Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTELİ KURUM ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE KURULU VE AR-GE FAALİYETLERİ OLARAK EĞİTİMDE KALİTE GELİŞİMİ ÇALIŞMALARI İÇİN; ULUSAL KALİTE BERATI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTELİ KURUM ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE KURULU VE AR-GE FAALİYETLERİ OLARAK EĞİTİMDE KALİTE GELİŞİMİ ÇALIŞMALARI İÇİN; ULUSAL KALİTE BERATI."— Sunum transkripti:

1 KALİTELİ KURUM ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE KURULU VE AR-GE FAALİYETLERİ OLARAK EĞİTİMDE KALİTE GELİŞİMİ ÇALIŞMALARI İÇİN; ULUSAL KALİTE BERATI ALAN ANKARA-KEÇİÖREN AYDINLIKEVLER TİCARET- AND.TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. ; ÇETİN ERTURAN SUNAN; ÇETİN ERTURAN OKUL MÜDÜRÜ

2 KALİTE ANLAYIŞININ GELİŞİMİ 13.yy.-19.yy. TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ 1900 TECRÜBENİN MAHARETİ 1900-1920 YÖNETİCİNİN KONTROLÜ 1920-1940 DENETİME DAYALI KALİTE 1940-1960 İSTATİSTİKİ SÜREÇ KONTROLÜ 1960-1980KALİTE GÜVENCE 1980-1990TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 1990-TKY / SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KÜLTÜRÜ

3 Türk Boylarında katılımcı yönetim anlayışı ile, Türk Boylarında katılımcı yönetim anlayışı ile, Osmanlı Devleti’nde, Lonca ve Ahilik sistemi ile mesleki alanda, yeniçeri ocaklarında askeri alanda, Tasavvufta,Enderun Mektepleri ile Eğitim ve liderlik alanında, Osmanlı Devleti’nde, Lonca ve Ahilik sistemi ile mesleki alanda, yeniçeri ocaklarında askeri alanda, Tasavvufta,Enderun Mektepleri ile Eğitim ve liderlik alanında, Cumhuriyet yıllarına doğru, imece sistemi ile oluşan sinerji ile her alanda, Cumhuriyet yıllarına doğru, imece sistemi ile oluşan sinerji ile her alanda, TKY anlayışının kökleri Türk Kültürü’ndedir. TKY anlayışının kökleri Türk Kültürü’ndedir. (Orhun Yazıtları-Kutadgubilig-Fütüvvetname-Seyehatname-Nutuk ) (Orhun Yazıtları-Kutadgubilig-Fütüvvetname-Seyehatname-Nutuk ) KATILIMCILIK VE PAYLAŞIMCILIK;

4 AHİLİK TANIMI; Mükemmel fertler yetiştirerek mükemmel ve müreffeh topluluklara ulaşmak, âlemi, nizama sokma yoluna yapışmak. Bu şekilde insanlara ve insanlığa hizmet edebilmektir.

5 FÜTÜVVETNAME’ den: HİZMET İHTİYAÇ ALANLARININ BELİRLENMESİ, HİZMET İHTİYAÇ ALANLARININ BELİRLENMESİ, İHTİYACA YÖNELİK YÖRE VE YURT GENELİNDE İNSAN KAYNAKLARININ TEMİNİ, İHTİYACA YÖNELİK YÖRE VE YURT GENELİNDE İNSAN KAYNAKLARININ TEMİNİ, ÇALIŞANLARIN YÖNETİMİ, ÇALIŞANLARIN YÖNETİMİ,

6 SEKTÖRLERİN VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI, SEKTÖRLERİN VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI, ÖLÇME VE STANDARDİZE ETME, ÖLÇME VE STANDARDİZE ETME, SÜREÇ VE SONUÇ İZLEME EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI, SÜREÇ VE SONUÇ İZLEME EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI, PATENT İŞLEMLERİ, PATENT İŞLEMLERİ, AKREDİTASYON, AKREDİTASYON,

7 KALİTE GELİŞİMİ VE PLANLAYICISI KONUMUNDAKİ KALİTE KURULLARININ OLUŞUMU VE YÖNETİMİ, KALİTE GELİŞİMİ VE PLANLAYICISI KONUMUNDAKİ KALİTE KURULLARININ OLUŞUMU VE YÖNETİMİ, USTA-ÇIRAK VE YÖNETİCİ YETİŞTİRME EĞİTİMLERİNİN PLANLANMASI, USTA-ÇIRAK VE YÖNETİCİ YETİŞTİRME EĞİTİMLERİNİN PLANLANMASI, GELİŞTİRME VE TAZELEME EĞİTİMLERİNİN YAPILMASI. GELİŞTİRME VE TAZELEME EĞİTİMLERİNİN YAPILMASI. Araştıran-Sibel AKBIYIK Araştıran-Sibel AKBIYIK

8 TSE: Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır.

9 UZUN VADEDE ULAŞILMAK İSTENEN YER VE DURUMU, İLERLENECEK YÖNÜ GÖSTERİR Vizyon, Bilimsel Bir Hayaldir

10 Vizyon (Ülkü) Düş İnanç Tutku Heyecan Hareket

11 BİR KURUM VEYA KURULUŞUN VAROLUŞ NEDENİ, BİR KURUM VE KURULUŞTAN BEKLENEN GÖREV.

12 İlke ve Değerler, Kurumun faaliyetlerini yürütürken uyacağını beyan ettiği kavramlardır. Bunlar vizyon ve misyona göre daha somut ve açık, doğrudan uygulanabilir kavramlardır. İlke ve değerler, Kurumun politika ve uygulamalarına yön verdiği gibi sınırlamaları da oluşturur.

13 Milli Eğitim Bakanlığı ’nda TKY uygulamaları EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli esas alınarak yürütülmektedir.* *(Şubat 2002- 2533MEB Tebliğler Dergisi)

14 ÖLÇÜM KRİTERLERİ 1- LİDERLİK 2- POLİTİKA VE STRATEJİ 3- ÇALIŞANLAR 4- İŞ BİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR 5- SÜREÇLER 6- MÜŞTERİLER 7- ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR 8- TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR 9- TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

15 LİDER; Formal bir yapılanmanın yöneticisi, aynı zamanda informal kuralları ve yenilikleri de ortaya koyan UFUKTAKİ ÜLKÜYE GÖTÜRECEK ÜMİTTİR.

16 Liderlik yönetim biliminin bir konusu ve iş hayatıyla ilgili bir kavram olduğu kadar, psikolojik, sosyolojik, politik, askeri, felsefi, tarihsel açılardan ele alınıp analiz edilebilen bir olgudur. (Sisman,2002) Liderlik yönetim biliminin bir konusu ve iş hayatıyla ilgili bir kavram olduğu kadar, psikolojik, sosyolojik, politik, askeri, felsefi, tarihsel açılardan ele alınıp analiz edilebilen bir olgudur. (Sisman,2002)

17 EĞİTİM YÖNETİMİ LİDERLİĞİ STRATEJİLERİ 1. Vizyon ve misyonun liderliği 2. Kurum içi ve dışı değerlerini değerlendirebilme liderliği 3. Kurum yeteneklerini ve bireysel yeteneklerini değerlendirebilme ve geliştirebilme liderliği 4. Sistem ve mevzuatı da kapsayan gelişimci bir yönetim liderliği,

18 5. Yenilikçilik ve yaratıcılık elde ettiğini heyecan ve zevk alarak taşıyabilme liderliği 6. Öğrenen organizasyonlar ve ekip oluşturma liderliği 7. Kurum kültürünü oluşturma liderliği 8. Yöntemler geliştirebilme liderliği

19 9. İstek ve ihtiyaçlar oluşturabilmeliderliği 10. İletişim yeteneklerini sistematize edebilme liderliği 11. Değişimle başa çıkma, değişimi yönetme liderliği 12. Düzen ve düzensizliği yönetmek

20 KURUM LİDERİ Okul Müdürü BÖLÜM LİDERİ Mdr. Baş Yrd., Mdr. Yrd., Zümre Başkanları, Şefler, Okul Aile Birliği Başkanı, Öğrenci Meclisi Başkanı, Rehberlik Koordinatörü Vizyon, misyon, ilke ve değerlerin formülasyon öncülüğü. İyileştirme çalışmalarına ve yenilikçiliğe destek verir Temel politika ve stratejileri belirlenmesi İç ve dış paydaşlarla (Bir üst eğitim kurumu,sektör) işbirliği ve iletişim kurar Performans Değerlendirme Performans değerlendirme sonuçlarına göre liderlerin bireysel gelişimi Yönetim ve Organizasyon LİDERLİK Kurum ve komisyonların çalışmalarına destek verir Temel süreçleri tanımlar

21 STRATEJİK PLAN NEDİR ? Kamu Kurumlarının orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plandır.

22 Politikalar-STRATEJİler; Kurumun faaliyetlerini yürütürken izlediği yol ve yöntemlerdir. Bir anlamda Kurumun yönetim tarzıdır. Kurumun çeşitli konularda birden fazla hareket tarzı olabilir. Kurumun seçtiği yol, o konudaki politikasını oluşturur.

23 Neden Stratejik Planlama? Planlı hizmet üretmek, Belirlenen politikaları, somut iş programlarına ve bütçelere dayandırmak, Uygulamayı etkili bir şekilde izlemek, Kamu kuruluşlarının inisiyatif almalarını ve aktif katılımını sağlamak amacıyla oluşturulur..

24 YARINA GÜÇLÜ OLMAK İÇİN BUGÜNKÜ BAŞLAMA NOKTANIZI BAŞARI OLARAK ADLANDIRINIZ. BAŞARILARINIZIN STRATEJİSİNİ ANLATINIZ.BUNDAN YARARLANANLARIN ÇOKLUĞU SİZİN BÜYÜKLÜĞÜNÜZE KATKIDIR. Ç.E.

25 Başarılı ve iyi olanların çokluğu cennetteki yerinizi daraltmaz. Başarılı ve iyi olanların çokluğu cennetteki yerinizi daraltmaz.

26 STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA SÜREÇ HARİTASI (5018 – 5436 SAYILI YASALAR ÇERÇEVESİNDE)

27 Alt SüreçlerDetay Süreçler Durum Analizi (MisyonÇerçevesinde) GZFT (SWOT) ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ İHTİYAÇ ANALİZİ ÖZDEĞERLENDİRME STRATEJİK GÖSTERGELER PLANLAR VE PROGRAMLAR

28 MİSYONGELİŞTİRME Alt SüreçlerDetay Süreçler MİSYON VİZYON TEMEL İLKE VE DEĞER BELİRLEME

29 STRATEJİKAMAÇLAR Alt SüreçlerDetay Süreçler STRATEJİLER HEDEFLER UYGULAMA (FAALİYET – PROJE) Alternatif Stratejiler

30 PERFORMANSÖLÇÜMÜ Alt SüreçlerDetay Süreçler BEKLENEN ALGILANAN GİRDİ ÇIKTI VERİMLİLİK SONUÇ KALİTE

31 KONTROL(İZLEME) Alt SüreçlerDetay Süreçler HEDEFLERLE SONUÇ KARŞILAŞTIRMA RAPORLAMA İYİLEŞTİRME VE PLANLAMA

32 STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MODELİ (5018 VE 5436 SAYILI YASALAR) Neredeyiz? DURUM ANALİZİ (Misyon çerçevesinde) DURUM ANALİZİ (Misyon çerçevesinde) İHTİYAÇLAR İHTİYAÇLAR GZFT (Swot) Analizi Plan ve Programlar Özdeğerlendirme, Paydaş analizi Nereye ulaşabiliriz? MİSYON (Geliştirilmiş), İLKELER, DEĞERLER MİSYON (Geliştirilmiş), İLKELER, DEĞERLER Kurumun var oluş gerekçesi Temel ilke ve değerler VİZYON Arzu edilen gelecek STRATEJİK AMAÇLAR Orta vadede ulaşılacak amaçlar, hedefler Nasıl ulaşabiliriz? STRATEJİLER, STRATEJİLER, Amaçlara ulaşma yöntemleri Amaçlara ulaşma yöntemleri HEDEFLER, HEDEFLER, Spesifik, somut, ölçülebilir Spesifik, somut, ölçülebilir UYGULAMALAR (FAALİYETLER ve PROJELER) Detaylı iş planı, maliyetlendirme, performans programı, bütçelendirme Çalışmalarımı zı (Başarılarımız ) nasıl izler, değerlendiriri z? KONTROL (İzleme) KONTROL (İzleme) Raporlama, karşılaştırma, PERFORMANS ÖLÇÜMÜ (Değerlendirme) PERFORMANS ÖLÇÜMÜ (Değerlendirme) performans göstergelerinin bilinmesi, ölçme yöntemlerinin belirlenmesi, geri besleme, uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçlarının değerlendirilmesi İYİLEŞTİRME ve PLANLAMA İYİLEŞTİRME ve PLANLAMA Geri bildirim, düzenleyici, önleyici ve geliştirici yaklaşım

33 Okul - Kurum Planı AR-GE ve Uygulama Süreçleri Swot Öz Değerlendirme İhtiyaç Analizleri Paydaş Beklentileri OKUL GELİŞİM PLANI STRATEJİK PLANLAMA UZUN VADELİ PLANLAMA Mevcut kurumsal performans Araştırma inceleme faaliyetleri M.E.B. planlamaları Politika ve stratejilerin hedeflerinin belirlenmesi Yakın çevre ekonomik, demografik göstergesi Eğitim bilimde yaşanan gelişmeler İl ve Bakanlık düzeyinde mesleki eğitim kurumlarının izlenmesi Mezunların istihdamı ve izlenmesi Hedef ve Uygulama Karşılaştırması İlgililere Duyurulması Gözden Geçirilip Güncellenmesi

34 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI YÖNETİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLEMESİ

35 İNSAN KAYNAKLARININ PLANLANMASI İnsan gücü planlaması örgütlerde kârlılığı ve verimliliği etkileyen unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. İnsan gücü planlaması, örgütün mevcut ve gelecekteki insan kaynağı potansiyelinin etkili, verimli ve rasyonel kullanılmasını sağlayan araçlardan birisi olması dolayısıyla örgüt için büyük önem taşır.

36 İnsan Kaynakları Yönetiminde var olan elemanın yeteneklerini, bilgi birikimini ve önerilerini kaynak olarak değerlendirmek, bireysel ve mesleki gelişimine yatırım planlamak esastır.

37 STRATEJİ İnsan kaynaklarında zayıf yönleri gidermek yerine kuvvetli ve farklı yönleri geliştirmeye yatırım yapmak çeşitli yetenekleri ortaya çıkaracaktır. Yeteneklerin farklılığı ise, çeşitli kültürlerin uyumu, yaratıcılık ve yenilikler yeteneğinin geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu riski almak, kurumun kalitesi ve verimliliğini arttırıcı bir kurum yeteneği olarak kabul edilmelidir. Bu riski almak, kurumun kalitesi ve verimliliğini arttırıcı bir kurum yeteneği olarak kabul edilmelidir.

38 İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim Kurumlarının Politikası: Değer ve Yeteneklere yatırım yapmaktır. Ülkemizin kamu kurumları yönetiminde, akılcı ve gerçekçi yaklaşımlarla zayıf yönlerin ve kurumsal tehditlerin, İzole edilebilmesi için, değerlere dayalı ilkelere sarılmak ve yetenekleri hizmet içi eğitimle geliştirmek gerekecektir.

39 Bu politika çerçevesinde beklenen yetenekleri belirlemek kuruma, çevreye ve zamana göre farklılık göstermekle beraber; 1-İşin ihtiyaca uygunluğunu belirleme yeteneği. 2-İşin politikalara uygunluğunu belirleme yeteneği, 3-Strateji geliştirme yeteneği 4-Hedef ve veri oluşturabilme yeteneği, 5-Süreçte alternatif stratejiler yaratıcılığına sahip olma yeteneği,

40 6-Eğitim işinin sanatsal bir yaratıcılık becerisini (creative yetenek) sürekli canlı tutabilme ve geliştirme yeteneği, 7-Öğrenen organizasyon oluşturma yeteneği, 8-Kriz, çatışma, stres, zaman yönetimi liderlik yetenekleri, 9-Bireysel dönüşüm ve iletişim yeteneklerini geliştirebilmeyi en üst düzeyde planlamayı, İhtiyaca uygun bir İKY olarak tanımlayabiliriz.

41 Yönetici, lider olamadığı takdirde; istek, ihtiyaç ve gelişmelerin hızına göre iteklenir veya sürüklenir.

42 İnsan Kaynakları Yönetimi ÇALIŞANLAR Bilgi birikimi ve yetkinlikleri Ekip çalışmaları (iyileştirme ekipleri kurul ve komisyonlar) Ulusal ve uluslar arası eğitimlerden yararlandırır İstihdam ve İş piyasası ilişkilerinin yönetimi İletişim ve hizmetiçi eğitim gereksinimleri sağlar YETENEKLERİ ve Yenilikçi fikirleri değerlendirir Sosyo-kültürel ve sportif faaliyetlerin destekler Ücret ve ücret dışı imkanlardan adil şekilde yararlandırır Yönetime katılım Öz Değerlendirme Öz değerlendirme sonuçlarına göre İyileştirme çalışmaları YÖNETİM

43 İNSANLARIN TÜM BAŞARILARINDAN EĞİTİMCİLERİN KIVANÇ DUYMA HAKKI VARDIR. KEŞKE UTANÇ DUYULACAK DAVRANIŞLAR OLMASA. Ç.E.

44 Maddi Kaynakların ve Bilgi Birikiminin Yönetimi Maddi kaynaklar Bilgi birikimi POLİTİKA VE STRATEJİ Bina donanım malzeme kullanımı Atölye ve laboratuarların amacına uygun etkin ve verimli kullanılması Temrinlik malzemelerin sağlanması etkin ve verimli kullanılması Her türlü malzemenin bakım onarım ve temizliği Teknolojik gelişmelerin takibi Teknoloji ve bilgi birikiminden yararlanma Bütçe Kurum içi ve dışı kullanıcılara duyurulması (web sayfası, panolar, veli mektupları) Hedef ve uygulama karşılaştırması Öz değerlendirme Güncelleme ve geliştirme

45 Süreç Nedir? Belirli bir girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren, tanımlanabilen, sınırları konulabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, mutlaka bir sorumlusu olan, fonksiyonlar arası ve birbirine bağlı değer yaratan faaliyetler dizinidir.

46 Planlanan ve beklenenle algılananın örtüşmesini sağlayacak, hata oluşmasını engelleyecek, uygulamalar sırasındaki planlı önlem ve iyileştirme etkinlikleri süreç yönetimi’dir. Ç.E. Ç.E.

47 Suya dalmak boğulmak değildir. Yüzünüzü su yüzeyinin üstünde tutuyorsanız, kurtulma fırsatlarını görebilirsiniz. Ç.E.

48 İnsan kaynaklarının yetenekleri özellikleri doğrultusunda süreçleri sahiplendirebilir ve tanımlayabilirsiniz. Kurumunuzda hem formal süreçler hem de özdeğerlendirmenizden çıkan kurumunuza özgün ihtiyaçların planlanması ve uygulaması insan kaynaklarıyla yürütülecektir.

49 Sorumluluğunuz en çok kendiniz kadardır.

50 Gereğinde ve yeterince tepki verme kapasitesi kişiseldir. Bu kapasiteyi tam kullanma yeteneğini geliştirmek eğitimle olur. Kapasitenin aşılması ilgisiz alanlarda bilgisiz fikir üretmeyi doğurabilir.

51 Alacağınız kararlar sizden büyük olursa kimseyi etkilemez. Ç.E.

52 Şayet kişi süreçleri yönetmeye ve yürütmeye uygun değilse sürecin tanımı yada sürecin sahibinin tanımı işlerinin yapılmasında hata vardır. Bu hata PUKÖ döngüsünün kontrol aşamasında ortaya çıkmıştır. Bu süreçle ilgili “dere geçerken at değiştirilmez” noktasındaysanız, ek personelle kaynaklarla sürecin yürütülmesi sağlanacaktır, belki hedefler yeniden gözden geçirilecektir.

53 İşlemler ve Süreç Yönetimi YÖNETİM VE İŞLEVSEL SÜREÇLER Analiz Tanımlama Süreç haritası Kritik sürecin belirlenmesi Süreç standardının belirlenmesi Süreç performans ölçümü Hizmetten yararlananların memnuniyetinin ölçülmesi Paydaş beklentilerinin belirlenmesi Paydaş beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştirme

54 SONUÇLAR (TASARIM VE UYGULAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI) Yönergede, tasarım ve uygulamanın her kriter için not ortalamasının belirlenmesi görecelidir. Modelde ise yaklaşım notu ayrıca liderlik kurumunca verilir. Yayılım ise tüm paydaşlarca verilen nottur. Arasındaki fark ise hedefleri gerçekleştirme oranıdır. Model radar yöntemini benimsemiştir. (Öneri: Genel ortalama sorusu veya aritmetik ortalama alınması )

55 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ Çalışan Memnuniyeti İle İlgili Sonuçlar Kariyerimi geliştirmem sağlanır İletişim kurarım Yetkilendirilirim Fırsat eşitliği sağlanır Kararlara katılırım Yönetimden memnunum Takdir edilir, tanınırım Performans değerlendirilir Vizyon, misyon ve değerleri paylaşırım Destek sağlanır Okulda bulunan araç, gereci kullanırım Okul ortamını seviyorum Atölye ortamı ve donanımı yeterlidir Okulun işletme seçimine katılırım Okulda sağlanan çeşitli hizmetlerden yararlanırım Okulumdan memnunum Öz değerlendirme (Çalışan Memnuniyeti Anketi)

56 İyileştirme ekiplerine çalışanların gönüllü katılım oranları Öneri sistemlerine çalışanların katılım oranları Çalışanlarca iletilen şikayet sayıları ve şikayetlerin dikkate alınma durumu Çalışanların eğitim ve gelişim düzeyleri Yıllık kişi başına alınan hizmet içi eğitim saati Memnuniyet anketlerine katılım oranları Devamsızlık ve rapor durumu İş kazaları Öğretmenlerin okuldaki ortalama görev süreleri Çalışana sağlanan ücret dışı hizmetler İdari denetim veya teftişlerde okulun çalışanlarına sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlar ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ DİĞER GÖSTERGELER Öz değerlendirme (AR-GE) ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ DİĞER GÖSTERGELER

57 ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ SONUÇLARI Evimden okula ulaşım kolaydır İletişim kurabilirim Dilek, öneri ve şikayetlerim dikkate alınır Yönetim ve öğretmenlerim güvenilirdir Yeterli Güvenlik tedbiri vardır Kararlara katılırım Öğrenci işleri güler yüzlü ve hızlıdır Dersin içeriği, işlenişi, seviyesi, süresi uygundur Uygun Öğrenme/öğretme yöntemleri kullanılmaktadır Sınıf ortamı rahattır Ders araç gereçleri bulunmaktadır Ders arası yeterlidir Okulun fiziki ortamı işlevseldir Atölye eğitimi uygundur İşletmelerdeki eğitim yeterlidir Rehberlik ve danışmanlık hizmeti yeterlidir Kantin, yemekhane, yatakhane temiz, sağlıklı ve güvenilirdir Sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetleri beğenirim Belirli gün ve haftalar kutlanır Başarılarım Değerlendirilir (ödül, takdir, teşekkür) Olumlu davranış kazanırım İşe ilişkin tavır, tutum, davranış kazanırım Öz değerlendirme (Öğrenci Memnuniyet Anketi) ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ

58 VELİ MEMNUNİYETİ SONUÇLARI Okula ulaşım kolaydır İletişim hızlı ve kolaydır Dilek, öneri ve şikayetlerin dikkate alınır ve çözümlenir Bütün personelin aldığı kararlara güvenilirim Güvenlik tedbirleri yeterlidir Kararlara katılırım Öğrenci işleri çabuk ve düzenlidir Ders programları geçerlidir Öğrenme/öğretme yöntemleri öğrencinin ilgi, dikkat seviyesine göredir Sınıf ortamı demokratiktir Ders araç gereçleri uygundur Ders arası ihtiyaçları giderebilmektedir Okulun fiziki ortamı temiz, ferah, ergonomiktir Atölye eğitimi yeterlidir İşletmelerde aldığı eğitim yeterlidir Rehberlik ve danışmanlık hizmeti yeterlidir Kantin, yemekhane, yatakhane temiz, sağlıklı ve güvenilirdir Sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetleri beğenirim Belirli gün ve haftaların kutlamalarını beğenerek izlerim Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür için objektif kriterler geçerlidir Olumlu davranış kazandırır Öz değerlendirme (Veli Memnuniyet Anketi ) VELİ MEMNUNİYETİ

59 İŞLETME MEMNUNİYETİ SONUÇLARI Kurum ile kolay iletişim kurarım Her konuda İşbirliğimiz güçlüdür Dilek, öneri ve şikayetlerin dikkate alınır ve çözümlenir Okuldaki tüm personele güvenilirim Etkileneceğim kararlar bana sorularak alınır Okulda uygulanan programların niteliği, İşletme için yeterlidir Eğitimcileri yeterlidir Eğitim-araç gerecinin, okul ve atölye donanımımı yeterlidir İşletmede çalışan/staj gören/mezun öğrencilerin işe ilişkin tavır tutum ve davranışları olumludur İşletmede çalışan/staj gören/mezun öğrenciler ekip çalışmalarında başarılıdır İşletmede çalışan/staj gören/mezun öğrenciler bilgi iletişim ve teknolojilerini iyi kullanırlar İşletmede çalışan/staj gören/mezun öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyi yüksektir Öz değerlendirme (İşletme memnuniyeti anketi) İŞLETME MEMNUNİYETİ

60 HİZMETTEN YARARLANANLARIN MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ DİĞER GÖSTERGELER ÖĞRENCİ Öğrenci devamsızlık oranları Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci sayıları Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci sayıları Sınıfını doğrudan geçen öğrenci sayıları Rapor alan öğrenci sayıları Öğrenciden gelen öneri sayıları Öğrenciden gelen şikayet sayıları Öğrencilerin iyileştirme çalışmalarına katılım sayıları Okulda kaza geçiren öğrenci sayıları Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal kültürel ve sportif faaliyet sayıları ve bu faaliyetlere katılım oranları Öğrenci memnuniyeti anketlerine katılım oranları Öğrencilere sunulan hizmetler nedeniyle okula verilen ödül ve ünvanlar İdari denetim ve teftişlerde okulun öğrenciye sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlar Okulun başarısından dolayı yerel ve genel basında yer alma durumu Öğrenci İşleri Birimi (Öğrenci işlerinden sorumlu müdür yardımcıları, BİLSA) GÖSTERGE Dilek öneri kutusu EFQM BİRİMİ (Kalite kurulu) GÖSTERGE

61 HİZMETTEN YARARLANANLARIN MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ DİĞER GÖSTERGELER VELİ Veliden gelen öneri/dilek sayıları Veliden gelen şikayet sayıları Velilerin iyileştirme çalışmalarına (gönüllü) katılım oranları Velilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayıları ve faaliyetlere katılım oranları Okul aile işbirliğinin sağlandığı kurul ve komisyon çalışmalarına katılım oranları Veli memnuniyet anketlerine cevap verme oranları Velilere sunulan hizmetlerden dolayı okula verilen ödül ve ünvanlar İdari denetim ve teftişlerde okulun velilere sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlar EFQM Birimi (AR-GE Çalışması) GÖSTERGE

62 HİZMETTEN YARARLANANLARIN MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ DİĞER GÖSTERGELER MEZUN Bir üst öğrenim kurumuna yerleştirilen öğrenci sayıları ve yönlendirme isabetleri Mezuniyet sonrası işe yerleştirilen öğrenci sayıları İşletmelerde pratik eğitim yaptırılan öğrenci sayıları İşletmeden gelen şikayet sayıları İşletmelerin iyileştirme çalışmalarına katılım oranları İşbirliği yapılan işletme sayıları İşletmelerle ortak yürütülen proje faaliyet sayıları GÖSTERGE İşletmeden gelen öneri/dilek sayıları Mezun izleme birimi (OKS_ÖSS) Sektör koordinatörlüğü GÖSTERGE

63 FİNANSAL SONUÇLAR Gelir gider dengesi Gelir artışı Üretim miktarı, satışlar kar-zarar durumu Harcamaların politikalara uyumu Verimlilik, tasarruf vb. alanlara ilişkin sonuçlar Okul Aile Birliği (Planlama ve Denetleme Komisyonu, BÜTÇE) GÖSTERGE

64 TEMEL PERFORMANSA İLİŞKİN DİĞER GÖSTERGELER Okulun sınıf ve her bir ders için başarı düzeyleri Mezun olduğu alanda istihdamı sağlanan öğrenci sayıları, istihdam sayısının mezunlara oranı YÖNLENDİRME GERİ BİLDİRİMLERİNİN TASARMLA KARŞILAŞTIRLMA SONUÇLARINDAKİ İSABETLİLİK Çeşitli yarışmalarda alınan sonuçlar, okulda üretilen projeler, yayınlar vb. Alanı ile ilgili bir üst öğretim kurumuna yerleştirilen öğrenci sayıları Yeni süreç tasarımı, Bina, donatım ve malzemelerin kullanımındaki etkinlik ve verimlilik Öğrenci/Öğretmen oranı Kütüphane, bilgi işlem ve bilgi teknolojilerinden yaralanma Üniversiteler, eğitim ile ilgili kuruluşlarla yapılan işbirlikleri Okulun diğer okullarla ve çevre ile olan ilişkileri, paylaşımı Çevreye duyarlılık ve doğal ortamın korunması, doğal kaynakların korunmasına ilişkin sonuçlar AR-GE, EFQM birimi OGYE TKY kurulu GÖSTERGELER

65 PUKÖ GÖSTERGE VE MEMNUNİYET SONUÇLARI SÜREÇ KONTROLÜ HATA OLMADAN ÖNLEM KRİTİK SÜREÇLERİN BELİRLENMESİ YENİ İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ PLANLAMA UYGULAMA SİSTEMATİK ÖLÇÜMLER VE İYİLEŞTİRME


"KALİTELİ KURUM ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE KURULU VE AR-GE FAALİYETLERİ OLARAK EĞİTİMDE KALİTE GELİŞİMİ ÇALIŞMALARI İÇİN; ULUSAL KALİTE BERATI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları