Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BBY103 Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BBY103 Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri I."— Sunum transkripti:

1 BİLGİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BBY103 Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri I

2 Kaynakları neden değerlendirmeliyiz?  Bilimsel araştırma yapma ya da yapılmasına yardımcı olma  Bir konu hakkında doğru ve güvenilir bilgi elde etme  Bir bilgi merkezi için derme geliştirme  Kaynak sayısının fazlalığı ve çeşitliliği  Her kaynağa güvenebilir miyiz??!  Gazetelerin verdiği ansiklopediler?  Internet?  Herhangi bir yazarın görüşleri?  Kaynağın kaliteli, güvenilir ve doğru bilgiler içerip içermediğine nasıl karar vereceğiz?  Kaynak sayısının fazlalığı ve çeşitliliği  Her kaynağa güvenebilir miyiz??!  Gazetelerin verdiği ansiklopediler?  Internet?  Herhangi bir yazarın görüşleri?  Kaynağın kaliteli, güvenilir ve doğru bilgiler içerip içermediğine nasıl karar vereceğiz?

3 Kaynakları hangi açılardan değerlendirmeliyiz?  Amaç  Otorite (Yetkinlik)  Tarafsızlık  Nitelik (Tamlık/Bütünlük)  Kapsam  Güncellik  İlgililik

4 [Amaç]  Kaynağın amacı başlık ve kaynağın formundan çıkarılabilir.  Kaynak neyi vaad ediyor?  Örneğin kaynağın amacı hayvanlar alemi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek mi? Bir ünlünün hayatını anlatmak mı? Bir bilim dalı ile ilgili tüm yayınları derlemek mi?  Amacı anlayabilmek için ipuçları: İçindekiler sayfası Giriş ya da önsöz (yazar ve içerikle ilgili bilgi verebilir) Dizin (kaynağın hangi konuları içerdiğine ilişkin önemli bilgiler verir)

5 [Otorite (Yetkinlik)]  Yazar kimdir?  Kişi  Yayıncı  Alanında “otorite” midir?  Yazar ve/veya yayıncının alanında otorite olup olmadığı sorgulanmalıdır. Bu amaçla sorulan soruların yanıtlarına bilgi kaynaklarının çeşitli bölümleri incelenerek ulaşılabilir.

6 ..[Otorite (Yetkinlik)]  Kaynağın yazarı/yaratıcısı kim?  Bu bilgiyi bulabileceğimiz yerler: İç kapak (basılı kitap ya da rapor) İlk sayfanın üstündeki başlık bilgisi (makale, kitap içinde bölüm) Madde ya da makalelerin sonu (ansiklopediler) Sayfanın üst veya alt bölümü (web sayfaları)

7 ..[Otorite (Yetkinlik)]  Yazar belirlendikten sonra hakkında bilgi toplanır Varsa yazarın web sayfası, diğer biyografik kaynaklar ve rehberler incelenir: Kaynak: Who’s Who/Kim KimdirWho’s Who/Kim Kimdir Aranabilecek bilgiler: Konu ile ilgili üniversite derecesi var mı Çalıştığı kurum neresi Konuyla ilgili tecrübesi ne Ulusal/uluslararası ünü var mı Hangi mesleki ya da bilimsel derneklere üye

8  “Who’s Who” faklı ülkelerde yayımlanabilir ve o ülkelerde alanlarında ün sahibi olmuş kişileri tanıtmak için hazırlanır (Who’s Who in Europe, Who’s Who in France, vb.). Bir ülkede ya da bölgede çeşitli konularda ün sahibi olmuş ya da tanınan kişilerin biyografilerini içerir. Genellikle yıllık olarak güncellenir ve yeni basımları yayımlanır.  The International Who’s ya da Who’s Who in the World (Beytepe Kütüphanesi Danışma koleksiyonunda bulabilir ve inceleyebilirsiniz: yer numaraları Ref CT120.I8 2007, Ref/CT 120 W62) ise dünyada uluslararası ün sahibi kişilerle ilgili bilgileri derleyen kaynaklardır. Bu kaynaklardan yararlanırken en güncel bilginin son basımlarda olabileceğini unutmamanız gerekir.  “Who’s who”lar ayrıca farklı konularda ünlü kişilerle ilgili bilgi vermek üzere de hazırlanır. Bununla ilgili Beytepe Kütüphanesi’nde bulabileceğiniz bazı örnekler:  Who's who, ancient Near East  Who's who in American art  Who's who in philosophy  …

9 ..[Otorite (Yetkinlik)] Yazarın yaptığı yayınlara olan ilgi ve bu yayınların saygınlığı araştırılır Kaynaklar: Yayınlar için kataloglar ve dizinlerden araştırma yapılabilir (ne derece saygın ya da kabul edilen araştırmalar yapmış) Atıf indekslerinden yazar ve yayınları taranabilir (yazarın yayınları ne kadar ilgi görmüş) Yazarın yayın yaptığı kaynakların içindeki değerlendirme kurullarının kimler olduğu incelenebilir (konusunda uzman kişiler mi yazarı değerlendirmiş) Aranacak bilgiler: Hangi dergilerde yayın yapmış Yazarın yayınları uzman bir yayın kurulu tarafından değerlendirmiş mi Başka meslektaşları yazarın yayınlarına ne kadar ilgi göstermiş

10 ..[Otorite (Yetkinlik)]  Yayıncı araştırılır Kaynak: Yayıncı rehberleri ve yayıncılara ait web sayfaları Araştırılacak bilgiler: Yayıncı hangi tür yayınlara imza atmış İlkeleri ve hedefleri neler Yayın kurulunda kimler var Yayıncı saygın bir dernek ya da kurumun üyesi mi

11 [Tarafsızlık]  Yazar ya da yayıncı, kaynak ile ilgili amaçlarını açıklamış mı?  Yayının önsözü (“foreword”, “preface”), girişi (“introduction”) ve/veya özeti/özü (“abstract”) incelenebilir  Yazarın dile getirdiği konu ile ilgili bir ön yargısı ya da tek taraflı düşüncesi var mı?  Kaynağın öz ve/veya giriş kısmı okunabilir  Kaynaktaki şekil, resim ya da grafikler ipucu verebilir  Kaynağın sonuç (“conclusion”) kısmı incelenebilir  Kaynak hazırlanırken faydalanılan diğer kaynakların listesi (bibliyografya/kaynakça/”references”) ipucu verebilir (örn. farklı görüş ve kaynaklara yer vermiş mi)

12 .. [Tarafsızlık]  Kaynakta yer alan bilgi tarafsız ve her yönü ile araştırılmış gibi görünüyor mu?  Kaynakta yer verilen olaylar ve/veya istatistikler farklı ve güvenilir kaynaklardan doğrulanabilir.  Kaynakçada güvenilir ve önemli kaynaklara atıf yapılıp yapılmadığı incelenebilir.

13 [Nitelik (Tamlık/Bütünlük)]  Bilgi iyi düzenlenmiş mi?  Mantıksal düzen nasıl  Konu ile ilgili temel başlıkların sunuşu açık mı  Bilgi tam olarak veriliyor mu, anlatımda bütünlük var mı  Yazarın anlatımı tekrarlar içeriyor mu Kaynağın içindekiler sayfasında yer alan başlıklar incelenebilir Kaynak hakkında yazılmış eleştirilere bakılabilir Library Journal (özellikle kitap eleştirileri için başvurulabilir) Örnek tarama

14

15

16

17

18

19 ..[Nitelik (Tamlık/Bütünlük)]  Eser dilbilgisi açısından nasıl? Yazım ya da noktalama hataları içeriyor mu?  Kaynağın içeriği dikkatlice incelenmeli  Kaynakta yer alan şekil ve grafikler bilgiyi açık ve net olarak veriyor mu?  Şekil ve grafiklere ait etiket ve başlıklar düzgün sunulmuş olmalı  Metindeki şekil ya da grafikler, ilgili açıklamaları okuma ihtiyacı hissettirmeyecek biçimde anlaşılır olmalı.

20 ..[Nitelik (Tamlık/Bütünlük)]  Bilgi tam ve doğru mu?  Kanıtlar ve sonuçlar sizin (varsa) konu hakkındaki genel bilginizi doğrular nitelikte olmalı  Kanıtlar ve sonuçlar konu ile ilgili alandaki diğer uzmanların söyledikleri ile örtüşmeli  Kaynaklarını belgelemeli (kaynakçası olmalı)  Araştırma yöntemini açıklamalı  Kaynak içinde işlenen temel tezlerin aksini savunan teori ya da kanıtlar varsa onlara da işaret edilmiş olmalı  Sorgulanabilir olmayan ve varsayımlardan uzak bilgi içermeli Bilgiler güvenilir kaynaklarda yer alan istatistikler ya da benzeri kanıt özelliği taşıyan kaynaklara başvurularak doğrulanabilir (TÜİK web sitesi, UN Statistical Yearbook (http://unstats.un.org/unsd/syb/), vb.)UN Statistical Yearbook Kaynak hazırlanırken atıfta bulunulan diğer kaynakların güvenilirliği incelenerek bilginin tam ve doğru olup olmadığına karar verilebilir

21

22 [Kapsam]  Kaynağın içerdiği bilgi önceki benzerlerini günceller nitelikte mi?  Daha önce elde ettiğiniz, incelediğiniz kaynakların doğruluğunu onaylıyor ya da onlara yeni bir bilgi ekliyor mu?  Başka kaynakların yayın tarihlerine ve içeriklerine bakılarak karşılaştırma yapılabilir.

23 [Güncellik]  Kaynak ne zaman yayımlanmış?  Yayın tarihi ya da telif hakkı (copyright) tarihi aranmalı İç kapak (kitap ve dergiler) İç kapak (kitap ve dergiler) İç kapağın arkası (kitaplar-özellikle telif hakkı tarihi) Kapak (dergiler, magazinler, gazeteler) Kapak (dergiler, magazinler, gazeteler) İçindekiler sayfası (dergiler, magazinler) Sayfa altı (web siteleri)  Web sayfalarında bulunan tarihler genelde şunları ifade eder: Sayfanın yaratıldığı tarih ya da telif hakkı tarihi Sayfanın web üzerinde hangi tarihte yayımlandığı Sayfanın en son ne zaman güncellendiği

24

25

26

27

28

29

30

31

32 ..[Güncellik]  Araştırılan konu ya da ihtiyaç duyulan bilgi güncel bilgi gerektiriyor mu?  Güncel bilgi: Fen bilimleri Tıp Güncel olaylarla ilgilenen çalışmalar

33 ..[Güncellik]  Kaynağın gözden geçirilmiş, güncellenmiş ya da genişletilmiş bir versiyonu var mı?  Kaynağa ait en son basımı bulabilmek için çeşitli katalog ve veri tabanları taranabilir: Worldcat Global Books In Print Global Books In Print Amazon.com Amazon.com

34 [İlgililik]  Kaynağın içeriği araştırılan konu için uygun mu?  Bilimsel / Popüler  Olgu / Fikir  Biçim-ortam (kitap, dergi, devlet yayını, web sitesi, vb.)  Konunun kapsamı  Dili  Zaman kapsamı  Coğrafi alan  İzleyici kitlesi  Birinci düzey / İkinci düzey / Üçüncü düzey bilgi

35 ..[İlgililik] Bilgi ihtiyacını ne tür bilginin karşılayacağına dikkat edilmeli:  Birinci düzey bilgi (Bir olaya ait ilk elden üretilmiş ham veri) Ham veri Günlükler Fotoğraf Bir olaya ait ilk elden üretilmiş yazılar, raporlar …  İkinci düzey bilgi (Analiz edilmiş ve yorumlanmış bilgi) Kitap Dergi makalesi …  Üçüncü düzey bilgi (İkinci düzey bilgiyi derleyen, analiz eden ya da besleyen kaynaklar) Ansiklopediler Ders kitapları Dizinler/Özler (İndeks/Abstrakt) …

36 ..[İlgililik]  Kaynağın araştırılan konuyla ilgili olup olmadığını anlamak için:  Kaynağın içindekiler sayfası: başlık ve alt başlıklar  Önsöz, özet/öz, giriş, sonuç  Kaynakta yer alan dipnotlar, son notlar ve kaynakça  Eleştiri ya da inceleme yazıları Dergilerde yazılmış bu tip yazıları aramak için: EBSCO Host Örnek tarama  Rehberler Dergiler hakkında bilgi almak için: Ulrich's International Periodicals DirectoryUlrich's International Periodicals Directory Seçilmiş Internet kaynakları için: Internet Scout Project (http://scout.wisc.edu/)Internet Scout Project

37

38

39

40

41

42

43

44 Deneyin..  Örnek olarak verdiğim üç kaynağı kullanarak “Introduction to Reference Work” başlıklı kitabın en son kaçıncı basımının yapıldığını bulun. Bu kaynağın en güncel basımı hangi yıla ait?  Ulrich’s International Periodicals Directory’de dergi bilgilerinin nasıl sunulduğunu inceleyin. Örneğin: “Landscape Journal” acaba bir magazin mi yoksa bilimsel bir dergi mi?  Internet üzerinde “Orhan Pamuk” ile ilgili olan ve Internet Scout Project tarafından seçilen kaynaklar neler?  Bu derste anlatılanlardan yola çıkarak “kitap eleştirilerine” hangi durumda ihtiyaç duyulabileceğini yeniden düşünün.

45 Evaluating Information Sources http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby1 03_2010/6/EvaluatingInfoSources.mp4 Evaluating Web Sites http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby1 03_2010/6/EvaluatingWebSites.mp4 İzleyin..

46 Evaluation of Information Sources Part II, Evaluation Criteria (Louisiana State Univ. Libraries) http://www.lib.lsu.edu/instruction/evaluation/evaluation20.html Critically Analyzing Information Sources (Cornell University Library) http://www.ufv.ca/library/tutorials/evaluation/ Evaluating Web Pages: Techniques to Apply & Questions to Ask (UC Berkeley - Teaching Library Internet Workshops) http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html Critical Evaluation of Information Sources (UCFV Library) http://www.ufv.ca/library/tutorials/evaluation/ Evaluating Information Sources. PCC Libraries-Information Literacy Tutorial (Episode X) http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby103_2010/6/EvaluatingWebSites.mp4 Melun, M. (2005). Evaluating Information Resources. Bilgi Dünyası, 6 (1): 98-105. http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/gorusler/2005/1/98-105.pdf Kurbanoğlu, S. (1999). WWW Bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19 (1): 11-25. http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/2002191SerapKurbanoglu.pdf Kaynaklar ve okuma listesi:

47 Accuracy: Doğruluk Article: Makale Bias: Önyargı Biography: Biyografi Currency: Güncellik Dissertation: Tez Editorial board: Yayın kurulu Fiction: Roman Hardcover books: Ciltli kitaplar Information Literacy: Bilgi okur yazarlığı Peer-review: Bilimsel makale ve yayın değerlendirme süreci Primary sources: Birincil kaynaklar Videolar için terimler Reference books: Danışma kitapları Reference collection: Danışma koleksiyonu/dermesi (kütüphanelerde) Reference section: Danışma birimi References: Kaynakça Scholar: Bilimsel Scholarly journals: Bilimsel dergiler Secondary sources: İkincil kaynaklar Softcover books: Karton kapaklı kitaplar Trustworthiness: Güvenilirlik


"BİLGİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BBY103 Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları