Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi"— Sunum transkripti:

1 İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

2 5449 sayılı kanunla kurulmuş, kamu tüzel kişiliği haiz bir kuruluş.
İZMİR KALKINMA AJANSI İzmir Kalınma Ajansı 5449 sayılı kanunla kurulmuş, kamu tüzel kişiliği haiz bir kuruluş. Yenilik Bölge Planı Kümelenme Yatırım EXPO 2020 Tanıtım Girişimcilik Biz Kimiz: 5449 sayılı kanunla kurulmuş bir kurum Yapısı (Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, Yönetim Kurulu-yerel) Temel hedefimiz (İzmir’in kalkınmasına katkıda bulunmak, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak) Dayanak belgelerimiz (ulusal planlar, bölge planı, proje ve faaliyet destekleme yönetmeliği) Temel faaliyetlerimiz Bölge planı (2010 – 2013 bölge planı) : tüm faaliyetlerimizi bu belge şekillendiriyor Strateji çalışmaları (kümelenme, yenilik, tanıtım) Yatırım tanıtım ((Son dönemde 23 Milyon TL’lik 4 yatırım çekildi, toplamda son … yılda İzmir Kalkınma Ajansı’nın katkıları ile … Milyon TL yatırım yapıldı, … istihdam sağlandı.) EXPO çalışmaları İzmir’in kalkınmasına katkıda bulunmayı ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefliyoruz.

3 MALİ DESTEK PROGRAMLARI
Toplam 361 Proje 93 Milyon TL 2008 2009 2010 2011 Bugüne kadar yılları arasında ikişer tane, 2011 yılında bir tane olmak üzere toplam 7 tane mali destek programı düzenledik. Bunlar, ileri teknoloji, kırsal kalkınma, sosyal kalkınma, turizm gibi konulardaydı. Bu programlar çerçevesinde toplam 361 projeye 93 milyon TL desek aktardık. Başvuru sahiplerinin sağlayacağı eş-finansmanı da düşündüğümüzde yaklaşık 186 milyon TL’lik bir bütçenin yatırıma dönüşmesini sağladık.

4 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI 25 Milyon TL Kar Amacı Güdenler 15 Milyon TL Gördüğünüz gibi her yıl yeni bir alanda mali destek programı uyguluyoruz. Peki bu başlıkları neye göre belirliyoruz: Biz destek vereceğimiz alanları bölgemizdeki aktörlerin katılımıyla hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan İzmir Bölge planımızdaki önceliklere göre belirliyoruz. Daha önce ilan etmiş olduğumuz programlar da bu şekildeydi. Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri programı da bölge planında belirlenen önceliklerden bir tanesi. Yenilenebilir Enerji sektörü bölge planında belirlenmiş anahtar sektörlerden biri. Bölge planında yer alan: * Bölgesel Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi * Üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile kamu kurumları ve işletmeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi * Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi * İşletmelerin teknoloji kapasitelerinin arttırılması ve işletmelerde ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması * Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik öncelikli yatırım alanlarının saptanması ve değerlendirilmesi * İzmir Bölge Planı ve İzmir Kümelenme Stratejisi araştırma çalışmaları kapsamında belirlenmiş anahtar sektörler başta olmak üzere nitelikli insan kaynağı geliştirilmesi * İşletmelerin çevre mevzuatına, çevre yönetim sistemlerine uyumunun desteklenmesi * Sanayide ve evsel ısıtmada yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının desteklenmesi * Enerji altyapısının geliştirilmesi hedeflerine katkı sağlamak için böyle bir destek programı planlandı. Biz bu program ile neyi hedefliyoruz? : Onu açıklayalım burada!! Genel ve özel amaç burada verilebilir? Kar Amacı Gütmeyenler 10 Milyon TL

5 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
BEN BU PROGRAMA BAŞVURABİLİR MİYİM? FİKRİM PROGRAM İÇİN UYGUN BİR KONU MU? Gördüğünüz gibi Ajansımız her sene farklı kurumlara, farklı proje konuları için destek sağlamakta. Her programın ayrı kuralları bulunabilmekte. Bu kurallar da başvuru rehberinde belirtilmektedir. Bu nedenle yapmanız gereken ilk şey başvuru rehberini okumaktır. Başvuru rehberinde kimlerin başvurabileceği, hangi projelerin uygun olduğu, hangi maliyetlerin uygun olduğu gibi hususların yanı sıra Ajanstan talep edebileceğiniz destek tutarı, nasıl başvuruda bulunabileceğiniz, projelerin nasıl değerlendirileceği gibi bilgiler de bulunmaktadır. Bu bilgilendirme toplantısında rehberdeki temel konulara değineceğiz. Ancak Rehberde yer alan tüm konuların incelenmesi önemli. Lütfen rehberi dikkatle inceleyin. Başvurunuzu hazırlamaya başlamadan önce kontrol etmeniz gereken 3 konu var: Firmam / Kurumum bu programa başvuruda bulunabilir mi? Aklımdaki proje fikri / yapmak istediğim yatırım bu program için uygun bir proje konusu mu? Destek kapsamında mı? Yapacağım harcamaların hepsi uygun mu? Ne kadarlık yatırım yapabilirim? YAPACAĞIM HARCAMALARIN HEPSİ ÖDENİR Mİ?

6 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Uygun Başvuru Sahipleri Kar Amacı Güden Başvuru Sahipleri Kar Amacı Gütmeyen Başvuru Sahipleri

7 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Kar Amacı Güden Başvuru Sahipleri KOBİ’ler Kooperatifler Birlikler Çalışan sayısı 250’den az olan Yıllık net satış hasılatı ya da bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan KOBİ yönetmeliğindeki diğer koşulları taşıyan İlan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş Birlikler kapsamında üretici birlikleri, yeişirici birlikleri ve kooperatif birlikleri başvurabiliyor.

8 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Kar amacı güden başvuru sahipleri arasından daha önce İZKA’dan destek almamış olanlar, Değerlendirme Tablosu 3.3 bölümünden 5 tam puan alacaktır. Daha önce İZKA’dan destek almış olanlar ise ilgili bölümden 1 puan alacaktır. Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerinin proje ortakları bulunması ve proje ortaklarının projeye katılım ve katkı düzeyinin değerlendiriciler tarafından yeterli bulunması durumunda ilgili proje Değerlendirme Tablosu 3.3 bölümünden 5 tam puan alacaktır. Ortak bulunmaması veya proje ortağının projeye katılım ve katkı düzeyinin yeterli bulunmaması durumunda ilgili proje söz konusu bölümden 1 puan alacaktır.

9 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Belediyeler İl Özel İdaresi Kar Amacı Gütmeyen Başvuru Sahipleri Mahalli İdare Birlikleri Üniversite Rektörlükleri Organize Sanayi Bölgeleri

10 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını kısmen ya da tamamen ödememiş olan il özel idaresi ve belediyeler, (yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere) birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Ajansla sözleşme imzalayamaz.

11 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Uygun Ortaklar Uygun İştirakçiler “İzmir il sınırları içerisinde (TR31 Düzey 2 Bölgesi) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar iştirakçi olabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Proje kapsamında yaptıkları harcamalar uygun maliyet değildir. Ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “İzmir il sınırları içerisinde (TR31 Düzey 2 Bölgesi) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Bu program kapsamında kar amacı güden kuruluşlar, sadece kar amacı güden kuruluşlarla proje ortağı olabilir. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ise, yine yalnızca kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlarla proje ortağı olabilir. Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. İştirakçilerin proje kapsamında yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Ancak proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir.

12 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerinin ortakları bulunması ve ortaklarının projeye katılım ve katkı düzeyinin yeterli bulunması durumunda ilgili proje Değerlendirme Tablosu 3.3 bölümünden 5 tam puan alacaktır. Aksi durumda ilgili proje söz konusu bölümden 1 puan alacaktır. Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerinin proje ortakları bulunması ve proje ortaklarının projeye katılım ve katkı düzeyinin değerlendiriciler tarafından yeterli bulunması durumunda ilgili proje Değerlendirme Tablosu 3.3 bölümünden 5 tam puan alacaktır. Ortak bulunmaması veya proje ortağının projeye katılım ve katkı düzeyinin yeterli bulunmaması durumunda ilgili proje söz konusu bölümden 1 puan alacaktır.

13 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
İkinci öncelik kapsamında tarihli ve sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’te Madde 5’te belirtilen tüketim birleştirme yöntemiyle yenilenebilir enerjiye dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, tüketimini birleştirdiği diğer kurum ve kuruluşlarla proje ortağı olması gerekmektedir. İkinci öncelik kapsamında tarihli ve sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’te Madde 5’te belirtilen tüketim birleştirme yöntemiyle yenilenebilir enerjiye dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, tüketimini birleştirdiği diğer kurum ve kuruluşlarla proje ortağı olması gerekmektedir.

14 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Uygun Projeler Projelerin uygun kabul edilebilmesi için program amacına katkıda bulunması ve öncelik kapsamına girmesi gerekmektedir. Proje Süresi: En az 6, en çok 12 ay. Proje Yeri: İzmir

15 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Programın Amacı İzmir (TR31) bölgesinde “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri’nde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, bu teknolojilerin üretilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ile verimlilik, rekabet gücü ve çevresel performansın artırılması

16 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Öncelik 1 Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve ticarileştirme çalışmaları Öncelik 2 Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 50 kWe veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması Öncelik 3 Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının sağlanması

17 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Öncelik 1 İçin Örnek Proje Konuları Rüzgâr türbin kanatları için dayanıklı kompozit malzeme geliştirme çalışmaları Jeotermal enerjide düşük sıcaklıklarda kullanılacak ısı pompalarının imalatı Rüzgâr santral yönetimi ve şebeke yönetimi konusundaki yazılım çalışmaları Biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirilme teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi

18 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Özellikle 1. öncelik kapsamında sunulacak projelerdeki Ar-Ge faaliyetleri, uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme aşamalarını mutlaka içermelidir.

19 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Öncelik 2 İçin Örnek Proje Konuları İşletimi kolay, kırsalda kullanılabilecek biyo-enerji paket tesislerinin kurulması Güneş enerjisi, biyogaz, jeotermal, rüzgâr, biyo-kütle vb. yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimine yönelik 50 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırım projeleri

20 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Öncelik 3 İçin Örnek Proje Konuları Jeotermal ve güneş enerjisinin sebze-meyve kurutma, sera ısıtma amaçlı kullanılması Güneş termal enerjisini büyük ölçekli binalarda veya endüstriyel sistemlerde ısıtma, soğutma ve kurutma amaçlı kullanmak üzere çalışmalar

21 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Uygun Olmayan Proje Konuları Yalnızca tanıtım ve organizasyonel faaliyetleri içeren projeler, Yalnızca araç veya yalnızca elektrikli araç alımına yönelik projeler, Yalnızca etüt ve projelendirme faaliyetlerinden oluşan projeler, Yalnızca servis ve bakım amaçlı yapılacak yatırımları içeren, üretim içermeyen projeler.

22 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Uygun Maliyetler Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Uygun ve uygun olmayan maliyetler için lütfen başvuru rehberlerini inceleyiniz. Başvuru sırasında doldurmanız gereken belgelerden biri bütçedir. Bütçe sizin projenin amacına ulaşmak için gerçekleştireceğiniz faaliyetlerin maliyetlere dökülmüş halidir. Makine mi alacaksınız; yeni bir istihdam mı gerçekleştireceksiniz; seyahatiniz mi var; hizmet alımı mı yapacaksınız… hepsini burada göstereceksiniz. İşte bu noktada rehberdeki uygun maliyetler bölümü önem kazanıyor. Aksi takdirde proje uygulanamaz hale gelebilir. Örneğin projenizin ana konusu ek bir bina yapımı ancak bu programda yapım işlerinde sınır var. Lütfen bu kurallar doğrultusunda bütçeyi hazırlayın!!

23 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Kamu kurum veya kuruluşları dışındaki yararlanıcılar için Katma Değer Vergisi (KDV) uygun maliyet değildir. Bütçeye maliyetler yansıtılırken KDV’nin dâhil edilmediğinden emin olunmalıdır.

24 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Uygun Olmayan Maliyetler Başvuru sahibinin mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri Finansal kiralama (leasing) ve amortisman giderleri Arazi ya da bina alımları İkinci el ekipman alımları Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.) maliyetleri

25 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Uygun Olmayan Maliyetler Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları Ofis kirası, elektrik, su, ısınma, haberleşme vb. giderler Araç maliyetleri (Akaryakıt, bakım, vb.), Patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımlar ile diğer kanunlarla koruma altına alınmış olan sınaî mülkiyet haklarına ilişkin maliyetler.

26 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Küçük ölçekli yapım işleri Ajans desteğinin %30’unu, Görünürlük maliyetleri Ajans desteğinin %3’ünü, Satış ve pazarlama maliyetleri proje bütçesinin %15’ini, AŞAMAZ! Satış ve pazarlama maliyetleri öncelik 1 için öngörülmüşür. Diğer önceliklerde konu olarak satış ve pazarlama faaliyetleri uygun görülmemektedir.

27 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Program Bütçesi /Destek Limitleri-Oranları Maksimum Destek Oranı TL Azami Destek Tutarı Kar Amacı Güden %50 Kar Amacı Gütmeyen %75 Uygun olan olmayan maliyet dışında Ajansın destek tutarları da tanımlı! Yine bu kurallar çerçevesinde projenizi oluşturmalısınız. Teknolojik Üretim ve Yenilik programına başvuranların Ajanstan talep edebileceği minumum destek tutarı TL’dir. Ajanstan talep edilebilecek maksimum tutar ise TL’dir. Ajansın desteği proje toplam bütçesinin kar amacı güdenler için %50’sinden kar amacı gütmeyenler için %75’inden fazla olamaz. Yani örneğin bir proje hazırladınız. Proje kapsamında gerçekleşecek faaliyetler sonucunda oluşan bütçe TL. Ajans en fazla %50’si olan TL’lik kısmını karşılıksız hibe olarak karşılayacak, geri kalan TL’si başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanacaktır. Asgari Destek Tutarı TL

28 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Destek miktarı TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep edilmektedir. Bu denetim Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Mali Müşavirler tarafından yapılmalıdır. Denetim maliyetleri bütçeye yansıtılabilir.

29 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
GENEL ŞARTLAR Bir başvuru sahibi en fazla iki başvuru yapabilir ve en fazla bir projesi için destek alabilir. Bir başvuru sahibinin ikiden fazla proje sunması durumunda başvuru sırasına göre üçüncü ve daha sonra sunduğu projeler değerlendirmeye alınmaksızın iade edilecektir. Bir başvuru sahibinin 2012 yılı içerisinde ilan edilecek mali destek programlarına dörtten fazla proje sunması durumunda başvuru sırasına göre beşinci ve daha sonra sunduğu projeler değerlendirmeye alınmaksızın iade edilecektir

30 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
GENEL ŞARTLAR İZKA tarafından 30 Aralık 2010 tarihinde ilan edilen Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik ile Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programları ya da 12 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında destek almış olan işletmeler, proje uygulama süresince ve sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren 1 yıl boyunca İZKA’ya başvuramazlar.

31 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a göre aynı yatırım harcaması için birden fazla devlet desteğinden yararlanılamaz. Başvuru sahiplerinin Başvuru Rehberi Ek H’yi sunarak bu konuda beyanda bulunmaları gerekmektedir. tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a göre aynı yatırım harcaması için birden fazla devlet desteğinden yararlanılamaz. Bu nedenle başvuru sahiplerinin İZKA’ya sundukları proje kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetler için farklı kamu kaynaklı destek unsurundan yararlanmadıklarına dair Başvuru Rehberi EK H’de yer alan beyannameyi doldurup başvuru dosyasıyla birlikte İZKA’ya sunmaları gerekmektedir.

32 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
BEN BU PROGRAMA BAŞVURABİLİR MİYİM? FİKRİM PROGRAM İÇİN UYGUN BİR KONU MU? Bütün şartları sağlıyorsunuz, pek şimdi ne yapmalısınız? YAPACAĞIM HARCAMALARIN HEPSİ ÖDENİR Mİ?

33 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

34 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
NASIL BAŞVURULMALI? Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden gerçekleştirilmeli. izka.org.tr’den KAYS’a giriş yapılarak kullanıcı adı ve şifre alınmalı ve başvuru sahibi sisteme kaydedilmeli. KAYS’ın internet sitesine girdiğinizde devam etme uyarısı çıktığında devam eti tıklayınız. İzmir-Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri programı seçilerek başvuru oluşturulmalı.

35 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
KAYS üzerinden başvuru yapılırken başvuru sahibi kurum “kar amacı güden” kategorisinde ise “TR31/12/YE01”; “kar amacı gütmeyen” kategorisinde ise “TR31/12/YE02” referans kodu seçilmelidir.

36 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
NASIL BAŞVURULMALI? Sistem üzerinden başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve özgeçmişler doldurulmalı. Tüm destekleyici belgeler sisteme yüklenmeli. Başvuru dosyasının çıktısı alınarak tüm sayfalar paraflanmalı ve gerekli yerler imzalanmalı. Matbu başvuru dosyası elden ya da posta yolu ile İZKA’ya teslim edilmeli.

37 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
KAYS üzerinden doldurulmayan ve son başvuru tarihine kadar çıktısı İZKA’ya iletilmeyen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Matbu başvuru ile KAYS üzerinden yapılan başvuru arasında fark olması durumunda KAYS üzerinden yapılan başvuru esas alınacak ve değerlendirme onun üzerinden yapılacaktır.

38 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
DESTEKLEYİCİ BELGELER İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ÇED kararı 1. öncelik için iş planı (EK F) Projeye ilişkin ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı veya ÇED Yönetmeliğinin kapsamı dışında olduklarına dair karar veya ilgili kuruma yapılan ÇED başvurusu sunulmalıdır. Başvuru sırasında talep edilen destekleyici belgeler başvuru rehberlerinde detaylı olarak yer almaktadır. Burada destekleyici belgelerden bazılarını belirtmek istiyoruz.

39 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
DESTEKLEYİCİ BELGELER Kar amacı güdenler için KOBİ bilgi beyannamesi (EK G) Üniversite ile yapılacak danışmanlık ya da teknoloji transferi belgesi (EK I) Üniversiteler ile yapılacak sözleşme, Başvuru Rehberi EK I’ya uygun olarak hazırlanmalı ve proje kapsamında alınacak danışmanlık desteğini/teknoloji transferini detaylı bir şekilde tanımlamalıdır.

40 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Değerlendirme Tablosu 1.1 bölümünde üniversite sözleşmesine sahip olan projelere 5 tam puan, olmayanlara 1 puan verilecektir. Yeterli detayda içeriğe sahip olmadığı değerlendirilen ve üniversitenin yetkili makamı tarafından imzalanmamış sözleşmeler uygun destekleyici belge olarak kabul edilmeyecektir.

41 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
DESTEKLEYİCİ BELGELER 2. ve 3. öncelik için fizibilite raporu (EK J) 2. öncelik için başvuru sahibinin elektrik aboneliğini ve elektrik tüketim miktarını gösterir belge 2. öncelik için bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu Bağlanı anlaşmasına çağrı mektubu için yapılan başvurularda başvuru yapılan aydan sonraki ayın 20’sinde sonuçlar alınabiliyor. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde belirlenen koşullara uygun olarak dağıtım şirketinden alınmış olmalıdır.

42 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu alınmasından sonra, Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması yapılması gerekmektedir. Proje başarılı bulunur ve sözleşme imzalanır ise, ön ödemenin yapılabilmesi için bu belge sunulmalıdır. Bu nedenle, gerekli süreçlerin en kısa sürede başlatılması gerekmektedir. Nihai ödemelerin yapılabilmesi için ise geçici kabul işlemlerinin tamamlanmış olmalıdır. Bu işlemler hakkında bilgi almak için epdk.gov.tr adresini inceleyebilirsiniz. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu alınmasından sonra, yenilenebilir enerji ile lisanssız elektrik üretimi sistemi kurulabilmesi için dağıtım şirketi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması yapılması gerekmektedir. Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmasının, proje başarılı bulunur ve sözleşme imzalanır ise, ön ödemenin yapılabilmesi için başvuru sahibi tarafından temin edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, proje başvurusu yapan başvuru sahiplerinin Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması için gerekli süreçleri en kısa sürede başlatmaları gerekmektedir. Başarılı bulunan ve sözleşme imzalanan projelerin tamamlanmış sayılabilmesi ve nihai ödemelerinin yapılabilmesi için, tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğe uygun olarak geçici kabul işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

43 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
DESTEKLEYİCİ BELGELER 2. öncelik için sistemin kurulacağı yerin mülkiyetini gösterir belge 2. ve 3. öncelik için jeotermal enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak tesisler için işletme veya arama ruhsatı Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belgenin sunulması gerekir. (2. Öncelik için) Lisanssız elektrik üretim sisteminin kurulacağı yerin mülkiyetini gösterir belge (Söz konusu yer başvuru sahibine ait değil ise, bu belgeye ek olarak mülk sahibiyle yapılmış en az 10 yıllık kira sözleşmesi) Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belgenin sunulması gerekir. Bu belge açıkça anlaşılacak şekilde “Enerji üretim tesisi kurulması için izin verilmiştir.” kaydını içermelidir. (2. ve 3. Öncelik için) Jeotermal enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak tesisler için işletilmekte olan jeotermal kaynaklarda tarih ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa ve uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuata göre edinilmiş işletme ruhsatı, henüz işletilme aşamasında olmayan jeotermal kaynaklar için arama ruhsatı

44 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Projenin uygulanması için mutlak suretle gerekli olmasına rağmen, destekleyici belgelerden bir ya da bir kaçının başvuru sırasında sunulmamış olması başvurunuzun reddedilmesine yol açabilecektir.

45 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
BAŞVURU TESLİMİ Başvuru sistem üzerinden gönderildikten sonra alınan çıktılar, imzaların tamamlanmasının ve tüm destekleyici belgelerin eklenmesinin ardından, 3 nüsha halinde kapalı zarf içerisinde İzmir Kalkınma Ajansı’na elden veya posta yoluyla teslim edilir. İzmir Kalkınma Ajansı Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat: Gümrük, İZMİR

46 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
BAŞVURU TESLİMİ Asıl dosya kırmızı renkli telli dosya olmalıdır ve ıslak imzalı olan başvuru dosyasıyla (başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve, öz geçmişler) orijinal olan destekleyici belgeler bu dosyada yer almalıdır. Kopya dosyalar (2 adet) mavi renkli telli dosya olmalıdır ve fotokopi olan başvuru dosyasıyla (başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve, öz geçmişler) destekleyici belgeler bu dosyalarda yer almalıdır.

47 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Son Başvuru Tarihi 1 Mart 2013 Saat 17.00 Son başvuru tarih ve saatinden sonra Ajansımıza ulaşan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

48 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
BU SÜREÇTE SİZLERE NASIL DESTEK OLACAĞIZ? Bilgilendirme Toplantıları Eğitimler Teknik Yardım Masası Peki bu süreçte biz sizlere nasıl destek olacağız? 21 Aralık’tan itibaren çeşitli merkezlerde programı detaylı olarak aktardığımız bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bilgilendirme toplantılarının ardından başvuru belgelerini nasıl doldurmanız ve sunmanız gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla yine eğitim toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılarla ilgili detaylı bilgileri web sitemizden takip edebilirsiniz. Randevu alarak gelip birebir proje özelinde sorularınızı yöneltebileceğiniz “teknik yardım masalarımız” da yine Şubat ayında hizmetinizde olacak. Sorularınızı, son başvuru tarihinden 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ile adresine gönderebilirsiniz. Yanıtlar, en geç 10 gün içerisinde İZKA internet adresinde (izka.org.tr) yayınlanacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de sunulacaktır. Başvuru sahibine ait ticari sır niteliğindeki bilgiler Sıkça Sorulan Sorularda yayınlanmayacaktır. Ayrıca web sitemizde yer alan interaktif eğitim materyalleri ile başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve formunu doldurma ve proje nasıl sunulur konularında her an erişebileceğiniz bir sistem oluşturduk. SSS: Sıkça Sorulan Sorular (SSS) – İnteraktif Eğitimler – izka.org.tr

49 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİM TAKVİMİ

50 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
İNCELEME VE DEĞERLENDİRME DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ONAYI DEĞERLENDİRME KONTROLÜ ÖN İZLEME ZİYARETİ TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME ÖN İNCELEME YAKLAŞIK 3 AY

51 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
İZLEME ve DEĞERLENDİRME Ajans hem kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması hem de finansal olarak desteklenen proje uygulamalarının başarılarının artırılması amacıyla hibe almaya hak kazanmış projelere yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirecektir. Başlangıç Toplantısı Uygulama Eğitimleri İzleme Ziyaretleri Ödemeler Raporlar

52 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
Katılımınız için teşekkürler… izka.org.tr


"İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları