı yöntemidir. İlk tanı yöntemi olarak kullanılmaz Son karar yine radyoloğa aittir.

14 KHB Mevcut Sorunlar ve Çözümleri
14

15 Sorunlar KHB’ler ve HBYS Topoloji sorunları (merkezi –dağıtık)?
Standart Klavuzlar, şartnameler Veri sağlayıcıları (Bakanlık, Hastane) Toplama Yöntemi (kağıt, mail, uygulama) Veri işleme (İş zekası, manuel işlemler)

16 Topoloji sorunları

17 Uygulamalar sadece bir merkezde çalışmaktadır
Merkezi Sistemler Uygulamalar sadece bir merkezde çalışmaktadır Devlet ve Eğitim ve Araş. Hast. Devlet Hastanesi İlçe Hasta. İletişim Ortamı Devlet Hastanesi Genel Sekreterlik HBYS PACS RBS LBS

18 KESİNTİSİZ ÇALIŞMA RİSKLER: Olağan Üstü Haller Yangın, deprem, su baskını, sabotaj Data hattı kesintileri Virus atakları Yazılım sorunları DEZAVANTAJI: Pahallı donanım yatırımları

19 Uygulamalar dağıtık olarak hastanelerde çalışmaktadır
Alternatif Çözüm: Dağıtık Sistemler Uygulamalar dağıtık olarak hastanelerde çalışmaktadır Devlet ve Eğitim ve Araş. Hast. HBYS PACS RBS LBS HBYS PACS RBS LBS Devlet Hastanesi HBYS PACS RBS LBS İlçe Hasta. İletişim Ortamı Devlet Hastanesi Genel Sekreterlik HBYS PACS RBS LBS Index Sunucu

20 Hasta Görüntülerinin Hastaneler Arasında Paylaşımı
Akgün Çözümü Hasta Görüntülerinin Hastaneler Arasında Paylaşımı 1.Basamak Sağlık Kurumları, Aile Hekimleri Devlet ve Eğitim ve Araş. Hast. Devlet Hastanesi Görüntüleme isteği İletişim Ortamı Genel Sekterlik Evde Bakım Çalışanları Referans Bilgisi Hasta ID: Kurumu: Medikal Görüntüleme Index Veritabanı Mobilite-Hastanın elektronik sağlık kaydına her yerden erişim

21 Hastanın diğer hastanelerdeki verilerine ulaşma
Poliklinik defterinde hasta ile ilgili KHB deki hastanelerdeki gelişleri ile ilgili otomatik bilgi mesajı çıkması sağlandı.

22 Hastanın diğer hastanelerdeki verilerine ulaşma
Hastanın geçmiş Bilgileri görüntüleniyor

23 Hastanın diğer hastanelerdeki verilerine ulaşma
Laboratuvar Sonuçlarına ulaşabilme , yazıcı çıktısı ve grafik erişimi sağlandı.

24 Hastanın diğer hastanelerdeki verilerine ulaşma
Pacs görüntülerine erişim sağlandı.

25 Standart Klavuzlar

26 Standart Klavuzlar Hastane Bilgi Sistemi Çerçeve Alım İlkeleri
Şartnameler Kontrol Dışı İş gereksinimleri yerine teknoloji ve özel uygulamalar tanımlanmış

27 Veri sağlayıcıları ve Türleri

28 Veri sağlayıcıları ve Türleri
Veri Kullanıcıları: Hastane İdari, Klinik Personeli, Hastane Yöneticileri, Genel Sekreterlik ve Yöneticiler Veri Türleri: İdari, Mali, Klinik Sağlık-NET Veri Sağlayıcıları: Bakanlık Hastaneler

29 Veri Toplama Yöntemi Kağıt Online Veri ambarı

30 Özet veriler bir merkezde Veri Ambarında toplanmaktadır.
Akgün Veri Ambarı Çözümü Özet veriler bir merkezde Veri Ambarında toplanmaktadır. Devlet ve Eğitim ve Araş. Hast. HBYS PACS RBS LBS HBYS PACS RBS LBS Devlet Hastanesi HBYS PACS RBS LBS İlçe Hasta. İletişim Ortamı Devlet Hastanesi Genel Sekreterlik HBYS PACS RBS LBS ÖZET VERİLER ANLIK

31 VERİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
AKGÜN İŞ ZEKASI SİSTEMİ

32 KDS RAPORLARI 12 Ana Grup 61 Alt Grup KDS Kumanda Tablom
AYAKTAN VE YATARAK TEDAVİLER CERRAHİ İŞLEMLER DOĞUM VE DOĞURAN BİLGİLERİ FATURA / MAKBUZ GÖRÜNTÜLEME VE ANALİZ GÖSTERGE KARTLARI MALİYET GELİRLER ANALİZİ TANILARIN DAĞILIMI VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ ÇALIŞAN DAĞILIMI 12 Ana Grup 61 Alt Grup

33

34

35

36

37

38

39 SERVİSLERE GÖRE MALİYETLER

40 TETKİKLERE GÖRE MALİYETLER

41 BRANŞA GÖRE KAR ZARAR DURUMU

42 DOKTORA GÖRE KAR ZARAR DURUMU

43 DOKTOR-TANI-İLAÇ

44 DİJİTAL HASTANE ÇÖZÜMLERİ
AKGÜN DİJİTAL HASTANE ÇÖZÜMLERİ

45 MOBİL UYGULAMA

46 KLİNİK ASİSTAN

47

48

49 DİJİTAL HASTANE-Desteklenen Senaryolar
Hasta Başı monitor: TV ve Radio , Video, Internet/ , Telefon (VoIP), Bilgilendirme (örnek; hastane, akım..), Işıklandırma Kontrol, Yemek Hizmetlerine Erişim, Oyunlar vb. Servislerde ve kan alma koltuklarında kan alma zamanları ölçülmektedir. Hasta Kabul & Sevk & Çıkış Doktor hastanın dosyasını kontrol eder ve istek yapar 3 Boyutlu pacs uygulamaları ile tanı kalitesi artmaktadır Tedaviye yönelik medikal orderlar kayıt altına alınmaktadır. Radyolog tetkikleri bilgisayarda görüntülemekte ve raporlamaktadır Hastane Bilgi Sistemleri (HBS, PACS ve diğer) Acil çağrılar hasta başında ve acil servislerde yapılabilmektedir. Diğer Hastaneler veya doktorlar hasta bilgilerine ulaşabilir. İlaç-ilaç, ilaç-tanı, ilaç-besin etkileşimleri Relies on technology as an integral and fundamental part of its business strategy Enables the organization to leverage it’s potential for delivering higher quality care in increasingly efficient ways through the use of IT and process redesign. Goes beyond advanced clinical systems and includes additional integration between IT, medical, communication and building technologies to create a real-time hospital information environment İdareciler yerel veya internet üzerinden rapor ve istatistiklere ulaşabilir. Laboratuvar cihazları sistem ile entegredir Stok kontrol barkod ve RFID ile yapılmaktadır Eczanede ilaçlar barkodla taranmakta Hasta Lab. Sonuçlarını internet üzerinden görüntüleyebilir.

50 Teşekkür Ederİz Ahmet ÖZÇAM


"AKGÜN YAZILIM Ahmet ÖZÇAM Ar-Ge Koordinatörü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları