Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi."— Sunum transkripti:

1 Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

2 İZMİR KALKINMA AJANSI İzmir Kalınma Ajansı 5449 sayılı kanunla kurulmuş, kamu tüzel kişiliği haiz bir kuruluş. Yenilik Bölge Planı EXPO 2020 Kümelenme Yatırım Tanıtım İzmir’in kalkınmasına katkıda bulunmayı ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefliyoruz. Girişimcilik

3 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008200920102011 Toplam 361 Proje 93 Milyon TL

4 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI 25 Milyon TL Kar Amacı Güdenler 15 Milyon TL Kar Amacı Gütmeyenler 10 Milyon TL

5 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ BEN BU PROGRAMA BAŞVURABİLİR MİYİM? FİKRİM PROGRAM İÇİN UYGUN BİR KONU MU? YAPACAĞIM HARCAMALARIN HEPSİ ÖDENİR Mİ?

6 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Kar Amacı Gütmeyen Başvuru Sahipleri Kar Amacı Güden Başvuru Sahipleri Uygun Başvuru Sahipleri

7 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ KOBİ’ler Kooperatifler Birlikler  Çalışan sayısı 250’den az olan  Yıllık net satış hasılatı ya da bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan  KOBİ yönetmeliğindeki diğer koşulları taşıyan  İlan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş Kar Amacı Güden Başvuru Sahipleri

8 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Kar amacı güden başvuru sahipleri arasından daha önce İZKA’dan destek almamış olanlar, Değerlendirme Tablosu 3.3 bölümünden 5 tam puan alacaktır. Daha önce İZKA’dan destek almış olanlar ise ilgili bölümden 1 puan alacaktır.

9 Belediyeler YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İl Özel İdaresi Mahalli İdare Birlikleri Üniversite Rektörlükleri Organize Sanayi Bölgeleri Kar Amacı Gütmeyen Başvuru Sahipleri

10 Kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını kısmen ya da tamamen ödememiş olan il özel idaresi ve belediyeler, (yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere) birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Ajansla sözleşme imzalayamaz. YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

11 “İzmir il sınırları içerisinde (TR31 Düzey 2 Bölgesi) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar iştirakçi olabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Proje kapsamında yaptıkları harcamalar uygun maliyet değildir. Uygun Ortaklar Uygun İştirakçiler

12 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerinin ortakları bulunması ve ortaklarının projeye katılım ve katkı düzeyinin yeterli bulunması durumunda ilgili proje Değerlendirme Tablosu 3.3 bölümünden 5 tam puan alacaktır. Aksi durumda ilgili proje söz konusu bölümden 1 puan alacaktır.

13 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İkinci öncelik kapsamında 21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’te Madde 5’te belirtilen tüketim birleştirme yöntemiyle yenilenebilir enerjiye dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, tüketimini birleştirdiği diğer kurum ve kuruluşlarla proje ortağı olması gerekmektedir.

14 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Projelerin uygun kabul edilebilmesi için program amacına katkıda bulunması ve öncelik kapsamına girmesi gerekmektedir. Proje Süresi: En az 6, en çok 12 ay. Proje Yeri: İzmir Uygun Projeler

15 İzmir (TR31) bölgesinde “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri’nde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, bu teknolojilerin üretilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ile verimlilik, rekabet gücü ve çevresel performansın artırılması YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Programın Amacı

16 Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve ticarileştirme çalışmaları Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 50 kWe veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının sağlanması Öncelik 1 Öncelik 2 Öncelik 3 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

17  Rüzgâr türbin kanatları için dayanıklı kompozit malzeme geliştirme çalışmaları  Jeotermal enerjide düşük sıcaklıklarda kullanılacak ısı pompalarının imalatı  Rüzgâr santral yönetimi ve şebeke yönetimi konusundaki yazılım çalışmaları  Biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirilme teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi Öncelik 1 İçin Örnek Proje Konuları YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

18 Özellikle 1. öncelik kapsamında sunulacak projelerdeki Ar-Ge faaliyetleri, uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme aşamalarını mutlaka içermelidir.

19 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Öncelik 2 İçin Örnek Proje Konuları  İşletimi kolay, kırsalda kullanılabilecek biyo-enerji paket tesislerinin kurulması  Güneş enerjisi, biyogaz, jeotermal, rüzgâr, biyo-kütle vb. yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimine yönelik 50 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırım projeleri

20 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Öncelik 3 İçin Örnek Proje Konuları  Jeotermal ve güneş enerjisinin sebze-meyve kurutma, sera ısıtma amaçlı kullanılması  Güneş termal enerjisini büyük ölçekli binalarda veya endüstriyel sistemlerde ısıtma, soğutma ve kurutma amaçlı kullanmak üzere çalışmalar

21  Yalnızca tanıtım ve organizasyonel faaliyetleri içeren projeler,  Yalnızca araç veya yalnızca elektrikli araç alımına yönelik projeler,  Yalnızca etüt ve projelendirme faaliyetlerinden oluşan projeler,  Yalnızca servis ve bakım amaçlı yapılacak yatırımları içeren, üretim içermeyen projeler. YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Uygun Olmayan Proje Konuları

22 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Uygun ve uygun olmayan maliyetler için lütfen başvuru rehberlerini inceleyiniz. Uygun Maliyetler

23 Kamu kurum veya kuruluşları dışındaki yararlanıcılar için Katma Değer Vergisi (KDV) uygun maliyet değildir. Bütçeye maliyetler yansıtılırken KDV’nin dâhil edilmediğinden emin olunmalıdır. YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

24  Başvuru sahibinin mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri  Finansal kiralama (leasing) ve amortisman giderleri  Arazi ya da bina alımları  İkinci el ekipman alımları  Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.) maliyetleri YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Uygun Olmayan Maliyetler

25  Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları  Ofis kirası, elektrik, su, ısınma, haberleşme vb. giderler  Araç maliyetleri (Akaryakıt, bakım, vb.),  Patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımlar ile diğer kanunlarla koruma altına alınmış olan sınaî mülkiyet haklarına ilişkin maliyetler. YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Uygun Olmayan Maliyetler

26 Küçük ölçekli yapım işleri Ajans desteğinin %30’unu, Görünürlük maliyetleri Ajans desteğinin %3’ünü, Satış ve pazarlama maliyetleri proje bütçesinin %15’ini, AŞAMAZ! YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

27 Program Bütçesi /Destek Limitleri-Oranları Maksimum Destek Oranı 1.000.000 TL Azami Destek Tutarı Asgari Destek Tutarı 100.000 TL Kar Amacı Güden %50 Kar Amacı Gütmeyen %75

28 Destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep edilmektedir. Bu denetim Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Mali Müşavirler tarafından yapılmalıdır. Denetim maliyetleri bütçeye yansıtılabilir. YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

29 Bir başvuru sahibi en fazla iki başvuru yapabilir ve en fazla bir projesi için destek alabilir. GENEL ŞARTLAR Bir başvuru sahibinin ikiden fazla proje sunması durumunda başvuru sırasına göre üçüncü ve daha sonra sunduğu projeler değerlendirmeye alınmaksızın iade edilecektir.

30 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İZKA tarafından 30 Aralık 2010 tarihinde ilan edilen Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik ile Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programları ya da 12 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında destek almış olan işletmeler, proje uygulama süresince ve sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren 1 yıl boyunca İZKA’ya başvuramazlar. GENEL ŞARTLAR

31 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a göre aynı yatırım harcaması için birden fazla devlet desteğinden yararlanılamaz. Başvuru sahiplerinin Başvuru Rehberi Ek H’yi sunarak bu konuda beyanda bulunmaları gerekmektedir. YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

32 BEN BU PROGRAMA BAŞVURABİLİR MİYİM? FİKRİM PROGRAM İÇİN UYGUN BİR KONU MU? YAPACAĞIM HARCAMALARIN HEPSİ ÖDENİR Mİ?

33 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

34 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ NASIL BAŞVURULMALI? Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden gerçekleştirilmeli. izka.org.tr ’den KAYS’a giriş yapılarak kullanıcı adı ve şifre alınmalı ve başvuru sahibi sisteme kaydedilmeli. İzmir-Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri programı seçilerek başvuru oluşturulmalı.

35 KAYS üzerinden başvuru yapılırken başvuru sahibi kurum “ kar amacı güden ” kategorisinde ise “ TR31/12/YE01 ”; “ kar amacı gütmeyen ” kategorisinde ise “ TR31/12/YE02 ” referans kodu seçilmelidir. YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

36 NASIL BAŞVURULMALI? Sistem üzerinden başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve özgeçmişler doldurulmalı. Tüm destekleyici belgeler sisteme yüklenmeli. Başvuru dosyasının çıktısı alınarak tüm sayfalar paraflanmalı ve gerekli yerler imzalanmalı. Matbu başvuru dosyası elden ya da posta yolu ile İZKA’ya teslim edilmeli.

37 KAYS üzerinden doldurulmayan ve son başvuru tarihine kadar çıktısı İZKA’ya iletilmeyen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Matbu başvuru ile KAYS üzerinden yapılan başvuru arasında fark olması durumunda KAYS üzerinden yapılan başvuru esas alınacak ve değerlendirme onun üzerinden yapılacaktır. YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

38 DESTEKLEYİCİ BELGELER  İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı  ÇED kararı  1. öncelik için iş planı (EK F) Projeye ilişkin ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı veya ÇED Yönetmeliğinin kapsamı dışında olduklarına dair karar veya ilgili kuruma yapılan ÇED başvurusu sunulmalıdır.

39 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ DESTEKLEYİCİ BELGELER  Kar amacı güdenler için KOBİ bilgi beyannamesi (EK G)  Üniversite ile yapılacak danışmanlık ya da teknoloji transferi belgesi (EK I) Üniversiteler ile yapılacak sözleşme, Başvuru Rehberi EK I’ya uygun olarak hazırlanmalı ve proje kapsamında alınacak danışmanlık desteğini/teknoloji transferini detaylı bir şekilde tanımlamalıdır.

40 Değerlendirme Tablosu 1.1 bölümünde üniversite sözleşmesine sahip olan projelere 5 tam puan, olmayanlara 1 puan verilecektir. Yeterli detayda içeriğe sahip olmadığı değerlendirilen ve üniversitenin yetkili makamı tarafından imzalanmamış sözleşmeler uygun destekleyici belge olarak kabul edilmeyecektir. YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

41 DESTEKLEYİCİ BELGELER  2. ve 3. öncelik için fizibilite raporu (EK J)  2. öncelik için başvuru sahibinin elektrik aboneliğini ve elektrik tüketim miktarını gösterir belge  2. öncelik için bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde belirlenen koşullara uygun olarak dağıtım şirketinden alınmış olmalıdır.

42 Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu alınmasından sonra, Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması yapılması gerekmektedir. Proje başarılı bulunur ve sözleşme imzalanır ise, ön ödemenin yapılabilmesi için bu belge sunulmalıdır. Bu nedenle, gerekli süreçlerin en kısa sürede başlatılması gerekmektedir. Nihai ödemelerin yapılabilmesi için ise geçici kabul işlemlerinin tamamlanmış olmalıdır. Bu işlemler hakkında bilgi almak için epdk.gov.tr adresini inceleyebilirsiniz. YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

43 DESTEKLEYİCİ BELGELER  2. öncelik için sistemin kurulacağı yerin mülkiyetini gösterir belge  2. ve 3. öncelik için jeotermal enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak tesisler için işletme veya arama ruhsatı Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belgenin sunulması gerekir.

44 Projenin uygulanması için mutlak suretle gerekli olmasına rağmen, destekleyici belgelerden bir ya da bir kaçının başvuru sırasında sunulmamış olması başvurunuzun reddedilmesine yol açabilecektir. YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

45 BAŞVURU TESLİMİ Başvuru sistem üzerinden gönderildikten sonra alınan çıktılar, imzaların tamamlanmasının ve tüm destekleyici belgelerin eklenmesinin ardından, 3 nüsha halinde kapalı zarf içerisinde İzmir Kalkınma Ajansı’na elden veya posta yoluyla teslim edilir. İzmir Kalkınma Ajansı Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük, İZMİR

46 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ BAŞVURU TESLİMİ Asıl dosya kırmızı renkli telli dosya olmalıdır ve ıslak imzalı olan başvuru dosyasıyla (başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve, öz geçmişler) orijinal olan destekleyici belgeler bu dosyada yer almalıdır. Kopya dosyalar (2 adet) mavi renkli telli dosya olmalıdır ve fotokopi olan başvuru dosyasıyla (başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve, öz geçmişler) destekleyici belgeler bu dosyalarda yer almalıdır.

47 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Son başvuru tarih ve saatinden sonra Ajansımıza ulaşan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Son Başvuru Tarihi 1 Mart 2013 Saat 17.00 Son Başvuru Tarihi 1 Mart 2013 Saat 17.00

48 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ BU SÜREÇTE SİZLERE NASIL DESTEK OLACAĞIZ? Bilgilendirme Toplantıları Eğitimler Teknik Yardım Masası Sıkça Sorulan Sorular (SSS) – enerji@izka.org.tr İnteraktif Eğitimler – izka.org.tr

49 YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM TAKVİMİ

50 ÖN İNCELEME TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME KONTROLÜ ÖN İZLEME ZİYARETİ YAKLAŞIK 3 AY İNCELEME VE DEĞERLENDİRME DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ONAYI YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

51 Ajans hem kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması hem de finansal olarak desteklenen proje uygulamalarının başarılarının artırılması amacıyla hibe almaya hak kazanmış projelere yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirecektir.  Başlangıç Toplantısı  Uygulama Eğitimleri  İzleme Ziyaretleri  Ödemeler  Raporlar İZLEME ve DEĞERLENDİRME YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

52 Katılımınız için teşekkürler… izka.org.tr enerji@izka.org.tr


"Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları