Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahmet ÖZÇAM Ar-Ge Koordinatörü Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Değerlendirmesi Sempozyumu (15-17 Şubat 2013)/KIZILCAHAMAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahmet ÖZÇAM Ar-Ge Koordinatörü Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Değerlendirmesi Sempozyumu (15-17 Şubat 2013)/KIZILCAHAMAM."— Sunum transkripti:

1 Ahmet ÖZÇAM Ar-Ge Koordinatörü Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Değerlendirmesi Sempozyumu (15-17 Şubat 2013)/KIZILCAHAMAM

2 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ VE HBYS’LER KHB Mevcut Sorunlar ve Çözümleri 2 Akgün Bilgisayar 1

3 3

4 4 1986 yılında Trabzon’da kuruldu. Araştırma, Geliştirme, Sistem Entegrasyon & Bakım Destek 70 Ar-Ge Personeli, toplam 585 çalışanımız Yurtdışı Bölge Müdürlükleri: Azerbaycan Ve Kazakistan Bölge Müdürlükleri Yurtdışı Bölge Müdürlükleri: Azerbaycan Ve Kazakistan Bölge Müdürlükleri Akgün Yazılım Türkiye Yapılanması: Ankara Ar-Ge Merkezi, KTÜ Teknokent Şubesi ve Gümüşhane Bölge Müdürlükleri Türkiye Yapılanması: Ankara Ar-Ge Merkezi, KTÜ Teknokent Şubesi ve Gümüşhane Bölge Müdürlükleri

5 Kalite Çalışmaları ISO 9001 ISO 27001 Capability Maturity Model Integration (CMMI) ( Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu) Capability Maturity Model Integration (CMMI) ( Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu)

6 Şirket Bilgileri Türkiye286 Azerbaycan22 Kazakistan2

7 AKGUN Uzmanlıkları Sağlık Bilgi Sistemleri Laboratuvar Bilgi Sistemi İş Zekası PACS ve 3-D Uygulamalar Görüntü İşleme Teletıp Kanıta Dayalı tıp Uygulamaları Mobil Uygulamalar Doküman Yönetim Sistemi

8 AKGUN’ün Başarıları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sağlık Bilişim sektöründe ilk verilen Ar-Ge Merkezi Klinik Bilgi Sistemlerinde en aygın Hastane sayısına sahip olan firma Sağlık sektöründe CMMI belgesini alan ilk ve tek firma Yurtdışı Sağlık Bakanlıklarına eSağlık Danışmalığı Tele-radyoloji alanından ilk en büyük teletıp uygulamasını gerçekleştirdi. Radyoloji’de Bilgisayar Destekli Tanı tanı sistemlerinde Tubitak desteği Mamografide Bilgisayar Destekli tanı sistemlerinde San-Tez desteği alan Sağlık Hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik donanım üretimleri

9 ÇALIŞILAN SEKTÖRLER

10 Kurumsal Kaynak Yönetimi Planlaması (ERP) Doküman yönetim sistemi (DYS) Finans Yönetim Sistemleri İnsan Kaynakları Yönetim sistemleri Tedarik Yönetim sistemi (TYS) Kent Bilgi Sistemleri (KBS) Üniversite Otomasyonu DİĞER SEKTÖRLER

11 AKCİĞER GÖRÜNTÜLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TANI MAMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TANI SAĞLIK SEKTÖRÜ

12 Yapılan bir çalışmalarda; Akciğer kanseri hastalarının eski akciğer grafilerine retrospektif olarak bakıldığında bunların yaklaşık %90’ında atlanmış lezyon görüntülerinin görülebildiği rapor edilmiş. P-A akciğer grafilerinde bulunan ve çapları 7 mm civarında olan nodüllerin radyologlar tarafından görülebilme şansı yaklaşık %50’dir. (Bu oran kalsifiye olmayan nodüller için geçerlidir). Bu da bu boyutlardaki nodüllerin yaklaşık yarısının görülemediği anlamına gelir. Ortalama çapı 2.5 cm’ye ulaşmış akciğer kanserlerinde 5 yıllık yaşam şansı yaklaşık %13 iken, erken evrede (Evre I) yakalanan akciğer kanserlerinde 5 yıllık yaşam şansı %70’lere kadar çıkmaktadır. Hekimler tarafından tanı konamamış (atlanmış) akciğer kanseri olguları, ABD’de radyologlar hakkında en sık tazminat davası açılan ikinci mediko-legal kategoridir. (Mayo lung cancer screening project)

13  Bilgisayarlar “ikinci gorus” anlamında bu noktada yararlı olabilirler.  Dijital radyolojik görüntülerde, görüntü işleme ve yapay zeka tekniklerini kullanarak radyolog için aşikar olmayan alanları (hedef tanıları veya patolojileri) belirler.  BDT ikincil ve yardımcı ek bir tanı yöntemidir.  İlk tanı yöntemi olarak kullanılmaz  Son karar yine radyoloğa aittir. Bilgisayar Destekli Tanı (BDT)

14 14 KHB Mevcut Sorunlar ve Çözümleri

15 KHB’ler ve HBYS Sorunlar Topoloji sorunları (merkezi –dağıtık)? Standart Klavuzlar, şartnameler Veri sağlayıcıları (Bakanlık, Hastane) Toplama Yöntemi (kağıt, mail, uygulama) Veri işleme (İş zekası, manuel işlemler)

16 Topoloji sorunları

17 17 Uygulamalar sadece bir merkezde çalışmaktadır HBYS PACS RBS LBS Devlet ve Eğitim ve Araş. Hast. Devlet Hastanesi İletişim Ortamı Merkezi Sistemler Genel Sekreterlik Devlet Hastanesi İlçe Hasta.

18 KESİNTİSİZ ÇALIŞMA RİSKLER: Olağan Üstü Haller Yangın, deprem, su baskını, sabotaj Data hattı kesintileri Virus atakları Yazılım sorunları DEZAVANTAJI: Pahallı donanım yatırımları

19 19 Uygulamalar dağıtık olarak hastanelerde çalışmaktadır Index Sunucu Devlet ve Eğitim ve Araş. Hast. Devlet Hastanesi İletişim Ortamı Alternatif Çözüm: Dağıtık Sistemler Genel Sekreterlik Devlet Hastanesi İlçe Hasta. HBYS PACS RBS LBS HBYS PACS RBS LBS HBYS PACS RBS LBS HBYS PACS RBS LBS

20 20 Hasta Görüntülerinin Hastaneler Arasında Paylaşımı Medikal Görüntüleme Index Veritabanı 1.Basamak Sağlık Kurumları, Aile Hekimleri Devlet ve Eğitim ve Araş. Hast. Devlet Hastanesi Evde Bakım Çalışanları İletişim Ortamı Mobilite-Hastanın elektronik sağlık kaydına her yerden erişim Akgün Çözümü Genel Sekterlik Görüntüleme isteği Referans Bilgisi Hasta ID: Kurumu:

21 Poliklinik defterinde hasta ile ilgili KHB deki hastanelerdeki gelişleri ile ilgili otomatik bilgi mesajı çıkması sağlandı. Hastanın diğer hastanelerdeki verilerine ulaşma

22 Hastanın geçmiş Bilgileri görüntüleniyor Hastanın diğer hastanelerdeki verilerine ulaşma

23 Laboratuvar Sonuçlarına ulaşabilme, yazıcı çıktısı ve grafik erişimi sağlandı. Hastanın diğer hastanelerdeki verilerine ulaşma

24 Pacs görüntülerine erişim sağlandı. Hastanın diğer hastanelerdeki verilerine ulaşma

25 Standart Klavuzlar

26 Hastane Bilgi Sistemi Çerçeve Alım İlkeleri Şartnameler Kontrol Dışı İş gereksinimleri yerine teknoloji ve özel uygulamalar tanımlanmış

27 Veri sağlayıcıları ve Türleri

28 Veri Kullanıcıları: Hastane İdari, Klinik Personeli, Hastane Yöneticileri, Genel Sekreterlik ve Yöneticiler Veri Türleri: İdari, Mali, Klinik Sağlık-NET Veri Sağlayıcıları: Bakanlık Hastaneler

29 Veri Toplama Yöntemi Kağıt E-mail Online Veri ambarı

30 30 Özet veriler bir merkezde Veri Ambarında toplanmaktadır. ÖZET VERİLER ANLIK VERİLER Devlet ve Eğitim ve Araş. Hast. Devlet Hastanesi İletişim Ortamı Akgün Veri Ambarı Çözümü Genel Sekreterlik Devlet Hastanesi İlçe Hasta. HBYS PACS RBS LBS HBYS PACS RBS LBS HBYS PACS RBS LBS HBYS PACS RBS LBS

31 VERİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

32 KDS RAPORLARI KDS Kumanda Tablom AYAKTAN VE YATARAK TEDAVİLER CERRAHİ İŞLEMLER DOĞUM VE DOĞURAN BİLGİLERİ FATURA / MAKBUZ GÖRÜNTÜLE ME VE ANALİZ GÖSTERGE KARTLARI MALİYET GELİRLER ANALİZİ TANILARIN DAĞILIMI VERİMLİLİK GÖSTERGELE Rİ ÇALIŞAN DAĞILIMI 12 Ana Grup 61 Alt Grup

33

34

35

36

37

38

39 SERVİSLERE GÖRE MALİYETLER

40 TETKİKLERE GÖRE MALİYETLER 40

41 BRANŞA GÖRE KAR ZARAR DURUMU

42 DOKTORA GÖRE KAR ZARAR DURUMU

43 DOKTOR-TANI-İLAÇ

44

45 MOBİL UYGULAMA

46 KLİNİK ASİSTAN

47

48

49 DİJİTAL HASTANE-Desteklenen Senaryolar Acil çağrılar hasta başında ve acil servislerde yapılabilmektedir. Tedaviye yönelik medikal orderlar kayıt altına alınmaktadır. Servislerde ve kan alma koltuklarında kan alma zamanları ölçülmektedir. Hastane Bilgi Sistemleri (HBS, PACS ve diğer) Laboratuvar cihazları sistem ile entegredir Stok kontrol barkod ve RFID ile yapılmaktadır Doktor hastanın dosyasını kontrol eder ve istek yapar Hasta Kabul & Sevk & Çıkış İlaç-ilaç, ilaç- tanı, ilaç-besin etkileşimleri 3 Boyutlu pacs uygulamaları ile tanı kalitesi artmaktadır Eczanede ilaçlar barkodla taranmakta İdareciler yerel veya internet üzerinden rapor ve istatistiklere ulaşabilir. Hasta Lab. Sonuçlarını internet üzerinden görüntüleyebilir. Diğer Hastaneler veya doktorlar hasta bilgilerine ulaşabilir. Radyolog tetkikleri bilgisayarda görüntülemekte ve raporlamaktadır Hasta Başı monitor: TV ve Radio, Video, Internet/ E- mail, Telefon (VoIP), Bilgilendirme (örnek; hastane, akım..), Işıklandırma Kontrol, Yemek Hizmetlerine Erişim, Oyunlar vb.

50 Ahmet ÖZÇAM ahmet.ozcam@akgunyazilim.com.tr


"Ahmet ÖZÇAM Ar-Ge Koordinatörü Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Değerlendirmesi Sempozyumu (15-17 Şubat 2013)/KIZILCAHAMAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları